Poznaj nas bliżej...

Instytut Nauk Społecznych

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

profesor WSBiNoZ w Łodzi,

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

w.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2012 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

stanowisko: profesor WSBiNoZ

pełniona funkcja: Rektor (10.2019 - obecnie)

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia (10.2016 – 09.2019)

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych (10.2018 – 09.2019)

Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+ (09.2016 - obecnie)

Wicekanclerz ds. dydaktyki (11.2015 - 09.2016)

Prodziekan ds. kierunku pedagogika (11.2014 – 09.2018)

Kierownik Katedry Nauk Społecznych (11.2013 – 09.2018)

 •  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

stanowisko: wykładowca

 •  04.2014 – 06.2015 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,

stanowisko: ekspert – trener

 •  10.2013 – 06.2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,

stanowisko: wykładowca

 •  09.2012 – 02.2013 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,

stanowisko: wykładowca

 • 12.2010 – 12.2011 Kruk S.A. we Wrocławiu

stanowisko: trener wewnętrzny

 •  03.2010 – 11.2011Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

stanowisko: specjalista ds. ewaluacji projektu EFS

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • TeBelSi – Part Certification in the Professional Field of Information Security.Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.08.2021.Erasmus+ Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolenia i edukacji zawodowej. Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005218.
  Koordynator merytoryczny projektu w Polsce.
 • Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Czas trwania projektu: 2017-2018.
  Uczestnik projektu.
 • HOMO CREATOR w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku Czas trwania projektu: 01.10.2014-30.06.2015. Numer projektu PB-3/2014.
  Uczestnik projektu.

 

AUTORSKIE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

 • Autor programów specjalności na kierunku PEDAGOGIKA I-go stopnia
 • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Zarządzani zasobami ludzkimi

 

 • Autor programu specjalności na kierunku PEDAGOGIKA II-go stopnia
 • Opiekun osoby starszej
 • Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną
 • Trener biznesu

 

WSPÓŁAUTORSTWO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo (2018-2019)
 •  Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (2017-2018)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I-go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (2016-2017)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika (2013-2014)

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

 • Welskop W., Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? Szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-51-5 [80 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2019, ISBN 978-83-949948-1-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2018, ISBN 978-83-949948-0-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-6-2 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-8 [5 pkt]
 • Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4 [25 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4 [25 pkt]

 

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 •  Welskop W., Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie – w recenzji
 • Welskop W., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Szkoła świątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzieży [w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz.II), O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4 [5 pkt]
 • Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Proinkluzivna klima skoly, M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów [w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0 [5 pkt]
 •  Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-84-1 [5 pkt]
 • Welskop W., Action learning in education [w:] Evropské Pedagogické Fórum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3 [5 pkt]

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce, „Studia Edukacyjne” nr 44/2017, ISSN 1233-6688, Wyd. Naukowe UAM (część C, baza ERIH) [13 pkt]
 • Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, „Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171 (część B) [7 pkt]
 • Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943 (część B) [6 pkt]
 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050 (część B) [8 pkt]
 • Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

 

 

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.

Referat: Rola konsumpcji w zglobalizowanym świecie – reifikacja, alienacja i fetyszyzacja towarowa

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie Ustawy 2.0, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

Udział w dyskusji

 

 • Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu/ technologii, narkotyków oraz hazardu poprzez rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów w ramach europejskiego projektu edukacyjnego CHOICE – Empowerment practices for students’ choice against Internet, drugs and gambling addiction, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 17 października 2018 r.

Referat: Polityka wobec uzależnień behawioralnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 kwietnia 2018 r.

Referat: Socjalizacja polityczna współczesnego nastolatka w epoce płynnej nowoczesności  

 

 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie  

 

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica, 19 stycznia 2018 r.

Referat: Kultura transparencji w kontekście nowoczesnych technologii kontroli w edukacji

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Udział w dyskusji

 

 • Seminarium Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej. Determinanty wykluczenia społecznego w ramach europejskiego projektu edukacyjnego NAR-SPI - Narrative Educational Resources for Socio Professional Inclusion, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 24 listopada 2017 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego

 

 • III Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 20-22 października 2017 r.

 

 • V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 18 maja 2017 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku  

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nierówności społeczne i edukacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Łódź, 14 grudnia 2016 r.

Referat: Kariera edukacyjna we współczesnej szkole z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – zmiany, wyzwania, doświadczenia, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 24 listopada 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność jako wyzwanie edukacyjne: Refleksyjność wobec codzienności, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wrocław, 23 listopada 2016 r.

Referat: Wychowanie do refleksyjności wyzwaniem współczesnej szkoły

 

 • International Scientific and Practical Conference The Organization and Method of Creating the Branch Library and Informational Resourcces for Educational Sphere of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Pedagogical Library of Ukraine, Kijów, 17-18 listopada 2016 r.

Referat: Self-education in the context of proper use of library

 

 • Naukowo-Praktyczna Konferencja Naukowa Technologie multimedialne w edukacji i innych obszarach, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Członek Komitetu Międzynarodowego, Kijów, 10 listopada 2016 r.

Referat: Net-Pedagogy – new models of teaching and learning

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Kobiet, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 9 listopada 2016 r.

Referat: Socjalizacja językowa dziewcząt i chłopców w kontekście nierówności ról kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie

 

 • II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 21-22 października 2016 r.

 

 • Debata na temat Przyszłość edukacji, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 22 września 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podręczniki jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 czerwca 2016 r.

Referat: Ewolucja podręczników szkolnych w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów

 

 • III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 12 maja 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – w 1050 rocznicę Chrztu Polski, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 26 kwietnia 2016 r.

Referat: Proces socjalizacji w epoce płynnej nowoczesności

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina dawniej i dziś, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 1 marca 2016 r.

Referat: Makdonadyzacja współczesnej rodziny w kontekście socjalizacji i wychowania

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, 15 grudnia 2015 r.

Udział w dyskusji

 

 • II Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 10 grudnia 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Konferencja Naukowa Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 27 listopada 2015 r.

Referat: Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji 

 

 • I Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 23-24 października 2015 r.

Referat: Skuteczność technik szybkiego uczenia się w opinii przyszłych pedagogów

 

 • I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 21 maja 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • International Scientific Conference Inclusive Climate as a Challenge and Mission, Catholic University in Ruzomberok, Słowacja, 10 października 2014 r.

Referat: The teacher as a social engineer in inclusive education

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 22 października 2014 r.

Prowadzący konferencję

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole

 

 • Konferencja Naukowa z cyklu „Przeszłość dla przyszłości” nt. Polityka społeczna w obliczu dzisiejszych wyzwań: między teorią a praktyką, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mysłowice, 27 czerwca 2014 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów a wykluczenie społeczne w szkole 

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Kobieta… bezpieczna 3 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 8-9 marca 2014 r.

Referat: Bezpieczeństwo społeczne kobiet prostytuujących się w Polsce 

  

 • Konferencja Naukowa Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 29 listopada 2013 r.

Referat: Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole

 

 • The Second Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 12 września 2013 r.

Referat: Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 16-17 kwietnia 2013 r.

Referat: Nieracjonalność racjonalności – jak wyjść z „żelaznej klatki” współczesnej edukacji?

 

 • The First International Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 25 marca 2013 r.

Referat: E-tutoring as a way to support students in the education process

 

 • International Scientific Conference - European Pedagogy Forum: Pedagogical and psychological aspects of education, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 3-7 grudnia 2012 r.

Referat: Action learning in education

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości? Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Sieradz, 5 grudnia 2012 r.

Referat: Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów

Zainteresowania badawcze:

socjologia edukacji; socjologia szkolnictwa wyższego; globalizacja; konsumpcjonizm

prof. zw. dr hab. Svitlana Loboda

Kontakt:

 

prof. zw. dr hab. Svitlana Loboda

Profesor zwyczajny

s.loboda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

2019 – obecnie prodziekan ds. nauki i spraw międzynarodowych, kierownik Katedry Komputerowych Technologii Multimedialnych Wydziału Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie

01.10.21 – 31.12.21 - visiting profesor Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2015 – 30.09.2018 – profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia wyższe odbyłam na fakultecie języków obcych Ługańskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. T. Szewczenki Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Państwowego w specjalności Język i literatura rosyjska. Uzyskałam kwalifikację Filolog, Nauczyciel języka i literatury rosyjskiej, dyplom ЛВ № 000634 z wyróżnieniem (1995 r.).

Stopień magistra w specjalności Język i literatura rosyjska uzyskałam w Ługańskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym im. T. Szewczenki Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Państwowego, dyplom ДМ № 002832 (1996 r.).

Stopień naukowy kandydata nauk filologicznych (równoważny z polskim stopniem doktora) z 2002 roku. Stopień naukowy kandydata nauk filologicznych w zakresie specjalności „Język rosyjski” nadała mi Wyższa Komisja Certyfikacyjna Ukrainy w Kijowie w dniu 10.04.2002 r., dyplom ДК № 014282 na podstawie rozprawy pracy doktorskiej na temat „Przestrzenne słowa - koncepty w artystycznym obrazie świata N. Gumilowa i J. Brodskiego”. Obrona pracy doktorskiej odbyła się w 2001 roku na Tawrijskim Narodowym Uniwersytecie im. W.I. Wiernadskiego.

Tytuł naukowy docenta Katedry Językoznawstwa Rosyjskiego i Technologii Komunikatywnych nadało mi Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy w Kijowie w dniu 16.12.2004r., dyplom ДЦ № 009660.

Stopień naukowy doktora nauk pedagogicznych (równoważny z polskim stopniem doktora habilitowanego) z 2011 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk pedagogicznych w specjalności 13.00.01 – pedagogika ogólna i historia pedagogiki, dyplom ДД № 009259 nadała mi Wyższa Komisja Certyfikacyjna Ukrainy w Kijowie w dniu 30 marca 2011 roku na podstawie rozprawy pracy habilitacyjnej na temat „Pedagogiczna prasa jako czynnik kształtowania pedagogicznej twórczości nauczyciela w historii rozwoju ukraińskiej edukacji (ХХ stulecia)”, która odbyła się w 2011 roku na Ługańskim Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki.

