Powered by Smartsupp

Działalność naukowa

Wydawnictwa

Dnia 26 czerwca 2014 roku na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 25 pkt. 1 Statutu Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Senat Uczelni, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działalności wydawniczej, wyraził wolę powołania Wydawnictwa Naukowego Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

 

Podstawowym zadaniem Wydawnictwa Naukowego WSBiNoZ jest publikacja prac niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego oraz opracowań służących potrzebom Uczelni.


Wydawnictwo publikuje w szczególności:

  • § skrypty i podręczniki,
  • § monografie,
  • § materiały konferencyjne,
  • § czasopisma naukowe,
  • § inne.

 

KONTAKT

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
ul. Piotrkowska 278,
90-361 Łódź

 

Wydawnictwa

Podkultury popkultury w zglobalizowanym świecie, Violetta Tanaś (red.)
Mass media we współczesnym świecie, Tanaś V., Welskop W. (red.)
Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Tanaś V., Welskop W.,
Człowiek wobec zagrożen współczesności, red. V.Tanaś, W.Welskop
Naznaczeni, odrzuceni i dyskryminowani w badaniach naukowych i praktyce wychowawczej. Ujęcie interdyscyplinarne, red. P. Dzieduszyński
Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, red. V.Tanaś, W.Welskop
Edukacja w zglobalizowanym świecie (red.) V. Tanaś, W. Welskop
LIFELONG LEARNING (red.) V.Tanaś, W.Welskop
Pedagog we współczesnym świecie (red.) V.Tanaś, W.Welskop
Jak napisać pracę licencjacką i magisterską - Wojciech Welskop
Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości

created by: Strony Internetowe Łódź