Poznaj nas bliżej...

Instytut Nauk Społecznych

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

profesor WSBiNoZ w Łodzi,

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

w.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2012 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

stanowisko: profesor WSBiNoZ

pełniona funkcja: Rektor (10.2019 - obecnie)

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia (10.2016 – 09.2019)

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych (10.2018 – 09.2019)

Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+ (09.2016 - obecnie)

Wicekanclerz ds. dydaktyki (11.2015 - 09.2016)

Prodziekan ds. kierunku pedagogika (11.2014 – 09.2018)

Kierownik Katedry Nauk Społecznych (11.2013 – 09.2018)

 •  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

stanowisko: wykładowca

 •  04.2014 – 06.2015 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,

stanowisko: ekspert – trener

 •  10.2013 – 06.2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,

stanowisko: wykładowca

 •  09.2012 – 02.2013 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,

stanowisko: wykładowca

 • 12.2010 – 12.2011 Kruk S.A. we Wrocławiu

stanowisko: trener wewnętrzny

 •  03.2010 – 11.2011Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

stanowisko: specjalista ds. ewaluacji projektu EFS

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • TeBelSi – Part Certification in the Professional Field of Information Security.Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.08.2021.Erasmus+ Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolenia i edukacji zawodowej. Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005218.
  Koordynator merytoryczny projektu w Polsce.
 • Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Czas trwania projektu: 2017-2018.
  Uczestnik projektu.
 • HOMO CREATOR w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku Czas trwania projektu: 01.10.2014-30.06.2015. Numer projektu PB-3/2014.
  Uczestnik projektu.

 

AUTORSKIE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

 • Autor programów specjalności na kierunku PEDAGOGIKA I-go stopnia
 • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Zarządzani zasobami ludzkimi

 

 • Autor programu specjalności na kierunku PEDAGOGIKA II-go stopnia
 • Opiekun osoby starszej
 • Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną
 • Trener biznesu

 

WSPÓŁAUTORSTWO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo (2018-2019)
 •  Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (2017-2018)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I-go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (2016-2017)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika (2013-2014)

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

 • Welskop W., Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? Szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-51-5 [80 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2019, ISBN 978-83-949948-1-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2018, ISBN 978-83-949948-0-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-6-2 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-8 [5 pkt]
 • Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4 [25 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4 [25 pkt]

 

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 •  Welskop W., Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie – w recenzji
 • Welskop W., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Szkoła świątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzieży [w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz.II), O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4 [5 pkt]
 • Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Proinkluzivna klima skoly, M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów [w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0 [5 pkt]
 •  Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-84-1 [5 pkt]
 • Welskop W., Action learning in education [w:] Evropské Pedagogické Fórum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3 [5 pkt]

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce, „Studia Edukacyjne” nr 44/2017, ISSN 1233-6688, Wyd. Naukowe UAM (część C, baza ERIH) [13 pkt]
 • Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, „Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171 (część B) [7 pkt]
 • Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943 (część B) [6 pkt]
 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050 (część B) [8 pkt]
 • Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

 

 

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.

Referat: Rola konsumpcji w zglobalizowanym świecie – reifikacja, alienacja i fetyszyzacja towarowa

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie Ustawy 2.0, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

Udział w dyskusji

 

 • Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu/ technologii, narkotyków oraz hazardu poprzez rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów w ramach europejskiego projektu edukacyjnego CHOICE – Empowerment practices for students’ choice against Internet, drugs and gambling addiction, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 17 października 2018 r.

Referat: Polityka wobec uzależnień behawioralnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 kwietnia 2018 r.

Referat: Socjalizacja polityczna współczesnego nastolatka w epoce płynnej nowoczesności  

 

 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie  

 

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica, 19 stycznia 2018 r.

Referat: Kultura transparencji w kontekście nowoczesnych technologii kontroli w edukacji

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Udział w dyskusji

 

 • Seminarium Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej. Determinanty wykluczenia społecznego w ramach europejskiego projektu edukacyjnego NAR-SPI - Narrative Educational Resources for Socio Professional Inclusion, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 24 listopada 2017 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego

 

 • III Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 20-22 października 2017 r.

 

 • V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 18 maja 2017 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku  

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nierówności społeczne i edukacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Łódź, 14 grudnia 2016 r.

Referat: Kariera edukacyjna we współczesnej szkole z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – zmiany, wyzwania, doświadczenia, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 24 listopada 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność jako wyzwanie edukacyjne: Refleksyjność wobec codzienności, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wrocław, 23 listopada 2016 r.

Referat: Wychowanie do refleksyjności wyzwaniem współczesnej szkoły

 

 • International Scientific and Practical Conference The Organization and Method of Creating the Branch Library and Informational Resourcces for Educational Sphere of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Pedagogical Library of Ukraine, Kijów, 17-18 listopada 2016 r.

Referat: Self-education in the context of proper use of library

 

 • Naukowo-Praktyczna Konferencja Naukowa Technologie multimedialne w edukacji i innych obszarach, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Członek Komitetu Międzynarodowego, Kijów, 10 listopada 2016 r.

Referat: Net-Pedagogy – new models of teaching and learning

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Kobiet, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 9 listopada 2016 r.

Referat: Socjalizacja językowa dziewcząt i chłopców w kontekście nierówności ról kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie

 

 • II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 21-22 października 2016 r.

 

 • Debata na temat Przyszłość edukacji, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 22 września 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podręczniki jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 czerwca 2016 r.

Referat: Ewolucja podręczników szkolnych w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów

 

 • III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 12 maja 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – w 1050 rocznicę Chrztu Polski, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 26 kwietnia 2016 r.

Referat: Proces socjalizacji w epoce płynnej nowoczesności

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina dawniej i dziś, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 1 marca 2016 r.

Referat: Makdonadyzacja współczesnej rodziny w kontekście socjalizacji i wychowania

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, 15 grudnia 2015 r.

Udział w dyskusji

 

 • II Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 10 grudnia 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Konferencja Naukowa Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 27 listopada 2015 r.

Referat: Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji 

 

 • I Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 23-24 października 2015 r.

Referat: Skuteczność technik szybkiego uczenia się w opinii przyszłych pedagogów

 

 • I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 21 maja 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • International Scientific Conference Inclusive Climate as a Challenge and Mission, Catholic University in Ruzomberok, Słowacja, 10 października 2014 r.

Referat: The teacher as a social engineer in inclusive education

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 22 października 2014 r.

Prowadzący konferencję

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole

 

 • Konferencja Naukowa z cyklu „Przeszłość dla przyszłości” nt. Polityka społeczna w obliczu dzisiejszych wyzwań: między teorią a praktyką, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mysłowice, 27 czerwca 2014 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów a wykluczenie społeczne w szkole 

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Kobieta… bezpieczna 3 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 8-9 marca 2014 r.

Referat: Bezpieczeństwo społeczne kobiet prostytuujących się w Polsce 

  

 • Konferencja Naukowa Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 29 listopada 2013 r.

Referat: Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole

 

 • The Second Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 12 września 2013 r.

Referat: Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 16-17 kwietnia 2013 r.

Referat: Nieracjonalność racjonalności – jak wyjść z „żelaznej klatki” współczesnej edukacji?

 

 • The First International Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 25 marca 2013 r.

Referat: E-tutoring as a way to support students in the education process

 

 • International Scientific Conference - European Pedagogy Forum: Pedagogical and psychological aspects of education, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 3-7 grudnia 2012 r.

Referat: Action learning in education

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości? Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Sieradz, 5 grudnia 2012 r.

Referat: Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów

Zainteresowania badawcze:

socjologia edukacji; socjologia szkolnictwa wyższego; globalizacja; konsumpcjonizm

dr Jacek Cheda

Kontakt:

 

dr Jacek Cheda

adiunkt

j.cheda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

W  roku 1989 podjąłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Administracja (specjalizacja: Administracja Publiczna). W 1994 roku obroniłem pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Górskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ - w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska. Temat pracy magisterskiej: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowisk”.

W 1994 r. rozpocząłem dzienne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ - w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska, uwieńczone we wrześniu 2000 r. obroną pracy doktorskiej na temat „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony biosfery” pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Górskiego.  W trakcie studiów doktoranckich prowadziłem zajęcia z prawa administracyjnego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UŁ i prawa ochrony środowiska dla studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. W latach 1995 – 1997 wykładałem prawo ekologiczne
na  Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W latach 2000-2006 prowadziłem zajęcia z Prawa ochrony środowiska oraz Europejskiego, międzynarodowego  i polskiego prawa ochrony środowiska dla studentów kierunków: Prawo, Administracja i Europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.   

Od 1998 r. do  końca września 2020 r. moim podstawowym miejscem pracy była Akademia Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (przed zmianą nazwy Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi). Zatrudniony byłem na stanowisku adiunkta na kierunku Administracja). Od. 30 września 2011 do 30 września 2015 r. byłem także zatrudniony w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (II etat).   W  Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi pełniłem np. funkcje:

 • Prodziekana ds. studenckich (1998-2004)
 • Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Koninie
 • Prorektora ds. studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych (lata 2004-2009)
 • Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu (lata 2016-2019).

Od 1 października 2020 r. zatrudniony jestem na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W latach 2000-2007 współpracowałem z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (z Wydziałem Prawa i Administracji), w latach 2013-2014 współpracowałem także z Bydgoską Wyższą Szkoła Główną. Od 2014 współpracuję także Wyższą Szkoła Menadżerską z  Warszawy.

W w/w uczelniach prowadziłem i prowadzę zajęcia z prawa administracyjnego, nauki administracji, prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, prawa ochrony środowiska, ekologistyki, partnerstwa publiczno-prywatnego, ochrony własności intelektualnej, prawa cywilnego,  prawa karnego, prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, zarządzania zasobami ludzki w administracji publicznej, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania bezrobociu, systemu ochrony zdrowia, prawa urzędniczego, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa organizacji społecznych, prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa publicznego Unii Europejskiej, systemów ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, prawa wyznaniowego, administracji publicznej, prawa samorządu terytorialnego, ochrony środowiska w transporcie, wstępu do prawoznawstwa, podstaw wiedzy o prawie, prawa oświatowego, prawa wyznaniowego.

