Poznaj nas bliżej...

Instytut Kosmetologii

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

Kontakt:

 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

profesor zwyczajny

t.bieganski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu –  prof. zw., wykładowca   od 2014 r.  

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki -  Zakład Diagnostyki Obrazowej, lek. konsultant od 2014 r.                          

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki:
  1998 – 2014 kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej;
  od 2001 – prof. zw.;
  1999 – 2014 Sekretarz Naukowy Instytutu;
  1991 – 1998 Kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Centrum Zdrowia Matki Polki;
  1986 – 1991 dr hab., asystent radiolog.

 • Konsultant Wojewódzki d.s. Radiologii (przy Wojewodzie   Łódzkim) 2005-2010 

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2004 – 2009, prof. zw.; kierownik Katedry Radiologii i Diagnostyki Obrazowej U.M. oraz Kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej U.M.
 • Zakład Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi; 1984 – 1986 – dr hab. (stan. docent); 1975 – 1983 – dr. n. med.  adiunkt

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Stopień dr n. med. 1973 Akademia Medyczna w Łodzi

 •  Stopień dr hab. n. med. 1984 Akademia Medyczna w Łodzi

 •  Tytuł profesora 2001

 • Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta – 1978 -1978 Uniwersytet w Marburgu (Niemcy) Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Patologicznej Biochemii oraz 1985- 1986 Uniwersytet w Kolonii Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Patologicznej Biochemii.

 • Dwukrotne, miesięczne pobyty naukowo-szkoleniowe: 1994 i 1996 w Zakładzie Radiologii Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool , Anglia oraz w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Uniwersytetu w Lund, Szwecja.

 • Organizacja oraz merytoryczne przewodniczenie w ramach corocznych ogólnopolskich (i międzynarodowych) konferencji naukowych: Zastosowanie rezonansu magnetycznego 3T w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej; Łódź, 2011 - 2018

Wybrane publikacje:

 • Exome sequencing reveals a novel COL2A1 mutation implicated in epiphyseal dysplasia  Współautor (8-my /10) American Journal of Medical Genetics Part A 2019,179, 534 - 541

 • SMD Kozlowski type cause by p.Arg594His substitution in TRPV4 reveals abnormal ossification and notochordal remnants in discs and vertebrae Współautor (1-szy / 8) European Journal of Medical Genetics 2017, 60 DOI:10.1016/ejmg. 2017 07.004

 • Identification of signal peptide domain SOST mutation in autosomal dominant craniodiaphyseal dysplasia Współautor (2-gi / 17) Human Genetics 2011,129, 497-502

 • Spondyloepimetaphyseal dysplasia with neurodegeneration associated with AIFM1 mutation – a novel phenotype of the mitochondral disease Współautor (3-ci/ 13) Clinical Genetics 2016, 91 (1) DOI: 10.1111cge. 12792

 • Ultrasonografia głowy przez ciemiączko tylno-boczne w ocenie nieprawidłowości tylnego dołu czaszki u wcześniaków i noworodków donoszonych Współautor (ostatni / 7) Ginekologia Polska 2015, 86, 774-781

 • Ultrasonografia w ocenie martwiczego zapalenia jelit u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 2000 g – doniesienie wstępne Współautor (ostatni / 5) Ginekologia Polska 2013, 84, 862-870

 • Three new patients with FATCO: fibular agenesis with ectrodactyly Współautor (1-szy / 7) American Journal of Medical Genetics 2012, 158 A, 1542-1550

Udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja Masażu, Łódź, corocznie w latach 2015 - 2022 jako Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 06-08. 06. 2019 
 • 8. Ogólnopolska Konferencja: Zastosowanie Rezonansu magnetycznego w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej Łódź, listopad 2018.

Zainteresowania badawcze:

 • Diagnostyka obrazowa genetycznych chorób kości;

 • Diagnostyka wad wrodzonych w zakresie przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego

prof. WSBiNoZ dr Katarzyna Malinowska

Kontakt:

 

Katarzyna Malinowska

prof. WSBiNoZ Dr nauk farmaceutycznych

adiunkt/Dyrektor Instytutu Kosmetologii

k.malinowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - nadal Dyrektor Instytutu Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2018 - 2019 Prodziekan ds. Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2018 - nadal Specjalista ds. naukowo-technicznych, Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2018 Adiunkt, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki,
 • 2018 Starszy wykładowca  Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2012  - 2014 Starszy wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2008  - 2018 Adiunkt, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2006 – 2008 Asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1997 - 2006 Asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet  Medyczny w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2006 Doktor nauk farmaceutycznych, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Tytuł pracy   „ Poszukiwanie związków o aktywności biologicznej w grupie pochodnych azoli z jonami platyny (II) i palladu (II)”
 • 1992 -1997 Magister chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, kierunek chemia,
  Tytuł pracy :Elektrody kompozytowe na bazie tlenku tytanu.
  specjalność: nauczycielska
 • 1988 -1992 Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie
 • Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
  Uniwersytet Wrocławski - 1998 
  Chemistry Depertment Okland University – 2005
 • Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach jak:
  Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 502-13-594
  pt.:„Chemia koordynacyjna azoli oraz aktywność biologiczna nowych kompleksów Pt(II) i Pd(II)”, realizowana w latach 1999-2001; kierownik (projekt zrealizowany).
  Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 502-17-664
  pt.: „Badanie właściwości pro i antyoksydacyjnych nowych związków koordynacyjnych realizowana w latach 2007-2009; kierownik (projekt zrealizowany).
 • Grant MNiSW nr N N40237 5838
  pt.: „Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych (BER):OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry otwartego kąta”, realizowany w latach 2011-2014;

Wybrane publikacje:

2022-MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cance. Katarzyna Malinowska1 , Alicja Nowak-Zduńczyk*2, Anna Merecz-Sadowska3, Anna Szczepańska6, Dariusz Kaczmarczyk4, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska5, Hanna Zielińska-Bliźniewska1. Advances in Hygiene and Experimental Medicine

2021-The expression of the IL-5, periostin and IL-33 genes, serum protein levels in chronic rhinosinusitis, and their correlation with clinical severity, Int. J Environ. Res. Public Health 2021

Hanna Zielińska-Bliźniewska1, Milena Paprocka-Zjawiona1, Anna Merecz-Sadowska2,*, Radosław Zajdel2, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska3 and Katarzyna Malinowska1

2021-Expression of Programmed Death Receptor 1 (PD-1) gene and its ligand (PD-L1) inpatients with laryngeal cancer

Andrzej Julian Kowalski; Katarzyna Malinowska; Jurek Olszewski; Hanna Zielińska-Bliźniewska-

2021-Anna Merecz- Sadowska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Radosław Zajdel, Karolina Zajdel, Katarzyna Malinowska, Plants-przyjęte do druku

4MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cancer

Katarzyna Malinowska A, C, 1, Alicja Nowak-Zduńczyk E, 6, Anna Merecz-Sadowska F, 3, Anna SzczepańskaF, 2 Dariusz Kaczmarczyk G, 4, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska C, 5, Hanna Zielińska-Bliźniewska G,1

2019-Plant extracts and reactive oxygen species as two counteracting agents with anti- and pro-obesity properties

Hanna Zielinska-Blizniewska, Przemyslaw Sitarek, Anna Merecz-Sadowska , Katarzyna Malinowska , Karolina Zajdel , Marta Jablonska , Tomasz Sliwinski  Radoslaw Zajdel, Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4556; doi:10.3390/ijms20184556,

2019-Rola i i wykorzystanie olejków eterycznych i ich składników jako substancji czynnych w produktach kosmetycznych wysłane do Pol J Kosm.,K. Malinowska, R. Modranka

2019-D NA damage and oxidant-antioxidant status in blood of patients with cancer of the head and neck under the influence of copper (II)-przyjęte do druku           Katarzyna Malinowska,  Alina Morawiec–Sztandera, Małgorzata Majczyk, Dariusz Kaczmarczyk, Radosław Zajdel,Hanna Zielinska-Blizniewska

2018-The role of hyaluronic acid in selected diseases, Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © Medsportpress, 2018; 4(4); Vol. 34, 197-212 DOI: 10.5604/01.3001.0012.8459    Katarzyna Malinowska, Alicja Klimczak, Marcin Możdżan),  Roman Modranka, Karolina Śmigiel), Paweł Piątkowski, Anna Merecz-Sadowska,  Łukasz Skowerski, Radosław Zajdel, Tetiana Levadna, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Wiesław Tomaszewski

2018-The relationship between chest pain and level of perioperative anxiety in patients with lung cancer., Pol Przegl Chir. 2018 Apr 30;90(2):23-27. doi: 10.5604/01.3001.0011.7490          K. Malinowska

2018-Practical Aspects of Hyaluronic Acid Application in Biolevox HA Preparations - Report on Research. Ortop Traumatol Rehabil. 2018 Oct 31;20(5):431-435. doi: 10.5604/01.3001.0012.7474 Materkowski M, Malinowska K, Tomaszewski W

2018-An evaluation of the antioxidant and anticancer properties of complex compounds of copper(II), platinum(II), palladium(II) and ruthenium(III) for use in cancer therapy.

Mini Rev Med Chem. 2018 Apr 23. doi: 10.2174/1389557518666180423145825

Malinowska K, Szczepańska A, Zielińska- Blizniewska H, Majsterek I.

2018-Metal ion complexes with pyrazoles, aziridines and diaziridines - synthesis and biological activity.

Curr.Med.Chem.2018,25,doi:10.2174/092986732566618221124447

Malinowska K, Lorenz IP, Sadowska B, Mucha P.

Udział w konferencjach:

Lewko D, Majstrek I, Malinowska K. Inhibitory oksydazy polifenolowej w procesach brązowienia enzymatycznego . IV Konferencji Biologii Molekularnej. Łódź, 2015, 26(28): 99.

Malinowska M, Kowalski J.P, Szaflik Gacek M, MajsterekI, J. Szaflik J. Melatonin supplementation and  its role in the antioxidant capacity of patients with primary open-angle glaucoma, Geneva 2011, 24-25maja.

Mrowicka M, Miller E, Garncarek P, Kędziora J, Malinowska K, Mrowicki J. Wpływ melatoniny na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (CuZn-SOD) w krwinkach czerwonych u chorych w stanie hipokinezji krótko- i długoterminowej. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 2010, 23-25 września.

Mrowicka M, Miller E, Garncarek P, Rutkowski M, Gałecka E, Malinowska K, Żołyński A, Żołyński K, Kędziora J. Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) w krwinkach czerwonych poalloplastyce stawu biodrowego.VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 2007, 27-29 września.

Malinowska K, Kędziora J, Gałecka E, Miernicka M, Budzisz E. Pro- and antioxidant activity of Cu(II) complexes with pyrazole  Abstracts from the 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium.2007, Istanbul, Turkey, 8-11 lipca.

Zainteresowania badawcze:

 • Stres oksydacyjny oraz ochrona przed niekorzystnymi skutkami oddziaływania reaktywnych form tlenu ze strukturami komórki, procesy starzenia się,
 • Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, metody ich badania oraz wpływ na komórki
 • Sensoryka i aromaterapia
dr Elżbieta Ciejka

Kontakt:

 

Elżbieta Ciejka

adiunkt

e.ciejka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – nadal Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – starszy asystent
 • 2009 – 2014 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno Lecznicze w Łodzi - Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, fizjoterapeuta
 • 2008 – 2013 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku – starszy wykładowca przedmiotów zawodowych
 • 2007 - nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – adiunkt, wykładowca: fizjoterapia (fizkoterapia, masaż)
 • 2006 - 2009 Centrum Rehabilitacji  INTERMEDICUS  w  Łodzi -  kierownik  gabinetów  fizjoterapii, fizjoterapeuta,
 • 2006 - 2013 kierownik specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii
 • 2000  -  2006 Zespół Opieki  Zdrowotnej  dla  Szkół  Wyższych  PLMA  w  Łodzi -  starszy  asystent
 • 1997 -  2009 Szkoła Policealna  nr  2  Samorządu  Województwa  łódzkiego w  Łodzi-  nauczyciel  przedmiotów  zawodowych: fizykoterapia,  kinezyterapia,  masaż
 • 1983 -  2000 Specjalistyczny  Szpital  Gruźlicy  i  Chorób  Płuc  w Tuszynie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Wykształcenie:

2010

 • Ukończenie studiów podyplomowych Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej – Politechnika Łódzka

2005 

 • Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2005

 • Studia doktoranckie PŁ Wydział Mechaniczny – aparatura i sprzęt medyczny

2003

 • Dyplom II stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej

2003

 • Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Szkolenia:

2019

 • Zaświadczenie o ukończeniu elementarnego kursu Polskiego Języka Migowego PJM-1 – Centrum Języka Migowego Łódź
 • Kurs Flosising w terapii i treningu. Rehaintegro, Poznań
 • Szkolenie I-stopnia z oxybrazji, mezoterapii oraz karboksyterapii, AYCOMA Warszawa

2018

 • Metameric Dry Needling Certification . David Lopez Sanchez International KinetiXer Institute
 • Terapia manualna wg Maitlanda e diagnostyce funkcjonalnej. Warsztat, Konferencja Życie bez bólu, Zgorzelec.
 • Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo – staw biodrowy. Rehalab, warszawa

2017

 • Anatomia palpacyjna narządu ruchu. FizjoActiv, Lublin

2016

 • Terapia manualna wg Mulligan. Centrum Rehabilitacyjno Szkoleniowe KINEZIO Warszawa

2015

 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe wg Carol J. Manheim, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Poznań

2014

 • Manualna terapia punktów spustowych w dysfunkcjach narządu ruchu. Akademia Fizjoterapii Technomex

2013

 • Kurs B Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego. Instytut McKenziego - Polska

2012

 • Kurs A Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego. Instytut McKenziego - Polska

2010

 • Kurs Anatomy trains: manual therapy extender, Michael Jansson, Warszawa. OFC Terapia Manualna

 2008

 • Kurs terapii manualnej dla odcinka szyjnego kręgosłupa kończyn górnych, Kurs terapii manualnej dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa, miednicy i kończyn dolnych, prof. David Lopez Sanchez, Pabianice

2005

 • Kurs masażu leczniczego w jednostkach chorobowych - akredytacja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 • Kurs „Podstawy PNF” Certyfikat Polskiego  Towarzystwa  Fizjoterapii
 • Kurs podstawowy  i  rozwijający  Kinesiotapingu  -  Certyfikat Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Udział w konferencjach:

 • Terapia mięśniowo-powięziowa w zespołach górnego otworu klatki piersiowej. Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa, WSBiNoZ, 2019. B. Kowacka, E. Ciejka
 • Trening funkcjonalny i ćwiczenia stabilizacji centralnej w zespołach bólowych kręgosłupa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy 2018, Zgorzelec. B. Kowacka, E. Ciejka
 • Efekty zastosowania dynamicznego plastrowania we wczesnych objawach palucha koślawego. XIV Konferencja Naukowa PTF, 2018. B. Kowacka, E. Ciejka
 • Wpływ wybranych elementów rehabilitacji kardiologicznej na zachowanie się parametrów hemodynamicznych u chorych po wszczepieniu protezy zastawki. XIV Konferencja Naukowa PTF, 2018. P. Piasecka, B. Kowacka, E. Ciejka
 • Efekty usprawniania po artroskopii stożka rotatorów, XIII Konferencja Naukowa PTF, 2017. E. Ciejka, B. Kowacka
 • Techniki sprężystego odkształcania tkanek w terapii blizny. X Ogólnopolska Konferencja Metodyczno-Naukowo-Przedmiotowa, WSBiNoZ, 2016

Wybrane publikacje:

 • Ciejka E., Skibska B., Gorąca A.: Wpływ ELFMF na zawartość IL-6 w narządach szczura. Medycyna Pracy 2017;68(4).
 • Ciejka E., Santorek R., Makosa G.: Fizjoterapia po rekonstrukcji ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego – opis przypadku. Fizjoterapia Polska. 2016, 4(16):116-121.
 • Ciejka E, Jakubowska E, Zelechowska P, Huk-Kolega H, Kowalczyk A, Goraca A.: Effect of extremely low frequency magnetic field on glutathione in rat muscles.
  Medycyna Pracy 2014, 65(3):343-9.
 • Ciejka E., Kowalczyk A., Gorąca A.: Influence of extremely low frequency magnetic field on total protein and –SH groups concentrations in liver homogenates. Med Pr 2014;65(5):639–644
 • Huk-Kolega H, Ciejka E, Skibska B, Kowalczyk A, Goraca A:  
  Influence of lipoic acid on the level of TNF-alpha in spleen homogenates. Pol Merkur Lekarski. 2014 Jun;36(216):379-81.      
 • Ciejka E., P Kleniewska, B Skibska and A Goraca:  Effects of extremely low frequency magnetic field on oxidative balance in brain of rats. J Physiol Pharmacol 2011,62(6):657-61.
 • Gorąca A., Huk-Kolega H., Piechota A., Kleniewska P., Ciejka E., 
  Skibska B.:  Lipoic acid - biological activity and therapeutic potential.Pharmacol Rep 2011, 63(4):849-58. 
 • Ciejka E.,Skibska B.,Kleniewska P.,Goraca A.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na wybrane parametry stresu oksydacyjnego w tkance mięśniowej szczura. Polski Merkuriusz Lekarski, 2010, XXIX(174): 361-364.
 • Ciejka E., Goraca A., Skibska B.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na stres oksydacyjny w tkance mięśniowej szczura. Inżynieria Biomedyczna 2010, 16(3); 224-226
 • Gorąca A., Ciejka E., Piechota A.: Effects of extremely low frequency magnetic field on the parameters of oxidative stress in heart. Journal of Physiology and Pharmacology, 2010, 61: 333-339.
 • Ciejka E., Wiechna K.: Wpływ terapii ultradźwiękowej na zachowanie się ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów poddanych nadźwiękawianiu. Polski Merkuriusz Lekarski, 2009, XXVII(157): 26-29.
 • Ciejka E., Wójtowicz K.: Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych i kręgosłupa. Balneologia Polska, 2009,LI,:  189-193.
 • Ciejka E., Kubik-Misiewicz D.: Analiza wpływu procesu usprawniania na wydolność oddechową u pacjentów z bólami w odcinku szyjnym kręgosłupa. Balneologia Polska, 2009,  LI,2:109-114.
 • Ciejka E.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na parametry morfotyczne krwi pacjentów poddanych magnetoterapii. Inżynieria Biomedyczna, 2009,15(3):198-200.
 • Ciejka E., Gorąca A.: Wpływ pola magnetycznego niskiej częstotliwości na zdolność antyoksydacyjną osocza i częstość skurczu serca. Wiadomości Lekarskie, 2009, tom LXII, Nr 2:81-86.

