Powered by Smartsupp

Poznaj nas bliżej...

Filia w Rybniku

dr Paulina Albińska

Kontakt:

 

dr n. med. Paulina Albińska

Adiunkt

p.albinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022 — obecnie adiunkt Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2022 – obecnie psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Gabinety Strefa Psychoterapia w Łodzi

 • 2018 — obecnie psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Centrum Psychoterapii Cardoner w Łodzi

 • 2016 — 2022 asystent psycholog kliniczny SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi 

 • 2015 — 2018 psychoterapeuta poznawczo-behawioralny NZOZ Multi+Clinic w Łodzi

 • 2015 — 2022 asystent psycholog kliniczny I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

 • 2015 — 2016 młodszy asystent psycholog kliniczny SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi

 • 2015 — 2015 psycholog Projekt: Aktywni w rehabilitacji — zintegrowana rehabilitacja poprzez sport dla osób chorych na mukowiscydozę Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce-Zdroju

 • 2014 — 2014 doradca zawodowy Projekt: PrestaShop — najlepszy sklep internetowy Fundacja 'Razem' w Łodzi

 • 2013 — 2015 Specjalista ds. Personalnych P.H.P Nova w Łodzi

 • 2013 — 2014 Asystent ds. Promocji Projekt: Akademia Przyszłości Stowarzyszenie WIOSNA Oddział w Łodzi

 • 2010 — 2013 Młodszy specjalista ds. Rekrutacji i selekcji Z.P.H.U Abil w Zgierzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2022 wyróżnienie w konkursie na najlepszy doktorat „Aby rodzina mogła być razem” Fundacja Ronalda McDonalda Warszawa
 • 2022 — obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • 2021 - obecnie Członek Association for Contextual Behavioral Science oraz Członek Association for Contextual Behavioral Science Polska 2021 Certyfikat Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny (CTPB nr 47)
 • 2021 — obecnie 120 godzin w ramach podyplomowego szkolenia w terapii ACT
 • 2017-2021 Doktorat z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2016-2021 Kierownik projektu w ramach grantu dla młodych naukowców Tytuł projektu: Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z rozpoznaną chorobą metaboliczną kości 2016 Nagroda Rektora UM w Łodzi
 • 2015-2019 Członek Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2014-2018 Ukończone czteroletnie podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie & Oxford Cognitive and Behavioral Center
 • 2013-2022 160 godzin w ramach podyplomowego szkolenia psychoterapii Polski Instytut Ericksonowski
 • 2013-2014 Studia Podyplomowe Psychosomatyka i somatopsychologia Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu
 • 2013 — obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • 2008-2013 Magister Psychologia Instytut Psychologii Uniwersytet w Łodzi
 • 2007-2008 Podyplomowe Studium Public Relations Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 2006-2007 Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • 2004-2006 Magister Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (ukończone z wyróżnieniem) 
 • 2001-2004 Licencjat Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Albińska P. (2022). Scrupulousity – cognitive-behavioural understanding of religious/moral obsessive-compulsive disorder. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 1, 26-39.

 • Albińska P. (2022). Postawy rodziców wobec dzieci z wrodzoną łamliwością kości. Acta Universitatis Lodziensis Folia Psychologica, 23, 51-71. 

 • Albińska P., Chlebna-Sokół D. i Jakubowska-Pietkiewicz E. (2020) Ocena jakości życia związanej ze stanem zdrowia dzieci i młodzieży z rozpoznaną wrodzoną łamliwością kości, Przegląd Pediatryczny, 1, 65-74.

 • Michałus I., Nowicka Z., Pietras W., Byrwa A., Albińska P. i Jakubowska-Pietkiewicz E. (2019). Anemia – novel clinically significant finding during intravenous pamidronate thetapy of children diagnosed with osteogenesis imperfecta ICCBH 9TH International conference of children’s bone health Salzburg

 • Jakubowska-Pietkiewicz E., Porczyński M., Rychłowska E., Albińska P., Woźniak E. i Toporowska-Kowalska E. (2019). Bone mineral density and vitamin D status in children with chronic neurological syndromes – clinical observations ICCBH 9TH International conference of children’s bone health Salzburg

 • Albińska P., Michałus I. i Chlebna-Sokół D. (2018). Psychospołeczne problemy rodziców na wczesnych etapach diagnostyki i leczenia dzieci z wrodzoną łamliwością kości typu III. Społeczeńśtwo i Rodzina, 2, 115-134.

 • Jakubowska-Pietkiewicz E., Graff K., Michałus I., Haładaj K., Jelonek E., Adamiecka P., Dziedzic K., Woźniak E., Orzechowska G., Porczyński M., Albińska P i Chlebna-Sokół D. (2017). Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości. Przeglad Pediatryczny, 3, 10-15.

 • Rusińska A., Jakubowska-Pietkiewicz E., Michałus I., Beska K., Adamiecka P., Albińska P i Chlebna-Sokół D. (2017). Wrodzona łamliwość kości – charakterystyka kliniczna, densytometryczna i trudności diagnostyczne na podstawie 20 lat doświadczeń kliniki. Przegląd Pediatryczny, 3, 17- 18.

 • Albińska P. (2015). Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną – wystąpienie konferencyjne: Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość? Gdańsk

 • Albińska P. (2014). Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 4, 296 – 303.

 • Albińska P. (2014). Koncepcja siebie a poczucie alienacji dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną alergozą. (w:) L. Szewczyk i A. Kulik (red.). Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Lublin: Proqurat. s. 115 – 144.

 • Albińska P. (2014). Koncepcja siebie a poczucie alienacji dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną alergozą (analiza porównawcza). Sztuka Leczenia, Numer SPECJALNY 1-2, 21 – 22.

 • Albińska K. i Albińska P. (2013). (Nie)gorszy program szkoły? Funkcje słuchowisk radiowych i audiobooków w kształtowaniu kompetencji rynkowych współczesnych użytkowników mediów. (w:) B. Skowronek i E. Rudnicka-Fira (red.) GORSZEnie w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce, kulturze, literaturze i mediach. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. s. 140 – 157.

 • Albińska P. (2008). Komu talent komu…?: Talenty na rynku pracy – pilnie poszukiwane niejednoznacznie rozumiane. (w:) R. Gerlach; A., Kulpa-Puczyńska i R.Tomaszewska-Lipiec (red.) Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia. s. 190 – 203.

 • Albińska P. (2008). Zarządzanie wiedzą w organizacji – stały trend czy chwilowa moda? (w:) Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 1, 109 -124.

 • Albińska P. (2007). Problemy życia społecznego i zawodowego osób niedosłyszących i głuchych. (w:) E. Woźnicka (red.) Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: PZG. s. 169 – 189.

 • Albińska P. (2007). Nauczyciel w szkole psychologicznych gier. Wychowanie na co dzień, 6, 22-24.

 • Albińska P. (2007). Niepełnosprawni na rynku pracy. Przegląd Edukacyjny, 1, 16-18.

 • Albińska P. (2007). Rodzina jako środowisko kształtujące zainteresowania. Kwartalnik Edukacyjny, 4, 28-37.

 • Albińska P. (2007). Postawy rodzicielskie a zainteresowania zawodowe. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2, 27-41.

 • Albińska P. (2007). Kiedy nadchodzi starość: pedagogiczna refleksja nad procesem starzenia człowieka. Gerontologia Społeczna, 1, 99-111.

Udział w konferencjach:

 • 01.06.2022 Konferencja 'Aby rodzina mogła być razem' Fundacja Ronalda McDonalda Warszawa
 • 12.12.2020 Aktualne problemy osteologii dziecięcej Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź
 • 21.02.2020 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby Rzadkie w XXI wieku Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundacja Tygiel, Lublin
 • 22.05.2019 Spotkanie Naukowe — Jak skutecznie skrócić drogę od objawu do rozpoznania w wybranych chorobach metabolicznych Regionalne Centrum Chorób Rzadkich, Łódź
 • 24.11.2018 III Konferencja Aktualne problemy osteologii dziecięcej — co lekarz pediatra wiedzieć powinien Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź
 • 30.11.2017 X Sympozjum Naukowe Dziecko Łódzkie Współczesne Problemy Zdrowotne i Psychospołeczne Dzieci i Młodzieży. Stan Opieki Pediatrycznej w Regionie Łódzkim. Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu , Idziemy Razem' oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Łódź
 • 05.11.2016 Il Konferencja Aktualne Problemy Osteologii Dziecięcej Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź
 • 14-15.10.2016 Pomoc Dzieciom po Traumie Fundacja Słonie na Balkonie, Łódź
 • 16-17.05.2016 Psychosomatyka — Aktualne Trendy i Nowe Perspektywy Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk oraz Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskie Towarzystwo Lekarskie, Łódź
 • 16.02.2016 X Forum Liderów Organizacji Pacjentów — Światowy Dzień Chorego. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa
 • 10.12.2015 IX Sympozjum Dziecko Łódzkie Klinika Propedeutyki Pediatrii UM oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Łódź
 • 15-17.05.2015 Z psychologią po zdrowie profilaktyka i promocja zdrowia — mit czy rzeczywistość? Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; Sekcja Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczna oraz Zakład Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
 • 18.04.2015 Zaburzenia somatyczne i następstwa psychologiczne wywołane stresem — jako częsty problem w praktyce lekarza POZ oraz Ryzyko i zagrożenia związane ze stosowaniem leków psychotropowych — kontynuacja w POZ leczenia psychiatrycznego oraz Grupa Balinta jako metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu lekarzy rodzinnych Instytut Psychosomatyczny; Polskie Towarzystwo Lekarskie Sekcja Medycyny Psychosomatycznej oraz Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Warszawa
 • 10-11.04.2014 XXI Konferencja Naukowa Konteksty Psychosomatyki Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Zainteresowania badawcze:

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapie poznawczo-behawioralne III fali

Badania nad jakością życia

Wyznaczniki adaptacji do psychosomatycznej choroby przewlekłej

Przeobrażenia obrazu ciała w chorobie przewlekłej

Choroby metaboliczne kości Uwarunkowania i następstwa niepełnosprawności w wymiarze jednostkowym i społecznym

dr Jacek Cheda

Kontakt:

 

dr Jacek Cheda

adiunkt

j.cheda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2022 – adiunkt Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2020-2022 – adiunkt Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 • 1998-2020 – adiunkt - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2015- nadal – prowadzenie własnej działalności gospodarczej: Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne

 • 2011-2014 członek zarządu Fundacji Ius Medicinae.

 • 2011-2015 – adiunkt – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Sieradzu

 • 2016-2019 - Dziekan   filii w Sieradzu - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2004-2009 prorektor ds. studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 2002-2003 – Dziekan   Wydziału Zamiejscowego w Koninie -  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 1998-2004 - Prodziekan ds. studenckich Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 • 1994-1999 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013- nadal - redaktor prowadzący Karpackiego Przeglądu Naukowego
 • 2011-2013 – redaktor prowadzący czasopisma Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie

Realizacja projektów:

 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze administracji (II stopień)” nr POWR.03.01.00-00-K284/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (II stopień)” POWR.03.01.00-00-K280/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze Zarządzanie zarządzania (I stopień)” nr POWR.03.01.00-00-K283/16-00, realizowany w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie w 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie budownictwa i ochrony środowiska.
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
 • Projekt „Czas na urząd przyjazny interesantom” realizowany w 2013 r. w Chodzieży, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie gospodarki nieruchomościami i drogownictwa.

Wybrane publikacje:

Podręczniki:

 • Bezpieczeństwo ekologiczne, (podręcznik on-line dla studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu), Sieradz 2014.
 • Partnerstwo publiczno–prywatne, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.
 • Prawo ochrony środowiska, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.  