Tytuł naukowy profesora – profesor Katedry Dziennikarstwa i Edytorstwa – nadało mi Ministerstwo Oświaty i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy w Kijowie w dniu 05.04.2013 r., dyplom 12ПР № 008665.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych – uznanie dyplomu doktora nauk pedagogicznych za równoważny z polskim dyplomem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika – 2018 r.

Jestem członkiem dwóch specjalistycznych rad z obrony prac doktorskich i habilitacyjnych w specjalności 13.00.01 – pedagogika ogólna i historia pedagogiki:

Д 26.452.01 w Instytucie Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (m. Kijów);

Д 64.053.04 w Narodowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. G. S. Skoworody w Charkowie.

Członek rady eksperckiej ds. rozpatrywania prac doktoranckich oraz habilitacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy z zakresu nauk pedagogicznych (zarządzenie nr 158 z dnia 11 lutego 2019 r.).

Ekspert ds. akredytacji programów edukacyjnych Narodowej Agencji Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (09.12.22)

Wybrane publikacje:

H. Vaskivska, M. R.Tanaś, S. Loboda, Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher's professional training // Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2017. No. 10 – 11. Pp. 46 – 59. (eng) (Web of Science)

С. Лобода, С. Денісенко Використання інформаційно-комунікаційних інтерактивних технологій у професійній підготовці фахівців видавництва і поліграфії [Електронний ресурс] / С. Лобода, С. Денісенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – № 6. – Режим доступу до журналу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt  (Web of Science)

Blaszczak, I., Loboda, S., & Plyska, Y. (2021). “The role of Media and Professional Information and Communication Environment in the Formation of Social Activity of a Young University Teacher”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 3, pp. 7-14. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-35-5. (SCOPUS)

Meleshko M., Loboda S., Rakitsky V. Application of the shauder basic function system for the presentation and concentration of information // Norwegian Journal of development of the International Science (ISSN 3453-9875). – VOL.1. – №41/2020. – p. 62 - 68.

Svitlana LOBODA, Yuriy PLYSKA Problem determinacji aksjologicznej stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w warunkach przejścia do nowego paradygmatu edukacyjnego // Rocznik Lubuski pt. Zmiana społeczna i jej implikacje, tom 46. Cz. II, 2020. – s. 167 – 178. URL:http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/tom-46-2020/

Udział w konferencjach:

2020 r. – członek Komitetu Naukowego XX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej. Zdrowie psychiczne wyzwaniem współczesnego społeczeństwa, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, 23.10.2020.

2019 r. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки», м.Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, 07 листопада 2019 р.

2018 r. - „Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu”, м. Варшава, Республіка Польща, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), 06.12.2018 р.

2018 r. - VIII Inter University Conference „Engineer of XXI Century” м. Бельсько-Бяла, Республіка Польща, Університет Бельсько-Бяла, 07 – 08 грудня 2018 р.

2015 r. - obecnie – organizator Konferencji z cyklu „Technologie multimedialne w edukacji” (NAU, Kijów)

2015 r.- obecnie – członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej E-konferencji Naukowej z cyklu „Pedagogika XXI wieku: dylematy i wyzwania” (WSBiNoZ, Łódź)

2014 r. – IV Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" (Monachium Berlin);

2014 r. – członek Komitetu Naukowego Konferencji zamykającej projekt: Focus on children’s future (WSIU, Łódź)

Zainteresowania badawcze:

Historia pedagogiki; technologie multimedialne w edukacji; edytorstwo czasopism naukowych

dr Marcin Bogusławski

Kontakt:

 

mgr Marcin Bogusławski

Wykładowca

m.boguslawski@wsbinoz.pl

dr Ewa Czesna

Kontakt:

 

dr Ewa Czesna

Wykładowca

e.czesna@wsbinoz.pl

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Kontakt:

 k.grzywinska@wsbinoz.pl

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

adiunkt

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 - obecnie: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2017 - obecnie: psycholog działu terapeutycznego, Zakład Karny Nr 2 w Łodzi,
 • 2012-2017: psycholog działu penitencjarnego, Zakład Karny w Sieradzu,
 • 2011-2012: wykładowca, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013 - obecnie: członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • 2018 - obecnie: uczestnictwo w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • 2014: ukończenie Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2012: ukończenie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • 2012: studia podyplomowe w zakresie psychologii sądowej, Uniwersytet Jagielloński

Wybrane publikacje:

 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2016), Personality traits and social competence of preferential and situational sexual offenders against children. W: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie vol. 23, 66-82.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2016), Personality traits and social competence of the offenders against children. W: Sveikatos Mokslai, vol. 26, 96-104.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016),Preferencyjni i niepreferencyjni sprawcy czynów pedofilnych. Charakterystyka psychologiczna. W: P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska (red.), Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne,  s. 123-130, Warszawa: Wyd. Difin.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2015), Pedofilia jako dewiacja indywidualna i społeczna - terapia i profilaktyka. W: M. Łukaszek (red.), Wybrane problemy seksualności więźniów (s. 61-74), Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2012), Adaptacyjny charakter agresywnych zachowań nieletnich. W: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja (s. 132-141), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Udział w konferencjach:

Wrzesień 2019

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący wczoraj, dziś i jutro. Dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy”, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Warszawa

Czerwiec 2018

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system”, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Toruń

Marzec 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Alienacja mężczyzny z opieki nad dzieckiem. Ujęcie interdyscyplinarne”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, członek Komitetu Naukowego, Referat: „Pełnienie roli ojca w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności”

Październik 2016

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa w Cedzynie ”Psychiatria sądowa w Polsce w latach 1976-2016. Psychiatria sądowa i psychologia sądowa wczoraj, dziś i jutro”, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Referat: Cechy osobowości sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci i ich znaczenie w procesie terapii

Wrzesień 2014

Konferencja naukowa „Przestępstwa seksualne. Perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Referat: Psychologiczna charakterystyka pedofilów

Zainteresowania badawcze:

Przestępstwa na tle seksualnym – uwarunkowania oraz terapia sprawców, problematyka zaburzeń psychicznych, w tym seksualnych, zagadnienia związane z resocjalizacją.

dr Klara Królewiak-Detsi

Kontakt:

 

dr Klara Królewiak-Detsi

wykładowca

k.krolewiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Psycholog w Zgierskim Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży
 • Psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS   (nauczany przedmiot: seminarium umysł = poznanie; seminarium oraz warsztaty z psychologii różnic indywidulanych; warsztaty umiejętności rodzicielskie)
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Łódzkim
  (nauczany przedmiot: ćwiczenia z procesów poznawczych oraz różnic indywidualnych)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Wykonawca w grancie badawczym finansowanym przez NCN, pod kierunkiem dr Moniki Wróbel pt. Lubię Cię i czuję się tak, jak Ty - o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego (grant 2012/07/D/HS6/00947, 2013-2016)

Wybrane publikacje:

Królewiak, K., Wróbel, M. (2017). Czy uśmiech ładnych ludzi jest bardziej zaraźliwy? Atrakcyjność fizyczna jako moderator zarażania afektywnego. Psychologia Społeczna, 43, 397–404.

Królewiak, K. (2017). Need for Power. W: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (red.) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham.

Wróbel, M., Królewiak, K. (2017). Do we feel the same way if we think the same way? Shared attitudes and the social induction of affect. Basic and Applied Social Psychology39, 19-37.

Wróbel, M., Królewiak, K., Czarna, A. (2015). Do I mirror your mood if we’re peas in a pod? Similarity and liking in the social induction of affect. The Journal of Social Psychology, 155, 636-649.

Wróbel, M., Królewiak, K. (2015). Is your mood more contagious if you are likeable? The role of liking in the social induction of affect. Polish Psychological Bulletin, 46, 413-420.

Królewiak, K., Wróbel, M. (2014). Poczuję to, co Ty, jeśli Cię polubię – wpływ atrakcyjności interpersonalnej na zarażanie afektywne. Psychologia Społeczna, 31, 422-436.

Udział w konferencjach:

XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 16-18 IX 2017, Wrocław.
Poster: Uśmiech rywala na mnie nie działa? Rola rywalizacji i współpracy w procesie społecznej indukcji afektu

VII Konferencja Bliżej Emocji, 18-19 V 2017, Lublin
Referat: Czy (u)śmiech rywala zaraża?  Współpraca i rywalizacja a społeczna indukcja afektu

XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 4-7 IX 2014, Warszawa.
Poster: Lubię Cię, więc czuję się tak jak Ty? Cechy charakteru i atrakcyjność nadawcy komunikatu a przebieg zarażania afektywnego (współautor: M. Wróbel)

5th European Conference on Emotion (Consortium of European Research on Emotion), 27-28 III 2014, Berlin, Niemcy.
Poster: Am I more susceptible to catching your mood if you are similar to me? The role of similarity in affective contagion (współautor: M. Wróbel)

I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, 17-19 V 2013, Sopot.
Referat: Pomiar utajonej pozytywnej i negatywnej afektywności – polska wersja Implicit Positive and Negative Affect Test (współautor: M. Wróbel)

IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 12-14 IX 2012, Sopot.
Referat: Lubię cię, więc czuję się tak jak ty – o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego  (współautorzy: M. Wróbel, J. Szynkowski)

4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology „Personality and Control”, 13-16 VIII 2012, Kazimierz Dolny.
Poster: Do we get contagious with the mood of people we do not like? The relationship between interpersonal attractiveness and susceptibility to affective contagion (współautor: M. Wróbel

