Powered by Smartsupp

Kryminologia

Perspektywy zawodowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: KRYMINOLOGIA SĄOWO-PENITENCJARNA

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • straż miejska
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • sądy
 • prokuratury
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe
 • szkolenia zawodowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, przygotowujące do złożenia egzaminu oficerskiego
 • aplikacja kuratorska przygotowująca do pełnienia obowiązków kuratora sądowego.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PREWENCJA KRYMINALNA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII ŚLEDCZEJ

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • straż miejska
 • zakłady poprawcze
 • sądy
 • prokuratury
 • placówki prewencyjne
 • organizacje pozarządowe, kreujące i realizujące działania prewencyjne i profilaktyczne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe
 • szkolenia zawodowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, przygotowujące do złożenia egzaminu oficerskiego
 • aplikacja kuratorska przygotowująca do pełnienia obowiązków kuratora sądowego.

created by: Strony Internetowe Łódź