Zainteresowania badawcze:

Udział reaktywnych form tlenu w mechanizmie stresu oksydacyjnego, metody mięśniowo-powięziowe w fizjoterapii, nowoczesna fizykoterapia.

dr n. med. Magda Cuchra-Kulesza

Kontakt:

 

Dr n. med. Magda Cuchra - Kulesza

adiunkt

m.cuchra@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 01.09.2022-obecnie -Zespół laboratoriów BRaIn, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, starszy specjalista ds. badań naukowych

 •  01.10.2018 -obecnie – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, stanowisko: Adiunkt, Instytut Kosmetologii

 •  od 11.2014 do 30.09.2018 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi Stanowisko: asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Promotor 14 prac licencjackich oraz 40 prac magisterskich oraz recenzent licznych prac magisterskich i licencjackich
 • Uczelniany koordynator do spraw praktyk zawodowych na kierunku kosmetologia, studia niestacjonarne
 • Opiekun studentów 1 roku na kierunku kosmetologia NST
 • Współautor 19 publikacji naukowych z zakresu biologii molekularnej w czasopismach krajowych i zagranicznych o łącznym IF 30,64.
 • Aktywny uczestnik konferencji z zakresu biologii molekularnej
 • Autor grantów UMED
  Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych: OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta
  Związek mechanizmów naprawy DNA z rozwojem jaskry pierwotnej otwartego kąta

  Odbyte Szkolenia:

 • 2018 Szkoleniu "Ready to Teach - zasady przygotowywania sylabusów"
 • 2018 Szkoleniu "Ready to Teach - Tworzenie i zarządzanie treścią na platformach elearningowych
 • 2017 Szkolenie z zakresu metodyki nauczania (Faculty Development Programme - FaDevPRO) Poprawa, jakości nauczania w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej Organizator: Centrum Nauczania Języków

Wybrane publikacje:

 • Stanczyk M, Sliwinski T, Cuchra M, Zubowska M, Bielecka-Kowalska A, Kowalski M, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I. The association of polymorphisms in DNA base excision repair genes XRCC1, OGG1 and MUTYH with the risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. Mol Biol Rep. 2010 (IF 2.929; 15 pkt. MNiSW; cytowania: 20)

 • Magda Cuchra, Jacek P. Szaflik, Mira Gacek, Karolina Przybyłowska, Anna Kurowska, Anna Kamińska, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek Związek polimorfizmów genów XRCC1 i OGG1 z ryzykiem występowania jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej, Okulistyka 1 (I)/2011 (ROK XIV) (4 pkt. MNiSW)

 • Stanczyk M, Sliwinski T, Trelinska J, Cuchra M, Markiewicz L, Dziki L, Bieniek A, Bielecka Kowalska A, Kowalski M, Pastorczak A, Szemraj J, Mlynarski W, Majsterek I. Role of base-excision repair in the treatment of childhood acute lymphoblastic leukaemia with 6-mercaptopurine and high doses of methotrexate. Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 2012;, 741(1-2):13-21 (IF 3.035; 30 pkt. MNiSW)

 • Szaflik JP, Cuchra M, Przybylowska-Sygut K, Dziki L, Kurowska AK, Gacek M, Drzewoski J, Szaflik J, Majsterek Association of the 399Arg/Gln XRCC1, the 194 Arg/Trp XRCC1, the 326Ser/Cys OGG1, and the 324Gln/His MUTYH gene polymorphisms with clinical parameters and the risk for development of primary open-angle glaucoma.  Mutat Res. 2013 Apr 30;753(1):12-22. (IF 2.220; 30 pkt. MNiSW)

 • Cuchra M, Majsterek I, Przybyłowska K, Gacek M, Szaflik J, Szaflik JP. Association of the 762 Val/Ala ADPRT Gene Polymorphism with a Risk of Primary Open-angle Glaucoma Development in a Polish Population. Okulistyka 2012; 1(I):76-80. (4 pkt. MNiSW)

 • Cuchra M, Szaflik JP, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik J, Majsterek I. The role of the 148 Asp/Glu polymorphism of the APE1 gene in the development and progression of primary open angle glaucoma development in the Polish population. Pol J Pathol. 2013 Dec;64(4):296-302. (IF 0.490; 15 pkt. MNiSW)

 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska, Anna Kamińska, Mira Gacek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik  Association of Oxidative DNA Damages and the Effectiveness of their Repair with the Risk of Primary Open Angle Glaucoma Development in the Polish Population, OKULISTYKA Wydanie 2/2013 (4 pkt. MNiSW)

 • Jacek Kasznicki, Marcin Kosmalski, Agnieszka Śliwińska, Anna Merecz, Magdalena Cuchra, Ireneusz Majsterek, Józef Drzewoski. Association of OGG1, XRCC1 gene polymorphisms with a risk of type 2 diabetes mellitus and diabetic peripheral neuropathy (DPN), Diabetes 2012 : Vol. 61 Supl. 1, s. 674

 • Magda Cuchra, Lukasz Markiewicz, Bartosz Mucha,  Dariusz Pytel,  Katarzyna Szymanek,  Janusz Szemraj, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik, Ireneusz Majsterek  The role of base excision repair in the development of primary open angle glaucoma in the Polish population – Mutation Research: Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis  (IF 3,09 MNiSW – 35 pkt)

 • Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek. Rola polimorfizmów 751Lys/Glu genu XPD oraz 939 Lys/Gln genu XPC w rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta. Okulistyka, 2015: Vol. 18, nr 4, s. 13-18, (MNiSW – 7 pkt)

 • Jacek Kabziński, Bartosz Mucha, Magda Cuchra, Łukasz Markiewicz, Karolina Przybyłowska, Adam Dziki, Łukasz Dziki, Ireneusz Majsterek. Efficiency of Base Excision Repair of Oxidative DNA Damage and Its Impact on the Risk of Colorectal Cancer in the Polish Population. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Volume 2016 (2016), (IF 4,492; MNiSW – 25 pkt)

 • Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik. Rola nowych wariantów polimorficznych -77T/C genu XRCC1 oraz G1972A genu ADPRT w patogenezie jaskry pierwotnej otwartego kąta, Okulistyka 2016 (MNiSW – 7 pkt)

 • Mucha B, Markiewicz L, Cuchra M, Szymczak I, K. Przybylowska-Sygut, Dziki A, Majsterek I, Dziki L  Nucleotide excision repair capacity and XPC, XPD gene polymorphism modulate colorectal cancer risk 10 January 2017 (IF: 4,507; MNiSW: 35) The role of base excision repair in pathogenesis of breast cancer in the Polish population., Cuchra M, Mucha B, Markiewicz L, Przybylowska-Sygut K, Pytel D, Jeziorski A, Kordek R, Majsterek I. Mol Carcinog. 2016 Dec;55(12):1899-1914. doi: 10.1002/mc.22436. Epub 2015 Nov 1

 • Alicja Nowak, Wioletta Rozpędek, Mateusz Siwak, Magda Cuchra, Katarzyna Szymanek, Marta Szaflik, Jerzy Szaflik, Jacek Szaflik, Ireneusz Majsterek Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaucoma,, Acta Ophthalmologica, (IF: 3,032; MNiSW: 35)

 • Paweł Szymański, Paulina Olszewska, Elżbieta Mikiciuk-Olasik, Antoni Różalski, Agnieszka Maszewska, Łukasz Markiewicz, Magda Cuchra, Ireneusz Majsterek Novel tetrahydroacridine and cyclopentaquinoline derivatives with fluorobenzoic acid moiety induce cell cycle arrest and apoptosis in lung cancer cells by activation of DNA damage signaling, Tumor Biology, Volume: 39, Issue: 3, Published: MAR 2017 ((IF: 2.926; MNiSW: 25)

 • Chufarova N, Czarnecka K, Skibiński R, Cuchra M, Majsterek I, Szymański P. New tacrine-acridine hybrids as promising multifunctional drugs for potential treatment of Alzheimer's disease. Arch Pharm (Weinheim). 2018 Jul;351(7):e1800050. doi: 10.1002/ardp.201800050. Epub 2018 Jun 5. (IF: 2.288; MNiSW: 25)

 • Tokarska K, Majsterek I, Cuchra M, Woźniacka A. Immunometabolic disorders in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus, Postepy Dermatol Alergol. 2019 Oct;36(5):513-518., Epub 2019 Nov 12. (IF: 1,361; MNiSW: 70)

 • Magda Cuchra-Kulesza, Alicja Nowak-Zduńczyk, Milena  Paprocka-Zjawiona, Hanna Zielińska-Bliźniewska,  Anna  Merecz-Sadowska, Katarzyna Malinowska, SPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO Z ZACHOROWALNOŚCIĄ ORAZ PRZEBIEGIEM COVID—19, Tom 71 Nr 1 (2022): Varia

   

  MNiSW z publikacje naukowe w czasopismach (bez suplementów) wynosi 361

  Impact factor prac wynosi w sumie 30,64

  H-Index - 3

Udział w konferencjach:

Stańczyk, M. Cuchra, J. Trelińska, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, W. Młynarski, I. The role of the DNA repair in therapy childhood acute lymphoblastic leukemia with methotrexate and 6- mercaptopurine. Wyzwania współczesnej biologii komórki: genetyka molekularna, biologia systemów, bioinformatyka. The Confernce to Honor Professor Maria J. Olszewska on Her Jubille The challenges of contemporary cell biology molecular gentetics, system biology, bioinformatics April 20-21, 2009.

Stańczyk, M. Cuchra, T. Śliwiński, Ł. Markiewicz, J. Szemraj, J. Trelińska, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, W. Młynarski and I. Majsterek. Base excision repair (BER) is an important factor of protocol M (ALL IC BFM 2002) treatment in childhood acute lymphoblastic leukemia. XLIV Annual Meeting of the Polish Biochemical Society Łódź, September 16th - 19th, 2009

Stanczyk, T. Sliwiński, M. Cuchra, M. Zubowska, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, J. Szemraj, W. Młynarski, I. Majsterek. Związek polimorfizmów genów XRCC1, OGG1 and MUTYH mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych z ryzykiem występowania ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 26-29 maja 2010, Międzyzdroje

Stańczyk, T. Śliwinski, J. Trelińska, M. Cuchra, L. Markiewicz, A. Bieniek, A. Bielecka-Kowalska, M. Kowalski, A. Pastorczak, J. Szemraj, W. Młynarski, I. Majsterek Znaczenie naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych (BER) dla efektywności terapii dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną. V Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 26-29 maj 2010, Międzyzdroje

J.P. Szaflik, M. Cuchra, M. Gacek, K. Przybylowska, A. Kurowska, A. Kaminska, J. Szaflik, I. Majsterek. An association of the Arg399Gln XRCC1 and the Ser326Cys OGG1 gene polymorphisms with a risk of open-angle glaucoma in a Polish population. Joint Congress of European Society of Ophthalmology (SOE), American Academy of Ophthalmology, 4-7 June 2011, Geneva, Switzerland

Magda Cuchra, Karolina Przybylowska, Mira Gacek, Maja Waszczyk, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek An association of the 399Arg/Gln XRCC1 and the 194Arg/Trp XRCC1 gene polymorphisms with a risk of open angle glaucoma in a Polish population. The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology September 5th - 9th 2011 Kraków

Małgorzata Stańczyk, Tomasz Śliwiński, Joanna Trelińska, Magda Cuchra, Łukasz Markiewicz, Anna Bielecka-Kowalska, Michał Kowalski, Agata Pastorczak, Janusz Szemraj, Wojciech Młynarski, Ireneusz Majsterek Base excision repair deficiency and the treatment of childhood ALL with 6-mercaptopurine and high-dose methotrexate. The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology September 5th - 9th 2011

Ireneusz Majsterek, Magda Cuchra, Karolina Przybylowska, Mira Gacek, Anna K. Kurowska, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Evaluation of oxidative DNA damage and its repair in pathogenesis of primary open-angle glaucoma. The 2012 ARVO Annual Meeting, May 6 – 10 in Fort Lauderdale, Florida

Magda Cuchra, Karolina Przybyłowska-Sygut, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek Związek mechanizmu naprawy DNA przez wycinanie zasad azotowych z ryzykiem rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta w populacji polskiej XLIV Zjazd Okulistów Polskich 44th Congress of Polish Society of Ophthalmology 13-15 Czerwca 2013 Warszawa

Magda Cuchra, Karolina Przybyłowska-Sygut, Jacek P. Szaflik, Jerzy Szaflik, Ireneusz Majsterek. Związek polimorfizmów genów 326Ser/Cys OGG1 oraz 762Val/Ala ADPRT z ryzykiem rozwoju raka piersi w populacji polskiej V Kongresu Genetyki, Poznań, 10-13 września 2013 r.

Zainteresowania badawcze:

Badania nad rolą mechanizmów naprawy DNA w patogenezie chorób nowotworowych

 

dr Katarzyna Jerka

Kontakt:

 

dr Katarzyna Jerka

Wykładowca

k.jerka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

 • Fizjoterapeuta- przychodnia, obecnie
 • Nauczyciel- Szkoła Policealna Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu, obecnie
 • Nauczyciel- CKU Samorządu Województwa Łódzkiego, obecnie
 • Fizjoterapeuta- Projekt Unijny ,,Lepsze życie’’, Łódź, 2017-2020.
 • Fizjoterapeuta- USK: im. WAM- CSW, 2017-2019.
 • Szkoleniowiec- Dermika Salon&SPA, 2016-2017
 • Kosmetolog- Skoah Spa, Calgary, Kanada, 2015-2016
 • Fizjoterapeuta-W.S.Sz. im. dr Wł. Biegańskiego, 2011-2015
 • Fizjoterapeuta- Hospicjum NZOZ ,,Szóstka”, 2011-2015

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2011-2018. Studia podyplomowe: Fizjoterapia w kardiologii i prewencji chorób układu krążenia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2011-2012.

Studia Magisterskie, Licencjackie (dzienne), Uniwersytet Medyczny w Łodzi, kierunek kosmetologia, 2006-2012.

Studia Magisterskie, Licencjackie (dzienne), Uniwersytet Medyczny w Łodzi, kierunek fizjoterapia, 2006-2011

Egzaminator OKE na kierunku technik usług kosmetycznych

Stopień Nauczyciela Kontraktowego

Szkolenia: Microsoft dla początkujących, Odwrócona lekcja w pracy zdalnej, Quizizz- tworzenie testów, Praca na platformie Moodle

Szkolenie: Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym (0-7 lat)

Kurs podstawowy Koncepcji PNF

Kurs Ortopedyczna Diagnostyka Funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo- obręcz barkowa

Kursy: Masaż bańką chińską; masaż stemplami ziołowymi, masaż gorącymi kamieniami.

Szkolenia: Avene, Clarins, Ducray, Shiseido, Vichy, La Roche Posay, Calgary, Kanada.

Szkolenie z zakresu próby spiroergometrycznej

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo.

Kurs Kinesiology Taping.KT-Active- kurs podstawowy,

Kurs podstawowy z zakresu opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej- kurs 40- godzinny.

Kurs- Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera- Band (Academy).

Kursy: Peelingi medyczne: Mandel 50, Mandel plus, ich właściwości i wskazania z punktu widzenia dermatologii i medycyny estetycznej, Peelingi chemiczne: Yellow Peel Facial: właściwości i wskazania z punktu widzenia kosmetologii, dermatologii i medycyny estetycznej

Szkolenie „Menedżer Biznesu”- z zakresu prowadzenia działalności typu spin off i spin out

Wybrane publikacje:

Rehabilitacja kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego- przegląd aktualnych doniesień.

(Jerka K, Kurpesa M. Polski Przegląd Kardiologiczny . 2012, Vol. 14 Issue 2, p138-141)

Spiroergometryczna próba wysiłkowa- zastosowanie w kardiologii i medycynie pracy (Kurpesa M., Jerka K., Bortkiewicz A. Medycyna Pracy 2014;65(5):665–674).

dr Łukasz Kikowski

Kontakt:

 

dr Łukasz Kikowski

wykładowca

l.kikowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

 • 2013 – obecnie: OKE w Łodzi, egzaminator
 • 2014 – 2017: CKUSWŁ w  Łódź, nauczyciel
 • 2011 – 2013: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, kierownik praktyk
 • 2010 – obecnie: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, kierownik praktyk, wykładowca
 • 2008 – obecnie: Creator Sp. z o.o. we Wrocławiu, dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji oraz Ośrodka Terapii Hiperbarycznej w Łodzi
 • 2007 – obecnie: ZSiPOWŁ w Sieradzu, nauczyciel
 • 2005 – 2007: NZOZ Eskulap Sp. z o.o. w Sieradzu, fizjoterapeuta
 • 2005 – 2008: SPZOZ GOZ Wróblew, fizjoterapeuta

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • 2001 – 2004, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Fizjoterapii, Fizjoterapia (studia I° z wyróżnieniem)
 • 2004 – 2006, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Fizjoterapii, Fizjoterapia (studia II°)
 • 2005 – 2006, Akademia Wychowania Fizycznego  we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego, Studia Podyplomowe z Wychowania Fizycznego
 • 2006 – 2007, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Informatyki i Zarządzania Menadżerskie Studia, Podyplomowe Zarządzanie Placówkami Służby Zdrowia
 • 2008 – 2013, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski (studia III°), Praca doktorska pt. „Ocena wpływu terapeutycznego krioterapii ogólnoustrojowej na zaburzenia depresyjne u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa”
 • 2014 – 2015, Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Studia Podyplomowe, Coaching i mentoring w biznesie
 • 2019 – 2020, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny
 • 2019 – 2020, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Ochrona Danych Osobowych
 • 2020 – 2021, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu

Wybrane publikacje:

 • Autorzy: Agnieszka Przedborska, Mateusz Szymczak, Małgorzata Kilon, Łukasz Kikowski, Jan Raczkowski
  Tytuł: Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na stan funkcjonalny stawów kolanowych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2021, 63, 2(164), 41-46 (praca oryginalna)
 • Autorzy: Edyta Zagozda, Krystyna Frydrysiak, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Application of Hyperbaric Therapy Following Traumatic Amputation. Case Report
  Tytuł polski: Zastosowanie terapii hiperbarycznej w następstwie amputacji urazowej. Opis przypadku
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2021, 63, 2(164), 5-9 (opis przypadku)
 • Autorzy: Sebastian Senderowicz, Krystyna Frydrysiak, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Zastosowanie terapii hiperbarycznej w następstwie urazu akustycznego – opis przypadku
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2020, 62, 3(161), 145-149 (opis przypadku)
 • Autorzy: Justyna Pawlak, Małgorzata Dudkiewicz, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Assessment of the therapeutic effect of physiotherapy on minimizing imbalances of geriatric patients
  Tytuł polski: Ocena wpływu terapeutycznego fizjoterapii na zminimalizowanie zaburzeń równowagi pacjentów geriatrycznych
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2020, 62, 2(160), 86-91 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Tomasz Kabała, Łukasz Sawko, Alicja Dziuba-Słonina, Czesław Giemza
  Tytuł: Influence of modern technologies used in rehabilitation on the efficacy of functional restoration of patients with low back pain
  Czasopismo: Acta of Bioengineering and Biomechanics
  Szczegóły: DOI:10.37190/ABB-01626-2020-03
  Uwagi: Łukasz Kikowski – recenzent pracy

 • Autorzy: Tomasz Kabała, Czesław Giemza
  Tytuł: Efficiency of active therapy for low back pain in elderly men
  Czasopismo: Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Szczegóły: 10 Dec 2019, DOI: 10.3233/bmr-171072 PMID: 31868658
  Uwagi: Łukasz Kikowski – recenzent pracy

