Powered by Smartsupp

Dietetyka

więcej

Dietetyka - Studia I stopnia

DIETETYKA I STOPNIA
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: licencjat

INFORMACJE OGÓLNE

Program kształcenia na studiach z zakresu dietetyki wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci uzyskują szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie diagnozowania, jak i wspomagania leczenia schorzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego żywienia. Zostają specjalistami w zakresie profilaktyki, poradnictwa dietetycznego oraz opracowywania diet leczniczych.

ATUTY KIERUNKU

PRAKTYKA

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, technologii żywności, laboratorium chemicznym.

  

NOWOCZESNY PROGRAM

Studenci korzystają z profesjonalnego programu komputerowego dla dietetyków
Kcalmar i Dietetico, które w łatwy sposób pozwalają stworzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach dietetyki, takich jak dietetyka medyczna, sportowa czy psychodietetyka.

 

 PEWNA PRACA

Program studiów oraz proponowane ścieżki kształcenia są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki oraz odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

DIETETYKA SPORTOWA

Studia na kierunku Dietetyka, ścieżka kształcenia dietetyka sportowa, mają na celu przygotowanie przyszłych dietetyków do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie. Program tej ścieżki kształcenia poszerzy wiedzę studenta o istotny wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Student zyska wiedzę dotyczącą ustalenia potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych, jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. 

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców  w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych
PSYCHODIETETYKA

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi,  zwłaszcza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych  oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie, czy rodzaj diety.


Program studiów na tej ścieżce kształcenia poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania i związanymi z tym chorobami  tj. otyłość, anoreksja, bulimia, ortoreksja czy pregoreksja, a także takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania psychologicznych czynników w sposobie odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej
 • opracowania modyfikacji programu nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobu żywienia
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu zapobiegania zaburzeniom odżywiania, zwłaszcza nadwadze i otyłości
DIETETYKA MEDYCZNA

Program ścieżki kształcenia Dietetyka medyczna kładzie nacisk na nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego formułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów w kontekście doboru diety w chorobach autoimmunologicznych, alergicznych, metabolicznych, nowotworowych, sercowo-naczyniowych, psychicznych i w stanach wycieńczenia organizmu oraz w zaburzeniach odżywiania, a także właściwego rozwiązywania problemów związanych z żywieniem kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • żywienia człowieka chorego (w różnych jednostkach chorobowych m.in. w chorobach alergicznych, nowotworowych, cukrzycy, zespole metabolicznym i w wybranych chorobach autoimmunologicznych),
 • projektowania diet leczniczych w zaburzeniach odżywiania,
 • prewencji chorób sercowo – naczyniowych, dietoterapii przeciwnowotworowej,
 • zasad oraz organizacji żywienia w szpitalach.

OPŁATY

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU DIETETYKA I STOPNIA*:

Stacjonarne: 3300 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

Niestacjonarne: 3300 zł / semestr

 • I i II rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • III rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2024 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

created by: Strony Internetowe Łódź