Powered by Smartsupp

Pedagogika

Perspektywy zawodowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PSYCHOPEDAGOGIKA

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • przedszkola, szkoły podstawowych (na stanowisku pedagoga szkolnego)
 • domy dziecka, domy samotnej matki, ośrodki terapeutyczne, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. pogotowia opiekuńcze, środowiskowe świetlice opiekuńcze, centra pomocy rodzinie,
 • bursy, internaty oraz placówki wychowania pozaszkolnego,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,
 • ośrodki szkoleniowe,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: INŻYNIERIA SPOŁECZNA

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • organizacje zajmujące się doradztwem personalnym,
 • ośrodki szkoleniowe,
 • agencje PR,
 • centra kultury i sztuki,
 • świetlice środowiskowe,
 • biura/ działy projektowe w instytucjach różnego typu,
 • administracja i redakcja mediów społecznościowych,
 • organizacje pozarządowe.

 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe.

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • hostele,
 • noclegownie,
 • ośrodki pomocy społecznej, zajmujące się streetworkingiem lub innymi wymiarami pracy w terenie;
 • ośrodki kurateli sądowej jako kurator społeczny,
 • pogotowia opiekuńcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • policyjne izby dziecka,
 • szkoły (na stanowisku nauczyciela - pedagoga szkolnego).
 • służba więzienna,
 • policja,
 • straż miejska.  


SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PEDAGOGIKA OPIEKI I WYCHOWANIA

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • pogotowia opiekuńcze,
 • hostele,
 • schroniska dla matki z dzieckiem,
 • domy dziecka,
 • świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, profilaktyczno-wychowawcze;
 • szkoły na stanowisku nauczyciela-pedagoga szkolnego oraz nauczyciela-pedagoga w świetlicy szkolnej;
 • bursy, internaty, kluby młodzieżowe,
 • ośrodki kultury, ogniska pracy wychowawczej,
 • punkty interwencji kryzysowej,
 • schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie.SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: MENADŻER PROJEKTÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • domy kultury,
 • centra kultury i sztuki,
 • świetlice środowiskowe, opiekuńcze, edukacyjne i wychowawcze,
 • biura/ działy projektowe w instytucjach różnego typu.

 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • kluby seniora i domu kultury
 • domy pomocy społecznej
 • domu spokojnej starości
 • ośrodku interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku


SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe

created by: Strony Internetowe Łódź