Ważnym elementem rozwoju dydaktycznego jest dla mnie także prowadzenie także zajęć dla studentów studiów podyplomowych (Cyberbezpieczeństwo, Przygotowanie pedagogiczne, Zamówienia publiczne w samorządzie terytorialnym, Zarządzanie publiczne i prywatne w sferze lokalnej, Zakąłdanie i prowadzenie diałaności gospodarczej, Administracja publiczna) z przedmiotów: prawo oświatowe, prawo cywilne i rodzinne, zadań i organizacji samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.  W w/w uczelniach uczestniczyłem w realizacji projektów unijnych związanych z edukacją.

Prowadzę także szkolenia zewnętrzne. W ramach projektu Czas na urząd przyjazny interesantom realizowałem szkolenia z zakresu: Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie budownictwa i ochrony środowiska, Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie gospodarki nieruchomościami  i drogownictwa

Od 2011 r. do 2014 byłem członkiem zarządu Fundacji Ius Medicinae. Także od 2011 r. do 2013 r. byłem redaktorem prowadzącym czasopisma Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, a od 2013 r. jestem redaktorem prowadzącym Karpackiego Przeglądu Naukowego. Byłem również członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Sieradzana w Sieradzu.

W  2015 r. utworzyłem i prowadzę Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne zajmujące się edukacją, w tym edukacją ekologiczną oraz prowadzeniem terapii logopedycznych, a także edukacją w zakresie prawa oświatowego i prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska (w tym gospodarki odpadami). Prowadzę też szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Firma zajmuje się także działalnością naukową i wydawniczą - Wydawnictwo Mentoris, dotychczas zorganizowałem trzy konferencje i wydałem cztery monografie – prace nad wydaniem kolejnych dwóch są na ukończeniu.

W 2017 r. przy Wydziale Zamiejscowym w Sieradzu AHE w Łodzi (obecnie filii) stworzyłem Wydziałowy Zespół Konsultantów Kariery, do zadań którego należało w szczególności:  doradztwo zawodowe w zakresie wyboru drogi zawodowej studentów i absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi, doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej studentów i absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi,  pomoc w zakresie obsługi prawnej osobom, które podejmują lub chcą podjąć pracę lub rozpocząć działalność gospodarczą, ułatwianie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, udzielanie wsparcia dla studentów i absolwentów w zakresie poruszania się po rynku pracy. W ramach prac zespołu prowadziłem porady prawne w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego i porady w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wybrane publikacje:

Podręczniki

 1. Prawo ochrony środowiska, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.2.      Partnerstwo publiczno–prywatne, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.
 2. Bezpieczeństwo ekologiczne, (podręcznik on-line dla studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu), Sieradz 2013.

 

 Artykuły i rozdziały monografii

 1. Utwór w prawie autorskim, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(35) 2020.
 2. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(31) 2019.
 3. Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ekspertyzy i opracowania, Narodowy Instytut Samorządu terytorialnego, Ekspertyza 84/2019.
 4. Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(29) 2019.
 5. Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel – państwo w wybranych koncepcjach starożytności, oświecenia i pozytywizmu, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(28) 2018 (współautorstwo).
 6. Pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego [w:] Miejsce jednostki we współczesnym świecie, pod redakcją naukową Mirosławy Świtały-Chedy i Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2017.
 7. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w ochronie praw człowieka w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 8. Azyl jako instytucja prawa międzynarodowego gwarantująca cudzoziemcom i bezpaństwowcom legalne przebywanie na terenie innych państw (współautorstwo), [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 9. Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Homo Politicus nr 1 (5) z 2015 r.
 10. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część II Rola komendanta powiatowego policji i podległej mu komendy powiatowej policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (16) z 2015 r.
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (15) z 2015 r.
 12. Miejsce ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (14) z 2015 r.
 13. Organy i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce [w:] Współczesne wyzwania zarządzania pod redakcją naukową Justyny Kłys i Joanny Maj, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa-Krosno 2015.
 14. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, Unii Europejskiej i w prawie polskim, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 15. Prawne aspekty rozwoju przemysłu energetycznego i jego wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (12) z 2014 r.
 16. Ekoterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego na świecie i w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (11) z 2014 r.
 17. Znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrody, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (10) z 2014 r.
 18. Historia ochrony przyrody w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1 (9) z 2014 r.
 19. Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa pod redakcją naukową Sławomira Kamosińskiego, Tomasza Kuczura i Jolanty Laskowskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 20. Ograniczanie wolności w korzystaniu z nieruchomości w związku z tworzeniem i utrzymywaniem form ochrony przyrody, [w:] Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne, pod redakcją naukową Marcina Jastrzębskiego i Tomasza Kuczura, Toruń 2013.
 21. Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1(16) z 2013 r.
 22. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań przez gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(5) z 2013 r.
 23. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 1. Odpowiedzialność cywilna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (6) z 2013 r.
 24. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 2. Odpowiedzialność karna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (7) z 2013 r.
 25. Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego Polsce. Część 3. Odpowiedzialność administracyjna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (8) z 2013 r.
 26. Genetyczna modyfikacja organizmów w prawie polskim [w:] Inżynieria środowiska. Wybrane zagadnienia, pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 27. Tworzenie form ochrony przyrody jako istotny czynnik zarządzania ochroną przyrody w Polsce (Rozdział 8), [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 28. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Rozdział 13 [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 29. Wykorzystywanie przez gminy środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 30. Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 31. Odpowiedzialność firm transportu morskiego za zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki, (Rozdział 13), [w:] Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pod redakcją J. Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 32. Wpływ sądownictwa administracyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce (współautorstwo), Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1 (14) z 2012 r.
 33. Finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (15) z 2012 r.
 34. Nazwisko w polskim systemie antroponimicznym. Charakterystyka językowa i prawna (współautorstwo), Veliko Tarnowo 2012.
 35. Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce [w:] Inność, indywidualizacja, samorealizacja, czy marginalizacja społeczna, Leader-Great Publisher 2011.
 36. Prawo dostępu obywatela do informacji o stanie środowiska [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 37. Polski Związek Łowiecki jako przykład proekologicznej organizacji społecznej [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 38. The role of social organizations in modern environmental protection in Poland [in:] Otherness in various social contexts, Ecko House Publishing 2011.
 39. Prawne aspekty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, [w:] Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia pod redakcją Antoniego Augustyna, Anatola Bodanko, Norberta Nostolika, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011.
 40. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym i jego znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, Przegląd Humanistyczny, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, nr 4 z 2011 r.
 41. Zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska jako czynnik podnoszący świadomość ekologiczną obywateli, Media. Kultura. Społeczeństwo nr 1 z 2010 r.
 42. Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych ze środków funduszy celowych na przykładzie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1 (12) z 2011 r.
 43. Humanitarna ochrona zwierząt jako wyzwanie człowieka XXI wieku [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki, Człowiek i Nauka, Kraków 2012.
 44. Rola powiatu w prowadzeniu gospodarki łowieckiej w Polsce, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (13) z 2011 r.
 45. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, [w:] opracowanie zbiorowe pod redakcją Rafała Bruskiego, Jacka Joachimowskiego, Tomasza Kuczura, Współczesna administracja publiczna w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 46. Ochrona przyrody Rozdział  [w:] opracowanie zbiorowe pod red.  Piotra Korzeniowskiego, Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 47. Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki, Rozdział 27. [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, opracowanie zbiorowe pod red. Piotra Korzeniowskiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 48. Korzystanie z zasobów genowych, Rozdział 36 [w:], Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, opracowanie zbiorowe pod red. Piotra Korzeniowskiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 49. EMAS - System zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego w przedsiębiorstwie - szansa czy konieczność?, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (11) z 2010 r.
 50. Polska a globalny problem ocieplenia klimatu, Homo Poilticus nr 1 (5) z 2010 r.
 51. Zadania gminy w zakresie użytkowej ochrony zwierząt łownych, Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum - Zeszyt Naukowy Informatyka – Ekonomia – Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nr 3 z 2010 r.
 52. Łowiectwo i jego rola w życiu społecznym Wielkiej Brytanii i Polski, Civitas Hominibus nr 1 z 2010 r.
 53. Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Przegląd Humanistyczny, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, nr 2 z 2009 r.

Udział w konferencjach: 

 1. Kobieta we współczesnym świecie – prawa kobiet od teorii do praktyki, Ogólnopolska Konferencja „Być Kobietą”, Sieradz 28 listopada 2018 r.
 2. Wpływ prawa wyznaniowego na kształtowanie postaw patriotycznych Polaków, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza patriotyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność”, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju, Iwonicz Zdrój 1 czerwca 2018 r.
 3. Społeczne i prawne skutki uzależnień wśród młodzieży, Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości „Włącz myślenie –wyłącz uzależnienie”, Sieradz 28 marca 2018 r.
 4. Konsekwencje nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach – wzrost bezpieczeństwa obywateli czy ograniczenie wolności do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Człowiek jako podmiot stosunków społeczno-politycznych, prawnych i gospodarczych”, Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Verbum – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Bełchatów 5 lipca 2017 r.
 5. Troska o środowisko jako przejaw patriotyzmu Polaków, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi Wychowanie patriotyczne. Wspólne wyzwania pedagogiki, polityki bezpieczeństwa i historycznej, Sieradz 25 maja 2016 r.
 6. Ogólnopolska Konferencja „Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska” zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 25 listopada 2015 r.
 7. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Rozworzyn 18 lipca 2015 r.
 8. Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii w Polsce w kontekście realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski, Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona praw człowieka w Polsce i na Świecie w XXI wieku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Krosno 11 lutego 2015 r.
 9. Konstytucyjne i pozakonstytucyjne organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne wyzwania zarządzania, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Łódź, 15 lutego 2014 r.
 10. Parki podworskie i ich rola w kształtowaniu kultury regionu, Międzynarodowa konferencja naukową pt. Regionalizm i wielokulturowość, Ożarów, 27-28 maja 2013 r
 11. Zarys historii ochrony przyrody w Polsce, Międzynarodowa Konferencja - 250 rocznica „Historia Słowiańsko-Bułgarska”, Plovdiv, Bułgaria, 2-3 listopada 2012 r.
 12. Nazwisko jako element polskiego systemu antroponimicznego. Charakterystyka językowa i prawna, Międzynarodowa Konferencja „Słowiańska i Bałkańska Onomastyka”, (współautorstwo), 13-15 września 2012 r. Veliko Tyrnowo, Bułgaria.
 13. Wpływ jakościowej i ilościowej ochrony gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce u progu XXI wieku” Łódź, 27 czerwca 2012
 14. Tworzenie i ochrona form ochrony przyrody w Polsce „Ochrona środowiska - Różne spojrzenia - Nowe perspektywy”, Warszawa, 27 marca 2012 r.
 15. Humanitarna ochrona zwierząt jako czynnik kształtujący stosunek człowieka do zwierząt, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek XXI wieku”, Sieradz, dnia 05 grudnia 2011 r.
 16. Prawne aspekty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, Konferencja - Człowiek jako najlepsza inwestycja edukacyjna. Dylematy współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży”, Wodzisław Śląski dnia 9 czerwca 2011 r.
 17. Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce - Międzynarodowa konferencja naukowa „Inny” i „inność” w różnych obszarach życia zbiorowego, Łódź dnia 25 marca 2011 r.
 18. Kształtowanie stosunku człowieka do zwierząt w ramach humanitarnej ochrony zwierząt - Ogólnopolska Konferencję Naukowa - Rola zwierząt  w życiu człowieka, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  w Sieradzu, Sieradz dnia 11 czerwca 2010 r.
 19. Tworzenie i ochrona form ochrony przyrody w Polsce - Konferencja Naukowa - Edukacja ekologiczna i przyrodnicza w XXI w, Konin, dnia 3 marca 2010 r.

