Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Kryminologia I stopnia

KRYMINOLOGIA STUDIA I STOPNIA


Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 3 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

INFORMACJE OGÓLNE:

Kierunek kryminologia jest dyscypliną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, psychologii oraz socjologii.

Studenci tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych. Uczą się, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii czy socjologii do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Techniki śledcze, profil przestępcy, badanie poszlak, rekonstrukcja zdarzeń to tylko wybrane zagadnienia poruszane podczas studiów. 

ATUTY KIERUNKU:

PRACOWNIA WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

Studenci biorą udział w zajęciach z użyciem symulatora procedur kryminalistycznych. W świecie wirtualnym przenoszą się do miejsca zbrodni, gdzie ich zadaniem jest zebranie i zabezpieczenie śladów. 


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

PSYCHOKRYMINALISTYKA

Głównym celem ścieżki kształcenia jest jednak ukazanie znaczenia psychologii w procesie wykrywania sprawców przestępstw. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione elementy psychologii sądowej, psychologii osobowości, psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych. Przewidziane są zajęcia praktyczne z profilowania psychologiczno-kryminalistycznego, warsztaty z zakresu mediacji i negocjacji w sprawach karnych i cywilnych, a także postępowania karnego wobec osób zaburzonych psychicznych.

 

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • postępowania z ofiarami przestępstw (przesłuchiwania ich, udzielania pomocy po popełnieniu na ich szkody przestępstwa),
 • oddziaływania na sprawców na różnych etapach postępowania karnego: od postępowania przygotowawczego po wykonywanie kary w zakładzie karnym, udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
 • znajomością specyfiki i warunków pracy w różnych podmiotach związanych z psychokryminalistyką.
PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE

Program ścieżki kształcenia uwzględnia również interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI wieku, w tym współczesne zagrożenia o charakterze kryminogennym, takie jak cyberprzestępczość, przestępczość terrorystyczna, przestępczość zorganizowana czy przestępczość gospodarcza. W programie ścieżki kształcenia zostały uwzględnione także elementy przestępczości w ruchu drogowym, nieletnich, skazanych czy elementy przestępczości seksualnej. Celem ścieżki kształcenia jest również kształcenie umiejętności praktycznych podczas zajęć z zakresu działań pomocowych w ramach różnych form przemocy, a także wykonywanie ekspertyz sądowych.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zapobiegania przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywania przestępstw i ich sprawców,
 • oceny przydatności, wykorzystania metod, procedur oraz praktyk w kontekście realizacji zadań w celu eliminacji zjawisk patologicznych i różnych form przestępczości,
 • interpretowania i wyjaśniania mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA I STOPNIA*:

Stacjonarne 3300 zł/ semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

Niestacjonarne oraz online: 3300 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2024 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu

created by: Strony Internetowe Łódź