Dla Studenta

Student z niepełnosprawnością

W Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) mogą Państwo m.in.:

 • złożyć wniosek o stypendium lub o zapomogę,
 • złożyć podanie o tłumacza języka migowego,
 • złożyć podanie o adaptację procesu studiowania,
 • złożyć oświadczenie – nagrywanie wykładowcy,
 • uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku,
 • odebrać decyzję administracyjną wydaną w odpowiedzi na wniosek,
 • odebrać zaświadczenie do banku w związku z kredytem studenckim,
 • złożyć podanie do Kanclerza ds. finansowych w celu przesuniecie terminu płatności,
 • pobrać ankietę do wypełnienia lub złożyć już wypełnioną,
 • wystawiane są zaświadczenia do banku potwierdzające status studenta, dla studentów starających się o kredyt studencki lub jego przedłużenie (szczegóły tutaj)
 • otrzymać fakturę potrzebną do rozliczenia programu Aktywny Samorząd

Do BON zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami, którzy potrzebują pomocy w załatwianiu swoich spraw na uczelni. Tutaj  w pierwszej kolejności mogą Państwo zwrócić się ze swoimi problemami, pytaniami.

A zatem:

zadzwoń, napisz, przyjdź porozmawiać!

 

Godziny pracy biura:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 9-13
Środa: 13-16
Czwartek: 9-13
Piątek: 13-16

pelnomocnik@wsbinoz.pl

BON mieści się w Dziale Obsługi Studenta Budynek B

       

Uwaga! W październiku czynne w każdą sobotę.

Aktualności

Konkurs stypendialny dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Konkurs stypendialny dla niewidomych lub słabowidzących studentów - edycja 2020/2021
Fundacja „Praca dla Niewidomych” realizuje kolejną edycję konkursu stypendialnego pod nazwą „Warto się uczyć” polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku. Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu stypendialnego. W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty (osobiście lub pocztą) do 30 września 2020 roku. 
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie, poniżej link

http://www.fpdn.org.pl/konkurs-stypendialny-dla-niewidomych-lub-slabowidzacych-studentow---edycja-20202021.html

Aplikowanie o środki PFRON

Ze względu na konieczność wprowadzenia zmiany w obszarze wymaganych formalności, jak i kontaktów PFRON z klientami, Fundusz stworzył nowoczesne narzędzie informatyczne, które wspiera realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Program Aktywny Samorząd - poniższy link dotyczy miasta Łodzi

https://mops.uml.lodz.pl/pomoc/aktywny-samorzad/

Dla nowo przyjętych studentów organizowane są Dni Adaptacyjne, mające na celu zniesienie problemów w komunikacji, podniesienie samooceny oraz utrwalenie pozytywnych relacji interpersonalnych. Szczegóły wkrótce.

 

Uczelnia posiada bariery architektoniczne.

 

Bezpłatne konsultacje i wsparcie psychologiczne:

 • konsultacje psychologiczne – forma wsparcia ograniczającego się do jednego lub kilku spotkań, mających na celu wstępne określenie problemu, wskazanie sposobów wsparcia i wspólnego ustalenia możliwych ścieżek rozwiązania.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia psychologa prosimy o wcześniejsze zapisy. Zapewniamy profesjonalną pomoc, dyskrecję, życzliwość, spokojną atmosferę i pełne zaangażowanie.

 

Konsultacje psychologiczne będą się odbywać na platformie Teams w czwartek o godz. 20:00 po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Wiadomości prosimy wysyłać na mail:  a.gutowska@wsbinoz.pl

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie - IX edycja Konferencji (Nie)pełnosprawni na rynku pracy 09.11.2022r. Łódź

Szanowni Państwo,

w dniu 09 listopada 2022 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz dziewiąty konferencję „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”.

Celem konferencji jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu. Ponadto chcemy promować najbardziej rozwojowe i przedsiębiorcze firmy, które tworzą nowe miejsca pracy na terenie kraju, ale również te których produkty dotyczą szeroko rozumianej niepełnosprawności, rehabilitacji oraz opieki zdrowotnej skierowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja jest okazją do tego, aby w szerokim gronie specjalistów rozmawiać o problemach osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie debatować o szeroko rozumianym rynku pracy. Cieszymy się, że osiem dotychczasowych edycji konferencji spotkało się z dużym zainteresowaniem, ponieważ świadczy to o randze problemu, który podjęliśmy. Konferencja to również okazja do spotkania i wysłuchania wykładów osób, które swoją niepełnosprawność „przekuły” w sukces i pokazały, że ich determinacja i siła charakteru mogą pokonać wszystkie przeciwności losu.