Zainteresowania badawcze:

Społeczna indukcja afektu (mechanizmy, relacje interpersonalne a transfer afektu, wyznaczniki podatności na zarażanie afektywne, zarażanie stresem), psychologia społeczna, atrakcyjność interpersonalna, rywalizacja, badania edukacyjne.

dr Leszek Kuras

Kontakt:

 

dr Leszek Kuras

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

Wykładowca

l.kuras@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Kwiecień 2019 r. – obecnie: Medical Magnus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Dyrektor ds. jakości i rozwoju
 • Październik 2005 r. – luty 2019 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wykładowca
 • Styczeń 2015 r. – listopad 2018 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz I Zastępca Rektora, a czasowo także Rektor.
 • Czerwiec 2012 r. – maj 2016 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prodziekan kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Listopad 2009 r. - styczeń 2014 r.: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Specjalista ds. statystyki i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Kierownik projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych” finansowanego ze środków MNiSW oraz NCBiR w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”
 • Ewaluator w projekcie „Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”.
 • Autor i współautor licznych projektów badawczych i analitycznych oraz raportów z badań dotyczących łódzkiego i regionalnego rynku pracy.
 • Przewodniczący lub członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji, m.in. Idee, wartości słowa w życiu publicznym (3 edycje), Profesjonalizacja kreatywności (2 edycje)
 • Uczestnik szkoleń z zakresu zarządzania oraz wdrażania procedur zarządzania jakością
 • Uczestnik, a później także organizator szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych i edukacyjnych: e-learning, myślenie twórcze, budowanie zespołu i zarządzanie potencjałem

Wybrane publikacje:

 

Monografie, podręczniki, czasopisma

 • (2018), Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie, (Redaktor naukowy wraz z Z.J. Czarnecki, M. Stasiak), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2018
 • (2017), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 11-12/2016-2017, (Redaktor naczelny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2017), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności (Redaktor naukowy wraz z E. Woźnicka, K. Witerska), AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2016), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, A. Fadecka), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2016
 • (2015), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 9-10/2014-2015, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015
 • (2014), Podręcznik wdrażania i prowadzenia obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, (Redaktor merytoryczny), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, J. Makowska), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2013), Media, kultura, społeczeństwo, nr 7-8/2012-2013, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2013

 

Artykuły

 • (2017), Orientacja kolektywistyczna vs orientacja indywidualistyczna, homo sociologicus vs homo kreator – dychotomia czy integralność postaw? [w:]  E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.) Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2014), Podmiotowi czy autorytarni? – główne tezy i wnioski projektu badawczego „Podmiotowość w perspektywie doświadczeń życiowych Polaków”, [w:] G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), L. Kuras, J. Stempień, Bilans etosu pracy w województwie łódzkim, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2014), Leszek Kuras, Wiesław Przybyła, Łukasz Zaorski-Sikora, Zmiany edukacji akademickiej. O kształceniu podmiotowym na potrzeby rynku pracy, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2013), Podmiot aktywny – przegląd wybranych koncepcji podmiotu i podmiotowości, [w:] E. Woźnicka, Ł. Zaorski-Sikora (red.), Akademia. Idee, metody, działania, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź
 • (2013), Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce – sukces czy porażka, [w:] S. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2013), Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne, [w:] B.J. Grzyb, A. Łacina-Łanowski, M. Wasielewski (red.), W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo AHE w Łodzi,  Łódź
 • (2012), Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze, [w:] J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak (red.), Zadania współczesnej humanistyki. Człowiek i nauka, Kraków 2012
 • (2011), Wizerunek polityczny i reklama polityczna, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Warsztat: „Reklama w polityce. Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego”, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się, [w:]  Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik, Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), L. Kuras, J. Stempień, Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), Społeczeństwo polskie i jego problemy po 20. latach transformacji. Sprawozdanie z konferencji, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1 (5)/2010, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2010), Pomiędzy „funkcjonalnym” a „enklawowym” społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i „obywatelskości” w Polsce – wybrane aspekty, [w:] Danuta Walczak-Duraj (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • (2010), Pokolenie’89 – czyli bierni demokraci, [w:] Ewa Nowak, Rafał Riedel, Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, Europeizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • (2010), L. Kuras, J. Stempień, J. Tokarski, Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha (red.), Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha, (red.), Edukacja, gospodarka i rynek pracy w województwie łódzkim – wybrane obszary. Stan na koniec listopada 2009 roku, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2009), Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”, [w:] Sławomir Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości, [w:] Sławomir Partycki (red.), Kultura a rynek, t.1, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), O podmiotowości i jej koncepcjach, [w:] Innowacje w Edukacji Akademickiej, t. 7, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2007), Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność - Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2007), Rola mediów i reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku politycznego, [w:] Anna M. Zarychta, Łukasz Donaj (red.), Media a Polityka, WSSM, Łódź
 • (2007), Kultury i organizacje, recenzja książki Geerta Hofstede i Gerta Jana Hofstede Kultury i organizacje. Zaprogramowane umysłu, PWE, Warszawa 2007, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 2, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 •  (2006), Media i marketing polityczny, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2006), Kształtowanie wizerunku politycznego w perspektywie etycznej, [w:] Danuta Walczak-Duraj, (red.), Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego
 • (2006), Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin

Udział w konferencjach:

 • (2018), XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa”, Organizator: KUL Jana Pawła II w Lublinie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The Armenian Marketing Association, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Nałęczów 21-23 maja 2018 r. (Referat: Kształcenie podmiotowe jako czynnik rozwoju kompetencji użytecznych w nowoczesnym społeczeństwie, Prowadzenie Grupy Eksperckiej nr 1)
 • (2018), III Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 19-20 kwietnia 2018 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność w biznesie)
 • (2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie – kreatywne działanie”, Organizator: AHE w Łodzi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 25-26 kwietnia 2017 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność regionów)
 • (2017), III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 15 listopada 2017 r. (Referat: (Bez)podmiotowość w sferze politycznej, czyli o alienacji politycznej, Komitet Organizacyjny Konferencji)
 • (2016), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Łódź 15-16 marca 2016 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Profesjonalizacja kreatywności w sektorze kreatywnym)
 • (2015), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i w reklamie”, Organizator AHE w Łodzi, Łódź 22-23 kwietnia 2015 r. (Referat: Idee, wartości i słowa w kampanii prezydenckiej 2015, Przewodniczący Sesji Plenarnej Konferencji)
 • (2014), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych”, Organizator, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Sandomierz, 29.05.2014 r. Referat: Bieganie, fitness, slow food – socjologiczne spojrzenie na zjawisko zdrowego stylu życia Polaków.
 • (2013), XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy środkowej i wschodniej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Nałęczów, 13-15.05.2013 r. (referat: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce - sukces czy porażka, prowadzenie grupy eksperckiej dotyczącej problematyki przedstawionej w referacie)
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie przez całe życie. Perspektywy i nadzieje”, Organizator WSHE w Sieradzu, Sieradz 13.12.2013 r. Referat: O dwóch modelach edukacji – przyczynek do dyskusji. Członek Komitetu Naukowego Konferencji
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym”, Organizator AHE w Łodzi (organizacja konferencji, referat: Demokracja jako wartość – wartość demokracji w Polsce, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prowadzenie sekcji tematycznej), Łódź 17-18.04.2013
 • (2012), Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Możliwość w nauce, nauka w możliwości”, Sieradz, 15 maja 2012 r.; referat: „Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze”
 • (2012), Konferencja Naukowa „Metodologia współczesnej humanistyki”, Wodzisław Śląski, 22 czerwca 2012 r.; referat: „Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne”
 • (2010), Konferencja Naukowa „Polityka – etyka – praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010)”, Bukowina Tatrzańska, 7-9 czerwca 2010 r.; referat: Pomiędzy funkcjonalnym a enklawowym społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i obywatelskości w Polsce – wybrane aspekty
 • (2009), X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „E-gospospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 11-13.05.2009; referat: Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”
 • (2009), Konferencja Naukowa „Polska i Europa Środkowa - demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja" - Nałęczów, 28-29 maja 2009 r.; referat: Społeczna i polityczna aktywność pokolenia’89
 • (2008), IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura a rynek”, Nałęczów, 12-14.05.2008, referat: Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości
 • (2007), VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14-16.05.2007; referat: Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem
 • (2006), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, Nałęczów15-17.05.2006; referat: Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim
 • (2006), Konferencja Naukowa „Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla demokracji”, Poznań, 16-17.02.2006; referat: Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego
 • (2006), Konferencja Międzynarodowa „Media a Polityka”, Łódź, 27-28.04.2006; referat: Rola mediów w kreowaniu wizerunku politycznego
 • (2005), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralność w polityce czy polityka w moralności”, Bukowina Tatrzańska, 08-10.09.2005; referat: Budowanie wizerunku politycznego a etyka

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie jakością i zespołem
 • Podmiotowość w biznesie, edukacji i zarządzaniu
 • Komunikacja interpersonalna i kreowanie wizerunku w sferze publicznej (od organizacji biznesowej do marketingu politycznego),
 • Wybrane problemy sfery publicznej (rynek pracy, zmiana społeczna, nowoczesne organizacje)
dr Małgorzata Marszałek

Kontakt:

 

dr Małgorzata Marszałek

wykładowca

m.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 / 2019 wykładowca WSBiNoZ w Łodzi            
 • 2005  - nadal Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie                  
 • 2013 – 2017   adiunkt, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie                                                                         
 • 2001 – 2005 młodszy asystent w Poradni dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin                        
 • 1988 – 1993 nauczyciel praktycznej nauki zawodu, Liceum Medyczne w Zgierzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Psychologia Uniwersytet Łódzki, 2019
 • Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, kurs zaawansowany, 2013   
 • Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2013
 • Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej, Uniwersytet Łódzki, 2005           
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs podstawowy, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2003
 • Uzyskanie tytułu zawodowego magistra na kierunku pedagogika, w zakresie polityki społecznej, 2002

Wybrane publikacje:

 • M. Marszałek, J. Miniszewska, M. Zadworna-Cieślak, Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • M. Marszałek M., i Zadworna Cieślak M., artykuł pt. „Różne oblicza starości”, w: „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, redakcja naukowa Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2017, s.173 - 183.
 • M. Marszałek „Jak sobie szkodzimy”, nr.9, wrzesień 2003, s.11.
 • M. Marszałek „Powody niszczenia siebie”, nr.9, wrzesień 2003, s. 14.
 • M. Marszałek „Rany modne, rytualne albo rozpaczliwe”, nr.5, maj 2003, s. 35-36.