 • Autorzy: Adrianna Zwolińska, Łukasz Kikowski, Katarzyna Pietrzak, Joanna Kostka
  Tytuł: Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na układ krążenia i układ oddechowy
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2019, 61, 4(158), 263-268 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Katarzyna Pietrzak, Łukasz Kikowski, Adrianna Zwolińska, Joanna Kostka
  Tytuł: Ocena bezpieczeństwa oraz wpływu serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na poziom odczuwania bólu i sprawność funkcjonalną pacjentów w różnym wieku
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2019,  61, 3(157), 182-188 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Rafał Słoniak, Tomasz Tittinger, Damian Szczepański, Tadeusz Szymon Gaździk, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Przykurcz mięśnia naprężacza powięzi szerokiej uda, a zgięcie stawu kolanowego biegaczy
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2019, 72, 3, 318-322 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Tomasz Tittinger, Rafał Słoniak, Damian Szczepański, Tadeusz Szymon Gaździk, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Lateral instability of the knee joint, and disorder of the ankle joint extension disorder in men
  Tytuł polski: Niestabilność boczna stawu kolanowego, a zaburzenie wyprostu stawu skokowego u mężczyzn
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2019, 72, 2, 250-254 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Joanna Rymaszewska, Anna Skrzek, Czesław Giemza, Agnieszka  Piotrowska, Łukasz Kikowski, Tomasz Kabała, Ryszard Gadomski, Wojciech Fedyk    
  Tytuł: Good Practice Code in Systemic Cryotherapy. Wrocław School Szczegóły: This study is an original concept of the authors; Wrocław 2019
  Uwagi: Łukasz Kikowski – współautor, redaktor naukowy

 • Autorzy: Joanna Rymaszewska, Anna Skrzek, Czesław Giemza, Agnieszka Piotrowska, Łukasz Kikowski, Tomasz Kabała, Ryszard Gadomski, Wojciech Fedyk
  Tytuł: Kodeks Dobrej Praktyki w krioterapii ogólnoustrojowej. Szkoła Wrocławska
  Szczegóły: Opracowanie jest autorską koncepcją zespołu eksperckiego; Wrocław 2018
  Uwagi: Łukasz Kikowski – współautor, redaktor naukowy

 • Autorzy: Łukasz Kikowski, Katarzyna Krekora
  Tytuł: Ocena wpływu terapeutycznego zabiegów fizykalnych w leczeniu zaburzeń depresyjnych – przegląd piśmiennictwa
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2018, 60, 3(153), 193-197 (praca poglądowa)

 • Autorzy: Wojciech Zjawiony, Milena Paprocka-Zjawiona, Łukasz Kikowski, Katarzyna Malinowska, Hanna Zielińska-Bliźniewska
  Tytuł: Aktywna terapia kręgosłupa metodą Documentation Based Care – studium przypadku
  Czasopismo: Medycyna Sportowa
  Szczegóły: 2018, 34, 1, 51-59 (opis przypadku)

 • Autorzy: Monika Rzadkowska, Łukasz Kikowski, Kamila Gworys
  Tytuł: Ocena wpływu terapeutycznego wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na leczenie obrzęku limfatycznego oraz ocena stanu wiedzy dotyczącej czynników ryzyka, pozyskiwania informacji i profilaktyki przeciwobrzękowej u kobiet po operacyjnym leczeniu nowotworu piersi
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2018, 71, 9, 1666-1167 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Radosław Szpruch, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Rola krioterapii ogólnoustrojowej w leczeniu osób z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie          
  Szczegóły: 2018, 71, 8, 1474 -1479 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Magdalena Wacławek, Jarosław Miłoński, Andrzej Kowalski, Łukasz Kikowski, Jurek Olszewski, Hanna Zielińska-Bliźniewska
  Tytuł: Endoskopia z wykorzystaniem wąskiej wiązki światła nbi (narrow-band imaging) w diagnozowaniu brodawczaków krtani typu dorosłych – opis przypadków
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2018, 71, 7, 1418-423 (opis przypadku)

 • Autorzy: Milena Paprocka-Zjawiona, Joanna Nowosielska-Grygiel, Łukasz Kikowski, Jerzy Olszewski, Hanna Zielińska-Bliźniewska
  Tytuł: Zastosowanie kriochirurgii w leczeniu alergicznych i niealergicznych nieżytów nosa
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2018, 71, 6, 1135-1140 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Eliasz Mosiński, Łukasz Kikowski, Robert Irzmański
  Tytuł: Trzymiesięczna rehabilitacja pacjenta z uszkodzeniem III, IV i VI nerwu czaszkowego po operacji tętniaka lewej ICA
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2017, 70, 6, 1133-1136 (opis przypadku)

 • Autorzy: Katarzyna Barocha, Łukasz Kikowski, Magdalena Barocha, Agnieszka Neumann-Podczaska
  Tytuł: Ocena wpływu terapeutycznego terapii metodą DBC na dolegliwości bólowe i ruchomość części lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa i pacjentów z chorobą zwyrodnieniową
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2017, 59, 4(150), 328-335 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Beata Turniak, Łukasz Kikowski, Jakub Olejnik, Katarzyna Krekora
  Tytuł: Ocena częstości występowania różnych typów zaburzeń równowagi u osób w wieku podeszłym
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2017, 59, 2(148), 137-141 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Anna Zborowska, Łukasz Kikowski, Marlena Zimna, Barbara Korzycka-Zaborowska
  Tytuł: Effectiveness of pulmonary rehabilitation in patients with Chronic Respiratory Diseases on the example of Chronic Obstructive Pulmcnarjr Disease
  Tytuł polski: Skuteczność rehabilitacji oddechowej u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego na przykładzie Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2017, 59, 1 (147), 22-26 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Magdalena Barocha, Patrycja Daniszewska, Łukasz Kikowski
  Tytuł: zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe i ruchomość kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2016, 58, 4(146), 244-249 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Marlena Zimna, Łukasz Kikowski, Anna Zborowska, Barbara Korzycka-Zaborowska
  Tytuł: The Influence of extreme conditions (cryotherapy and sauna) on human respiratory system – preliminary research
  Tytuł polski: Wpływ warunków ekstremalnych (krioterapii ogólnoustrojowej i sauny) na układ oddechowy człowieka – badania wstępne
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2016, 58, 3(145), 64-169 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Iwona Knypl, Łukasz Kikowski, Katarzyna Garczyńska, Katarzyna Krekora
  Tytuł: Ewaluating the effects of rehabilitation of patients with osteoarthritis of the knee treated with local cryotherapy and kinesis
  Tytuł polski: Ocena efektów rehabilitacji chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych z zastosowaniem krioterapii miejscowej i ćwiczeń
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2010, 58, 1 (143), 26-30 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Hanna Zielińska-Bliźniewska, Milena Paprocka, Joanna Urbaniak Łukasz Kikowski, Jurek Olszewski
  Tytuł: Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu nagłej głuchoty idiopatycznej 
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2015, 57, 4, 260-264 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Joanna Kostka, Emilia Łabowicz, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Comparison of the therapeutic efficacy of local and whole-body cryotherapy in patients with low back pain
  Tytuł polski: Porównanie skuteczności działania terapeutycznego krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w grupie pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2015, 57, 2, 86-91 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Marlena Zimna, Łukasz Kikowski, Anna Zborowska, Barbara Korzycka-Zaborowska
  Tytuł: The influence of systemic cryotherapy on human respiratory system – preliminary research
  Tytuł polski: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na układ oddechowy człowieka – badania wstępne
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2015, 57, 1, 12-15 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Patrycja Daniszewska, Adam Kroc, Magdalena Barocha, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Ocena leczniczego oddziaływania krioterapii ogólnoustrojowej u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2014, 56, 2(136), 100-105 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Łukasz Kikowski, Anna Szawczko, Barbara Korzycka-Zaborowska
  Tytuł: Ocena parametrów klinicznych metodą bioimpedancji tkankowej u osób poddanych serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowe połączonej z kinezyterapią
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2012, 54, 3, 173-186 (praca oryginalna) 

 • Autorzy: Katarzyna Osowska, Katarzyna Krekora, Łukasz Kikowski, Marta Woldańska-Okońska
  Tytuł: Porównanie skuteczności krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych
  Czasopismo: Acta Balneologica
  Szczegóły: 2012, 54, 2, 82-86 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Agnieszka Przedborska, Łukasz Kikowski, Mariusz Kawczyński, Małgorzata Misztal, Agnieszka Chrobak, Zbigniew Dudkiewicz, Jan Raczkowski
  Tytuł: Wykorzystanie pozaustrojowej fali uderzeniowej w leczeniu entezopatii w obrębie pięty. Doniesienia wstępne
  Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
  Szczegóły: 2012, 3, 295-304 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Urszula Gralak, Łukasz Kikowski, Barbara Korzycka-Zaborowska
  Tytuł: Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na funkcję układu oddechowego u osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
  Czasopismo: Acta Clinica et Morphologica
  Szczegóły: 2011,14, 1, 19-22 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Izabela Tomasik, Barbara Korzycka-Zaborowska, Anna Szwaczko, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Wpływ Kontrolowanego wysiłku fizycznego na jakość życia pacjentów po przebytych ostrych zespołach wieńcowych
  Czasopismo: Acta Clinica et Morphologica
  Szczegóły: 2011, 1, 12-18 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Łukasz Kikowski, Joanna Leśniewicz, Barbara Korzycka-Zaborowska
  Tytuł: Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe w programie zajęć wychowania fizycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
  Czasopismo: Acta Clinica et Morphologica
  Szczegóły: 2010, 13, 2, 33-39 (praca oryginalna)

 • Autorzy: Barbara Kopff, Łukasz Kikowski, Anna Jegier
  Tytuł: Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe jako alternatywa obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla studentów wyższych uczelni
  Czasopismo: Medicina Sportiva
  Szczegóły: 2006, 10, 1/2, 162-163 (praca oryginalna)
  Uwagi: International Congress of Polish Society of Sports Medicine 2006; Toż w jęz. ang. Relaxation exercises as a form of physical education classes for university students. Tamże s. 73-74

Udział w konferencjach:

 • Autorzy: Marta Klimczyk-Caryk, Wioletta Zalesińska, Łukasz Kikowski, Anna Drobnik
  Tytuł: The effect of series of general-butterfly-crystally treatment, treatments on the quality of skin
  Szczegóły: Wykład na Międzynarodowej Konferencji Kosmetologicznej. 4-6 października 2017 r., Mikulov, Czechy
 • Autorzy: Czesław Giemza, Tomasz Kabała, Łukasz Kikowski
  Tytuł: Wpływ częstotliwości stosowania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na usprawnianie osób starszych z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa
  Szczegóły: Referat na II Kongresie Polskiego Towarzystwa Krioterapii. 21 kwietnia 2017 r., Wrocław
 • Autorzy: Łukasz Kikowski, Beata Turniak
  Tytuł: Kształcenie w szkole policealnej dobrą alternatywą dla studiowania na przykładzie współpracy z Creator Sp. z o.o.
  Szczegóły: Wykład na I Wojewódzkiej Konferencji dla Doradców Zawodowych pt. „Współpraca doradców zawodowych w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej osób w różnym wieku”. 21 lutego 2017 r., Łódź
 • Autorzy: Justyna Matuszczak-Šwiderek, Łukasz Kikowski, Elżbieta Miller, Joanna Kostka
  Tytuł: Influence of the whole-body cryotherapy with kinesiotherapy on the functional status and pain in patients with rheumatic diseases
  Szczegóły: Prezentacja / Plakat na I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej – Zdrowie, środowisko i zrównoważony rozwój: Interdyscyplinarne podejście. 21-23 września 2016 r., Kaunas, Litwa
 • Autor: Łukasz Kikowski
  Tytuł: Zastosowanie krioterapii ogólnoustrojowej w leczeniu zaburzeń depresyjnych
  Szczegóły: Wykład na I Wojewódzkiej Konferencji Farmaceutycznej pt. „Oblicza farmacji”. 6 kwietnia 2016 r., Łódź
 • Autorzy: Łukasz Kikowski, Tomasz Kabała, Czesław Giemza
  Tytuł: Ocena wpływu terapeutycznego krioterapii ogólnoustrojowej na zaburzenia depresyjne chorych z zespołem bólowym kręgosłupa – badania pilotażowe
  Szczegóły: Wykład na VIII Międzynarodowych Dniach Fizjoterapii. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia – razem czy osobno? 7-8 czerwca 2013 r., Wrocław
 • Autorzy: Sylwia Kaczmarek, Angelika Opalińska, Ada Sosnowska, Łukasz Kikowski, Anna Puzder
  Tytuł: Krioterapia ogólnoustrojowa w wybranych dyscyplinach sportowych
  Szczegóły: Plakat na VII Konferencji „Postępy Klinicznych Podstaw Fizjoterapii”. 18 stycznia 2012 r., Łódź
 • Autorzy: Barbara Korzycka-Zaborowska, Łukasz Kikowski, Krzysztof Buczyłko
  Tytuł: Rehabilitacja medyczna w astmie oskrzelowej i POChP
  Szczegóły: Plakat na X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Alergia Astma Immunologia Kliniczna”. 17-19 czerwca 2010 r., Łódź

Zainteresowania badawcze:

Krioterapia ogólnoustrojowa oraz terapia hiperbaryczna.

dr Marta Klimczyk-Caryk

Kontakt:

 

dr n. med. Marta Klimczyk-Caryk

adiunkt

m.klimczyk@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2009 – do chwili obecnej – Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (prowadzenie zajęć dydaktycznych - praktycznych z Kosmetologii od 2009 do 2014 r. jako Starszy Wykładowca i w obecnej chwili wykładów, koordynator praktyk studenckich – od 2015 – do chwili obecnej – I stopień Kosmetologia – studia stacjonarne, koordynator e-learning – 2015 - 2020, opiekun prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, opiekun Koła Naukowego Młodych Kosmetologów w WSBINOZ w Łodzi- 2017 – do chwili obecnej, opiekun Roku – 2018-2020)

 • 2019 – do chwili obecnej - Wicedyrektor w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi, wychowawca, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 • 2014 – 2016 Adiunkt w WSZKIPZ w Warszawie (dydaktyk - prowadzenie wykładów, badań kosmetologicznych, opiekun praktyk, opiekun prac dyplomowych)

 • 2013 – 2014 – Kierownik ds. Informacji Medycznej i Szkoleń, Bio – Profil Polska Sp. z o.o.  ul. Trakt Lubelski 135, Warszawa (praca z działami naukowymi w kraju, Europie i Stanach Zjednoczonych, prowadzenie szkoleń kosmetologicznych w Polsce)

 • 2008- 2013 – Specjalista ds. Szkoleń i Produktu Vichy, La Roche Posay, Inneov, Sanoflore w firmie INNEOV Polska Sp. z o.o. w Warszawie (praca w dziale badań kosmetologicznych i szkoleń kosmetycznych).

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2022 – Egzamin w Kuratorium Oświaty na Nauczyciela Dyplomowanego

 • 2022 – Studia Podyplomowe Logopedia WSBINOZ w Łodzi

 • 2021 – Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Oświatą WSBINOZ w Łodzi

 • 2020 – Mediacje – Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora – Centrum Szkoleń Prawnych – dr Grzegorz Frączek

 • 2019 – Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna WSBINOZ w Łodzi

 • 2019 – Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowanie Pedagogiczne – WSBINOZ w Łodzi

 • 2013 – Doktorat, Doktor Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo - Lekarski

 • 2008 – 2012 - Niestacjonarne Studia Doktoranckie. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo – Lekarski.

 • 2006 – 2007 – Stacjonarne Studia Doktoranckie. Uniwersytet w Sewilli - Hiszpania (Wydział Farmaceutyczny – 1 rok)

 • 2003 – 2005 - Magister Zdrowia Publicznego o specjalności Kosmetologia. Wydział Zdrowie Publiczne. Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 • 2000 – 2003 - Licencjat z Kosmetologii. Wyższe Zawodowe Studia Kosmetyczne na Uniwersytecie Medycznym, Wydział Farmaceutyczny. Łódź.

Wybrane publikacje / patenty:

 • Numer Zgłoszenia Patentowego 400929 do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26.09.2012, mając tytuł „Wyrób kosmetyczny do mycia i pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej”

 • „Zastosowanie wybranych hydroksykwasów w codziennej pielęgnacji skóry twarzy – przegląd najnowszych badań aplikacyjnych”, Polish Journal of Cosmetology 2012, 15 (1): 21-25.

 • „Kwas oktanoilosalicylowy w kosmetykach anti - age”, SOFW – Journal Wydanie Polskie Journal of the Polish Society of Cosmetic Chemists Wiadomości PTK 2010, 3: 42 – 50.

Udział w konferencjach:

 • 2022 – II e Konferencja Naukowa Młodych Kosmetologów WSBINOZ w Łodzi

 • 2022 – e - III – Kongres Onkologiczno – Kosmetologiczny – WSBINOZ – Koło Naukowe Młodych Kosmetologów 2021 – II - e- Kongres Onkologiczno – Kosmetologiczny – WSBINOZ – Koło Naukowe Młodych Kosmetologów

 • 2021 – Konferencja Online dla Oświaty „Nowy Rok Szkolny 2021/20211. Oświata w obliczu zmian” – Portal Oświatowy

 • 2021 – Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Edukacja to komunikacja  - Akademia Wiedza i Praktyka

 • 2021 – Zdalni nauczyciele i zdalni uczniowie. Edukacja zdalna i co dalej? Uczeń i nauczyciel po kryzysowej edukacji zdalnej – Learnetic S.A.  – Gdańsk

 • 2020 – Mediacje – Przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora – Centrum Szkoleń Prawnych – dr Grzegorz Frączek

 • 2020 - Ogólnopolska Konferencja Oświaty i Samorządu Online – Edukacja to komunikacja​ - Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A

 • 2020 – e- Kongres Onkologiczno – Kosmetologiczny – WSBINOZ – Koło Naukowe Młodych Kosmetologów

 • 2020 – Konferencja online - Nauczyciel/ka I klasa: "Edukacja wczesnoszkolna. Wyzwania uczenia (się) dziś" – CEO – Centrum Edukacji Obywatelskiej

 • 2020 – Konferencja Online dla Oświaty „Nowy Rok Szkolny 2020/2021 i nowe przepisy oświatowe – Portal Oświatowy”

 • 2020 – VII Kongres Edukacja i Rozwój – Prawo i Zarządzanie w Oświacie - XXII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli - VI Konferencja Edukacja w Samorządach – Wolters Kluwer

 • 2019 – Konferencja - „Profilaktyka zachowań ryzykownych” WODN Łódź   

 • 2019 - II Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Kosmetologicznych  - WSBINOZ - Łódź

 • 2019 – Konferencja „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” WSBINOZ w Łodzi

 • 2018 – I Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Kosmetologicznych  - WSBINOZ - Łódź

 • 2018 - ERASMUS – The Limassol College –  LIMASSOL – CYPR - Wykłady dla Studentów

 • 2017 – MIKULOV – Czechy  - Klimczyk-Caryk M., Zalesińska W.,  Kikowski L., Drobnik A.: The Effect of Series of General-Butterfly-Crystally Treatment, Treatments on the Quality of Skin

 • 2016 – Łódź – Polska - Konferencja „Kosmetologia – nauka i przyszłość”, organizowana przez Katedrę Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • 2014  - ERASMUS – The Limassol College –  LIMASSOL – CYPR - Wykłady dla Studentów

 • 2014 – Bratysława – Słowacja – International Conference on Cosmetology Bratislava 2014 – “The study of anti – age action of 5– octanoylsalicylic acid using digital photography”.

 • 2014 – Warszawa – Polska – XIV Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti – Aging – „Sól cynkowa kwasu oktanoilosalicylowego - nowość w pielęgnacji skóry tłustej”.

