Studiuj w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wejdź do Świata VR

#nowywymiarkształcenia

Technologia VR

Technologia VR (Virtual Reality, czyli wirtualna rzeczywistość) to zaawansowana technologia komputerowa, która pozwala na tworzenie i doświadczanie trójwymiarowych, interaktywnych symulacji środowisk wirtualnych. VR zanurza użytkowników w sztucznie stworzonym świecie, który może być w pełni kontrolowany i manipulowany za pomocą różnych urządzeń, takich jak specjalne okulary, kontrolery ruchu czy sensory.

Immersja (zanurzenie)

Technologia VR w edukacji pozwala uczniom na całkowite zanurzenie w wirtualnym środowisku, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i zainteresowania tematem.

Interaktywność

W wirtualnym środowisku uczniowie mogą bezpośrednio interaktywować z obiektami i innymi uczestnikami. Dzięki temu uczą się przez działanie, co zwiększa zaangażowanie i przyspiesza proces nauki.

Personalizacja

Technologia VR pozwala na dostosowanie procesu nauczania. Można tworzyć różnorodne scenariusze, które uwzględniają tempo pracy oraz styl uczenia.

Motywacja

Wirtualna rzeczywistość może przyczynić się do zwiększenia motywacji, ponieważ stanowi innowacyjne i atrakcyjne narzędzie naukowe.

Wykorzystanie technologii VR w procesie kształcenia ma wiele zalet. Studenci rozwijają spostrzegawczość, umiejętności wyciągania wniosków i analizy, mogą także wielokrotnie przećwiczyć umiejętności praktyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Świat cyfrowy zapewnia realizm sytuacyjny, gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo użytkownikom.

#nowywymiarkształcenia
#nowywymiarkształcenia
Studiuj w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Studiuj w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Pracownia VR w WSBiNoZ

Specjalistyczna Pracownia Wirtualnej Rzeczywistości (VR) to przestrzeń, z której korzystają studenci prawa i kryminologii WSBiNoZ. Symulatory wirtualnej rzeczywistości pozwalają stworzyć przestrzeń dydaktyczną, która realnie byłaby zbyt kosztowna, niebezpieczna, czy wręcz niemożliwa do zaaranżowania. 

Studenci mogą badać ślady pozostawione w miejscu zbrodni, bądź uczestniczyć w symulacji rozprawy sądowej, wcielając się w rolę sędziego, prokuratora, czy adwokata. Z technologii VR korzystają obecnie największe światowe uniwersytety, takie, jak Harvard, czy Stanford. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest pierwszą w regionie łódzkim oraz jedną z niewielu w kraju uczelni, która wykorzystuje technologię VR w procesie kształcenia.

Pracownia powstała przy współpracy z firmą Asseco Data Systems.

Pracownia wyposażona jest w dwa symulatory:
Symulator VR  - Procedury Kryminalistyczne oraz Symulator VR  - Wirtualna Sala Sądowa

 

 

Prace realizowane w ramach projektu pt. Uczelnia dostępna 2.0,
nr POWR.03.05.00-00-A049/21, którego celem jest niwelowanie barier w dostępności edukacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach realizacji powstała infrastruktura możliwa do wykorzystania dla wielu grup odbiorców.
Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

1
w regionie pracownia VR
10
stanowisk do VR
360
stopni pełnych emocji

Wybierz kierunek

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest pierwszą w regionie łódzkim oraz jedną z niewielu w kraju uczelni, która będzie wykorzystywać technologię VR w procesie kształcenia. Pracownia powstała przy współpracy z firmą Asseco Data Systems.

KRYMINOLOGIA I STOPNIA z VR
KRYMINOLOGIA I STOPNIA z VR
KRYMINOLOGIA II STOPNIA z VR
KRYMINOLOGIA II STOPNIA z VR
PRAWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE z VR
PRAWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE z VR