Zainteresowania badawcze:

(w szczególności) Prawo administracyjne, w tym prawo samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno-prywatne), prawo ochrony środowiska, ochrona własności intelektualnej, prawo konstytucyjne, prawo UE i prawa międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe (zarządzanie kryzysowe, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej), prawo handlowe i prawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, zarządzanie w administracji publicznej, finanse publiczne, prawo wyznaniowe.  

dr Dorota Gawlik

Kontakt:

 

dr Dorota Gawlik

adiunkt

d.gawlik@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych (2016-nadal w ramach zajęć zleconych)- praca jako nauczyciel akademicki na kierunku pedagogika;

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

13.05.2019r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej, dnia 28.05.2019r. nadany stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika;

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej i rekomendacja do druku.

2019 rok- ukończenie studiów doktoranckich Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych;

Wybrane publikacje:

 • Promowanie atrakcyjnego ciała w przekazach medialnych wyzwaniem dla promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, w: Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w świetle badań, red. P.F. Nowak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2020.
 • Wybrane zachowania zdrowotne studentów pedagogiki, w: Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w świetle badań, red. P.F. Nowak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2020.
 • Diagnoza zachowań zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego „Chowanna” 2/2018 (10 pkt MNiSW).
 • Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka (konteksty zdrowotne i pedagogiczne) w:  Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby, red. K. Borzucka- Sitkiewicz, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 • (R)ewolucja rodziny. Konteksty społeczno- pedagogiczne „Wychowanie Na Co Dzień” (5 pkt. MNiSW), Nr 3 (264).
 • (współautorstwo)- Teachers’ Opinions on Health Education Implementation in Polish Lower and Upper Secondary Schools, „The New Educational Review” (15 pkt. MNiSW)  2017 vol.47. No1., s. 151-161.
 • (współautorstwo) Lifestyle and health behaviors as primary determinants of health. Theoretical aspect and research report from own studies (diagnosis of health behaviors among pedagogy students at the University of Silesia), „Scientific Review of Physical Culture”, volume 5, issue 3, 2015, pages: 5-18. (4 pkt. MNiSW).

Udział w konferencjach:

 • Udział aktywny w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie dzieci i młodzieży- implikacje pedagogiczne” (Uniwersytet Warszawski 20.06.18 r.)
 • Udział aktywny w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko- Doktoranckiej „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości” (Katowice 11.05.18 r.)
 • Uczestnictwo aktywne w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu” 20-21 kwietnia 2017 r. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sport a doświadczenia pedagogiczne”  Vysoka skola telesne vychovy a sportu Palestra- Praga- Czechy 20.10.2016 r.
 • Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ECER 2015 at Corvinus University of Budapest- European Conference on Educational Research "Education and Transition. Contributions from Educational Research".
 • Uczestnictwo aktywne w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Kultura fizyczna w dobie XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia”. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 23-24 kwietnia 2015 r.

Zainteresowania badawcze:

związane z tematyką pedagogiki społecznej, socjologii, kulturą popularną, mass mediami, zachowaniami zdrowotnymi, współczesnymi obszarami ryzyka (dla młodzieży i rodzin, dzieci itp.), edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Kontakt:

 k.grzywinska@wsbinoz.pl

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

adiunkt

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 - obecnie: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2017 - obecnie: psycholog działu terapeutycznego, Zakład Karny Nr 2 w Łodzi,
 • 2012-2017: psycholog działu penitencjarnego, Zakład Karny w Sieradzu,
 • 2011-2012: wykładowca, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013 - obecnie: członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • 2018 - obecnie: uczestnictwo w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • 2014: ukończenie Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2012: ukończenie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • 2012: studia podyplomowe w zakresie psychologii sądowej, Uniwersytet Jagielloński

Wybrane publikacje:

 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2016), Personality traits and social competence of preferential and situational sexual offenders against children. W: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie vol. 23, 66-82.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2016), Personality traits and social competence of the offenders against children. W: Sveikatos Mokslai, vol. 26, 96-104.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016),Preferencyjni i niepreferencyjni sprawcy czynów pedofilnych. Charakterystyka psychologiczna. W: P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska (red.), Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne,  s. 123-130, Warszawa: Wyd. Difin.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2015), Pedofilia jako dewiacja indywidualna i społeczna - terapia i profilaktyka. W: M. Łukaszek (red.), Wybrane problemy seksualności więźniów (s. 61-74), Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2012), Adaptacyjny charakter agresywnych zachowań nieletnich. W: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja (s. 132-141), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Udział w konferencjach:

Wrzesień 2019

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący wczoraj, dziś i jutro. Dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy”, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Warszawa

Czerwiec 2018

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system”, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Toruń

Marzec 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Alienacja mężczyzny z opieki nad dzieckiem. Ujęcie interdyscyplinarne”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, członek Komitetu Naukowego, Referat: „Pełnienie roli ojca w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności”

Październik 2016

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa w Cedzynie ”Psychiatria sądowa w Polsce w latach 1976-2016. Psychiatria sądowa i psychologia sądowa wczoraj, dziś i jutro”, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Referat: Cechy osobowości sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci i ich znaczenie w procesie terapii

Wrzesień 2014

Konferencja naukowa „Przestępstwa seksualne. Perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Referat: Psychologiczna charakterystyka pedofilów

Zainteresowania badawcze:

Przestępstwa na tle seksualnym – uwarunkowania oraz terapia sprawców, problematyka zaburzeń psychicznych, w tym seksualnych, zagadnienia związane z resocjalizacją.

dr Tomasz Kasprowicz

Kontakt:

 

dr Tomasz Kasprowicz

wykładowca

t.kasprowicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Partner Zarządzający, Gemini sc (od 2008)
 • Viceprezes, Fundacja Res Publica (od 2018)
 • Redaktor, Res Publica Nowa (od 2008)
 • Redaktor, Liberte! (od 2016)
 • Professor of International Faculty University of International Business Almaty (2013-2014)
 • Junior Associate, McKinsey (2007-2008)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Nauka Obywatela – projekt wspracia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Finansowy parasol ochronny – projekt NBP

Wybrane publikacje:

The meaning of taxation effects of various taxes, 4liberty Review 12, 4-14

Scenarios for cohesive growth, T Gros, Daniel, Kasprowicz Visegrad Insight 15

30 Years of Freedom in CEE: Various Paths and Destinations, T Kasprowicz 4liberty.eu Review 11

Threshold theory – modelling risk attitude, T Kasprowicz, B Andrzej e-Finanse 13 (4), 97-109

The Emergence and Development of a Sharing Economy, T Kasprowicz 4Liberty Review

Teaching Students Not to Dismiss the Outermost Observations in Regressions, T Kasprowicz, J Musumeci Journal of Statistics Education 23 (3)

Udział w konferencjach:

EdCrunch Ural (2020)

IUNC Global Conference (2020)

Igrzyska Wolności (2020, 2018)

Zainteresowania badawcze:

Ryzyko, instrumenty pochodne, opcje realne, pieniądz, sztuczna inteligencja

dr Klara Królewiak-Detsi

Kontakt:

 

dr Klara Królewiak-Detsi

wykładowca

k.krolewiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Psycholog w Zgierskim Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży
 • Psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS   (nauczany przedmiot: seminarium umysł = poznanie; seminarium oraz warsztaty z psychologii różnic indywidulanych; warsztaty umiejętności rodzicielskie)
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Łódzkim
  (nauczany przedmiot: ćwiczenia z procesów poznawczych oraz różnic indywidualnych)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Wykonawca w grancie badawczym finansowanym przez NCN, pod kierunkiem dr Moniki Wróbel pt. Lubię Cię i czuję się tak, jak Ty - o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego (grant 2012/07/D/HS6/00947, 2013-2016)

Wybrane publikacje:

Królewiak, K., Wróbel, M. (2017). Czy uśmiech ładnych ludzi jest bardziej zaraźliwy? Atrakcyjność fizyczna jako moderator zarażania afektywnego. Psychologia Społeczna, 43, 397–404.

Królewiak, K. (2017). Need for Power. W: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (red.) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham.

Wróbel, M., Królewiak, K. (2017). Do we feel the same way if we think the same way? Shared attitudes and the social induction of affect. Basic and Applied Social Psychology, 39, 19-37.

Wróbel, M., Królewiak, K., Czarna, A. (2015). Do I mirror your mood if we’re peas in a pod? Similarity and liking in the social induction of affect. The Journal of Social Psychology, 155, 636-649.

Wróbel, M., Królewiak, K. (2015). Is your mood more contagious if you are likeable? The role of liking in the social induction of affect. Polish Psychological Bulletin, 46, 413-420.

Królewiak, K., Wróbel, M. (2014). Poczuję to, co Ty, jeśli Cię polubię – wpływ atrakcyjności interpersonalnej na zarażanie afektywne. Psychologia Społeczna, 31, 422-436.