 • 2013 – 60 th SEPAWA Congress 2013 Niemcy w Fuldzie, “The study of anti – age action of 5 – octanoylsalicylic acid using digital photography”

 • 2013 – Czechy – Luhačovice – International Conference on Cosmetology – Luhačovice 2013 – “Zinc octanoylsalicylate - new achievements for oily skin care”

 • 2013 – Gdańsk – Polska – VII Konferencja Sekcji Dermatologii Estetycznej PTD - „Zastosowanie soli cynkowej kwasu oktanoilosalicylowego w redukcji wydzielania łoju”

 • 2013 – Warszawa – Polska - Seminarium Naukowe w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie pt:Badania lipofilowych pochodnych kwasu salicylowego w kosmetyce pielęgnacyjnej skóry twarzy”

 • 2012 – 59 th SEPAWA Congress 2012 Niemcy w Fuldzie, wykład n/t “New active for oily skin care – zinc octanoylsalicylate”

 • 2012 - XXX Jubileuszowy Zjazd PTD w Krakowie  pt: „Badanie   przeciwzmarszczkowego działania kwasu 5 – oktanoilosalicylowego metodą fotografii cyfrowej”.

 • 2011 - 58th SEPAWA Congress 2011, Niemcy w Fuldzie na sesji posterowej pt:” Cosmetic efficacy of 2 – hydroxy – 5 – octanoylbenzoic acid”.

 • 2011 – Seminarium  Naukowe w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie pt: „Właściwości i działanie kwasu 2 – hydroksy – 5 – oktanoilobenzoesowego na skórę wokół oczu i bruzdę nosowo – policzkową”.

Zainteresowania badawcze:

Badania aparaturowe skóry i włosów, aspekty prawne w Kosmetologii, rozwój rynku Kosmetologicznego w Polsce i na świecie, szeroko pojęta Kosmetologia. Rozwój dziecka, mediacje.

dr Bogusława Kowacka

Kontakt:

 

dr n. med. Bogusława Kowacka

adiunkt

b.kowacka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2012 –nadal, specjalista fizjoterapii, Zakład rehabilitacji Mediplan,
 • 2010 – nadal, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Na wydziale Kosmetologii (przedmioty specjalizacyjne: Drenaż limfatyczny, Masaż kosmetyczny, Anatomia topograficzna dla potrzeb masażu)
 • 2005 – nadal, Centrum rehabilitacji. Intermediucus. Ośrodek realizacji specjalizacji z dziedziny fizjoterapii. Kierownik specjalizacji. Prowadzenie Kursów Masażu Certyfikowanych przez PTF. Wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii
 • 1998-2011 - Wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych: masażu, diagnostyki fizjoterapeutycznej, gimnastyki korekcyjnej, podstaw i pracowni kinezyterapii. AHE w Łodzi i w Koninie oraz w WSHE w Sieradzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2020 Przygotowanie recenzji książki „Masaż izometryczny” autorstwa Joanna Buć

 • 2020, 03, przygotowanie instrukcji obsługi urządzenia Masażer Wibracyjny FeiyuTechKICA

 • 2019 Prowadzenia zajęć przygotowanie materiałów dydaktycznych: wykładów i ćwiczeń (labolatorium) na kursie realizowanym w ramach projektu : Kompetentne kadry medyczne - ogólnopolski projekt wsparcia dla fizjoterapeutów” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Diagnostyka funkcjonalna oraz postępowanie fizjoterapeutyczne w chorobach układu kostno-stawowo-mięśniowego.. W dniach od 30.08 do 20.10

 • 2019 Recenzja publikacji. Rafał Uryzaj Anatomia masażu tkanek głębokich.

 • 2019 Prowadzenie warsztatów 8.-9.03 2019 dla szkoły ZCKiU w Szczecinie Terapia mięśniowo-powięziowa w migrenach i innych bólach głowy.

 • 2018 26.10 opiekun naukowy wystąpienia „Współczesna metoda dynamicznego plastrowania w podologii” Izabeli Stawikowskiej na  I ogólnopolskiej Konferencji Naukowych Kół kosmetologicznych

Wybrane publikacje:

 • 2018   artykuł Wpływ masażu tkanek głębokich okolic mięśnia czołowego oraz czepca ścięgnistego na elastyczność taśmy powierzchownej tylnej Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med ©, 2018; 34 (1): 35-39 Kowacka B. Uryzaj R. Kuklińska A., Cabak A., Medssportpres Warszawa

 • 2017 artykuł   Ocena wybranych parametrów biomechanicznych stopy u piłkarzy nożnych po masażu tkanek głębokich mięśnia trójgłowego łydki”. Rehabilitacja w praktyce. Nr 6/2017; s. 60-66 Kowacka B., Uryzaj R., Kuklińska A., Pyka P Elamed Media Group, Katowice

Udział w konferencjach:

2022 19-21.05 XV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Wystąpienie /plakat Manualny drenaż limfatyczny z elementami masażu tkanek głębokich w wtórnym obrzęku limfatycznym po radioterapii.

2022 21-23 -04. XIV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJII METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWEJ

„Rola masażu we współczesnej medycynie i rehabilitacji pocovidowej" Wygłoszenie prac : Praca z powięzią i normalizacja napięcia mięśni w zespole TOS + pokaz.

Naprężacz powięzi szerokiej uda, rolować czy masować?

2019 5-6 12. Prowadzenie warsztatu : Układy mięśniowo-powięziowe w rwie kulszowej . Masaż tkanek głębokich. Bogusława Kowacka Pabianice XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

2019 4-6.04 Łódź XIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWEJ Masaż wyzwaniem dla współczesnej medycyny i kosmetologii. (organizacja i czynny udział)

Prowadzenie warsztatów: "Techniki tkanek miękkich w bólach stopy z paluchem koślawym"

Wykład: „Terapia mięśniowo-powięziowa w zespołach górnego otworu klatki piersiowej”,

2018 XIV Konferencja Naukowa PTF w Pabianicach (udział czynny)

Warsztat „Terapia tkanek miękkich w zespole bólowym górnego otworu klatki piersiowej”

Raport/plakat j.w.

2018 10-11.10 Konferencja warsztatowa. Tkanki miękkie w praktyce terapeutycznej Termy Maltańskie Poznań

Warsztat: „Zastosowanie terapii tkanek miękkich  w napięciowych bólach głowy”

2018 19-20.04 XII konferencja ogólnopolska METODYCZNO – NAUKOWO – PRZEDMIOTOWA Masaż w świetle współczesnej medycyny i kosmetologii. (organizacja i czynny udział)

Warsztat: Masaż w migrenach i innych bólach głowy.

2019 Raport/ Plakat  Trening funkcjonalny po rekonstrukcji więzadła ACL i jego wpływ na odbudowę masy mięśni uda - opis przypadku. Bogusława Kowacka, Elżbieta Ciejka XVII Kongres PTF w Pabianicach

2018 Raport /Plakat   Efekty zastosowania dynamicznego plastrowania w wczesnych objawach palucha koślawego. Bogusława Kowacka, Elżbieta Ciejka . XIV konferencja Naukowa PTF Pabianice

2018 Raport/Plakat Wpływ wybranych elementów rehabilitacji kardiologicznej na zachowanie się parametrów hemodynamicznych u chorych po wszczepieniu protezy zastawki. Paulina Piasecka, Bogusława Kowacka, Elzbieta Ciejka XIV konferencja Naukowa PTF Pabianice

2018    Raport/plakat Trening funkcjonalny i ćwiczenia stabilizacji centralnej w zespołach bólowych kręgosłupa. XXIV Edycja Życie bez Bólu. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. Zgorzelec Kowacka B. Ciejka E. Łódź

Zainteresowania badawcze:

Anatomia i fizjologia człowieka, antropologia, masaże specjalistyczne.

dr Roman Modranka

Kontakt:

 r.modranka@wsbinoz.pl

dr Roman Modranka

dr nauk farmaceutycznych

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2013-obecnie, adiunkt, Katedra Kosmetologii, Społeczna Akademia Nauk
 • 2013-obecnie, adiunkt, Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2009–2010, starszy wykładowca, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2004-2005, Roczny kontrakt naukowy, Oakland University, Rochester, USA 2004-2005
 • 1999–2009, adiunkt, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1998–1999, asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1979–1998, pracowik naukowo-techniczny, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, (Akademia Medyczna) Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2004-2005 Kontrakt naukowy Chemistry Depertment Okland University (USA)
 • 1996 doktor nauk farmaceutycznych,
 • 1974-1979 magister chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii,
 • 1969-1974 Technikum Chemiczne w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • 2019, Artykuł: Rola i i wykorzystanie olejków eterycznych i ich składników jako substancji czynnych w produktach kosmetycznych wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2019, Artykuł: Rola konserwantów w Kosmetykach-wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2018, Artykuł: The role of hyaluronic acid in selected diseases, Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © Medsportpress, 2018; 4(4); Vol. 34, 197-212 DOI: 10.5604/01.3001.0012.8459   Katarzyna Malinowska, Alicja Klimczak, Marcin Możdżan),  Roman Modranka, Karolina Śmigiel), Paweł Piątkowski, Anna Merecz-Sadowska,  Łukasz Skowerski, Radosław Zajdel, Tetiana Levadna, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Wiesław Tomaszewski
 •  2009 Artykuł Aktywność biologiczna - in vitro nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II), Pol. Merk. Lek., XXVI (151), 2009, ss.52. Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicka M., Kędziora J., Klimczak A., M. Rutkowski
 •  2017 Artykuł Wpływ diety o niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu na organizm, skład ciała oraz zdolności wysiłkowe u sportowców’, Medycyna Sportowa, 33 (4): 239-248; 2017 8. A. Merecz-Sadowska,   K. Malinowska,   R. Modranka,   K. Śmigiel,   P. Piątkowski,   Ł. Skowerski,   R. Zajdel
 • 2016 Artykuł Ocena aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w krwinkach czerwonych jako czynnika ryzyka w nowotworach jamy ustnej”, Journal of Health Study and Medicine,  1, 5-16, 2016 K. Malinowska, A. Morawiec–Sztandera, I. Majsterek,D. Kaczmarczyk, R. Modranka, M. Majczyk, J. Błaszczyk
 • 2016 Artykuł„Życie i zdrowie kobiet na przełomie XIX i XX wieku.” Life and health of women at the turn of 19th and 20th centuries” Journal of Health Study and Medicine,  1, 73-89, 2016 A. Klimczak, K. Malinowska, R. Modranka
 • 2016 Artykuł „Nutrition of elderly people diagnosed with type 2 diabetes”, Journal of Health Study and Medicine,  4, 85-97, 2016 K. Malinowska, A. Bocian, R. Modranka, I. Majsterek

Udział w konferencjach:

Prowadzenie szkolenia pt. „Dermokosmetyki” 2018

Zainteresowania badawcze:

 • Współczesne koncepcje rozwoju chemii kosmetycznej, innowacyjne preparaty kosmetyczne
 • Wpływ aktywnych składników kosmetyków na  procesy biochemiczne, wewnątrzkomórkowe
 • Nowe tendencje w projektowaniu kosmetyków
dr Anna Merecz-Sadowska

Kontakt:

 

Anna Merecz-Sadowska

adiunkt

a.merecz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie adiunkt, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 • 2017 – obecnie wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2013 – 2018 asystent, Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2014 – 2015 wykładowca, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2009 - 2015 doktor nauk medycznych, Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Oddział Fizjoterapii Wydziału Wojskowo Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2004 - 2009 magister biologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek: biologia

Wybrane publikacje:

 • W przygotowaniu: Bioarchitecture in the human right coronary artery.
 • Zielinska-Blizniewska, P. Sitarek, A. Merecz-Sadowska, K. Malinowska, K. Zajdel, M. Jablonska, T. Sliwinski, R.Zajdel. Plant Extracts and Reactive Oxygen Species as Two Counteracting Agents with Anti- and Pro-Obesity Properties. Int J Mol Sci 2019; 20: 4556.
 • Skoczyńska, B. Pasterniak, M. Małecka, U. Krajewska, M. Mirowski, A. Merecz-Sadowska, B.T. Karwowski, J. Kusz, E. Budzisz. The cytotoxic effect of Ru(II)complexes with 5-(2-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-(2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester:Synthesis, X-ray structure and DNA damage potential. Polyhedron 2019; 169: 228-238.
 • Malinowska, A. Klimczak, M. Możdżan, R. Modranka, K. Śmigiel, P. Piątkowski, A. Merecz-Sadowska, Ł. Skowerski, R. Zajdel, T. Levadna, H. Zielińska-Bliźniewska, W. Tomaszewski. The role of hyaluronic acid in selected diseases. Med Sport 2018; 34: 197-212.
 • Merecz-Sadowska, A. Marusińska, B.T. Karwowski. The contents of biological active substances and antioxidant activity in coffee depending on brewing method. Pol J Natur Sci 2018; 33: 267-284.
 • A Merecz-Sadowska, K. Malinowska, R. Modranka, K. Śmigiel, P. Piątkowski, Ł. Skowerski, R. Zajdel. the effect of diet with low carbohydrate content and high fat content on the human organism, body composition and exercise capacity in athletes. Med Sport 2017; 33: 239-248.
 • Szumilak, M. Gałdyszyńska, K. Domińska, I. Bąk-Sypień, A. Merecz-Sadowska, A. Stańczak, B.T. Karwowski, A.W. Piastowska-Ciesielska. Synthesis, Biological Activity and Preliminary in Silico ADMET Screening of Polyamine Conjugates with Bicyclic Systems. Molecules 2017; 22(5)
 • Czarny, A. Merecz-Sadowska, K. Majchrzak, M. Jabłkowski, J. Szemraj, T. Śliwiński, B. Karwowski. The influence of hepatitis C virus therapy on the DNA base excision repair system of peripheral blood mononuclear cells. DNA Cell Biol. 2017; 36(7):535-540
 • M. Szumilak, A. Merecz, M. Stręk, A. Stańczak, T.W. Inglot, B.T. Karwowski. DNA Interaction Studies of Selected Polyamine Conjugates. Int. J. Mol. Sci. 2016; 17(9):1560-1576

Udział w konferencjach:

 • Odmiany anatomiczne w praktyce klinicznej, Collegium Anatomicum, 13-14 kwietnia 2019 Warszawa
 • Konferencja Neuronus 2015 Kraków, 17.04.2015.
 • XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, 17-19 września 2015 Świnoujście

Zainteresowania badawcze:

 • Stres oksydacyjny oraz ochrona przed niekorzystnymi skutkami oddziaływania reaktywnych form tlenu ze strukturami komórki, procesy starzenia się, apoptoza, naprawa DNA
 • Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, metody ich badania oraz wpływ na komórki
 • Choroby cywilizacyjne – patomechanizmy otyłości
 • Anatomia człowieka
dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Kontakt:

 

Dr nauk medycznych Alicja Nowak-Zduńczyk

adiunkt

a.nowak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Październik 2018 – obecnie, stanowisko: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2015 – wrzesień 2018, stanowisko: asystent w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
 • 2013 – wrzesień 2018, Prowadzenie Kursu Przygotowawczego Premedical dla kandydatów na studia w języku angielskim z przedmiotów: biologia, fizyka, chemia; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, „Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta”. Grant NCN nr 2016/21/B/NZ5/01411 (rok 2017)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2016)
 • Szkolenie dotyczące planowania, wykonywania, uczestniczenia oraz uśmiercania zwierząt w doświadczeniach (rok 2016)
 • Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych, studia podyplomowe, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (rok 2015)
 • Szkolenie dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, GCP) (rok 2015)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2014)

Wybrane publikacje: 

 • Magda  Cuchra-Kulesza, Alicja Nowak-Zduńczyk,  Milena  Paprocka-Zjawiona, Hanna ZielińskA-Bliźniewska,  Anna  Merecz-Sadowska, Katarzyna Malinowska, WSPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO Z ZACHOROWALNOŚCIĄ ORAZ PRZEBIEGIEM COVID-19, KOSMOS Vol. 71, 1, 21–33, 2022
 • Katarzyna Malinowska, Alicja Nowak-Zduńczyk, Anna Merecz-Sadowska, Anna SzczepańskaF, Dariusz Kaczmarczyk, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cancer, Advances in Hygiene and Experimental Medicine, 2021 Vol. 76 Issue 1/2022; 30-38
 • Wojciech Zjawiony, Milena Paprocka-Zjawiona, Andrzej Kowalski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski, Katarzyna Malinowska, The use of combined pharmacotherapy and hyperbaric oxygen in the treatment of sudden sensorineural hearing loss, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2020, Vol. 74, p182-190. 9p.
 • Katarzyna Malinowska, Dariusz Kaczmarczyk, Radosław Zajdel, Anna Merecz-Sadowska, Jurek Olszewski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Antioxidative assessment of new trans palladium(II) complexes in head and neck cancer, Otolaryngol Pol, 2019 Aug 2;74(1):1-6 2019 Aug 2;74(1):1-6.
 • Rozpedek W, Pytel D, Nowak-Zdunczyk A, Lewko D, Wojtczak R, Diehl JA, Majsterek I. Breaking the DNA damage response via serine/threonine kinase inhibitors to improve cancer treatment. Curr Med Chem, 2019;26(8):1425-1445
 • Siwak M, Maślankiewicz M, Nowak-Zduńczyk A, Rozpędek W, Wojtczak R, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I The relationship between HDAC6, CXCR3 and SIRT1 genes expression levels with progression of primary open-angle glaukoma, Ophthalmic Genet 2018 Jan 31:1-7.
 • Nowak A, Rozpędek W, Cuchra M, Wojtczak R, Siwak M, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I. Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaukoma, Acta Ophthalmologica Volume 96, Issue 1, February 2018, Pages e97–e98.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wojcikiewicz, Kazimierz Niemczyk, Olga Sieniawska-Buccella,  Mateusz Siwak,  Anna Walczak, Alicja Nowak, and Ireneusz Majsterek Altered expression of miRNAs is related to larynx cancer TNM stage and patients’ smoking status, DNA Cell Biol 2017 Jul;36(7):581-588.
 • Majsterek I, Diehl JA, Pytel D, Nowak A, Rozpędek W. Molecular basis of human diseases and targeted therapy based on small-molecule inhibitors of ER stress-induced signaling pathways, Curr Mol Med 2017;17(2):118-132.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Anna Walczak, Alicja Nowak, Helen Uczkowski, Ireneusz Majsterek Evaluation of polymorphisms in microRNA biosynthesis genes and risk of laryngeal cancer in the Polish population, Pol J Pathol 2016;67(3):283-290
 • Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik JP, Szaflik J, Majsterek I Neurodegenerative Genes Polymorphisms of the -491A/T APOE, the -877T/C APP and the Risk of Primary Open-angle Glaucoma in the Polish Population, Ophthalmic Genet Jun;36(2):105-12
 • Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska-Sygut, Dariusz Pytel, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Analysis of the expression and polymorphisms of APOE, HSP, BDNF and GRIN2B genes associated with the neurodegeneration process in the pathogenesis of primary open-angle glaukoma, Biomed Res Int  2015;2015:258281

Udział w konferencjach:

 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Molekularny mechanizm aktywacji szlaku zależnego od kinazy PERK w przebiegu chorób nowotworowych, VI Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, J. Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK w leczeniu chorób nowotworowych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Adam Wawrzynkiewicz, Alicja Nowak-Zduńczyk, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek, Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK jako innowacyjna strategia przeciwnowotworowa International Conference of Natural and Medical Sciences, Lublin, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Molecular genetic insights in Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Components of unfolded protein response signaling pathway as a therapeutic target for Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016

Zainteresowania badawcze:

Molekularne podłoże chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych.

Rośliny zielarskie, aromaterapia

dr Paweł Piątkowski

Kontakt:

 

dr n. med. Paweł Piątkowski

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

adiunkt

p.piatkowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 01.08.2012 - nadal Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego. Zespół Rehabilitacji Leczniczej w Łodzi na etacie Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 • 1.10.2010 - nadal Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2006-2009 Szkoła Policealna nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego Łódź, Kierunek – technik masażysta. Na etacie nauczyciela masażu.

