Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Dietetyka II stopnia

DIETETYKA - II STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 2 lata

Tytuł: magister

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem, a także osób posiadających dyplom ukończenia innych studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki.

Dietetyka jest dziedziną dynamicznie rozwijającą się w ostatniej dekadzie, a temat żywienia ludzi jest zawsze aktualny.

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki, wybierając jedną z czterech oferowanych ścieżek kształcenia.

ATUTY KIERUNKU

PRAKTYKA

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, technologii żywności, laboratorium chemicznym.

  

NOWOCZESNY PROGRAM

Studenci korzystają z profesjonalnego programu komputerowego dla dietetyków
Kcalmar i Dietetico, które w łatwy sposób pozwalają stworzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach dietetyki, takich jak dietetyka medyczna, sportowa czy psychodietetyka.

 

 PEWNA PRACA

Program studiów oraz proponowane ścieżki kształcenia są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki oraz odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

ŻYWIENIE KLINICZNE

Opracowanie i zastosowanie u pacjenta klinicznego odpowiedniej diety jest integralną częścią procesu leczenia. W wielu jednostkach chorobowych dieta jest wręcz jedynym lekarstwem lub koniecznym dopełnieniem procesu leczniczego.

Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga więc kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat fizjologii i patofizjologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego w różnych zespołach chorobowych i zaburzeniach zdrowotnych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • poradnictwa dietetycznego, w zakresie racjonalnego żywienia człowieka chorego i zdrowego
 • opracowywania indywidualnych diet w zależności od jednostki chorobowej i potrzeb pacjenta

 

DIETETYK WIEKU DZIECIĘCEGO

Celem realizowanej ścieżki kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej postępowania dietetycznego w najczęstszych schorzeniach wieku dziecięcego oraz wpływu żywienia na stan zdrowia dziecka. Studia magisterskie z dietetyki przygotowują do wykonywania zadań w zawodzie dietetyka wieku dziecięcego, poradnictwa dietetycznego dla dzieci w różnym wieku, ze szczególnym naciskiem na kontakt z małym pacjentem i jego opiekunami.

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • udzielania porad, konsultacji żywieniowej, układania indywidualnych jadłospisów
 • monitorowania stosowanego postępowania żywieniowego
 • prowadzenia szkoleń, warsztatów w zakresie prawidłowego odżywiania dzieci
 • prowadzenia spotkań edukacyjnych w tematyce żywienia dzieci w różnym wieku
 • współdziałania w pracach badawczych dotyczących żywienia

 

PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania tj. otyłość, anoreksja, bulimia, ortoreksja czy pregoreksja,  a także takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych. Zwraca szczególną uwagę na czynniki psychologiczne, tj. np. niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania psychologicznych czynników wpływających na sposób odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej
 • opracowania programu modyfikacji nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobu żywienia
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu stosowania profilaktyki oraz leczenia zaburzeń w odżywianiu
DIETETYKA W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ I SPORCIE

Studia na kierunku Dietetyka, ścieżka kształcenia dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie, mają na celu przygotowanie dietetyków do udzielania zaleceń dietetycznych wspomagających bioregenerację  a także porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. Uwzględnia również elementy psychologii, między innymi poszerza wiedzę na temat wpływu emocji i motywacji czy zastosowania coachingu w dietetyce sportowej.

 

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • wspomagania procesu bioregeneracji
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych
DIET TRENER PERSONALNY

Tę ścieżkę kształcenia wyróżnia innowacyjne i nowatorskie podejście do pracy dietetyka, który może zaoferować kompleksową pomoc jako diet trener personalny w zakresie układania planów dietetycznych i treningowych w celu redukcji wagi, rekompozycji składu ciała, budowania mięśni, siły czy też wytrzymałości mięśniowej.

Studia na tej ścieżce kształcenia mają na celu przygotowanie Diet trenerów personalnych do pracy zarówno z klientem indywidualnym jak i z grupami osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej, do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie.

 

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej
 • oceny stanu odżywiania osób uczestniczących w treningu personalnym
 • opracowywania i prowadzenia diet dla klientów w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej
 • psychologicznych narzędzi motywacyjnych niezbędne w treningu personalnym

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU DIETETYKA II STOPNIA*:

Stacjonarnie: 3300 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Stacjonarnie: 3300 zł 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł 500 zł i 4 raty w wysokości 825 zł 750 zł

Niestacjonarnie oraz online: 3300 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

 

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:  

Niestacjonarnie oraz online: 3300 zł 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł 500 zł i 4 raty w wysokości 825 zł 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2024 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)-dietetyka, kosmetologia

created by: Strony Internetowe Łódź