Pracownia VR

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Kosmetologia

więcej

Pedagogika

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA I STOPNIA


Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

INFORMACJE OGÓLNE:

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowanie absolwentów do pracy w wielu obszarach związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zagrożeniom, a także procesom reagowania na nie. Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa, w kontekście regulowania obszarów związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości. Studia mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że treści programowe łączą przygotowanie z zakresu nauk prawnych, ekonomii czy zarządzania, z uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

 

ATUTY KIERUNKU:

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Istotą kształcenia w ramach ścieżki cyberbezpieczeństwo jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznej walki z przestępczością internetową, zabezpieczaniem danych komercyjnych oraz informacji niejawnych. Zdobyte w ramach ścieżki kompetencje są również doskonałym przygotowaniem do zawodu Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Program ścieżki kształcenia jest zgodny z wymaganiami zapisanymi w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560).

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • identyfikacji zagrożeń w cyberprzestrzeni i przeciwdziałania im,
 • prawnokarnej kwalifikacji czynów zabronionych,
 • opracowywania systemów bezpieczeństwa,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji,
 • świadczenia usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

 

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU I LOGISTYKI

Ścieżka kształcenia bezpieczeństwo transportu i logistyki wychodzi naprzeciw potrzebom zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijających się  systemach  transportowych oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na wykształconych specjalistów transportu i spedycji. Studenci poznają systemy transportowe oraz logistyczne i ich funkcjonowanie na rynku polskim i międzynarodowym, w kontekście zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania nowoczesnym transportem i logistyką oraz podejmowania działań na rzecz podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa,
 • analizowania i projektowania systemów transportowych,
 • realizowania operacyjnej działalności logistycznej,
 • rzetelnego zbierania i przetwarzania informacji dotyczących ryzyka i zagrożeń w transporcie i logistyce.

 

 

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA*:

Stacjonarne 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

Niestacjonarne oraz online: 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł 

 * obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu

created by: Strony Internetowe Łódź