Udział w konferencjach:

 • 6-7.11.2018r. Marszałek M., Miniszewska J., Zadworna-Cieślak M., Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • 11-13.12.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., Interdyscyplinarna  Konferencja Naukowa „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy”, temat prezentacji: „Andragogika wobec wyzwań wieku senioralnego”.
 • 18.05.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, referat    pt. „Różne oblicza starości”.

Zainteresowania badawcze:

 • Agresja i przemoc w relacjach społecznych
 • Terapia psychodynamiczna
 • Terapia uzależnień
 • Psychologia społeczna
dr Krzysztof Nawrocki

Kontakt:

 

dr Krzysztof Nawrocki

Wykładowca

k.nawrocki@wsbinoz.pl

dr Monika Ponichtera-Kasprzykowska

Kontakt:

 

dr Monika Ponichtera-Kasprzykowska

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej

 • 2021 – nadal adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2008 – nadal prywatna praktyka psychologiczna, Gabinet Psychologiczny Monika Ponichtera -Kasprzykowska
 • 2008 – nadal psycholog, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
 • 2006 - 2007 opiekun osób niepełnosprawnych, Irlandia
 • 2006  psycholog, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • 2003 – 2005 psycholog, praktyki i wolontariat w ośrodku NAVICULA dla osób z autyzmem

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2021 obrona rozprawy doktorskiej pt. „Warianty testu fluencji słownej w diagnostyce otępień”, tytuł doktora nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski
 • 2021 Szkolenie „Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2” – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
 • 2019 -2020 Podyplomowe Studia Psychologii Transportu, Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 • 2017 Szkolenie „Testy w diagnozie neuropsychologicznej” – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
 • 2017 Kurs Racjonalna Terapia Zachowania – Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania, Warszawa
 • 2015 - 2016 Kurs Podstawy Hipnozy  – Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, Kraków
 • 2005 – 2006 Podyplomowe Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • 1999 – 2004 Studia magisterskie dzienne na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek: Psychologia Doradztwa Zawodowego i Organizacji
 • 2010 „Pacjent z chorobą Alzheimera – podstawowe zasady komunikacji, metody postępowania, elementy treningu funkcji poznawczych” – Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Łódź
 • 2007 – 2008 Szkolenie z zakresu Psychologii Zorientowanej na Proces (150 godzin) - Akademia Pracy z Procesem, Warszawa

Wybrane publikacje:

 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Sobów, T., Kaźmierski, J. (2019). Warianty testu fluencji słownej w diagnostyce otępień – czy wybór liter ma znaczenie? 19 (2), 149 – 157.
 • Pękala, K., (2015). Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych. Aktualności Neurologiczne, 15 (4), 210-216. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (3), 177 – 186.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Sobów, T. (2014). Adaptacja i wykorzystanie testu fluencji słownej na świecie. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (3), 177-186.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M. (2014). Komunikacja z osobą cierpiącą na otępienie. W: (red.) Arczewska, B., Bus, I., Podgórski, G. Poradnik dla rodzin i opiekunów osób starszych. Praca zbiorowa. „Miłorząb” Fundacja na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, 32-41.
 • Sobów, T., Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K. (2013). Inhibitory cholinesterazy i memantyna: racjonalne wybory czy intuicja? Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, 5 (4), 209-216.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K., Sobów, T. (2013). Niefarmakologiczne strategie postępowania w zaburzeniach zachowania towarzyszących otępieniu. Aktualności Neurologiczne, 13 (4), 302-307.

Zainteresowania badawcze:

neuropsychologia, psychologia kliniczna, psychogeriatria, psychoterapia

dr Sylwia Rydz

Kontakt:

 

dr Sylwia Rydz

wykładowca

s.rydz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1995 - 2000r. – studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ
 • 2000 - 2006 –  asystent w Instytucie Psychologii UŁ
 • 2006 - 2015- adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ
 • X 2015 – X 2017 – prodziekan kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • III 2016- XII 2017 – prorektor ds. kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • 2015 – 2019-  adiunkt kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • I –II 2018 – Zastępca Kierownika Wydziału w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi
 • III 2018 – nadal - Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie „TBRI- Interwencja relacyjna  oparta na zaufaniu”
 • Szkolenie „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie”
 • Szkolenie „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią”
 • Szkolenie „Diagnoza i postawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Szkolenie „Akademia kreatywności”, 32 godziny szkolenia, Centrum Kreatywności i   Przedsiębiorczości Instytutu postępowania Twórczego.
 • Szkolenie „Narzędzia, techniki i metody współczesnego coachingu”, Akademia Rozwoju Osobistego.
 • Badania podłużne dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej u młodzieży.
 • Badania dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej w cyklu życia.
 • Konstrukcja programu pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
 • Badania dotyczące rozwoju dziecka w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.  Rodzina widziana oczyma dziecka – diagnoza rodzin na podstawie techniki „Rysunek rodziny”.
 • Warsztaty podnoszące kompetencje opiekunek żłobkowych
 • Warsztaty wspomagające dla rodziców samotnie wychowujących dzieci prowadzone w ramach programu EMPOWER - Lone Parents Building Confidence and Accessing Learning (Wzmacnianie samotnych rodziców w zakresie budowania poczucia własnej wartości oraz stwarzanie dostępu do kształcenia)” finansowanego z programu Unii Europejskiej Grundtvig/ Learning Partnership/ /Lifelong Learning,
 • Warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości dla kobiet po mastektomii – cykl spotkań realizowanych w ramach projektu systemowego „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Wybrane publikacje:

 • Lasocińska K., Michałowska-Wieczorek I., Rydz S., Zaorski-Sikora Ł.  (2017) „Metoda projektowa – kreatywność i przedsiębiorczość”- w druku
 • Sylwia Rydz, Anita Głód (2015) „Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej Polskę oraz mieszkającej na Litwie”. Folia Psychologica, nr 18 s. 111-127.
 • Marat E., Rydz S., Malinkiewicz-Bryndza O. (2015) „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie” http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-14-nr-3; str. 38-54.
 • Rydz S. (2014). Osoby rozwiedzione na rynku pracy. [w:] I.Janicka, M.Znajmiecka-Sikora (red.) „Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Wyd. UŁ. Łódź.
 • Rydz S (2014). Samotne rodzicielstwo. [w:] I.Janicka, H.Liberska (red.) Psychologia rodziny. PWN. Warszawa.
 • Rydz S. (2010). Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. [w:] I.Janicka (red.) „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. Impuls. Kraków.
 • Marat E., Rydz S. (2009). Mały, ciekawy świata człowiek. Materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i zasad postępowania. Wydawnictwo Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, str. 5-40.
 • Rydz S. (2006). Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.  [w:] T.Rostowska (red.) "Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.
 • Rydz S. (2005). Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami. [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.
 • Marat E., Rydz S. (2005). Ja i moje rodzeństwo - relacje rodzinne widziane oczyma dziecka przedszkolnego".  [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.
 • Rydz S. (2002). Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji Wima Meeus'a. [w:] T.Rostowska, J.Rostowski, (red). "Rodzina - rozwój - praca". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.
 • Rydz S., Rostowski J. (2001). „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. [w:] B.Kaczmarek, K.Markiewicz, S.Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 • Rydz S. (1997). Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej.[W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka.[red.] J.Rostowski, T.Rostowska, I.Janicka. Wyd. UŁ. Łódź.

 

Udział w konferencjach:

II Kongres Zdrowia Psychicznego, Warszawa, 03.06.2019

Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa XXI wieku”.  Wystąpienie pt. „Więzi, które chronią - rodzaje oraz znaczenie więzi dla rozwoju człowieka”. Sieradz, 18.12.2018

Konferencja „Wychowanie do samodzielności”, Łódź, 24.04.2018

V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Psychologia w Służbie Rodziny: „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, Gdańsk, 24-25.05.2016. Wystąpienie pt. „Statusy tożsamości osobowej kobiet w obszarze kariery zawodowej w zależności od sytuacji rodzinnej”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”, Warszawa, 01.12.2016.

Konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Jasło, 04.02.2017. Udział  bierny.

Konferencja  międzynarodowa Investing in children. In search for innovative solutions to improve children’s well-being. III- edycja cyklu konferencji “Neglected childhood” („Zaniedbane dzieciństwo”). Łódź, 23-24 października 2014. Wystąpienie pt. „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie”.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polki – wczoraj, dziś i jutro". Łódź, 8-9 kwietnia,

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”. 15.06.2013. Lublin. Wystąpienia pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej w okresie późnej dorosłości”.

XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. 28-30.05.2012 Zielona Góra. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości w okresie dorosłości”.

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”. 23-25.04.2012 Gdańsk. Wystąpienie pt.: „Poczucie tożsamości osobowej
 a duchowość - wybrane aspekty”.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”. 20-22.05.2011 Warszawa. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u kobiet w wybranych okresach rozwojowych”

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. 14-16.06.2011 Kraków. Wystąpienie pt.: „Statusy tożsamości osobowej a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich”.