Udział w konferencjach:

XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 16-18 IX 2017, Wrocław.
Poster: Uśmiech rywala na mnie nie działa? Rola rywalizacji i współpracy w procesie społecznej indukcji afektu

VII Konferencja Bliżej Emocji, 18-19 V 2017, Lublin
Referat: Czy (u)śmiech rywala zaraża?  Współpraca i rywalizacja a społeczna indukcja afektu

XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 4-7 IX 2014, Warszawa.
Poster: Lubię Cię, więc czuję się tak jak Ty? Cechy charakteru i atrakcyjność nadawcy komunikatu a przebieg zarażania afektywnego (współautor: M. Wróbel)

5th European Conference on Emotion (Consortium of European Research on Emotion), 27-28 III 2014, Berlin, Niemcy.
Poster: Am I more susceptible to catching your mood if you are similar to me? The role of similarity in affective contagion (współautor: M. Wróbel)

I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, 17-19 V 2013, Sopot.
Referat: Pomiar utajonej pozytywnej i negatywnej afektywności – polska wersja Implicit Positive and Negative Affect Test (współautor: M. Wróbel)

IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 12-14 IX 2012, Sopot.
Referat: Lubię cię, więc czuję się tak jak ty – o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego  (współautorzy: M. Wróbel, J. Szynkowski)

4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology „Personality and Control”, 13-16 VIII 2012, Kazimierz Dolny.
Poster: Do we get contagious with the mood of people we do not like? The relationship between interpersonal attractiveness and susceptibility to affective contagion (współautor: M. Wróbel

Zainteresowania badawcze:

Społeczna indukcja afektu (mechanizmy, relacje interpersonalne a transfer afektu, wyznaczniki podatności na zarażanie afektywne, zarażanie stresem), psychologia społeczna, atrakcyjność interpersonalna, rywalizacja, badania edukacyjne.

dr Elżbieta Magner
dr Małgorzata Marszałek

Kontakt:

 m.marszalek@wsbinoz.pl

dr Małgorzata Marszałek

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 / 2019 wykładowca WSBiNoZ w Łodzi            
 • 2005  - nadal Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie                  
 • 2013 – 2017   adiunkt, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie                                                                         
 • 2001 – 2005 młodszy asystent w Poradni dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin                        
 • 1988 – 1993 nauczyciel praktycznej nauki zawodu, Liceum Medyczne w Zgierzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Psychologia Uniwersytet Łódzki, 2019
 • Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, kurs zaawansowany, 2013   
 • Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2013
 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej, Uniwersytet Łódzki, 2005           
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs podstawowy, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2003
 • Uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku pedagogika, w zakresie polityki społecznej, 2002

Wybrane publikacje:

 • M. Marszałek, J. Miniszewska, M. Zadworna-Cieślak, Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • M. Marszałek M., i Zadworna Cieślak M., artykuł pt. „Różne oblicza starości”, w: „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, redakcja naukowa Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2017, s.173 - 183.
 • M. Marszałek „Jak sobie szkodzimy”, nr.9, wrzesień 2003, s.11.
 • M. Marszałek „Powody niszczenia siebie”, nr.9, wrzesień 2003, s. 14.
 • M. Marszałek „Rany modne, rytualne albo rozpaczliwe”, nr.5, maj 2003, s. 35-36.

Udział w konferencjach:

 • 6-7.11.2018r. Marszałek M., Miniszewska J., Zadworna-Cieślak M., Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • 11-13.12.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., Interdyscyplinarna  Konferencja Naukowa „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy”, temat prezentacji: „Andragogika wobec wyzwań wieku senioralnego”.
 • 18.05.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, referat    pt. „Różne oblicza starości”.

Zainteresowania badawcze:

 • Agresja i przemoc w relacjach społecznych
 • Terapia psychodynamiczna
 • Terapia uzależnień
 • Psychologia społeczna
dr Agnieszka Rogozińska

Kontakt:

 

dr Agnieszka Rogozińska

wykładowca

a.rogozinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 

2018-obecnie, wykładowca Instytutu Pedagogiki, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

2019-obecnie, adiunkt Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

2016-obecnie, stały mediator sądowy w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

2018-2020, wykładowca Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2018 doktor nauk społecznych
 • 1997, 2002 magister historii, magister pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich:

 • Biblioteka Polska w Paryżu - 2013 
 • Instytut i Muzeum im. W. Sikorskiego w Londynie – 2014
 • Libera Universita degli Studii w Rzymie - 2017
 • Universidad di Cordoba w Hiszpanii - 2019

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach

 • Badania statutowe: „Twórcy Polskiej Myśli Historyczno-Politycznej” (finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - działalność statutowa). Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Filozoficzno-Historyczny, UJK. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Badania statutowe: „Geopolityka Polska” (finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - działalność statutowa). Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Filozoficzno-Historyczny, UJK. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Badania statutowe: „Ministrowie Spraw Zagranicznych” (finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - działalność statutowa). Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Filozoficzno-Historyczny, UJK. Filia w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Minigrant 2019/2020 – projekt badawczy Zagrożenia dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego w kontekście zagrożeń podejmowanych przez Federację Rosyjską, kierownik i członek zespołu.

Grant Rektora 2019/2020 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

Wybrane publikacje:

 

 • Z perspektywy bibliotekarza-stażysty: Biblioteka Polska w Paryżu wczoraj i dziś, „Rocznik Biblioteki UJK” 2014, t. 5, s. 98-115,
 • János Esterházy: węgiersko-polski męczennik, Molnár Imre, Zombori István, red., Budapest; Warszawa: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Fundacja Historia Ecclesiastica Hungarica, 2015, ss. 154 [rec.], „Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski”, 2015, t. LXVI (66), s. 270-276,
 • Prawne aspekty przyjmowania uchodźców w Polsce w perspektywie bezpieczeństwa narodowego, [w]: Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego, biznesu i zarządzania, nauk. C. Karczewski, H.A. Kretek, Racibórz 2017, s. 85-92,
 • Adam Skwarczyński – główny ideolog obozu sanacyjnego (1886-1834), „Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski” 2017, t. LXVI (66), s. 25-40,
 • Mediacja jako forma oddziaływania resocjalizacyjnego wobec konfliktów z udziałem nieletnich w obszarze bezpieczeństwa społecznego, [w:] Socjologiczno-kulturowe i prawno-edukacyjne aspekty zarządzania, L. Karczewski, H. A. Kretek, Opole 2018, s. 157-164,
 • Poradnik praktyczny, Difin, Warszawa 2019,
 • Non-military dimension of the hybrid war in Ukraine, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2019, nr 2, s. 173-194,
 • Sąsiedzi Polski i bezpieczeństwo granic w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1918-1939), Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2020,
 • Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, red. naukowa M. Banasik, A. Rogozińska, Difin, Warszawa 2020.
 •  The Russian Federation and international security, ed. M. Banasik, P. Gawliczek, A. Rogozińska, Difin, Warszawa 2020

Wybrane publikacje:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ISOS’17, „Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń. Wielowymiarowy Aspekt Terroryzmu”, 26-27.04.2017, (Uniwersytet w Opolu. Wydział Prawa i Administracji. Zakład Nauk o Bezpieczeństwie), referat: Doświadczenia wojny hybrydowej na Ukrainie w kontekście bezpieczeństwa państw bałtyckich,
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Udział organizacji pozarządowych w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa”, 24-25.05.2017, (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim), referat: Rola organizacji pozarządowych w zakresie zapewniania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku,
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesna Obrona Cywilna - wyzwania, ryzyka, zagrożenia", 23.11.2017, (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), referat: Zadania obrony cywilnej w polskim systemie prawnym. Wnioski i rekomendacje,
 4. VII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe „Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego”, 10-11.09.2018, (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Instytut Bezpieczeństwa), referat: Zarządzanie kryzysowe w strukturach administracji publicznej,
 5. „Międzynarodowe Forum Prawo dla Rozwoju”, Kraków 5-6.10.2018, udział w panelu eksperckim: ,,9 Bukaresztańska - jako gwarant bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO",
 6. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej”, 20-21.05.2019 (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), referat: Dziewiątka Bukaresztańska i Idea Trójmorza jako inicjatywy wzmacniające bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej,
 7. 7. International Conference on Central European Critical Infrastructure Protection, November 18-19, 2019, (Óbuda University in Budapest, Hungary), referat: The role of NATO in shaping the global security system. Reflections on the 70th anniversary of the founding of the organization,
 8. IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa “W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia”, 04-06.12.2019, (Wyższa Szkoła Bezieczeństwa, Toruń), referat: Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekscie działąń prowadzonych przez Federację Rosyjską,
 9. 9. I Ogólnopolska Koferencja Naukowa “Polska racja stanu w perspektyie globalnych przemian”, 27.02.2020, (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa), referat: Geopoloityczne uwarunkowania współpracy regionalnej jako element wzmacniajacy bezpieczeństwo

Zainteresowania badawcze:

Bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo publiczne, mediacje i negocjacje

dr Sylwia Rydz

Kontakt:

 

dr Sylwia Rydz

wykładowca

s.rydz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1995 - 2000r. – studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ
 • 2000 - 2006 –  asystent w Instytucie Psychologii UŁ
 • 2006 - 2015- adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ
 • X 2015 – X 2017 – prodziekan kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • III 2016- XII 2017 – prorektor ds. kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • 2015 – 2019-  adiunkt kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • I –II 2018 – Zastępca Kierownika Wydziału w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi
 • III 2018 – nadal - Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie „TBRI- Interwencja relacyjna  oparta na zaufaniu”
 • Szkolenie „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie”
 • Szkolenie „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią”
 • Szkolenie „Diagnoza i postawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Szkolenie „Akademia kreatywności”, 32 godziny szkolenia, Centrum Kreatywności i   Przedsiębiorczości Instytutu postępowania Twórczego.
 • Szkolenie „Narzędzia, techniki i metody współczesnego coachingu”, Akademia Rozwoju Osobistego.
 • Badania podłużne dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej u młodzieży.
 • Badania dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej w cyklu życia.
 • Konstrukcja programu pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
 • Badania dotyczące rozwoju dziecka w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.  Rodzina widziana oczyma dziecka – diagnoza rodzin na podstawie techniki „Rysunek rodziny”.
 • Warsztaty podnoszące kompetencje opiekunek żłobkowych
 • Warsztaty wspomagające dla rodziców samotnie wychowujących dzieci prowadzone w ramach programu EMPOWER - Lone Parents Building Confidence and Accessing Learning (Wzmacnianie samotnych rodziców w zakresie budowania poczucia własnej wartości oraz stwarzanie dostępu do kształcenia)” finansowanego z programu Unii Europejskiej Grundtvig/ Learning Partnership/ /Lifelong Learning,
 • Warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości dla kobiet po mastektomii – cykl spotkań realizowanych w ramach projektu systemowego „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Wybrane publikacje:

