Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Dietetyka II stopnia

DIETETYKA - II STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 2 lata

Tytuł: magister

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem, a także osób posiadających dyplom ukończenia innych studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki.

Dietetyka jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się w ostatniej dekadzie, a temat żywienia ludzi jest zawsze aktualny.

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki, wybierając jedną z czterech oferowanych ścieżek kształcenia.

ATUTY KIERUNKU

PRAKTYKA

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, technologii żywności, laboratorium chemicznym.

  

NOWOCZESNY PROGRAM

Studenci korzystają z profesjonalnego programu komputerowego dla dietetyków
Kcalmar i Dietetico, które w łatwy sposób pozwalają stworzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach dietetyki, takich jak dietetyka medyczna, sportowa czy psychodietetyka.

 

 PEWNA PRACA

Program studiów oraz proponowane ścieżki kształcenia są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki oraz odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

ŻYWIENIE KLINICZNE

Opracowanie i zastosowanie u pacjenta klinicznego odpowiedniej diety jest integralną częścią procesu leczenia. W wielu jednostkach chorobowych dieta jest wręcz jedynym lekarstwem lub koniecznym dopełnieniem procesu leczniczego.

Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga więc kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat fizjologii i patofizjologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego w różnych zespołach chorobowych i zaburzeniach zdrowotnych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • poradnictwa dietetycznego, w zakresie racjonalnego żywienia człowieka chorego i zdrowego
 • opracowywania indywidualnych diet w zależności od jednostki chorobowej i potrzeb pacjenta

 

DIETETYK WIEKU DZIECIĘCEGO

Celem realizowanej ścieżki kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej postępowania dietetycznego w najczęstszych schorzeniach wieku dziecięcego oraz wpływu żywienia na stan zdrowia dziecka. Studia magisterskie z dietetyki przygotowują do wykonywania zadań w zawodzie dietetyka wieku dziecięcego, poradnictwa dietetycznego dla dzieci w różnym wieku, ze szczególnym naciskiem na kontakt z małym pacjentem i jego opiekunami.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • udzielania porad, konsultacji żywieniowej, układania indywidualnych jadłospisów
 • monitorowania stosowanego postępowania żywieniowego
 • prowadzenia szkoleń, warsztatów w zakresie prawidłowego odżywiania dzieci
 • prowadzenia spotkań edukacyjnych w tematyce żywienia dzieci w różnym wieku
 • współdziałania w pracach badawczych dotyczących żywienia

 

PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania tj. otyłość, anoreksja, bulimia, ortoreksja czy pregoreksja,  a także takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych. Zwraca szczególną uwagę na czynniki psychologiczne, tj. np. niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania psychologicznych czynników wpływających na sposób odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej
 • opracowania programu modyfikacji nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobu żywienia
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu stosowania profilaktyki oraz leczenia zaburzeń w odżywianiu
DIETETYKA W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ I SPORCIE

Studia na kierunku Dietetyka, ścieżka kształcenia dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie, mają na celu przygotowanie dietetyków do udzielania zaleceń dietetycznych wspomagających bioregenerację  a także porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. Uwzględnia również elementy psychologii, między innymi poszerza wiedzę na temat wpływu emocji i motywacji czy zastosowania coachingu w dietetyce sportowej.

 

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • wspomagania procesu bioregeneracji
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych
DIET TRENER PERSONALNY

Tę ścieżkę kształcenia wyróżnia innowacyjne i nowatorskie podejście do pracy dietetyka, który może zaoferować kompleksową pomoc jako diet trener personalny w zakresie układania planów dietetycznych i treningowych w celu redukcji wagi, rekompozycji składu ciała, budowania mięśni, siły czy też wytrzymałości mięśniowej.

Studia na tej ścieżce kształcenia mają na celu przygotowanie Diet trenerów personalnych do pracy zarówno z klientem indywidualnym jak i z grupami osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej, do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie.

 

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej
 • oceny stanu odżywiania osób uczestniczących w treningu personalnym
 • opracowywania i prowadzenia diet dla klientów w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej
 • psychologicznych narzędzi motywacyjnych niezbędne w treningu personalnym

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU DIETETYKA II STOPNIA*:

Stacjonarnie: 3300 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Stacjonarnie: 3300 zł 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł 500 zł i 4 raty w wysokości 825 zł 750 zł

Niestacjonarnie oraz online: 3300 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

 

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:  

Niestacjonarnie oraz online: 3300 zł 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł 500 zł i 4 raty w wysokości 825 zł 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2024 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)-dietetyka, kosmetologia

created by: Strony Internetowe Łódź