Rekrutacja trwa

Zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami
do biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych łódzkich uczelni niepublicznych. Obecnie w naszej Uczelni kształci się ponad 2000 studentów.

Uczelnia realizuje unikalne, nowoczesne programy nauczania, które z jednej strony są dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy, az drugiej zgodne z wymaganiami programowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia kształci w profilu praktycznym, co oznacza, że ponad 60% zajęć odbywa się w formie warsztatów i projektów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i korzystając z możliwości technologicznych nasza Uczelnia oferuje również studia online, skierowane do tych, którzy chcą łączyć naukę z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi. Studenci mają możliwość odbywania staży i praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Uczelnia dostępna 2.0

Realizacja projektu współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Uczelnia dostępna 2.0

Tytuł projektu:

Uczelnia dostępna 2.0,
nr POWR.03.05.00-00-A049/21,
współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.