Tegoroczna edycja odbędzie się w formule zarówno stacjonarnej jak i zdalnej, celem dotarcia do szerokiego gremium odbiorców.

Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” to szereg wykładów, debat oraz prelekcji, ale to również Akademickie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych.

Liczymy na ok. 200 uczestników, którymi będą osoby z niepełnosprawnościami, pełnomocnicy uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych, pracodawcy, studenci oraz szerokie grono zainteresowane tematyką osób niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy!

Zaproszenie na wykład otwarty - Jak pracować ze studentem niepełnosprawnym?

W imieniu Fundacji Science Watch Polska serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar -

Jak pracować ze studentem niepełnosprawnym? Wskazówki dotyczące dostosowań

Webinar odbędzie się w środę, 4 maja 2022 r. w godzinach od 14.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do poniedziałku, 2 maja 2022 r.

Liczba miejsc ograniczona!

Program:

 1. Bariery wpływające na wykluczenie studentów z niepełnosprawnościami w procesie komunikowania się.
 2. Wykorzystanie komunikacji cyfrowej w przełamywaniu barier.
 3. Kluczowe elementy w przygotowaniu materiałów dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych (tekst, grafika, kolorystyka).
 4. Aspekty prawne a komunikacja cyfrowa.
 5. Promowanie dostępności cyfrowej wyzwaniem dla nowoczesnych uczelni.
 6. Dyskusja.

Szczegóły i rejestracja:

https://www.sciencewatch.pl/index.php/jak-pracowac-ze-studentem-niepelnosprawnym-wskazowki-dotyczace-dostosowan

 

Projekt "Niewidomi Liderzy - Widocznie Aktywni"

Projekt "Niewidomi Liderzy - Widocznie Aktywni"

Niewidomi liderzy – widocznie aktywni

Niewidomi liderzy Fundacji od lat działają na rzecz poprawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz warunków życia codziennego osób z dysfunkcją wzroku.

Mamy świadomość, że w obszarze dostępności dla osób z niepełnosprawnościami dzieje się coraz więcej. Nie chcemy by działania te prowadzone były dla nas bez nas.

Od kilku lat w Polsce realizowany jest projekt „Dostępność Plus”, a w naszym porządku prawnym obowiązują dwie ustawy o dostępności – Ustawa o dostępności cyfrowej oraz Ustawa o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Wpisując się w działania na rzecz poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju rozpoczynamy realizację projektu „Niewidomi liderzy – widocznie aktywni”.

W ramach projektu chcemy przeszkolić minimum 16 osób z dysfunkcją wzroku będących liderami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości życia osób niewidomych oraz dostępności, którą gwarantuje polskie prawo.

Chcemy by nasi niewidomi liderzy w trakcie realizacji projektu nabyli lub wzmocnili swoje kompetencje i umiejętności tak by mogli prowadzić działania konsultacyjne oraz rzecznicze na szczeblu tak ogólnopolskim jak i lokalnym w myśl zasady „nic o nas bez nas”.

W ramach projektu chcemy wspierać społeczności lokalne w zakresie poprawy dostępności w Polsce:

  • cyfrowej
  • komunikacyjno-informacyjnej
  • architektonicznej

 

Koszt realizacji projektu to: 75 000 Euro.

Termin realizacji zadania: 01.01.2022 – 31.03.2023.

 

Założenia projektu:

 • wsparcie dla minimum 16 niewidomych i słabowidzących liderów z terenu całego kraju
 • praca pod okiem doświadczonego mentora
 • 3 wyjazdowe spotkania trwające od 3 do 5 dni pozwalające na zdobycie wiedzy
 • konsultacje i warsztaty online
 • rok współpracy pod okiem doświadczonego mentora, który pomoże zdobyć i usystematyzować wiedzę z obszarów:
  • dostępności
  • współpracy ze społecznością lokalną
  • przygotowanie i realizowanie projektu związanego z dostępnością włączającą społeczność lokalną
 • transfer wiedzy z zakresu umiejętności liderskich oraz wdrażanie ich w praktyce we współpracy ze społecznością lokalną po przez realizację projektu

Projekt zakłada, że naszymi liderami będą osoby niewidome lub słabowidzące.

Kogo szukamy?

 • osób aktywnych
 • lubiących nowe wyzwania
 • społeczników
 • odważnych

 Nasz projekt to 4 moduły:

 • Dostarczenie wiedzy
 • Wzmocnienie kompetencji
 • Mini projekty indywidualne każdego uczestnika
 • Obalanie stereotypów

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do naszego projektu, a w przyszłości być może współpracą z nami, wypełnij krótką ankietę.