Wybrane rozdziały monografii i artykuły

 • Komunikacja publiczna jako instrument oddziaływania organizacji politycznych na społeczeństwo, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(39) 2022.
 • Podatki lokalne jako źródło finansowania zadań własnych gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(38) 2021.
 • Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim. Część 2. Rodzaje i kategorie utworów, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(37) 2021.
 • Utwór jako przedmiot ochrony w polskim prawie autorskim. Część 1. Pojęcie utworu na gruncie polskiego prawa autorskiego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2/(36) 2021.
 • Polityka ochrony środowiska Polski, stan obecny i perspektywy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(35) 2021.
 • Prawo do godnego pochówku w świetle prawa wyznaniowego i kanonicznego w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3-4/(34) 2020.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(31) 2019.
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ekspertyzy i opracowania, Narodowy Instytut Samorządu terytorialnego, Ekspertyza 84/2019.
 • Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(29) 2019.
 • Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel – państwo w wybranych koncepcjach starożytności, oświecenia i pozytywizmu, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(28) 2018 (współautorstwo).
 • Pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego [w:] Miejsce jednostki we współczesnym świecie, pod redakcją naukową Mirosławy Świtały-Chedy i Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2017.
 • Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w ochronie praw człowieka w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, Unii Europejskiej i w prawie polskim, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Azyl jako instytucja prawa międzynarodowego gwarantująca cudzoziemcom i bezpaństwowcom legalne przebywanie na terenie innych państw (współautorstwo), [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku -  stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 • Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Homo Politicus nr 1 (5) z 2015 r.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część II Rola komendanta powiatowego policji i podległej mu komendy powiatowej policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (16) z 2015 r
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (15) z 2015 r.
 • Miejsce ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (14) z 2015 r.
 • Organy i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce [w:] Współczesne wyzwania zarządzania pod redakcją naukową Justyny Kłys i Joanny Maj, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa-Krosno 2015.
 • Prawne aspekty rozwoju przemysłu energetycznego i jego wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (12) z 2014 r.
 • Ekoterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego na świecie i w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (11) z 2014 r.
 • Znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrodyKarpacki Przegląd Naukowy nr 2 (10) z 2014 r.
 • Historia ochrony przyrody w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1 (9) z 2014 r.
 • Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa pod redakcją naukową Sławomira Kamosińskiego, Tomasza Kuczura i Jolanty Laskowskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 3. Odpowiedzialność administracyjna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (8) z 2013 r.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 2. Odpowiedzialność karna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (7) z 2013 r.
 • Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 1. Odpowiedzialność cywilna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (6) z 2013 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań przez gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(5) z 2013 r.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1(16) z 2013 r.
 • Ograniczanie wolności w korzystaniu z nieruchomości w związku z tworzeniem i utrzymywaniem form ochrony przyrody, [w:] Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne, pod redakcją naukową Marcina Jastrzębskiego i Tomasza Kuczura, Toruń 2013.
 • Nazwisko w polskim systemie antroponimicznym. Charakterystyka językowa i prawna (współautorstwo), Veliko Tarnowo 2012.
 • Finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (15) z 2012 r.
 • Wpływ sądownictwa administracyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce (współautorstwo), Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1 (14) z 2012 r.
 • Odpowiedzialność firm transportu morskiego za zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki, (Rozdział 13), [w:] Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pod redakcją J. Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 • Tworzenie form ochrony przyrody jako istotny czynnik zarządzania ochroną przyrody w Polsce (Rozdział 8), [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Rozdział 13 [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 • Wykorzystywanie przez gminy środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 • Prawo dostępu obywatela do informacji o stanie środowiska [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 • Polski Związek Łowiecki jako przykład proekologicznej organizacji społecznej [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 • The role of social organizations in modern environmental protection in Poland [in:] Otherness in various social contexts, Ecko House Publishing 2011.

Udział w konferencjach: 

 • Kobieta we współczesnym świecie – prawa kobiet od teorii do praktyki, Ogólnopolska Konferencja „Być Kobietą”, Sieradz 28 listopada 2018 r.
 • Wpływ prawa wyznaniowego na kształtowanie postaw patriotycznych Polaków , Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza patriotyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność”, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju, Iwonicz Zdrój 1 czerwca 2018 r.
 • Społeczne i prawne skutki uzależnień wśród młodzieży, Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości „Włącz myślenie –wyłącz uzależnienie”, Sieradz 28 marca 2018 r.
 • Konsekwencje nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach – wzrost bezpieczeństwa obywateli czy ograniczenie wolności do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Człowiek jako podmiot stosunków społeczno-politycznych, prawnych                 i gospodarczych”, Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Verbum – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Bełchatów 5 lipca 2017 r.
 • Troska o środowisko jako przejaw patriotyzmu Polaków, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi Wychowanie patriotyczne. Wspólne wyzwania pedagogiki, polityki bezpieczeństwa i historycznej, Sieradz 25 maja 2016 r.
 • Ogólnopolska Konferencja „Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska” zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 25 listopada 2015 r.
 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Rozworzyn 18 lipca 2015 r.
 • Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii w Polsce w kontekście realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski, Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona praw człowieka w Polsce i na Świecie w XXI wieku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Krosno 11 lutego 2015 r.
 • Konstytucyjne i pozakonstytucyjne organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne wyzwania zarządzania, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Łódź, 15 lutego 2014 r.
 • Parki podworskie i ich rola w kształtowaniu kultury regionu, Międzynarodowa konferencja naukową pt. Regionalizm i wielokulturowość, Ożarów, 27-28 maja 2013 r.
 • Zarys historii ochrony przyrody w Polsce, Międzynarodowa Konferencja - 250 rocznica „Historia Słowiańsko-Bułgarska”, Plovdiv, Bułgaria, 2-3 listopada 2012 r.
 • Nazwisko jako element polskiego systemu antroponimicznego. Charakterystyka językowa i prawna, Międzynarodowa Konferencja „Słowiańska i Bałkańska Onomastyka”, (współautorstwo), 13-15 września 2012 r. Veliko Tyrnowo, Bułgaria.
 • Wpływ jakościowej i ilościowej ochrony gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce u progu XXI wieku” Łódź, 27 czerwca 2012 r.
 • Tworzenie i ochrona form ochrony przyrody w Polsce „Ochrona środowiska - Różne spojrzenia - Nowe perspektywy”, Warszawa, 27 marca 2012 r.
 • Humanitarna ochrona zwierząt jako czynnik kształtujący stosunek człowieka do zwierząt,            I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek XXI wieku”, Sieradz, dnia  05 grudnia 2011 r.
 • Prawne aspekty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, Konferencja - Człowiek jako najlepsza inwestycja edukacyjna. Dylematy współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży”, Wodzisław Śląski dnia 9 czerwca 2011 r.
 • Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce - Międzynarodowa konferencja naukowa „Inny” i „inność” w różnych obszarach życia zbiorowego, Łódź dnia 25 marca 2011 r.
 • Kształtowanie stosunku człowieka do zwierząt w ramach humanitarnej ochrony zwierząt -  Ogólnopolska Konferencję Naukowa - Rola zwierząt  w życiu człowieka, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  w Sieradzu, Sieradz dnia 11 czerwca 2010 r.

Zainteresowania badawcze:

(w szczególności) Prawo administracyjne, w tym prawo samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno-prywatne), prawo ochrony środowiska, ochrona własności intelektualnej, prawo konstytucyjne, prawo UE i prawo międzynarodowe, prawa człowieka,  bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe (zarządzanie kryzysowe, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej), prawo handlowe i prawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, zarządzanie w administracji publicznej, finanse publiczne, prawo wyznaniowe.  

dr Ewa Czesna

Kontakt:

 

dr Ewa Czesna

Wykładowca

e.czesna@wsbinoz.pl

dr Dorota Gawlik

Kontakt:

 

dr Dorota Gawlik

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Filia w Rybniku

d.gawlik@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wrzesień 2022- nadal- stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Filii w Rybniku;
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Filia w Rybniku) koordynator ds. zawodowych praktyk studenckich na kierunku kryminologia.
 • 2021- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi- prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych;
 • 2021- nadal Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie- prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • 2020 r.- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: stanowisko adiunkt; prowadzenie zajęć na kierunku pedagogika I i II stopnia oraz kryminologia I stopnia; prowadzenie seminarium dyplomowego I i II stopnia;
 • 2020- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Filia w Rybniku) koordynator ds. e-learningu;
 • 2020/2021 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- zatrudnienie w ramach umowy cywilno- prawnej;
 • 2019/2020 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- zatrudnienie w ramach umowy cywilno- prawne
 • 2016/2017 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej;
 • 2013- 2016 r. praktyka dydaktyczna w ramach studiów doktoranckich (samodzielne prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji opiekuna praktyk);
 • 2013 praktyki asystenckie: Przedszkole nr 18 w Sosnowcu oraz Szkoła Podstawowa nr 15 (placówki należące do Sieci Szkół i Przeszkoli Promujących Zdrowie)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Ukończenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku Psychopedagogika, Resocjalizacja i socjoterapia oraz studiów doktoranckich III stopnia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Ukończenie szkoleń: Zachowania ryzykowane dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych oraz Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży.
 • Ukończenie szkolenia dla nauczycieli „Uczeń w kryzysie- jak rozpoznać, jak wesprzeć”.
 • Ukończenie szkolenia z zakresu myślenia projektowego Design thinking;
 • Współorganizacja I Konferencji Naukowo- Szkoleniowej WSBiNoZ Filii w Rybniku „Wyzwania współczesnego świata w perspektywie interdyscyplinarnej” (Rybnik 29.05.23 r.)
 • Udział w szkoleniach i kursach: Psychologia wieku dziecięcego; Socjoterapia; Zarządzanie czasem; Autoprezentacja; Nowoczesne metody nauczania; Efektywna nauka, Trening asertywności;
 • Uczestnictwo w Konferencji Inauguracyjnej PODNIiDM w Pabianicach z referatem „Myślenie krytyczne jako cel i kompetencja w edukacji” (07.10.22 r.).
 • Uczestnictwo w Komitecie Naukowym VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyber+Media” organizowanej przez Fundację Tygiel (Lublin 17 grudnia 2021).
 • Udział aktywny w konferencji Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego 29 września 2021- wystąpienie w roli eksperta.
 • Uczestnictwo w Webinarze szkoleniowym WSBiNoZ w Łodzi; 22.04.21 r. „Cyberprzemoc- czym jest i jak przeciwdziałać?’ z wystąpieniem: „Ekshibicjonizm społeczny w sieci i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”;

Wybrane publikacje:

 • Dobrostan zdrowotny studentów w czasie pandemii COVID-19, [w:] Pandemia COVID-19 – wymiar społeczny i medyczny, red. Pomajda P., Kozłowska J., Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022.
 • Promowanie atrakcyjnego ciała w przekazach medialnych wyzwaniem dla promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, [w:] Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w Polsce, red. P.F. Nowak, wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2020.
 • Wybrane zachowania zdrowotne studentów pedagogiki [w:] Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w Polsce, red. P. F. Nowak,  wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2020 r.
 • Diagnoza zachowań zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego „Chowanna” 2/2018 (10 pkt MNiSW).
 • Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka (konteksty zdrowotne i pedagogiczne) [w:]  Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby, red. K. Borzucka- Sitkiewicz, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 • (R)ewolucja rodziny. Konteksty społeczno- pedagogiczne „Wychowanie Na Co Dzień” (5 pkt. MNiSW), Nr 3 (264).
 • Teachers’ Opinions on Health Education Implementation in Polish Lower and Upper Secondary Schools, „The New Educational Review” (15 pkt. MNiSW)  2017 vol.47. No1., s. 151-161.
 • Współczesne modele edukacji zdrowotnej w aspekcie niepełnosprawności, [w: ]Człowiek z niepełnosprawnością w obliczy wyzwań współczesnego świata, red. J. Zieliński, M Przydział, I. Pezdan-Śliż, wyd. Fosze, Rzeszów 2016.
 • Lifestyle and health behaviors as primary determinants of health. Theoretical aspect and research report from own studies (diagnosis of health behaviors among pedagogy students at the University of Silesia), „Scientific Review of Physical Culture”, volume 5, issue 3, 2015, pages: 5-18. (4 pkt. MNiSW).

