Erasmus

Erasmus + pracownicy

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niedydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi mogą skorzystać z możliwości wyjazdu do instytucji oraz uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyjazdów w ramach programu Erasmus+ znajdują się w dokumencie.

Zasady wyjazdów pracowników dydaktycznych i niedydaktycznych w r.a. 2018/2019

Pracownicy dydaktyczni

Wyjazdy pracowników dydaktycznych w ramach programu Erasmus +

 

Program Erasmus+, Akcja 1, Mobilność, oferuje nauczycielom akademickim wyjazdy do uczelni w innych krajach uczestniczących w programie w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych - Teaching Staff Mobility

 

Korzyści:

Wyjazdy wykładowców w ramach Erasmusa + dają nauczycielom akademickim możliwość wymiany doświadczeń z kadrą współpracujących uczelni, porównania i polepszenia jakości kształcenia, poznania i skorzystania ze sprawdzonych, odmiennych metod nauczania.

 

Informacje szczegółowe:

W wyjazdach mogą brać udział pracownicy Uczelni:

  • władający językiem obcym na poziomie B2,
  • zatrudnieni na umowę o pracę.

 

Przed wyjazdem musi być uzgodniony program nauczania: Staff Mobility for Teaching, Mobility Agreement zawierający: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

 

Z każdym wyjeżdżającym pracownikiem musi zostać zawarta umowa.

Pracownicy niedydaktyczni

Wyjazdy pracowników niedydaktycznych w ramach programu Erasmus +

 

Ilość planowanych do zrealizowania wyjazdów szkoleniowych dla pracowników administracji jest określana corocznie przez Władze uczelni.


Informacje szczegółowe


W wyjazdach mogą brać udział pracownicy Uczelni:

  • władający językiem obcym na poziomie B2,
  • zatrudnieni na umowę o pracę.


Przed wyjazdem musi być uzgodniony program nauczania: Staff Mobility for Training, Mobility Agreement zawierający: zakładane cele szkolenia, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

 

Z każdym wyjeżdżającym pracownikiem musi zostać zawarta umowa.

created by: Strony Internetowe Łódź