Kryminologia

Opis kierunku

KRYMINOLOGIA I STOPNIA 

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata

Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

 

INFORMACJE OGÓLNE

Kierunek kryminologia jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą wiedzę i umiejętności z zakresu kryminologii, ale także prawa, psychologii, socjologii i psychiatrii. Poznanie zagadnień z tych obszarów pozwoli przyszłym absolwentom na rozpoznanie, przeciwdziałanie oraz reagowanie na zjawiska szeroko rozumianej przestępczości oraz patologii społecznych. Absolwent studiów posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu kryminologii oraz funkcjonowania służb i instytucji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Posiada umiejętności analizy zjawiska przestępczości, jego przyczyn, rozmiarów, nasilenia, dynamiki czy struktury, a także podstawowego rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania przepisów. Studia w profilu praktycznym przygotują studentów do pracy w instytucjach publicznych i prywatnych, zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa (między innymi Policja, więziennictwo, kuratela sądowa, organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje prywatne zajmujące się ochroną osób i mienia).

 


ATUTY KIERUNKU


NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

 

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
Proponowane ścieżki kształcenia oraz program studiów są dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE 
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach Programu Erasmus+.

created by: Strony Internetowe Łódź