Udział w konferencjach: 

 • Uczestnictwo w V Krajowej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Socjologia medycyny- promocja zdrowia- wellbeing” (Wrocław 22-23.09.23 r.) z referatem „Social media a dobrostan psychospołeczny młodych dorosłych” .
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Uczeń w przestrzeni szkolnej, społecznej oraz medialnej- wyzwania i dylematy” (17.04.23 r.) z referatem „Nowe media, a rozwój dzieci. Rola kontroli rodzicielskiej i edukacji medialnej”.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ośrodka Badawczego Facta Ficta „Fałsz- falsyfikat- podróbka- fake” (18.03.23 r.) z referatem „Mistyfikacje kultury popularnej a styl życia współczesnego człowieka”.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WSBiNoZ „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE” 16 listopada 2021 roku.
 • Udział aktywny w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie dzieci i młodzieży- implikacje pedagogiczne” (Uniwersytet Warszawski 20.06.18 r.)
 • Aktywne uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu” 20-21 kwietnia 2017 r. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sport a doświadczenia pedagogiczne” Vysoka skola telesne vychovy a sportu Palestra- Praga- Czechy 20.10.2016 r.
 • Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ECER 2015 at Corvinus University of Budapest- European Conference on Educational Research "Education and Transition Contributions from Educational Research".
 • Uczestnictwo aktywne w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Kultura fizyczna w dobie XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia”. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 23-24 kwietnia 2015 r.

Zainteresowania badawcze: 

Współczesne obszary ryzyka społecznego i zdrowotnego; kształtowanie umiejętności życiowych w edukacji, myślenie krytyczne w edukacji; psychoedukacja; kultura masowa i jej dyskursy;

dr Gabriela Kowalska

Kontakt:

 

dr Gabriela Kowalska

Wykładowca

g.kowalska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2021 do nadal adiunkt w WSBINOZ Rybnik
 • 2013- 2021 adiunkt Instytut badań nad edukacją i komunikacją Politechniki Śląskiej
 • 2012- 2015 profesor nadzwyczajny WSB Gliwice

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w projektach unijnych

Prezes stowarzyszenia Serdeczni na rzecz osób z niepełnosprawnością /terapia, szkolenia, akcje charytatywne/

Przewodnicząca Powiatowej Rady do spraw osób niepełnosprawnych/ organizacja Forum, Sympozjum- promocja WSBINOZ/

Udział w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konferencjach

Założenie Koła Studenckiego Praktyków i Sympatyków Pedagogiki w Rybniku/ min. akcje charytatywne, promocja Uczelni, udział studentów w sympozjum, forum i konferencji /

Ekspert w panelu delfickim

Promowanie działań studentów WSBINOZ w Śląskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i w Radzie Śląskiego NFZ

Wybrane publikacje:

Poradnik postępowania terapeutyczno pedagogicznego w dystrofii mięśniowej.

Niepełnosprawność - zdrowie - tak wiele znaczeń

"Eye tracker" i system C-Eye w nauce komunikacji dzieci niepełnosprawnych. Nowe wyzwania dla współczesnej pedagogiki specjalnej

Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Ekskluzja i inkluzja osób w stanie terminalnym

Resocjalizacja niepełnosprawnej młodzieży w aspekcie implementowania działań profilaktycznych

Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?.

Dyskurs nad metodami pracy w placówce przedszkolnej

Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów.

Andragogika - dialog z dorosłym

Aktywizacja osób starszych a zdrowe starzenie się

Współczesne spojrzenie na wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w Polsce

Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w placówkach przedszkolnych

System diagnozy, edukacji i rehabilitacji chorych na dystrofię w Polsce i na świecie

Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialność

Udział w konferencjach:

Konferencja naukowo dydaktyczna Zdrowie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jednym z zadań Olimpiad Specjalnych Rybnik PAN 2022

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek i granice” WSP Chełm 2022

I Śląskie Sympozjum Powiatowych Społecznych Rad d.s Osób Niepełnosprawnych Tarnowskie Góry 2021

X Międzynarodowa i Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa Dylematy Współczesnej Edukacji, Zaburzenia w procesie edukacji/ Zaburzenia procesu edukacji IV , WSL Częstochowa, 2020

Zainteresowania badawcze:

 • Pomoc edukacyjna, terapeutyczna i diagnostyczna dzieci i młodzieży
 • Wsparcie organizacji pozarządowych
 • Indywidualne Programy Terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pomoc terapeutyczna dla rodzin dysfunkcyjnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Organizacja pomocy społecznej i wsparcie instytucjonalne dla osób z niepełnosprawnością
 • Organizacja i efektywne wykorzystanie czasu wolnego
dr Janusz Maj

Kontakt:

 

dr Janusz Maj

Wykładowca

j.maj@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Autorskie Licea Artystyczne we Wrocławiu
 • Praca w charakterze pedagoga oraz nauczyciela etyki i filozofii 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Organizacja  Studenckiego Koła Naukowego ,Agora ’ oraz opieka naukowa(Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze)

Organizacja seminariów i konferencji naukowych mających charakter popularyzatorski (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, Autorskie Licea Artystyczne we Wrocławiu)

Czynny udział w konferencjach naukowych

Monografia naukowa i publikacje naukowe

Wybrane publikacje:

 

Monografia naukowa:

Janusz Maj, Wezwanie mowy. Myślenie mowy, liturgia i piękno w filozofii Franza Rosenzweiga, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2009.

 

Pedagogika

Janusz Maj, Użyteczność, empowerment i praca socjalna, w: I. Świtała (red.), Homo et Societas. Wokół pracy socjalnej,  Nr 5/2020, s. 12-21, Kraków 2020.

Janusz Maj, Użyteczno-emancypacyjny potencjał dialogu dla dobra innych w pracy socjalnej, w: D. Jankowska (red.), Pedagogika. Emancypacyjny potencjał dialogu, Warszawa 2017.

Janusz Maj, Nowe nauczanie Franza Rosenzweiga, Lehrhaus i utopia edukacyjna, w: (red.) K. Rejman, R. Włodarczyk, Utopia a edukacja. Nadzieje i rozczarowania wyobrażeniami świata możliwego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 125 – 139.

Janusz Maj, Uznanie społecznego w ujęciu Axela Honnetha. Społeczeństwo posttradycyjne i intersubiektywne etyczne relacje uznania, w: (red.) F. Mroczko, J. Widerski,  Komunikacja w przestrzeni publicznej, Zeszyty Wydziału Humanistycznego Jelenia Góra 2016, s. 13 – 32.

Janusz Maj, Grażyna Lubowicka, Uniwersalne, tradycyjne wartości w ponowoczesności -  kryzys czy zmiana?, w: Edukacja Etyczna 2016, nr 12, s. 69 – 75.

Janusz Maj, Nauczać słowa słowem. Seminarium ,,Mity (po)nowoczesnej Europy” jako model edukacyjny realizowany w Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich we Wrocławiu, w: (red.) A. Sarnat, Licea ALA skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły?, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wrocław 2016, s.141 – 149.

Janusz Maj, Empowerment jako samostanowienie i egzystencja podmiotu (jednostki). Empowerment as Individual Self-Determination and Exsitence, w: V International Conference on Critical Education. Analyze, Educate, Organize. Critical Education for Social and Economic Justice. Book of Abstracts., Wrocław 2015, s. 128 - 129.

 Janusz Maj, Spotkanie jako kategoria pedagogiczna i wydarzenie wychowujące, rec. M. Jagiełło, Spotkania, które zmieniają. O spotkaniu jako kategorii pedagogicznej i wydarzeniu wychowującym na drodze życia, Kraków 2014,  w: Edukacja Etyczna,  7/2014 Kraków (pismo internetowe).

Janusz Maj, Koncepcja pedagogiczna Janusza Korczaka a idea miłości bliźniego, w: (red.) D. Jankowska, Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusz Korczaka,, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2014, s. 46 – 55.

Janusz Maj, Relatywizm aksjologiczny a edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym, w:      Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu,t.6, Kraków 2013, s. 39 – 61.

 Janusz Maj, Tomasz T. Brzozowski, Adrianna Sarnat-Ciastko, Młodzież a wartości. Uczniowska platforma dyskusyjna, w: Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie podmiotu,t.6, Kraków 2013, s. 307 – 313.

Janusz Maj, Nauczać słowa słowem. Forma seminaryjna jako model edukacyjny realizowany w Autorskich Liceach Artystycznych we Wrocławiu, w: Lacan, Szechita i Mity ponowoczesnej Europy,  Edukacja Etyczna, 6/2013, Kraków (pismo internetowe).

Janusz Maj, Pluralizm wartości a równość szans edukacyjnych, w: (red.) B. Maj, W. Żłobicki, Nierówność szans edukacyjnych w Europie i w Polsce – przyczyny, skutki, koncepcje zmianXXIV Forum Pedagogów, Wrocław 2013, s. 263 – 280.

Janusz Maj, Autonomia i odpowiedzialność w ujęciu Janusza Korczaka wobec pedagogiki ponowoczesnej, w: (red.)  B. Piątkowska Czas na wychowanie III – Złożona realność wychowania,  Wałbrzych 2013, s. 67 – 94.

Janusz Maj, Tożsamość pedagogiki i filozofia dialogu w horyzoncie paidei Innego, w: XXII Forum Pedagogów. Transdyscyplinarność pedagogiki. Wymiar teoretyczny i praktyczny, (red.) R. Włodarczyk, W. Żłobicki, Kraków 2011, s. 169-175.

Janusz Maj, Egzystencjalne formy doświadczenia dialogicznego, w: Pedagogika dialogu, (red.) E. Dąbrowa, D. Jankowska, Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Warszawa 2010, s.44-51.

 

Filozofia

Janusz Maj, Sobość jako relacja z sobą (Søren Kierkegaard, Franz Rosenzweig), w: (red.) M. Gołaszewska, Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje,  Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, Warszawa 2015, s. 367 – 403.

 Janusz Maj, Czyn(y) miłości (Franz Rosenzweig, Søren Kierkegaard), w: W kręgu Kierkegaarda, (red. A. Szwed, Wydawnictwo Marek Derewiecki Warszawa – Kęty 2014, s.390-406.

Janusz Maj, Spotkanie jako wydarzenie duchowe w ujęciu dialogicznym, w: (red.) J. Baniak, Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, Toruń 2012, s. 49 - 62.

 Janusz Maj, Filozofia dialogu Franza Rosenzweiga antycypacją teologii, w: (red) J. Baniak, Filozofia dialogu, Poznań, tom 8/2009, s. 187-201.

 Janusz Maj, Dialog jako wydarzenie duchowe. Interpretacja filozoficzna dialogu, w: Filozofia dialogu, (red.) J. Baniak, Poznań, tom 7/2009, s. 27-40.

