Film interaktywny

więcej

Start rekrutacji

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej
Prawo
więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

EXPERTISE – Wymiana dobrych praktyk w celu edukowania, uznania oraz szkolenia umiejętności sprzyjających zatrudnieniu

« wróć

Numer projektu: 2017-2-ES02-KA205-009922

Program: KA205 – wymiana dobrych praktyk w dziedzinie młodzieży, partnerstwo strategiczne

Koordynator: Colegio Paula Montal - Hiszpania

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Strona projektu: www.expertiseproject.eu

Facebook: https://www.facebook.com/expertiseproject/ 

 

EXPERTISE - wymiana dobrych praktyk w celu edukowania, uznania oraz szkolenia umiejętności sprzyjających zatrudnieniu - jest międzynarodową inicjatywą, której realizacja zaplanowana jest do 31.08.2019. Koordynatorem projektu jest instytucja hiszpańska – Collegium Paula Montal z Logrono w regionie La Rioja. Ponadto w projekcie uczestniczą organizacje z: Bułgarii (ASPECT), Grecji (ACP), Litwy (VsT Eduplius) oraz Portugalii (PROANDI).

Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia ludzi młodych, zwłaszcza tych o mniejszych możliwościach, w kontekście rozwoju ich kompetencji intra- i interpersonalnych, sprzyjających społecznemu włączeniu i umożliwiających im płynniejsze przejście ze środowiska edukacyjnego na rynek pracy. Dzięki współpracy pomiędzy różnymi instytucjami edukacyjnymi, prywatnymi instytucjami szkoleniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, EXPERTISE umożliwi utworzenie płaszczyzny komunikacji dla wymiany dobrych praktyk na poziomie europejskim odnoszących się do szkolenia ludzi młodych w celu zwiększenia ich zatrudnialności. Projekt zakłada realizację kilku spotkań partnerskich, których zadaniem będzie poznanie programów szkoleniowych skierowanych do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem, promocja współpracy pomiędzy instytucjami partnerskimi, poprzez zadbanie o rozwój zawodowy ich członków, a także odkrycie najbardziej skutecznych metodologii we wspomnianych tematach. Inicjatywa umożliwi także testowanie oraz opracowanie ostatecznego produktu projektu – podręcznika na temat szkolenia ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem, w zakresie kompetencji intra-  i interpersonalnych w celu promocji społecznego włączenia oraz ułatwienia im wejścia na rynek pracy.

 

Do kogo adresujemy projekt EXPERTISE?

  • Do trenerów i edukatorów ludzi młodych oraz nauczycieli
  • Do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub poszukujących pracy

 

Partnerzy projektu

Jak się z nami skontaktować?

Kontakt do koordynatora krajowego: j.komorek@medyk.edu.pl 

PROJEKTOWE NEWSY .....

created by: Strony Internetowe Łódź