Poznaj nas bliżej...

Instytut Nauk Społecznych

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

profesor WSBiNoZ w Łodzi,

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

w.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2012 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

stanowisko: profesor WSBiNoZ

pełniona funkcja: Rektor (10.2019 - obecnie)

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia (10.2016 – 09.2019)

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych (10.2018 – 09.2019)

Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+ (09.2016 - obecnie)

Wicekanclerz ds. dydaktyki (11.2015 - 09.2016)

Prodziekan ds. kierunku pedagogika (11.2014 – 09.2018)

Kierownik Katedry Nauk Społecznych (11.2013 – 09.2018)

 •  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

stanowisko: wykładowca

 •  04.2014 – 06.2015 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,

stanowisko: ekspert – trener

 •  10.2013 – 06.2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,

stanowisko: wykładowca

 •  09.2012 – 02.2013 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,

stanowisko: wykładowca

 • 12.2010 – 12.2011 Kruk S.A. we Wrocławiu

stanowisko: trener wewnętrzny

 •  03.2010 – 11.2011Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

stanowisko: specjalista ds. ewaluacji projektu EFS

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • TeBelSi – Part Certification in the Professional Field of Information Security.Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.08.2021.Erasmus+ Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolenia i edukacji zawodowej. Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005218.
  Koordynator merytoryczny projektu w Polsce.
 • Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Czas trwania projektu: 2017-2018.
  Uczestnik projektu.
 • HOMO CREATOR w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku Czas trwania projektu: 01.10.2014-30.06.2015. Numer projektu PB-3/2014.
  Uczestnik projektu.

 

AUTORSKIE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

 • Autor programów specjalności na kierunku PEDAGOGIKA I-go stopnia
 • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Zarządzani zasobami ludzkimi

 

 • Autor programu specjalności na kierunku PEDAGOGIKA II-go stopnia
 • Opiekun osoby starszej
 • Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną
 • Trener biznesu

 

WSPÓŁAUTORSTWO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo (2018-2019)
 •  Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (2017-2018)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I-go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (2016-2017)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika (2013-2014)

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

 • Welskop W., Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? Szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-51-5 [80 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2019, ISBN 978-83-949948-1-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2018, ISBN 978-83-949948-0-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-6-2 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-8 [5 pkt]
 • Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4 [25 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4 [25 pkt]

 

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 •  Welskop W., Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie – w recenzji
 • Welskop W., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Szkoła świątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzieży [w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz.II), O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4 [5 pkt]
 • Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Proinkluzivna klima skoly, M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów [w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0 [5 pkt]
 •  Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-84-1 [5 pkt]
 • Welskop W., Action learning in education [w:] Evropské Pedagogické Fórum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3 [5 pkt]

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce, „Studia Edukacyjne” nr 44/2017, ISSN 1233-6688, Wyd. Naukowe UAM (część C, baza ERIH) [13 pkt]
 • Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, „Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171 (część B) [7 pkt]
 • Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943 (część B) [6 pkt]
 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050 (część B) [8 pkt]
 • Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

 

 

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.

Referat: Rola konsumpcji w zglobalizowanym świecie – reifikacja, alienacja i fetyszyzacja towarowa

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie Ustawy 2.0, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

Udział w dyskusji

 

 • Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu/ technologii, narkotyków oraz hazardu poprzez rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów w ramach europejskiego projektu edukacyjnego CHOICE – Empowerment practices for students’ choice against Internet, drugs and gambling addiction, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 17 października 2018 r.

Referat: Polityka wobec uzależnień behawioralnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 kwietnia 2018 r.

Referat: Socjalizacja polityczna współczesnego nastolatka w epoce płynnej nowoczesności  

 

 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie  

 

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica, 19 stycznia 2018 r.

Referat: Kultura transparencji w kontekście nowoczesnych technologii kontroli w edukacji

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Udział w dyskusji

 

 • Seminarium Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej. Determinanty wykluczenia społecznego w ramach europejskiego projektu edukacyjnego NAR-SPI - Narrative Educational Resources for Socio Professional Inclusion, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 24 listopada 2017 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego

 

 • III Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 20-22 października 2017 r.

 

 • V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 18 maja 2017 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku  

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nierówności społeczne i edukacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Łódź, 14 grudnia 2016 r.

Referat: Kariera edukacyjna we współczesnej szkole z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – zmiany, wyzwania, doświadczenia, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 24 listopada 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność jako wyzwanie edukacyjne: Refleksyjność wobec codzienności, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wrocław, 23 listopada 2016 r.

Referat: Wychowanie do refleksyjności wyzwaniem współczesnej szkoły

 

 • International Scientific and Practical Conference The Organization and Method of Creating the Branch Library and Informational Resourcces for Educational Sphere of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Pedagogical Library of Ukraine, Kijów, 17-18 listopada 2016 r.

Referat: Self-education in the context of proper use of library

 

 • Naukowo-Praktyczna Konferencja Naukowa Technologie multimedialne w edukacji i innych obszarach, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Członek Komitetu Międzynarodowego, Kijów, 10 listopada 2016 r.

Referat: Net-Pedagogy – new models of teaching and learning

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Kobiet, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 9 listopada 2016 r.

Referat: Socjalizacja językowa dziewcząt i chłopców w kontekście nierówności ról kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie

 

 • II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 21-22 października 2016 r.

 

 • Debata na temat Przyszłość edukacji, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 22 września 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podręczniki jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 czerwca 2016 r.

Referat: Ewolucja podręczników szkolnych w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów

 

 • III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 12 maja 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – w 1050 rocznicę Chrztu Polski, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 26 kwietnia 2016 r.

Referat: Proces socjalizacji w epoce płynnej nowoczesności

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina dawniej i dziś, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 1 marca 2016 r.

Referat: Makdonadyzacja współczesnej rodziny w kontekście socjalizacji i wychowania

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, 15 grudnia 2015 r.

Udział w dyskusji

 

 • II Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 10 grudnia 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Konferencja Naukowa Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 27 listopada 2015 r.

Referat: Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji 

 

 • I Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 23-24 października 2015 r.

Referat: Skuteczność technik szybkiego uczenia się w opinii przyszłych pedagogów

 

 • I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 21 maja 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • International Scientific Conference Inclusive Climate as a Challenge and Mission, Catholic University in Ruzomberok, Słowacja, 10 października 2014 r.

Referat: The teacher as a social engineer in inclusive education

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 22 października 2014 r.

Prowadzący konferencję

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole

 

 • Konferencja Naukowa z cyklu „Przeszłość dla przyszłości” nt. Polityka społeczna w obliczu dzisiejszych wyzwań: między teorią a praktyką, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mysłowice, 27 czerwca 2014 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów a wykluczenie społeczne w szkole 

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Kobieta… bezpieczna 3 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 8-9 marca 2014 r.

Referat: Bezpieczeństwo społeczne kobiet prostytuujących się w Polsce 

  

 • Konferencja Naukowa Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 29 listopada 2013 r.

Referat: Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole

 

 • The Second Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 12 września 2013 r.

Referat: Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 16-17 kwietnia 2013 r.

Referat: Nieracjonalność racjonalności – jak wyjść z „żelaznej klatki” współczesnej edukacji?

 

 • The First International Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 25 marca 2013 r.

Referat: E-tutoring as a way to support students in the education process

 

 • International Scientific Conference - European Pedagogy Forum: Pedagogical and psychological aspects of education, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 3-7 grudnia 2012 r.

Referat: Action learning in education

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości? Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Sieradz, 5 grudnia 2012 r.

Referat: Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów

Zainteresowania badawcze:

socjologia edukacji; socjologia szkolnictwa wyższego; globalizacja; konsumpcjonizm

prof. WSBiNoZ dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr Agnieszka Gutowska - Wyka

Profesor WSBiNoZ

Dyrektor Instytutu Dietetyki

a.gutowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 04.2020 – 12.2021  - psycholog w Medical Magnus

 • 26.09.2011- nadal – starszy wykładowca/ adiunkt/ obecnie Profesor WSBiNoZ w Łodzi/ ponadto w WSBiNoZ:

  Dyrektor Instytutu Dietetyki (09.2018 – obecnie)
  Prodziekan ds. kierunku Dietetyka WSBiNoZ (od 02.2017 – 09.2018)
  Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”
  Psycholog – udzielający konsultacji psychologicznych i wsparcia psychologicznego dla studentów WSBiNoZ
  Przewodnicząca Rady Bibliotecznej WSBiNoZ
  Przewodnicząca Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej
  Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
  Sekretarz Komisji ds. własności intelektualnej w WSBiNoZ
  Członek zespołu opracowującego kierunkowe i specjalnościowe efekty kształcenia na kierunku Dietetyka
  Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • 1.10.1998 – 30.09.2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt  w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi/ ul. Rewolucji 1905r. nr 52

 • 20.09.1999 do do 31.12.2001 – pracowałam w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi jako psycholog

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2022 – ukończyłam szkolenie „ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu- Poziom A” – Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź

 • 2022 – ukończyłam szkolenie "Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy" - psychoterapia depresji – Polski Instytut Ericksonowski

 • 2022 – ukończyłam szkolenie „Prosto w oczy” - psychoterapia zaburzeń lękowych – Polski Instytut Ericksonowski

 • 2021, 2019 – współorganizowałam i byłam Członkiem Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych,

 • 2021 –ukończyłam szkolenie „Coaching w pracy z pacjentem/klientem”, WSBiNoZ

 • 2021 – szkolenie „CYBERPRZEMOC - CZYM JEST I JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?” - WSBiNOZ

 • 2019 -organizowałam I Ogólnopolską Konferencję Naukową "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE", byłam Członkiem Komitetu Naukowego

 • 2019 - Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”

 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6 w Łodzi

 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6 w Łodzi

 • 2009 - uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • 2007 -uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi 

 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową

Wybrane publikacje:

 • 2020 -  (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś (red), PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 43 – 51

 • 2019 – Wpływ mass mediów na nawyki żywieniowe [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 175 – 186

 • 2018 - Niewłaściwe nawyki żywieniowe przekazywane we współczesnej rodzinie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 249 – 248

 • 2017 - Zaburzenia odżywiania - jako zagrożenia dotykające współczesną rodzinę. [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 365 – 374

 • 2016 - Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89

 • 2016 - Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103

 • 2016 - Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113

 • 2015 - Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193

 • 2014 -  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości „ współautor L. Janiszewska, w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33

 • 2014 -  „Wybrane podmiotowe właściwości człowieka w procesie dbania o zdrowie” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie,  s.14-19

Udział w konferencjach:

 • 2020  - VIII Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie
 • 2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE" -  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – psychologia jedzenia”
 • 2019  - VII Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA pt. MASS MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE- Wpływ mass mediów na nawyki żywieniowe
 • 2018  - VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM - Niewłaściwe nawyki żywieniowe przekazywane we współczesnej rodzinie
 • 2017 - V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI  - Zaburzenia odżywiania - jako zagrożenia dotykające współczesną rodzinę
 • 2016 - IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE  - Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
 • 2016 - III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie

Zainteresowania badawcze:

Psychodietetyka, psychologia zdrowia, psychologia stresu, psychologia wychowawcza i rozwojowa

prof. WSBiNoZ dr hab. Svitlana Loboda

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Svitlana Loboda

Profesor zwyczajny

s.loboda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

2019 – obecnie prodziekan ds. nauki i spraw międzynarodowych, kierownik Katedry Komputerowych Technologii Multimedialnych Wydziału Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie

01.10.21 – 31.12.21 - visiting profesor Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2015 – 30.09.2018 – profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia wyższe odbyłam na fakultecie języków obcych Ługańskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. T. Szewczenki Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Państwowego w specjalności Język i literatura rosyjska. Uzyskałam kwalifikację Filolog, Nauczyciel języka i literatury rosyjskiej, dyplom ЛВ № 000634 z wyróżnieniem (1995 r.).

Stopień magistra w specjalności Język i literatura rosyjska uzyskałam w Ługańskim Państwowym Instytucie Pedagogicznym im. T. Szewczenki Wschodnioukraińskiego Uniwersytetu Państwowego, dyplom ДМ № 002832 (1996 r.).

Stopień naukowy kandydata nauk filologicznych (równoważny z polskim stopniem doktora) z 2002 roku. Stopień naukowy kandydata nauk filologicznych w zakresie specjalności „Język rosyjski” nadała mi Wyższa Komisja Certyfikacyjna Ukrainy w Kijowie w dniu 10.04.2002 r., dyplom ДК № 014282 na podstawie rozprawy pracy doktorskiej na temat „Przestrzenne słowa - koncepty w artystycznym obrazie świata N. Gumilowa i J. Brodskiego”. Obrona pracy doktorskiej odbyła się w 2001 roku na Tawrijskim Narodowym Uniwersytecie im. W.I. Wiernadskiego.

Tytuł naukowy docenta Katedry Językoznawstwa Rosyjskiego i Technologii Komunikatywnych nadało mi Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy w Kijowie w dniu 16.12.2004r., dyplom ДЦ № 009660.

Stopień naukowy doktora nauk pedagogicznych (równoważny z polskim stopniem doktora habilitowanego) z 2011 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk pedagogicznych w specjalności 13.00.01 – pedagogika ogólna i historia pedagogiki, dyplom ДД № 009259 nadała mi Wyższa Komisja Certyfikacyjna Ukrainy w Kijowie w dniu 30 marca 2011 roku na podstawie rozprawy pracy habilitacyjnej na temat „Pedagogiczna prasa jako czynnik kształtowania pedagogicznej twórczości nauczyciela w historii rozwoju ukraińskiej edukacji (ХХ stulecia)”, która odbyła się w 2011 roku na Ługańskim Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki.

Tytuł naukowy profesora – profesor Katedry Dziennikarstwa i Edytorstwa – nadało mi Ministerstwo Oświaty i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy w Kijowie w dniu 05.04.2013 r., dyplom 12ПР № 008665.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych – uznanie dyplomu doktora nauk pedagogicznych za równoważny z polskim dyplomem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika – 2018 r.

Jestem członkiem dwóch specjalistycznych rad z obrony prac doktorskich i habilitacyjnych w specjalności 13.00.01 – pedagogika ogólna i historia pedagogiki:

Д 26.452.01 w Instytucie Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (m. Kijów);

Д 64.053.04 w Narodowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. G. S. Skoworody w Charkowie.

Członek rady eksperckiej ds. rozpatrywania prac doktoranckich oraz habilitacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy z zakresu nauk pedagogicznych (zarządzenie nr 158 z dnia 11 lutego 2019 r.).

Ekspert ds. akredytacji programów edukacyjnych Narodowej Agencji Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (09.12.22)

Wybrane publikacje:

H. Vaskivska, M. R.Tanaś, S. Loboda, Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher's professional training // Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2017. No. 10 – 11. Pp. 46 – 59. (eng) (Web of Science)

С. Лобода, С. Денісенко Використання інформаційно-комунікаційних інтерактивних технологій у професійній підготовці фахівців видавництва і поліграфії [Електронний ресурс] / С. Лобода, С. Денісенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2017. – № 6. – Режим доступу до журналу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt  (Web of Science)

Blaszczak, I., Loboda, S., & Plyska, Y. (2021). “The role of Media and Professional Information and Communication Environment in the Formation of Social Activity of a Young University Teacher”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 3, pp. 7-14. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-35-5. (SCOPUS)

Meleshko M., Loboda S., Rakitsky V. Application of the shauder basic function system for the presentation and concentration of information // Norwegian Journal of development of the International Science (ISSN 3453-9875). – VOL.1. – №41/2020. – p. 62 - 68.

Svitlana LOBODA, Yuriy PLYSKA Problem determinacji aksjologicznej stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w warunkach przejścia do nowego paradygmatu edukacyjnego // Rocznik Lubuski pt. Zmiana społeczna i jej implikacje, tom 46. Cz. II, 2020. – s. 167 – 178. URL:http://www.roczniklubuski.uz.zgora.pl/tom-46-2020/

Udział w konferencjach:

2020 r. – członek Komitetu Naukowego XX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej. Zdrowie psychiczne wyzwaniem współczesnego społeczeństwa, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, 23.10.2020.

2019 r. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки», м.Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського, 07 листопада 2019 р.

2018 r. - „Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu”, м. Варшава, Республіка Польща, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), 06.12.2018 р.