Udział w konferencjach:

 • Tytuł wystąpienia: Użyteczno-emancypacyjny potencjał dialogu (w pracy socjalnej)
  Tytuł konferencji: Emancypacyjno-krytyczny potencjał dialogu
  Organizator konferencji: Akademia Pedagogiki Specjalnej
  Miejsce i data: Warszawa, 9 grudnia 2016 roku (pedagogika, praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Nowe nauczanie – edukacyjna utopia Franza Rosenzweiga
  Tytuł konferencji: Utopia a edukacja
  Organizator konferencji: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
  Miejsce i data:  Wrocław, 29 września 2016roku (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia: Bliźni ,,dotknięty” mową Objawienia – meta – styczny sens podmiotu
  Tytuł konferencji: Bóg – Człowiek – Świat. W 130. Rocznicę urodzin Franza Rosenzweiga
  Organizator konferencji: Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Miejsce i data: Wrocław, 15 kwietnia 2016 roku (filozofia)
 • Tytuł wystąpienia: Dasein i bliźni – pytanie o metafizyczność podmiotu
  Tytuł konferencji: Kryzys człowieczeństwa? Edycja 1: Humanistyka i nauki społeczne wobec ,,śmierci człowieka”
  Organizator konferencji: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Miejsce i data konferencji: Kraków, 12-13 maja 2016 roku (filozofia)
 • Tytuł wystąpienia: Dialogiczne bycie w świecie a edukacja 
  Tytuł konferencji: Codzienność jako wyzwanie edukacyjne
  Organizator konferencji: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
  Miejsce i data konferencji: Wrocław, 26 listopada 2015r. (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia:, Empowerment jako samostanowienie i egzystencja podmiotu (jednostki). Empowerment as Individual Self-Determination and Exsitence,
  Temat konferencji: w: V International Conference on Critical Education. Analyze, Educate, Organize. Critical Education for Social and Economic Justice.
  Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
  Miejsce i czas: Wrocław, 15-18 czerwca 2015 roku (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia: Ekonomiczno-kulturowe uwarunkowania ubóstwa i zadania pracy socjalnej
  Temat konferencji: XV Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych, Ograniczanie ubóstwa przez skuteczną ochronę socjalną i aktywną integrację społeczna w pracy socjalnej
  Organizator: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie, Zakład Pracy Socjalnej Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu
  Miejsce i czas: Częstochowa, 1-3 czerwca 2015 roku (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Sukces jako kres człowieka refleksyjnego
  Temat konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. XXVII Forum Pedagogów, Sukces jako zjawisko edukacyjne
  Organizator: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
  Miejsce i czas: Wrocław, 24 – 25  października 2014 roku. (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia: Wartość wolności i autonomii rodziny w pracy socjalnej
  Temat konferencji: XXIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Seminarium Naukowe pt. Rodzina w pracy socjalnej
  Organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Miejsce i czas: Toruń, 5 – 7 listopada 2014 roku. (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Utylitaryzm (w) pracy socjalnej,
  Temat konferencji: Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych,
  Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Miejsce i czas: Warszawa, 18 – 19 września 2014roku. (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Etyka bliźniego i praca socjalna
  Temat konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje
  Organizator: Instytut Pracy Socjalnej oraz Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  Miejsce i czas: Kraków, 29 – 30 maja 2014 roku. (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Odpowiedzialność w relacji międzyosobowej a realizacja kontraktu socjalnego 
  Temat konferencji: Kontrakt socjalny w procesie aktywizacji osób i rodzin szansą na nową jakość pracy socjalnej
  Organizator: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i socjalnych – Centrum AV w Częstochowie, Zakład Pracy Socjalnej Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu.
  Miejsce i czas: Częstochowa, 16 – 18 czerwca 2014 roku. (praca socjalna)
 • Tytuł wystąpienia: Sobość jako relacja do siebie samego (Søren Kierkegaard, Franz Rosenzweig)
  Organizator: Konferencja interdyscyplinarna współorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Duński Instytut Kultury, Towarzystwo Naukowe Warszawskie pod patronatem Ambasady Danii w Polsce.
  Miejsce i czas: Warszawa, 25-27 października 2013 roku (filozofia)
 • Tytuł wystąpienia: Edukacja w ponowoczesności wobec relatywizmu (zróżnicowania)
  Temat VIII Zjazdu Pedagogicznego: Edukacja. Inkluzja. Różnice.
  Organizator: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
  Miejsce i czas: Gdańsk, 19-21 września 2013 roku (pedagogika)
 • Tytuł wystąpienia: Czyn(y) miłości (Franz Rosenzweig, Søren Kierkegaard)
  Temat kongresu: Międzynarodowy Kongres. Aktualność Kierkegaarda. W 200-setną rocznicę urodzin duńskiego myśliciela
  Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Miejsce i czas: Kraków, 10-12 czerwca 2013 roku (filozofia)
 • Tytuł wystąpienia: Koncepcja pedagogiczna Janusza Korczaka a idea miłości bliźniego
  Temat konferencji: V Konferencja Pedagogiki Dialogu, Od Janusza Korczaka do…- poszukiwaniu pedagogii dialogu
  Organizator: Katedra Podstaw Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Miejsce i czas: Warszawa, 5 grudnia 2012 roku (pedagogika)

Zainteresowania badawcze:

Filozofia dialogu, etyka relacji wychowawczych,  filozofia edukacji i współczesna pedagogika społeczna, aksjologiczne wymiary pracy socjalnej, terapia filozoficzna i filozofia praktyczna.

dr Monika Morgała

Kontakt:

 

dr Monika Morgała

Wykładowca

m.morgala@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020-2022 - Politechnika Śląska Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - umowa zlecenie
 • 2019 – 2019 Wyższa Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – umowa zlecenie
 • 2018 –2020 Politechnika Śląska Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - asystent – nauczyciel akademicki
 • 2017 - 2018 Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechnika Śląska - umowa zlecenie
 • 2009- nadal (umowa o pracę) BAJTEX Zuzanna Wichrzycka stanowisko:
  DYYREKTOR ds. PEDAGOGICZNYCH (Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Bajtuś) oraz
  DYREKTOR (Punkty Przedszkolen Montessori Bajtuś w Rybniku i Bajtuś 4 w Żorach)

 Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 10.12.2021-9.01.2022 – Szkolenie kadr edukacji włączającej dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli - w ramach projektu „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa” uprawnienia trenera kadr nauczycielskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa
 • 23-25.04.2021 – „Szkolenie dla trenerów regionalnych” – Lekcja:Enter - uprawnienia trenera kadr nauczycielskich, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • 30.06.2020 przyznanie Grantu na wydanie monografii naukowej przez JM Rektora Politechniki Śląskiej o numerze 16/990/RGM20/0088. Tytuł pracy: „Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym - ćwiczenia"
 • 2019-2020 Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności POWR.03.01.00-00-U146/17-00 – prowadzenie zajęć dla uczestników projektu/ Moduł zajęć: humanistyczno-społeczny (warsztaty dla dzieci i rodziców)
 • 2018-2019 Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności POWR.03.01.00-00-U146/17-00 – prowadzenie zajęć dla uczestników projektu/ Moduł zajęć: humanistyczno-społeczny

Wybrane publikacje: 

 •  M. Morgała, B. Pituła, Conflict and the quality of teachers' work, Education - Annual Volume 2023 IntechOpen; 2023. doi: 10.5772/intechopen.111741
 • M. Morgała, B. Grzyb, B. Pituła, Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym: ćwiczenia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. 240 stron, ISBN:978-83-8180-454-7

 • M. Morgała, B. Grzyb, Activities of Institutions Supporting the Family of a Child with Disabilities: Selected Areas of Forecasting and Standardization. Kultura i Edukacja, 2021 No 2 (132), pp. 62-79, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

 • M. Morgała, B. Grzyb, B. Pituła, Unifikacja działań terapeutycznych na przykładzie innowacji pedagogicznej "Razem można więcej. Pomagam sobie samemu" - próba konceptualizacji sprzęgania metod terapeutycznych w aspekcie pracy z uczniem autystycznym. Studia Warmińskie 2019 vol.56, s. 307-327, p-ISSN: 0137-6624, punktacja MNiSW - 40

 • M. Morgała, B. Grzyb, The importance of pedagogical diagnosis in the context of the psychological conditions of decision-making. A theoretical recognition of selected areas. [w:] B. Pituła, J. Wolny (red.): Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Monografia zbiorowa. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2019, s. 83-97, ISBN: 978-83-7638-978-3 Punktacja MNiSW – 20

 • M. Morgała, Specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci uzdolnionych - wielowymiarowość percypowania zdolności uczniów. Ujęcie teoretyczne, [w:] E. Sadowska, M. Dąsal (red.): Rozwój - potencjał - deficyty. Development - potential - deficiency. Problemy nowoczesnej edukacji T. VIII, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2018, s. 251-256, ISBN: 978-83-61425-52-6, Punktacja MNiSW – 5

 • M. Morgała, Konflikty w zespole nauczycielskim a ich implikacje dla rozwoju nauczyciela - wybrane obszary. [w:] E. Sadowska, A. Wiśniak, I. Łukasiewicz (red.): Dokąd zmierzamy? Cz. 1, Wspieranie rozwoju człowieka w rodzinie, edukacji i biznesie. Chorzów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2018, s. 203-208, ISBN: 978-83-64157-60-8, liczba arkuszy wydawniczych: Punktacja MNiSW – 20.

 • M. Morgała, E. Madejska, B. Grzyb, Perspektywy pracodawców w kontekście zatrudniania pracowników niepełnosprawnych - między teorią a praktyką. Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie. 2018 z. 132, s. 263-277. p-ISSN: 1641-3466. Punktacja MNiSW – 11

 • M. Morgała, E. Madejska, B. Grzyb, Is the school for everyone possible? New perspectives in the education of children with special educational need. Journal of Human Dignity and Wellbeing. Creativity, innovativeness and creativity in human education, 2018 no. 2, s. 73-85, p-ISSN: 2451-3520. Punktacja MNiSW – 1

Udział w konferencjach:

 • 25.11.2021r., I Ogólnopolska Konferencja Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, "Sztuka włączania - Koncepcja Janusza Korczaka oraz koncepcja pedagogiczna Marii Montessori dla umocowania założeń edukacji włączającej w nurcie nowego wychowania" – prelekcja, NODN Rybnik
 • 28.09.2021 Ogólnopolska Konferencja Praktyczno – Naukowa „Powrót do szkoły, przedszkola i co dalej?” – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli im. Majki Jeżowskiej i Akademia Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej
 • 25.10.2018 r. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja i Biznes” Katowice - referat
 • 16-17.04.2018 XV Konferencja Naukowa „Bilans Zysków i Strat”, Oblicza inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością – od ideologii do codzienności Ustroń - referat

Zainteresowania badawcze:

Moja działalność naukowa i publikacyjna, skoncentrowana jest wokół problematyki wychowania małego dziecka, środowiska zawodowego nauczycieli oraz miejsca edukacji niepublicznej w systemie oświaty z uwzględnieniem wybranych aspektów pedagogiki specjalnej i edukacji włączającej. Szczególną uwagę skierowałam na relacje zachodzące w miejscu pracy nauczycieli warunkujące ich zawodowe funkcjonowanie a tym samym jakość pracy całej placówki.

dr Krzysztof Nawrocki

Kontakt:

 

dr Krzysztof Nawrocki

Adiunkt

k.nawrocki@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wieloletnia praktyka prawnicza – od 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, a następnie od 2013 roku do 2021 roku związany z Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, gdzie pracowałem jako asystent sędziego w V oraz VI Wydziale Karnym.
 • Obecnie od października 2021 roku adiunkt WSBiNoZ w Łodzi. Własna praktyka prawnicza – radca prawny.
 • Członek Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie. Praca magisterska pt. Podkultura więzienna, napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stefana Lelentala. Stopień naukowy - doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskałem na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UŁ Grzegorza Wicińskiego w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego.

Fragment recenzji autorstwa prof. zw. dr hab. Macieja Szostaka dotyczący dysertacji doktorskiej - dr Krzysztofa Nawrockiego - pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce:

Problematyka opiniowanej dysertacji doktorskiej należy z pewnością do kategorii tych zagadnień, które z jednej strony wymagają specjalistycznego przygotowania merytorycznego, z uwagi na jej enigmatyczność i konieczność posiadania „naukowo-warsztatowych” merytorycznych „kodów dostępu” do wiedzy, informacji, a przede wszystkim materiału badawczego, z drugiej zaś, to rodzaj refleksji wzbudzający poznawczą ciekawość nie tylko wśród specjalistycznie przygotowanych prawników, kryminologów czy zainteresowanych penologią Czytelników, chcących na chwilę wyjść poza struktury bezpiecznego „świata wolności” aby poznać to co dzieje się po drugiej stronie, co jest „zakryte” dla przeciętnego człowieka, czyli tego, co dzieje się w zakładach karnych. Problematyka (szczególnie tej dysertacji), przede wszystkim powinna wzbudzać zainteresowanie decydentów odpowiedzialnych za tworzenie, kontrolę i predykcje rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce. Autor poddał bowiem sui generis kulturowej konfrontacji zderzenie dwóch światów i wzajemnych ich na siebie oddziaływań, ewolucyjnych zmian wywołanych polityczną sytuacją w różnych okresach historii Polski. Z jednej perspektywy „uchylając rąbka tajemnicy” dla Czytelników tego co dzieje się „za kratami” opisując zwyczaje, historię i zasady tzw. „drugiego życia” , z drugiej wskazując na znaczenie zmian społecznokulturowych w obszarze „paradygmatów działań przestępczych", subkultur, czy tworzenia się nowych form społeczno-patologicznych aktywności, jakie miały miejsce po 1989r. w życiu społecznym Polski i ich odwzorowaniu w systemie penitencjarnym, uwzględniając przede wszystkim konsekwencje takich przemian wobec osób ze środowiska skazanych. Ukazując wzajemne relacje dwóch światów oraz konsekwencje dla systemu penitencjarnego ich wzajemnego oddziaływania.

