Powered by Smartsupp

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Rybniku

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki. Już w chwili wejścia na ścieżkę edukacyjną  podejmujemy decyzje o doskonaleniu się przez całe życie. Raz zdobyta wiedza nie wystarcza. Ulega dezaktualizacji. Chcąc pozostać osobą aktywną na rynku edukacyjnym czy  na rynku pracy powinniśmy pozyskiwać wciąż nową wiedzę, umiejętności i kompetencje. Wiedzą o tym najlepiej nauczyciele, którzy zobligowani są do doskonalenia swojego warsztatu pracy przez całe życie. Studia podyplomowe dają taką możliwość. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób legitymujących się już wykształceniem wyższym. Studia te  są doskonałym sposobem na poszerzenie, podniesienie oraz zmianę dotychczasowych kwalifikacji zawodowych, tym samym na zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

 

Dane kontaktowe:

OLIMP-HELIOS
ul. Powstańców Śląskich 16a/3, 44-200 Rybnik (Rybnicki deptak)
tel.: 32 426 00 97, 532 532-426
e-mail: studia@olimp-helios.pl

www.helios.edu.pl

created by: Strony Internetowe Łódź