Powered by Smartsupp

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ścieżka kształcenia

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Celem ścieżki kształcenia jest zdobycie specjalistycznej, praktycznej wiedzy z obszaru współczesnego podejścia do bezpieczeństwa informacji w ujęciu prawnym, a także poznanie najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni, w kontekście zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacjach z sektora publicznego i prywatnego. Istotą kształcenia w ramach ścieżki cyberbezpieczeństwo jest również uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznej walki z przestępczością internetową, zabezpieczaniem danych komercyjnych oraz informacji niejawnych. Zdobyte w ramach ścieżki kompetencje są również doskonałym przygotowaniem do zawodu Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Program ścieżki kształcenia jest zgodny z wymaganiami zapisanymi w Ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560).

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania krajowego i europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • identyfikacji zagrożeń w cyberprzestrzeni i przeciwdziałania im,
 • prawnokarnej kwalifikacji czynów zabronionych,
 • opracowywania systemów bezpieczeństwa,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji,
 • świadczenia usług z zakresu cyberbezpieczeństwa.

 

PRZEDMIOTY:

 • Strategia cyberbezpieczeństwa
 • Techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa
 • Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
 • Cyberprzestępczość
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Biały wywiad
 • Psychologiczne aspekty cyberbezpieczeństwa
 • Problemy i wyzwania informatyki śledczej i zabezpieczania danych cyfrowych
 • Modelowanie zagrożeń i zarządzenie ryzykiem
 • Zagrożenia cyberbezpieczeństwa w praktyce
BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU I LOGISTYKI

Celem ścieżki kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat specyfiki bezpieczeństwa procesów zachodzących w szeroko rozumianym sektorze transportu, spedycji i logistyki, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa tych procesów, jak i ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania innych systemów, dla których są procesami komplementarnymi, zapewniającymi ich właściwe funkcjonowanie. Ścieżka kształcenia bezpieczeństwo transportu i logistyki wychodzi naprzeciw potrzebom zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dynamicznie rozwijających się  systemach  transportowych oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na wykształconych specjalistów transportu i spedycji. Studenci poznają systemy transportowe oraz logistyczne i ich funkcjonowanie na rynku polskim i międzynarodowym, w kontekście zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania nowoczesnym transportem i logistyką oraz podejmowania działań na rzecz podniesienia poziomu jego bezpieczeństwa,
 • analizowania i projektowania systemów transportowych,
 • realizowania operacyjnej działalności logistycznej,
 • rzetelnego zbierania i przetwarzania informacji dotyczących ryzyka i zagrożeń w transporcie i logistyce.

 

PRZEDMIOTY:

 • Transport drogowy w gospodarce krajowej i europejskiej
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo pracy i przepisy socjalne kierowców w transporcie drogowym
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Kontrola transportu drogowego
 • Projektowanie programów inwestycji transportowych
 • Współpraca z instytucjami nadzorującymi zapewnienie bezpieczeństwa w logistyce i transporcie
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie oraz spedycji
 • Bezpieczeństwo w logistyce magazynowej
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarach logistyki produkcji

created by: Strony Internetowe Łódź