Powered by Smartsupp

Poznaj nas bliżej...

Podstawy prawne działalności Uczelni

  • Wpis do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych pod nr 338
  • Uzyskanie pozytywnej opinii programu nauczania Państwowej Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Wyższego (uchwała PKA nr 475/2006)
  • Uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Dietetyka, nadane Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 04.08.2009 roku (MNiSW-DNS-WUN-6022-2309-5/PP/09)
  • Uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Pedagogika nadane, Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.07.2010 roku (MNiSW-DNS-WUN-6022-10182-2/SH/10)
  • Uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym, nadane Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.07.2014 roku (DNS.ZNU.6022.97.2014.3.SK)
  • Uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia o profilu praktycznym, nadane Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.07.2015 roku (DNS.ZNU.6022.103.2015.EK.4)
  • Uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Dietetyka o profilu praktycznym, nadane Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.09.2016 roku (DNS.ZNU.6022.77.2016.EK.1)
  • Uzyskanie uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o profilu praktycznym, nadane Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08.08.2017 roku (DNS.ZNU.6022.67.3.2017.AN)
  • Uzyskanie uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o profilu praktycznym, nadane Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.07.2018 roku (DSW.WNN.6022.69.2018.3.EK/IZ)

created by: Strony Internetowe Łódź