Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Kryminologia

więcej
Kosmetologia
więcej
Dietetyka
więcej
Pedagogika
więcej

Wymagane dokumenty

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych w WSBiNoZ należy wypełnić i złożyć w odpowiednim terminie następujący komplet dokumentów:

  • podanie (do pobrania)
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do potwierdzenia za zgodność z oryginałem)
  • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał do potwierdzenia za zgodność z oryginałem)
  • zaświadczenie lekarskie (w zależności od wybranego zakresu studiów)


W przypadku dużej ilości osób zainteresowanych, decyduje również kolejność złożenia dokumentów.

created by: Strony Internetowe Łódź