 • 2001- 2004 Wykładowca wydziału fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na etacie nauczyciela masażu.

 • 1984-2006 Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Łodzi. Na etacie nauczyciela masażu i zajęć praktycznych z fizykoterapii na kierunku fizjoterapii

 • 01.07.1978 - nadal  Uniwersytecki Szpital Medyczny nr 2 w Łodzi. Na etacie technik fizjoterapii -

  od 1989 na etacie magistra fizjoterapii
  od 2009 na etacie Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 • 01.2019 - 22.07.2021 Studia Podyplomowe Masażu Medycznego przy Wyższej Szkole Biznesu I Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 13.10.2017- 08.12.2018 Ogólnopolskie Collegium Masażu Medycznego przy Wyższej Szkole Biznesu I Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 18.11.2009 - 9.12.2008  Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
  Obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Tytuł pracy - „Ocena skuteczności masażu klasycznego kończyny dolnej metodą impedancji tkankowej”.
  Promotor pracy - Prof. dr hab. nauk med. Krystian Żołyński

 • 1985-1989    Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunek - Rehabilitacji ruchowej

 • 1976-1978   Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Łodzi, Wydział Fizjoterapii

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Od 01.2019 - 22.07.2021 Studia Podyplomowe Masażu Medycznego przy Wyższej Szkole Biznesu I Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

 • 13.10.2017- 08.12.2018 Ogólnopolskie Collegium Masażu Medycznego przy Wyższej Szkole Biznesu I Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 18.11.2009 Specjalista w dziedzinie fizjoterapii

 •  9.12.2008 Obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Tytuł pracy - „Ocena skuteczności masażu klasycznego kończyny dolnej metodą impedancji tkankowej”

  Promotor pracy - Prof. dr hab. nauk med. Krystian Żołyński

 • 1985-1989   Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu kierunek - Rehabilitacji ruchowej

 • 1976-1978   Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Łodzi Wydział Fizjoterapii

Wybrane publikacje:

 • „Kosmetologia” Red. Anna Kołodziejczak. Masaż – sprężyste odkształcanie tkanek. Roz. 14. Warszawa 2020. Str. 343-360.

 • „Jesień życia? Wiosna możliwości! Przewodnik po późnej dorosłości”. Autor rozdziału - Aktywność fizyczna - nieodzowna dla organizmu. Redakcja - Monika Mularska-Kucharek Ewa Czernik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016

 • „Maści, żele, kremy, spraye i pozostałe preparaty do stosowania zewnętrznego w chorobach i obrażeniach narządu ruchu”. Tomaszewski Wiesław i Piątkowski Paweł. Medsport. 2015 

 • Wellness SPA i Anti-Aging. PZWL 2013

 • Fizjoterapia Polska nr 4,2012 - „Zastosowanie terapii wibroakustycznej u pacjentów po leczeniu operacyjnym choroby Dupuytrena”

 • Les Nouvelles Esthétiques - Polska nr 5/2010 - „Aparatura w zabiegach kosmetycznych”

 • „Masaż anti – aging twarzy” - Wydanie filmu DVD 2009

Udział w konferencjach:

 • 21 – 23.04.2022 XIV Ogólnopolska Konferencja Metodyczno – Naukowo - Przedmiotowa - Łódź
  Wspomnienie o mgr Leszku Magierze i dr Zygmuncie Prochowiczu.
  „Rola masażu medycznego w odtwarzaniu funkcji po zabiegach więzadeł stawu kolanowego + pokaz.”
  „Rola masząu medycznego w odtwzrzaniu funkcji po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego + pokaz.”
  „Zastosowanie masażu medycznego jako przygotowanie do wykonywania zabiegu jonoforezy + pokaz.”
 • 04 - 06. 2019 XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo –  Metodyczno - Przedmiotowa - Łódź
  „Integracyjna funkcja powięzi szerokiej uda - pokaz.” 
  „Masaż w stomatologii.”
  „Sprężyste odkształcanie struktur czynnego narządu ruchu – tkanka mięśniowa.”
  „Stymulacja receptorów sprężystym odkształceniem w zależności od ich budowy – pokaz.”
 • 01.12.2018 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. - Warszawa
  „Czy preparaty iniekcyjne wykorzystywane w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu stosuje się tylko w formie iniekcji?”
  „Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych”
 • 9.06.2018 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Oddział Łódź
  „Ból w okolicy dołu pięty-anatomia, przyczyny i postępowanie fizjoterapeutyczne”
 • 30.09.2018  IX Sympozjum Kosmetologiczne Stowarzyszenia „Przyjazna Kosmetyka” - Warszawa
  „Jak efektywnie łączyć terapie manualne z aparaturą?”
 • 21.04.2018 XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Metodyczno - Przedmiotowa - Łódź
  „Masaż Shantala – Metodyka wykonywania zabiegu. Nauka masażu rodziców”.
 • 28.03.2018 Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Inowrocław
  „Zapalenie rozcięgna podeszwowego a ostroga piętowa- postępowanie masażysty i fizjoterapeuty”.
 • 1-2.10.2017  VII Naukowe Sympozjum Kosmetologiczne – Przyjazna Kosmetyka - Warszawa
  „Masaż drenujący twarzy po zabiegach estetycznych (obrzęk, wybroczyny, itp)”.
 • 20-22.04.2017 XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Metodyczno - Przedmiotowa - Łódź
  „Zastosowanie wibracji w masażu -  charakterystyka, metodyka wykonania, wpływ na organizm człowieka i zastosowanie w różnych jednostkach chorobowych na podstawie badań naukowych”.
 • 18.03.2017 POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Oddział Łódź
  „Masaż twarzy po zabiegach i urazach w obrębie nosa i zatok przynosowych”.
 • 25-26.11.2016 XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii – Pabianice
  „Masaż twarzy po zabiegach i urazach w obrębie nosa i zatok przynosowych”.
  Sesja plakatowa – „Ocena częstości występowania płaskostopia u dzieci  ze szkół podstawowych z środowiska miejskiego i wiejskiego”.
 • 22-23.10.2016 V Konferencja „Spotkanie z masażem” – Warszawa
  „Budowa, funkcja, rola i znaczenie receptorów skóry”.
  Warsztat – „Masaż anti-aging twarzy”.
 • 22-24.09.2016 Targi Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. V Ogólnopolska Konferencja Studencka –Masaż, relaksacja i doskonalenie funkcji organizmu - Łódź 
  Warsztaty - „Metodyka masażu kończyny dolnej”.
 • 21-23.04.2016 X Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Metodyczno - Przedmiotowa - Łódź
  „Najczęstsze błędy występujące w biomechanice rąk słuchaczy/studentów w trakcie początkowego nauczania masażu” - Pokaz”.
  „Masaż twarzy po zabiegach i urazach w obrębie nosa i zatok przynosowych”.
 • 18.04.2016  Autorski kurs masażu Anti -aging twarzy - Kraków
 • 16-17.04.2016 Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetyczne Lne&Spa – Kraków
  „Uwarunkowania struktur tkankowych i zasady stosowane w metodyce drenażu manualnego twarzy”.
 • 11.12. 2015 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Toruń
  „Wskazówki metodyczne prowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zmiany w pozycjach ułożeniowych”.
 • 16.11.2015 Szkolenie – „Masaż twarzy anti-aging” - Kraków
 • 14-15.11.2015 Międzynarodowy Kongres i Targi Kosmetologiczne LNE - Kraków
  „Masaż w praktyce podologicznej”.
  „Uwarunkowania anatomiczne dla potrzeb masażu stopy strony podeszwowej”.
 • 23-24.10.2015 Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Stopa- czego jeszcze nie wiemy”
  POLSKIE TOWARZYSTWO STOPY I STAWU SKOKOWO - GOLENIOWEGO „Schemat postępowania po operacyjnego w usprawnianiu pacjentów po zabiegach paluchów koślawych”.
 • 22.05.2015 Konferencja „Aktywność sensem życia. Wspomaganie naturalnej odnowy biologicznej organizmu” - Ostrów Wielkopolski
  „Przyczyny, diagnostyka i metodyka masażu w zespole łokcia tenisisty”.
 • 23-25.04.2015 IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Metodyczno - Przedmiotowa - Łódź
  „Metodyka nauczania masażu twarzy”.
  „Metodyka nauczania sprężystego odkształcania struktur tkankowych w masażu kończyny dolnej – Pokaz nauczania w formie zajęć”.
 • 27.03.2015 Międzywojewódzki konkurs dla słuchaczy kierunku technik masażysta 
  „Poznaj techniki masażu” – Inowrocław
  Wykład inauguracyjny – „Sprężyste odkształcanie tkanki łącznej – ścięgna, powięzie, więzadła”.
 • 28.02.2015  POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOTERAPII Oddział Łódź
  „Nowości w leczeniu stwardnienia rozsianego”.
 • 06.02.2015 I Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne
  „Spotkanie z masażem - leczenie, pielęgnacja, odnowa biologiczna” – Gniezno
  Wykład inauguracyjny – „Adaptacja teorii zewnętrznych cech habituacji Thomsona i Spensera do zasad wykonywania zabiegu masażu”.

Zainteresowania badawcze:

Zastosowanie masażu w medycynie i kosmetologii.

dr Lech Pokoca

Kontakt:

 

dr n. med. Lech Pokoca

Adiunkt

l.pokoca@wsbinoz.pl 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 – 2022, adiunkt, Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi
 • 2002 – 2019, adiunkt, Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi
 • 1993 – 2002, adiunkt, Zakład Immunologii Klinicznej, Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej WAM w Łodzi
 • 1985 – 1993, asystent, starszy asystent, Zakład Patofizjologii WAM w Łodzi

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Zaangażowanie w teoretyczne i praktyczne aspekty immunologii ogólnej i klinicznej, stosowanie nowoczesnych metod badawczych, w tym cytometrii przepływowej. Badania nad czynnikiem martwicy guza (TNF) i jego muteinami, w tym 3 wnioski patentowe.

Wybrane publikacje

 • Rysz J., Banach M., Stolarek R.A., Mikhailidis D.P., Cialkowska-Rysz A., Pokoca L., Piechota M., Baj Z.: Serum metalloproteinases MMP-2, MMP-9 and metalloproteinase tissue inhibitors TIMP-1 and TIMP-2 in patients on hemodialysis. Int Urol Nephrol., 2009, Dec 2.
 • Kaczmarek P., Pokoca L., Niemirowicz J., Majewska E., Baj Z.: Effect of luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) analogue treatment on a cytokine profile in prostate cancer patients. Pharmacol Reports, 2008, 60, 399-403.
 • Sierakowska-Fijałek A., Kaczmarek P., Pokoca L., Smorag I., Wosik-Erenbek M., Baj Z.: Homocysteina i wybrane parametry przemiany lipidowej u dzieci z czynnikiem ryzyka miażdżycy tętnic. Pol Merk Lek., 2007, 22 (128),146-149.
 • Paśnik J., Baj Z., Moll J.A., Moll J., Moll M., Pokoca L., Sysa A., Zeman K.: Effects of cardiopulmonary bypass on the expression of adhesive molecules in children undergoing cardiac surgery due to congenital heart disorders. Kardiol Pol., 2004, 60 (2),123-131; dyskusja 132.
 • Grzybowska K., Kisiel A., Fornalczyk-Wachowska E., Pokoca L., Płaneta-Małecka I.: Neutrophils and selected cytokines in ulcerative colitis pathomechanism. Pol Merk Lek., 2004, 17, supl. 1, 14-18.
 • Woźniakowska-Gęsicka T., Wiśniewska-Ligier M., Pokoca L., Kups J.:Cytotoxic activity of natural killer cells in children with chronic type C hepatitis. Pol Merk Lek., 2003, 14(83), 428-430.
 • Paśnik J., Baj Z., Pokoca L., Moll J., Moll J., Sysa A., Zeman K.: Effect of cardiopulmonary bypass on selected neutrophil functions in children with cyanotic congenital heart disease. Med Wieku Rozwoj, 2004, 8 (3 Pt 2):791-800.
 • Pawlicki L., Kajdos J., Pokoca L., Zeman K., Irzmański R., Ceglinski T.: Kowalski J.: LDL-receptors expression on peripheral blood monocytes in various clinical types of atherosclerosis, depending on LDL concentration in serum. Pol Merk Lek., 2003, 14(83), 431-435.
 • Kaczmarek P., Pokoca L., Zeman K.: Wpływ immunoterapii BCG na czynnik martwicy nowotworów (TNF-a) i jego rozpuszczalne receptory u chorych z rakiem pęcherza moczowego. Przegl. Wojsk-Med., 2002, 44, 1, 27-32.
 • Kaczmarek P., Pokoca L., Zeman K., Niemirowicz J., Kocur E.: Wpływ immunomodulacji BCG na stężenie interleukiny 1 b i antagonisty jego receptora w moczu i surowicy chorych z powierzchownym nowotworem pęcherza moczowego. Przegl. Wojsk-Med., 2002, 44, 1, 33 - 37.

Udział w konferencjach:

 • Sierakowska-Fijałek A., Kaczmarek P., Pokoca L., Baj Z.: Relation between homocysteine serum levels and lipid parameters in children at risk of CHD. Atherocslerosis. XIV International Symposium on Atherosclerosis. 18-22. 06. 2006., Rome, Italy.
 • Kaczmarek P., Pokoca L., Niemirowicz J., Jersak K., Baj Z.: Wpływ leczenia analogami LHRH na stężenie wybranych cytokin u chorych na raka gruczołu krokowego. XXXVI Kongres Naukowy PTU. 24 -26.VI. 2006., Poznań. Str. Urologia Polska.
 • Paśnik J., Baj Z., Moll J., Moll J., Majewska E., Pokoca L., Zeman K: Changes of neutrophil biological activity in children with congenital heart disease following cardiac surgery. 15th European Immunology Congress, Rhodos, June 8-12, 2003, Immunology Lett., 2003, 87, 91, abstract W 09.09.
 • J. Paśnik, Z. Baj, J. A.Moll, M. Moll, A. Sysa, L. Pokoca: Molekuły adhezyjne i L-selektyny u dzieci z siniczą wrodzoną wadą serca w czasie krążenia pozaustrojowego. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej Olsztyn 18-21 września 2002, Str. Centr Europ J Immunol, vol 27, suppl. 1, 2002.

Zainteresowania badawcze:

 

Immunologia ogólna i kliniczna

dr Katarzyna Poznańska-Kurowska

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Poznańska-Kurowska

adiunkt

k.poznanska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – aktualnie – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2007- aktualnie – starszy asystent w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5
 • 2009 – 2014 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2006 - 2009 – studia doktoranckie w Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1999 - 2005 - studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2007 – aktualnie - członkostwo w Polskim Towarzystwie Dermatologicznym
 • 2008 – aktualnie - członkostwo w Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej
 • 2009 – praca doktorska pt. „Stan odporności u chorych na cukrzycę typu 2 powikłaną chorobami układu krążenia”  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • Dermatologia Geriatryczna pod red. A. Kaszuby, J. Szepietowskiego, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016 r., rozdział 10 – Pokrzywka (z A. Kaszubą, M. Kurowskim)
 • Dermatologia Geriatryczna pod red. A. Kaszuby, J. Szepietowskiego, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2016 r., rozdział 11- Osutki polekowe (z A. Kaszubą)
 • Poradnik lekarza praktyka Dermatologia  pod red. A. Kaszuby, Z. Adamskiego, wydanie I, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012 r., rozdział 34 – Nierzeżączkowe zapalenia cewki moczowej (NGU) (z A. Kaszubą)
 • Dermatologia dla kosmetologów pod red. A. Kaszuby, Z. Adamskiego, Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010, rozdział 36 – Współczesne metody diagnostyki chorób włosów (z I. Michalak i A. Kaszubą)

Zainteresowania badawcze:

dermatologia, wenerologia, podologia, współczesna kosmetologia

dr Aleksandra Słodka

Kontakt:

 

dr n. med. Aleksandra Słodka

adiunkt dydaktyczny

a.slodka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2021-aktuanie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Psychodermatologii, adiunkt dydaktyczny
 • 2014-aktualnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, adiunkt dydaktyczny, Kierownik katedry kosmetologiiw latach 2016-2018, Członek komisji ds. jakości kształcenia w WSBiNoZ w latach 2014-2019
 • 2016-aktualnie Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, autor artykułów z zakresu kosmetologii i nauk biomedycznych w czasopiśmie Beauty Forum
 • 2011-2012-Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Immunologii Doświadczalnej, asystent dydaktyczny
 • 2010-2014-Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, stacjonarne studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia  medyczna, specjalność: immunologia
 • 2003-2008-Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony środowiska, Biologia, spec. Mikrobiologia, studia stacjonarne, jednolite magisterskie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Promotor ok. 60 prac dyplomowych na studiach I i II stopnia na kierunku Kosmetologia
 • Autorka licznych szkoleń: Procedury dezynfekcji i sterylizacji zapewniające ochronę przez zakażaniami (2020), BHP w kosmetologii (2019), Zastosowanie probiotyków w kosmetologii (2019), Kosmetolog w obliczu zakażeń krwiopochodnych (2018), Czystość mikrobiologiczna kosmetyków w obszarach produkcyjnych zgodnie z systemem GMP (2016)
 • Członek Kapituły I i II edycji konkursu Art of BEAUTY PRESTIGE AWARDS (2020 i 2021)
 • Prelegent na licznych kongresach branżowych i naukowych
 • Ekspert czasopisma Beauty Forum
 • Duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i opracowaniu autorskich materiałów dydaktycznych; certyfikat nauczania w obszarze nauk biomedycznych, także w języku angielskim (certyfikat CAE)
 • Współudział w grancie zespołowym „Ligandy cząsteczek TLR2 i TLR4 a aktywność komórki tucznej stymulowanej czynnikami endogennymi” realizowanym w latach 2012-2015 w ramach uniwersyteckiego konkursu projektów badawczych
 • Opiekun Naukowo-badawczego Koła Kosmetologii Medycznej działającego przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Współorganizator uczelnianych konferencji i wydarzeń branżowych (I i II Ogólnopolska Naukowych Konferencja Kół Kosmetologicznych; 2018 i 2019, I Festiwal Trychologiczny 2019, II Festiwal Trychologiczny 2021)

Wybrane publikacje:

 • Współautorka podręcznika „Psychodermatologia. Podejście interdyscyplinarne.” A. Zalewska-Janowska (red.), A Słodka i wsp., PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022

 • Współautorka podręcznika „Kosmetologia z immunologią skóry” A. Drobnik, A. Słodka, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021

 • Autorka ok. 40 artykułów eksperckich w czasopiśmie branży Beauty&med, przykładowe pozycje: (BF 03/2021 „Okiem eksperta-wywiad na temat pandemii koronawirusa”, „Nie tylko koronawirus – ryzyko zakażeń w salonie beauty” (BF 04/2020),  „Jelita a skóra cz. 1” (03/2020) „Gronkowiec złocisty” (BF 11/2019), „Co warto wiedzieć o nużeńcu?” (BF 7-8/2019), „Trądzik a psychika” (BF 6/2019, wyd. on-line), „Komórki macierzyste w kosmetologii i medycynie estetycznej (BF 1-2/2019), „Kosmetyka naturalna a ryzyko alergii” (BF 1-2/2018), „Immunologia skóry” (BF 9/2016).

 • A Słodka, M Wiktorska, E Brzezińska-Błaszczyk, IgE by itself affects mature rat mast cell preformed and de novo-synthesized mediator release and amplifies mast cell migratory response. PLoS One 2013; 10 (8): e79286.