III Ogólnopolskie Seminarium w Łodzi „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”. 5-6.11.2010 r. Wystąpienie pt. „Kreatywność, ograniczenia i stereotypy a trudne zachowania dzieci”.

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. 14-16.06.2010. r., Łódź. Wystąpienie pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości a style przywiązania do partnera u kobiet”.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”. 21-22.09.2009 r. Gdańsk. Wystąpienie pt. „Postawy rodzicielskie ojców a osobowość ich dzieci”

XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Bydgoszcz. 5-7 06.2008r. Wystąpienie pt. „Żłobek jako placówka wspierająca rozwój małego dziecka”.

I Konferencja Naukowa "Starość nie musi być smutna". Kalisz. 18.06.2008r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie hipoterapii dla osób starszych”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka”. Łódź , 28-29.04.2005. Wystąpienie pt. „Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego”.

XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25.06.2006r, Ustroń. Wystąpienie pt. „Trendy rozwojowe statusów tożsamości w okresie dorastania”.

XI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25.04.-28.04.2002r. Cieszyn. Wystąpienie pt. „Poczucie sensu życia i kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży licealnej”.

VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 7-10.05.1998r. Puławy. Wystąpienie pt. „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”.

 

Zainteresowania badawcze:

 • Liczne publikacje z zakresu psychologii oraz udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych
 • Prowadz3nie warsztatów psychologicznych dotyczących pracy na zasobach
 • Szkolenie Biofeedback I stopnia
 • Kurs języka migowego poziom B2
 • Relacje interpersonalne w różnych środowiskach
 • Praca z końmi metodami naturalnymi i szerokie zastosowanie hipoterapii w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
dr Magdalena Sadowska

Kontakt:

 

dr Magdalena Sadowska

adiunkt

m.sadowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2010 do nadal - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu, starszy psycholog
 • 2014 do nadal - NZOZ „Adamed”, psycholog, psychoterapeuta
 • 2002 – 2007 - Studium doktoranckie UŁ, doktorant
 • 2000 – 2002 - Zakład Amin Biogennych PAN, asystent
 • 1999 – 2000 – Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN, asystent

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2002 – 2007 – Studium doktoranckie UŁ
 • 2004 – 2009 – Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ – studia psychologiczne
 • 2009 – 2012 – Studium Psychoterapii Uzależnień, Fundacja EtOH W-wa
 • 2012 – 2016 – Kurs Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
 • 2019 – 2020 – Szkolenie Terapia Stanów Ego, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, Poznań

Udział w konferencjach:

2014 – Kongres Psychoterapii, Kraków

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, choroby i zaburzenia psychiczne, psychoterapia, hipnoza

dr Piotr Szpakowski

Kontakt:

 

dr Piotr Szpakowski

Wykładowca

p.szpakowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Kierownik Ogniwa do Spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od 2007 do obecnie
 • Wykładowca  w AHE w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Jaśle- 2016/2017
 • Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym Łódź- Śródmieście 2004/2005

Wybrane publikacje:

 • Tolerancja jako pojęcie interdyscyplinarne i pożądana wartość interpersonalna [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, 2019
 • Dorosłość jako uniwersalna kategoria aksjologiczna [w:] Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej, red. Semkow J. ,Pazgan J. Legnica, 2012.
 • Współczesny człowiek dorosły w perspektywie aksjologiczno – andragogicznej [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka, red. Bartoszewski J., Lisiecka J., Swędrak J., Kraków, 2012.
 • Wolność w edukacji dorosłych [w:] Dorosły w procesie kształcenia, Fabiś A., Cyboran B., Bielsko-Biała - Zakopane, 2009.  Biblioteka Edukacji Dorosłych.

Udział w konferencjach:

 • 12.2017, Konferencja naukowa Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi; referat
 • 10.2013, Seminarium naukowe Człowiek dorosły wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; referat
 • 11.2011, Konferencja naukowa Człowiek XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu; referat
 • 11.2010, Konferencja naukowa Wartości uniwersalne w rzeczywistości ponowoczesnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; referat
 • 11.2005, Konferencja naukowa Uniwersalia życia ludzkiego a edukacja dorosłych, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet w Hanowerze.

Zainteresowania badawcze:

wybory dokonywane przez współczesnych dorosłych, etyka, filozofia egzystencjalna, filozofia dialogu. andragogika, teoria wychowania, pedagogika filozoficzna oraz aksjologia edukacji dorosłych.

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2014 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 04.2008 - obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

10.2014 – 30.2015 Międzynarodowy Projekt  Badawczy NR BP-3/2014. Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku.

Projekt Badawczy Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (czas trwania projektu: 2017-2018)

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8          
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, (red. )A. A. Zych, Wyd. Naukowe Śląsk.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6
 • Tanaś V., Residential Child and Youth Care in Poland [in:] Residential Child and Youth Care in a Developing World, European Perspectives (ed.) T. Islam, L. Fulcher The CYC-Net Press, Cape Town South Africa 2017, e-book: ISBN 978-1-928212-28-7
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Lifelong Learning, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 1.Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.

Udział w konferencjach:

 • 03.2019 VII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Mass media we współczesnym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 11.2018 VI Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 05.2017 V Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego referat: Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych.
 • 11.2016 IV Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 10.2016 II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 21-22 października 2016 r. Członek Komitetu Naukowego,
 • 05.2016 III Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 01.2016 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki, Uniwersytet Łódzki. Udział w dyskusji.
 • 12.2015 II Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 
 • 11.2015 Konferencja Naukowa Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,  referat: Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście  edukacji seniorów.

 

dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

Dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

adiunkt

k.wielemborek@wsbinoz.pl 

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2018 adiunkt, Zakład Koordynowanej Opieki UM w Łodzi, Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Rodzinnego
 • Od 2015-2018 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Od 2006- X.2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi starszy specjalista do spraw obsługi nauki i dydaktyki, zakład medycyny zapobiegawczej i sportowej
 • Od 2006-2018 CSK poradnia prewencji chorób układy krążenia i metabolicznych, poradnia sportowo-lekarska, dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej – pielęgniarka ul Pomorska 251
 • Od 2008-nadal  wykonywanie prac organizacyjno-zarządzających, medyczno-administracyjnych i koordynujących w NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk ul. Wschodnia 41
 • Od 2002 ZDZ w Łodzi ul. Łąkowa 4- wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • 2002 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • 2002 mgr pielęgniarstwa UM w Łodzi
 • 2006 dr n med. UM w Łodzi w zakresie medycyny, specjalność: fizjologia wysiłku fizycznego
 • 2016 kurs dokształcający z dietetyki w Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • 2016 szkolenie z zakresu konflikty w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2016 kurs specjalistyczny z wywiadu i  badań fizykalnych
 • 2016 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz II
 • 2017 szkolenie metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych
 • 2019 kurs specjalistyczny RKO
 • 2019 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz I
 • 2019 kurs wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
 • 2019 kurs trenera symulacji medycznych
 • 2019 specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego (w trakcie)
 • 2020 studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia
 • 2020 kurs wykonywania testów skórnych w trakcie
 • 2020 szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • 2019-2020 udział w projektach ICNP, CitizenAct- Senior Citizens , Actors in Healthy Living with Digital Tools

Wybrane publikacje:

Evaluation of the workload of nurses caring for patients with congenital diaphragmatic hernia in a neonatal intensive care unit, according to the TISS-28 and NEMS scales Paulina Szydłowska-Pawlak1,2,A,B,C,D, Aleksandra Matczak2,B, Barbara Librowska1,E, Elżbieta Zdżalik1,E, Dorota Kilańska1,C,E,F, Katarzyna Wielemborek-Musiał1,C,E Problem y Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): Katarzyna Wielemborek-Musiał, Katarzyna Szmigielska, Joanna Leszczyńska, Anna Jegier. Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults.2016; : Biomed Res. Int

Udział w konferencjach:

 • 2007/2008 koordynowanie i udział w realizacji I i II części Ogólnopolskiego Programu Prewencji Chorób Układu Krążenia POLKARD, Ministerstwa Zdrowia na terenie Łodzi, oraz w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
 • 2008-2009 udział w Programie POLKARD SENIOR w Klinice Geriatrii UM w Łodzi
 • 2016 Konferencja Medycyna Sportowa, Nadciśnienia Tętniczego, Kardiologiczna
 • 2019 udział w wdrażaniu dokumentacji ICNP
 • 2019 Konferencja Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy

Zainteresowania badawcze:

Medycyna sportowa, dietetyka, pielęgniarstwo rodzinne, medycyna rodzinna, prewencja chorób niezakaźnych.

mgr Aleksandra Bugajak

Kontakt:

 

mgr Aleksandra Bugajak

Wykładowca

a.bugajak@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:  

 • 2020-2021 Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzezinach 
 • 2019-2020 Fundacja Słonie na Balkonie w Łodzi 
 • 2018-2019 Jednostka Wojskowa 4395 w Leźnicy Wielkiej  

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – obecnie Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii CMUJ w Krakowie
 • 2017-2018 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu Kierunek: Kryzys i interwencja kryzysowa, studia podyplomowe
 • 2014-2015 Universität Regensburg w Niemczech, Kierunek: Psychologia, program Erasmus

Udział w konferencjach: 

2018 - I Kongres Suicydologiczny, Łódź

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Paulina Depta

Kontakt:

 

mgr Paulina Depta

Wykładowca

p.depta@wsbinoz.pl

mgr Bartosz Grancow

Kontakt:

 

mgr Bartosz Grancow

Wykładowca

b.grancow@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2019-do chwili obecnej: asystent na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2006-do chwili obecnej: specjalista w Urzędzie Statystycznym w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w projekcie - „Wdrożenie bardziej efektywnych sposobów zbierania danych” (w kontekście wykorzystania danych administracyjnych do efektywniejszego wyboru prób).