 • Lasocińska K., Michałowska-Wieczorek I., Rydz S., Zaorski-Sikora Ł.  (2017) „Metoda projektowa – kreatywność i przedsiębiorczość”- w druku
 • Sylwia Rydz, Anita Głód (2015) „Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej Polskę oraz mieszkającej na Litwie”. Folia Psychologica, nr 18 s. 111-127.
 • Marat E., Rydz S., Malinkiewicz-Bryndza O. (2015) „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie” http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-14-nr-3; str. 38-54.
 • Rydz S. (2014). Osoby rozwiedzione na rynku pracy. [w:] I.Janicka, M.Znajmiecka-Sikora (red.) „Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Wyd. UŁ. Łódź.
 • Rydz S (2014). Samotne rodzicielstwo. [w:] I.Janicka, H.Liberska (red.) Psychologia rodziny. PWN. Warszawa.
 • Rydz S. (2010). Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. [w:] I.Janicka (red.) „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. Impuls. Kraków.
 • Marat E., Rydz S. (2009). Mały, ciekawy świata człowiek. Materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i zasad postępowania. Wydawnictwo Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, str. 5-40.
 • Rydz S. (2006). Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.  [w:] T.Rostowska (red.) "Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.
 • Rydz S. (2005). Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami. [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.
 • Marat E., Rydz S. (2005). Ja i moje rodzeństwo - relacje rodzinne widziane oczyma dziecka przedszkolnego".  [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.
 • Rydz S. (2002). Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji Wima Meeus'a. [w:] T.Rostowska, J.Rostowski, (red). "Rodzina - rozwój - praca". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.
 • Rydz S., Rostowski J. (2001). „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. [w:] B.Kaczmarek, K.Markiewicz, S.Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 • Rydz S. (1997). Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej.[W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka.[red.] J.Rostowski, T.Rostowska, I.Janicka. Wyd. UŁ. Łódź.

 

Udział w konferencjach:

II Kongres Zdrowia Psychicznego, Warszawa, 03.06.2019

Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa XXI wieku”.  Wystąpienie pt. „Więzi, które chronią - rodzaje oraz znaczenie więzi dla rozwoju człowieka”. Sieradz, 18.12.2018

Konferencja „Wychowanie do samodzielności”, Łódź, 24.04.2018

V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Psychologia w Służbie Rodziny: „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, Gdańsk, 24-25.05.2016. Wystąpienie pt. „Statusy tożsamości osobowej kobiet w obszarze kariery zawodowej w zależności od sytuacji rodzinnej”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”, Warszawa, 01.12.2016.

Konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Jasło, 04.02.2017. Udział  bierny.

Konferencja  międzynarodowa Investing in children. In search for innovative solutions to improve children’s well-being. III- edycja cyklu konferencji “Neglected childhood” („Zaniedbane dzieciństwo”). Łódź, 23-24 października 2014. Wystąpienie pt. „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie”.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polki – wczoraj, dziś i jutro". Łódź, 8-9 kwietnia,

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”. 15.06.2013. Lublin. Wystąpienia pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej w okresie późnej dorosłości”.

XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. 28-30.05.2012 Zielona Góra. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości w okresie dorosłości”.

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”. 23-25.04.2012 Gdańsk. Wystąpienie pt.: „Poczucie tożsamości osobowej
 a duchowość - wybrane aspekty”.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”. 20-22.05.2011 Warszawa. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u kobiet w wybranych okresach rozwojowych”

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. 14-16.06.2011 Kraków. Wystąpienie pt.: „Statusy tożsamości osobowej a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich”.

III Ogólnopolskie Seminarium w Łodzi „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”. 5-6.11.2010 r. Wystąpienie pt. „Kreatywność, ograniczenia i stereotypy a trudne zachowania dzieci”.

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. 14-16.06.2010. r., Łódź. Wystąpienie pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości a style przywiązania do partnera u kobiet”.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”. 21-22.09.2009 r. Gdańsk. Wystąpienie pt. „Postawy rodzicielskie ojców a osobowość ich dzieci”

XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Bydgoszcz. 5-7 06.2008r. Wystąpienie pt. „Żłobek jako placówka wspierająca rozwój małego dziecka”.

I Konferencja Naukowa "Starość nie musi być smutna". Kalisz. 18.06.2008r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie hipoterapii dla osób starszych”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka”. Łódź , 28-29.04.2005. Wystąpienie pt. „Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego”.

XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25.06.2006r, Ustroń. Wystąpienie pt. „Trendy rozwojowe statusów tożsamości w okresie dorastania”.

XI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25.04.-28.04.2002r. Cieszyn. Wystąpienie pt. „Poczucie sensu życia i kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży licealnej”.

VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 7-10.05.1998r. Puławy. Wystąpienie pt. „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”.

 

Zainteresowania badawcze:

 • Liczne publikacje z zakresu psychologii oraz udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych
 • Prowadz3nie warsztatów psychologicznych dotyczących pracy na zasobach
 • Szkolenie Biofeedback I stopnia
 • Kurs języka migowego poziom B2
 • Relacje interpersonalne w różnych środowiskach
 • Praca z końmi metodami naturalnymi i szerokie zastosowanie hipoterapii w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
dr Magdalena Sadowska

Kontakt:

 

dr Magdalena Sadowska

adiunkt

m.sadowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2010 do nadal - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu, starszy psycholog
 • 2014 do nadal - NZOZ „Adamed”, psycholog, psychoterapeuta
 • 2002 – 2007 - Studium doktoranckie UŁ, doktorant
 • 2000 – 2002 - Zakład Amin Biogennych PAN, asystent
 • 1999 – 2000 – Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN, asystent

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2002 – 2007 – Studium doktoranckie UŁ
 • 2004 – 2009 – Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ – studia psychologiczne
 • 2009 – 2012 – Studium Psychoterapii Uzależnień, Fundacja EtOH W-wa
 • 2012 – 2016 – Kurs Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • 2019 – 2020 – Szkolenie Terapia Stanów Ego, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, Poznań

Udział w konferencjach:

2014 – Kongres Psychoterapii, Kraków

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, choroby i zaburzenia psychiczne, psychoterapia, hipnoza

dr Błażej Sitko
dr Alina Stosor

Kontakt:

 

dr Alina Stosor

adiunkt

a.stosor@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

 • 2015 - 2020 - Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej      w Gliwicach -  asystent, wykładowca
 • 2019 - nadal - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu
 • 2006 - 2019 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr  w Gliwicach

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 - półroczny staż naukowy w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Projekt  „Zrobimy to sami.. „ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w latach 2011 – 2013
 • Projekt "Forum kadry wspomagania oświaty" realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej - 2019
 • Udział w Erasmus + - Psychomotoryka

Wybrane publikacje

 • Dotyk w terapii dziecka z zaburzeniami sprzężonymi" w: " Sprzężone zaburzenia rozwoju ...I co dalej?" pod red. B. Grzyb, G. Kowalskiej, 2017
 • „Humanum”, Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne 25(2) 2017, Akceptacja niepełnosprawności w  rodzinie w kontekście doświadczanego wsparcia społecznego – rola grup wsparcia
 • Acta Salus Vitae, Vol 5, No 1, 2017, Satisfaction with life of the siblings of people with disabilities in earlyadulthood
 • "Jakość życia dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością", w:  "Przemiany edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością" pod red. M. Wlazło, M. Sokołowskiego - Zgida, 2016
 • "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem" w: "Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów" pod red. B. Grzyb i G. Kowalskiej, 2016
 • "Rodzeństwo osób niepełnosprawnych w obliczu wyzwań dorosłości"  w: " Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością. Konteksty pedagogiki specjalnej" pod red. B. Grzyb, S. Pawlik, 2016

Udział w konferencjach:

 • XII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Specjalne Potrzeby Edukacyjne", Wisła, 8-9 listopad 2017
 • Ogólnopolska Konferencja "Nauki społeczne i humanistyczne - zakres współpracy na rzecz Kooperacji - Współpracy - Przyjaźni" - Gliwice, 19 czerwca 2017 r.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne”, zatytułowana: „Wspomaganie rozwoju – wielość obszarów, wspólnota celów” w Ustroniu, 23-24 maja, 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość", 12-13 września 2016, Międzyzdroje

Zainteresowania badawcze:

Nauczanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Nauczanie i wychowanie dziecka ze spektrum autyzmu.

Rodzina dziecka z niepełnosprawnością.

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2014 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 04.2008 - obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

10.2014 – 30.2015 Międzynarodowy Projekt  Badawczy NR BP-3/2014. Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku.

Projekt Badawczy Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (czas trwania projektu: 2017-2018)

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8          
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, (red. )A. A. Zych, Wyd. Naukowe Śląsk.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6
 • Tanaś V., Residential Child and Youth Care in Poland [in:] Residential Child and Youth Care in a Developing World, European Perspectives (ed.) T. Islam, L. Fulcher The CYC-Net Press, Cape Town South Africa 2017, e-book: ISBN 978-1-928212-28-7
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Lifelong Learning, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 1.Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.

Udział w konferencjach:

 • 03.2019 VII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Mass media we współczesnym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 11.2018 VI Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 05.2017 V Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego referat: Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych.
 • 11.2016 IV Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 10.2016 II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 21-22 października 2016 r. Członek Komitetu Naukowego,
 • 05.2016 III Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 01.2016 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki, Uniwersytet Łódzki. Udział w dyskusji.
 • 12.2015 II Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 
 • 11.2015 Konferencja Naukowa Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,  referat: Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście  edukacji seniorów.