Jeżeli w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto mógłby zostać naszym liderem to podziel się z nim tą informacją.

Link do ankiety znajduje się poniżej.

Ankieta

 

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Mateuszem Ciborowskim:

tel. 696 190 310

e-mail: m.ciborowski@fundacjavismaior.pl

XV edycja konferencji: PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XV edycji konferencji: PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT poświęconej zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego.

 

Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2021 r. w formule online za pośrednictwem platformy ZOOM.

Udział w konferencji jest bezpłatny.  

W załączniku znajdziecie Państwo program (o ewentualnych zmianach programu będziemy Państwa informować na bieżąco). Udział w konferencji można zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – PS XV.  Dokumenty dotyczące konferencji znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej www.firr.org.pl .

Termin przesyłania zgłoszeń mija 25.11.2021. Każdy zarejestrowany uczestnik konferencji otrzyma e-mailowe potwierdzenie rejestracji zawierające informacje na temat konferencji oraz linka do udziału w Konferencji.

Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniu, w trakcie którego możliwa będzie dyskusja w czasie rzeczywistym.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z:

Kamilą Misiewicz: tel. 663-282-294, (12) 444-73-49 e-mail: kamila.misiewicz@firr.org.pl oraz

Joanną Laszczak: tel. 663-120-514, (12) 444-73-49 e-mail: joanna.laszczak@firr.org.pl


 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w  Centrum Medycznym Mediplan jest możliwość skorzystania z rehabilitacji ruchowej.

Do końca roku 2021, na rehabilitacje bez skierowania mogą zgłaszać się osoby z niepełnosprawnością średnia i lekką.

Na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i po przeprowadzeniu wizyty fizjoterapeutycznej, będą ustalone zabiegi usprawniające z zakresu rehabilitacji.

Zabiegi są realizowane bez terminu oczekiwania. Istnieje możliwość wykorzystania 3 turnusów 2 -u tygodniowych do końca roku.

Centrum medyczne Mediplan

ul Piłsudskiego 133D

kontakt tel. 502288088 lub 422566447

Ogólne informacje dla kandydatów i studentów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

1. Świadczenia dla studentów.

O stypendium dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy student (stacjonarny i niestacjonarny), który posiada:

orzeczenie o niepełnosprawności lub

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) lub

orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172,  z późń.zm.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który składa się do działu obsługi studenta. Stypendium jest przyznawane niezależnie od osiąganych przez studenta dochodów, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którego kopię należy dołączyć do wniosku oraz przedłożyć do wglądu oryginał. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wysokość przyznanego stypendium nie jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane w danym roku akademickim na okres do dziesięciu miesięcy lub zgodnie z ważnością orzeczenia.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów.

Student może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych już na pierwszym roku studiów. Student, który ukończył już studia z tytułem magistra lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium. Student, który ukończył studia z tytułem licencjata lub równorzędnym nie może ubiegać się o stypendium na kolejnych studiach licencjackich.
UWAGA wyjątek!
Student niepełnosprawny, którego niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, może otrzymać  stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. (ale tylko na jednym kolejnym kierunku).

WAŻNE: PFRON

Studenci niepełnosprawni mogą także występować do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu uzyskania środków finansowych, np. opłacenie czesnego, zakup pomocy naukowych, zakup sprzętu odpowiednio dostosowanego do rodzaju posiadanej przez nich niepełnosprawności.

Student może liczyć na pośrednictwo oraz wsparcie ze strony Pełnomocnika WSBiNoZ lub pracownika działu ds. osób niepełnosprawnych i stypendiów w ubieganiu się o ośrodki materialne z funduszy pozauczelnianych np. oferowanych przez PFRON z programu Aktywny Samorząd.


Przypominamy, iż o dofinansowanie lub refundację kosztów mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc finansową mogą otrzymać uczący się w szkole wyższej, policealnej, słuchacze studiów podyplomowych, z otwartym przewodem doktorskim poza studiami doktoranckimi.

WAŻNE: najświeższe informacje na stronie PFRON

https://www.pfron.org.pl/

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych działa m.in. poprzez utworzenie ogólnopolskiego portalu ogłoszeniowego poświęconego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - WERBEO. WERBEO jest platformą komunikacji zarówno między osobami niepełnosprawnymi, jak i samymi pracodawcami. Szczegóły na stronie:

https://student.obpon.pl/

2. Wypożyczalnia sprzętu i działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wypożyczalnia sprzętu i działania podejmowane w WSBiNoZ w Łodzi na rzecz studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Obecnie w ofercie wypożyczalni znajdują się:

 • 4 dyktafony,
 • 3 notebooki,
 • 2 skanery przenośne.

