Powered by Smartsupp

Poznaj nas bliżej...

Kariera w WSBiNoZ

Zostań WYKŁADOWCĄ w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

W procesie nauczania niezwykle ważną rolę odgrywa kadra naukowo-dydaktyczna. Jej wiedza, kwalifikacje oraz doświadczenie praktyczne stanowią podstawę sukcesu Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Nabór na stanowiska naukowo-dydaktyczne trwa cały rok akademicki, w ciągu którego nawiązujemy kontakt z wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Podejmujemy współpracę zarówno w formie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej.

 

Zainteresowanych współpracą prosimy o przesyłanie swoich aplikacji, zawierających:

 

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów uzyskanych stopni naukowych,
 • wykaz dorobku naukowo-dydaktycznego wraz z wykazem publikacji,

 

na adres e-mail:

uczelnia@wsbinoz.pl

 

wpisując w tytule wiadomości: DYDAKTYK

 

lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Piotrkowska 278, 90-361 Łódź

z dopiskiem DYDAKTYK

 

W przesłanych dokumentach proszę zawrzeć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji -  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Aktualne oferty pracy

ASYSTENT/INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH

Instytut Nauk Społecznych

Stanowisko dydaktyczne: asystent

Przedmiot: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Miejsce pracy: Łódź

Termin składania CV: do 15.06.2024 r.

ADIUNKT/INSYTUT NAUK SPOŁECZNYCH

Instytut Nauk Społecznych

Stanowisko dydaktyczne: adiunkt

Dziedzina nauk społecznych: psychologia

Miejsce pracy: Łódź

Termin składania CV: do 15.06.2024 r.

ADIUNKT/INSYTUT NAUK SPOŁECZNYCH

Instytut Nauk Społecznych

Stanowisko dydaktyczne: adiunkt

Dziedzina nauk społecznych: psychologia

Miejsce pracy: Łódź

Termin składania CV: do 15.06.2024 r.

ASYSTENT / WYKŁADOWCA z obszaru nauk o zdrowiu / nauk o kulturze fizycznej / nauk ścisłych / nauk przyrodniczych w Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Katedrze Dietetyki

Wymagania wobec kandydatów: 

 • tytuł zawodowy magistra z dziedziny nauk farmaceutycznych / nauk o zdrowiu / nauk o kulturze fizycznej / nauk chemicznych / nauk biologicznych,
 • udokumentowany dorobek praktyczny z jednej z powyższych dziedzin,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w ramach podstawowego miejsca pracy / w ramach umowy cywilno-prawnej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów uzyskanego tytułu zawodowego,
 • opis dorobku praktycznego oraz dydaktycznego.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

ADIUNKT z obszaru nauk o zdrowiu / nauk o kulturze fizycznej / nauk ścisłych / nauk przyrodniczych w Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Katedrze Dietetyki

Wymagania wobec kandydatów: 

 • stopień naukowy doktora z dziedziny nauk farmaceutycznych / nauk o zdrowiu / nauk o kulturze fizycznej / nauk chemicznych / nauk biologicznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy z jednej z powyższych dziedzin naukowych (mile widziany dorobek naukowy lub praktyczny z zakresu szeroko pojętej dietetyki), 
 • mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w ramach podstawowego miejsca pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów uzyskanych stopni naukowych,
 • wykaz dorobku naukowo-dydaktycznego wraz z wykazem publikacji.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

PROFESOR z obszaru nauk o zdrowiu / nauk o kulturze fizycznej / nauk ścisłych / nauk przyrodniczych w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wymagania wobec kandydatów: 

 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny nauk farmaceutycznych / nauk o zdrowiu / nauk o kulturze fizycznej / nauk chemicznych / nauk biologicznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy z jednej z powyższych dziedzin naukowych,
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w ramach podstawowego miejsca pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kserokopie dyplomów uzyskanych stopni naukowych,
 • wykaz dorobku naukowo-dydaktycznego wraz z wykazem publikacji.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

created by: Strony Internetowe Łódź