2018 r. - VIII Inter University Conference „Engineer of XXI Century” м. Бельсько-Бяла, Республіка Польща, Університет Бельсько-Бяла, 07 – 08 грудня 2018 р.

2015 r. - obecnie – organizator Konferencji z cyklu „Technologie multimedialne w edukacji” (NAU, Kijów)

2015 r.- obecnie – członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej E-konferencji Naukowej z cyklu „Pedagogika XXI wieku: dylematy i wyzwania” (WSBiNoZ, Łódź)

2014 r. – IV Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht" (Monachium Berlin);

2014 r. – członek Komitetu Naukowego Konferencji zamykającej projekt: Focus on children’s future (WSIU, Łódź)

Zainteresowania badawcze:

Historia pedagogiki; technologie multimedialne w edukacji; edytorstwo czasopism naukowych

dr Paulina Albińska

Kontakt:

 

dr Paulina Albińska

Wykładowca

p.albinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022 — obecnie adiunkt Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2018 — obecnie psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Centrum Psychoterapii Cardoner w Łodzi
 • 2016 — 2022 asystent psycholog kliniczny SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi
 • 2015 — 2018 psychoterapeuta poznawczo-behawioralny NZOZ Multi+Clinic w Łodzi
 • 2015 — 2022 asystent psycholog kliniczny I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2015 — 2016 młodszy asystent psycholog kliniczny SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej w Łodzi
 • 2015 — 2015 psycholog Projekt: Aktywni w rehabilitacji — zintegrowana rehabilitacja poprzez sport dla osób chorych na mukowiscydozę Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce-Zdroju
 • 2014 — 2014 doradca zawodowy Projekt: PrestaShop — najlepszy sklep internetowy Fundacja 'Razem' w Łodzi
 • 2013 — 2015 Specjalista ds. Personalnych P.H.P Nova w Łodzi
 • 2013 — 2014 Asystent ds. Promocji Projekt: Akademia Przyszłości Stowarzyszenie WIOSNA Oddział w Łodzi
 • 2010 — 2013 Młodszy specjalista ds. Rekrutacji i selekcji Z.P.H.U Abil w Zgierzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2022 wyróżnienie w konkursie na najlepszy doktorat „Aby rodzina mogła być razem” Fundacja Ronalda McDonalda Warszawa
 • 2022 — obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej
 • 2021 - obecnie Członek Association for Contextual Behavioral Science oraz Członek Association for Contextual Behavioral Science Polska 2021 Certyfikat Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny (CTPB nr 47)
 • 2021 — obecnie 120 godzin w ramach podyplomowego szkolenia w terapii ACT
 • 2017-2021 Doktorat z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2016-2021 Kierownik projektu w ramach grantu dla młodych naukowców Tytuł projektu: Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z rozpoznaną chorobą metaboliczną kości 2016 Nagroda Rektora UM w Łodzi
 • 2015-2019 Członek Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2014-2018 Ukończone czteroletnie podyplomowe szkolenie w Terapii Poznawczo-Behawioralnej Osób Dorosłych Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie & Oxford Cognitive and Behavioral Center
 • 2013-2022 160 godzin w ramach podyplomowego szkolenia psychoterapii Polski Instytut Ericksonowski
 • 2013-2014 Studia Podyplomowe Psychosomatyka i somatopsychologia Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu 2013 — obecnie Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2008-2013 Magister Psychologia Instytut Psychologii Uniwersytet w Łodzi
 • 2007-2008 Podyplomowe Studium Public Relations Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • 2006-2007 Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
 • 2004-2006 Magister Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (ukończone z wyróżnieniem) 
 • 2001-2004 Licencjat Pedagogika Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Albińska P (2022). Skrupulatyzm — poznawczo-behawioralne rozumienie religijno-moralnego zaburzenia obsesyjnokompulsyjnego i model leczenia, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 1, 25-39.
 • Albińska P., Chlebna-Sokół D. i Jakubowska-Pietkiewicz E. (2020) Ocena jakości życia związanej ze stanem zdrowia dzieci i młodzieży z rozpoznaną wrodzoną łamliwością kości, Przegląd Pediatryczny, 1, 65-74.
 • Michałus 1., Nowicka Z, Pietras W., Byrwa A., Albińska P. i Jakubowska-Pietkiewicz E. (2019). Anemia — novel clinically significant finding during intravenous pamidronate thetapy of children diagnosed with osteogenesis imperfecta ICCBH 9TH International conference of children's bone health Salzburg
 • Jakubowska-Pietkiewicz E., Porczyński M., Rychłowska E. , Albińska P. , Woźniak E. i Toporowska-Kowalska E. (2019). Bone mineral density and vitamin D status in children with chronic neurological syndromes — clinical observations ICCBH 9TH International conference of children's bone health Salzburg
 • Albińska P. , Michałus l. i Chlebna-Sokół D. (2018). Psychospołeczne problemy rodziców na wczesnych etapach diagnostyki i leczenia dzieci z wrodzoną łamliwością kości typu Ill. Społeczeństwo i Rodzina, 2, 115-134.
 • Jakubowska-Pietkiewicz E, Graff K. , Michatuł 1., Haładaj K., Jelonek E, Adamiecka P., Dziedzic K., Woźniak E., Orzechowska G., Porczyński M., Albińska P i Chlebna-Sokół D. (2017). Analiza wskaźników okołoporodowych i wybranych czynników środowiskowych u dzieci z wrodzoną łamliwością kości. Przegląd Pediatryczny, 3, 10-15. Rusińska A., Jakubowska-Pietkiewicz E, Michałus 1., Beska K., Adamiecka P., Albińska P i Chlebna-Sokół D. (2017). Wrodzona łamliwość kości — charakterystyka kliniczna, densytometryczna i trudności diagnostyczne na podstawie 20 lat doświadczeń kliniki. Przegląd Pediatryczny, 3, 17- 18.
 • Albińska P. (2015). Zapotrzebowanie na wsparcie społeczne pacjentów z atopową chorobą alergiczną — wystąpienie konferencyjne: Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia — mit czy rzeczywistość? Gdańsk
 • Albińska P. (2014). Psychologiczne aspekty chorób alergicznych: trudności dorosłych pacjentów z astmą oskrzelową i atopowym zapaleniem skóry. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 4, 296 — 303. Albińska P. (2014). Koncepcja siebie a poczucie alienacji dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną alergozą. (w:) L. Szewczyk i A. Kulik (red.). Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Lublin: Proqurat. 115 - 144.
 • Albińska P. (2014). Koncepcja siebie a poczucie alienacji dorosłych pacjentów ze zdiagnozowaną alergozą (analiza porównawcza). Sztuka Leczenia, Numer SPECJALNY 1-2, 21 — 22.
 • Albińska K. i Albińska P. (2013). (Nie)gorszy program szkoły? Funkcje słuchowisk radiowych i audiobooków w kształtowaniu kompetencji rynkowych współczesnych użytkowników mediów. (w:) B. Skowronek i E. Rudnicka-Fira (red.) GORSZEnie w językoznawstwie, (glotto)dydaktyce, kulturze, literaturze i mediach. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. s. 140 — 157.
 • Albińska P. (2008). Komu talent komu...?: Talenty na rynku pracy — pilnie poszukiwane niejednoznacznie rozumiane. (w:) R. Gerlach; A., Kulpa-Puczyńska i R.Tomaszewska-Lipiec (red.) Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia. s. 190 — 203.
 • Albińska P. (2008). Zarządzanie wiedzą w organizacji — stały trend czy chwilowa moda? (w:) Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 1, 109 -124.
 • Albińska P. (2007). Problemy życia społecznego i zawodowego osób niedosłyszących i głuchych. (w:) E. Woźnicka (red,) Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych. Łódź: PZG. s. 169 — 189.
 • Albińska P. (2007). Nauczyciel w szkole psychologicznych gier. Wychowanie na co dzień, 6, 22-24.
 • Albińska P. (2007). Niepełnosprawni na rynku pracy. Przegląd Edukacyjny, 1, 16-18.
 • Albińska P. (2007). Rodzina jako środowisko kształtujące zainteresowania. Kwartalnik Edukacyjny, 4, 28-37.
 • Albińska P. (2007). Postawy rodzicielskie a zainteresowania zawodowe. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2, 27-41.
 • Albińska P. (2007). Kiedy nadchodzi starość: pedagogiczna refleksja nad procesem starzenia człowieka. Gerontologia Społeczna, 1, 99-111.

Udział w konferencjach:

 • 01.06.2022 Konferencja 'Aby rodzina mogła być razem' Fundacja Ronalda McDonalda Warszawa
 • 12.12.2020 Aktualne problemy osteologii dziecięcej Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź
 • 21.02.2020 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby Rzadkie w XXI wieku Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundacja Tygiel, Lublin
 • 22.05.2019 Spotkanie Naukowe — Jak skutecznie skrócić drogę od objawu do rozpoznania w wybranych chorobach metabolicznych Regionalne Centrum Chorób Rzadkich, Łódź
 • 24.11.2018 III Konferencja Aktualne problemy osteologii dziecięcej — co lekarz pediatra wiedzieć powinien Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź
 • 30.11.2017 X Sympozjum Naukowe Dziecko Łódzkie Współczesne Problemy Zdrowotne i Psychospołeczne Dzieci i Młodzieży. Stan Opieki Pediatrycznej w Regionie Łódzkim. Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Fundacja Pomagająca Dzieciom z Chorobami Narządów Ruchu , Idziemy Razem' oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Łódź
 • 05.11.2016 Il Konferencja Aktualne Problemy Osteologii Dziecięcej Sekcja Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Łódź
 • 14-15.10.2016 Pomoc Dzieciom po Traumie Fundacja Słonie na Balkonie, Łódź
 • 16-17.05.2016 Psychosomatyka — Aktualne Trendy i Nowe Perspektywy Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk oraz Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskie Towarzystwo Lekarskie, Łódź
 • 16.02.2016 X Forum Liderów Organizacji Pacjentów — Światowy Dzień Chorego. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Warszawa
 • 10.12.2015 IX Sympozjum Dziecko Łódzkie Klinika Propedeutyki Pediatrii UM oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Łódź
 • 15-17.05.2015 Z psychologią po zdrowie profilaktyka i promocja zdrowia — mit czy rzeczywistość? Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; Sekcja Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczna oraz Zakład Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
 • 18.04.2015 Zaburzenia somatyczne i następstwa psychologiczne wywołane stresem — jako częsty problem w praktyce lekarza POZ oraz Ryzyko i zagrożenia związane ze stosowaniem leków psychotropowych — kontynuacja w POZ leczenia psychiatrycznego oraz Grupa Balinta jako metoda przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu lekarzy rodzinnych Instytut Psychosomatyczny; Polskie Towarzystwo Lekarskie Sekcja Medycyny Psychosomatycznej oraz Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Warszawa
 • 10-11.04.2014 XXI Konferencja Naukowa Konteksty Psychosomatyki Sekcja Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Zainteresowania badawcze:

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapie poznawczo-behawioralne III fali

Badania nad jakością życia

Wyznaczniki adaptacji do psychosomatycznej choroby przewlekłej

Przeobrażenia obrazu ciała w chorobie przewlekłej

Choroby metaboliczne kości Uwarunkowania i następstwa niepełnosprawności w wymiarze jednostkowym i społecznym

dr n. med. Magda Cuchra-Kulesza

Kontakt:

 

Dr n. med. Magda Cuchra - Kulesza

adiunkt

m.cuchra@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 01.09.2022-obecnie -Zespół laboratoriów BRaIn, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, starszy specjalista ds. badań naukowych

 •  01.10.2018 -obecnie – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, stanowisko: Adiunkt, Instytut Kosmetologii

 •  od 11.2014 do 30.09.2018 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi Stanowisko: asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Promotor 14 prac licencjackich oraz 40 prac magisterskich oraz recenzent licznych prac magisterskich i licencjackich
 • Uczelniany koordynator do spraw praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia, studia niestacjonarne
 • Opiekun studentów 1 roku na kierunku kosmetologia NST
 • Współautor 19 publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej w czasopismach krajowych i zagranicznych o łącznym IF 30,64.
 • Aktywny uczestnik konferencji z zakresu biologii molekularnej
 • Autor grantów UMED
  Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych: OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta
  Związek mechanizmów naprawy DNA z rozwojem jaskry pierwotnej otwartego kąta

  Odbyte Szkolenia:

 • 2018 Szkoleniu "Ready to Teach - zasady przygotowywania sylabusów"
 • 2018 Szkoleniu "Ready to Teach - Tworzenie i zarządzanie treścią na platformach elearningowych
 • 2017 Szkolenie z zakresu metodyki nauczania (Faculty Development Programme - FaDevPRO) Poprawa, jakości nauczania w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej Organizator: Centrum Nauczania Języków

Wybrane publikacje:

 • Stanczyk M, Sliwinski T, Cuchra M, Zubowska M, Bielecka-Kowalska A, Kowalski M, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I. The association of polymorphisms in DNA base excision repair genes XRCC1, OGG1 and MUTYH with the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. Mol Biol Rep. 2010 (IF 2.929; 15 pkt. MNiSW; cytowania: 20)

 • Magda Cuchra, Jacek P. Szaflik, Mira Gacek, Karolina Przybyłowska, Anna Kurowska, Anna Kamińska, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek Związek polimorfizmów genów XRCC1 i OGG1 z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej, Okulistyka 1 (I)/2011 (ROK XIV) (4 pkt. MNiSW)

 • Stanczyk M, Sliwinski T, Trelinska J, Cuchra M, Markiewicz L, Dziki L, Bieniek A, Bielecka Kowalska A, Kowalski M, Pastorczak A, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I. Role of base-excision repair in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukaemia with 6-mercaptopurine and high doses of methotrexate. Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 2012;, 741(1-2):13-21 (IF 3.035; 30 pkt. MNiSW)

 • Szaflik JP, Cuchra M, Przybylowska-Sygut K, Dziki L, Kurowska AK, Gacek M, Drzewoski J, Szaflik J, Majsterek Association of the 399Arg/Gln XRCC1, the 194 Arg/Trp XRCC1, the 326Ser/Cys OGG1, and the 324Gln/His MUTYH gene polymorphisms with clinical parameters and the risk for development of primary open-angle glaucoma.  Mutat Res. 2013 Apr 30;753(1):12-22. (IF 2.220; 30 pkt. MNiSW)

 • Cuchra M, Majsterek I, Przybyłowska K, Gacek M, Szaflik J, Szaflik JP. Association of the 762 Val/Ala ADPRT Gene Polymorphism with a Risk of Primary Open-angle Glaucoma Development in a Polish Population. Okulistyka 2012; 1(I):76-80. (4 pkt. MNiSW)

 • Cuchra M, Szaflik JP, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik J, Majsterek I. The role of the 148 Asp/Glu polymorphism of the APE1 gene in the development and progression of primary open angle glaucoma development in the Polish population. Pol J Pathol. 2013 Dec;64(4):296-302. (IF 0.490; 15 pkt. MNiSW)

 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska, Anna Kamińska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik  Association of Oxidative DNA Damages and the Effectiveness of their Repair with the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development in the Polish Population, OKULISTYKA Wydanie 2/2013 (4 pkt. MNiSW)

 • Jacek Kasznicki, Marcin Kosmalski, Agnieszka Śliwińska, Anna Merecz, Magdalena Cuchra, Ireneusz Majsterek, Józef Drzewoski. Association of OGG1, XRCC1 gene polymorphisms with a risk of type 2 diabetes mellitus and diabetic peripheral neuropathy (DPN), Diabetes 2012 : Vol. 61 Supl. 1, s. 674

 • Magda Cuchra, Lukasz Markiewicz, Bartosz Mucha,  Dariusz Pytel,  Katarzyna Szymanek,  Janusz Szemraj, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Ireneusz Majsterek  The role of base excision repair in the development of primary open angle glaucoma in the Polish population – Mutation Research: Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis  (IF 3,09 MNiSW – 35 pkt)

 • Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek. Rola polimorfizmów 751Lys/Glu genu XPD oraz 939 Lys/Gln genu XPC w rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta. Okulistyka, 2015: Vol. 18, nr 4, s. 13-18, (MNiSW – 7 pkt)

 • Jacek Kabziński, Bartosz Mucha, Magda Cuchra, Łukasz Markiewicz, Karolina Przybyłowska, Adam Dziki, Łukasz Dziki, Ireneusz Majsterek. Efficiency of Base Excision Repair of Oxidative DNA Damage and Its Impact on the Risk of Colorectal Cancer in the Polish Population. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Volume 2016 (2016), (IF 4,492; MNiSW – 25 pkt)

