Psychologia

więcej

Zasady i opłaty

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów. Przed złożeniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu rozmowy organizacyjnej. Wszystkie formalności mogą być załatwione w jednym dniu. Podczas rozmowy organizacyjnej kandydaci dostają do podpisania umowę, która określa warunki studiowania. Pod koniec września zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego, aby odebrać indeks, legitymację i zostać studentem Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
  • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
  • dowód osobisty do wglądu

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE*:

Stacjonarne: 3000 zł / semestr

  • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 500 zł
  • V rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

 

Niestacjonarne oraz online 3000 zł / semestr

  • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 500 zł
  • V rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.05.2023 r.

created by: Strony Internetowe Łódź