Wybrane publikacje:

 • “Zastosowanie statystyki małych obszarów do szacowania średniego dochodu rozporządzalnego na osobę w powiatach województwa łódzkiego”, Wiadomości Statystyczne Nr 11, Warszawa 2007
 • Kubacki J., Grancow B., Jędrzejczak A.: „An example of empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) application for small area estimation in Polish Household Budget Survey” w pracy zbiorowej pt.: Survey Sampling in Economic and Social Research pod redakcją J. Wywiała i T. Żądło, Katowice 2009
 • Fijałkowska A., Grancow B.: „Zagadnienia hałasu w dobie procesów metropolizacyjnych – źródła, zagrożenia i przeciwdziałanie” w pracy zbiorowej pt. „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce” pod redakcją Cz. Domańskiego i T. Śmiłowskiej, Warszawa 2010
 • Fijałkowska A., Grancow B.: „Potencjał metod e-learning w nauczaniu przedmiotów ilościowych” w pracy zbiorowej pt.: „Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych” pod redakcją Cz. Domańskiego, Łódź 2011

 

 

Udział w konferencjach:

 • Uczestnictwo w konferencjach „Multivariate Statistical Analysis” 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2017, 2018, 2019
 • Wygłoszony referat  na konferencji  „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce” 2009

Zainteresowania badawcze:

 • metoda reprezentacyjna
 • metodologia badań statystycznych
 • statystyka wielowymiarowa
mgr Ewelina Hadło

Kontakt:

 

mgr Ewelina Hadło

Wykładowca

e.hadlo@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:  

 • Lipiec 2021 do teraz - psycholog Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej
 • Od kwietnia 2015 do czerwca 2021 - psycholog w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
 • Od lutego 2015 do sierpnia 2015 - praca w ośrodku rehabiltacyjno- readaptacyjnym dla osób uzależnionych
 • Od listopada 2014 do 2019 roku - praca jako nauczyciel akademicki m.in. przedmiotów „Psychologia wychowawcza”, „Psychologia rozwoju człowieka” w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

2014 - ukończenie z wynikiem bardzo dobrym Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II (specjalizacja: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii)

Od lipca 2011 roku do września 2011 roku - Praktyki w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie na oddziałach: dla młodzieży, leczenia wczesnych psychoz oraz oddziale dla podsądnych. Do moich obowiązków należało: przeprowadzanie badań klinicznych, wywiadów, sporządzanie opinii psychologicznych, współpraca z zespołem lekarskim, organizacja zajęć z zakresu arteterapii.

Od października 2012 roku do czerwca 2013 roku - Przeprowadzanie badań klinicznych oraz udzielanie wsparcia
dzieciom i ich rodzicom na Oddziale Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie

 

Praca psychologa w Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej rozwinęła, wzmocniła u mnie kompetencje diagnosty zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Do moich obowiązków pogłębiających umiejętności psychologa należą:

- sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

- sporządzanie opinii o predyspozycjach i motywacji kandydatów na

rodziców zastępczych/prowadzących rodzinny dom dziecka/dyrektorów i wychowawców placówek typu rodzinnego oraz weryfikujących predyspozycje i diagnozujących motywację osób pełniących ww. funkcje

- uczestnictwo w zespołach dotyczących oceny sytuacji dzieci znajdujących się w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka

- uczestnictwo w zespołach oceniających rodzinę zastępczą/prowadzącego rodzinny dom dziecka

- uczestnictwo w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego

- uczestnictwo, monitorowanie, modelowanie spotkań rodziców biologicznych z dziećmi/sporządzanie opinii dla potrzeb sądu na temat ww. spotkań

- prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich podopiecznych

- współpraca z koordynatorami i pracownikami socjalnymi pracującymi z rodzinami zastępczymi

- wizytowanie środowisk objętych wsparciem

- współuczestnictwo w tworzeniu planu pomocy dziecku i oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego

- współpraca z sądami, policją, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi a także organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej

UDZIAŁ W SZKOLENIACH:

- „Rola specjalisty: psychologa i pedagoga we wspieraniu rodzinnej pieczy zastępczej. Współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej" organizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

- Udział w szkoleniach dotyczących traumy oraz rozwoju psychoseksualnego dzieci organizowanych przez Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie Cukinia

- „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka” w ramach projektu „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

- „Bajkoterapia w procesie wspierania dzieci” organizowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

- „Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychiczne. Anomalie w zachowaniu dzieci i młodzieży w okresie izolacji spowodowanej epidemią Covid -19 - sytuacja dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej”

- „Terapia ręki - warsztaty" organizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Nauk Społecznych

- „Trust - Based Relational Intervention® Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu” organizowane przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

- „Zasoby zespołu i budowanie relacji poprzez kontakt z końmi” warsztaty psychologiczne

- „Sposoby radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży" zrealizowanym w ramach projektu UE

Szkolenie kadr pieczy zastępczej

- „Organizacja pomocy dla dzieci z FASD - diagnoza i budowanie systemu wsparcia” zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

- „Zapobieganie zaburzeniom ze spectrum autyzmu”

- udział w konferencji „Sex w małżeństwie jest ważny. Najnowsze rekomendacje" zorganizowanej przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Łódzkiej, Łódzki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Centrum Służby Rodzinie i Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej.

Zainteresowania badawcze:

Diagnostyka dzieci, dorosłych

Zaburzenia przywiązania

Wykorzystanie metod projekcyjnych w diagnozie systemu

rodzinnego i w pracy z rodziną

Neuropsychologia

Psychologia kliniczna

mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Piotr Jancz

Kontakt:

 

mgr Piotr Jancz

Wykładowca

Lektor języka angielskiego

p.jancz@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2009 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego (przygotowanie do Egzaminów City&Guilds and PTE)
 • 10.1998 – 09.2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania od  A-1 – do C-1
  • przygotowywanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, TOEIC
  • prowadzenie zajęć w grupach Business i Medical English oraz English for Computer Science.
 • 03.2004 – 10.2009, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów – IPT Sp. z o.o., Stanowisko: Dyrektor
  Zakres obowiązków:
  • organizacja i nadzór nad kursami języków obcych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu, tworzenie
  • nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów,
  • uzyskiwanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów językowych
  • przygotowywanie i prezentacja ofert, negocjacje warunków handlowych, monitorowanie świadczonych usług
  • nadzór nad utworzeniem oddziałów Akademii na terenie całego kraju
  • udział w tworzeniu strategii promocji i sprzedaży kursów językowych w Łodzi oraz innych regionach
  • przygotowywanie rocznych budżetów Akademii
  • rekrutacja zamiejscowych koordynatorów Akademii, lektorów i pracowników administracji, ocena ich kwalifikacji i akceptacja wynagrodzeń opracowanie programu kontroli jakości kształcenia i nadzór nad poziomem nauczania, organizacja szkoleń, dbałość o rozwój kadry dydaktycznej i administracyjnej nadzór nad opracowaniem programów nauczania, dobór podręczników do odpowiednich kursów
  • nadzór nad organizacją cyklu imprez kulturo-poznawczych DNI NARODÓW.
 • 10.2010 – 2018 Szkoła językowa - LANG LTC z Warszawy, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków: prowadzenie szkoleń w firmach Siemens, PGE, Budimex, Procter&Gamble, BSH. 
 • 09.2018 – obecnie Szkoła Językowa Hutchinson.
  Zakres obowiązków: trener językowy – szkolenia dla firm – Commerz Bank, Browin, IKEA.                                               

Udział w konferencjach:

Konferencje językowe PASE – 2016, 2017, 2018

mgr Daniel Knaga

Kontakt:

 

mgr Daniel Knaga

Wykładowca

d.knaga@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2010-2015: Uniwersytet Łódzki (magister prawa)
 • 2015- nadal: Uniwersytet Łódzki (studia doktoranckie na kierunku prawo)
 • 2015-2016: Sąd Okręgowy w Sieradzu (asystent sędziego)
 • 2016: Sąd Apelacyjny w Łodzi (asystent sędziego)
 • 2018-2021: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (aplikant prokuratorski)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Stypendium Rektora za średnią i osiągnięcia naukowe (2012-2015)
 • List gratulacyjny Rektora za wysokie wyniki w nauce (2014 i 2015)
 • Dotacja projakościowa (2015-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2016-2017) (2017-2018) (2018-2019)
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów (2016-2017) (2017-2018) (2018-2019)
 • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (216-2017) (2017-2018) (2018-2019)

Wybrane publikacje:

Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2015  roku, sygn. akt U 8/15, Państwo i Prawo nr 2/2018;

Język prawny i prawniczy – wypowiedzi służące tworzeniu i stosowaniu prawa [w:] Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo, Kielce 2017;

Oczywista bezzasadność skargi konstytucyjnej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 1 (35)/2017;

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi konstytucyjnej, Przegląd Sądowy nr 11-12/2016;

Przedmiot kontroli w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej, Rocznik Samorządowy tom 5/2016

Udział w konferencjach:

05.2019  - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo wyborcze – współczesne problemy w teorii i praktyce” (Łódź), referat pt. „Przepisy karne dotyczące ciszy wyborczej – ocena określoności znamion i postulaty de lege ferenda ”;

03.2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. Rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu oraz o samorządzie województwa”(Kraków), referat pt: „Wpłaty korekcyjno-wyrównawcze jako szczególne źródła dochodu niektórych samorządów – analiza pod kątem zgodności z Konstytucją”;

03.2017 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo do prywatności w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka” (Olsztyn), referat pt.: „Specyfika konstytucyjnych ograniczeń prawa do prywatności a międzynarodowe standardy w zakresie autonomii informacyjnej jednostki”;

04.2015 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych” (Toruń), referat pt.: „Ujęcie wąskie czy szerokie polskiego modelu skargi konstytucyjnej? Rozważania na tle modelu niemieckiego, hiszpańskiego i czeskiego”;