 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik. Rola nowych wariantów polimorficznych -77T/C genu XRCC1 oraz G1972A genu ADPRT w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta, Okulistyka 2016 (MNiSW – 7 pkt)

 • Mucha B, Markiewicz L, Cuchra M, Szymczak I, K. Przybylowska-Sygut, Dziki A, Majsterek I, Dziki L  Nucleotide excision repair capacity and XPC, XPD gene polymorphism modulate colorectal cancer risk 10 January 2017 (IF: 4,507; MNiSW: 35) The role of base excision repair in pathogenesis of breast cancer in the Polish population., Cuchra M, Mucha B, Markiewicz L, Przybylowska-Sygut K, Pytel D, Jeziorski A, Kordek R, Majsterek I. Mol Carcinog. 2016 Dec;55(12):1899-1914. doi: 10.1002/mc.22436. Epub 2015 Nov 1

 • Alicja Nowak, Wioletta Rozpędek, Mateusz Siwak, Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Marta Szaflik, Jerzy Szaflik, Jacek Szaflik, Ireneusz Majsterek Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaucoma,, Acta Ophthalmologica, (IF: 3,032; MNiSW: 35)

 • Paweł Szymański, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Antoni Różalski, Agnieszka Maszewska, Łukasz Markiewicz, Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek Novel tetrahydroacridine and cyclopentaquinoline derivatives with fluorobenzoic acid moiety induce cell cycle arrest and apoptosis in lung cancer cells by activation of DNA damage signaling, Tumor Biology, Volume: 39, Issue: 3, Published: MAR 2017 ((IF: 2.926; MNiSW: 25)

 • Chufarova N, Czarnecka K, Skibiński R, Cuchra M, Majsterek I, Szymański P. New tacrine-acridine hybrids as promising multifunctional drugs for potential treatment of Alzheimer's disease. Arch Pharm (Weinheim). 2018 Jul;351(7):e1800050. doi: 10.1002/ardp.201800050. Epub 2018 Jun 5. (IF: 2.288; MNiSW: 25)

 • Tokarska K, Majsterek I, Cuchra M, Woźniacka A. Immunometabolic disorders in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus, Postepy Dermatol Alergol. 2019 Oct;36(5):513-518., Epub 2019 Nov 12. (IF: 1,361; MNiSW: 70)

 • Magda Cuchra-Kulesza, Alicja Nowak-Zduńczyk, Milena  Paprocka-Zjawiona, Hanna Zielińska-Bliźniewska,  Anna  Merecz-Sadowska, Katarzyna Malinowska, SPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO Z ZACHOROWALNOŚCIĄ ORAZ PRZEBIEGIEM COVID—19, Tom 71 Nr 1 (2022): Varia

   

  MNiSW z publikacje naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi 361

  Impact factor prac wynosi w sumie 30,64

  H-Index - 3

Udział w konferencjach:

Stańczyk, M. Cuchra, J. Trelińska, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, W. Młynarski, I. The role of the DNA repair in therapy childhood acute lymphoblastic leukemia with methotrexate and 6- mercaptopurine. Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka. The Confernce to Honor Professor Maria J. Olszewska on Her Jubille The challenges of contemporary cell biology molecular gentetics, system biology, bioinformatics April 20-21, 2009.

Stańczyk, M. Cuchra, T. Śliwiński, Ł. Markiewicz, J. Szemraj, J. Trelińska, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, W. Młynarski and I. Majsterek. Base excision repair (BER) is an important factor of protocol M (ALL IC BFM 2002) treatment in childhood acute lymphoblastic leukemia. XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th - 19th, 2009

Stanczyk, T. Sliwiński, M. Cuchra, M. Zubowska, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, J. Szemraj, W. Młynarski, I. Majsterek. Związek polimorfizmów genów XRCC1, OGG1 and MUTYH mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych z ryzykiem występowania ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 26-29 maja 2010, Międzyzdroje

Stańczyk, T. Śliwinski, J. Trelińska, M. Cuchra, L. Markiewicz, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, A. Pastorczak, J. Szemraj, W. Młynarski, I. Majsterek Znaczenie naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych (BER) dla efektywności terapii dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 26-29 maj 2010, Międzyzdroje

J.P. Szaflik, M. Cuchra, M. Gacek, K. Przybylowska, A. Kurowska, A. Kaminska, J. Szaflik, I. Majsterek. An association of the Arg399Gln XRCC1 and the Ser326Cys OGG1 gene polymorphisms with a risk of open-angle glaucoma in a Polish population. Joint Congress of European Society of Ophthalmology (SOE), American Academy of Ophthalmology, 4-7 June 2011, Geneva, Switzerland

Magda Cuchra, Karolina Przybylowska, Mira Gacek, Maja Waszczyk, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek An association of the 399Arg/Gln XRCC1 and the 194Arg/Trp XRCC1 gene polymorphisms with a risk of open angle glaucoma in a Polish population. The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology September 5th - 9th 2011 Kraków

Małgorzata Stańczyk, Tomasz Śliwiński, Joanna Trelińska, Magda Cuchra, Łukasz Markiewicz, Anna Bielecka-Kowalska, Michał Kowalski, Agata Pastorczak, Janusz Szemraj, Wojciech Młynarski, Ireneusz Majsterek Base excision repair deficiency and the treatment of childhood ALL with 6-mercaptopurine and high-dose methotrexate. The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology September 5th - 9th 2011

Ireneusz Majsterek, Magda Cuchra, Karolina Przybylowska, Mira Gacek, Anna K. Kurowska, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Evaluation of oxidative DNA damage and its repair in pathogenesis of primary open-angle glaucoma. The 2012 ARVO Annual Meeting, May 6 – 10 in Fort Lauderdale, Florida

Magda Cuchra, Karolina Przybyłowska-Sygut, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek Związek mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych z ryzykiem rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej XLIV Zjazd Okulistów Polskich 44th Congress of Polish Society of Ophthalmology 13-15 Czerwca 2013 Warszawa

Magda Cuchra, Karolina Przybyłowska-Sygut, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek. Związek polimorfizmów genów 326Ser/Cys OGG1 oraz 762Val/Ala ADPRT z ryzykiem rozwoju raka piersi w populacji polskiej V Kongresu Genetyki, Poznań, 10-13 września 2013 r.

Zainteresowania badawcze:

Badania nad rolą mechanizmów naprawy DNA w patogenezie chorób nowotworowych

dr Ewa Czesna

Kontakt:

 

dr Ewa Czesna

Wykładowca

e.czesna@wsbinoz.pl

dr Dorota Gawlik

Kontakt:

 

dr Dorota Gawlik

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych Filia w Rybniku

d.gawlik@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wrzesień 2022- nadal- stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Filii w Rybniku;
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Filia w Rybniku) koordynator ds. zawodowych praktyk studenckich na kierunku kryminologia.
 • 2021- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi- prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych;
 • 2021- nadal Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie- prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • 2020 r.- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: stanowisko adiunkt; prowadzenie zajęć na kierunku pedagogika I i II stopnia oraz kryminologia I stopnia; prowadzenie seminarium dyplomowego I i II stopnia;
 • 2020- nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Filia w Rybniku) koordynator ds. e-learningu;
 • 2020/2021 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- zatrudnienie w ramach umowy cywilno- prawnej;
 • 2019/2020 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach- zatrudnienie w ramach umowy cywilno- prawne
 • 2016/2017 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego  zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej;
 • 2013- 2016 r. praktyka dydaktyczna w ramach studiów doktoranckich (samodzielne prowadzenie zajęć oraz pełnienie funkcji opiekuna praktyk);
 • 2013 praktyki asystenckie: Przedszkole nr 18 w Sosnowcu oraz Szkoła Podstawowa nr 15 (placówki należące do Sieci Szkół i Przeszkoli Promujących Zdrowie)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Ukończenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku Psychopedagogika, Resocjalizacja i socjoterapia;
 • Ukończenie studiów doktoranckich III stopnia (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej i rekomendacja do druku.
 • Udział w szkoleniach i kursach: Psychologia wieku dziecięcego; Socjoterapia; Zarządzanie czasem; Autoprezentacja; Nowoczesne metody nauczania; Efektywna nauka, Trening asertywności;
 • Uczestnictwo w Komitecie Naukowym VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cyber+Media” organizowanej przez Fundację Tygiel (Lublin 17 grudnia 2021).
 • Udział aktywny w konferencji Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego 29 września 2021- wystąpienie w roli eksperta.
 • Uczestnictwo w Webinarze szkoleniowym WSBiNoZ w Łodzi; 22.04.21 r. „Cyberprzemoc- czym jest i jak przeciwdziałać?’ z wystąpieniem: „Ekshibicjonizm społeczny w sieci i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”;

Wybrane publikacje:

 • Dobrostan zdrowotny studentów w czasie pandemii COVID-19, [w:] Pandemia COVID-19 – wymiar społeczny i medyczny, red. Pomajda P., Kozłowska J., Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2022.
 • Promowanie atrakcyjnego ciała w przekazach medialnych wyzwaniem dla promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, [w:] Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w Polsce, red. P.F. Nowak, wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2020.
 • Wybrane zachowania zdrowotne studentów pedagogiki [w:] Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w Polsce, red. P. F. Nowak,  wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2020 r.
 • Diagnoza zachowań zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego „Chowanna” 2/2018 (10 pkt MNiSW).
 • Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka (konteksty zdrowotne i pedagogiczne) [w:]  Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby, red. K. Borzucka- Sitkiewicz, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 • (R)ewolucja rodziny. Konteksty społeczno- pedagogiczne „Wychowanie Na Co Dzień” (5 pkt. MNiSW), Nr 3 (264).
 • Teachers’ Opinions on Health Education Implementation in Polish Lower and Upper Secondary Schools, „The New Educational Review” (15 pkt. MNiSW)  2017 vol.47. No1., s. 151-161.
 • Współczesne modele edukacji zdrowotnej w aspekcie niepełnosprawności, [w: ]Człowiek z niepełnosprawnością w obliczy wyzwań współczesnego świata, red. J. Zieliński, M Przydział, I. Pezdan-Śliż, wyd. Fosze, Rzeszów 2016.
 • Lifestyle and health behaviors as primary determinants of health. Theoretical aspect and research report from own studies (diagnosis of health behaviors among pedagogy students at the University of Silesia), „Scientific Review of Physical Culture”, volume 5, issue 3, 2015, pages: 5-18. (4 pkt. MNiSW).

Udział w konferencjach: 

- Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej WSBiNoZ „PRZEMOC RÓWIEŚNICZA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE” 16 listopada 2021 roku.
- Udział aktywny w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie dzieci i młodzieży- implikacje pedagogiczne” (Uniwersytet Warszawski 20.06.18 r.)

- Aktywne uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu” 20-21 kwietnia 2017 r. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sport a doświadczenia pedagogiczne”  Vysoka skola telesne vychovy a sportu Palestra- Praga- Czechy 20.10.2016 r.

- Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ECER 2015 at Corvinus University of Budapest- European Conference on Educational Research "Education and Transition Contributions from Educational Research".

- Uczestnictwo aktywne w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Kultura fizyczna w dobie XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia”. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 23-24 kwietnia 2015 r.

Zainteresowania badawcze: 

Współczesne obszary ryzyka społecznego i zdrowotnego;

dr Gabriela Kowalska

Kontakt:

 

dr Gabriela Kowalska

Wykładowca

g.kowalska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2021 do nadal adiunkt w WSBINOZ Rybnik
 • 2019 Emeryt
 • 2013- 2021 adiunkt Instytut badań nad edukacją i komunikacją Politechniki Śląskiej
 • 2012- 2015 profesor nadzwyczajny WSB Gliwice

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w projektach unijnych

Prezes stowarzyszenia Serdeczni na rzecz osób z niepełnosprawnością /terapia, szkolenia, akcje charytatywne/

Przewodnicząca Powiatowej Rady do spraw osób niepełnosprawnych/ organizacja Forum, Sympozjum- promocja WSBINOZ/

Udział w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konferencjach

Założenie Koła Studenckiego Praktyków i Sympatyków Pedagogiki w Rybniku/ min. akcje charytatywne, promocja Uczelni, udział studentów w sympozjum, forum i konferencji /

Ekspert w panelu delfickim

Promowanie działań studentów WSBINOZ w Śląskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i w Radzie Śląskiego NFZ

 

Wybrane publikacje:

Poradnik postępowania terapeutyczno pedagogicznego w dystrofii mięśniowej.

Niepełnosprawność - zdrowie - tak wiele znaczeń

"Eye tracker" i system C-Eye w nauce komunikacji dzieci niepełnosprawnych. Nowe wyzwania dla współczesnej pedagogiki specjalnej

Wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Ekskluzja i inkluzja osób w stanie terminalnym

Resocjalizacja niepełnosprawnej młodzieży w aspekcie implementowania działań profilaktycznych

Sprzężone zaburzenia rozwoju... I co dalej?.

Dyskurs nad metodami pracy w placówce przedszkolnej

Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów.

Andragogika - dialog z dorosłym

Aktywizacja osób starszych a zdrowe starzenie się

Współczesne spojrzenie na wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w Polsce

Bezpieczeństwo zdrowotne dzieci w placówkach przedszkolnych

System diagnozy, edukacji i rehabilitacji chorych na dystrofię w Polsce i na świecie

Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialność

Udział w konferencjach:

Konferencja naukowo dydaktyczna Zdrowie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jednym z zadań Olimpiad Specjalnych Rybnik PAN 2022

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek i granice” WSP Chełm 2022

I Śląskie Sympozjum Powiatowych Społecznych Rad d.s Osób Niepełnosprawnych Tarnowskie Góry 2021

X Międzynarodowa i Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa Dylematy Współczesnej Edukacji, Zaburzenia w procesie edukacji/ Zaburzenia procesu edukacji IV , WSL Częstochowa, 2020

Zainteresowania badawcze:

 • Pomoc edukacyjna, terapeutyczna i diagnostyczna dzieci i młodzieży
 • Wsparcie organizacji pozarządowych
 • Indywidualne Programy Terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pomoc terapeutyczna dla rodzin dysfunkcyjnych
 • Problemy wykluczenia społecznego
 • Organizacja pomocy społecznej i wsparcie instytucjonalne dla osób z niepełnosprawnością
 • Organizacja i efektywne wykorzystanie czasu wolnego

 

dr Leszek Kuras

Kontakt:

 

dr Leszek Kuras

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

Wykładowca

l.kuras@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Kwiecień 2019 r. – obecnie: Medical Magnus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Dyrektor ds. jakości i rozwoju
 • Październik 2005 r. – luty 2019 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wykładowca
 • Styczeń 2015 r. – listopad 2018 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz I Zastępca Rektora, a czasowo także Rektor.
 • Czerwiec 2012 r. – maj 2016 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prodziekan kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Listopad 2009 r. - styczeń 2014 r.: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Specjalista ds. statystyki i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Kierownik projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych” finansowanego ze środków MNiSW oraz NCBiR w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”
 • Ewaluator w projekcie „Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”.
 • Autor i współautor licznych projektów badawczych i analitycznych oraz raportów z badań dotyczących łódzkiego i regionalnego rynku pracy.
 • Przewodniczący lub członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji, m.in. Idee, wartości słowa w życiu publicznym (3 edycje), Profesjonalizacja kreatywności (2 edycje)
 • Uczestnik szkoleń z zakresu zarządzania oraz wdrażania procedur zarządzania jakością
 • Uczestnik, a później także organizator szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych i edukacyjnych: e-learning, myślenie twórcze, budowanie zespołu i zarządzanie potencjałem

Wybrane publikacje:

 

Monografie, podręczniki, czasopisma

 • (2018), Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie, (Redaktor naukowy wraz z Z.J. Czarnecki, M. Stasiak), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2018
 • (2017), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 11-12/2016-2017, (Redaktor naczelny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2017), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności (Redaktor naukowy wraz z E. Woźnicka, K. Witerska), AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2016), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, A. Fadecka), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2016
 • (2015), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 9-10/2014-2015, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015
 • (2014), Podręcznik wdrażania i prowadzenia obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, (Redaktor merytoryczny), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, J. Makowska), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2013), Media, kultura, społeczeństwo, nr 7-8/2012-2013, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2013