Oferta wypożyczalni jest cały czas poszerzana, również na indywidualne wnioski studentów. Aby wypożyczyć sprzęt, skontaktuj się z pracownikiem działu ds. obsługi osób niepełnosprawnych i stypendiów, zapytaj o jego dostępność i warunki wypożyczenia.
k.wanderska@wsbinoz.pl

Biblioteka została dodatkowo wyposażona w komputer stacjonarny z oprogramowaniem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

3. Erasmus +

Erasmus + jest programem dla Uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników Uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Warto podkreślić fakt, że studenci niepełnosprawni mają również możliwość wyjazdu na praktyki i pracę w ramach programu ERASMUS +, jak również mogą skorzystać z dodatkowego dofinansowania.
Więcej szczegółów u Koordynatora prof. WSBiNoZ dr Wojciecha Welskopa w.welskop@wsbinoz.pl

4. Doradztwo zawodowe

Serdecznie zachęcamy do umówienia się i skorzystania ze wsparcia doradcy zawodowego. Głównym celem takich spotkań, warsztatów jest podniesienie szans na zatrudnienie, aktywizację społeczną oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na ryku pracy.


Jeśli chcesz:

 • zaplanować swoja ścieżkę kariery,
 • wykonać testy predyspozycji zawodowych,
 • przygotować dokumenty aplikacyjne,
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • poznać tajniki procesów rekrutacyjnych,

napisz do nas i umówimy Cię na spotkanie indywidualne lub zorganizujemy warsztaty na Uczelni.

Poltalento.pl to portal rekrutacyjny stworzony specjalnie dla Was. Zespół Paltalento.pl stworzył specjalnie tą platformę w szczególności dedykowana jest osobom z niepełnosprawnościami.  Jest unikalnym miejscem, w którym spotykają się aspiracje zawodowe kandydatów z oczekiwaniami pracodawców. Zachęcamy do zapoznania się www.poltalento.pl

5. W trakcie realizacji porady prawne, porady zdrowego stylu życia, porady psychologa

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Praktyczny poradnik savoir-vivre’u wobec osób niepełnosprawnych”.

Kontakt
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – dr Bogusława Kowacka
Dział ds. stypendiów i osób niepełnosprawnych – Katarzyna Wanderska

pełnomocnik@wsbinoz.pl
k.wanderska@wsbinoz.pl

Kandydacie pamiętaj, to Ty musisz chcieć się uczyć. My dajemy Ci możliwość oraz „narzędzia” wyrównujące Twoje szanse, reszta zależy tylko od Ciebie.

 

Przydatne strony:

UWAGA! Ze względu na bariery architektoniczne budynku naszej Uczelni, zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane indywidualnie.

W dniu 19 listopada 2014r. w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu odbyło się szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla kadry Uczelni wyższych, mające na celu zwiększenie kompetencji kadry Naszej Uczelni w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia studentów niepełnosprawnych.


Podczas pierwszej części szkolenia zostały omówione informacje ogólne na temat sytuacji formalnoprawnej studentów niepełnosprawnych – poruszono kwestie konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zapisy Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, przedstawiono również organy orzekające w kwestii niepełnosprawności. Ważnym elementem tej części szkolenia było przedstawienie i omówienie metod, środków oraz urządzeń umożliwiających osobom z różnymi dysfunkcjami podjęcie i ukończenie studiów.


Druga część szkolenia była częścią praktyczną, polegającą na rozwiązywaniu z uczestnikami konkretnych, pojawiających się w codziennej pracy problemów, związanych z funkcjonowaniem studentów niepełnosprawnych na Uczelni. Trenerami prowadzącymi szkolenie były osoby doświadczone w codziennej pracy w obszarze osób niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolenia otrzymali szereg cennych wskazówek dotyczących efektywnego komunikowania się oraz praktycznych form wsparcia studentów z różnymi dysfunkcjami. Z uwagi na wzrastającą liczbę studentów z trudnościami natury psychicznej, konieczne stało się przybliżenie pracownikom Uczelni, ich sytuacji, jak również przedstawienie zależności pomiędzy studiowaniem-->chorowaniem-->zdrowieniem.

 

Szkolenie realizowane było przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

created by: Strony Internetowe Łódź