Powered by Smartsupp

Kryminologia

Opis kierunku

KRYMINOLOGIA II STOPNIA 

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 2 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: magister

 

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Kryminologia jest zdobycie i wykorzystanie wszechstronnej wiedzy z zakresu kryminologii i nauk jej pokrewnych w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz w życiu społecznym i gospodarczym, a także uzyskanie rozszerzonej wiedzy o metodach i narzędziach badawczych, pozwalających opisywać różne rodzaje przestępczości oraz podstawy ustroju społeczno-gospodarczego, jego uwarunkowania konstytucyjne, europejskie i międzynarodowe, wpływ ustroju na przestępczość oraz inne zjawiska patologiczne w społeczeństwie.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kryminologia w profilu praktycznym jest przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa.

Przykładowe przedmioty:

 • Prawo karne materialne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo wykroczeń
 • Kryminologia humanistyczna
 • Prawo policyjne
 • Eko kryminologia
 • Laboratorium kryminalistyczne
 • Metody identyfikacji osób i zwłok
 • Egzekucja kar kryminalnych
 • Symulacja rozpraw sądowych
 • Tanatologia sądowo lekarska
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • Penologia

W toku studiów przewidziane są zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone m.in. przez sędziów, prokuratorów, kuratorów, mediatorów, funkcjonariuszy Policji oraz Służby Więziennej. Absolwenci kierunku kryminologia zdobędą praktyczne umiejętności do pracy w:

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

 

ATUTY KIERUNKU

PRACOWNIA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI (ŁÓDŹ)
Studenci biorą udział w zajęciach z użyciem symulatora procedur kryminalistycznych. W świecie wirtualnym przenoszą się do miejsca zbrodni, gdzie ich zadaniem jest zebranie i zabezpieczenie śladów. Mogą także wielokrotnie przećwiczyć umiejętności praktyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Świat cyfrowy zapewnia realizm sytuacyjny, gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo użytkownikom.

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. 

 

Jak wygląda organizacja zajęć na studiach online w WSBiNoZ?

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się tradycyjnie, podczas zjazdów na Uczelni. W jednym semestrze student bierze udział w 4 zjazdach - jeden zjazd to piątek, sobota, niedziela. 

created by: Strony Internetowe Łódź