 

Artykuły

 • (2017), Orientacja kolektywistyczna vs orientacja indywidualistyczna, homo sociologicus vs homo kreator – dychotomia czy integralność postaw? [w:]  E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.) Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2014), Podmiotowi czy autorytarni? – główne tezy i wnioski projektu badawczego „Podmiotowość w perspektywie doświadczeń życiowych Polaków”, [w:] G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), L. Kuras, J. Stempień, Bilans etosu pracy w województwie łódzkim, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2014), Leszek Kuras, Wiesław Przybyła, Łukasz Zaorski-Sikora, Zmiany edukacji akademickiej. O kształceniu podmiotowym na potrzeby rynku pracy, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2013), Podmiot aktywny – przegląd wybranych koncepcji podmiotu i podmiotowości, [w:] E. Woźnicka, Ł. Zaorski-Sikora (red.), Akademia. Idee, metody, działania, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź
 • (2013), Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce – sukces czy porażka, [w:] S. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2013), Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne, [w:] B.J. Grzyb, A. Łacina-Łanowski, M. Wasielewski (red.), W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo AHE w Łodzi,  Łódź
 • (2012), Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze, [w:] J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak (red.), Zadania współczesnej humanistyki. Człowiek i nauka, Kraków 2012
 • (2011), Wizerunek polityczny i reklama polityczna, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Warsztat: „Reklama w polityce. Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego”, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się, [w:]  Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik, Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), L. Kuras, J. Stempień, Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), Społeczeństwo polskie i jego problemy po 20. latach transformacji. Sprawozdanie z konferencji, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1 (5)/2010, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2010), Pomiędzy „funkcjonalnym” a „enklawowym” społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i „obywatelskości” w Polsce – wybrane aspekty, [w:] Danuta Walczak-Duraj (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • (2010), Pokolenie’89 – czyli bierni demokraci, [w:] Ewa Nowak, Rafał Riedel, Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, Europeizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • (2010), L. Kuras, J. Stempień, J. Tokarski, Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha (red.), Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha, (red.), Edukacja, gospodarka i rynek pracy w województwie łódzkim – wybrane obszary. Stan na koniec listopada 2009 roku, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2009), Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”, [w:] Sławomir Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości, [w:] Sławomir Partycki (red.), Kultura a rynek, t.1, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), O podmiotowości i jej koncepcjach, [w:] Innowacje w Edukacji Akademickiej, t. 7, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2007), Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność - Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2007), Rola mediów i reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku politycznego, [w:] Anna M. Zarychta, Łukasz Donaj (red.), Media a Polityka, WSSM, Łódź
 • (2007), Kultury i organizacje, recenzja książki Geerta Hofstede i Gerta Jana Hofstede Kultury i organizacje. Zaprogramowane umysłu, PWE, Warszawa 2007, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 2, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 •  (2006), Media i marketing polityczny, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2006), Kształtowanie wizerunku politycznego w perspektywie etycznej, [w:] Danuta Walczak-Duraj, (red.), Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego
 • (2006), Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin

Udział w konferencjach:

 • (2018), XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa”, Organizator: KUL Jana Pawła II w Lublinie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The Armenian Marketing Association, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Nałęczów 21-23 maja 2018 r. (Referat: Kształcenie podmiotowe jako czynnik rozwoju kompetencji użytecznych w nowoczesnym społeczeństwie, Prowadzenie Grupy Eksperckiej nr 1)
 • (2018), III Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 19-20 kwietnia 2018 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność w biznesie)
 • (2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie – kreatywne działanie”, Organizator: AHE w Łodzi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 25-26 kwietnia 2017 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność regionów)
 • (2017), III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 15 listopada 2017 r. (Referat: (Bez)podmiotowość w sferze politycznej, czyli o alienacji politycznej, Komitet Organizacyjny Konferencji)
 • (2016), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Łódź 15-16 marca 2016 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Profesjonalizacja kreatywności w sektorze kreatywnym)
 • (2015), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i w reklamie”, Organizator AHE w Łodzi, Łódź 22-23 kwietnia 2015 r. (Referat: Idee, wartości i słowa w kampanii prezydenckiej 2015, Przewodniczący Sesji Plenarnej Konferencji)
 • (2014), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych”, Organizator, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Sandomierz, 29.05.2014 r. Referat: Bieganie, fitness, slow food – socjologiczne spojrzenie na zjawisko zdrowego stylu życia Polaków.
 • (2013), XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy środkowej i wschodniej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Nałęczów, 13-15.05.2013 r. (referat: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce - sukces czy porażka, prowadzenie grupy eksperckiej dotyczącej problematyki przedstawionej w referacie)
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie przez całe życie. Perspektywy i nadzieje”, Organizator WSHE w Sieradzu, Sieradz 13.12.2013 r. Referat: O dwóch modelach edukacji – przyczynek do dyskusji. Członek Komitetu Naukowego Konferencji
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym”, Organizator AHE w Łodzi (organizacja konferencji, referat: Demokracja jako wartość – wartość demokracji w Polsce, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prowadzenie sekcji tematycznej), Łódź 17-18.04.2013
 • (2012), Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Możliwość w nauce, nauka w możliwości”, Sieradz, 15 maja 2012 r.; referat: „Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze”
 • (2012), Konferencja Naukowa „Metodologia współczesnej humanistyki”, Wodzisław Śląski, 22 czerwca 2012 r.; referat: „Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne”
 • (2010), Konferencja Naukowa „Polityka – etyka – praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010)”, Bukowina Tatrzańska, 7-9 czerwca 2010 r.; referat: Pomiędzy funkcjonalnym a enklawowym społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i obywatelskości w Polsce – wybrane aspekty
 • (2009), X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „E-gospospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 11-13.05.2009; referat: Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”
 • (2009), Konferencja Naukowa „Polska i Europa Środkowa - demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja" - Nałęczów, 28-29 maja 2009 r.; referat: Społeczna i polityczna aktywność pokolenia’89
 • (2008), IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura a rynek”, Nałęczów, 12-14.05.2008, referat: Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości
 • (2007), VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14-16.05.2007; referat: Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem
 • (2006), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, Nałęczów15-17.05.2006; referat: Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim
 • (2006), Konferencja Naukowa „Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla demokracji”, Poznań, 16-17.02.2006; referat: Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego
 • (2006), Konferencja Międzynarodowa „Media a Polityka”, Łódź, 27-28.04.2006; referat: Rola mediów w kreowaniu wizerunku politycznego
 • (2005), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralność w polityce czy polityka w moralności”, Bukowina Tatrzańska, 08-10.09.2005; referat: Budowanie wizerunku politycznego a etyka

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie jakością i zespołem
 • Podmiotowość w biznesie, edukacji i zarządzaniu
 • Komunikacja interpersonalna i kreowanie wizerunku w sferze publicznej (od organizacji biznesowej do marketingu politycznego),
 • Wybrane problemy sfery publicznej (rynek pracy, zmiana społeczna, nowoczesne organizacje)
dr Małgorzata Marszałek

Kontakt:

 

dr Małgorzata Marszałek

wykładowca

m.marszalek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • psycholog w jednostce samorządowej
 • psycholog w kontrakcie psychiatrycznym realizowanym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego
 • adiunkt w WSBiNoZ.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • udział w tworzeniu innowacyjnego projektu pt. „Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysu osób z niepełnosprawnościami”, RCPS w Łodzi
 • konsultant kryzysowy, IPTK
 • mgr psychologii, jednolite magisterskie psychologia, UŁ
 • dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, Wydział Filozofii i Socjologii, UW
 • mgr pedagogiki, jednolite magisterskie
 • Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, kurs zaawansowany
 • Certyfikat Specjalisty w zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej
 • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs podstawowy
 • Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Wybrane publikacje:

 • M. Marszałek, J. Miniszewska, M. Zadworna-Cieślak, Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • M. Marszałek M., i Zadworna Cieślak M., artykuł pt. „Różne oblicza starości”, w: „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, redakcja naukowa Violetta Tanaś, Wojciech Welskop, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź 2017, s.173 - 183.
 • M. Marszałek „Jak sobie szkodzimy”, nr.9, wrzesień 2003, s.11.
 • M. Marszałek „Powody niszczenia siebie”, nr.9, wrzesień 2003, s. 14.
 • M. Marszałek „Rany modne, rytualne albo rozpaczliwe”, nr.5, maj 2003, s. 35-36.

Udział w konferencjach:

 • 6-7.11.2018r. Marszałek M., Miniszewska J., Zadworna-Cieślak M., Międzynarodowa konferencja „Psychologiczne aspekty pomagania”, Katedra psychologie Filozofickè fakulty Ostravskè univerzity „Life satisfaction among social service and administrative sector employers – pilot study”.
 • 11-13.12.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., Interdyscyplinarna  Konferencja Naukowa „Edukacja i nauka w globalnym świecie – dylematy, wyzwania, perspektywy”, temat prezentacji: „Andragogika wobec wyzwań wieku senioralnego”.
 • 18.05.2017r. Marszałek M., Zadworna-Cieślak M., V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania „Człowiek wobec zagrożeń współczesności”, zorganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, referat    pt. „Różne oblicza starości”.

Zainteresowania badawcze:

 • Podejście psychodynamiczne
 • Filozofia społeczna
dr Agnieszka Murawska

Kontakt:

 

dr Agnieszka Murawska

Wykładowca

a.murawska@wsbinoz.pl

dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Kontakt:

 

dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Adiunkt

a.nowak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Październik 2018 – obecnie, stanowisko: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2015 – wrzesień 2018, stanowisko: asystent w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
 • 2013 – wrzesień 2018, Prowadzenie Kursu Przygotowawczego Premedical dla kandydatów na studia w języku angielskim z przedmiotów: biologia, fizyka, chemia; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, „Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta”. Grant NCN nr 2016/21/B/NZ5/01411 (rok 2017)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2016)
 • Szkolenie dotyczące planowania, wykonywania, uczestniczenia oraz uśmiercania zwierząt w doświadczeniach (rok 2016)
 • Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych, studia podyplomowe, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (rok 2015)
 • Szkolenie dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, GCP) (rok 2015)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2014)

Wybrane publikacje: 

 • Magda  Cuchra-Kulesza, Alicja Nowak-Zduńczyk,  Milena  Paprocka-Zjawiona, Hanna ZielińskA-Bliźniewska,  Anna  Merecz-Sadowska, Katarzyna Malinowska, WSPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO Z ZACHOROWALNOŚCIĄ ORAZ PRZEBIEGIEM COVID-19, KOSMOS Vol. 71, 1, 21–33, 2022
 • Katarzyna Malinowska, Alicja Nowak-Zduńczyk, Anna Merecz-Sadowska, Anna SzczepańskaF, Dariusz Kaczmarczyk, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cancer, Advances in Hygiene and Experimental Medicine, 2021 Vol. 76 Issue 1/2022; 30-38
 • Wojciech Zjawiony, Milena Paprocka-Zjawiona, Andrzej Kowalski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski, Katarzyna Malinowska, The use of combined pharmacotherapy and hyperbaric oxygen in the treatment of sudden sensorineural hearing loss, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2020, Vol. 74, p182-190. 9p.
 • Katarzyna Malinowska, Dariusz Kaczmarczyk, Radosław Zajdel, Anna Merecz-Sadowska, Jurek Olszewski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Antioxidative assessment of new trans palladium(II) complexes in head and neck cancer, Otolaryngol Pol, 2019 Aug 2;74(1):1-6 2019 Aug 2;74(1):1-6.
 • Rozpedek W, Pytel D, Nowak-Zdunczyk A, Lewko D, Wojtczak R, Diehl JA, Majsterek I. Breaking the DNA damage response via serine/threonine kinase inhibitors to improve cancer treatment. Curr Med Chem, 2019;26(8):1425-1445
 • Siwak M, Maślankiewicz M, Nowak-Zduńczyk A, Rozpędek W, Wojtczak R, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I The relationship between HDAC6, CXCR3 and SIRT1 genes expression levels with progression of primary open-angle glaukoma, Ophthalmic Genet 2018 Jan 31:1-7.
 • Nowak A, Rozpędek W, Cuchra M, Wojtczak R, Siwak M, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I. Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaukoma, Acta Ophthalmologica Volume 96, Issue 1, February 2018, Pages e97–e98.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wojcikiewicz, Kazimierz Niemczyk, Olga Sieniawska-Buccella,  Mateusz Siwak,  Anna Walczak, Alicja Nowak, and Ireneusz Majsterek Altered expression of miRNAs is related to larynx cancer TNM stage and patients’ smoking status, DNA Cell Biol 2017 Jul;36(7):581-588.
 • Majsterek I, Diehl JA, Pytel D, Nowak A, Rozpędek W. Molecular basis of human diseases and targeted therapy based on small-molecule inhibitors of ER stress-induced signaling pathways, Curr Mol Med 2017;17(2):118-132.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Anna Walczak, Alicja Nowak, Helen Uczkowski, Ireneusz Majsterek Evaluation of polymorphisms in microRNA biosynthesis genes and risk of laryngeal cancer in the Polish population, Pol J Pathol 2016;67(3):283-290
 • Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik JP, Szaflik J, Majsterek I Neurodegenerative Genes Polymorphisms of the -491A/T APOE, the -877T/C APP and the Risk of Primary Open-angle Glaucoma in the Polish Population, Ophthalmic Genet Jun;36(2):105-12
 • Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska-Sygut, Dariusz Pytel, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Analysis of the expression and polymorphisms of APOE, HSP, BDNF and GRIN2B genes associated with the neurodegeneration process in the pathogenesis of primary open-angle glaukoma, Biomed Res Int  2015;2015:258281

Udział w konferencjach:

 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Molekularny mechanizm aktywacji szlaku zależnego od kinazy PERK w przebiegu chorób nowotworowych, VI Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, J. Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK w leczeniu chorób nowotworowych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Adam Wawrzynkiewicz, Alicja Nowak-Zduńczyk, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek, Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK jako innowacyjna strategia przeciwnowotworowa International Conference of Natural and Medical Sciences, Lublin, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Molecular genetic insights in Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Components of unfolded protein response signaling pathway as a therapeutic target for Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016

Zainteresowania badawcze:

Molekularne podłoże chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych.

Rośliny zielarskie, aromaterapia

dr Monika Ponichtera-Kasprzykowska

Kontakt:

 

dr Monika Ponichtera-Kasprzykowska

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej

 • 2021 – nadal adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2008 – nadal prywatna praktyka psychologiczna, Gabinet Psychologiczny Monika Ponichtera -Kasprzykowska
 • 2008 – nadal psycholog, Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach
 • 2006 - 2007 opiekun osób niepełnosprawnych, Irlandia
 • 2006  psycholog, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • 2003 – 2005 psycholog, praktyki i wolontariat w ośrodku NAVICULA dla osób z autyzmem

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2021 obrona rozprawy doktorskiej pt. „Warianty testu fluencji słownej w diagnostyce otępień”, tytuł doktora nauk medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski
 • 2021 Szkolenie „Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI-2” – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
 • 2019 -2020 Podyplomowe Studia Psychologii Transportu, Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 • 2017 Szkolenie „Testy w diagnozie neuropsychologicznej” – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa
 • 2017 Kurs Racjonalna Terapia Zachowania – Pracownia Racjonalnej Terapii Zachowania, Warszawa
 • 2015 - 2016 Kurs Podstawy Hipnozy  – Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą, Kraków
 • 2005 – 2006 Podyplomowe Studium Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • 1999 – 2004 Studia magisterskie dzienne na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek: Psychologia Doradztwa Zawodowego i Organizacji
 • 2010 „Pacjent z chorobą Alzheimera – podstawowe zasady komunikacji, metody postępowania, elementy treningu funkcji poznawczych” – Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, Łódź
 • 2007 – 2008 Szkolenie z zakresu Psychologii Zorientowanej na Proces (150 godzin) - Akademia Pracy z Procesem, Warszawa

Wybrane publikacje:

 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Sobów, T., Kaźmierski, J. (2019). Warianty testu fluencji słownej w diagnostyce otępień – czy wybór liter ma znaczenie? 19 (2), 149 – 157.
 • Pękala, K., (2015). Rozpoznawanie depresji u pacjentów z chorobą Parkinsona za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych. Aktualności Neurologiczne, 15 (4), 210-216. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (3), 177 – 186.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Sobów, T. (2014). Adaptacja i wykorzystanie testu fluencji słownej na świecie. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 14 (3), 177-186.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M. (2014). Komunikacja z osobą cierpiącą na otępienie. W: (red.) Arczewska, B., Bus, I., Podgórski, G. Poradnik dla rodzin i opiekunów osób starszych. Praca zbiorowa. „Miłorząb” Fundacja na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, 32-41.
 • Sobów, T., Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K. (2013). Inhibitory cholinesterazy i memantyna: racjonalne wybory czy intuicja? Neuropsychiatria. Przegląd kliniczny, 5 (4), 209-216.
 • Ponichtera-Kasprzykowska, M., Pękala, K., Sobów, T. (2013). Niefarmakologiczne strategie postępowania w zaburzeniach zachowania towarzyszących otępieniu. Aktualności Neurologiczne, 13 (4), 302-307.

