Powered by Smartsupp

Erasmus

Erasmus + praktyki

Swoją studencką praktykę zawodową możesz także zrealizować za granicą. Odbycie takiej praktyki jest bardzo cenione przez pracodawców – w ich opinii procentuje bowiem unikalnymi umiejętnościami, których nie można zdobyć w żaden inny sposób. Zdaniem przedsiębiorców osoby, które w swoim CV mogą pochwalić się praktykami w obcym kraju są:

  • samodzielne,
  • potrafią odnaleźć się w trudnych sytuacjach,
  • dobrze zorganizować sobie pracę,
  • współpracować w środowisku międzynarodowym.

 

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i naszą Uczelnię.

 

 

Gdzie mogę wyjechać?

Istnieje możliwość realizacji 2-miesięcznej praktyki poprzez samodzielne wyszukanie przez studenta stosownego miejsca realizacji praktyki! Skontaktuj się z koordynatorem programu Erasmus+ w celu ustalenia szczegółów. Adresy serwisów internetowych wspomagających wyszukiwanie potencjalnych miejsc odbywania praktyk przez studentów znajdziesz na dole strony.

 

 

Wsparcie finansowe

Na zrealizowanie wyjazdu student otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach na praktykę do poszczególnych krajów w roku akademickim 2022/2023 i 2023/2024 przedstawiają się następująco:

 

Grupa 1
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 (Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze)
670 euro / miesiąc

 

Grupa 2
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, San Marino, Watykan) 
650 euro / miesiąc

 

Grupa 3
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
600 euro / miesiąc

 

 

 

Studenci z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ oprócz wsparcia indywidualnego w postaci stypendium otrzymują „dopłatę uzupełniającą”. Prawo do otrzymania „dopłaty uzupełniającej” przysługuje uczestnikom mobilności, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ posiadali orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość dopłaty uzupełniającej wynosi w przypadku wyjazdów długoterminowych 250 EUR/miesiąc. Oprócz „dopłaty uzupełniającej” uczestnicy mobilności mogą otrzymać dofinansowanie dodatkowych kosztów wynikających bezpośrednio z niepełnosprawności. Wniosek o przyznanie dodatkowych środków składa w imieniu uczestnika mobilności uczelnia w momencie, gdy szacowane koszty przekraczają dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego powiększonego o "dopłatę uzupełniającą". Szczegółowe informacje dotyczące kosztów, na które można uzyskać dodatkowe dofinansowanie, można znaleźć w Zasadach alokacji środków finansowych na mobilność.

 

 

Studenci ze środowisk uboższych

Studenci ze środowisk uboższych wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ oprócz wsparcia indywidualnego w postaci stypendium otrzymują „dopłatę uzupełniającą”. Prawo do otrzymania „dopłaty uzupełniającej” przysługuje uczestnikom mobilności, którzy w chwili wnioskowania o wyjazd na praktykę w programie Erasmus+ posiadali prawo do otrzymywania stypendium socjalnego. Wysokość dopłaty uzupełniającej wynosi w przypadku wyjazdów długoterminowych 250 EUR/miesiąc.

 

 

Green travel

Osoby korzystające podczas podróży na wyjazd w ramach programu Erasmus+ z niskoemisyjnych środków transportu (autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu) otrzymują dofinansowanie kosztów podróży, tzw. "green travel" w wysokości 50 EUR oraz wsparcie indywidualne na okres do 4 dni podróży. 

 

Jak ubiegać się o wyjazd?

Możesz starać się o stypendium na wyjazd na praktykę w semestrze zimowym, letnim lub w wakacje. Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2022/2023 (wakacje) i 2023/2024 trwa do 30 kwietnia 2023 r.

 

 

Wyszukiwarki miejsc praktyk

 

Ważne linki
Oficjalna strona Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/
Oficjalna strona Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce: https://www.frse.org.pl/
Oficjalna strona programu Erasmus+ w Polsce: https://www.erasmusplus.org.pl/
Informacje dla studentów wyjeżdżających do Turcji: www.ankara.msz.gov.pl
Przewodnik nt. mobilności przygotowany przez ESN: esn.org/studentguidebook

Jaka jest procedura po zakwalifikowaniu na wyjazd?

Pliki do pobrania:

created by: Strony Internetowe Łódź