Powered by Smartsupp

Studia podyplomowe

Wymagane dokumenty

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych w WSBiNoZ należy wypełnić i złożyć w odpowiednim terminie następujący komplet dokumentów:

  • karta zgłoszeniowa na studia podyplomowe (do pobrania)
  • dowód osobisty do wglądu
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do potwierdzenia za zgodność z oryginałem)

W przypadku dużej ilości osób zainteresowanych, decyduje również kolejność złożenia dokumentów.

created by: Strony Internetowe Łódź