Zainteresowania badawcze:

neuropsychologia, psychologia kliniczna, psychogeriatria, psychoterapia

dr Sylwia Rydz

Kontakt:

 

dr Sylwia Rydz

Adiunkt

s.rydz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - nadal - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 • VI 2021 - nadal - Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Psychologicznego i Pedagogicznego Wydziału Pieczy Zastępczej CAPZ w Łodzi  

 • III 2018 – VI 2021 - Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi 

 • I –II 2018 – Zastępca Kierownika Wydziału w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi 

 • 2015 – 2019 -  adiunkt kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • III 2016- XII 2017 – prorektor ds. kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • X 2015 – X 2017 – prodziekan kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 

 • 2006 - 2015- adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ 

 • 2000 - 2006 – asystent w Instytucie Psychologii UŁ 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, poziom A.

 • Kurs hipoterapii 

 • Szkolenie :Osoba ze spektrum autyzmu podczas zajęć z hipoterapii" 

 • Szkolenie "Gry  i zabawy rewalidacyjne w hipoterapii" 

 • Kurs "Jeździectwo naturalne bez tajemnic" Relations Level 1-3 

 • Szkolenie "Trauma wczesnodziecięca" cz.1 i 2  

 • Szkolenie „TBRI- Interwencja relacyjna  oparta na zaufaniu”  

 • Szkolenie „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie” 

 • Szkolenie „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią” 

 • Szkolenie „Diagnoza i postawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 

 • Badania podłużne dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej u młodzieży. Badania dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej w cyklu życia. 

 • Badania dotyczące rozwoju dziecka w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.  

 • Rodzina widziana oczyma dziecka – diagnoza rodzin na podstawie techniki „Rysunek rodziny”. 

 • Prowadzenie warsztatów z elementami hipoterapii dla dzieci po doświadczeniach traumatycznych 

 • Warsztaty podnoszące kompetencje opiekunek żłobkowych 

 • Warsztaty wspomagające dla rodziców samotnie wychowujących dzieci prowadzone w ramach programu EMPOWER - LoneParentsBuildingConfidence and

 • Accessing Learning (Wzmacnianie samotnych rodziców w zakresie budowania poczucia własnej wartości oraz stwarzanie dostępu do kształcenia)” finansowanego z programu Unii Europejskiej Grundtvig/ Learning Partnership/ /Lifelong Learning, 

 • Warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości dla kobiet po mastektomii – cykl spotkań realizowanych w ramach projektu systemowego „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. 

 • Prowadzenie warsztatów podnoszących poczucie własnej wartości poprzez kontakt z końmi 

 • Współorganizowanie półkolonii dla dzieci z ramienia stowarzyszenie „KSAWERÓW-Dotyk Dobra” 

Wybrane publikacje:

 • Lasocińska K., Michałowska-Wieczorek I., Rydz S., Zaorski-Sikora Ł.  (2017) „Metoda projektowa – kreatywność i przedsiębiorczość”-  

 • Sylwia Rydz, Anita Głód (2015) „Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej Polskę oraz mieszkającej na Litwie”. Folia Psychologica, nr 18 s. 111-127. 

 • Marat E., Rydz S., Malinkiewicz-Bryndza O. (2015) „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie” http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-14-nr-3; str. 38-54. 

 • Rydz S. (2014). Osoby rozwiedzione na rynku pracy. [w:] I.Janicka, M.Znajmiecka-Sikora (red.)„Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Wyd. UŁ. Łódź.  

 • Rydz S (2014). Samotne rodzicielstwo. [w:] I.Janicka, H.Liberska (red.) Psychologia rodziny. PWN. Warszawa.  

 • Rydz S. (2010). Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. [w:] I.Janicka (red.) „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. Impuls. Kraków. 

 • Marat E., Rydz S. (2009). Mały, ciekawy świata człowiek. Materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i zasad postępowania. Wydawnictwo Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, str. 5-40.  

 • Rydz S. (2009). Miejsce hipoterapii w aktywności fizycznej człowieka. Forum edukacyjne, nr 6(2009). 

 • Rydz S. (2006). Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.  [w:] T.Rostowska (red.) "Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź. 

 • Rydz S., Marat E. (2006). Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego" [w:] T.Rostowska, J.Rostowski (red.) "Wokół wychowania. Rola rodziny w procesie socjalizacji dziecka". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.  

 • Rydz S. (2005). Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami. [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda. 

 • Rydz S. (2002). Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji WimaMeeus'a. [w:] T.Rostowska, J.Rostowski, (red). "Rodzina - rozwój - praca". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.  

 • Rydz S., Rostowski J. (2001). „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. [w:] B.Kaczmarek, K.Markiewicz, S.Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin. Wydawnictwo UMCS. 

 • Rydz S., Strzelczyk-Muszyńska D. (2001). „Dynamika zmian w zakresie statusów tożsamości w aspekcie środowiska rodzinnego”. Psychologia Rozwojowa, tom 6, nr 3-4. 

 • Rydz S., Strzelczyk-Muszyńska D. (1998). Statusy tożsamości a środowisko szkolne i wybór kariery zawodowej. Wychowanie na co dzień. 6(60).  

 • Rydz S. (1997). Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej.[W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka.[red.] J.Rostowski, T.Rostowska, I.Janicka. Wyd. UŁ. Łódź. 

Udział w konferencjach:

V Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych,  9-12.05.1996r. Łódź. Wystąpienie pt. „Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej” 

VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 7-10.05.1998r. Puławy. Wystąpienie pt. „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. 

IX Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 29.04-2.05.2000r. Tarnów. Wystąpienie pt. „Dynamika zmian w zakresie statusów tożsamości i cech osobowości młodzieży w aspekcie środowiska rodzinnego”. 

X Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25-28.04.2001 r., Gdańsk. Wystąpienie pt. „kształtowanie się statusów tożsamości u młodzieży licealnej w sferze szkoła”. 

XI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25.04.-28.04.2002r. Cieszyn. Wystąpienie pt. „Poczucie sensu życia i kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży licealnej”. 

VI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy. Piotrków Trybunalski, 19-20.05.2003. Wystąpienie pt. „Ja i moje rodzeństwo - relacje rodzinne widziane oczyma dziecka przedszkolnego" oraz „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami”. 

XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej : W poszukiwaniu sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji. Kraków, 05-08.06.2003. Wystąpienie pt.„Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego” 

XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 03-06.06.2004r, Augustów-Białystok. Wystąpienie pt.„Relacje pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka w wieku przedszkolnym”  oraz „ Role społeczne w rodzinie i ich spostrzeganie przez dziecko”. 

XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25.06.2006r, Ustroń. Wystąpienie pt. „Trendy rozwojowe statusów tożsamości w okresie dorastania”. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Jakość życia współczesnego człowieka. Wartości cywilizacji zachodniej: możliwości rozwoju i ograniczenia. Opole. 24-25 maja 2007. Wystąpienie pt. „Hipoterapia jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi”. 

XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Bydgoszcz. 5-7 06.2008r. Wystąpienie pt. „Żłobek jako placówka wspierająca rozwój małego dziecka”. 

I Konferencja Naukowa "Starość nie musi być smutna". Kalisz. 18.06.2008r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie hipoterapii dla osób starszych”. 

VI Konferencja Socjoterapii. Konstancin – Jeziorna „Jak poznać świat nie ruszając się z miejsca”. 26-28.09.2008r.  

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Medyczna. Łódź, 28-29.11.2008 Wystąpienie pt. „Miejsce hipoterapii w aktywności fizycznej człowieka”. 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”. 21-22.09.2009 r. Gdańsk. Wystąpienie pt. „Postawy rodzicielskie ojców a osobowość ich dzieci”  

Ogólnopolska Konferencja „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. 18-19.09.2009 r. Łódź. Wystąpienie pt. „Sytuacja samotnych rodziców w Polsce”. 

VI Konferencja Socjoterapii „Wychowanie do wolności”. 25-27.09.2009 r. Sulejów. 

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. 14-16.06.2010. r., Łódź. Wystąpienie pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości a style przywiązania do partnera u kobiet”. 

VII Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „O rzeczywistości czyli o czym? Świat dziecka, świat dorosłego – spotkanie”.. 24-26.09.2010 r. Sulejów.  

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”. 20-22.05.2011 Warszawa. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u kobiet w wybranych okresach rozwojowych” 

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. 14-16.06.2011 Kraków. Wystąpienie pt.: „Statusy tożsamościosobowej a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich”. 

IX Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii „Po co nam ta demokracja”. 23-25.09.2011 Biała 

XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. 28-30.05.2012Zielona Góra. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości w okresie dorosłości”. 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”. 15.06.2013. Lublin. Wystąpienia pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej w okresie późnej dorosłości”. 

Konferencja międzynarodowa Investing in children. In search for innovative solutions to improve children’s well-being. III- edycja cyklu konferencji “Neglectedchildhood” („Zaniedbane dzieciństwo”). Łódź, 23-24 października 2014. Wystąpienie pt. „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie”. 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polki – wczoraj, dziś i jutro". Łódź, 8-9 kwietnia, 2016 r. Wystąpienie pt. „Statusy tożsamości osobowej kobiet w zależności od sytuacji rodzinnej”. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”, Warszawa, 01.12.2016. 

Konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Jasło, 04.02.2017. Udział  bierny.  

II Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie- Kreatywne działanie”, Lublin, 25-26.04.2017. Wystąpienie pt. „Metoda projektowa- kreatywność i przedsiębiorczość”. 

Seminarium dydaktyczne „Innowacyjne metody w diagnozie i terapii dzieci oraz dorosłych. Mózg w świecie zmysłów”, Łódź, 02.06.2017. 

Konferencja „Wychowanie do samodzielności”, Łódź, 24.04.2018 

6. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Warszawa, 16.05.2018

Wojewódzka Konferencja Naukowa „Pomóżmy dziecku z FASD – zapalmy czerwoną lampkę”. Łódź, 10.09.2018.  

Międzynarodowa Konferencja "Praca z traumą". 26.11.2021r.  

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej" 03.12.2021r 

Zainteresowania badawcze:

Problematyka rodzicielstwa zastępczego, praca z dziećmi po doświadczonej traumie, zastosowanie hipoterapii w terapii traumy, wykorzystanie zajęć z końmi w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnościami, psychologia małego dziecka, relacje w rodzinie, rodzina w oczach dziecka, wspomaganie rozwoju małego dziecka, samotne rodzicielstwo, zastosowanie i efekty hipoterapii, kształtowanie się poczucia tożsamości w cyklu życia człowieka 

dr Magdalena Sadowska

Kontakt:

 

dr Magdalena Sadowska

adiunkt

m.sadowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

 • NZOZ AS-MEDICA Sp. z o.o. 

 • Konstantynowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Nowe Kansas” 

 • NZOZ „ADAMED” Sp. z o.o. 

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 

 • Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi 

 • XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Łodzi 

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi 

 • Zakład Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi 

 • Centrum Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

 • Instytut Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Westfalski w Muenster, Niemcy

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 1998 UŁ mgr biologii

 • 2004 UŁ mgr psychologii

 • 2009 Studium Psychoterapii Uzależnień

 • 2010 WSS Zgierz zatrudnienie

 • 2012 Kurs psychoterapii Polski Instytut Ericksonowski

 • 2014 UŁ dr nauk biologicznych

 • 2016 Specjalizacja Psychologia Kliniczna

 • 2021 WWCOiT zatrudnienie

Wybrane publikacje:

Klajnert B., Sadowska M., Bryszewska M. „The effect of polyamidoamine dendrimers on human erythrocyte membrane acetylcholinesterase activity”

Bioelectrochemistry 2004, 65: 23-26

Kujawa J., Sadowska M., Zavodnik I. B., Kilańczyk E., Pieszyński I., Bryszewska M. „Effect of low intensity near infrared (810 nm) laser radiation on human erythrocyte membrane enzymes” Medicina Sportiva 2004, vol. 8(2): 53-63

Kujawa J., Sadowska M., Bryszewska M., Pieszyński I., Janiszewski M. „Wpływ promieniowania laserowego (l=810 nm, P=100 mW) na aktywność acetylocholinoesterazy erytrocytów człowieka w zależności od sposobu dawkowania energii” Fizjoterapia Polska 2004, Nr 2, vol. 4: 136-142

Zawilska J.B., Sadowska M. „Prolonged treatment with glucocorticoid dexamethasone suppresses melatonin production by the chick pineal gland and retina”

Pol. J. Pharmacol. 2002, 54: 61-66

Sadowska M.., Krajewska E., Bryszewska M. „Photodynamically induced changes of acetycholinesterase activity from human erythrocytes”

Lasers Med. Sci. 2001, 16:10-15

 

Udział w konferencjach:

czerwiec 2022 udział w Szkoleniu pt. „Wstążka smutku. Trudne rozstanie, dobre rozstanie – praca z pacjentem w żałobie”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 24 – 25 czerwca 2022.

kwiecień 2021 udział w Webinarze pt. „Cyberprzemoc – czym jest i jak jej przeciwdziałać” jako prelegent. Prezentacja pt. ”Cyberprzemoc – przyczyny, formy, przeciwdziałanie”.

styczeń 2020 udział w Szkoleniu pt. „Myśleć jak neuropsycholog - neuropsychologia dla początkujących”, Fundacja Vis Salutis, Łódź, 25 – 26 stycznia 2020.

listopad 2019 udział w Szkoleniu pt. „MMPI-2 dla początkujących”, Fundacja Vis Salutis, Łódź, 2 – 3 listopada 2019

styczeń 2019 – wrzesień 2020 udział w Szkoleniu pt. „Terapia Stanów Ego (TSE)”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 11 – 13 styczeń 2019; Poznań, 14 – 16 czerwiec 2019; Łódź, 11 – 13 październik 2019; Poznań, 3 – 5 styczeń 2020; Łódź, 6 – 8 marzec 2020; Łódź, 12 – 13 wrzesień 2020.

grudzień 2015 udział w Szkoleniu pt. „Genogram – praca własna terapeuty” w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez SN PTP, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 10 – 13 grudnia 2015.

listopad 2015 udział w Szkoleniu pt. „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz… - psychoterapia pacjentów z natręctwami”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 27 – 28 listopada 2015.

listopad 2015 udział w Szkoleniu pt. „Rozwój osobisty terapeuty – proces indywiduacji i budowania autonomii w psychoterapii”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 20 – 21 listopada 2015.

wrzesień 2015 udział w Zgrupowaniu dydaktyczno-treningowym pt. „Trening interpersonalny” w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez SNPTP, Polski Instytut Ericksonowski, Jedlicze k/Łodzi, 8 – 13 września 2015.

sierpień 2015 udział w Szkoleniu pt. „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa, 20 – 23 sierpnia 2015.

czerwiec 2015 udział w Szkoleniu pt. „Kiedy kłębią się chmury – ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 26 – 27 czerwca 2015.

maj 2015 udział w Szkoleniu pt. „Przebudzenie – psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 29 – 30 maja 2015.

maj 2015 udział w Szkoleniu pt. „Prosto w oczy – terapia zaburzeń lękowych”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 15 – 16 maja 2015.

kwiecień 2015 udział w Szkoleniu pt. „Jeden mały krok – wiele małych kroków – terapia ofiar i sprawców przemocy”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 10 – 11 kwietnia 2015.

marzec 2015 udział w Szkoleniu pt. „Nie chcę tak żyć! – praca z rodziną, w której wystąpiła próba samobójcza”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 6 – 7 marca 2015.

styczeń 2015 udział w Szkoleniu pt. „Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 9 – 10 stycznia 2015.