Organizator prelekcji w łódzkich placówkach oświatowych.

Wybrane publikacje: 

 • Tożsamość grupowa środowisk „kibicowskich” w aspekcie penitencjarnym, [w:] Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym, cz. 2 (ISSN: 0239-6661; ISBN: 978-83-229-3756-3)
 • Wiek a odpowiedzialność karna – czyli kiedy nieletni odpowiada na zasadach Kodeksu Karnego, Przegląd Edukacyjny, nr 3 (122) 2021 (ISSN 1231-322X).
 • „Dopalacze” – otwarta puszka Pandory, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (120) 2021 (ISSN 1231-322X).
 • Proces destygmatyzacji przestępcy w nauce Św. Jana Pawła II, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (116) 2020 (ISSN 1231-322X).
 • MUZYKA HIP – HOP jako pomost prowadzący do zachowań ryzykowych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr 3/4 (114/115) 2019 (ISSN 1231-322X).
 • Za kim jesteś ? – subkultura okołosportowa, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (113) 2019 (ISSN 1231 – 322X).
 • Normy nieformalne w aspekcie zachowań  ryzykownych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (109) 2018 (ISSN 1231-322X).

Udział w konferencjach:

Liczny udział w różnego rodzaju konferencjach – między innymi: Konferencja naukowa XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego, Wrocław 31 maja 2019 r. czy też VI Kongres Penitencjarny, Popowo 6 – 8 lutego 2019 r. 

Udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP):

Istotne zmiany kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, Lublin 28 maja 2020 r.;

Środki zabezpieczające w postępowaniu karnym, Lublin 19 maja 2020 r.;

Finanse i rachunkowość - wybrane zagadnienia, Lublin 15 maja 2020 r.;

Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń, Lublin 2 – 4 grudnia 2019 r.;

System Dozoru Elektronicznego, Lublin 27 listopada 2019 r.,;

Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych, Łódź 15 maja 2018 r.;

- Zasady wymiaru kary łącznej oraz orzekanie w przedmiocie wyroku łącznego, Lublin 14 września 2017 r.

Zagadnienia intertemporalne na gruncie Kodeksu karnego, Lublin 14 września 2017 r.;

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Lublin 22 stycznia 2016 r.;

Zorganizowana przestępczość transgraniczna, Lublin 9 – 11 grudnia 2015 r.;

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze kieruje ku sprawiedliwości naprawczej mogącej stanowić skuteczną alternatywę dla punitywnych postaw społecznych jak i punitywności stosowania prawa. W polskim systemie prawnym, idei sprawiedliwości naprawczej należy upatrywać przede wszystkim w postępowaniu mediacyjnym  na każdym etapie postępowania wykonawczego, w którym strony same mogą dojść do porozumienia. Sytuacja ta może przynieść wymierne korzyści społeczeństwu, które być może z czasem mając na uwadze alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów między sprawcami czynów zabronionych a pokrzywdzonymi będzie do pewnego stopnia w stanie zrezygnować ze swoich punitywnych postaw. Sprawiedliwość naprawcza przy uwzględnieniu właściwej polityki karania, która odrzuci populizm penalny nacechowany niewątpliwie retrybutywizmem (punitywnością) może wpłynąć na liczbę populacji więziennej, a tym samym wykluczyć proces prizonizacji u osób, które pojednały się z ofiarą przestępstwa.

dr Sylwia Rozenberg

Kontakt:

 

dr Sylwia Rydz

Adiunkt

s.rozenberg@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - nadal - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 • VI 2021 - nadal - Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Psychologicznego i Pedagogicznego Wydziału Pieczy Zastępczej CAPZ w Łodzi  

 • III 2018 – VI 2021 - Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi 

 • I –II 2018 – Zastępca Kierownika Wydziału w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi 

 • 2015 – 2019 -  adiunkt kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • III 2016- XII 2017 – prorektor ds. kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • X 2015 – X 2017 – prodziekan kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • 2006 - 2015- adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ 

 • 2000 - 2006 – asystent w Instytucie Psychologii UŁ 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, poziom A.

 • Kurs hipoterapii 

 • Szkolenie :Osoba ze spektrum autyzmu podczas zajęć z hipoterapii" 

 • Szkolenie "Gry  i zabawy rewalidacyjne w hipoterapii" 

 • Kurs "Jeździectwo naturalne bez tajemnic" Relations Level 1-3 

 • Szkolenie "Trauma wczesnodziecięca" cz.1 i 2  

 • Szkolenie „TBRI- Interwencja relacyjna  oparta na zaufaniu”  

 • Szkolenie „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie” 

 • Szkolenie „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią” 

 • Szkolenie „Diagnoza i postawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 

 • Badania podłużne dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej u młodzieży. Badania dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej w cyklu życia. 

 • Badania dotyczące rozwoju dziecka w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.  

 • Rodzina widziana oczyma dziecka – diagnoza rodzin na podstawie techniki „Rysunek rodziny”. 

 • Prowadzenie warsztatów z elementami hipoterapii dla dzieci po doświadczeniach traumatycznych 

 • Warsztaty podnoszące kompetencje opiekunek żłobkowych 

 • Warsztaty wspomagające dla rodziców samotnie wychowujących dzieci prowadzone w ramach programu EMPOWER - LoneParentsBuildingConfidence and

 • Accessing Learning (Wzmacnianie samotnych rodziców w zakresie budowania poczucia własnej wartości oraz stwarzanie dostępu do kształcenia)” finansowanego z programu Unii Europejskiej Grundtvig/ Learning Partnership/ /Lifelong Learning, 

 • Warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości dla kobiet po mastektomii – cykl spotkań realizowanych w ramach projektu systemowego „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. 

 • Prowadzenie warsztatów podnoszących poczucie własnej wartości poprzez kontakt z końmi 

 • Współorganizowanie półkolonii dla dzieci z ramienia stowarzyszenie „KSAWERÓW-Dotyk Dobra” 

Wybrane publikacje:

 • Lasocińska K., Michałowska-Wieczorek I., Rydz S., Zaorski-Sikora Ł.  (2017) „Metoda projektowa – kreatywność i przedsiębiorczość”-  

 • Sylwia Rydz, Anita Głód (2015) „Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej Polskę oraz mieszkającej na Litwie”. Folia Psychologica, nr 18 s. 111-127. 

 • Marat E., Rydz S., Malinkiewicz-Bryndza O. (2015) „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie” http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-14-nr-3; str. 38-54. 

 • Rydz S. (2014). Osoby rozwiedzione na rynku pracy. [w:] I.Janicka, M.Znajmiecka-Sikora (red.)„Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Wyd. UŁ. Łódź.  

 • Rydz S (2014). Samotne rodzicielstwo. [w:] I.Janicka, H.Liberska (red.) Psychologia rodziny. PWN. Warszawa.  

 • Rydz S. (2010). Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. [w:] I.Janicka (red.) „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. Impuls. Kraków. 

 • Marat E., Rydz S. (2009). Mały, ciekawy świata człowiek. Materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i zasad postępowania. Wydawnictwo Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, str. 5-40.  

 • Rydz S. (2009). Miejsce hipoterapii w aktywności fizycznej człowieka. Forum edukacyjne, nr 6(2009). 

 • Rydz S. (2006). Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.  [w:] T.Rostowska (red.) "Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź. 

 • Rydz S., Marat E. (2006). Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego" [w:] T.Rostowska, J.Rostowski (red.) "Wokół wychowania. Rola rodziny w procesie socjalizacji dziecka". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.  

 • Rydz S. (2005). Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami. [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. 

 • Rydz S. (2002). Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji WimaMeeus'a. [w:] T.Rostowska, J.Rostowski, (red). "Rodzina - rozwój - praca". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.  

 • Rydz S., Rostowski J. (2001). „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. [w:] B.Kaczmarek, K.Markiewicz, S.Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin. Wydawnictwo UMCS. 

 • Rydz S., Strzelczyk-Muszyńska D. (2001). „Dynamika zmian w zakresie statusów tożsamości w aspekcie środowiska rodzinnego”. Psychologia Rozwojowa, tom 6, nr 3-4. 

 • Rydz S., Strzelczyk-Muszyńska D. (1998). Statusy tożsamości a środowisko szkolne i wybór kariery zawodowej. Wychowanie na co dzień. 6(60).  

 • Rydz S. (1997). Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej.[W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka.[red.] J.Rostowski, T.Rostowska, I.Janicka. Wyd. UŁ. Łódź. 

Udział w konferencjach:

V Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych,  9-12.05.1996r. Łódź. Wystąpienie pt. „Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej” 

VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 7-10.05.1998r. Puławy. Wystąpienie pt. „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. 

IX Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 29.04-2.05.2000r. Tarnów. Wystąpienie pt. „Dynamika zmian w zakresie statusów tożsamości i cech osobowości młodzieży w aspekcie środowiska rodzinnego”. 

X Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25-28.04.2001 r., Gdańsk. Wystąpienie pt. „kształtowanie się statusów tożsamości u młodzieży licealnej w sferze szkoła”. 

XI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25.04.-28.04.2002r. Cieszyn. Wystąpienie pt. „Poczucie sensu życia i kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży licealnej”. 

VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy. Piotrków Trybunalski, 19-20.05.2003. Wystąpienie pt. „Ja i moje rodzeństwo - relacje rodzinne widziane oczyma dziecka przedszkolnego" oraz „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami”. 

XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej : W poszukiwaniu sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji. Kraków, 05-08.06.2003. Wystąpienie pt.„Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego” 

XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 03-06.06.2004r, Augustów-Białystok. Wystąpienie pt.„Relacje pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka w wieku przedszkolnym”  oraz „ Role społeczne w rodzinie i ich spostrzeganie przez dziecko”. 

XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25.06.2006r, Ustroń. Wystąpienie pt. „Trendy rozwojowe statusów tożsamości w okresie dorastania”. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Jakość życia współczesnego człowieka. Wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia. Opole. 24-25 maja 2007. Wystąpienie pt. „Hipoterapia jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi”. 

XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Bydgoszcz. 5-7 06.2008r. Wystąpienie pt. „Żłobek jako placówka wspierająca rozwój małego dziecka”. 

I Konferencja Naukowa "Starość nie musi być smutna". Kalisz. 18.06.2008r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie hipoterapii dla osób starszych”. 

VI Konferencja Socjoterapii. Konstancin – Jeziorna „Jak poznać świat nie ruszając się z miejsca”. 26-28.09.2008r.  

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Medyczna. Łódź, 28-29.11.2008 Wystąpienie pt. „Miejsce hipoterapii w aktywności fizycznej człowieka”. 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”. 21-22.09.2009 r. Gdańsk. Wystąpienie pt. „Postawy rodzicielskie ojców a osobowość ich dzieci”  

Ogólnopolska Konferencja „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. 18-19.09.2009 r. Łódź. Wystąpienie pt. „Sytuacja samotnych rodziców w Polsce”. 

VI Konferencja Socjoterapii „Wychowanie do wolności”. 25-27.09.2009 r. Sulejów. 

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. 14-16.06.2010. r., Łódź. Wystąpienie pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości a style przywiązania do partnera u kobiet”. 

VII Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „O rzeczywistości czyli o czym? Świat dziecka, świat dorosłego – spotkanie”.. 24-26.09.2010 r. Sulejów.  

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”. 20-22.05.2011 Warszawa. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u kobiet w wybranych okresach rozwojowych” 

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. 14-16.06.2011 Kraków. Wystąpienie pt.: „Statusy tożsamościosobowej a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich”. 

IX Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „Po co nam ta demokracja”. 23-25.09.2011 Biała 

XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. 28-30.05.2012Zielona Góra. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości w okresie dorosłości”. 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”. 15.06.2013. Lublin. Wystąpienia pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej w okresie późnej dorosłości”. 

