Erasmus

Erasmus + praktyki

Oferta praktyk zagranicznych jest adresowana do studentów wszystkich kierunków i specjalności, jako dodatkowa możliwość realizacji praktyki obowiązkowej, stanowiącej część programu studiów lub nieobowiązkowej, a więc takiej która daje możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kompetencji. Organizacja praktyk przebiega zgodnie z przyjętymi w Uczelni procedurami i zgodnie z Regulaminem Studiów.

Rekrutacja 2019/2020

KALENDARZ REKRUTACJI STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I NAUK O ZDROWIU W ŁODZI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


Akcja1: Mobilność edukacyjna w roku akademickim 2019/2020

  • 05.03.2020 r. Ogólnouczelniane spotkanie w ramach programu Erasmus+ otwierające rekrutację
  • 05.03 – 05.04.2020 r. Składanie dokumentów przez studentów
  • 06.04 – 08.04.2020 r. Preselekcja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów
  • 14.04 – 19.04.2020 r. Rozmowy z kandydatami
  • 23.04.2020 r. Zakończenie rekrutacji – zamknięcie list podstawowych i rezerwowych
  • 30.04.2020 r. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakwalifikowanymi studentami (obligatoryjne)
  • 01.05 - 10.05.2020 r. Składanie przez studentów formularzy aplikacyjnych u Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+
Dla studentów przed wyjazdem
Dla studentow po przyjeździe
Dokumenty do pobrania

APLIKACJA

1. Druk zgłoszenia na wyjazd
2. Learning Agreement Form, dokument złożony z podpisem studenta i instytucji przyjmującej ( str.1-2 "before the mobility")
3. CV w języku angielskim.
Można skorzystać ze strony europass https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae lub euro CV http://www.eurocv.eu/PRZED WYJAZDEM

1. Formularz danych bankowych
2. Potwierdzenie ubezpieczenia - oryginał i kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz oryginał i kopia OC i NW.


W TRAKCIE WYJAZDU

1. Learning Agreement Form (str. 3 during the mobility)

ROZLICZENIE

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od powrotu z praktyki
1. Learning Agreement Form - Instytucja przyjmująca wypełnia "traineeship certificate" (str. 5-6 after the mobility)
2. Sprawozdanie dla Wydziałowego Koordynatora podpisane przez opiekuna w instytucji przyjmującej
3. Ankieta stypendysty w systemie Mobility Tool. Student otrzyma mail z linkiem do wypełnienia ankiety.

Oferty praktyk

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami praktyk w ramach programu Erasmus+ na stronie: http://erasmusintern.org/

Możesz również indywidualnie poszukiwać miejsca praktyk.

created by: Strony Internetowe Łódź