 • A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, Bakterie i wirusy modulują FcεRI-zależną aktywność komórek tucznych. Postepy Hig Med Dosw 2013; 67: 164-173.

 • A Słodka, E Brzezińska-Błaszczyk, FcεRI-mediated mast cell response is modulated by TLR2 and TLR4 ligation. Centr Eur J Immunol 2013; 38 (1): 23-28.

Udział w konferencjach:

 • XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Alergia, Astma, Immunologia Kliniczna, 2022, 23-06-2022 - 25-06-2022, Łódź, Polska, 2022

 • Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych "Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców", 2022, 27-05-2022, Warszawa, Polska, 2022, abstrakty z konferencji:

  Oliwia Radziszewska, Anna Drobnik, Aleksandra Słodka „Skuteczność łączonych procedur zabiegowych dedykowanych problemom skóry dojrzałej -studium przypadku”
  Adrianna Kołosza , Aleksandra Słodka„ Japoński masaż Kobido jako element terapii przeciwstarzeniowej i relaksacyjnej w gabinecie kosmetologa”
  Daria Łęgocka, Aleksandra Słodka „Skuteczność i bezpieczeństwo zabiegów kosmetologicznych w przypadku pacjentów ze stwierdzoną alergią-studium przypadków

 •  IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu spotkań z Dietetyką Funkcjonalną "Pacjent po pandemii-jak COVID-19 zmienił naszą zawodową rzeczywistość?", 2021, 19-11-2021, online, Polska, 2021

 •  International Association for Medical Education AMEE 2021 The virtual conference Redefining Health Professions Education Together, 27-30 września 2021 (uczestnik bierny)

 • Ogólnopolska Konferencja Problemy alergologiczne w kosmetologii, 2021, 24-09-202, Poznań, Polska, 2021

 • Co kosmetolog powinien wiedzieć o nużeńcu?, Kongres Beauty Forum on-line, 23 listopada 2020 (prelegent)

 • Oś jelito-wątroba-mózg, Neurobiota, 21 listopada 2020, konferencja on-line (uczestnik bierny)

 • Nowe spojrzenie na problem łuszczycy w gabinecie kosmetologicznym, III Kongres Terapii i Pielęgnacji Skóry Problematycznej, 24 listopada 2019 r., Warszawa (prelegent)

 • Acne Forum: Holistyczna opieka nad klientami z trądzikiem - współpraca specjalistów - kosmetolog, dietetyk, dermatolog, endokrynolog, lekarz med. est., psycholog, Kongres Beauty Forum 22.09.2019 r., Warszawa (prelegent)

 • Idea probiozy w kosmetologii, I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Kosmetologów, 31 maja 2019 r., WSEiT, Poznań (prelegent)

 • Mikrobiom owłosionej skóry głowy i jego rola w patogenezie wybranych chorób, I Festiwal Trychologiczny, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź, 24 maja 2019 r. (prelegent)

 • Probiotyki a zdrowie naszej skóry, II Kongres Terapii i Pielęgnacji Skóry Problematycznej, 27 października 2018 r., Warszawa (prelegent)

 • Kosmetyka naturalna a ryzyko alergii-najczęściej występujące reakcje niepożądane, Kongres Beauty Forum 3-4.03.2018 r. Warszawa (prelegent)

 • Dysmorfofobia - gdy walka o idealne ciało staje się obsesją. Psychologiczne aspekty w kosmetologii i medycynie estetycznej, Kongres Beauty Forum 23-24.09. 2017 r. Warszawa (prelegent)

 • Witczak, A. Słodka, E. Brzezińska-Błaszczyk: TLR3- and TLR7-mediated phenotype alterations and interferon type I synthesis as and evidence for mast cell role in viral infections. 23-25.XI.2014, Łódź, XV Conference “Biogenic Amines and Related Biologically Active Compounds” (oral presentation)

 • A Słodka, E Bąbolewska, P Witczak, E Brzezińska-Błaszczyk Mast cell biological responses can be affected by IgE alone. Inflamm Res 2013; 62, Suppl 1: p. 25, 42nd European Histamine Research Society (oral presentation)

 • P Witczak, A Słodka, E Bąbolewska, K Wódz, E Brzezińska-Błaszczyk Mast cells generate cysteinyl leukotrienes and exhibit altered IgE-dependent releasability upon TLR3-and TLR7-mediated activation. Inflamm Res 2013; 62 Suppl 1: p. 25, 42nd European Histamine Research Society

 • E Bąbolewska, A Słodka, P Witczak, A Pietrzak, E Brzezińska-Błaszczyk Host defense peptide cathelicidin LL-37 as mast cell stimulus. Inflamm Res 2013; 62 Suppl 1: p. 25, 42nd European Histamine Research Society

Zainteresowania badawcze:

 • Immunologia chorób skóry

 • Alergologia

 • Mikrobiom i probiotykoterapia

 • Psychodermatologia

 • Mikrobiologia kliniczna

 • Odporność przeciwzakaźna

dr Renata Sieradzan-Skrzetuska

Kontakt:

 

dr Renata Sieradzan-Skrzetuska 

Wykładowca

r.sieradzan@wsbinoz.pl

mgr Agata Abramowicz-Klimczak

Kontakt:

 a.abramowicz@wsbinoz.pl

Mgr Agata Abramowicz-Klimczak

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020- obecnie : wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,  prowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych na kierunku kosmetologia ze specjalizacją podologia
 • 2019-obecnie :  nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra, profil technik usług kosmetycznych
 • 2018-2019 :  wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,  prowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych na studiach podyplomowych na kierunku Podologia
 • 2016-obecnie : kosmetolog/podolog w Klinicznym Centrum Medycznym Beauty & Medical Spa w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016-2017 Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, Kierunek: podologia, studia podyplomowe
 • 2014-2016 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział: Farmaceutyczny, Kierunek: Kosmetologia, Stopień: studia magisterskie
 • 2013 Zawodowy Kurs Podologiczny w Instytucie Kształcenia Kosmetycznego w Warszawie
 • 2011-2014 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział: Farmaceutyczny, Kierunek: Kosmetologia, Stopień: studia licencjackie
 • 2011- obecnie Uczestniczka wielu branżowych Kongresów i Konferencji m.in Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Lne & Spa w Krakowie, Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie, Konferencja PodoLogicznie we Wrocławiu, Konferencja Medyczna Strona Podologii we Wrocławiu, kongresy podologiczne organizowane przez firmy związane z branżą podologiczną

Zainteresowania badawcze:

Rozwój współczesnej podologii, nieinwazyjne metody korekty wrastających paznokci, mikrobiologia w podologii.

mgr inż. Dagmara Bednarska-Brzostowska

Kontakt:

 d.bednarska2@wsbinoz.pl

Mgr inż Dagmara Bednarska-Brzostowska

Wykładowca

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015-2016 Podyplomowe studia „Kosmetyka sensoryczna-studium kosmetologiczne” (absolutorium) Politechnika Łódzka-Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii 
 • 2012 Dyplom MISTRZA WIZAŻU –Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Mistrz w zawodzie Wizażystka - Kod zawodu 514208 
 • 2002-2003 Podyplomowe studium „ Zarządzanie firmą w aspekcie marketingowym” ARG Poznań
 • 1996-2001 Politechnika Łódzka-Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii (studia dzienne),
  spec. Technologia produktów zapachowych i surowców kosmetycznych, tytuł mgr inż. Technologii Chemicznej- Kod zawodu 211304
 • 2019-obecnie- wykładowca akademicki –przedmiot „Estetyka” i „Estetologia dla kosmetologów” na Kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 2010 “Taurus” Łódź prowadzenie warsztatów Dress Code/Wizaż na podstawie własnego autorskiego programu
 • 2008-2008 prowadzenie kursów z zakresu wizażu i stylizacji w projekcie EFS „Profesjonalna kadra biurowa” 60h na podstawie własnego autorskiego programu
 • 2005-2007 Prywatna Szkoła Kosmetyki i Fryzjerstwa Nowoczesnego AWANGARDA- Wykładowca  przedmiotu Stylizacja/Wizaż 
 • 2001 – obecnie - EPCD Empik Parfums Christian Dior Polska, stanowiska:
  Beauty Consultant, Specjalista Make up Artist
  Fragrance Ambassador Dior Poland
  Trener /Szkoleniowiec

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenia zagraniczne (wewnętrzne) dla pracowników marki DIOR-zapachowe ,makijażowe i pielęgnacyjne.
 • Akcje charytatywne związane z wykonywaniem makijaży dla kobiet w przebiegu leczenia onkologicznego- BRA DAY POLSKA
 • Prowadzenie warsztatów z zakresu olfaktoryki, skincare i makeup:
 • Warsztat dla „Ścieżka Kobiety” pod tytułem „Impresje Olfaktoryczne”
 • „Dni Urody” organizowane przez Radną Ilonę Rafalską w Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim.
 • Liczne sesje fotograficzne- czynny udział jako stylista wizażysta.
 • Udział w znaczących eventach jako ekspert-doradca makijażowy– współpraca z markami odzieżowymi premium: Stefanel, Olsen, Solar.
 • Transatlantyk Festiwal Łódź- osobista asysta makijażowa podczas wywiadów ,konferencji i gali dla Edwarda Nortona.
 • Gale „Złota Nitka” tokonkurs dla projektantów ubioru organizowany od 1992 roku w Łodzi.
 • Wieloletnia tradycja konkursu, ambasadorzy konkursu oraz setki zgłoszonych kolekcji plasują go jako najważniejsze i bardzo prestiżowe wydarzenie w skali kraju. Udział w konkursie daje młodym projektantom możliwość pokazania swojego talentu i zaprezentowania swoich projektów najlepszym kreatorom i dziennikarzom modowym w Polsce oraz szerokiej publiczności. Udział jako wizażystka .Współpraca z projektantami przy tworzeniu makijaży do autorskich kolekcji.
 • „Goldwell Iam stylist” – konferencje (cykliczne co 2 lata) międzynarodowe z pokazami fryzjerskimi dla branży- stylista fryzur. Wykonanie autorskich makijaży artystycznych dla modelek fryzjerskich. Współpraca w międzynarodowym teamie.
 • Prezentacja makijaży (edytoriale) na łamach czasopisma branżowego Make up Trendy”

Zainteresowania badawcze:

 • Cywilizacyjne, kulturowe, psychofizjologiczne i językowe aspekty poznania olfaktorycznego
 • Makijaż beauty – techniki ,akcesoria ,trendy, social media ,biznes
 • Literatura/Albumy z branży beauty
 • Marketing marek luksusowych
 • Temat slow-agingu i smart-agingu
mgr Katarzyna Dominiak

Kontakt:

 

Mgr Katarzyna Dominiak

wykładowca 

k.dominiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Czerwiec 2020 - obecnie Bez Alibi Kreowanie Wizerunku, właściciel firmy

 • Social Media Manager
 • Stylistka na warsztatach i eventach
 • Szkolenia dla przyszłych Stylistów
 • Prelegent na evencie prowadzonym przez Dorotę Wellman
 • Realizacja projektu ubioru dla Dziennikarzy sportowych telewizji
 • Marketing (tajemniczy klient, tworzenie treści na strony internetowe marek modowych, tworzenie grafik w programie Canva)
 • Organizacja eventów, warsztatów
 • Prowadzenia tematycznych live na Instagramie, facebook i Youtube (StreamYard)

 

Styczeń 2015 - Czerwiec 2020 - Freelancer

 • Stylistka na eventach dla marek modowych
 • Koordynacja sesji zdjęciowych dla marek modowych
 • Doradztwo w zakresie stylizacji  dla Klienta indywidualnego
 • Prowadzenie social media dla marek Fashion

 

Maj 2006 – obecnie (urlop wychowawczy)   STEFANEL POLONIA Sp. z o.o. ( Marka Premium) , Łódź, Kierownik Salonu

Wrzesień 2005 –maj 2006   Promod Polska  Sp. Z O.O., Galeria Łódzka, Sprzedawca

Luty-lipiec 2005   Porcella S.C, Łódź, Sprzedawca-Konsultant

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Iwona Kossman- udział w roli Stylistki dla zaproszonych gości.
 • Być Kobietą on Tour” Prelegent :”Metamorfozy”. Prowadząca Dorota Wellman.
 • Bloom Boutique- Stylistka na eventach
 • -Stefanel organizacja 3 eventów
 • Nagroda książkowa i dyplom od firmy szkoleniowej Sana
 • Wygrane w konkursach , ogłaszanych przez firmę jako osoba indywidualna i jako zespół
 • Wygrana w konkursie na organizację najlepszego Eventu w sieci
 • Wygrana w konkursie na najwyższe UPT jako osoba indywidualna i jako zespół
 • Organizacja na najwyższym poziomie trzech Eventów na zasadach barteru bez środków finansowych
 • Stworzenie licznych autorskich szkoleń dla pracowników
 • Prowadzenie rekrutacji na zlecenie kilku firm
mgr Anna Drobnik

Kontakt:

 a.drobnik@wsbinoz.pl

Mgr Anna Drobnik

Wicekanclerz ds. rozwoju Kierunku Kosmetologia

Wykładowca przedmiotów kierunkowych

 

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2008 - do chwili obecnej: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
  Stanowisko:  Październik 2017 wicekanclerz ds. rozwoju kierunku Kosmetologia, Listopad 2014-2017 Prodziekan ds. Kosmetologii w WSBiNoZ, Październik 2008- listopad 2014 Pełnomocnik Kanclerza ds. szkoleń zawodowych, nauczyciel asystent

 • Listopad 2021- obecnie: trener marki Mesoestetic Polska

 • Wrzesień 2012 do październik 2021: konsultant krajowy / szkoleniowiec firmy kosmetycznej KLAPP COSMETICS POLSKA

 • Marzec, Kwiecień 2013: nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kursie kosmetycznym organizowanym przez Urząd Pracy w Zgierzu pt „ Profesjonalna kosmetyczka”

 • Lipiec, sierpień, wrzesień 2012: nauczyciel praktycznej nauki zawodu na kursie kosmetycznym organizowanym przez Urząd Pracy w Zgierzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych

 • 2008 - 2011: Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania, Prowadzenie warsztatów  z przedmiotu ,,Wizerunek menedżera" w ramach podyplomowych studiów menedżerskich

 • 1997 – 2007: Prywatna Policealna Szkoła Kosmetyczna w Łodzi
  Stanowisko: nauczyciel praktycznej nauki zawodu

 • 1998-2007: Gabinet Kosmetyczny –właściciel, kosmetyka twarzy, ciała i wizaż

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Członek zespołu przygotowującego programy specjalności podologia, spa i odnowa biologiczna , wizaż i stylizacja
 • Współautor programu specjalności trychologia , menadżer spa i wellness dla studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia
 • Członek Komitetu Ogólnopolskiej  Konferencji Metodyczno-Naukowo -Przedmiotowa Rola Masażu w Fizjoterapii i Kosmetologii i medycynie estetycznej
 • Współautor programu Podologii w ramach studiów podyplomowych
 • Autor programu studiów podyplomowych Kosmetologia
 • Medyczna w praktyce
 • Członek Komitetu organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Kosmetologów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Członek Komitetu Organizacyjnego I Festiwalu
 • Trychologicznego  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Współautor  Seminarium  Wiedzy o Komórkach Macierzystych  wykorzystywanych w Kosmetologii organizowanego w ramach Naukowego Koła Kosmetologii Medycznej
 • Członek Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Kosmetologów w Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Koordynator szkoleń cyklicznie organizowanych dla studentów Kosmetologii w ramach podnoszenia kompetencji zawodowych
 • Członek zespołu organizującego seminarium o probiotykach wykorzystywanych w Kosmetologii i Dietetyce organizowanego dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wybrane publikacje:

 • "Kosmetologia z immunologią skóry" –autor książki, PZWL,2020

 • „Nieinwazyjna plastyka twarzy” 2020

 • „Healthy Aging- pielęgnacja skór po 30 roku życia”, luty 2019, wyd Beauty Forum 2019

 • „Zabiegi niwelujące wiotkość skóry” sierpień 2018 wyd Art. Of Beauty  2018

 • „Jesienna oferta salonu kosmetycznego” wrzesień 2017,wyd Beauty Forum 2017

 • „Składniki pochodzenia roślinnego w zaawansowanych kosmoceutykach  przeciwstarzeniowych” sierpień 2017

 • „Profesjonalna pielęgnacja szyi i dekoltu” maj 2017, wyd Beauty Forum 2017

 • „Manualne oczyszczanie skór problematycznych”-artykuł, luty 2016,  wyd Beauty Forum 2016

 • „Kierunki rozwoju fizjoterapii i Kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia” Poznań,14-15 listopada 2014

 • Artykuł „Skin Push up – masaż liftingujący twarzy” monografia, wyd WSEIT 2014

 • "Praktyczna Kosmetologia- Kosmetologia twarzy krok po kroku” Maj 2014, podręcznik, współautor ,wyd PZWL 2014

 • „Przegląd metod mezoterapii”- Kosmetologia estetyczna 1/2014, artykuł, wyd Zahir Media 2014

 • "Trądzik młodzieńczy vs trądzik wieku dojrzałego- pomóż nie szkodząc"- Beauty Forum, 2014

 • "Oferta przedświąteczna w gabinecie kosmetycznym" Beauty Forum, 2014

 • "Przegląd zagrożeń mikrobiologicznych w gabinetach zabiegowych” 2014, vol 20, N 3, wyd International Reviev in Allergology and Immunology in Family Medicine  2014

Udział w konferencjach:

 • Listopad 2020- uczestnik/prelegent Międzynarodowego Kongresu Beauty Forum „ Eksluzywna , komplementarna pielęgnacja skóry z wykorzystaniem składników pochodzenia roślinnego”
 • Marzec 2019 – uczestnik/prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Beauty Forum „Healthy Aging- pielęgnacja skór po 30 roku życia” 
 • Wrzesień 2018- uczestnik/ prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Beauty Forum “ Anti Pollution and detoks – zabiegi, składniki aktywne, procedury zabiegowe, różnice I podobieństwa.” 
 • Maj 2018 – uczestnik /prelegent podczas ART. Of Beauty Kongres „ Zabiegi niwelujące wiotkość skóry” 
 • Kwiecień 2018- uczestnik/prelegnt podczas Międzynarodowego Kongresu LNE and Spa- „ Technologie wspierające zabiegi niwelujące wiotkość skóry 
 • Październik 2017- uczestnik /prelegent International Conference on Cosmetology  temat-“ The effect of series on General Butterfly Crystally treatment. Treatments on the Quality of Skin” 
 •  Wrzesień 2017- uczestnik /prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Beauty Forum – temat „ Składniki pochodzenia roślinnego w zaawansowanych kosmoceutykach przeciwstarzeniowych”  
 • Październik 2016- uczestnik/prelegent podczas V Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat : „REPACELL ®-  skuteczność w odmładzaniu potwierdzona nauką” 
 • Maj 2016- uczestnik/prelegent podczas IV Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat:” TCR 3 plus®- biotechnologia w służbie odmładzania - rewolucyjne osiągnięcie naukowe ekspertów REPACELL® KLAPP Cosmetics 
 • Marzec 2016- uczestnik/prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego w Warszawie, temat: ‘ Oczyszczanie skór problematycznych” 
 • Październik 2015- uczestnik/prelegent podczas III Kongresu  Kongresu Kosmetologii Estetycznej w Warszawie, temat : „Akcja-regeneracja- naprawcza moc zamrożonych komórek macierzystych–Eiszelle, rewolucja w kosmetologii i dermatologii estetycznej” 
 • Wrzesień 2014- uczestnik/ prelegent podczas Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie , temat: „Trądzik wieku dojrzałego vs trądzik młodzieńczy – pomóż nie szkodząc” 
 • Kwiecień 2014- prelegent podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Masaż w fizjoterapii , Kosmetologii i odnowie biologicznej. Temat wykładu i pokazu : „ Masaż liftingujący twarzy” 
 • Marzec 2014- udział jako ekspert w dziedzinie Kosmetologii w Polish Business Woman Kongress  w panelu dyskusyjnym  „Jak cię widzą tak cię piszą” 
 • Listopad 2013- uczestnik / prelegent  podczas Międzynarodowego Kosmetologicznego Lne and Spa w Krakowie, temat wykładu i pokaz zabiegu ” Komórki macierzyste w kosmetologii” 
 • Wrzesień 2013-uczestnik/ prelegent podczas Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Beauty Forum w Warszawie: Wykład na temat „ Wykorzystanie substancji biologicznie czynnych, nowoczesnych osiągnięć w biotechnologii w pielęgnacji skóry po zabiegach medycyny estetycznej 
 • Maj 2013- uczestnik/ prelegent  Międzynarodowego Kongresu Kosmetologicznego Lne & Spa w Krakowie, wykład na temat „ Nowoczesność czy tradycja w kosmetyce”- nowoczesna biotechnologia w połączeniu z mądrością medycyny dalekiego wschodu w produktach Klapp Cosmetics 
 • Marzec 2013- uczestnik/ prelegent podczas Międzynarodowego  Kongresu Kosmetologicznego  Beauty Forum w Warszawie -  wykład na temat „Masaż Anti- Aging”- jako uzupełnienie do zabiegów medycyny estetycznej"

Zainteresowania badawcze:

Terapie łączone w pielęgnacji skór z trądzikiem,

Badanie skuteczności zabiegów z wykorzystaniem komórek macierzystych zwierzęcych, badanie skuteczności zabiegów z wykorzystaniem terapii rozjaśniających przebarwienia

Holistyczne terapie przeciwstarzeniowe

mgr Detelina Golańska

Kontakt:

 d.golanska@wsbinoz.pl

mgr Detelina Golańska

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2020 - obecnie: nauczyciel na kierunku Kosmetologia, specjalność Wizaż i Stylizacja w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 08.2019 - obecnie: własna działalności gospodarczej w branży beauty - DETELINE MAKE UP Branża Beauty - Studio Wizażu
 • 2016 - 2019: partner biznesowy w firmie Forever Living Products, budowanie rynku dla firmy FLP, sprzedaż i dystrybucja produktów aloesowych
 • 2011 - 2016: osoba współpracująca w firmie Paweł Golański B.S., import produktów spożywczych, obsługa klienta, realizacja sprzedaży, tłumaczenie dokumentacji
 • 2007 - 2010: właściciel w firmie DEBEGO S.C usługi kosmetyczne.

