Psychologia

więcej

Wykładowcy, praktycy

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Psycholog w Zakładzie Karnym, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalistka z zakresu psychologii sądowej oraz pomocy psychologicznej z zakresu seksuologii. Uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii resocjalizacyjnej oraz psychologii sądowej.

 

dr Sylwia Rydz

Zawodowo interesuje się kształtowaniem poczucia tożsamości w cyklu życia człowieka, psychologią małego dziecka, relacjami w rodzinie, rozwojem twórczości plastycznej małego dziecka, zastosowaniem hipoterapii, wspomaganiem rozwoju małego dziecka, samotnym rodzicielstwem, zastosowaniem i efektami hipoterapii.

 

dr Alina Stosor

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel matematyki, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki oraz w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej, autorka publikacji naukowych o tematyce związanej z funkcjonowaniem dziecka z niepełnosprawnością.

 

mgr Beata Marszałek

Nauczyciel, pedagog, doradca zawodowy i kurator społeczny. Lider działań twórczych, tutor i trener. Szkoleniowiec w wielu projektach międzynarodowych. Specjalista pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

 

mgr Dorota Piskorska

Psycholożka, socjoterapeutka, tutorka, absolwentka podyplomowych studiów Metod Wspierania Relacji Międzyludzkich - Life coaching na Uniwersytecie Łódzkim. Inicjatorka i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych i charytatywnych wspierających dzieci, młodzież oraz dorosłych m.in. "Mam tę moc", "Wehikuł czasu", "Szkoła Letnia i Zimowa Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja", "Siła jest kobietą", "Seniorzy mają MOC! Budowanie lokalnej sieci wsparcia". 

 

mgr Tomasz Mochalski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista psycholog kliniczny, z doświadczeniem w pracy klinicznej wyniesionej z wieloletniej pracy w oddziale psychiatrii, a także na terenie placówki penitencjarnej. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Łodzi. Doświadczony diagnosta w zakresie psychologii pracy i psychologii transportu. Szkolący się w kierunku uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego, członek PTPB. Zainteresowania zawodowe obejmują problematykę resocjalizacji, uzależnień, diagnostykę psychologiczną, psychoterapię. 

 

dr Magdalena Sadowska

Psycholog, psychoterapeuta, biofizyk, dr nauk biologicznych, w zawodzie psychologa klinicysty od 11 lat, członek Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, szkoleniowiec w projektach unijnych, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, pracownik Ośrodka dla Uchodźców w Grotnikach k/Łodzi. Pasje: psychologia, psychoterapia, ludzie, życie.

 

Pełna kadra Instytutu Nauk Społecznych

created by: Strony Internetowe Łódź