Członkostwo SN PTP od 2015 roku.

listopad 2014 udział w Szkoleniu pt. „Królewska droga do nieświadomości – WSTĘP DO HIPNOZY ERICKSONOWSKIEJ część I”, Polski Instytut Ericksonowski, Brzozówka k/Uniejowa, 25 – 30 listopada 2014.

listopad 2014 udział w Szkoleniu pt. „Rozbity dzban – terapia osób wykorzystanych seksualnie”, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 21 – 22 listopada 2014

październik 2014 udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Psychologicznej pt: „Dialog motywujący – sztuka czy nauka ?”, Koluszki, 2 października 2014.

czerwiec 2014 udział w V Europejskim Kongresie Hipnozy Eriksonowskiej i Psychoterapii, Kraków, 12 – 15 czerwca 2014.

marzec 2014 udział w Konferencji Regionalnej pt. „SFBT – innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień osób dorosłych”, Łódź, 1 marca 2014.

czerwiec 2013 udział w III Konferencji Naukowej pt: „Korzenie i skrzydła czyli terapia rodzin i terapia uzależnień w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu” Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Łódź, 29 czerwiec 2013.

maj - czerwiec 2013 udział w szkoleniu pt: „Diagnoza kliniczna w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi” Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Załęcze Wielkie nad Wartą, 13 – 14 maj i 10 – 11 czerwiec 2013.

wrzesień 2012 rozpoczęcie Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wymaganego do otrzymania Certyfikatu Psychoterapeuty, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 2012

Członkostwo PTP od 2012 roku.

listopad 2011 udział w VI Konferencji Psychologicznej pt: „Psychoterapia – wychowanie, przyjaźń, duszpasterstwo – czyli o sztuce pomagania” Ośrodek Psychoedukacji i Psychoterapii, Koluszki, 9 listopad 2011.

marzec 2011 - czerwiec 2012 Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, II etap procesu certyfikacji Psychoterapeuty Uzależnień i Współuzależnienia, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa, 2012.

grudzień 2010 ukończenie szkolenia w zakresie „Diagnoza neuropsychologiczna – teoria i praktyka” Stowarzyszenie Rozwoju Kadr, Łódź, 4 grudzień 2010.

wrzesień 2009 - grudzień 2009 Studium Umiejętności Psychologicznych (SUP), I etap procesu certyfikacji Psychoterapeuty Uzależnień i Współuzależnienia, Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień (MOSTU), Osieczany k/Krakowa, 2009.

czerwiec 2008 ukończenie Kursu Kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

kwiecień 2008 ukończenie Kursu Kierowników Wycieczek Szkolnych i Obozów Wędrownych.

sierpień/wrzesień 2006 staż naukowy pt. „Ekotoksykologia Zatoki Tulońskiej III – fizyko-chemiczne czynniki środowiskowe jako źródło stresu w ekosystemach wodnych” cz. II, Instytut Fizjologii i Biologii Morza, Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1, Tamaris La Seyne sur Mer, Tulon, Francja.

sierpień/wrzesień 2005 staż naukowy pt. „Ekotoksykologia Zatoki Tulońskiej II – fizyko-chemiczne czynniki środowiskowe jako źródło stresu w ekosystemach wodnych” cz. I, Instytut Fizjologii i Biologii Morza, Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1, Tamaris La Seyne sur Mer, Tulon, Francja.

sierpień/wrzesień 2004 staż naukowy pt. „Ekotoksykologia Zatoki Tulońskiej I”, Instytut Fizjologii i Biologii Morza, Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1, Tamaris La Seyne sur Mer, Tulon, Francja.

październik 1998 – luty 1999 staż zagraniczny; Instytut Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Westfalski w Muenster, Niemcy.

Sadowska M., Bryszewska M.

„The impact of continuous and fractionated doses of low and medium-power laser radiation on erythrocyte cell membrane fluidity – DPH and TMA-DPH study”

XV Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’06

19-21 października 2006, Jamrozowa Polana – Hradec Kralove, Polska

materiały zjazdowe str. 37

Miłowska K., Jokiel M., Sadowska M., Balcerczyk A., Gabryelak T., Brichon G.

“Influence of copper and iron on seawater fish erythrocytes in vitro”

XV Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’06

19-21 października 2006, Jamrozowa Polana – Hradec Kralove, Polska

materiały zjazdowe str. 30

Sadowska M., Bryszewska M.

„The impact of continuous and fractionated doses of low and medium-power laser radiation on erythrocyte cell membrane fluidity”

XIV Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’05

19-22 października 2005, Jamrozowa Polana – Hradec Kralove, Polska

materiały zjazdowe str. 79-80

Sadowska M., Kałużna K., Jakubowska T., Sopiński M., Bryszewska M.

„Ocena wpływu promieniowania lasera półprzewodnikowego (IR, l=810 nm) na temperaturę zawiesiny erytrocytów”

VI Konferencja Krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni

4-6 listopada 2004, Ustroń-Jaszowiec, Polska

materiały zjazdowe str. 179-181

Miłowska K., Sadowska M., Jokiel M., Pękowska A., Szczerkowska E., Gabryelak T., Brichon G.

„Oddziaływanie ultradźwięków na erytrocyty ryb morskich i słodkowodnych w badaniach in vitro”

Konferencja pt.: „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”

25-26.11.2004, Olsztyn, Polska

materiały zjazdowe str. 278-279

Kujawa J., Sadowska M., Zavodnik I. B., Bryszewska M., Pieszyński I., Janiszewski M.

„Efekti kontinuiranog i frakcionisanog zracenja lasera niske snage (810 hm) na promene aktivnosti acetil-holineseteraze humanih eritrocita” - „Intensity near-infrared laser radiation – induced changes of acetylcholinesterase activity of human erythrocytes”

IV Kongres Fizjoterapii, sekcja medycyny fizykalnej i rehabilitacji

20-24 Oktobar 2004, Zbornik-Radova, Serbia i Czarnogóra

materiały zjazdowe str. 248-250

Zawilska J. B., Sadowska M.

„Prolonged treatment with Dexamethasone suppresses melatonin production by the chick pineal gland and retina”

XIVth International Congress of the Polish Pharmacological Society

10-13 September 2001, Cracov, Poland

materiały zjazdowe str. 220

Paradowska E., Paradowski P. T., Sadowska M., Przepiórkiewicz M., Leśnikowski Z. J.

„Cytokine activity and expression of the soluble tumor necrosis factor receptors in human placenta. Preliminary study on cytokine profile in primary cytomegalovirus infection”

3rd Joint Meeting of ICS / ISICR

November 5-9 2000, RAI-Amsterdam, The Netherlands

materiały zjazdowe vol. 11, str. 193

Sadowska M., Krajewska E., Bryszewska M.

Light-induced changes of acetycholinesterase activity in the presence of phthalocyanines”

4th Symposium „Free Radicals in Biology and Medicine”

June 8-10 1998, Lodz, Poland

materiały zjazdowe str.150

Zainteresowania badawcze:

Psychoterapia, Hipnoza, Psychologia osobowości, Psychopatologia

dr Błażej Sitko

Kontakt:

 

dr Błażej Sitko

Wykładowca

b.sitko@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (Rybnik)

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna (Wodzisław Śląski)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (Racibórz)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Osiągniecie stopnia naukowego

Nawiązanie współpracy z uczelnią zagraniczną – Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej

Wybrane publikacje:

Kunicki M., Sitko B., Ostrowska A., Kunicka K. (2020). Comparison of coordination abilities in 11-year-old swimmers from Racibórz primary schools. In P. Makar,  D. Skalski,  A. Pęczak-Graczyk (Ed.). Water Rescue Service, Swimming and Physical Culture in the Treory and Practice (7st Ed., pp. 83-94). Gdańsk: Publishers by Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

Kunicki M., Swadźba D.,  Sitko B., Ostrowska A.  (2019). Indices of heart rate variability in junior national team athlete practicing swimming in the immediate pre competition period and the competition period. Physical Activity Health and Sport. №1(33). P. 49–57

Sitko B., Kunicki M., Ostrowska A. (2018). The influence of certain coordination abilities on the efficiency in face to face dual In football. Physical Activity Health and Sport №2(32). P. 28–35

Sitko B., Ryguła I., Kunicki M.  (2017). The diagnostic value of selected criteria for 15-year-old boys to train in football. Racibórz. Poland: Publisher State Higher Vocational School in Racibórz

Udział w konferencjach:

Psychologia sportu w praktyce – 2019r.

E-learning w pracy wykładowcy akademickiego – 2021r.

Zainteresowania badawcze:

Nauki o kulturze fizycznej – optymalizacja , nauki medyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy.

dr Alina Stosor

Kontakt:

 

dr Alina Stosor

Adiunkt

a.stosor@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020 – nadal: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – adiunkt
 • 2015 – 2020: Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej – asystent
 • 2019 – nadal: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu - nauczyciel
 • 2015 – nadal: Wyższa Szkoła Bankowa, Oddział Zamiejscowy w Chorzowie – wykładowca, studia podyplomowe
 • 2006 – 2019: Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach - nauczyciel

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

- 2019 – półroczny staż w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

- Projekt  „Zrobimy to sami.. „ finansowany ze środków Unii Europejskiej w latach 2011 – 2013

- Projekt "Forum kadry wspomagania oświaty" realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – 2019

- Projekt Erasmus + - Psychomotoryka - 2016

- Projekt „Wiele potrzeb – jeden cel” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – 2020 – 2022

- Projekt w ramach programu Erasmus + Akcja – mobilność kadry edukacji szkolnej 2020 - 2022

Wybrane publikacje: 

 • Student z niepełnosprawnością ruchową w edukacji zdalnej; w: Zdalna edukacja, epizod czy trwały ślad?, pod red. B. Pituły, J. Konieczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2021
 • Rehabilitacja społeczna osób ze spektrum autyzmu – wybrane formy terapii w kontekście trudności w funkcjonowaniu społecznym, w: Współczesne tendencje    w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, pod red. P. Majewicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2021
 • Acta Salus Vitae, Vol 5, No 1, 2017, Satisfaction with life of the siblings of people with disabilities in earlyadulthood
 • Humanum, Międzynarodowe Studia Społeczno – Humanistyczne 25(2) 2017, Akceptacja niepełnosprawności w  rodzinie w kontekście doświadczanego wsparcia społecznego – rola grup wsparcia
 • Jakość życia dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością, w: Przemiany edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością pod red. M. Wlazło, M. Sokołowskiego – Zgida, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem w: Wspomaganie rozwoju - wielość obszarów, wspólnota celów pod red. B. Grzyb i G. Kowalskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016
 • Rodzeństwo osób niepełnosprawnych w obliczu wyzwań dorosłości w: Podmiotowość osoby z niepełnosprawnością. Konteksty pedagogiki specjalnej pod red. B. Grzyb, S. Pawlik, 2016
 • Dotyk w terapii dziecka z zaburzeniami sprzężonymi w: Sprzężone zaburzenia rozwoju ...I co dalej?,  pod red. B. Grzyb, G. Kowalskiej, Wydawnictwo SIM, Warszawa, 2016

Udział w konferencjach:

 • 2021, 14 – 15 kwietnia – Międzynarodowa konferencja naukowa – „Kształcenie akademickie w Europie po pandemii – krajobraz po bitwie czy nowe rozdanie?”, Gliwice, Politechnika Śląska
 • 2017, 8-9 listopad – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu – „Specjalne Potrzeby Edukacyjne”, Wisła
 • 2017, 19 czerwca – Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Nauki społeczne i humanistyczne – zakres współpracy na rzecz kooperacji – Współpracy – Przyjaźni”, Gliwice
 • 2016, 23-24 maja – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne”, Ustroń
 • 2016, 12-13 września – Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość”, Międzyzdroje

Zainteresowania badawcze:

Terapia pedagogiczna, pedeutologia, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rodzina dziecka z niepełnosprawnością.

dr Piotr Szpakowski

Kontakt:

 

dr Piotr Szpakowski

Wykładowca

p.szpakowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Kierownik Ogniwa do Spraw Nieletnich i Patologii II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi od 2007 do obecnie
 • Wykładowca  w AHE w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Jaśle- 2016/2017
 • Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym Łódź- Śródmieście 2004/2005

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Międzynarodowy Instytut Psychologii Stosowanej i Nauk o Człowieku z Rzymu w ramach projektu : Child Safety Matters 2020-1-RO01-KA201-080253 Marzec 2022

Wybrane publikacje:

 • Tolerancja jako pojęcie interdyscyplinarne i pożądana wartość interpersonalna [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, 2019
 • Dorosłość jako uniwersalna kategoria aksjologiczna [w:] Świat wartości wobec wyzwań rzeczywistości ponowoczesnej, red. Semkow J. ,Pazgan J. Legnica, 2012.
 • Współczesny człowiek dorosły w perspektywie aksjologiczno – andragogicznej [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka, red. Bartoszewski J., Lisiecka J., Swędrak J., Kraków, 2012.
 • Wolność w edukacji dorosłych [w:] Dorosły w procesie kształcenia, Fabiś A., Cyboran B., Bielsko-Biała - Zakopane, 2009.  Biblioteka Edukacji Dorosłych.

Udział w konferencjach:

 • 12.2017, Konferencja naukowa Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi; referat
 • 10.2013, Seminarium naukowe Człowiek dorosły wobec wyzwań edukacyjnych późnej nowoczesności, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; referat
 • 11.2011, Konferencja naukowa Człowiek XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu; referat
 • 11.2010, Konferencja naukowa Wartości uniwersalne w rzeczywistości ponowoczesnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; referat
 • 11.2005, Konferencja naukowa Uniwersalia życia ludzkiego a edukacja dorosłych, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet w Hanowerze.

Zainteresowania badawcze:

wybory dokonywane przez współczesnych dorosłych, etyka, filozofia egzystencjalna, filozofia dialogu. andragogika, teoria wychowania, pedagogika filozoficzna oraz aksjologia edukacji dorosłych.

dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2014 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 04.2008 - obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Projekt Badawczy Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (czas trwania projektu: 2017-2018)

10.2014 – 30.2015 Międzynarodowy Projekt Badawczy NR BP-3/2014. Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku.

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2020.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2019.

 • Tanaś V., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2018. Tanaś V., Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, (red. )A. A. Zych, Wyd. Naukowe Śląsk. Katowice 2017.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi. Łódź 2017.

 • Tanaś V., Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6

 • Tanaś V., Residential Child and Youth Care in Poland [in:] Residential Child and Youth Care in a Developing World, European Perspectives (ed.) T. Islam, L. Fulcher The CYC-Net Press, Cape Town South Africa 2017, e-book: ISBN 978-1-928212-28-7

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi

 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Lifelong Learning, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.

 • Tanaś V., Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 1.Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.

Udział w konferencjach:

 • 09.2020 VIII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

 • 03.2019 VII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Mass media we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2018 VI Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 05.2017 V Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego referat: Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych.

 • 11.2016 IV Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 10. 2016 II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 21-22 października 2016 r. Członek Komitetu Naukowego,

 • 05.2016 III Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 01.2016 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki, Uniwersytet Łódzki. Udział w dyskusji.

 • 12.2015 II Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.

 • 11.2015 Konferencja Naukowa Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, referat: Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów.

 

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania naukowe dotyczą polityki społecznej, psychoedukacji, gerontologii, andragogiki oraz problemów społecznych.

dr Elżbieta Zalewska

Kontakt:

 

dr Elżbieta Zalewska

Adiunkt

e.zalewska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – 2018 – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi; statystyk medyczny
 • Od 2012 –  Katedra Metod Statystycznych, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki; pracownik badawczo-dydaktyczny, adiunkt.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS) - sekretarz Oddziału PTS w Łodzi (kadencja 2018-2022).