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie dla makijażystów I-ego stopnia z Magdaleną Pieczonką Aleksandrów Łodzki 03.2015

 • Kurs stylizacji rzęs- certyfikat Nouveau Lashes, Katowice 01.12.2016

 • Szkolenie „Ty i Twoja marka Online” z Joanna Ceplin (certyfikat) 10.03.2018

 • Szkolenie „DNA Motywacji” z Magdaleną Wojtkowiak Wrocław, 20.11.2018

 • Szkolenie” Skuteczny Lider w branży Beauty” Warszawa 18.02.2019

 • Kurs dla makijażystow Monika Kańka Łodz, 20.03.2019

 • Indywidualny 3 dniowy Kurs Make Up PRO – 3 różne techniki makijażu. Monika Kańka, Łodz, 12.10.2019

 • Indywidualny kurs makijażu dla Profesjonalistów Agnieszka Dudoń Luxury Make Up Studio, Gliwice 30.09.2019

 • Indywidualny Kurs Monika Jarzyńska „ Makijaż Slubny” maj 2019

 • Indywidualny kurs Monika Jarzyńska” Makijaż Kobiety Dojrzałej i Makijaz Smokey Eye” Łodz, 25.04.2019

 • Szkolenie z henny pudrowej Brow Philosophy by Nikk Mole

 • Szkolenie z zakresu planowania i prowadzenia działalnosci godpodarczej HRP Łodz, 28.06 2019

 • Indywidualny Kurs makijażu z zakresu makijażu Ślubnego oraz makijażu „ Błysk i Kreska” u Sandry Smolarczyk 04.2020

 • Szkolenie z makijażu „ Colour Make Up” Katia Karpovich Warszawa, 02.2021

 • Szkolenie Pro Monika Kańka Temat szkolenia „ Matte Make up” Łodz, 10.10.2021

mgr Michalina Gręźlik

Kontakt:

 

mgr Michalina Gręźlik

Wykładowca

m.grezlik@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 12.2021-obecnie - Martha Orchis Łódzkie Centrum Trychologii w Łodzi 
 • 07.2020-11.2021 - Przychodnia POZ Eskulap w Łodzi 

Udział w konferencjach:

 • 12.06.2022 - VII Kongres Trychologia w kosmetologii, medycynie i fryzjerstwie 

Zainteresowania badawcze:

dietetyka w trychologii 

mgr Piotr Jancz

Kontakt:

 p.jancz@wsbinoz.pl

mgr Piotr Jancz

Lektor języka angielskiego

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2009 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego (przygotowanie do Egzaminów City&Guilds and PTE)
 • 10.1998 – 09.2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania od  A-1 – do C-1
  • przygotowywanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, TOEIC
  • prowadzenie zajęć w grupach Business i Medical English oraz English for Computer Science.
 • 03.2004 – 10.2009, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów – IPT Sp. z o.o., Stanowisko: Dyrektor
  Zakres obowiązków:
  • organizacja i nadzór nad kursami języków obcych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu, tworzenie
  • nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów,
  • uzyskiwanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów językowych
  • przygotowywanie i prezentacja ofert, negocjacje warunków handlowych, monitorowanie świadczonych usług
  • nadzór nad utworzeniem oddziałów Akademii na terenie całego kraju
  • udział w tworzeniu strategii promocji i sprzedaży kursów językowych w Łodzi oraz innych regionach
  • przygotowywanie rocznych budżetów Akademii
  • rekrutacja zamiejscowych koordynatorów Akademii, lektorów i pracowników administracji, ocena ich kwalifikacji i akceptacja wynagrodzeń opracowanie programu kontroli jakości kształcenia i nadzór nad poziomem nauczania, organizacja szkoleń, dbałość o rozwój kadry dydaktycznej i administracyjnej nadzór nad opracowaniem programów nauczania, dobór podręczników do odpowiednich kursów
  • nadzór nad organizacją cyklu imprez kulturo-poznawczych DNI NARODÓW.
 • 10.2010 – 2018 Szkoła językowa - LANG LTC z Warszawy, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków: prowadzenie szkoleń w firmach Siemens, PGE, Budimex, Procter&Gamble, BSH. 
 • 09.2018 – obecnie Szkoła Językowa Hutchinson.
  Zakres obowiązków: trener językowy – szkolenia dla firm – Commerz Bank, Browin, IKEA, Recticel.
 • 09.2016 – obecnie Centrum Egzaminacyjne Concepti

  Przygotowanie do egzaminów PTE General.                        

Udział w konferencjach:

Konferencje językowe PASE – 2016, 2017, 2018

Konferencje językowe Edunation – 2019, 2020, 2021.

mgr Marcin Jaźwiec

Kontakt:

 

mgr Marcin Jaźwiec

Lektor języka angielskiego

Wykładowca

m.jazwiec@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2010 do teraz – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – starszy wykładowca / wykładowca na kierunku filologia obca- specjalność - angielska
  umowa  o pracę
 • 2018 do teraz – Worldwide School, Warszawa, nauczyciel języka angielskiego – kursy dla pracowników firm produkujących kosmetyki
  umowa zlecenie
 • 2016-2018 – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – lektor języka obcego (angielski) – dietetyka, kosmetologia, pedagogika
  umowa zlecenie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2020 – 2022 Projekt w ramach programu Erasmus +, IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Language Teaching
  - współautor europejskiego profilu kompetentnego cyfrowo nauczyciela języków obcych z narzędziem samooceniającym
  - współautor przewodnika  po narzędziach cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych
 • 2020 – 2022 Projekt w ramach programu Erasmus +, IMPACT on Youth –współautor narzędzia diagnostycznego do oceny kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, oparty na dokumencie Entrecomp.
 • 2017-2020 Projekt w ramach programu Erasmus +, IDEAL Promoting the idea of corporate social responsibility and sustainable development in small and micro enterprises
 • Koordynator merytoryczny, współautor kursów w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.

Wybrane publikacje:

 • 2022 Tłumaczenie materiałów szkoleniowych z projektu w ramach programu Erasmus+, Contemporary Teaching and Learning Techniques for Distance Education (120 stron)
 • 2021 Autor kursu online w języku angielskim: Współczesna komunikacja w biznesie
 • 2021 Autor kursu online w języku angielskim: Kultura biznesu
mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Marta Kazimierczak

Kontakt:

 

mgr Marta Kazimierczak

Wykładowca

m.kazimierczak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • VI.2022 – nadal – szkoleniowec, Limited Distribution sp. z o.o. sp.k.

 • I.2017 - nadal – trycholog, szkoleniowiec, POLWELL Sp. z o.o., Bydgoszcz

 • IX.2016 - nadal – wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź

 • III.2016 – trycholog, FK Pollena Ewa SA, Łódź

 • X.2014 – trycholog, Emmebi Polska Sp. z o.o., Rzeszów

 • IX.2014 –  trycholog/ Salon Fryzjerski Laufer, Łódź

 • III.2012 – nadal/ trycholog, własna działalność gospodarcza/ Martha Orchis Łódzkie Centrum Trychologii, Łódź 

 • I.2011– VII.2011/ asystentka trychologa/ Pomorskie Centrum Trychologii Voulgaris Hair, Gdynia

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Organizacja i uczestnictwo w Festiwalach Trychologicznych organizowanych przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Ogólnopolska działalność szkoleniowa z ramienia firmy Polwell Sp. z

Wybrane publikacje:

„Rozmowy o Trychologii – szersze spojrzenie”, Instystut Trychologii, Warszawa 2021

Udział w konferencjach:

IV.2022 – XII Ogólnopolska Konferencja Trychologiczna, Gdańsk

IX.2021 – XI Ogólnopolska Konferencja Trychologiczna, Warszawa

VI.2021 – II Festiwal Trychologiczny, Łódź

IX.2019 – X Kongres Trychologiczny, Warszawa

XI.2018 – Master Class, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia, Warszawa

VI.2019 – I Festiwal Trychologiczny, Łódź

III.2018 – VI Ogólnopolska Konferencja Trychologiczna, Bydgoszcz

Zainteresowania badawcze:

Keratozy skóry głowy wieku dorosłego.

mgr Katarzyna Klepacz

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Klepacz

Wykładowca

k.klepacz@wsbinoz.pl

mgr Joanna Kuglarz-Kwarcińska

Kontakt:

 

mgr Joanna Kuglarz-Kwarcińska

nauczyciel asystent

j.kuglarz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2016 – obecnie - wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Stanowisko: wykładowca – prowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych na kierunku kosmetologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 • 01.2015 – obecnie - Własna działalność gospodarcza „Mobilny Kosmetolog Joanna Kuglarz”  Stanowisko: kosmetolog, podolog.
 • 01.2016 - obecnie - Współpraca z Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy-  Uzdrowisko Termalne Uniejów; stanowisko: kosmetolog, terapeuta SPA.
 • 05.2013 –11.2014 Hotel Uniejów****  Eco Active & Spa- Uniejów; Stanowisko : kosmetolog, terapeuta SPA.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013 r. Szkolenia w ramach Akademii SPA- przeprowadzane przez firmę "Manager SPA Anity Bajdalskiej" z zakresu szkolenia z masaży: gorącymi kamieniami, bańką chińską, refleksologii stóp, masaż czekoladą, miodem, masaż autorski do rytuału SPA.
 • 2013 r. Szkolenia w ramach Akademii SPA- przeprowadzane przez firmę "Manager SPA Anity Bajdalskiej" z zakresu: Profesjonalna obsługa gościa SPA; Etyka oraz wizerunek pracownika SPA; Zasady profesjonalnej komunikacji w SPA; System polecania usług SPA oraz produktów detalicznych; Standardów jakości w SPA.
 • doskonalenie technik masaży z zakresu SPA i Wellness

Zainteresowania badawcze:

Kosmetologia estetyczna, Pielęgnacja twarzy i ciała, Podologia, pielęgnacja z zakresu SPA i Wellness

lek. Magdalena Kutwin

Kontakt:

 

lek. Magdalena Kutwin

Wykładowca

m.kutwin@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 04.01.2021 r. praca jako lekarz specjalista dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii i Wenerologii oraz w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym Chorób Skóry USK im. WAM – CSW w Łodzi
 • od 09.11.2020 r. praca na stanowisku asystenta w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • 02.10.2017 r. – 30.06.2020 r. praca na stanowisku asystenta w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • od 12.2016 r. praca na stanowisku lekarza w Medicover Sp. z o.o.
 • 2016 r.-2018 r. aktywny udział w badaniu “PsoBarrier EU – Barrier analysis of guideline-compliant healthcare for psoriasis in Europe” organizowanym przez University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Niemcy
 • 01.02.2016 r. – 06.07.2020 r. specjalizacja z dermatologii i wenerologii w Klinice Dermatologii i Wenerologii USK im. WAM – CSW w Łodzi
 • 01.07.2015 r. - 31.01.2016 r. specjalizacja z dermatologii i wenerologii w Oddziale Dermatologicznym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
 • 15.12.2014 r. - 29.05.2015 r. specjalizacja z chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM – CSW w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 01.2020 r. - 09.2020 r. oraz 2017 r. - 2020 r. praca na stanowisku co-invastigator w badaniach klinicznych
 • 05.02.2019 r. otwarcie przewodu doktorskiego
 • 2016 r. rozpoczęcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 • 2006 r. uzyskanie Certificate in Advanced English

Wybrane publikacje: 

 • „Interleukins 20 and 8 – less widely known cytokines in psoriasis” Magdalena Kutwin, Anna Woźniacka - Advances in Dermatology and Allergology 2022.
 • „An analysis of IL-10, IL-17A, IL-17RA, IL-23A and IL-23R expression and their correlation with clinical course in patients with psoriasis” Magdalena Kutwin, Monika Migdalska-Sęk, Ewa Brzeziańska-Lasota, Piotr Zelga, Anna Woźniacka - Journal of Clinical Medicine 2021, 10, 5834
 • "Analysis of molecular markers as IL-12, IL-22 and IFN-ɤ in correlation with a clinical course in patients with psoriasis" Magdalena Kutwin, Monika Migdalska-Sęk, Ewa Brzeziańska-Lasota, Piotr Zelga, Anna Woźniacka - International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 5/2020, 33(5), 635-647
 • “Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu 3 rozpoznany u 87-letniej pacjentki ze współistnieniem przewlekłej pokrzywki autoimmunologicznej” Magdalena Kutwin, Klaudia Orłowska-Orlik, Jarosław Bogaczewicz, Anna Woźniacka – Przegląd Dermatologiczny 2019, 106, 396-404
 • „Bielactwo nabyte a choroby autoimmunologiczne” Magdalena Kutwin, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Woźniacka – Przegląd Dermatologiczny 2016/5, vol. 103, 400-404

Udział w konferencjach: 

 • kurs “Cutaneous Lymphomas” organizowanym przez European Academy of Dermatology and Venereology, Bordeaux, Francja, styczeń 2020
 • “Euroderm Excellence Course 2019” organizowanym przez European Dermatology Forum, Rzym, Włochy, listopad 2019
 • “Skills4Adherence Summer School 2018” organizowanym przez University of Porto, Porto, Portugalia, wrzesień 2018
 • warsztaty "Diagnosis and Management of Psoriasis Vulgaris" organizowanych przez Department of Dermatology and Allergology, University of Szeged, Segedyn, Węgry, październik 2017

Zainteresowania badawcze:

Łuszczyca pospolita, bielactwo nabyte, pokrzywka przewlekła.

mgr Małgorzata Lecyk-Krochmalska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Lecyk-Krochmalska

wykładowca

m.lecyk@wsbinoz.pl

mgr Joanna Makowska

Kontakt:

 

mgr Joanna Makowska

Wykładowca

j.makowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2017 r. – prowadzenie własnej działalności gospodarczej pod firmą: Adwokat Joanna Makowska Kancelaria Adwokacka, ul. Wigury 7 lok. 5, 90-302 Łódź, NIP: 727-281-74-40, specjalizacja: prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo gospodarcze
 • 2013-2017 – odbywanie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Od 2020 r. – współpraca z Fundacją „Kocham Cię Tato” – świadczenie pomocy prawnej ojcom zmagającym się z problemem alienacji rodzicielskiej
 • Od 2018 r. – udzielanie porad prawnych w ramach programu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Urząd Miasta Łodzi)
 • 2020 r. – odbycie szkolenia pt. „Mediacje Sądowe i Pozasądowe”
 • Lata 2018-2019 – studia podyplomowe, kierunek: Prawo rodzinne z elementami psychologii (Wydział Prawa i Administracji UŁ)

Udział w konferencjach:

 • 2021 r. – udział w konferencji pt. „Duża nowelizacja KPC z 2019 r. po roku obowiązywania” organizowanej przez Centrum Wiedzy Eksperckiej Wydziału Prawa i Administracji UŁ we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi
 • 2018 r. – udział w konferencji pt. „Prawo i medycyna” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UŁ we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Zainteresowania badawcze:

Prawo rodzinne, prawo spadkowe

mgr Aleksandra Młynarczyk-Tomczak

Kontakt:

 a.mlynarczyk@wsbinoz.pl

mgr Aleksandra Młynarczyk-Tomczak

Wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.07.2019 r. – nadal, Asystent w Instytucie Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,

 • 20.12.2019 r. – nadal, Fizjoterapeuta, Creator – Ośrodek Profilaktyki  i Rehabilitacji NZOZ w Łodzi,

 • 02.11.2018 r. – 21.12.2019 r. Fizjoterapeuta, Almed – Rehabilitacja, Ortopedia, Neurologia – Łódź.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 21.12.2018 r. – Krajowa Izba Fizjoterapeutów, otrzymanie prawa   wykonywania zawodu fizjoterapeuty (numer: 59801),

 • 2017 – 2019 r. – studia magisterskie, kierunek fizjoterapia, wydział wojskowo-lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

 • 2014 – 2017 r. – studia licencjackie, kierunek fizjoterapia, wydział wojskowo-lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

 • 2010 – 2013 r. – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu.

