Powered by Smartsupp

Psychologia

więcej

Perspektywy zawodowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PSYCHOLOGIA KLINICZNA

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • ośrodki psychoterapii
 • poradnie młodzieżowe, rodzinne i małżeńskie
 • przychodnie i kliniki psychiatryczne, przychodnie i kliniki medycyny somatycznej
 • instytucje udzielające wsparcia w sytuacjach trudnych tj. Policja, sądownictwo, więziennictwo, wojsko, centra kryzysowe, ośrodki opiekuńcze, wychowawcze i resocjalizacyjne


SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PSYCHOLOGIA BIZNESU

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • działy personalne, agencje pracy, firmy rekrutujące
 • agencje konsultingowe
 • centra badania opinii społecznej i badań marketingowych
 • firmy doradcze i szkoleniowe
 • agencje reklamowe i PR
 • media, organizacje pozarządowe


SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • poradnie specjalistyczne (psychologiczne, zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży)
 • ośrodki interwencyjne (pogotowia opiekuńcze, ośrodki interwencji kryzysowej)
 • ośrodki szkolno-wychowawcze, socjoterapeutyczne, domy dziecka
 • ośrodki pomocy społecznej
 • placówki oświatowe


SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia podyplomowe

created by: Strony Internetowe Łódź