 

Wybrane szkolenia (od 2015r.):

2021- Analiza danych i programowanie w Pythonie, LabMasters

2020- Warsztaty analityka Data Science w R,  LabMasters

2019 - Wybrane metody wizualizacji danych w programie Statistica, StatSoft Polska

2019 - Wybrane metody wielowymiarowej analizy statystycznej w Statistica, StatSoft Polska

2018 - Metody analizy przeżycia w Statistica, StatSoft Polska

2018 - Analiza danych ankietowych – kurs zaawansowany, StatSoft Polska

2018 - „Portal Geostatyczny – narzędzie do przestrzennej wizualizacji danych statystycznych”,
Urząd Statystyczny w Łodzi i Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych UŁ

2018 - „Zasoby i funkcjonalność Banku Danych Lokalnych (BDL)”, Urząd Statystyczny w Łodzi i Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych UŁ

2017- Regresja logistyczna, StatSoft Polska

2016- Wprowadzenie do data mining w Statistica, StatSoft Polska

2015 - Wprowadzenie do e-kształcenia, Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość UŁ

Wybrane publikacje:

 • Zalewska, E. (2021). The Application of Continuous Quality Improvement Methods at Universities in the Opinion of Students and Lecturers of the University of Lodz. Folia Oeconomica Stetinensia21(1), 175-190.
 • Szymańska, A., & Zalewska, E. (2021). Education in the light of sustainable development goals–The case of the European Union countries. Globalisation, Societies and Education19(5), 658-671
 • Kalinka, E., Drozd-Sokołowska, J., Waszczuk-Gajda, A., Barankiewicz, J., Zalewska, E., Symonowicz, I., Lech-Marańda, (2020) E. Hepatitis B virus screening in patients with non-Hodgkin lymphoma in clinical practice in Poland–a report of the Polish Lymphoma Research Group. Archives of Medical Science: AMS16(1), 157
 • Szymańska, A., Zalewska, E., (2018) Towards the goals of the Europe 2020 strategy: Convergence or divergence of the European Union countries? Comparative Economic Research21(1), 67-82
 • Zalewska, E., (2017) Zastosowanie analizy skupień i metody porządkowania liniowego w ocenie polskiego szkolnictwa wyższego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (469), 234-242
 • Zalewska, E., (2015) Porównywanie wyników testów egzaminacyjnych. Wiadomości Statystyczne (12), 70-81
 • Szymańska, A., Zalewska, E., (2015) E-learning as a tool to improve the quality of education in quantitative subjects. Didactics of Mathematics, (12 (16)), 125-134
 • Zalewska, E. (2015). Jakość kursów e-learning. w: „Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych”, red. P. Wdowiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Udział w konferencjach:

Konferencje naukowe od 2015 r. (udział z referatem):

 • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych", Zakopane 2022
 • III Kongres Statystyki Polskiej – Kraków 2022
 • XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Mikroekonometria w teorii i praktyce, Szczecin 2019
 • XXVIII Konferencja Naukowa: Nauczyciel statystyki i ekonometrii w dobie Data Science, Łódź 2019
 • XXXVII Konferencja Naukowa: Wielowymiarowa analiza statystyczna (WAS), Łódź 2018
 • XXVII Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD), Ciechocinek 2018
 • XXXVI Konferencja Naukowa: Wielowymiarowa analiza statystyczna (WAS), Łódź 2017
 • XXVI Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD), Kraków 2017
 • XVIII Konferencja Naukowa: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Rogów 2017
 • XXVI Konferencja Naukowa: Ekonometria i statystyka w procesie edukacji ekonomicznej, Łódź 2017
 • XXV Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (SKAD), Bełchatów 2016
 • IX Konferencja Naukowa Dydaktyka Matematyki, Wrocław 2015

Zainteresowania badawcze:

 • Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym (praca doktorska: Ciągłe Doskonalenie Jakościw procesie kształcenia studentów)
 • Statystyka wielowymiarowa
mgr Alexander Biliński

Kontakt:

 

mgr Alexander Biliński

Wykładowca

a.bilinski@wsbinoz.pl

mgr Aleksandra Bugajak

Kontakt:

 

mgr Aleksandra Bugajak

Wykładowca

a.bugajak@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:  

 • 2022- obecnie Centrum Psychoterapii Tu i Teraz

 •  2020-2021 Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzezinach 

 •  2019-2020 Fundacja Słonie na Balkonie w Łodzi 

 •  2018-2019 Jednostka Wojskowa 4395 w Leźnicy Wielkiej  

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – obecnie Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii CMUJ w Krakowie
 • 2017-2018 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu Kierunek: Kryzys i interwencja kryzysowa, studia podyplomowe
 • 2014-2015 Universität Regensburg w Niemczech, Kierunek: Psychologia, program Erasmus

Udział w konferencjach: 

2018 - I Kongres Suicydologiczny, Łódź

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Paulina Depta

Kontakt:

 

mgr Paulina Depta

Wykładowca

p.depta@wsbinoz.pl

mgr Aleksandra Domagała

Kontakt:

 

mgr Aleksandra Domagała

Wykładowca

a.domagala@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • Psychoterapeuta w Poradni Rodzinnej Salomon w Łodzi, od 2018;
 • Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSW w Łodzi, 2013-2022;
 • Psychoterapeuta/koordynatorka Instytutu Psychoterapii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MIND w Łodzi, 2012-2014;
 • Wykładowca Studiów Podyplomowych, kierunek Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, 2010-2011.

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2012-2017.

Szkolenia:

"Kliniczne zastosowanie hipnozy" szkolenie prowadzone przez Brenta Geary Ph.D., 2021;

"Chcę się upewnić, że jesteś... czyli praca z dorosłym pacjentem zagrożonym samobójstwem" - szkolenie organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2021;

"O spotkaniu, które się narodzi - psychoterapia w leczeniu niepłodności"- szkolenie organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2020;

Kurs "Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności" organizowany przez PTBS i Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 2020;

"O miłości do jedzenia prawie wszystko- terapia zaburzeń odżywiania" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2019;

"Przebudzenie - psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2019;

"Jak pracować z trudnym pacjentem" szkolenie prowadzone przez Norma Berretta Ph.D., 2018;

"Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2017;

"Rozwój osobisty terapeuty - proces indywidualizacji i budowania autonomii w psychoterapii" szkolenie prowadzone przez Norma Berretta PH.D., 2015;

"Ach, powtórz wszystko jeszcze raz… - psychoterapia pacjentów z natręctwami" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2015;

"Rzucone ziarno - metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2015;

"Mądrość mieszkająca w ciele – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2014;

"Techniki zwiększające skuteczność terapii" - szkolenie prowadzone przez Jeffrey Zeig Ph. D., 2014;

"Królewska droga do nieświadomości – wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2013;

"Mądrość Sindbada – metafora i bajka w pracy z dorosłymi" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2013;

"Złoty kluczyk – zasady terapii Miltona H. Ericksona" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2012;

"Siła źródła – autohipnoza" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2012;

"Terapia rodzin – całościowy cykl szkoleniowy" organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, 2011-2012.

Udział w konferencjach:

Udział bierny:

ISH Virtual Event 2022 „Making connections in critical times”

Forum psychoterapeutów 2020 - spotkanie organizowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udział w V Europejskim kongresie Ericksonowskim „Kreatywność i Hipnoza” w Krakowie.

Zainteresowania badawcze:

Psychoterapia, psychologia zdrowia i kliniczna, hipnoza kliniczna.

mgr Piotr Jancz

Kontakt:

 

mgr Piotr Jancz

Wykładowca

Lektor języka angielskiego

p.jancz@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2009 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego (przygotowanie do Egzaminów City&Guilds and PTE)
 • 10.1998 – 09.2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania od  A-1 – do C-1
  • przygotowywanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, TOEIC
  • prowadzenie zajęć w grupach Business i Medical English oraz English for Computer Science.
 • 03.2004 – 10.2009, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów – IPT Sp. z o.o., Stanowisko: Dyrektor
  Zakres obowiązków:
  • organizacja i nadzór nad kursami języków obcych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu, tworzenie
  • nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów,
  • uzyskiwanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów językowych
  • przygotowywanie i prezentacja ofert, negocjacje warunków handlowych, monitorowanie świadczonych usług
  • nadzór nad utworzeniem oddziałów Akademii na terenie całego kraju
  • udział w tworzeniu strategii promocji i sprzedaży kursów językowych w Łodzi oraz innych regionach
  • przygotowywanie rocznych budżetów Akademii
  • rekrutacja zamiejscowych koordynatorów Akademii, lektorów i pracowników administracji, ocena ich kwalifikacji i akceptacja wynagrodzeń opracowanie programu kontroli jakości kształcenia i nadzór nad poziomem nauczania, organizacja szkoleń, dbałość o rozwój kadry dydaktycznej i administracyjnej nadzór nad opracowaniem programów nauczania, dobór podręczników do odpowiednich kursów
  • nadzór nad organizacją cyklu imprez kulturo-poznawczych DNI NARODÓW.
 • 10.2010 – 2018 Szkoła językowa - LANG LTC z Warszawy, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków: prowadzenie szkoleń w firmach Siemens, PGE, Budimex, Procter&Gamble, BSH. 
 • 09.2018 – obecnie Szkoła Językowa Hutchinson.
  Zakres obowiązków: trener językowy – szkolenia dla firm – Commerz Bank, Browin, IKEA, Recticel.
 • 09.2016 – obecnie Centrum Egzaminacyjne Concepti

  Przygotowanie do egzaminów PTE General.                                        

                                             

Udział w konferencjach:

Konferencje językowe PASE – 2016, 2017, 2018

Konferencje językowe Edunation – 2019, 2020, 2021.

mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Dorota Kochalska

Kontakt:

 

mgr Dorota Kochalska

Wykładowca

d.kochalska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • (2019 — obecnie) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie
 • (2008 — obecnie) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2018 — stopień nauczyciela dyplomowanego od 2017 — egzaminator maturalny OKE

mgr Paweł Konopacki

Kontakt:

 

mgr Paweł Konopacki

Wykładowca

p.konopacki@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2021 – Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, psycholog w Domu Dziennej Rehabilitacji dla osób chorujących na Alzheimera.
 • 2019-2021- psycholog, terapeuta Ośrodka Interwencji Kryzysowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.
 • 2019 – do dziś – psycholog w Centrum Seniora przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.
 • 2021 – wykładowca, kierunek Pedagogika, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

2017 – certyfikat Inernational Coach Community

2018 – dyplom magistra psychologii, Uniwersytet SWPS

2020 – rozpoczęcie szkolenia z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

mgr Ewa Kowalska

Kontakt:

 

mgr Ewa Kowalska

Wykładowca

e.kowalska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2020-02.2021- wykładowca- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
 • 04.2019 i obecnie –psychoonkolog- Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka w Łodzi 
 • 10.2018-06.2020- wykładowca- Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 • 03.2017- obecnie – specjalista psycholog – Centrum Administracyjnej Pieczy Zastępczej w Łodzi  

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Kurs w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu- I stopień, 2019  

Studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii – 2015/2016 

Wybrane publikacje:

Aktywne starzenie się [ w :] Koordynowana opieka senioralna. Senior w społeczeństwie red. A. Pawlak, P. Przyłęcki, wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, 2019  

 

Zainteresowania badawcze:

Funkcjonowanie człowieka w sytuacji radzenia sobie z chorobą nowotworową; psychologiczne następstwa traumy; znaczenie więzi i relacji w procesie radzenia sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi.

mgr Beata Marszałek

Kontakt:

 

mgr Beata Marszałek

wykładowca

b.marszalek@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016r. – 2020r.   Wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2015r.  - nadal   Pedagog, doradca zawodowy, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 ŁSSO w Łodzi
 • 2009r.-2018r.    Kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • 2004r. - nadal  Dyrektor/Pedagog /Doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2007r.- 2011r. Konsultant /Doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi
 • 2004r. – 2006r.  prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła   Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 2002 – 2004r.   Dyrektor/Lider działań twórczych,  Gimnazjum Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998 – 2004r.   Dyrektor/lider działań twórczych,  Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998r. – 2005r.  Lider umiejętności twórczych, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna
  w Łodzi
 • 1990 – 1999r.   Wychowawca; prowadzenie koła żywego słowa i drużyny harcerskiej, w okresie 1997 – 1998r. dodatkowo jako lider działań twórczych,   III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi
 • 1989 – 1990r.   Wychowawca,   Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi
 • 1989r.   Instruktor służb społecznych, Pracownik socjalny,  Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź -Widzew

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Prowadzenie spotkania Międzyporadnianej sieci współpracy i wymiany doświadczeń nt.: Sposób na konstruktywne rozwiązywanie problemu trudnego dziecka/ucznia w grupie/klasie we współpracy poradni z placówką. Kroki rozwiązywania problemu z wykorzystaniem praktycznych metod (2018r.)

Prowadzenie Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Trener PWR i TROP oraz specjalista indywidualnego wsparcia w projekcie „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”

Realizator - Grant KO Łódź -  Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem oraz Przeciwdziałanie agresji w szkole

Trener PWR  i TROp oraz tutor w projekcie „Klub NOTA BENE – rozwój, pasja, kreacja”

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”

Szkoleniowiec, „Europejskie standardy w edukacji. Kursy doskonalące dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z  województwa łódzkiego”

Kierownik i Realizator - Grant KO Łódź  - Terapia pedagogiczna, Poradnictwo zawodowe, Wychowanie i Profilaktyka

Szkoleniowiec, „Akademia transportowa – kierowca”

Szkoleniowiec, „45+” realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” , szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

Koordynator projektu unijnego Socrates Comenius  „Stereotypy i ksenofobia  w Zjednoczonej Europie”

Wybrane publikacje:

2018 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim.  Historia i współczesność.

2012 Sytuacje trudne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

2012 Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery w pracy z uczniem

2010 Materiały szkoleniowe. Trening interpersonalny

2006 Podmiotowość i wychowanie ucznia trudnego

Udział w konferencjach:

Wystąpienia na konferencjach:

- organizowanej przez PPP w Konstantynowie Łódzkim " Moja droga do MOS" (2015r.),

- organizowanej przez WODN Łódź "Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metody współpracy szkół z instytucjami" (2016r.),

- organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi "Sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą" (2016r.),

- organizowanej przez Fundację Siłaczka "Nowe standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem" (2017r)

Zainteresowania badawcze:

mediacja

coaching

skuteczna pomoc w kontakcie z człowiekiem w kryzysie

skuteczne metody pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

skuteczna pomoc w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością

pomoc w  interwencji kryzysowej

konstruktywna praca z rodziną, w tym z rodziną dysfunkcyjną  i z przemocą

doradztwo zawodowe

programy profilaktyczne

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Kontakt:

 

mgr Iga Marszałek-Kurzawa

Wykładowca

i.marszalek@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2018 – obecnie – nauczyciel kontraktowy, Pałac Młodzieży imienia Juliana Tuwima w Łodzi
 • 2013 – obecnie – wykładowca i szkoleniowiec, Autorska Szkoła Musicalowa Macieja Pawłowskiego, oddziały w Łodzi, Krakowie, Skarżysku Kamiennej, Kielcach i w Warszawie
 • 2014-2015 – psycholog, warsztatowiec, praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Prowadzenie projektów o charakterze artystycznym w ramach wymiany polsko-ukraińskiej podczas Międzynarodowych Warsztatów w Bieszczadach w roku 2015, 2017, 2018, 2019 i 2020;
 • Prowadzenie warsztatów w ramach projektu Erasmus+ w 2019 roku;
 • Trener i szkoleniowiec w Fundacji Artland – wsparcie przy projektach artystycznych;

Zainteresowania badawcze:

Rozwój osobisty

Psychologia osobowości

Mediacje

Coaching

mgr Tomasz Mochalski

Kontakt:

 

mgr Tomasz Mochalski

wykładowca

t.mochalski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

1994 – 2020 psycholog ZK Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 – specjalizacja z psychologii klinicznej
 • 2007 – studia podyplomowe Psychologia Transportu

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Wojciech Modzelewski

Kontakt:

 

mgr Wojciech Modzelewski

Wykładowca

w.modzelewski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Warszawa
 • Kancelaria prawna Brysiewicz & Wspólnicy Warszawa
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Eu Gas Network Codes - Florence School of Regulation

Akademia Arbitrażu - Uniwersytet Łódzki

Kurs Międzynarodowego I Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska - Universita degli Studi di Salerno    

Wybrane publikacje:

 • Instytucja sprzedaży rezerwowej a ochrona konsumentów i konkurencyjność na rynku energii elektrycznej i gazu
  Monografia pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” Wydawnictwo PAN 2021
 • Wyzwania regulacyjne w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych
  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1/2019
 • Administracyjno-prawna ingerencja w obrót gospodarczy przedsiębiorstw energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
  Ius et Administratio  2/2018
 • Regulacje prawne oraz elementy procesu inwestycyjnego w morskie farmy wiatrowe
  Monografia Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny 2018 r.