Konferencja międzynarodowa Investing in children. In search for innovative solutions to improve children’s well-being. III- edycja cyklu konferencji “Neglectedchildhood” („Zaniedbane dzieciństwo”). Łódź, 23-24 października 2014. Wystąpienie pt. „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie”. 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polki – wczoraj, dziś i jutro". Łódź, 8-9 kwietnia, 2016 r. Wystąpienie pt. „Statusy tożsamości osobowej kobiet w zależności od sytuacji rodzinnej”. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”, Warszawa, 01.12.2016. 

Konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Jasło, 04.02.2017. Udział  bierny.  

II Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie- Kreatywne działanie”, Lublin, 25-26.04.2017. Wystąpienie pt. „Metoda projektowa- kreatywność i przedsiębiorczość”. 

Seminarium dydaktyczne „Innowacyjne metody w diagnozie i terapii dzieci oraz dorosłych. Mózg w świecie zmysłów”, Łódź, 02.06.2017. 

Konferencja „Wychowanie do samodzielności”, Łódź, 24.04.2018 

6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Warszawa, 16.05.2018

Wojewódzka Konferencja Naukowa „Pomóżmy dziecku z FASD – zapalmy czerwoną lampkę”. Łódź, 10.09.2018.  

Międzynarodowa Konferencja "Praca z traumą". 26.11.2021r.  

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej" 03.12.2021r 

Zainteresowania badawcze:

Problematyka rodzicielstwa zastępczego, praca z dziećmi po doświadczonej traumiezastosowanie hipoterapii w terapii traumy, wykorzystanie zajęć z końmi w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami, psychologia małego dziecka, relacje w rodzinie, rodzina w oczach dziecka, wspomaganie rozwoju małego dziecka, samotne rodzicielstwo, zastosowanie i efekty hipoterapii, kształtowanie się poczucia tożsamości w cyklu życia człowieka.

dr Michał Sędziński

Kontakt:

 

dr Michał Sędziński

Wykładowca

m.sedzinski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2013-nadal KPP Wodzisław Śląski Wydział d/w z PG specjalista dochodzeniowo-śledczy
 • 2015-nadal WSA Bielsko-Biała wykładowca akademicki
 • 2013-nadal WSFiP Bielsko-Biała wykładowca akademicki
 • 2012-2013 Feniks GT sp. z o.o. kierownik transportu , zamówień publicznych
 • 2009 Jubex sp. j. Pracownik biurowy biura budowy autostrady A-1

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • 2015 r uzyskanie kwalifikacji zawodowych śledczego
 • 2017 r uzyskanie kwalifikacji zawodowych przestępczości gospodarczej
 • 2023r szkolenie zawodowe oficerskie
 • 2022r uzyskanie tytułu dr nauk prawnych

Wybrane publikacje:

 • 2021 rok - Przegląd Policyjny Szczytno pt Charakter czynności sprawdzających trybie art. 307 par 5 kpk
 • 2021 rok – Roczniki Administracji i Prawa pt Pozycja prokuratora w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – analiza prawna
 • 2022/2023 rok – Przegląd Policyjny Szczytno pt.: Charakter prawny terminu w postępowaniu sprawdzającym art. 307 k.p.k. analiza legalna
 • 2023 rok – Zeszyty Naukowe WSA w Bielsku-Białej Zwiększenie efektywności i skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji o charakterze pieniężnym, w świetle najnowszych zmian ustawowych.

Udział w konferencjach: 

 • Bielsko-Biała 2013 Ogólnopolska konferencja naukowa "Sankcja w systemie prawa"
 • Bielsko-Biała 2014 konferencja naukowa "Status prawny i ochrona dziecka poczętego"
 • Bielsko-Biała 2015 Ogólnopolska konferencja naukowa "Tajemnice w prawie"
 • Bielsko-Biała 2017 Ogólnopolska konferencja naukowa "Bezpieczeństwo a prawa człowieka. Ku właściwym proporcjom" -
 • Katowice 2019 Ogólnopolska konferencja "Systemowe zwalczanie oszustw podatkowych w celu zabezpieczenia budżetu Państwa" organizowane przez Krajową Administrację Skarbową
 • Ostrava 2019 Międzynarodowa Konferencja " Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" -
 • Rybnik 2023 „ Wyzwania współczesnego świata w perspektywie interdyscyplinarnej”

Zainteresowania badawcze: 

Prawo karne (materialne procesowe), kryminalistyka, prawo administracyjne, prawo cywilne 

dr Błażej Sitko

Kontakt:

 

dr Błażej Sitko

Wykładowca

b.sitko@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (Rybnik)

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna (Wodzisław Śląski)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (Racibórz)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Osiągniecie stopnia naukowego

Nawiązanie współpracy z uczelnią zagraniczną – Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej

Wybrane publikacje:

Kunicki M., Sitko B., Ostrowska A., Kunicka K. (2020). Comparison of coordination abilities in 11-year-old swimmers from Racibórz primary schools. In P. Makar,  D. Skalski,  A. Pęczak-Graczyk (Ed.). Water Rescue Service, Swimming and Physical Culture in the Treory and Practice (7st Ed., pp. 83-94). Gdańsk: Publishers by Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

Kunicki M., Swadźba D.,  Sitko B., Ostrowska A.  (2019). Indices of heart rate variability in junior national team athlete practicing swimming in the immediate pre competition period and the competition period. Physical Activity Health and Sport. №1(33). P. 49–57

Sitko B., Kunicki M., Ostrowska A. (2018). The influence of certain coordination abilities on the efficiency in face to face dual In football. Physical Activity Health and Sport №2(32). P. 28–35

Sitko B., Ryguła I., Kunicki M.  (2017). The diagnostic value of selected criteria for 15-year-old boys to train in football. Racibórz. Poland: Publisher State Higher Vocational School in Racibórz

Udział w konferencjach:

Psychologia sportu w praktyce – 2019r.

E-learning w pracy wykładowcy akademickiego – 2021r.

Zainteresowania badawcze:

Nauki o kulturze fizycznej – optymalizacja , nauki medyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy.

dr Alina Stosor

Kontakt:

 

dr Alina Stosor

Adiunkt

a.stosor@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020 – nadal: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – adiunkt
 • 2023 – Dolnośląska Szkoła Wyższa – wykładowca
 • 2022 – nadal – Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej - wykładowca
 • 2015 – 2020: Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej – asystent
 • 2015 – nadal: Wyższa Szkoła Bankowa, Oddział Zamiejscowy w Chorzowie – wykładowca, studia podyplomowe
 • 2019 – nadal: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu - nauczyciel
 • 2006 – 2019: Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach - nauczyciel

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – półroczny staż w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Projekt „Zrobimy to sami.. „ finansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2011 – 2013
 • Projekt "Forum kadry wspomagania oświaty" realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – 2019 - Projekt Erasmus + - Psychomotoryka - 2016
 • Projekt „Wiele potrzeb – jeden cel” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 2020 – 2022
 • Projekt w ramach programu Erasmus + Akcja – mobilność kadry edukacji szkolnej 2020 - 2022
 • Ukończenie licznych kursów i szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju dziecka i terapii pedagogicznej

Wybrane publikacje: 

 • Poczucie satysfakcji z życia a gotowość rodziców do aktywnego udziału w rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością; w: Edukacja I rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami I o zróżnicowanych potrzebach. Kontrowersje – Wyzwania – Konsekwencje Zaniechań; pod red. Z. Janiszewskiej – Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2023
 • Rola outdoor education w rozwoju poznawczym i społecznym uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną w opinii nauczycieli szkół specjalnych; w: O (nie)typowych uczniach i ich (nie)typowej edukacji, pod red. Z. Janiszewskiej – Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2023
 • Student z niepełnosprawnością ruchową w edukacji zdalnej; w: Zdalna edukacja, epizod czy trwały ślad?, pod red. B. Pituły, J. Konieczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2021
 • Rehabilitacja społeczna osób ze spektrum autyzmu – wybrane formy terapii w kontekście trudności w funkcjonowaniu społecznym, w: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, pod red. P. Majewicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021
 • Acta Salus Vitae, Vol 5, No 1, 2017, Satisfaction with life of the siblings of people with disabilities in earlyadulthood
 • Humanum, Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne 25(2) 2017, Akceptacja niepełnosprawności w rodzinie w kontekście doświadczanego wsparcia społecznego – rola grup wsparcia
 • Jakość życia dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością, w: Przemiany edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością pod red. M. Wlazło, M. Sokołowskiego – Zgida, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem w: Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów pod red. B. Grzyb i G. Kowalskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016
 • Rodzeństwo osób niepełnosprawnych w obliczu wyzwań dorosłości w: Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością. Konteksty pedagogiki specjalnej pod red. B. Grzyb, S. Pawlik, 2016
 • Dotyk w terapii dziecka z zaburzeniami sprzężonymi w: Sprzężone zaburzenia rozwoju ...I co dalej?, pod red. B. Grzyb, G. Kowalskiej, Wydawnictwo SIM, Warszawa, 2016

Udział w konferencjach:

 • 2023, 2 grudnia – IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: ”Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych - kontynuacje”, Uniwersytet Zielonogórski (aktywny udział)
 • 2023, 17 listopad – Forum Metodyczne grupy Merito, „Metodyk(a) Przyszłości. Zmiany w edukacji wyższej”, Wrocław
 • 2023, 6 czerwca – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Uwaga, smartfon”, Katowice
 • 2022, 3 grudnia – VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: ”Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami w rozważaniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych”, Uniwersytet Zielonogórski
 • 2021, 14 – 15 kwietnia – Międzynarodowa konferencja naukowa – „Kształcenie akademickie w Europie po pandemii – krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?”, Gliwice, Politechnika Śląska
 • 2017, 8-9 listopad – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu – „Specjalne Potrzeby Edukacyjne”, Wisła
 • 2017, 19 czerwca – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz kooperacji – Współpracy – Przyjaźni”, Gliwice
 • 2016, 23-24 maja – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne”, Ustroń
 • 2016, 12-13 września – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość”, Międzyzdroje

Zainteresowania badawcze:

Terapia pedagogiczna, pedeutologia, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rodzina dziecka z niepełnosprawnością.

dr Dominika Sujka-Kujawiak

Kontakt:

 

dr Dominika Sujka-Kujawiak

Wykładowca

d.sujka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Prowadzenie działalności: Kancelaria Adwokacka dr Dominika Sujka-Kujawiak
 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014-2016 aktywne bycie członkiem Studenckiego Koła Kryminalistycznego WPiA na Uniwersytecie Łódzkim,
 • 2016-2017 członek Koła Naukowego Penitencjarnego WPiA UŁ

Wybrane publikacje:

 • Praktyczne aspekty ochrony zdrowia osób odbywających karę pozbawienia wolności – wyniki badań własnych [w:] Kamila Mrożek (red.) Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym. Część 2, Wrocław 2021, s. 151-165, ISBN 978-229-3756-3
 • Problem ochrony zdrowia w kontekście readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności [w:] A. Nawój-Śleszyńki, A. Leszczyńska (red.) Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, Łódź 2019, s. 255-263, ISBN 978-83-8142-449-3
 • Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej – problemy interpretacyjne na przykładzie art. 192 k.k. [w:] A. Wedeł-Domaradzka, A. Purata (red.), Wybrane problemy kary i karalności, Bydgoszcz 2016, s. 159-170, ISBN 978-83-8018-067-3

Udział w konferencjach:

 • 31.10.2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś”, WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Znaczenie pracy psychologa w toku wykonywania kary pozbawienia wolności. Wyniki badań własnych”
 • 27-28.10.2017 r.– I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Współczesne problemy penitencjarystyki”, SNK Penitencjarne WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Problem ochrony zdrowia w kontekście readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności”
 • 09.05.2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną”, SKN Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Zadośćuczynienie za brak informacji o stanie zdrowia”

Zainteresowania badawcze:

Szeroko pojęte prawo cywilne, ochrona środowiska naturalnego człowieka – ze szczególnym naciskiem na ochronę przeciwko hałasowi lotniczemu, ochrona zdrowia, ochrona zdrowia osób pozbawionych wolności, prawo karne wykonawcze

dr Piotr Szpakowski

Kontakt:

 

dr Piotr Szpakowski

Wykładowca

p.szpakowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Kierownik Ogniwa do Spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od 2007 do obecnie
 • Wykładowca  w AHE w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Jaśle- 2016/2017
 • Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym Łódź- Śródmieście 2004/2005

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut Psychologii Stosowanej i Nauk o Człowieku z Rzymu w ramach projektu : Child Safety Matters 2020-1-RO01-KA201-080253 Marzec 2022

Wybrane publikacje:

 • Tolerancja jako pojęcie interdyscyplinarne i pożądana wartość interpersonalna [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, 2019
 • Dorosłość jako uniwersalna kategoria aksjologiczna [w:] Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej, red. Semkow J. ,Pazgan J. Legnica, 2012.
 • Współczesny człowiek dorosły w perspektywie aksjologiczno – andragogicznej [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka, red. Bartoszewski J., Lisiecka J., Swędrak J., Kraków, 2012.
 • Wolność w edukacji dorosłych [w:] Dorosły w procesie kształcenia, Fabiś A., Cyboran B., Bielsko-Biała - Zakopane, 2009.  Biblioteka Edukacji Dorosłych.