 

Udział w specjalistycznych kursach fizjoterapeutycznych:

 • 10.11.2018 r. – warsztat „Techniki pracy tkanek miękkich w terapii blizny”.
 • 25.11.2018 r. – szkolenie „Diagnostyka obrazowa kręgosłupa dla fizjoterapeutów”.
 • 27.02 – 02.03.2019 r. – kurs „Terapia Manualna według standardów IFOMPT – Poziom I (MT I), Moduł EB (kończyny)”.
 • 12 – 15.06.2019 r. – kurs „Terapia Manualna według standardów IFOMPT – Poziom I (MT I), Moduł EII (kończyny)”.
 • 02 - 05.10.2019 r. – kurs „Terapia Manualna według standardów IFOMPT – Poziom I (MT I), Moduł KI (kręgosłup)”.
 • 08 – 11.01.2020 r. – kurs „Terapia Manualna według standardów IFOMPT – Poziom I (MT I), Moduł KII (kręgosłup)”.
 • 02 – 05.09.2020 r. – kurs „Terapia Manualna według standardów IFOMPT – Poziom I (MT I), Moduł EIII (kończyny)”.
 • 14 – 17.03.2021 r. – kurs „Terapia Manualna według standardów IFOMPT – Poziom I (MT I), Moduł EM (kończyny)”.
 • 27 – 30.06.2021 r. – kurs „Terapia Manualna według standardów  IFOMPT – Poziom I(MT I), Moduł KIII (kręgosłup)”.
 • 03 – 06.10.2021 r. – kurs „Terapia manualna według standardów IFOMPT – Poziom I(MT I), Moduł KIV (kręgosłup)”,
 • 26 – 29.01.2022 r. – kurs „Terapia manualna według standardów IFOMPT – Poziom I(MT I), Moduł KM (kręgosłup)",
 • 25 – 28.03.2021 r. – kurs „Masaż tkanek głębokich” – Moduł I,
 • 22 – 25.04.2021 r. – kurs „Masaż tkanek głębokich” – Moduł II,
 • 20 – 21.11.2021 r. – Godziny kliniczne I - kończyna górna, anatomia, biomechanika, badanie, terapia,
 • 11 – 12.12.2021 r. – Godziny kliniczne II - piersiowy odcinek kręgosłupa oraz kończyna dolna, anatomia, biomechanika, badanie,
 • 05 – 06.02.2022 r. – Godziny kliniczne III - lędźwiowy odcinek kręgosłupa oraz miednica,
 • 12 – 13.02.2022 r. – Godziny kliniczne IV - odcinek szyjny kręgosłupa, staw skroniowo-żuchwowy.

Udział w konferencjach:

23.04.2022 r. – prowadząca warsztat "Masaż i mobilizacja blizny" podczas XIV Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-naukowo-przedmiotowej w WSBiNoZ w Łodzi.

31.03.2019 r. – uczestnik V Konferencji Terapeutów Manualnych NOMPT PL pracujących według standardów IFOMPT.

16.11.2019 r. – uczestnik Konferencji „Aktywność sportowa to zdrowie czy przyczyna urazów i choroby zwyrodnieniowej?” Sporto – Łódź.

Zainteresowania badawcze:

Ortopedyczna terapia manualna, terapia blizny, masaż tkanek głębokich

mgr Dorota Piskorska

Kontakt:

 

mgr Dorota Piskorska

Wykładowca

d.piskorska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:  

Od 01.03.2019 r. – obecnie →  psycholożka w projekcie „Przepis na opiekę”

Od 01.02.2018 r. – obecnie → psycholożka w projekcie „Opiekuńcza Łódź”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Przygotowanie projektów społecznych, koordynacja oraz realizacja (np. „Siła jest kobietą” – cykl warsztatów rozwojowych dla kobiet i dziewczynek w wieku 10-14 lat; „Wehikuł czasu” – cykl warsztatów dla osób 60+).

Udział w konferencjach:

KONFERENCJA PN. „OD SPOŁECZEŃSTWA RYZYKA DO SPOŁECZEŃSTWA WŁĄCZAJĄCEGO”, 18 PAŹDZIERNIKA 2018 

KONFERENCJA PN. „NIESAMODZIELNOŚĆ – SZACOWANIE ZJAWISKA I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM”, 19 WRZEŚNIA 2018

mgr Ewa Pośpieszyńska

Kontakt:

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Wykładowca

e.pospieszynska@wsbinoz.pl

mgr Taida Raszczak

Kontakt:

 

mgr Taida Raszczak

wykładowca

t.raszczak@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • Stowarzyszenie Patria Et Lex 

 • Pracownia Testów Psychologicznych PTP

 • Poradnia Centrum CBT

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu 

 • Question Mark Biuro Badań Społecznych 

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  

Ważne dla rozwoju zawodowego  i naukowego przedsięwzięcia:

4 letnia Szkoła Psychoterapii CBT  

Zainteresowania badawcze:

trauma wczesnodziecięca, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży, praca z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Kontakt:

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Asystent dydaktyczny

b.rzetkiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Doświadczenie akademickie:

 • 10.2020 – 10.2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, asystent dydaktyczny,
 • 10.2020 – 02.2022, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, wykładowca,
 • 02.2016 – 06.2018, Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładowca,
 • 10.2002 – 06.2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (później Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), wykładowca.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2018 – 09.2022, Strefa Edukacji Sp. z o.o. (udziałowcy ŁSSE S.A., Ceramika Tubądzin, Miele, Delia Cosmetics), wiceprezes Zarządu,
 • 09.2019 – 09.2022, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, dyrektor,
 • 01.2012 – 09.2022, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora,
 • 04.2007 – 12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
 • 08.2004 – 03.2007, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o., dyrektor ds. Edukacji, członek Zarządu, wiceprezes Zarządu.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Koordynowanie wdrażania PO Kapitał Ludzki 2007-2013 (ponad 0,5 mld euro) w woj. łódzkim; pozyskanie wielu inwestorów do ŁSSE; przeprowadzenie wdrożenia projektu Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (120-300 osób).
 • Prace nad dysertacją pt. Przedsiębiorstwa branży AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – związek finansowych i pozafinansowych zachęt inwestycyjnych z ich rozwojem, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Różańskiego (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)

Wybrane publikacje:

 • Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako projekt eksperymentalnej szkoły zawodowej wspomagającej dopasowanie kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy, [w:] Karpacki Przegląd Naukowy Nr 2(36)-2021, (ISSN 2353-9917),
 • Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w latach 1990-2000 [w:] Niemcy-Austria-Polska w XIX i XX wieku, red. Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, (ISBN 8371716230)

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie i jakość, metody zarządzania projektami biznesowymi, ekonomiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, pozafiskalne zachęty inwestycyjne, kwalifikacje społeczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Agnieszka Trawczyńska

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Trawczyńska

Wykładowca

a.trawczynska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Własna działalność gospodarcza (Gabinet kosmetologiczny)
 • Sesderma Polska
 • Naos (Bioderma)
 • Bio-Profil Polska

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Regularne szkolenia zawodowe zarówno sprzedażowe jak i merytoryczne.

Udział w konferencjach:

Regularna obecność na konferencjach Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

Regularna obecność na Konferencjach lekarzy medycyny estetycznej organizowanych przez Dr Ignaciuka

Regularna obecność na targach kosmetologicznych LNE

 

Zainteresowania badawcze:

Wpływ peelingów chemicznych na chrono i fotostarzenie oraz dermatozy typu trądzik, przebarwienia. Trychologia- farmakoterapia łysienia

mgr Magdalena Uszałowicz-Odyjewska

Kontakt:

 

mgr Magdalena Uszałowicz-Odyjewska

wykładowca

m.uszalowicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 13.05.2021 - obecnie Sprzedawca w „Solar” Outlet Rzgów

 • 06.2020-03.2021 Manager Spa  Hotelu Magellan 

 • 22.06.15-31.03.2020 Ikea Reatail Lodz Team Leader Działu Obsługi Klienta

 • 02.03.2010 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

 • 01.12. 2010 – 31.12.2014 STREFA KOBIET fitness&beauty - menager spa, masażystka,  konsultant ds. modelowania sylwetki.

 • 01.03. 2010- 31. 11. 2010  Spa „Wypoczywalnia” w Wieluniu masażystka

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi (Wydział Pedagogiki i Promocji Zdrowia) 2012
 • studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia, spec. Menager Spa i Ośrodków Wellness
 • Uniwersytet Łódzki (Wydział Nauk o Wychowaniu)  10.2007-07.2009 Magister Pedagogiki Kultury Fizycznej i Zdrowotnej
 • Szkoła Policealna nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Łodzi 09.2007-06.2009 Technik masażysta
 • Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi 25.09. 2004-  25. 06.2007
 • Licencjat Pedagogiki w zakresie terapii ruchowej z gimnastyką kompensacyjno- korekcyjną
 • Wykonywanie masaży typu wellness (- gorącymi kamieniami - relaksacyjnego - refleksologicznego);
 • Wykonywanie masaży medycznych specjalistycznych(- klasyczny - sportowy - segmentarny - drenaż limftyczny);
 • Dobór odpowiednich technik masażu w zależności od zlecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta.
 • Kurs z zakresu masażu głębokiego tkanek;
 • Kurs mezoterapii igłowej;
 • Kurs pracy na fali akustycznej;
 • Kurs obsługi urządzenia Power Star;
 • Kurs obsługi urządzenia Platforma wibracyjna Sonix;
 • Kurs obsługi urzadzenia Magic Light;
 • Kurs Endermologie Cellu M6;
 • Kurs profesjonalnych technik sprzedaży;
 • Projekt Szkoleniowy „Kluczowe kompetencje Kadr Determinantem Konkurecyjności przedsiębiorstw”-;
 • Kursu dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej;

Wybrane publikacje:

2010 Wskaźnik WHR jako istotny element postawy prozdrowotnej uczennic Szkoły Policealnej nr 2 w Łodzi- Lider 2010 nr 6

Udział w konferencjach:

2018 Warsztaty refleksologiczne w „Konferencji masażu"

Zainteresowania badawcze:

Masaże komplementarne

mgr Katarzyna Wacławiak

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Wacławiak

wykładowca

k.waclawiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2021-2022 – CKZiUWŁ - Specjalista do nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych w zawodzie Podolog
 • 2020 rok – do chwili obecnej - Wykładowca Akademicki WSBiNOZ – ścieżka kształcenia „ Podologia”
 • 2019 – 2020 - Wykładowca Akademicki WSK – „Ortopedia w podologii”
 • 2019 - 2021 - Przychodnia SALVE – ortopodolog : diagnostyka schorzeń kończyny dolnej, badania posturologii postawy ciała
 • 2018 rok – do chwili obecnej –własny gabinet – ortopodolog: badania diagnostyczne schorzeń kończyny dolnej, wykonywanie wkładek indywidulanych ortopedycznych, dobieranie ortez
 • 2017 rok - do chwili obecnej– Wykładowca Akademicki WSBiNOZ – „Ortopedia w podologii”
 • 2011 – 2020 rok - IRR Sp z o.o. – koordynator produkcji linii medycznych: kosmetyki dermatologiczne do stóp, wkładki do butów profilaktyczne /ortopedyczne, ortezy, mini ortezy. Prowadzenie szkoleń w punktach medycznych z zakresu anatomii, schorzeń i zaopatrzenia ortopedycznego dolnej kończyny. Szkoleniowiec diagnostyki posturologicznej, badań stabilizacji stawów kończyn dolnych przy powstawaniu urazów. Szkolenia: rehabilitantów, fizjoterapetów , ortopedów, podologów, kosmetologów z doboru wkładek indywidualnych -medycznych ( technologia INDIVIDUAL- dobór wkładek do konkretnych schorzeń). Autor tekstów artykułów w wydawnictwach medycznych

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2022 – obecnie - Współpraca z Fundacją Ponsetiego – badania stopy końsko-szpotawej u dzieci i naukowego przedsięwzięcia
 • 2022 – GTS – Akademia Globalnej Terapii Stopy – badaniach posturologiczne w diagnostyce postawy ciała
 • Udział w badaniach: „Opracowanie nowoczesnego systemu do wykonywania wkładek profilaktyczno-ortopedycznych na indywidualne zamówienie z wykorzystaniem materiałów termoplastycznych” w latach 2016-2018

Wybrane publikacje:

„Rehabilitacja w Praktyce” Elamed Media Group: artykuły : 5/2019, 5/2018, 5/2017, 5/2016, 4/2016, 2/2016, 4/2015, 5/2014, 4/2014

Udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja „Szkoła Ortopedii” od noworodka do wieku dojrzałego – 2018
 • VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ORTO_SHOES 2017 pt. „Obuwie i wkładki profilaktyczne oraz ortopedyczne”
 • VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ORTO_SHOES 2015 pt. „Deformacje i dolegliwości stóp. Diagnostyka, profilaktyka i nowoczesne metody leczenia”

Zainteresowania badawcze:

Diagnostyka wad i schorzeń stóp/ predyspozycje do powstawania urazów. Dobór wkładek indywidualnych do butów dla dorosłych i dzieci. Anatomia człowieka.

mgr Małgorzata Waszczyk-Cocińska

Kontakt:

 m.waszczyk@wsbinoz.pl

mgr Małgorzata Waszczyk-Cocińska

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 – wykładowca przedmiotów specjalizacyjnych na ścieżce kształcenia Menadżer Ośrodków Spa i Wellness WSZBiNoZ w Łodzi
 • Alpen Media-Dyrektor Zarządzająca
 • Indigo Nails-Menager Działu Marketingu&RP
 • Beauty In, Redakcja LNE-Menager Działu Marketingu&RP

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Praca w Redakcji LNE, organizacja Kongresu i Targów LNE w Krakowie

Praca w Indigo Nails

Praca w Kolastyna SA

Praca w Aplan Media

Współpraca z magazynem Aesthetic Business

Współpraca z magazynem LNE-opracowania artykułów

Przygotowanie programu do zajęć z przedmiotów: Specyfika funkcjonowania spa i wellnes

Podstawy PR w obszarze spa i wellness

mgr Karolina Witkowska

Kontakt:

 k.witkowska@wsbinoz.pl

mgr Karolina Witkowska

wykładowca

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 – nadal Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Stanowisko: wykładowca;

 • 2016 – nadal Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łasku i Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Stanowisko: nauczyciel chemii;

 • 2013-2019 Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Łasku. Stanowisko: nauczyciel chemii.

 • 2014-2016 Klinika Stomatologiczna;

 • 2011 Starostwo Powiatowe w Łasku. Stanowisko: pracownik administracyjno-biurowy ds. ochrony powietrza i gospodarki odpadami;

 • 2010-2011 Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew. Stanowisko: kierownik/chemik zmiany w laboratorium;

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 

Studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, specjalizacja mikrobiologia,  Politechnika Łódzka.

2021-2022 – Studia podyplomowe „Nauczanie biologii i chemii”,

2013-2015 – Studia podyplomowe „Kwalifikacje pedagogiczne”, PUW.

2012 – 2013 – Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, PŁ.

2008-2009 – studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, PŁ.

2004-2008 – studia stacjonarne inżynierskie „Ochrona środowiska”, specjalizacja mikrobiologia, PŁ.

 

Szkolenia:

 • Olejkowe warsztaty;
 • Wpływ technologii cyfrowych na rozwój i ogólne funkcjonowanie dzieci i młodzieży;
 • Dietą wspieramy odporność dzieci –  Jedzenie stanowi źródło zdrowia;
 • Racjonalna Suplementacja – praktyczne wskazówki dla pacjenta;
 • Cloudica – 3 części szkolenia „Teams jako element Office 365”;
 • Mocne strony autystycznych uczniów;
 • Wykorzystanie metody eksperymentu w nauczaniu;
 • Udzielanie pierwszej pomocy;
 • Dziecko z zaburzeniami SI;
 • Wykorzystanie różnych technik plastycznych w edukacji;
 • Asertywność w pracy nauczyciela;
 • Motywująca pochwała, konstruktywna krytyka;
 • Jak poczucie własnej wartości dziecka wpływa na jego funkcjonowanie w grupie;
 • Gry i zabawy przeciw agresji;
 • Minikurs sketchnotingu;
 • Indywidualizacja i Specjalne potrzeby edukacyjne w dobie edukacji zdalnej/hybrydowej
 • Szkolenia w modelu pracy hybrydowej;
 • Cyberbezpieczeństwo z elementami ochrony danych osobowych;
 • Maraton Szkoleniowy p.t. Kreatywny uczeń;
 • Szkolenie z podstaw użytkowania MSTeams;
 • Cyberprzemocy – procedury reagowania w szkole;
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Funkcja oceny szkolnej – zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania ucznia;
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole;
 • Zmiany przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Metody badawcze w przedmiotach przyrodniczych;
 • Zastosowanie integracji sensorycznej w pracy z dziećmi rozwijającymi się nieharmonijnie;

Udział w konferencjach:

Udział w XII Sesji Posterowej Tematów Prac Dyplomowych Środowiska Chemików Łódzkich pod patronatem J.M.Rektora, „Wpływ surfaktantów z grupy gemini na morfologię grzybów mikroskopowych”, P.Ł;

Udział w E-Kongresie Onkologiczno-Kosmetologicznym w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;

Zainteresowania badawcze:

Mikrobiologia – morfologia grzybów mikroskopowych; Mikrobiologia w przemyśle kosmetycznym; Chemia w kosmetologii; Biotechnologia;

mgr Monika Wlazeł-Kabza

Kontakt:

 

mgr Monika Wlazeł-Kabza

Wykładowca

m.wlazel@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 02.2022 – nadal GNB LAB – Manager ds. Sprzedaży Internetowej
 • 03.2015 – nadal – MW pośrednictwo finansowe i leasing
 • 03.1999 – 03.2015 – Provident Polska S.A. - Kierownik ds. Projektów Działu Sprzedaży i Standardów Biznesowych

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

10.2021 – nadal – studia podyplomowe. Zawód Mediatora

mgr Magdalena Elżbieta Ziółkowska

Kontakt:

 

mgr Magdalena Elżbieta Ziółkowska

Asystent

m.ziolkowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 12.02.2022 do obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2020.06.16 - własna działalność gospodarcza (Salon Kosmetologiczno - Trychologiczny)
 • 22.12.2015 - 04.05.2018 - Urząd Miasta Łodzi Oddział Rozliczeń i Wynagrodzeń i Innych świadczeń
 • 05.12.2013 - 19.01.2015 Urząd Miasta Łodzi Wydział finansowy
 • 05.2011 - 09.2012 - własna działalność gospodarcza

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

09.2022r. – szkolenie z zakresu wykonywania zabiegów z medycyny estetycznej na sprzęcie medycznym karboksyterapia.

2020 r. - tytuł magistra Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

2018 r.- tytuł licencjata Wyższa Szkła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

2021 r. - szkolenie z liftingu rzęs

2020 r. - ukończone szkolenia z zakresu infuzji tlenowej, oxybrazji, peelingu kawitacyjnego, mezoterapii bezigłowej, elektrostymulacji, presoterapii, terapiapia polem magnetycznym, mezoterapia mikroigłowa, maska led

2019 r. - profesjonalne szkolenie z wykonywania karboksyterapii

2019 r. - stylizacjia rzęs metodami objętościowymi

2017 r. - stylizacja rzęs metodą 1:1

2017 r.- specjalistyczne szkolenie z zakresu technik pracy z peelingami Peel Mission

2015 r. - zastosowanie peelingów chemicznych Mediderma w praktyce kosmetologa

Udział w konferencjach:

09.10.2021 - Face to Face Konferencja Kosmetolożek-Kraków

24.05.2019 – I Festiwal Trychologiczny - WSBiNoZ Łódź

26.10.2018- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kół Kosmetologicznych

Zainteresowania badawcze:

 1. Problemy związane z trądzikiem pospolitym w przedziale wiekowym 16 - 19 lat
 2. Ocena skuteczności działania składników aktywnych w preparatach odmładzających do cery dojrzałej
 3. Atopowe zapalenie skóry pod względem dietetycznym
 4. Zaburzenia mikrobiomu jelit i ich wpływ na stan skóry.
 5. Pielęgnacja skóry głowy w terapiach trychologicznych.

created by: Strony Internetowe Łódź