Powered by Smartsupp

Dietetyka

więcej

Ścieżka kształcenia

ŻYWIENIE KLINICZNE

Studia z zakresu żywienia klinicznego dadzą Ci wszechstronną wiedzę

Prawidłowe żywienie chorych jest koniecznością w trakcie procesu leczenia. Nauka o właściwym żywieniu to dziedzina rozwijająca się bardzo dynamicznie, wraz ze zmieniającymi się tradycjami żywieniowymi, upodobaniami kulinarnymi, technologicznymi procesami przetwórstwa i jakościowymi zmianami produktów żywieniowych.

Opracowanie i zastosowanie u pacjenta klinicznego prawidłowej diety jest integralną częścią procesu leczenia, bez której może ono nie przynieść oczekiwanych efektów. W wielu chorobach dieta jest wręcz jedynym lekarstwem lub koniecznym dopełnieniem procesu leczniczego – szczególnie przy nadwadze, otyłości i chorobach im towarzyszących. Przy prawidłowym rozpoznaniu potrzeb żywieniowych pacjenta i odpowiednim zaplanowaniu jego żywienia zwiększa się szanse na pełne wyzdrowienie, skraca się przebieg choroby i rekonwalescencję, czy zmniejsza się możliwość wystąpienia powikłań.

Żywienie kliniczne powinno uwzględniać aktualną sytuację zdrowotną pacjenta: musi być dostosowane zarówno do określonej choroby, jak i brać pod uwagę możliwości przyswojenia spożytych produktów. Prowadzenie racjonalnej terapii wymaga więc kompleksowej i aktualnej wiedzy na temat fizjologii i patofizjologii procesu odżywiania, leczenia dietetycznego i żywieniowego w różnych zespołach chorobowych i zaburzeniach zdrowotnych.

Studia żywienie kliniczne – dla kogo?

Studia żywienie kliniczne na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu są przeznaczone dla osób, które interesuje żywienie człowieka, a także tych pracujących lub planujących zatrudnianie w obszarze poradnictwa żywieniowego, w gabinetach odnowy biologicznej bądź w jednostkach ochrony zdrowia - pielęgniarek, dietetyków zatrudnionych w szpitalach lub osób prowadzących kluby sportowe.

Studia żywienie kliniczne mają charakter interdyscyplinarny i są prowadzone przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu dietetyki, żywienia i farmacji. Absolwent, który je ukończy, posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie poradnictwa dietetycznego, racjonalnego żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Pozwalają one również zyskać wiedzę potrzebną do opracowywania indywidualnych diet w zależności od jednostki chorobowej i potrzeb pacjenta. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów o specjalizacji żywienie kliniczne!

DIETETYK WIEKU DZIECIĘCEGO

Dietetyk wieku dziecięcego – studia II stopnia

Ułożenie idealnego jadłospisu dla dziecka może stanowić nie lada problem. Najmłodsi potrzebują zbilansowanej diety, dostosowanej do ich wyjątkowych potrzeb. Właściwe żywienie przyczynia się nie tylko do prawidłowego wzrostu młodego organizmu, kształtowania się układu odpornościowego, ale także ma wpływ na rozwój mózgu dziecka. Nie jeden rodzic zadaje sobie pytanie, w jaki sposób wspierać dobre samopoczucie dziecka - szczególnie w przypadku, gdy naszą pociechę dotknie któreś z najczęstszych schorzeń wieku rozwojowego. Tym bardziej że obecnie problem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży przybiera na sile. W takiej sytuacji można skorzystać z pomocy specjalisty, który potrafi ustalić postępowanie dietetyczne. Takie kwalifikacje będzie posiadał absolwent studiów dietetyka wieku dziecięcego realizowanych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Celem realizowanej ścieżki kształcenia będzie przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawidłowego odżywiania dzieci oraz wpływu żywienia na stan zdrowia dziecka. Studia magisterskie ze specjalizacji dietetyka wieku dziecięcego przygotowują do poradnictwa dietetycznego dla dzieci w różnym wieku, ze szczególnym naciskiem na kontakt z małym pacjentem i jego opiekunami. Ponadto stawia się nacisk na wykształcenie u studentów prawidłowej postawy etycznej oraz konieczności stałego doskonalenia z zakresu wiedzy medycznej.