03.2015 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „VII Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego” (Toruń), referat pt.: „Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej – zdolność skargowa partii politycznej w świetle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2011 roku (Ts 256/09)”;

11.2014 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarowanie kapitałem ludzkim – wyzwania organizacyjne i prawne” (Łódź), referat pt.:  „Podporządkowanie autonomiczne pracowników zajmujących stanowiska  kierownicze”;

03.2014 - Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „From Human Wrongs to Human Rights – Challenges for Contemporary Human Rights Law” (Toruń), referat pt.: ,,Ratione temporis Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących prawa do życia – rozważania na przykładzie skargi katyńskiej”         

Zainteresowania badawcze:

prawa człowieka, ustrój organów ochrony prawnej, sądownictwo konstytucyjne

mgr Paweł Konopacki

Kontakt:

 

mgr Paweł Konopacki

Wykładowca

p.konopacki@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2021 – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, psycholog w Domu Dziennej Rehabilitacji dla osób chorujących na Alzheimera.
 • 2019-2021- psycholog, terapeuta Ośrodka Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.
 • 2019 – do dziś – psycholog w Centrum Seniora przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.
 • 2021 – wykładowca, kierunek Pedagogika, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

2017 – certyfikat Inernational Coach Community

2018 – dyplom magistra psychologii, Uniwersytet SWPS

2020 – rozpoczęcie szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

mgr Beata Marszałek

Kontakt:

 

mgr Beata Marszałek

wykładowca

b.marszalek@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016r. – 2020r.   Wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2015r.  - nadal   Pedagog, doradca zawodowy, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 ŁSSO w Łodzi
 • 2009r.-2018r.    Kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • 2004r. - nadal  Dyrektor/Pedagog /Doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2007r.- 2011r. Konsultant /Doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi
 • 2004r. – 2006r.  prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła   Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 2002 – 2004r.   Dyrektor/Lider działań twórczych,  Gimnazjum Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998 – 2004r.   Dyrektor/lider działań twórczych,  Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998r. – 2005r.  Lider umiejętności twórczych, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna
  w Łodzi
 • 1990 – 1999r.   Wychowawca; prowadzenie koła żywego słowa i drużyny harcerskiej, w okresie 1997 – 1998r. dodatkowo jako lider działań twórczych,   III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi
 • 1989 – 1990r.   Wychowawca,   Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi
 • 1989r.   Instruktor służb społecznych, Pracownik socjalny,  Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź -Widzew

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Prowadzenie spotkania Międzyporadnianej sieci współpracy i wymiany doświadczeń nt.: Sposób na konstruktywne rozwiązywanie problemu trudnego dziecka/ucznia w grupie/klasie we współpracy poradni z placówką. Kroki rozwiązywania problemu z wykorzystaniem praktycznych metod (2018r.)

Prowadzenie Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Trener PWR i TROP oraz specjalista indywidualnego wsparcia w projekcie „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”

Realizator - Grant KO Łódź -  Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem oraz Przeciwdziałanie agresji w szkole

Trener PWR  i TROp oraz tutor w projekcie „Klub NOTA BENE – rozwój, pasja, kreacja”

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”

Szkoleniowiec, „Europejskie standardy w edukacji. Kursy doskonalące dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z  województwa łódzkiego”

Kierownik i Realizator - Grant KO Łódź  - Terapia pedagogiczna, Poradnictwo zawodowe, Wychowanie i Profilaktyka

Szkoleniowiec, „Akademia transportowa – kierowca”

Szkoleniowiec, „45+” realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” , szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

Koordynator projektu unijnego Socrates Comenius  „Stereotypy i ksenofobia  w Zjednoczonej Europie”

Wybrane publikacje:

2018 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim.  Historia i współczesność.

2012 Sytuacje trudne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

2012 Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery w pracy z uczniem

2010 Materiały szkoleniowe. Trening interpersonalny

2006 Podmiotowość i wychowanie ucznia trudnego

Udział w konferencjach:

Wystąpienia na konferencjach:

- organizowanej przez PPP w Konstantynowie Łódzkim " Moja droga do MOS" (2015r.),

- organizowanej przez WODN Łódź "Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metody współpracy szkół z instytucjami" (2016r.),

- organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi "Sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą" (2016r.),

- organizowanej przez Fundację Siłaczka "Nowe standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem" (2017r)

Zainteresowania badawcze:

mediacja

coaching

skuteczna pomoc w kontakcie z człowiekiem w kryzysie

skuteczne metody pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

skuteczna pomoc w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością

pomoc w  interwencji kryzysowej

konstruktywna praca z rodziną, w tym z rodziną dysfunkcyjną  i z przemocą

doradztwo zawodowe

programy profilaktyczne

mgr Iga Marszałek

Kontakt:

 

mgr Iga Marszałek

Wykładowca

i.marszalek@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2018 – obecnie – nauczyciel kontraktowy, Pałac Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi
 • 2013 – obecnie – wykładowca i szkoleniowiec, Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego, oddziały w Łodzi, Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Kielcach i w Warszawie
 • 2014-2015 – psycholog, warsztatowiec, praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Prowadzenie projektów o charakterze artystycznym w ramach wymiany polsko-ukraińskiej podczas Międzynarodowych Warsztatów w Bieszczadach w roku 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020;
 • Prowadzenie warsztatów w ramach projektu Erasmus+ w 2019 roku;
 • Trener i szkoleniowiec w Fundacji Artland – wsparcie przy projektach artystycznych;

Zainteresowania badawcze:

Rozwój osobisty

Psychologia osobowości

Mediacje

Coaching

mgr Joanna Matczak

Kontakt:

 

mgr Joanna Matczak

asystent

j.matczak@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie - asystent Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2010- nadal: dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź;
 • 1995 - nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź, (profil montessoriański);
 • od 2011 r. do 2017r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Integralna edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
  w Łodzi z zakresu pedagogiki Marii Montessori (wykłady
  i ćwiczenia); Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r.;
 • od 2016r. do 2018r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zajęcia z zakresu planowania i dokumentowania działań edukacyjnych nauczycieli - Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Udział w projekcie Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Program Specialist - współpraca z amerykańskim ekspertem
  z zakresu pedagogiki Marii Montessori - Laurą Duprie (współautorstwo projektu).
 • Promowanie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki Marii Montessori w ramach projektu międzynarodowego "Edukacja ponad granicami" pod patronatem WSINF, Lifelong Learning Programme, Kuratorium Oświaty w Łodzi, School4child.
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt: Tworzenie regulaminu praktyk studenckich oraz ewaluacja pracy studenta, związanych z realizacją projektu "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć - Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji" Uniwersytetu Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • Konsultant merytoryczny w ramach projektu "Przedszkole bliżej Ciebie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanie audycji radiowych promujących wychowanie przedszkolne.
 • Promowanie pedagogiki Marii Montessori podczas XV, IX i XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.
 • Systematyczna współpraca z uczelniami wyższymi oraz kuratoriami
  i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i nauczycieli – organizowanie praktyk studenckich, hospitacji nauczycielskich
  i rodzicielskich.
 • Prowadzenie kursów dla nauczycieli i rodziców z zakresu pedagogiki Marii Montessori – jak łączyć teorię z praktyką.
 • Działalność w ramach Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” na rzecz wzbogacania bazy materialnej dla dzieci z łódzkich przedszkoli oraz dofinansowywania terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (działalność na rzecz ok. 30 łódzkich placówek).
 • Zdobycie (jako współautorka) II miejsca w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Wybrane publikacje:

 • Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną w przedszkolu- artykuł Poznać Zrozumieć Doświadczyć -- praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji - str75-80, Red. - Dorota Radzikowska, Anna Buła, Jolanta Bonar; Impuls.
 • Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." - Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Baraba Lauba, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska; Impuls.
 • W krainie sześciolatka. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. REA.
 • Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli. Nasza Księgarnia.

Udział w konferencjach:

 • 2019r.  – „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” -Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Praktyczna promująca pedagogikę Marii Montessori.
 • 2018r.  – „Edukacja włączająca dla wszystkich w świetle koniecznych przygotowań placówek oświatowych do pracy
  z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” -Konferencja naukowa.
 • 2018r. – „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”.
 • 2017r. – „Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. – „Mediacje w praktycznym zastosowaniu”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. „Wyzwania dla edukacji”.

Zainteresowania badawcze:

Wychowanie małego dziecka w oparciu o koncepcję pedagogiczna Marii Montessori.

mgr Tomasz Mochalski

Kontakt:

 

mgr Tomasz Mochalski

wykładowca

t.mochalski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

1994 – 2020 psycholog ZK Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 – specjalizacja z psychologii klinicznej
 • 2007 – studia podyplomowe Psychologia Transportu

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Wojciech Modzelewski

Kontakt:

 

mgr Wojciech Modzelewski

Wykładowca

w.modzelewski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Warszawa
 • Kancelaria prawna Brysiewicz & Wspólnicy Warszawa
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Eu Gas Network Codes - Florence School of Regulation

Akademia Arbitrażu - Uniwersytet Łódzki

Kurs Międzynarodowego I Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska - Universita degli Studi di Salerno    

Wybrane publikacje:

 • Instytucja sprzedaży rezerwowej a ochrona konsumentów i konkurencyjność na rynku energii elektrycznej i gazu
  Monografia pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” Wydawnictwo PAN 2021
 • Wyzwania regulacyjne w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych
  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1/2019
 • Administracyjno-prawna ingerencja w obrót gospodarczy przedsiębiorstw energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
  Ius et Administratio  2/2018
 • Regulacje prawne oraz elementy procesu inwestycyjnego w morskie farmy wiatrowe
  Monografia Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny 2018 r.