Udział w konferencjach:

 • 12.2017, Konferencja naukowa Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi; referat
 • 10.2013, Seminarium naukowe Człowiek dorosły wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; referat
 • 11.2011, Konferencja naukowa Człowiek XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu; referat
 • 11.2010, Konferencja naukowa Wartości uniwersalne w rzeczywistości ponowoczesnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; referat
 • 11.2005, Konferencja naukowa Uniwersalia życia ludzkiego a edukacja dorosłych, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet w Hanowerze.

Zainteresowania badawcze:

wybory dokonywane przez współczesnych dorosłych, etyka, filozofia egzystencjalna, filozofia dialogu. andragogika, teoria wychowania, pedagogika filozoficzna oraz aksjologia edukacji dorosłych.

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2014 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 04.2008 - obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Projekt Badawczy Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (czas trwania projektu: 2017-2018)

10.2014 – 30.2015 Międzynarodowy Projekt Badawczy NR BP-3/2014. Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku.

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2020.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2019.

 • Tanaś V., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2018. Tanaś V., Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, (red. )A. A. Zych, Wyd. Naukowe Śląsk. Katowice 2017.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2017.

 • Tanaś V., Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6

 • Tanaś V., Residential Child and Youth Care in Poland [in:] Residential Child and Youth Care in a Developing World, European Perspectives (ed.) T. Islam, L. Fulcher The CYC-Net Press, Cape Town South Africa 2017, e-book: ISBN 978-1-928212-28-7

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Lifelong Learning, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 1.Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.

Udział w konferencjach:

 • 09.2020 VIII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

 • 03.2019 VII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Mass media we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2018 VI Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 05.2017 V Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego referat: Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych.

 • 11.2016 IV Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 10. 2016 II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 21-22 października 2016 r. Członek Komitetu Naukowego,

 • 05.2016 III Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 01.2016 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki, Uniwersytet Łódzki. Udział w dyskusji.

 • 12.2015 II Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2015 Konferencja Naukowa Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, referat: Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów.

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe dotyczą polityki społecznej, psychoedukacji, gerontologii, andragogiki oraz problemów społecznych.

dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Adiunkt

k.wielemborek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2021 Kierownik Zakładu Koordynowanej Opieki, UM w Łodzi
 • od 2018 adiunkt, Zakład Koordynowanej Opieki UM w Łodzi, Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Rodzinnego
 • od 2015 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • od 2006- X.2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi starszy specjalista do spraw obsługi nauki i dydaktyki, zakład medycyny zapobiegawczej i sportowej
 • od 2006-2018 CSK poradnia prewencji chorób układy krążenia i metabolicznych, poradnia sportowo-lekarska, dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej – pielęgniarka ul Pomorska 251
 • od 2008-nadal wykonywanie prac organizacyjno-zarządzających, medyczno-administracyjnych i koordynujących w NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk ul. Wschodnia 41
 • od 2002 ZDZ w Łodzi ul. Łąkowa 4- wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych. · ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • 2002 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • 2002 mgr pielęgniarstwa UM w Łodzi
 • 2006 dr n med. UM w Łodzi w zakresie medycyny, specjalność: fizjologia wysiłku fizycznego
 • 2016 kurs dokształcający z dietetyki w Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • 2016 szkolenie z zakresu konflikty w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2016 kurs specjalistyczny z wywiadu i badań fizykalnych
 • 2016 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz II
 • 2017 szkolenie metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych
 • 2019 kurs specjalistyczny RKO
 • 2019 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz I
 • 2019 kurs wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 2019 kurs trenera symulacji medycznych 2020 studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia
 • 2020 kurs wykonywania testów skórnych w trakcie
 • 2020 szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • 2019-2020 udział w projektach ICNP, 2020 CitizenAct- Senior Citizens , Actors in Healthy Living with Digital Tools
 • 2021 specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego
 • 2022 studia podyplomowe, prawo medyczne z elementami bioetyki
 • 2021-22 cykl szkoleń z projektu MCI, UM w Łodzi
 • 2021-23 Projekt PsychONskills 2022 Laboratorium Living LAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych MOLecoLAB na Uniwersytecie Medycznym udział jako ekspert w badaniu walidującym rozwiązanie technologiczne dla firmy SeniorApp.
 • 2023 kurs specjalistyczny-Leczenie ran
 • 2023 Szkolenie z zakresu kontraktowania świadczeń medycznych w poz Organizacja udzielania świadczeń w POZ. Współpraca z innymi ośrodkami, budżet powierzony i zarządzanie placówką medyczną

Wybrane publikacje:

 • Wtórna profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego na przykładzie nadciśnienia tętniczego (Katarzyna Wielemborek-Musiał, Dawid Krakowiak, Grzegorz Polakowski, Beata Siedlecka, Anna Lipert)
 • WYBRANE ASPEKTY DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH CZĘŚĆ I, 9 (1); 2021 Umedical Report
 • Masa ciała a wybrane zachowania żywieniowe dzieci w wieku szkolnym (Grzegorz Polakowski, Ilona Gieraga, Katarzyna Wielemborek-Musiał, Anna Lipert); WYBRANE ASPEKTY DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH CZĘŚĆ II, 9 (2); 2021 Umedical Report
 • Evaluation of the workload of nurses caring for patients with congenital diaphragmatic hernia in a neonatal intensive care unit, according to the TISS-28 and NEMS scales Paulina Szydłowska-Pawlak1,2,A,B,C,D, Aleksandra Matczak2,B, Barbara Librowska1,E, Elżbieta Zdżalik1,E, Dorota Kilańska1,C,E,F, Katarzyna Wielemborek-Musiał1,C,E Problem y Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): Katarzyna Wielemborek-Musiał, Katarzyna Szmigielska, Joanna Leszczyńska, Anna Jegier. Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults.2016; : Biomed Res. Int

 

Udział w konferencjach:

 • 2007/2008 koordynowanie i udział w realizacji I i II części Ogólnopolskiego Programu Prewencji Chorób Układu Krążenia POLKARD, Ministerstwa Zdrowia na terenie Łodzi, oraz w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
 • 2008-2009 udział w Programie POLKARD SENIOR w Klinice Geriatrii UM w Łodzi
 • 2016 Konferencja Medycyna Sportowa, Nadciśnienia Tętniczego, Kardiologiczna
 • 2019 udział w wdrażaniu dokumentacji ICNP
 • 2019 Konferencja Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy
 • 2021 udział czynny, Ogólnopolska Konferencja Studencka „Zawody medyczne wobec wyzwań współczesnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie
 • 2021 XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii klinicznej
 • 2023 wykład okolicznościowy Otwarcie Centrum Sportu Umed
 • 2023 II Konferencja naukowo-szkoleniowa Umed, czynny udział
 • 2023 Kongres EFSMA-plakat

Zainteresowania badawcze:

medycyna sportowa, medycyna rodzinna, nadciśnienie tętnicze, pielęgniarstwo

dr Katarzyna Zaborska

Kontakt:

 

dr Katarzyna Zaborska

Wykładowca

k.zaborska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2023 – obecnie adiunkt WSBINOZ 

 • 10.2022 – obecnie, adwokat – Kancelaria Adwokacka dr Katarzyna Zaborska

 • 03.-06.2022 – nauczyciel akademicki Uniwersytet Papieski
 • 05.2017-02. 2022 – asystent prokuratora Prokuratura Regionalna Łódź

Wybrane publikacje:  

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r., V KK 33/16 – Państwo i Prawo 2018, nr 8, str. 128-134;
 • Okoliczności usprawiedliwiające stan silnego wzburzenia przy zabójstwie z afektu - Studia Prawnicze KUL 2018, nr 4, s. 181-208;
 • Domniemanie przestępnego pochodzenia mienia (art. 45 § 2 i 3 k.k.) – Zeszyty Prawnicze 2020, nr 1, s. 117-138.

Zainteresowania badawcze: 

Prawo karne, ochrona własności intelektualnej

mgr Paulina Depta

Kontakt:

 

mgr Paulina Depta

Wykładowca

p.depta@wsbinoz.pl

mgr Barbara Grieger

Kontakt:

 

mgr Barbara Grieger

Wykładowca

b.grieger@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

od 2022 roku - pracownik rybnickiej filii WSBiNoZ - prowadzenie ćwiczeń, konwersatoriów oraz wykładów

Indywidualna praktyka coachingowa – od 2014 roku

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Fakultet trenerski u Jolanty  Filipczyk (Uniwersytet Śląski, Katowice, 2008 – 2009).

Warsztaty dot. autoprezentacji  u Anny Latos (Uniwersytet Śląski, Katowice, 2016) oraz u Doroty Stasikowskiej – Woźniak  w cyklu szkoleniowym fundacji „Dress for success” (Katowice, 2015).

Wystąpienia publiczne z autorskim wykładem /szkoleniem/ warsztatem, m.in. podczas V Konferencji Coachingu w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej (2015), wyjazdu szkoleniowego Młodzieżowej Rady Miasta Rybnik w Wiśle (2016), szkolenia Forum Firm w Radlinie (2018).

Udział w warszawskich wydarzeniach branżowych związanych z coachingiem takich jak Coachowisko (2014, 2015, 2016), Międzynarodowy Tydzień Coachingu (2015, ICF), warsztat coachingu zen Pracowni Coachingu NOVO (2015) czy cykl spotkań z twórcą coachingu zen (Kare Landfaldem) organizowany przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego (2013, 2014).

Udział w dwóch edycjach wydarzenia „Dni medytacji” (SGH, Warszawa, 2014, 2015), a ponadto uczestniczenie w „Dniach Rozwoju” (SGH, 2014), „Dniach Wellness” (SGH, 2013), wykładach z cyklu „Soft Skills Academy” (SGH, 2014, 2015) oraz w zajęciach odbywających się w ramach dni otwartych Laboratorium Psychoedukacji (Warszawa, 2015) i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej (Katowice, 2015), a także udział w wykładach twórcy mindfullness, Jona Kabat Zinna (Warszawa, 2009).

 

Wybrane publikacje:

 • „Spostrzeganie wpływu medytacji na stan zdrowia, samopoczucie, procesy poznawcze oraz świadomość u osób regularnie ją uprawiających” (Uniwersytet Śląski, 2008, praca mgr na kierunku PEDAGOGIKA ZDROWIA);
 • „Poczucie sensu życia oraz tożsamość w kontekście doświadczeń transcendentnych”  (Uniwersytet Śląski, 2010, praca mgr na kierunku PSYCHOLOGIA);
 •  „Coaching jako proces wyzwalania nowych pokładów motywacji (Collegium Civitas, 2013, praca dyplomowa na kierunku LIFE COACHING);
 • „Istota pure coachingu” (2013, publikacja internetowa).

