Poznaj nas bliżej...

Patronaty nad szkołami

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi aktywnie współpracuje ze środowiskiem szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obejmując je swoim Patronatem.

Dzięki nawiązywanym relacjom młodzież może poznać środowisko akademickie oraz jego zwyczaje, a także, zmierzając do własnego rozwoju, skorzystać z doświadczeń wybitnych naukowców i dydaktyków.


Uczniowie ze szkół objętych Patronatem:

  • uczestniczą w organizowanych przez Uczelnię konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach naukowych,
  • biorą czynny udział w otwartych wykładach akademickich,
  • korzystają z doświadczenia i wiedzy kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni.

Aby uzyskać Patronat Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu należy złożyć podanie do Rektora Uczelni (pocztą tradycyjną lub e-mailową).

 

Zapraszamy!

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź,
tel./fax: 42 683 44 22, uczelnia@wsbinoz.pl

 

 

LISTA SZKÓŁ OBJĘTYCH PATRONATEM

1. Gimnazjum nr 2 w Zgierzu im. J. Kochanowskiego w Zgierzu 
http://www.gim2.miasto.zgierz.pl/

 

2. Publiczne Gimnazjum nr 40 im. W. Rutkiewicz w Łodzi
http://www.gim40.szkoly.lodz.pl/

 

3. Stowarzyszenie Zgierskie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zgierzu
http://www.zu3w.edu.pl/

 

4. Szkoła Podstawowa nr 172  Łodzi im. prof. Stefana Banacha

https://sp172lodz.edupage.org/

 

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

http://www.zspgluchow.cba.pl/

 

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Wł. Reymonta

https://zsp3lowicz.wixsite.com/zsp3

 

7. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

https://zsr-widzew.pl/

 

8. XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi

https://liceum18lodz.edupage.org/

 

9. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu

ZSCKU - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego (zswolborz.pl)

created by: Strony Internetowe Łódź