Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Kryminologia

więcej
Kosmetologia
więcej
Dietetyka
więcej
Pedagogika
więcej

Cennik

Cennik obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

DIETETYKA

CZESNE NA KIERUNKU DIETETYKA I STOPNIA*:

Stacjonarne: 2700 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

 

Niestacjonarne: 3000 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

CZESNE NA KIERUNKU DIETETYKA II STOPNIA*:

Stacjonarnie: 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Stacjonarnie: 3000 zł 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł 450 zł i 4 raty w wysokości 750 zł 675 zł

 

Niestacjonarnie oraz online: 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Niestacjonarnie oraz online: 3000 zł 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł 450 zł i 4 raty w wysokości 750 zł 675 zł

 * obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

KOSMETOLOGIA

CZESNE KIERUNKU KOSMETOLOGIA I STOPNIA*:

Stacjonarne: 2700 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

Niestacjonarne: 3000 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 * obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

CZESNE NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA*:

Stacjonarnie: 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Stacjonarnie: 3000 zł 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł 450 zł i 4 raty w wysokości 750 zł 675 zł

 

Niestacjonarni oraz online: 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Niestacjonarnie oraz online: 3000 zł 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł 450 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 500 zł 450 zł i 4 raty w wysokości 750 zł 675 zł

 * obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

PEDAGOGIKA

CZESNE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA I STOPNIA*:

Stacjonarne: 2400 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 400 zł i 4 raty w wysokości 600 zł

 

Niestacjonarne oraz online: 2400 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 400 zł i 4 raty w wysokości 600 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

CZESNE NA KIERUNKU PEDAGOGIKA II STOPNIA*:

Stacjonarne: 2400 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 400 zł i 4 raty w wysokości 600 zł

 

Niestacjonarne oraz online: 2400 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 400 zł i 4 raty w wysokości 600 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

PSYCHOLOGIA

CZESNE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE*:

Stacjonarne: 3000 zł / semestr

 • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • V rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

Niestacjonarne/online 2700 zł / semestr

 • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • V rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

 

CZESNE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE (6 i 7 semestralne):

Niestacjonarne oraz online: 4500 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 750 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 750 zł i 4 raty w wysokości 1125 zł

 

Niestacjonarne oraz online: 3900 zł / semestr

 • I, II, III rok 12 rat w wysokości 650 zł
 • IV rok 4 raty w wysokości 975 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

PRAWO

CZESNE NA KIERUNKU PRAWO JEDNOLITE MAGISTERSKIE*:

Stacjonarne 3000 zł / semestr

 • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • V rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

Niestacjonarne oraz online: 2700 zł / semestr

 • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • V rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

KRYMINOLOGIA

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA I STOPNIA*:

Stacjonarne 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

Niestacjonarne oraz online: 2700 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

CZESNE NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA II STOPNIA*:

Stacjonarne 3000 zł 2700 zł/ semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 500 zł 450 zł
 • II 6 rat w wysokości 500 zł 450 zł i 4 raty w wysokości 750 zł 675 zł

Niestacjonarne oraz online: 2700 zł 2400 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 450 zł 400 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 450 zł 400 zł i 4 raty w wysokości 675 zł 600 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

CZESNE NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I STOPNIA:

Stacjonarne 3000 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 500 zł
 • III 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

Niestacjonarne oraz online: 2700 zł / semestr

 • I, II rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

created by: Strony Internetowe Łódź