Powered by Smartsupp

Kosmetologia

Ścieżka kształcenia

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE W BRANŻY BEAUTY - nowość - dotyczy rekrutacji 2024/2025!

Absolwent kierunku kosmetologia, studia drugiego stopnia, przygotowany jest do pracy w   obiektach spa and wellness, do kierowania zespołem kosmetologów w klinikach medycyny estetycznej i kosmetologii planowania i realizowania działań marketingowych związanych z branżą beauty.

Podjęcie ścieżki kształcenia Współczesne zarządzanie w branży beauty pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu obszaru zarządzania firmami ze szczególnym naciskiem na doskonalenie kompetencji menedżerskich. Studia mają na celu doskonalenie umiejętności w szerokim zakresie: komunikacji, negocjacji, motywowania pracowników, zarządzania zespołami.

Program studiów magisterskich Współczesne zarządzanie w branży beauty

został opracowany tak, aby każdy absolwent posiadł umiejętności i potrafił je wykorzystać  w sektorze beauty. Istotą ścieżki Współczesne zarządzanie w branży beauty jest kształcenie specjalistów, gotowych do prowadzenia dochodowego biznesu w branży beauty dzięki wyposażeniu ich w kluczowe kompetencje przyszłości – kompleksowe rozwiązywanie problemów, kreatywność, zarządzanie ludźmi, negocjacje i współpracę w zespole.

Współczesne zarządzanie w branży beauty łączy przedmioty z zakresu: rozwój kompetencji osobistych, wystąpienia publiczne, autoprezentacja i budowanie marki osobistej, kreatywność w biznesie, coaching, zarządzanie zasobami ludzkimi w branży beauty, etykieta w biznesie, podstawowe elementy prawa pracy, ochrona danych osobowych w sektorze beauty.

Ścieżka kształcenia Współczesne zarządzanie w branży beauty dotyczy specjalistów posiadających nie tylko umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania zabiegów kosmetycznych, ale także wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, prawa, komunikacji i marketingu niezbędnych do prowadzenia beauty biznesu.

BIOTECHNOLOG W KOSMETOLOGII

Głównym zadaniem tej ścieżki kształcenia będzie zdobycie   ugruntowanej wiedzy z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym. Studenci posiądą  wiedzę o surowcach kosmetycznych oraz ich wpływie na funkcje użytkowe gotowego produktu, a przy tym na efektywność całego procesu produkcyjnego. Słuchacze tej ścieżki kształcenia poznają wszystkie zalety i wady zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji kosmetyków oraz prawne podstawy ich użycia. Poznając najnowsze metody biotechnologiczne, nabędą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Wpływu surowców pochodzenia biotechnologicznego na skórę człowieka, pozwoli Studentom na ich zastosowanie w produktach o określonych cechach użytkowych. Zdobyta wiedza o interdyscyplinarności biotechnologii w kosmetologii wykorzystującej procesy biologiczne na skalę przemysłową, przełoży się na ugruntowanie pozycji Absolwentów tej ścieżki kształcenia na rynku pracy. 

 

Biotechnologia w kosmetologii łączy przedmioty z zakresu:

 • Biotechnologia w kosmetologii
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
 • Biochemia i biologia molekularna
 • Metody biotechnologiczne pozyskiwania składników produktów kosmetycznych
 • Pozyskiwanie substancji stosowanych w kosmetologii
 • Rola i znaczenie białek i peptydów stosowanych w kosmetologii
 • Enzymy i komórki drobnoustrojów stosowane w przemyśle kosmetycznym
 • Budowa i biologia skóry
 • Inżynieria genetyczna i tkankowa
 • Komórki macierzyste w kosmetyce
 • Składniki aktywne w produktach kosmetycznych
 • Substancje zapachowe uzyskiwane w procesach biotechnologicznych
 • Nanobiotechnologia: nano- i mikrostruktury stosowane w produktach kosmetycznych
 • Prawo w biotechnologii - aspekty prawne wprowadzenia produktów kosmetycznych pochodzenia biotechnologicznego

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • weryfikacji skuteczności stosowanych kosmetyków
 • opracowywanie nowych technologii produkcji z wykorzystaniem metod biologicznych/chemicznych
 • kontrola jakości produktów kosmetycznych
 • wdrażanie nowych technologii w zakresie kosmetologii
MENADŻER OŚRODKÓW SPA I WELLNESS