Dietetyk wieku dziecięcego – uzyskane kwalifikacje i umiejętności

Absolwent studiów dietetyk wieku dziecięcego dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym pod okiem najlepszych specjalistów w tej dziedzinie zyska kwalifikacje pozwalające na ustalenie postępowania dietetycznego. Wiedza zdobyta w trakcie nauki pozwoli mu na udzielanie porad, konsultacji żywieniowych, a co najważniejsze układania indywidualnych jadłospisów. Absolwent dietetyki wieku dziecięcego zyska również umiejętności monitorowania stosowanego postępowania żywieniowego, prowadzenia szkoleń, warsztatów i spotkań edukacyjnych w zakresie prawidłowego odżywiania dzieci, a także współdziałania w pracach badawczych dotyczących żywienia.

Absolwent kierunku dietetyk wieku dziecięcego może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych instytucjach ochrony zdrowia, ośrodkach naukowo-badawczych, jednostkach zajmujących edukacją z zakresu żywienia człowieka, mediach oraz w szkolnictwie. Może także prowadzić własną poradnię dietetyczną wyspecjalizowaną w pomocy najmłodszym.

PSYCHODIETETYKA Z ELEMENTAMI OBESITOLOGII

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi, zwłaszcza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.

Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest ścieżką kształcenia wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania tj. otyłość, anoreksja, bulimia, ortoreksja czy pregoreksja,  a także takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych. Zwraca szczególną uwagę na czynniki psychologiczne, tj. np. niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, łagodzenie lęków, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w powstawaniu i utrzymywaniu się zaburzeń odżywiania. Ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do podjęcia dietoterapii. 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania psychologicznych czynników wpływających na sposób odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej
 • opracowania programu modyfikacji nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobu żywienia
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu stosowania profilaktyki oraz leczenia zaburzeń w odżywianiu
DIETETYKA W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ I SPORCIE

Studia na kierunku Dietetyka, ścieżka kształcenia dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie mają na celu przygotowanie dietetyków do udzielania zaleceń dietetycznych wspomagających bioregenerację  a także porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie.

Program studiów magisterskich istotnie poszerza wiedzę studenta o wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. Uwzględnia również elementy psychologii, między innymi poszerza wiedzę na temat wpływu emocji i motywacji czy zastosowania coachingu w dietetyce sportowej.

Ponadto student doskonali umiejętności ustalania diety oraz zastosowania suplementów diety i preparatów dietetycznych w zależności od dyscypliny sportowej. Uzyskuje wiedzę z medycyny i odnowy biologicznej w sporcie, fizjoterapii w odnowie biologicznej czy z technologii i przygotowywania posiłków dla sportowców. Absolwent jest przygotowany do zastosowania wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki w odnowie biologicznej i wspomagania procesu treningowego sportowców i procesu rehabilitacji. Podkreślić należy, że dietetykę w odnowie biologicznej i sporcie można zaliczyć do nowych kierunków, choć związki między dietetyką, medycyną sportową i bioregeneracją są znane od dawna. Jednak dotychczas nie została wyodrębniona jako osobna ścieżka kształcenia.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • wspomagania procesu bioregeneracji
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych
DIET TRENER PERSONALNY

Tę ścieżkę kształcenia wyróżnia innowacyjne i nowatorskie podejście do pracy dietetyka, który może zaoferować kompleksową pomoc jako diet trener personalny w zakresie układania planów dietetycznych i treningowych w celu redukcji wagi, rekompozycji składu ciała, budowania mięśni, siły czy też wytrzymałości mięśniowej.

Studia na tej ścieżce kształcenia mają na celu przygotowanie Diet trenerów personalnych do

pracy zarówno z klientem indywidualnym jak i z grupami osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej, do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo jak i osób traktujących sport rekreacyjnie, a także w sytuacji powrotu do stanu zdrowia i równowagi metabolicznej po urazach mechanicznych. 

 

Celem ścieżki kształcenia diet trener personalny jest dostarczenie wiedzy i umiejętności zarówno w zakresie sposobów żywienia jak i holistyczne podejście do treningu personalnego, w tym wyposażenie w psychologiczne narzędzia motywacyjne niezbędne w treningu personalnym.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych osób w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej
 • oceny stanu odżywiania osób uczestniczących w treningu personalnym
 • opracowywania i prowadzenia diet dla klientów w różnym wieku i o zróżnicowanym stopniu aktywności i sprawności fizycznej
 • psychologicznych narzędzi motywacyjnych niezbędne w treningu personalnym

created by: Strony Internetowe Łódź