Udział w konferencjach:

 • „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” organizowanej przez Instytut
 • Nauk Prawnych PAN oraz Fundację „Mercatus et Civis” Warszawa 2019
 • „Agroprzedsiębiorczość a ochrona bioróżnorodności” Lublin 2019
 • „Ochrona dostępu do Zasobów Naturalnych” Lublin 2018

Zainteresowania badawcze:

Prawo cywilne, prawo handlowe, ochrona klimatu, odnawialne źródła energii

mgr Anna Niewiadomska

Kontakt:

 

mgr Anna Niewiadomska

wykładowca

a.niewiadomska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Praktyka psychologiczna prywatna
 • Poradnia Psychologiczno-Psychiatryczna „EGO” w Łodzi (poradnia psychologiczna, poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego)
 • Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Dla Rodziny” (psycholog)
 • Centrum Służby Rodzinie (psycholog)
 • Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Wydział Personalny (HR)
 • Centrum Medyczne „Dynasplint” w Poznaniu (HR)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Całościowe Czteroletnie Szkolenie z Psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego - kurs akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (w trakcie)
 • Magister psychologii
 • Magister nauk o rodzinie
 • Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zainteresowania badawcze:

psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychotraumatologia, psychoterapia, wpływ doświadczeń wczesnodziecięcych na funkcjonowanie w życiu dorosłym

mgr Dorota Piskorska

Kontakt:

 

mgr Dorota Piskorska

wykładowca

d.piskorska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:  

Od 01.03.2019 r. – obecnie →  psycholożka w projekcie „Przepis na opiekę”

Od 01.02.2018 r. – obecnie → psycholożka w projekcie „Opiekuńcza Łódź”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Przygotowanie projektów społecznych, koordynacja oraz realizacja (np. „Siła jest kobietą” – cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet i dziewczynek w wieku 10-14 lat; „Wehikuł czasu” – cykl warsztatów dla osób 60+).

Udział w konferencjach:

KONFERENCJA PN. „OD SPOŁECZEŃSTWA RYZYKA DO SPOŁECZEŃSTWA WŁĄCZAJĄCEGO”, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 

KONFERENCJA PN. „NIESAMODZIELNOŚĆ – SZACOWANIE ZJAWISKA I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”, 19 WRZEŚNIA 2018

mgr Dorota Podolska

Kontakt:

 

mgr Dorota Podolska

wykładowca

d.podolska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 09.2021 - obecnie Psycholog — Terapeuta środowiskowy, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Pabianicach
 • 12.2019 - 03.2020 Psycholog, Dom na Zdrowiu Spółdzielnia Socjalna. Prywatny Ośrodek Dziennego Pobytu i Terapii Zajęciowej dla Osób Starszych
 • 10.2019 - obecnie Psycholog wykładowca akademicki, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • 07.2019 obecnie Psycholog, USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii z Odcinkiem dla Dzieci

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 10.2015 - obecnie, Studia doktoranckie, Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
 • 06.2019 - obecnie Samodzielny referent ds. Badań, USK nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Program Horyzont 2020 Innovative Medicine Initaitive: Taxonomy, Treatment, Target and Remission. Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune m Inflammatory and Allergic Condition (3TR)
 • 01.2018 - 06.2018 Badacz w badaniu klinicznym, HealthUp sp. z o.o., Ocena umiejętności wykonania prawidłowej spirometrii za pomocą systemu spirometrycznego MySpiroo w grupie dorosłych chorych na astmę.
 • 01.2017 - 10.2018 Badacz, Sprim Advanced Life Sciences, Walidacja transkulturowa RAPP (RhinAsthma Patient Perspective) w ankiecie dla oceny Jakości Życia z perspektywy pacjenta z nieżytem nosa i astmą, do użytku u pojedynczych pacjentów.

Wybrane publikacje:

 • Szydłowska D., Rutkowska A. (2015). Określanie emocji wywołanych muzyką klasyczną przez osoby z uszkodzeniem prawego płata skroniowego. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 10 (3-4), s.116- 120.
 • Szydłowska D., Kupczyk M. (2017). Leczenie astmy — jak poprawić komunikację pomiędzy lekarzem a pacjentem. Terapia — Alergologia, 351 (4), s. 26-30.
 • Szydłowska D., Kuna P., Kupczyk M. (2018). Aspekty psychosomatyczne astmy i chorób alergicznych. Terapia — Alergologia, 363 (4), s. 108-112.
 • Szydłowska D., Kupczyk M., Kuna P. (2019) Funkcjonowanie społeczne pacjentów chorych na astmę oskrzelową. Terapia — Alergologia, 375 (4), s. 40-43.
 • Kupczyk M., Baiardini l., Molinengo G., Loera B., Szydłowska D., Kuna P., Canonica G.W., Braido F. (2020). Cross-cultural adaptation and validation of the RhinAsthma Patient Perspective (RAPP) in the Polish population. Advances in Dermatology and Allergology, XXVII (1), s-.97-102.
 • Szydłowska D., Kupczyk M. (2020). Lęk i depresja u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego w dobie pandemii SARS-CoV-2 — praktyczne wskazówki. Terapia — Alergologia, 387 (4), 86-88.
 • Lacwik P., Szydłowska D., Kupczyk M., Pałczyński C., Kuna P. (2021) High levels of anxiety during the COVID-19 pandemic as a risk factor of clinical worsening in patients with severe asthma. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice IlnternetJ.
 • Szydłowska D., Kuna P. (2021). Emocjonalne aspekty pandemii — praktyczne rady jak sobie radzić. Terapia — Pneumonologia w pandemii COVID-19, 396 (1), (on-line).
 • Szydłowska D., Kuna P. (2021). Czynniki wpływające na przestrzeganie zaleceń dotyczących ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Terapia — Alergologia, 399 (4), (on-line).
 • Mokros Ł, Witusik A, Szydłowska D, Jankowski KSI Kuna P, Pietras T. Mental health indices may fully mediate the relationship between morningness-eveningness and disease control among adult asthma patients. J Asthma. 2021 Oct 4:1-15.

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, stres w chorobach przewlekłych, psychosomatyka

mgr Ewa Pośpieszyńska

Kontakt:

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Wykładowca

e.pospieszynska@wsbinoz.pl

mgr Magdalena Rachubińska

Kontakt:

 

mgr Magdalena Rachubińska

Wykładowca

m.rachubinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Centrum Integracji Psychoterapii i Dietetyki w Łodzi – właściciel, psycholog, psychoterapeuta, , specjalista leczenia zaburzeń odżywiania, seksuolog
 • Łódzka Warsztatownia – właściciel, trener
 • Medicover – psycholog, trener (zakończenie 2021r.)
 • Uniwersytet Łódzki – wykładowca (zakończenie 2020r.)
 • Psychotesto – trener (zakończenie 2019r.)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Udział w licznych szkoleniach, m.in. 4-letnia szkoła psychoterapii integracyjnej, roczny kurs leczenia zaburzeń odżywiania, 2,5-letnie szkolenie seksuologiczne, i inne…
 • Prowadzenie warsztatów rozwojowych, szkoleń praktycznych z działu psychologii, psychoterapii i seksuologii dla studentów psychologii oraz specjalistów

Udział w konferencjach:

(2021) I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczno – Psychoterapeutyczna PsychoEdukujemy – wystąpienie pt. „Awersja seksualna a promiskuityzm – pomiędzy skrajnościami w funkcjonowaniu psychoseksualnym kobiet, które w dzieciństwie doświadczyły wykorzystania seksualnego”

(2021) Ogólnopolska Konferencja Dzieci i Młodzieży – wystąpienie pt. „Wpływ wykorzystania seksualnego w dzieciństwie na funkcjonowanie kobiet w życiu dorosłym – za gabinetu psychoterapeuty”

Udział czynny również w latach 2019-2016 w innych licznych konferencjach, np. „Psychika a Dietetyka”, „Rodzina-Praca-Edukacja”.

Zainteresowania badawcze:

seksuologia, zaburzenia odżywiania

mgr Taida Raszczak

Kontakt:

 

mgr Taida Raszczak

Wykładowca

t.raszczak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Stowarzyszenie Patria Et Lex 

 • Pracownia Testów Psychologicznych PTP

 • Poradnia Centrum CBT

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu 

 • Question Mark Biuro Badań Społecznych 

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  

Ważne dla rozwoju zawodowego  i naukowego przedsięwzięcia:

4 letnia Szkoła Psychoterapii CBT  

Zainteresowania badawcze:

trauma wczesnodziecięca, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży, praca z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Kontakt:

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Asystent dydaktyczny

b.rzetkiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Doświadczenie akademickie:

 • 10.2020 – 10.2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, asystent dydaktyczny,
 • 10.2020 – 02.2022, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, wykładowca,
 • 02.2016 – 06.2018, Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładowca,
 • 10.2002 – 06.2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (później Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), wykładowca.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2018 – 09.2022, Strefa Edukacji Sp. z o.o. (udziałowcy ŁSSE S.A., Ceramika Tubądzin, Miele, Delia Cosmetics), wiceprezes Zarządu,
 • 09.2019 – 09.2022, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, dyrektor,
 • 01.2012 – 09.2022, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora,
 • 04.2007 – 12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
 • 08.2004 – 03.2007, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o., dyrektor ds. Edukacji, członek Zarządu, wiceprezes Zarządu.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Koordynowanie wdrażania PO Kapitał Ludzki 2007-2013 (ponad 0,5 mld euro) w woj. łódzkim; pozyskanie wielu inwestorów do ŁSSE; przeprowadzenie wdrożenia projektu Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (120-300 osób).
 • Prace nad dysertacją pt. Przedsiębiorstwa branży AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – związek finansowych i pozafinansowych zachęt inwestycyjnych z ich rozwojem, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Różańskiego (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)

Wybrane publikacje:

 • Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako projekt eksperymentalnej szkoły zawodowej wspomagającej dopasowanie kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy, [w:] Karpacki Przegląd Naukowy Nr 2(36)-2021, (ISSN 2353-9917),
 • Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w latach 1990-2000 [w:] Niemcy-Austria-Polska w XIX i XX wieku, red. Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, (ISBN 8371716230)

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie i jakość, metody zarządzania projektami biznesowymi, ekonomiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, pozafiskalne zachęty inwestycyjne, kwalifikacje społeczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Beata Siedlecka

Kontakt:

 

mgr Beata Siedlecka

Wykładowca

b.siedlecka@wsbinoz.pl

mgr Agnieszka Stasiak

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Stasiak

adiunkt

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

a.stasiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - asystent, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Pedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator e-learningu na kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2017-2019- Pracownik Dziekanatu i Działu Rekrutacji – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2014-2017 - Tax Care S.A. Biuro Księgowe i Rachunkowe

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Autor programu specjalności na kierunku Pedagogika II-go stopnia: Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną

Wybrane publikacje:

Stasiak A., Wykorzystanie ICT we współczesnej edukacji – w recenzji

Stasiak A., Komunikowanie masowe w świetle determinizmu technologicznego – w przygotowaniu

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.
 •  VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.
 •  V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 18 maja 2017 r.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika społeczna; nierówności społeczne i edukacyjne; pedagogika queer

mgr Anna Szweda-Piguła

Kontakt:

 

mgr Anna Szweda-Piguła

Wykładowca

a.szweda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego – dyrektor Centrum Rozwoju Miasta
 • Wodzisławskie Centrum Kultury – redaktor naczelny miesięcznika
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Zawodowa – wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Realizacja kampanii wyborczych 2014, 2018
 • Prowadzenie miesięcznika społeczno-kulturalnego
 • Rzecznictwo prasowe – obsługa Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz prezydenta miasta
 • Realizacja imprez masowych i eventów społecznych
 • Kreowanie wizerunku prezydenta miasta

Udział w konferencjach:

 • PR w samorządzie i administracji publicznej
 • Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach
 • Kongres Profesjonalistów Public Relations
 • Festiwal Inispiracji

Zainteresowania badawcze:

Media relations, public relations, nowe media, employer branding, zarządzanie zespołem projektowym, psychologia zmiany

mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

wykładowca

k.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

BNY Mellon - Senior Analyst/Supervisor: nadzorowanie pracowników pod względem ich jakości pracy, zgodności z procedurami i umowami zawartymi przez BNY Mellon; prowadzenie szkoleń dla stałych i nowych pracowników zespołu; przeprowadzenie zespołu przez tranzycję procesów z Irlandii; przeprowadzanie spotkań z współpracownikami (w tym 1 na 1); prowadzenie spotkań na podstawie metodologii Lean Management (głównie Kanban); ciągłe stwarzanie możliwości współpracownikom do osiągania lepszych wyników, wprowadzania udoskonaleń; przeprowadzanie szkoleń/zabawy integracyjne.

Geoban - Senior Advisor: tworzenie i uzupełnianie dokumentacji bankowej; przeprowadzanie szkoleń dla nowych pracowników (szkolenia dotyczące procesów back-office); wysyłanie korespondencji do klientów z Wielkiej Brytanii; rozwiązywanie problemów i skarg napływających od klientów; przygotowywanie Work Distribution dla współpracowników; kontrolowanie jakości pracy współpracowników.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia Podyplomowe - Psychologia w Biznesie;

Tytuł Employee of the Year 2019 BNY Mellon - uczestnictwo w programie Mentoringu, mający dwa obszary do rozwoju (współpraca z mentorem oraz projekt) oraz wprowadzenie innowacji do pracy zespołu na skalę globalną;

Mentoring Programm BNY Mellon - wzięcie udziału w projekcie dotyczącym przeprowadzania szkoleń z umiejętności twardych (Excel, VBA) na skalę globalną (szkolenia na miejscu w siedzibie BNY Mellon we Wrocławiu oraz za pomocą WebEx): kompletowanie zespołu trenerów, ustalanie spotkań, ustalanie zagadnień merytorycznych szkoleń, komunikacja w zespole projektowym jak i na zewnątrz; wzięcie udziału w spotkaniach z Mentorem/Senior Managerem: udoskonalanie umiejętności zarządzania zespołem, poszerzanie wiedzy na temat szkoleń/zabaw integracyjnych

Zainteresowania badawcze:

Leadership/People management, Inteligencja emocjonalna, rozwój osobisty, psychologia biznesu, Human Resources

mgr Paweł Żak

Kontakt:

 

mgr Paweł Żak

Asystent

p.zak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • nadal Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łodzi – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łodzi ul Spadkowa 11-– kierownik internatu od 2006r. v-ce dyrektor
 • 1988r nadal. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zgierzu ul Parzęczewska 46 – nauczyciel
 • 1992-2003 – wychowawca-Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Zgierzu ul Narutowicza 12

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2018 r. – ukończenie kursu tutoringu I stopnia – w ramach projektu rekomendowanego przez MEN WCM/885 „ Wychować człowieka mądrego ” organizowanego przez TEO -  otrzymanie certyfikatu tutora I stopnia
 • 2016 r. - Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie – studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe z andragogiką
 • 2004 r. - Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe – Zarządzanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości
 • 2002 r. - Akademia Ekonomiczna w Katowicach – studia podyplomowe – Informatyka w szkole
 • 2000 r. - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie – studia podyplomowe – Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • 1996 r. - WSPS Warszawa magister pedagogiki specjalnej z zakresu oligofrenopedagogiki

Udział w konferencjach:

Wszelkiego rodzaju konferencje obejmujące tematyką prace terapeutyczną oraz resocjalizacyjną. Współorganizacja cyklu konferencji „ Dzieci bez przyszłości ” organizowanych przez Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci  „SZANSA” oraz Federację na Rzecz Reintegracji Społecznej lata 2002-2011

Udział w konferencjach organizowanych przez Towarzystwo Resocjalizacyjne oraz Psychoprofilaktyczne w latach 2000-2012

Zainteresowania badawcze:

 • Praca w wychowankiem z zaburzeniami w zachowaniu,
 • Sojcjoterapia,
 • Praca tutorska,
 • Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
 • Praca w środowisku otwartym (przeciwdziałanie marginalizacji społecznej),
 • Terapia pedagogiczna, resocjalizacyjna

created by: Strony Internetowe Łódź