 

dr Andrzej Zbonikowski

Kontakt:

 

dr Andrzej Zbonikowski

Wykładowca

a.zbonikowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

 • Od 1997 r. do dziś - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (adiunkt),
 • 2018 r. - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (psycholog/doradca zawodowy),
 • 2004 - 2015 r. - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi (psycholog/doradca zawodowy),

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Od 2017 r. - Pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery
 • Od 2014 r.  do dziś  - opiekun naukowy nad Psychologiczną Akademią Filmową (Łódzki Dom Kultury - Kino Przytulne).
 • Od 1999 r. do dziś - autor /współautor licznych programów kształcenia podyplomowego nauczycieli i doradców zawodowych

Wybrane publikacje:

 • Zbonikowski A. (2019). Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania przedsiębiorczości uczących się dorosłych. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 1(28).
 • Zbonikowski A. (2018). Ryzyko jako współczesny wymiar decyzji edukacyjno-zawodowych młodzieży. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2(27).
 • Zbonikowski A. (2016). Zjawisko gerotranscendencji jako perspektywa rozwoju w późnej dorosłości i źródło wyzwań dla edukacji seniorów. (W:) V. Tanaś, W. Welskop, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Łódź: Wyd. WSBiNoZ, s. 677-685.
 • Zbonikowski A. (2015). Samoaktualizacja człowieka dorosłego - w świetle neopsychoanalizy. (W:) E. Woźnicka (red.), Oświata dorosłych - inspiracje i wyzwania. Seria: Biblioteka Edukacji Dorosłych. Warszawa-Łódź: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, s. 129-140.
 • Woźnicka E., Zbonikowski A. (red.) (2011). Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Łódź: Wyd. AHE; s. 212.
 • Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A., Modrzejewska D. (red.) (2010).  Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Warszawa: Wyd. Difin; s. 208.

Udział w konferencjach:

 • 19-20.04.2019 r. - A. Zbonikowski - Zagrożenia twórczego rozwoju seniorów. Ogólnopolska konferencja naukowa Profesjonalizacja Kreatywności. AHE w Łodzi.
 • 11-13.12.2017 r. - A. Zbonikowski, M. Zadworna-Cieślak - Psychoedukacja wobec zadań rozwojowych późnej dorosłości. Ogólnopolska, Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Edukacja i nauka w globalnym świecie - dylematy, wyzwania, perspektywy. Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Spółka Akademicka Wiseplace.
 • 18.05.2017 r. -  Poziom cechy lęku u kobiet długotrwale bezrobotnych oraz pracujących -w kontekście postaw rodzicielskich doświadczanych w dzieciństwie. V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku - dylematy i wyzwaniaCzłowiek wobec zagrożeń współczesności, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 24.11.2016 r. - Formy spędzania czasu wolnego wspierające pseudosamorealizację człowieka. IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku - dylematy i wyzwania: Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 22.10.2014 – Samorealizacja młodzieży akademickiej u progu kariery zawodowej. Wyznaczniki psychologiczne i kierunki wsparcia. Międzynarodowa konferencja naukowa „Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości”, organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 31.03.1011 -  Project Partners’ Reviews of Research on Street Life Safety on the way to and from school. Mid-Project Meeting: Street Life Training, Lisbon 31st March – 1st April 2011, Instituto Superior de Ciencias Sociais e Politicas (ISCSP), Polo Universitário da Ajuda, Lisboa (projekt europejski)

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka, psychologia doradztwa zawodowego, pedagogika twórczości

mgr Sonia Ambrochowicz

Kontakt:

 

mgr Sonia Ambrochowicz

wykładowca

s.ambrochowicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:  

1.10.2016 – nadal – Uniwersytet Śląski – prowadzenie pełnych cykli zajęć ćwiczeniowych ze studentami Wydziału Nauk Społecznych

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • kierownik projektu badawczego „Badania w zakresie funkcjonowania organizacji opartych na wiedzy w kontekście ich dalszego rozwoju”
 • kierownik projektu badawczego „Badania w zakresie rozpoznania i analizy wskaźników organizacji inteligentnych”
 • pisemne wyróżnienie Klastra B+R&I we Wrocławiu za prace badawczo – rozwojowe „Analiza strategii rozwoju przedsiębiorstw high – tech według wybranych kryteriów”

Wybrane publikacje:

 • „Concept of knowledge in the context of modern enterprises”. Gliwice: Organization and Management Scientific Quarterly - Kwartalnik Naukowy Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie Nr (1), 2019.
 • „Istota gospodarowania czasem w organizacjach high – tech”. Katowice: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, 2018.
 • „Korzyści zdalnego kształcenia w kontekście nowoczesnych organizacji” – monografia „Nauka i wiedza kluczem do poznania świata cz. 3”. Waleńczów: Wyd. naukowe INTELLECT, 2019.
 • „Analiza strategii rozwoju przedsiębiorstw high – tech według wybranych kryteriów” – monografia „Finanse, Ekonomia i Zarządzanie (FEZ) – współczesne wyzwania teorii i praktyki część IV”. Katowice: Wyd. Naukowe Sophia, 2018.
 • “Zarządzanie wiedzą jako nowoczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem na niestabilnym rynku”. Warszawa: Czasopismo Zarządzanie. Teoria i praktyka 20 (2), 2017.
 • “Znaczenie kultury organizacyjnej w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu”. W: Szopik - Depczyńska K., Miciuła I. Innowacje i zarządzanie XXI wieku., Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016.

Udział w konferencjach:

Udział czynny w licznych konferencjach m.in.:

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach naukowych”, 2019.
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Biznesowa „Inżynieria przyszłości 2019 Innowacyjne rozwiązania Techniczne i
  Organizacyjne dla Przemysłu”, 2019.
 • V Międzynarodowa Konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, 2019.
 • II Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2018.
 • Konferencja Krajowa „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania i perspektywy”, 2017.

Zainteresowania badawcze:

 • kultura organizacyjna,
 • organizacje inteligentne,
 • nowoczesne podejście do zarządzania.
mgr Jerzy Bończak

Kontakt:

 

mgr Jerzy Bończak

wykładowca

j.bonczak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

Uniwersytet  Łódzki
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 

Projekty i zadania publiczne:

Organizator: Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych
wykładowca

 

Organizator: Wydział Nauk o Wychowaniu UŁKreator zdrowia i aktywności fizycznej. Kurs doskonalący dla nauczycieli wychowania fizycznego na II-gim etapie edukacyjnym
wykładowca

 

Organizator: Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty
wykładowca


Organizator: Łódzki Związek Piłki Ręcznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego:
 ”Łódzkie gra w ręczną”
współautor projektu, koordynator, realizator


Organizator: Łódzki Związek Piłki Ręcznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim na rzecz mieszkańców Województwa Łódzkiego, w tym osób niepełnosprawnych pt. „Zręczne uczniaki”
autor projektu, koordynator, realizator


Organizator: Łódzki Związek Piłki Ręcznej Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Lubię sport. Ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo – rekreacyjne dla najmłodszych Łodzian: „Trzeźwa głowa = pewna ręka” – cykl zajęć promujących zdrowy styl życia poprzez piłkę ręczną.
autor projektu, koordynator, realizator

Zainteresowania badawcze:

kultura fizyczna

mgr Bartosz Grancow

Kontakt:

 

mgr Bartosz Grancow

Wykładowca

b.grancow@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2019-do chwili obecnej: asystent na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2006-do chwili obecnej: specjalista w Urzędzie Statystycznym w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w projekcie - „Wdrożenie bardziej efektywnych sposobów zbierania danych” (w kontekście wykorzystania danych administracyjnych do efektywniejszego wyboru prób).

Wybrane publikacje:

 • “Zastosowanie statystyki małych obszarów do szacowania średniego dochodu rozporządzalnego na osobę w powiatach województwa łódzkiego”, Wiadomości Statystyczne Nr 11, Warszawa 2007
 • Kubacki J., Grancow B., Jędrzejczak A.: „An example of empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) application for small area estimation in Polish Household Budget Survey” w pracy zbiorowej pt.: Survey Sampling in Economic and Social Research pod redakcją J. Wywiała i T. Żądło, Katowice 2009
 • Fijałkowska A., Grancow B.: „Zagadnienia hałasu w dobie procesów metropolizacyjnych – źródła, zagrożenia i przeciwdziałanie” w pracy zbiorowej pt. „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce” pod redakcją Cz. Domańskiego i T. Śmiłowskiej, Warszawa 2010
 • Fijałkowska A., Grancow B.: „Potencjał metod e-learning w nauczaniu przedmiotów ilościowych” w pracy zbiorowej pt.: „Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych” pod redakcją Cz. Domańskiego, Łódź 2011

 

 

Udział w konferencjach:

 • Uczestnictwo w konferencjach „Multivariate Statistical Analysis” 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2017, 2018, 2019
 • Wygłoszony referat  na konferencji  „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce” 2009

Zainteresowania badawcze:

 • metoda reprezentacyjna
 • metodologia badań statystycznych
 • statystyka wielowymiarowa
mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Beata Marszałek

Kontakt:

 

mgr Beata Marszałek

wykładowca

b.marszalek@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016r. – 2020r.   Wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2015r.  - nadal   Pedagog, doradca zawodowy, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 ŁSSO w Łodzi
 • 2009r.-2018r.    Kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • 2004r. - nadal  Dyrektor/Pedagog /Doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2007r.- 2011r. Konsultant /Doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi
 • 2004r. – 2006r.  prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła   Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 2002 – 2004r.   Dyrektor/Lider działań twórczych,  Gimnazjum Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998 – 2004r.   Dyrektor/lider działań twórczych,  Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998r. – 2005r.  Lider umiejętności twórczych, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna
  w Łodzi
 • 1990 – 1999r.   Wychowawca; prowadzenie koła żywego słowa i drużyny harcerskiej, w okresie 1997 – 1998r. dodatkowo jako lider działań twórczych,   III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi
 • 1989 – 1990r.   Wychowawca,   Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi
 • 1989r.   Instruktor służb społecznych, Pracownik socjalny,  Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź -Widzew

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Prowadzenie spotkania Międzyporadnianej sieci współpracy i wymiany doświadczeń nt.: Sposób na konstruktywne rozwiązywanie problemu trudnego dziecka/ucznia w grupie/klasie we współpracy poradni z placówką. Kroki rozwiązywania problemu z wykorzystaniem praktycznych metod (2018r.)

Prowadzenie Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Trener PWR i TROP oraz specjalista indywidualnego wsparcia w projekcie „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”

Realizator - Grant KO Łódź -  Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem oraz Przeciwdziałanie agresji w szkole

Trener PWR  i TROp oraz tutor w projekcie „Klub NOTA BENE – rozwój, pasja, kreacja”

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”

Szkoleniowiec, „Europejskie standardy w edukacji. Kursy doskonalące dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z  województwa łódzkiego”

Kierownik i Realizator - Grant KO Łódź  - Terapia pedagogiczna, Poradnictwo zawodowe, Wychowanie i Profilaktyka

Szkoleniowiec, „Akademia transportowa – kierowca”

Szkoleniowiec, „45+” realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” , szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

Koordynator projektu unijnego Socrates Comenius  „Stereotypy i ksenofobia  w Zjednoczonej Europie”

Wybrane publikacje:

2018 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim.  Historia i współczesność.