Ścieżki kształcenia menadżer ośrodków SPA i Wellness to program kształcenia, który został stworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku usług kosmetologicznych, wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych łączących ze sobą wiedzę specjalistyczną z obszaru SPA i Wellness, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, opartych na znajomości mechanizmów rynku usług oraz cech lidera, które Absolwent wybierając ścieżkę kształcenia dostrzegł u siebie i rozwinął w czasie studiów, a które często uniemożliwiają wykonywanie zadań typowych dla pracy kosmetologa w bezpośrednim kontakcie z Odbiorcą/Klientem usług kosmetologicznych.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania obiektem spa and wellness
 • kierowania zespołem kosmetologów w klinikach medycyny estetycznej i kosmetologii
 • planowania i realizowania działań marketingowych związanych z branżą usług kosmetologicznych , spa and wellness
 • bycia liderem w sektorze usług spa i wellness oraz kosmetologicznych
PODOLOG

Podologia to nauka zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem wad, zniekształceń  i zaburzeń funkcji stóp. Zaliczana do nauk medycznych. Zakresem obejmuje pogranicze nauk dermatologicznych, kosmetologicznych, ortopedycznych i fizjoterapeutycznych. Podolog samodzielnie diagnozuje zmiany patologiczne na stopach i przeprowadza odpowiednie zabiegi lub kieruje pacjenta do lekarza specjalisty, w przypadku gdy zdiagnozowane zmiany wymagają interwencji chirurgicznej.

Ukończenie ścieżki kształcenia „podologia”, wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie chorób stóp, diagnozowaniem, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej, udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych, wykonywanie zabiegów  leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych odciążających szczególnie zagrożone miejsca. Biorąc pod uwagę rozwój podologii, deficyt na rynku, na specjalistów z tej dziedziny oraz zapotrzebowanie na leczenie chorób stóp, ukończenie tej ścieżki kształcenia znacznie zwiększy atrakcyjność absolwenta na rynku pracy i ułatwi znalezienie satysfakcjonującej pracy.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania chorób stóp
 • pielęgnacji kończyn dolnych w tym uwzgledniając ćwiczenia ruchowe  modelujące kończyny dolne i odciążające bolesne miejsca
 • zabiegów podologicznych wykonywanych na stopach: cukrzycowych, z hiperkeratozą, modzelami, nagnotkami, wrastającymi paznokciami etc.
TRYCHOLOG

Trychologia jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną nauki i praktyki. Mimo, iż nie można jednoznacznie wskazać jej miejsca w kosmetologii (raczej jest to pogranicze kosmetologii i medycyny estetycznej), to ulokowanie opisujących ją efektów kształcenia dotyczących wiedzy i umiejętności w ścieżce kształcenia na kierunku kosmetologia na poziomie studiów II stopnia wydaje się zasadne, co potwierdzają światowe standardy kształcenia w tej profesji.

Bezpośrednią przyczyną dynamicznego rozwoju trychologii jest przede wszystkim rosnąca skala problemów zdrowotnych ludzi w obrębie skóry głowy i włosów, a wraz z tym zapotrzebowanie na usługi wspierające leczenie farmakologiczne prowadzone przez lekarzy (np. łuszczyca, łupież, nadmierne wypadanie włosów, łysienie o różnym podłożu, zaburzenia hormonalne, cukrzyca, nowotwory)  lub wręcz je zastępujące w sytuacjach, gdy przyczyny problemów są pozachorobowe (wynikają np. ze złej diety, zmęczenia, nieodpowiednio dobranych środków pielęgnacji i stylizacji włosów). Dodać należy, że w tzw. standardach piękna, wpisanych we współczesną modę i kulturę, piękne włosy są jednym z ważniejszych elementów postrzegania wyglądu człowieka i oceny w kategorii atrakcyjności.

Trycholog nie tylko umie wskazać korzystne terapie w problematyce owłosionej skóry głowy, ale również przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne i upiększające na włosy.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • pielęgnacji skóry owłosionej głowy
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie skóry owłosionej głowy, włosów
 • dobiera odpowiednie terapie służące zdrowej kondycji włosów i skóry owłosionej głowy
 • planuje programy pielęgnacyjne wzmacniające włosy
 • diagnozuje problemy skóry owłosionej głowy i włosów

created by: Strony Internetowe Łódź