Pedagogika

O Filii WSBiNoZ w Rybniku

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu - Filia w Rybniku została utworzona na podstawie decyzji Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.10. 2017 r.

Siedziba Filii: Zespół Szkół w Rybniku, ul. Klasztorna, 14, 44-200 Rybnik

Pełnomocnik Rektora ds. Filii WSBiNoZ w Rybniku:

Agnieszka Stasiak

Oferta: studia I stopnia na kierunku Pedagogika

created by: Strony Internetowe Łódź