2012 Sytuacje trudne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

2012 Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery w pracy z uczniem

2010 Materiały szkoleniowe. Trening interpersonalny

2006 Podmiotowość i wychowanie ucznia trudnego

Udział w konferencjach:

Wystąpienia na konferencjach:

- organizowanej przez PPP w Konstantynowie Łódzkim " Moja droga do MOS" (2015r.),

- organizowanej przez WODN Łódź "Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metody współpracy szkół z instytucjami" (2016r.),

- organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi "Sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą" (2016r.),

- organizowanej przez Fundację Siłaczka "Nowe standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem" (2017r)

Zainteresowania badawcze:

mediacja

coaching

skuteczna pomoc w kontakcie z człowiekiem w kryzysie

skuteczne metody pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

skuteczna pomoc w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością

pomoc w  interwencji kryzysowej

konstruktywna praca z rodziną, w tym z rodziną dysfunkcyjną  i z przemocą

doradztwo zawodowe

programy profilaktyczne

mgr Joanna Matczak

Kontakt:

 

mgr Joanna Matczak

asystent

j.matczak@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie - asystent Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2010- nadal: dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź;
 • 1995 - nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź, (profil montessoriański);
 • od 2011 r. do 2017r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Integralna edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
  w Łodzi z zakresu pedagogiki Marii Montessori (wykłady
  i ćwiczenia); Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r.;
 • od 2016r. do 2018r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zajęcia z zakresu planowania i dokumentowania działań edukacyjnych nauczycieli - Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Udział w projekcie Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Program Specialist - współpraca z amerykańskim ekspertem
  z zakresu pedagogiki Marii Montessori - Laurą Duprie (współautorstwo projektu).
 • Promowanie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki Marii Montessori w ramach projektu międzynarodowego "Edukacja ponad granicami" pod patronatem WSINF, Lifelong Learning Programme, Kuratorium Oświaty w Łodzi, School4child.
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt: Tworzenie regulaminu praktyk studenckich oraz ewaluacja pracy studenta, związanych z realizacją projektu "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć - Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji" Uniwersytetu Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • Konsultant merytoryczny w ramach projektu "Przedszkole bliżej Ciebie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanie audycji radiowych promujących wychowanie przedszkolne.
 • Promowanie pedagogiki Marii Montessori podczas XV, IX i XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.
 • Systematyczna współpraca z uczelniami wyższymi oraz kuratoriami
  i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i nauczycieli – organizowanie praktyk studenckich, hospitacji nauczycielskich
  i rodzicielskich.
 • Prowadzenie kursów dla nauczycieli i rodziców z zakresu pedagogiki Marii Montessori – jak łączyć teorię z praktyką.
 • Działalność w ramach Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” na rzecz wzbogacania bazy materialnej dla dzieci z łódzkich przedszkoli oraz dofinansowywania terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (działalność na rzecz ok. 30 łódzkich placówek).
 • Zdobycie (jako współautorka) II miejsca w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Wybrane publikacje:

 • Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną w przedszkolu- artykuł Poznać Zrozumieć Doświadczyć -- praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji - str75-80, Red. - Dorota Radzikowska, Anna Buła, Jolanta Bonar; Impuls.
 • Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." - Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Baraba Lauba, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska; Impuls.
 • W krainie sześciolatka. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. REA.
 • Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli. Nasza Księgarnia.

Udział w konferencjach:

 • 2019r.  – „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” -Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Praktyczna promująca pedagogikę Marii Montessori.
 • 2018r.  – „Edukacja włączająca dla wszystkich w świetle koniecznych przygotowań placówek oświatowych do pracy
  z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” -Konferencja naukowa.
 • 2018r. – „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”.
 • 2017r. – „Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. – „Mediacje w praktycznym zastosowaniu”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. „Wyzwania dla edukacji”.

Zainteresowania badawcze:

Wychowanie małego dziecka w oparciu o koncepcję pedagogiczna Marii Montessori.

mgr Anna Miguła

Kontakt:

 

mgr Anna Miguła

wykładowca

a.migula@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • praca jako wykładowca przedmiotów artystycznych w Państwowym Ognisku Plastycznym im. Ludwika Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach (grupa dzieci i młodzieży), nadal
 • nauczyciel przedmiotu projektowanie graficzne – Liceum plastyczne w Raciborzu (ZSO nr 1)
 • praca jako nauczyciel plastyki – Liceum, Gimnazjum oraz Szkoła Podstawowa w tym w klasie integracyjnej
 • prowadzenie zajęć plastycznych w Domach kultury i galeriach sztuki
 • praca jako grafik komputerowy w drukarni i zakładzie fotograficznym

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Studia podyplomowe – Oligofrenopedagogika,
 • Kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie oświatą.
 • Tworzenie autorskich programów nauczania dla przedmiotów artystycznych min. emalii artystycznej, projektowania graficznego, rysunku, grafiki warsztatowej.
 • Opiekun praktyk dla studentów PWSZ w Raciborzu i  UŚ w Katowicach filia w Cieszynie - wydział artystyczny.
 • Wystawy jako kurator i organizator wystaw prac uczniów i młodzieży w galeriach sztuki i innych miejscach wystawienniczych.
 • Wystawy osobiste indywidualne i zbiorowe.
 • Organizacja spotkań rysunkowych.
 • Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych we współpracy z instytucjami kultury i oświaty.
 • Kursy artystyczne: ceramiki, emalii i pisania ikon.
 • Szerzenie i popularyzacja techniki emalii artystycznej w regionie.
 • Prace w komisjach jako członek jury w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
 • Udział w komisjach rekrutacyjnych do szkół plastycznych

 

Udział w konferencjach:

 • Egzamin Praktycznie bez Problemu – konferencja ASP Katowice
 • Trening kompetencji interpersonalnych oparty na metodzie Porozumienie bez Przemocy M.B. Rosenberga WOM Rybnik
 • Jak nie demotywować swoich uczniów WOM Rybnik
 • Kreatywność w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela - WOM Rybnik

 

mgr Tomasz Mochalski

Kontakt:

 

mgr Tomasz Mochalski

wykładowca

t.mochalski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

1994 – 2020 psycholog ZK Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 – specjalizacja z psychologii klinicznej
 • 2007 – studia podyplomowe Psychologia Transportu

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

Kontakt:

 

mgr Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski

wykładowca

p.nowakowski@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
 • Urząd Miasta Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia doktoranckie – Wydział Prawa i Administracji UŁ (Katedra Postępowania Administracyjnego)

Wybrane publikacje: 

 1. Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, red. A. Jakubowski, Warszawa 2019, współautorstwo
 2. „Zakres obowiązywania zakazu reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym ogólnym” [w:] CASUS nr 91 (zima 2018)
 3. Środki prawne w prawie administracyjnym, red. P. Nowakowski-Węgrzynowski, K. Karolak, Bielsko-Biała 2018
 4. Glosa do Uchwały NSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2017r.,
  II GPS 1/17 [w:] Orzecznictwo Sądów Polskich 1/2018
 5. Zasada dwuinstancyjności w prawie administracyjnym, red. P. Nowakowski-Węgrzynowski, K. Karolak, Bielsko-Biała 2017
 6. „Możliwość komunalizacji nieruchomości pozostających we władaniu PKP S.A. – glosa do uchwały składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27.02.2017 r.” [w:] Finanse Komunalne nr 7-8/2017
 7. Pojęcia nieostre w prawie administracyjnym, red. P. Nowakowski-Węgrzynowski, K. Karolak, Bielsko-Biała 2016

Udział w konferencjach:

 1. 07.12.2018 r., Gdańsk - Specustawa mieszkaniowa a samodzielność planistyczna gminy. Dylematy prawników i urbanistów
 2. 17.04.2018 r., Łódź - Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności

Zainteresowania badawcze:

 • Nadzwyczajne postępowania administracyjne;
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Prawne aspekty wyceny nieruchomości
 • Komunalizacja mienia
mgr Artur Olszczyński

Kontakt:

 

mgr Artur Olszczyński

wykładowca

a.olszczynski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

SENIOR .NET Developer w Makolab S.A

ECDL – wykładowca w Europen Consulting Group

Staż w Ontop Polska – pomocnik głównego informatyka

Udział w konferencjach:

 

Microsoft Azure Discovery Day 2019, 2020

Zainteresowania badawcze:

Technologie w piłce nożnej i innych dyscyplinach sportowych

mgr Dorota Piskorska

Kontakt:

 

mgr Dorota Piskorska

wykładowca

d.piskorska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:  

Od 01.03.2019 r. – obecnie →  psycholożka w projekcie „Przepis na opiekę”

Od 01.02.2018 r. – obecnie → psycholożka w projekcie „Opiekuńcza Łódź”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Przygotowanie projektów społecznych, koordynacja oraz realizacja (np. „Siła jest kobietą” – cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet i dziewczynek w wieku 10-14 lat; „Wehikuł czasu” – cykl warsztatów dla osób 60+).

Udział w konferencjach:

KONFERENCJA PN. „OD SPOŁECZEŃSTWA RYZYKA DO SPOŁECZEŃSTWA WŁĄCZAJĄCEGO”, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 

KONFERENCJA PN. „NIESAMODZIELNOŚĆ – SZACOWANIE ZJAWISKA I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”, 19 WRZEŚNIA 2018

mgr Jerzy Pobralski

Kontakt:

 

mgr Jerzy Pobralski

wykładowca

j.pobralski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2000 nadal - starszy wykładowca  Uniwersytet  Łódzki      Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • 1991- 2000 -wykładowca Uniwersytet Łódzki Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 • 1992-1993-wykładowca Policealne Studium Terapii Zajęciowej 1990-1991 - pracownik serwisu, TV-ANTENA- CORDERS ADAM & JULIAN  SZMIDT NAPA ,Kalifornia USA.
 • 1986-1990- kierownik, d /s marketingu i serwisu, Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym BAU -POL .    
 • 1981-1986 –starszy asystent Uniwersytet Łódzki Instytut Pedagogiki i Psychologii
 • 1978-1981- asystent Uniwersytet Łódzki, Instytut Pedagogiki i Psychologii

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

STAŻE NAUKOWE

28.08-28.09 2012 Uniwersytet w Presowie, Katedra Edukologii i Socjalnej Pracy, Słowacja

1.10.82-15.02.83,Uniwersytet im.Adama  Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Pracy

STUDIA PODYPLOMOWE -ERGOTERAPIA

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Proces  kształcenia studentów PWD w zakresie edukacji technicznej w w Uniwersytecie Łódzkim Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku   Pedagogika tom IV, Płock 2005
 • Pedagogika Edmunda Bojanowskiego w pracy łódzkich placówek  opiekuńczych dla dzieci okresu międzywojnia, Zeszyty Naukowe  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Pedagogika tom II, Płock 2004
 • Wychowanie w duchu chrześcijańskim w łódzkich placówkach opiekuńczych dla dzieci  w okresie międzywojennym, „Edukacja Alternatywna”, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej Łódź 2002
 • Orgiami- formy podstawowe w edukacji dziecka,  „Życie Szkoły”, nr 3/1999.
 • O możliwościach kształcenia humanistycznych kategorii myślenia uczniów szkoły podstawowej na lekcjach „praca-technika”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 19/1988.
 • Kierunki działań w procesie przygotowania nauczycieli do realizacji programu nauczania przedmiotu „praca-technika” w latach 1972-1984 w Uniwersytecie Łódzkim, „Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, nr 17/1987
 • Rozwijanie umiejętności technicznych dzieci, „Życie Szkoły”, nr 2/1992. 

