Powered by Smartsupp

Pedagogika

Wykładowcy, praktycy

dr Szpakowski Piotr

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Kierownik Ogniwa do Spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Zawodowo zajmuje się osobami nieletnimi zagrożonymi demoralizacją oraz szeroko rozumianą profilaktyką społeczną.

Zainteresowania naukowe: pedagogika filozoficzna, pedagogika aksjologiczna,  edukacja dorosłych, filozofia egzystencjalna.

 

dr Gabriela Kowalska

Gabriela Kowalska, doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki; wieloletni wykładowca Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej w Gliwicach;  prezes i założyciel ogólnopolskiego stowarzyszenia SERDECZNI działającego na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski; autorka  ponad 60 publikacji dotyczących między innymi :edukacji, rehabilitacji , opieki i wsparcia oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych. Organizator i uczestnik wielu Konferencji Międzynarodowych i Akcji charytatywnych. 

Obszar zainteresowań: pomoc edukacyjna, terapeutyczna, diagnostyczna dla dzieci i młodzieży, pomoc terapeutyczna dla rodzin dysfunkcyjnych, organizacja pomocy społecznej i wsparcie instytucjonalne. Efektywne wykorzystanie czasu wolnego, wsparcie organizacji pozarządowych.

 

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Psycholog w Zakładzie Karnym, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalistka z zakresu psychologii sądowej oraz pomocy psychologicznej z zakresu seksuologii. Uczestniczka wielu konferencji naukowych oraz autorka publikacji naukowych z zakresu psychologii resocjalizacyjnej oraz psychologii sądowej.

 

dr Sylwia Rydz

Zawodowo interesuje się kształtowaniem poczucia tożsamości w cyklu życia człowieka, psychologią małego dziecka, relacjami w rodzinie, rozwojem twórczości plastycznej małego dziecka, zastosowaniem hipoterapii, wspomaganiem rozwoju małego dziecka, samotnym rodzicielstwem, zastosowaniem i efektami hipoterapii.

 

dr Alina Stosor

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny, specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, pracy z uczniem ze spektrum autyzmu oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nauczyciel matematyki, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pedagogiki oraz w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej, autorka publikacji naukowych o tematyce związanej z funkcjonowaniem dziecka z niepełnosprawnością.

 

mgr Beata Marszałek

Nauczyciel, pedagog, doradca zawodowy i kurator społeczny. Lider działań twórczych, tutor i trener. Szkoleniowiec w wielu projektach międzynarodowych. Specjalista pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

 

mgr Tomasz Mochalski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista psycholog kliniczny, z doświadczeniem w pracy klinicznej wyniesionej z wieloletniej pracy w oddziale psychiatrii, a także na terenie placówki penitencjarnej. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Łodzi. Doświadczony diagnosta w zakresie psychologii pracy i psychologii transportu. Szkolący się w kierunku uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego, członek PTPB. Zainteresowania zawodowe obejmują problematykę resocjalizacji, uzależnień, diagnostykę psychologiczną, psychoterapię. 

 

dr Magdalena Sadowska

Psycholog, psychoterapeuta, biofizyk, dr nauk biologicznych, w zawodzie psychologa klinicysty od 11 lat, członek Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, szkoleniowiec w projektach unijnych, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu, pracownik Ośrodka dla Uchodźców w Grotnikach k/Łodzi. Pasje: psychologia, psychoterapia, ludzie, życie.

 

Pełna kadra Instytutu Nauk Społecznych

created by: Strony Internetowe Łódź