Powered by Smartsupp

Pedagogika

Perspektywy zawodowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: OPIEKA ŻŁOBKOWA Z PEDAGOGIKĄ MONTESSORI

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • żłobki oraz placówki opieki żłobkowej,
 • kluby dziecięce,
 • Domy Małego Dziecka,
 • instytucje i placówki zajmujące się opieką i wychowaniem małych dzieci,
 • pogotowia opiekuńcze, domy samotnej matki.


SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia II stopnia na kierunkach w obszarze nauk społecznych,
 • studia podyplomowe.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • zakłady karne,
 • placówki socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze,
 • sądownictwo (np. kurator sądowy),
 • organizacje pozarządowe,
 • Policja,
 • ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej
 • szkoły,
 • domy dziecka,
 • świetlice socjoterapeutyczne, 
 • schroniska dla nieletnich,
 • zakłady poprawcze.


SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia II stopnia na kierunkach w obszarze nauk społecznych,
 • studia podyplomowe.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: COACHING

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • działy hr i organizacje zajmujące się doradztwem personalnym,
 • firmy szkoleniowe,
 • agencje zatrudnienia,
 • sektor organizacji pozarządowych (ngo).


SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia ii stopnia na kierunkach w obszarze nauk społecznych,
 • studia podyplomowe.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: ASYSTENT OSOBY STARSZEJ

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • kluby seniora i domu kultury,
 • domy pomocy społecznej,
 • domy spokojnej starości,
 • ośrodki interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku


SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia ii stopnia na kierunkach w obszarze nauk społecznych,
 • studia podyplomowe.

created by: Strony Internetowe Łódź