Udział w konferencjach:

ZACHOWAĆ DLA PRZYSZŁŚCI sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku.Łódź,14-15. 11.2016

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa  z cyklu:

Nauczyciel wczesnej edukacji w badaniach i praktyce edukacyjnej

Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej dziecka

Łódź, 20 kwietnia 2015 r.

Nowoczesne technologie informacyjne w systemie kształcenia i wychowania. Szczecin 20-21sierpień 2004    

Organizator: Uniwersytet Szczeciński ,Zachodniopomorska Szkoła Biznesu.

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 

Metody i formy rozbudzania zaciekawień technicznych dzieci i w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym.

Organizator: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.30.06.2001, Kraków, 30 czerwiec 2001

-Konferencja Międzynarodowa, Szkolnictwo niepubliczne w Europie i w Polsce w XX wieku., Łódź, 22-23 październik 2001

Organizator: Uniwersytet Łódzki Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Łódź 22-23.10. 2001

-Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Dziecko w rodzinie na przełomie wieków.  Organizator: Akademia Bydgoska. Bydgoszcz,22-24 06. 2002.

Zainteresowania badawcze:

aktywne formy edukacji i terapii małego dziecka

mgr Magdalena Pruszkowska

Kontakt:

 

mgr Magdalena Pruszkowska

wykładowca

m.pruszkowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Od 01.2008 McDonald’s Polska Sp.  z o.o.

stanowisko: Business Consultant Field Service

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 

Szkolenie MDDP „Zaawansowane techniki negocjacji”

Szkolenie Rysowienie „Angażująca rekrutacja”

Hamburger University Munich „Business Leadership Practise Course”

Hamburger University Munich „New Consultant Development Programme”

mgr Joanna Sobczyk

Kontakt:

 

mgr Joanna Sobczyk

wykładowca

j.sobczyk@wsbinoz.pl

mgr Agnieszka Stasiak

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Stasiak

adiunkt

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

a.stasiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - asystent, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Pedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator e-learningu na kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2017-2019- Pracownik Dziekanatu i Działu Rekrutacji – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2014-2017 - Tax Care S.A. Biuro Księgowe i Rachunkowe

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Autor programu specjalności na kierunku Pedagogika II-go stopnia: Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną

Wybrane publikacje:

Stasiak A., Wykorzystanie ICT we współczesnej edukacji – w recenzji

Stasiak A., Komunikowanie masowe w świetle determinizmu technologicznego – w przygotowaniu

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.
 •  VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.
 •  V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 18 maja 2017 r.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika społeczna; nierówności społeczne i edukacyjne; pedagogika queer

mgr Monika Wasilewska-Węgrzyn

Kontakt:

 

mgr Monika Wasilewska-Węgrzyn

wykładowca

m.wasilewska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018.05 – nadal Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Psycholog
 • 2017.01 – nadal Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Rybnik. Psycholog
 • 18.10.2016 – 31.12.2016 Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Rybnik. Psycholog
 • 07.2015 – 12.2016 Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny. Rybnik. Psycholog
 • 09.2014-06.2017 Publiczne Przedszkole numer 1 w Rydułtowach. Psycholog
 • 01.03.2004-10.2005 Ośrodek Pomocy Społecznej. Rybnik. Psycholog - terapeuta
 • 07.2003 -6.2015 PSOUU Warsztat Terapii Zajęciowej 2 w Rybniku. Psycholog

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 

 • 2018-2019 Intensywny Kurs Psychologii Śledczej w Warszawie. Prowadzony przez Justynę Poznańską.
 • 2018 Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego - Kraków. “Pro Familia“
 • 2011 – 2013 Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Logopedia
 • 2006 – 2008 Polski Instytut Ericksonowski w Katowicach. Zastosowanie podejścia systemowego i ustawień rodziny w psychoterapii
 • 2006 – 2007 Politechnika Krakowska Studium Pedagogiczne
 • 1998 – 2003 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Psychologia Specjalność : psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychologia sądowa
 • Ponad 500 godzin szkoleń w Polskim Instytucie Ericksonowskim m.in :
  Terapia dziecka niepełnosprawnego, Feniks – terapia następstw stresu,
  W kuźni Hefajstosa – terapia dzieci agresywnych, Terapia rodzin i inne.
mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

wykładowca

k.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

BNY Mellon - Senior Analyst/Supervisor: nadzorowanie pracowników pod względem ich jakości pracy, zgodności z procedurami i umowami zawartymi przez BNY Mellon; prowadzenie szkoleń dla stałych i nowych pracowników zespołu; przeprowadzenie zespołu przez tranzycję procesów z Irlandii; przeprowadzanie spotkań z współpracownikami (w tym 1 na 1); prowadzenie spotkań na podstawie metodologii Lean Management (głównie Kanban); ciągłe stwarzanie możliwości współpracownikom do osiągania lepszych wyników, wprowadzania udoskonaleń; przeprowadzanie szkoleń/zabawy integracyjne.

Geoban - Senior Advisor: tworzenie i uzupełnianie dokumentacji bankowej; przeprowadzanie szkoleń dla nowych pracowników (szkolenia dotyczące procesów back-office); wysyłanie korespondencji do klientów z Wielkiej Brytanii; rozwiązywanie problemów i skarg napływających od klientów; przygotowywanie Work Distribution dla współpracowników; kontrolowanie jakości pracy współpracowników.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia Podyplomowe - Psychologia w Biznesie;

Tytuł Employee of the Year 2019 BNY Mellon - uczestnictwo w programie Mentoringu, mający dwa obszary do rozwoju (współpraca z mentorem oraz projekt) oraz wprowadzenie innowacji do pracy zespołu na skalę globalną;

Mentoring Programm BNY Mellon - wzięcie udziału w projekcie dotyczącym przeprowadzania szkoleń z umiejętności twardych (Excel, VBA) na skalę globalną (szkolenia na miejscu w siedzibie BNY Mellon we Wrocławiu oraz za pomocą WebEx): kompletowanie zespołu trenerów, ustalanie spotkań, ustalanie zagadnień merytorycznych szkoleń, komunikacja w zespole projektowym jak i na zewnątrz; wzięcie udziału w spotkaniach z Mentorem/Senior Managerem: udoskonalanie umiejętności zarządzania zespołem, poszerzanie wiedzy na temat szkoleń/zabaw integracyjnych

Zainteresowania badawcze:

Leadership/People management, Inteligencja emocjonalna, rozwój osobisty, psychologia biznesu, Human Resources

mgr Joanna Wiktorska

Kontakt:

 

mgr Joanna Wiktorska

wykładowca

j.wiktorska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Obecnie-2017 British International School of the University of Łódź.

2018-2013 Victory School

2016 Gimnazjum nr 32 w Łodzi

2011-2012 Gimnazjum nr 7 w Łodzi

2009-2012 Cosinus

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Egzaminator OKE

Zainteresowania badawcze:

Technologia w nauczaniu języka obcego

mgr Łukasz Zieliński

Kontakt:

 

mgr Łukasz Zieliński

wykładowca

l.zielinski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

 • 04/2020 – 05/2020, Dyrektor Klubu Sportowego „Społem”
 • 01/2020 – teraz, Trener Reprezentacji Polski Niesłyszących w piłce siatkowej plażowej kobiet i mężczyzn
 • 01/2019 – teraz, Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Akademia Mini Siatkówki Plażowej” w Sulejowie
 • 10/2018 – 04/2019, Prezes Stowarzyszenia „Akademia bez barier” w Łodzi
 • 01/2018 – teraz, Trener piłki siatkowej halowej kobiet – Łódzki Klub Sportowy Głuchych
 • 01/2016 – teraz, Trener piłki siatkowej halowej mężczyzn – Łódzki Klub Sportowy Głuchych
 • 01/2014 – teraz, Kierownik hotelu – Hotel Boss Łódź
 • 01/2012 – 03/2013, Trener piłki siatkowej halowej kobiet – Międzyuczelniany Klub Sportowy ABIS SP 64 Łódź
 • 02/2008 – 12/2013, Kierownik recepcji - Hotel Boss Łódź
 • 10/2010 – 08/2015, Nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi
 • 09/2009 – 06/2010, Nauczyciel w AP Edukacja w Łodzi
 • 07/2006, Wychowawca na turnusie – Sokolniki Las
 • 08/2005, Wychowawca na turnusie – Sokolniki Las

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • wicemistrz świata w piłce siatkowej halowej osób niepełnosprawnych
 • zdobywca Pucharu Świata w piłce siatkowej plażowej osób niepełnosprawnych
 • wielokrotny medalista Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w piłce siatkowej halowej i plażowej osób niepełnosprawnych
 • trener wielokrotnych medalistów/medalistek Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w piłce siatkowej halowej osób niesłyszących
 • trener Mistrzów Polski w piłce siatkowej plażowej osób niesłyszących
 • wielokrotnie nagradzany za wybitne osiągnięcia sportowe i promocję piłki siatkowej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Prezydenta Miasta Łodzi, Prezydenta Miasta Zielona Góra, Burmistrza Miasta Ozorków, Burmistrza Miasta Sulejów
 • stypendysta naukowy Uniwersytetu Łódzkiego

created by: Strony Internetowe Łódź