 

Udział w konferencjach:

 • I Konferencja Naukowo - Szkoleniowa WSBiNoZ w Łodzi w rybnickiej filii: "Wyzwania współczesnego świata w perspektywie interdyscyplinarnej" - udział w roli prelegentki oraz w roli osoby prowadzącej autorski warsztat dla uczestników konferencji - Rybnik, 2023

 • Konferencja "Psychodietetyka - Fakty i mity" organizowana przez Instytut Psychodietetyki, Wrocław, 2023 - w roli uczestnika

 • Konferencja „Światowy Tydzień Mózgu” – Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2016;
 • V Konferencja Coachingu „Life & business coaching” - SGH, Warszawa, 2015 – w roli i uczestnika, i prelegentki;
 • Konferencja „Coaching i rozwój drogą do sukcesu człowieka XXI wieku”, Uniwersytet Śląski, Katowice, 2013;
 • I Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Relacji Interpersonalnych
 •  „Na drodze ku efektywnej komunikacji”  - Uniwersytet im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2013;
 • II Międzynarodowy Festiwal Psychoterapii - Uniwersytet Śląski, Katowice, 2009;
 • „Mindfullness: Theory & Practice” -  Uniwersytet SWPS oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 2008.

 

Zainteresowania badawcze:

mindfullness, medytacja, redukcja stresu, psychologia społeczna, psychologia motywacji, psychologia kontaktu człowieka z naturą, psychologia szczęścia, psychologia duchowości, psychologia zdrowia, kreatywność, wellness, life – work balance, NVC

mgr Marcin Jeleń

Kontakt:

 

mgr Marcin Jeleń

Wykładowca

m.jelen@wsbinoz.pl

mgr Monika Kidyba

Kontakt:

 

mgr Monika Kidyba

Wykładowca

m.kidyba@wsbinoz.pl

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Kontakt:

 

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Wykładowca

i.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2018 – obecnie – nauczyciel kontraktowy, Pałac Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi
 • 2013 – obecnie – wykładowca i szkoleniowiec, Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego, oddziały w Łodzi, Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Kielcach i w Warszawie
 • 2014-2015 – psycholog, warsztatowiec, praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Prowadzenie projektów o charakterze artystycznym w ramach wymiany polsko-ukraińskiej podczas Międzynarodowych Warsztatów w Bieszczadach w roku 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020;
 • Prowadzenie warsztatów w ramach projektu Erasmus+ w 2019 roku;
 • Trener i szkoleniowiec w Fundacji Artland – wsparcie przy projektach artystycznych;

Zainteresowania badawcze:

Rozwój osobisty

Psychologia osobowości

Mediacje

Coaching

mgr Ewelina Miłota

Kontakt:

 

mgr Ewelina Miłota

Wykładowca

e.milota@wsbinoz.pl

mgr Tomasz Mochalski

Kontakt:

 

mgr Tomasz Mochalski

Wykładowca

t.mochalski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • obecnie wykładowca Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2020 psycholog ZK Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 – specjalizacja z psychologii klinicznej
 • 2007 – studia podyplomowe Psychologia Transportu

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Michał Piguła

Kontakt:

 

mgr Michał Piguła

Wykładowca

m.pigula@wsbinoz.pl

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Kontakt:

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Wicekanclerz ds. rozwoju

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

Asystent dydaktyczny

b.rzetkiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Doświadczenie akademickie:

 • 10.2020 – 10.2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, asystent dydaktyczny,
 • 10.2020 – 02.2022, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, wykładowca,
 • 02.2016 – 06.2018, Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładowca,
 • 10.2002 – 06.2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (później Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), wykładowca.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2018 – 09.2022, Strefa Edukacji Sp. z o.o. (udziałowcy ŁSSE S.A., Ceramika Tubądzin, Miele, Delia Cosmetics), wiceprezes Zarządu,
 • 09.2019 – 09.2022, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, dyrektor,
 • 01.2012 – 09.2022, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora,
 • 04.2007 – 12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
 • 08.2004 – 03.2007, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o., dyrektor ds. Edukacji, członek Zarządu, wiceprezes Zarządu.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Koordynowanie wdrażania PO Kapitał Ludzki 2007-2013 (ponad 0,5 mld euro) w woj. łódzkim; pozyskanie wielu inwestorów do ŁSSE; przeprowadzenie wdrożenia projektu Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (120-300 osób).
 • Prace nad dysertacją pt. Przedsiębiorstwa branży AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – związek finansowych i pozafinansowych zachęt inwestycyjnych z ich rozwojem, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Różańskiego (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)

Wybrane publikacje:

 • Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako projekt eksperymentalnej szkoły zawodowej wspomagającej dopasowanie kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy, [w:] Karpacki Przegląd Naukowy Nr 2(36)-2021, (ISSN 2353-9917),
 • Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w latach 1990-2000 [w:] Niemcy-Austria-Polska w XIX i XX wieku, red. Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, (ISBN 8371716230)

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie i jakość, metody zarządzania projektami biznesowymi, ekonomiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, pozafiskalne zachęty inwestycyjne, kwalifikacje społeczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Beata Siedlecka

Kontakt:

 

mgr Beata Siedlecka

Wykładowca

b.siedlecka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 
 • 2020- nadal Instruktor w Zakładzie Koordynowanej Opieki Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
 • 2018- nadal Pielęgniarka koordynująca SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu 

Ważne dla rozwoju zawodowego  i naukowego przedsięwzięcia:

 • Studia podyplomowe Prawo medyczne z elementami bioetyki 2022 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa rodzinnego 2021 
 • Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia 2020 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa epidemiologicznego 2019 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa opieki palliatywnej 2015 
 • Specjalizacja z pielęgniarstwa pediatrycznego 2012 

Udział w konferencjach:

 • 2022 Konferencja „Interdisciplinarity of Health and Healthcare” UM w Łodzi 

 • 2019.04 Konferencja “Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy” CKD UM w Łodzi 

Zainteresowania badawcze:

Profilaktyka w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

mgr Agnieszka Stasiak

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Stasiak

Adiunkt

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

a.stasiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020- obecnie Pełnomocnik Rektora ds. Filii WSBiNoZ w Rybniku- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2019 -obecnie Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2019 -obecnie Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Pedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2019 -obecnie Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Psychologia- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2024- obecnie Administrator platformy Moodle
 • 2019 -obecnie Koordynator e-learningu na kierunku Psychologia - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2019 -obecnie Koordynator e-learningu na kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2021-2022 Koordynator e-learningu na kierunku Kryminologia - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2020-2022 Koordynator e-learningu na kierunku Prawo - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2017-2019- Kierownik Dziekanatu i Działu Rekrutacji – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Autor programu specjalności na kierunku Pedagogika II-go stopnia

 • Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną
 • Psychopedagogika
 • Inżynieria społeczna

Autor programu specjalności na kierunku PEDAGOGIKA I-go stopnia

 • Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori

 

Szkolenie

 • Szkolenie Zwykła niepłynność mówienia a jąkanie, 12 października 2023 r.
 • Szkolenie Hejt w szkole- jak przeciwdziałać przemocy werbalnej, 11 października 2023 r.
 • Szkolenie Mobbing w szkole o A do Z, 11 października 2023 r.
 • Szkolenie Cyfrowa autoagresja wśród młodzieży, 10 października 2023 r.
 • Szkolenie Uzależnienie cyfrowe dzieci i młodzieży, 10 października 2023 r.
 • Szkolenie z zakresu Obsługi studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością, 4 września 2023 r.
 • Szkolenie z zakresu Obsługi studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością, 4 września 2023 r.
 • Szkolenie Opieka psychologiczna nad osobami z diagnozą otępienia w chorobie Alzheimera 15 czerwca 2023 r
 • Szkolenie Zaburzenia psychiczne w kontekście akademickim, 15 maja 2023 r.
 • Szkolenie (Nie)widzialna nastoletnia depresja , 10 marca 2021 r.
 • Szkolenie Organizacja pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wszystkim dzieciom/uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 4 maja 2021 r.

Kurs

Kurs  IPET w praktyce szkolnej. Aspekty prawne i praktyczne od A do Z, październik 2023 r.

Webinarium

 • Webinarium na temat "Pomóż mi to zrobić samemu"- rola osób dorosłych w budowaniu kompetencji personalnych dziecka w kontekście pedagogiki Marii Montessori, 18 stycznia 2024 r.
 • Webinarium na temat Dziecka przewlekle chorego i niepełnosprawnego ruchowo w szkole i w środowisku rówieśniczym, 1 grudnia 2023r.
 • Webinarium na temat Uzależnienia behawioralne rodziców a rozwój dziecka, 7 marca 2023r.
 • Webinarium na temat Zastosowania hipoterapii w terapii traumy, 25 lutego 2021 r.
 • Webinarium na temat Jakie korzyści daje bajkoterapia w pracy z dziećmi?, 10 maja 2021 r.

Wykład

 • Wykład O zachowaniach samobójczych wśród młodzieży, 15 marca 2023 r.
 • Wykład Współczesne problemy kryminologii, 24 lutego 2023 r.

 

Wybrane publikacje:

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 

 1. Stasiak A., Sponsoring jako forma prostytucji kobiecej we współczesnej kulturze [w:] Podkultury, popkultury w zglobalizowanym świecie, (red.) V. Tanaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź 2020, ISBN 978-83-949948-2-2 [5 pkt]
 2. Stasiak A., Kultura LGBTQ w przestrzeni społecznej [w:] Podkultury, popkultury w zglobalizowanym świecie, (red.) V. Tanaś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź 2020, ISBN 978-83-949948-2-2 [5 pkt]

Udział w konferencjach:

 • XXIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo- Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej. Dziecko z problemami zdrowotnymi w przedszkolu i szkole. Perspektywa pedagogiczna, psychologiczna, medyczna, 21 kwietnia 2023 r. 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie, 22 kwietnia 2021 r.
 • VIII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania, pt. Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie, 22 września 2020 r.
  Referat: Sponsoring jako forma prostytucji kobiecej we współczesnej kulturze. Kultura LGBTQ w przestrzeni społecznej. 
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia  2018 r. 
 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika społeczna; nierówności społeczne i edukacyjne; pedagogika queer; arteterapia w pracy pedagoga, nauczyciela i animatora kultury, terapia przez sztukę

mgr Anna Szweda-Piguła

Kontakt:

 

mgr Anna Szweda-Piguła

Wykładowca

a.szweda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego – dyrektor Centrum Rozwoju Miasta
 • Wodzisławskie Centrum Kultury – redaktor naczelny miesięcznika
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Zawodowa – wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Realizacja kampanii wyborczych 2014, 2018
 • Prowadzenie miesięcznika społeczno-kulturalnego
 • Rzecznictwo prasowe – obsługa Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz prezydenta miasta
 • Realizacja imprez masowych i eventów społecznych
 • Kreowanie wizerunku prezydenta miasta 

Udział w konferencjach:

 • PR w samorządzie i administracji publicznej
 • Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach
 • Kongres Profesjonalistów Public Relations
 • Festiwal Inispiracji

Zainteresowania badawcze:

Media relations, public relations, nowe media, employer branding, zarządzanie zespołem projektowym, psychologia zmiany

mgr Małgorzata Złotoś

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Złotoś

Wykładowca

m.zlotos@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011 – obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wybrane publikacje:

 • Złotoś M., On the use of permutation tests in the significance testing of response Surface function parameters, w: Argumenta Oeconomica Cracoviensia, no. 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2020, str. 21 – 29
 • Złotoś M., On the use of permutation tests in the analysis of the factorial design of experiments results, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 4 (343), Cz. Domański (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019 , str. 123 – 136
 • Złotoś M., On the use of the design of experiments theory in individual data analysis, w: Mathematical Economics 13 (20), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, str. 95 – 106
 • Złotoś M., O wykorzystaniu metod planowania eksperymentów czynnikowych w konstrukcji indeksów statystycznych, w: Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria, nr 335, H. Zawadzki, A. Mastalerz – Kodzis (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, str. 91 – 100

Udział w konferencjach:

 • XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych", Zakopane, 13.05.2019 – 16.05.2019
 • XXXVIII Konferencja Wielowymiarowa Analiza Statystyczna (Multivariate Statistical Analysis), Łódź, 4.11.2018 - 6.11.2018
 • LIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Wrocław, 14.03.2018 - 16.03.2018

Zainteresowania badawcze:

Statystyczna kontrola jakości, planowanie doświadczeń, nieparametryczne metody statystyczne.

created by: Strony Internetowe Łódź