Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA I STOPNIA


Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

INFORMACJE OGÓLNE:

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowanie absolwentów do pracy w wielu obszarach związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zagrożeniom, a także procesom reagowania na nie. Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, w kontekście regulowania obszarów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości. Studia mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że treści programowe łączą przygotowanie z zakresu nauk prawnych, ekonomii czy zarządzania, z uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

 

ATUTY KIERUNKU:

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Istotą kształcenia w ramach ścieżki cyberbezpieczeństwo jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznej walki z przestępczością internetową, zabezpieczaniem danych komercyjnych oraz informacji niejawnych. Zdobyte w ramach ścieżki kompetencje są również doskonałym przygotowaniem do zawodu Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Program ścieżki kształcenia jest zgodny z wymaganiami zapisanymi w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560).

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • identyfikacji zagrożeń w cyberprzestrzeni i przeciwdziałania im,
 • prawnokarnej kwalifikacji czynów zabronionych,
 • opracowywania systemów bezpieczeństwa,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji,
 • świadczenia usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU I LOGISTYKI

Ścieżka kształcenia bezpieczeństwo transportu i logistyki wychodzi naprzeciw potrzebom zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijających się  systemach  transportowych oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na wykształconych specjalistów transportu i spedycji. Studenci poznają systemy transportowe oraz logistyczne i ich funkcjonowanie na rynku polskim i międzynarodowym, w kontekście zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania nowoczesnym transportem i logistyką oraz podejmowania działań na rzecz podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa,
 • analizowania i projektowania systemów transportowych,
 • realizowania operacyjnej działalności logistycznej,
 • rzetelnego zbierania i przetwarzania informacji dotyczących ryzyka i zagrożeń w transporcie i logistyce.

 

 

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA*:

Stacjonarne 3300 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • III 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

Niestacjonarne oraz online: 3300 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2024 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu

created by: Strony Internetowe Łódź