Udział w konferencjach:

 • „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” organizowanej przez Instytut
 • Nauk Prawnych PAN oraz Fundację „Mercatus et Civis” Warszawa 2019
 • „Agroprzedsiębiorczość a ochrona bioróżnorodności” Lublin 2019
 • „Ochrona dostępu do Zasobów Naturalnych” Lublin 2018

Zainteresowania badawcze:

Prawo cywilne, prawo handlowe, ochrona klimatu, odnawialne źródła energii

mgr Anna Niewiadomska

Kontakt:

 

mgr Anna Niewiadomska

wykładowca

a.niewiadomska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016-nadal  –Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Wydział Personalny
 • 2020 – Centrum Służby Rodzinie w Łodzi
 • 2013-2015 – Centrum Medyczne Dynasplint w Poznaniu
 • 2008-2013 – Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

Zainteresowania badawcze:

Psychologia różnic indywidualnych i osobowości, wpływ doświadczeń wczesnodziecięcych na aktualne funkcjonowanie, psychoterapia, psychotraumatologia

mgr Artur Olszczyński

Kontakt:

 

mgr Artur Olszczyński

wykładowca

a.olszczynski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

SENIOR .NET Developer w Makolab S.A

ECDL – wykładowca w Europen Consulting Group

Staż w Ontop Polska – pomocnik głównego informatyka

Udział w konferencjach: 

Microsoft Azure Discovery Day 2019, 2020

Zainteresowania badawcze:

Technologie w piłce nożnej i innych dyscyplinach sportowych

mgr Dorota Podolska

Kontakt:

 

mgr Dorota Podolska

wykładowca

d.podolska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 09.2021 - obecnie Psycholog — Terapeuta środowiskowy, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Pabianicach
 • 12.2019 - 03.2020 Psycholog, Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna. Prywatny Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych
 • 10.2019 - obecnie Psycholog wykładowca akademicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • 07.2019 obecnie Psycholog, USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 10.2015 - obecnie, Studia doktoranckie, Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
 • 06.2019 - obecnie Samodzielny referent ds. Badań, USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Program Horyzont 2020 Innovative Medicine Initaitive: Taxonomy, Treatment, Target and Remission. Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune m Inflammatory and Allergic Condition (3TR)
 • 01.2018 - 06.2018 Badacz w badaniu klinicznym, HealthUp sp. z o.o., Ocena umiejętności wykonania prawidłowej spirometrii za pomocą systemu spirometrycznego MySpiroo w grupie dorosłych chorych na astmę.
 • 01.2017 - 10.2018 Badacz, Sprim Advanced Life Sciences, Walidacja transkulturowa RAPP (RhinAsthma Patient Perspective) w ankiecie dla oceny Jakości Życia z perspektywy pacjenta z nieżytem nosa i astmą, do użytku u pojedynczych pacjentów.

Wybrane publikacje:

 • Szydłowska D., Rutkowska A. (2015). Określanie emocji wywołanych muzyką klasyczną przez osoby z uszkodzeniem prawego płata skroniowego. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 10 (3-4), s.116- 120.
 • Szydłowska D., Kupczyk M. (2017). Leczenie astmy — jak poprawić komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Terapia — Alergologia, 351 (4), s. 26-30.
 • Szydłowska D., Kuna P., Kupczyk M. (2018). Aspekty psychosomatyczne astmy i chorób alergicznych. Terapia — Alergologia, 363 (4), s. 108-112.
 • Szydłowska D., Kupczyk M., Kuna P. (2019) Funkcjonowanie społeczne pacjentów chorych na astmę oskrzelową. Terapia — Alergologia, 375 (4), s. 40-43.
 • Kupczyk M., Baiardini l., Molinengo G., Loera B., Szydłowska D., Kuna P., Canonica G.W., Braido F. (2020). Cross-cultural adaptation and validation of the RhinAsthma Patient Perspective (RAPP) in the Polish population. Advances in Dermatology and Allergology, XXVII (1), s-.97-102.
 • Szydłowska D., Kupczyk M. (2020). Lęk i depresja u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w dobie pandemii SARS-CoV-2 — praktyczne wskazówki. Terapia — Alergologia, 387 (4), 86-88.
 • Lacwik P., Szydłowska D., Kupczyk M., Pałczyński C., Kuna P. (2021) High levels of anxiety during the COVID-19 pandemic as a risk factor of clinical worsening in patients with severe asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice IlnternetJ.
 • Szydłowska D., Kuna P. (2021). Emocjonalne aspekty pandemii — praktyczne rady jak sobie radzić. Terapia — Pneumonologia w pandemii COVID-19, 396 (1), (on-line).
 • Szydłowska D., Kuna P. (2021). Czynniki wpływające na przestrzeganie zaleceń dotyczących ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Terapia — Alergologia, 399 (4), (on-line).
 • Mokros Ł, Witusik A, Szydłowska D, Jankowski KSI Kuna P, Pietras T. Mental health indices may fully mediate the relationship between morningness-eveningness and disease control among adult asthma patients. J Asthma. 2021 Oct 4:1-15.

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, stres w chorobach przewlekłych, psychosomatyka

mgr Ewa Pośpieszyńska

Kontakt:

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Wykładowca

e.pospieszynska@wsbinoz.pl

mgr Agnieszka Stasiak

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Stasiak

adiunkt

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

a.stasiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - asystent, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Pedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator e-learningu na kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2017-2019- Pracownik Dziekanatu i Działu Rekrutacji – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2014-2017 - Tax Care S.A. Biuro Księgowe i Rachunkowe

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Autor programu specjalności na kierunku Pedagogika II-go stopnia: Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną

Wybrane publikacje:

Stasiak A., Wykorzystanie ICT we współczesnej edukacji – w recenzji

Stasiak A., Komunikowanie masowe w świetle determinizmu technologicznego – w przygotowaniu

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.
 •  VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.
 •  V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 18 maja 2017 r.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika społeczna; nierówności społeczne i edukacyjne; pedagogika queer

mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

wykładowca

k.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

BNY Mellon - Senior Analyst/Supervisor: nadzorowanie pracowników pod względem ich jakości pracy, zgodności z procedurami i umowami zawartymi przez BNY Mellon; prowadzenie szkoleń dla stałych i nowych pracowników zespołu; przeprowadzenie zespołu przez tranzycję procesów z Irlandii; przeprowadzanie spotkań z współpracownikami (w tym 1 na 1); prowadzenie spotkań na podstawie metodologii Lean Management (głównie Kanban); ciągłe stwarzanie możliwości współpracownikom do osiągania lepszych wyników, wprowadzania udoskonaleń; przeprowadzanie szkoleń/zabawy integracyjne.

Geoban - Senior Advisor: tworzenie i uzupełnianie dokumentacji bankowej; przeprowadzanie szkoleń dla nowych pracowników (szkolenia dotyczące procesów back-office); wysyłanie korespondencji do klientów z Wielkiej Brytanii; rozwiązywanie problemów i skarg napływających od klientów; przygotowywanie Work Distribution dla współpracowników; kontrolowanie jakości pracy współpracowników.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia Podyplomowe - Psychologia w Biznesie;

Tytuł Employee of the Year 2019 BNY Mellon - uczestnictwo w programie Mentoringu, mający dwa obszary do rozwoju (współpraca z mentorem oraz projekt) oraz wprowadzenie innowacji do pracy zespołu na skalę globalną;

Mentoring Programm BNY Mellon - wzięcie udziału w projekcie dotyczącym przeprowadzania szkoleń z umiejętności twardych (Excel, VBA) na skalę globalną (szkolenia na miejscu w siedzibie BNY Mellon we Wrocławiu oraz za pomocą WebEx): kompletowanie zespołu trenerów, ustalanie spotkań, ustalanie zagadnień merytorycznych szkoleń, komunikacja w zespole projektowym jak i na zewnątrz; wzięcie udziału w spotkaniach z Mentorem/Senior Managerem: udoskonalanie umiejętności zarządzania zespołem, poszerzanie wiedzy na temat szkoleń/zabaw integracyjnych

Zainteresowania badawcze:

Leadership/People management, Inteligencja emocjonalna, rozwój osobisty, psychologia biznesu, Human Resources

mgr Paweł Żak

Kontakt:

 

mgr Paweł Żak

Asystent

p.zak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • nadal Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łodzi – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi ul Spadkowa 11-– kierownik internatu od 2006r. v-ce dyrektor
 • 1988r nadal. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu ul Parzęczewska 46 – nauczyciel
 • 1992-2003 – wychowawca-Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Zgierzu ul Narutowicza 12

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2018 r. – ukończenie kursu tutoringu I stopnia – w ramach projektu rekomendowanego przez MEN WCM/885 „ Wychować człowieka mądrego ” organizowanego przez TEO -  otrzymanie certyfikatu tutora I stopnia
 • 2016 r. - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie – studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe z andragogiką
 • 2004 r. - Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe – Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości
 • 2002 r. - Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe – Informatyka w szkole
 • 2000 r. - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie – studia podyplomowe – Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • 1996 r. - WSPS Warszawa magister pedagogiki specjalnej z zakresu oligofrenopedagogiki

Udział w konferencjach:

Wszelkiego rodzaju konferencje obejmujące tematyką prace terapeutyczną oraz resocjalizacyjną. Współorganizacja cyklu konferencji „ Dzieci bez przyszłości ” organizowanych przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci  „SZANSA” oraz Federację na Rzecz Reintegracji Społecznej lata 2002-2011

Udział w konferencjach organizowanych przez Towarzystwo Resocjalizacyjne oraz Psychoprofilaktyczne w latach 2000-2012

Zainteresowania badawcze:

 • Praca w wychowankiem z zaburzeniami w zachowaniu,
 • Sojcjoterapia,
 • Praca tutorska,
 • Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
 • Praca w środowisku otwartym (przeciwdziałanie marginalizacji społecznej),
 • Terapia pedagogiczna, resocjalizacyjna

created by: Strony Internetowe Łódź