Dla Studenta

Koła naukowe

KOŁO NAUKOWE KRYMINOLOGII - Circulus criminalis

Koło Naukowe Kryminologii – „Circulus Criminalis WSBiNoZ w Łodzi” rozpoczęło swoją działalność w 2022 roku.

 

Circulus Criminalis WSBiNoZ w Łodzi jest organizacją studencką o charakterze pedagogicznym i samokształceniowym.

 

Koło zostało stworzone w celu propagowania wiedzy nabytej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi z zakresu kryminologii i zrzesza osoby, których pasją jest kryminologia.

 

Koło umożliwia studentom zebranie nowych doświadczeń związanych z działalnością naukową i podnosi kwalifikacje związane z przyszłą pracą zawodową.

 

Koło daje możliwość współpracy ze Stowarzyszeniami, Fundacjami oraz Kołami naukowymi zajmującymi się podobną problematyką.

 

Władze Koła stanowią Walne Zebranie i Zarząd, który składa się z Prezesa Koła, Zastępcy Prezesa Koła, Sekretarza i Członków Zarządu w liczbie określonej przez Walne Zebranie.

 

Członkiem Koła może zostać każdy student Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi akceptujący Regulamin Koła.

 

 

Opiekun 

dr Krzysztof Nawrocki

 

Zapisy : k.nawrocki@wsbinoz.pl

 

KOŁO NAUKOWE ŻYWIENIA KLINICZNEGO

Koło naukowe zostało założone na początku 2020 roku pod patronatem Uczelni.

Koło powstało w celu poszerzania wiedzy na temat dietetyki, dietoprofilaktyki i żywienia klinicznego, a także rozwijania zainteresowań badawczych wśród studentów kierunku Dietetyka.

Warunkiem dołączenia jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej do opiekuna Koła.

 

Działalność Koła ma na celu między innymi:

 

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu dietetyki i żywienia klinicznego
 • Promowaniu zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia
 • Prowadzenie edukacji żywieniowej
 • Przeprowadzanie badań naukowych
 • Przygotowywanie prelekcji i plakatów do wystąpień na konferencjach naukowych
 • Przygotowywanie publikacji do czasopism naukowych
 • Promowanie Uczelni

 

Aktualnie członkowie koła pracują nad przygotowaniem webinarium pt. „Jak wzmocnić odporność  organizmu dietą?”

 

 

Opiekun koła i kontakt do koła

 

Mgr Agnieszka Caban

a.caban@wsbinoz.pl

zywieniek@gmail.com

KOŁO NAUKOWE DIETETYKI - KLUB MŁODYCH NAUKOWCÓW

Koło naukowe zostało założone w październiku 2019 r. pod patronatem Uczelni.

Członkiem koła może zostać każdy student Uczelni (studia stacjonarne i niestacjonarne), jeśli wykazuje chęć poszerzania wiedzy i aktywnego udziału w pracach Koła. Członkostwo jest dobrowolne i wymaga zgłoszenia do Opiekuna koła.

 

Działalność koła ma na celu poszerzanie wiedzy wśród studentów (m.in. z anatomii i fizjologii człowieka, mikrobiologii, immunologii) i rozwijanie ich zainteresowań naukowych, propagowanie właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia, integrację środowiska studenckiego, promowanie Uczelni.

 

Na spotkaniach Koła odbywają są m.in. wykłady i dyskusje akademickie. Działalność koła obejmuje również udział w konferencjach naukowych.

 

Opiekun koła i kontakt do koła

dr Dominik Matusiak

Email: d.matusiak@wsbinoz.pl

 

KOŁO NAUKOWE MŁODYCH DIETETYKÓW

Koło Naukowe Młodych Dietetyków

Założone zostało w 2017 roku pod patronatem Uczelni, a uczestnictwo w jego działaniu oparte jest na zasadzie dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Koło posiada swój Statut oraz władze (przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik).

 

Celem Koła jest rozwijanie pasji badawczej jak i poszerzanie wiedzy dotyczącej współczesnych trendów w dietetyce oraz zagrożeń pasożytniczych, mikrobiologicznych i chemicznych związanych ze spożywaniem żywności. Członkowie Koła wyniki swoich badań prezentują w postaci prelekcji lub w formie plakatowej na ogólnopolskich konferencjach. Przeprowadzone badania są również podstawą do opracowania artykułów naukowych lub doniesień.

 

Kto może należeć do koła?

Należeć do Koła mogą wszyscy Studenci Uczelni studiów dietetycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz nauk pokrewnych.

Do Koła może przystąpić każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Koła, która pragnie poszerzać swoją wiedzę, prowadzić badania naukowe w obszarze DIETETYKI.

 

Osiągnięcia naukowe

Członkowie koła prezentowali swoje wyniki badań w sesji plakatowej na III Ogólnopolskiej Konferencji "PSYCHIKA A DIETETYKA" organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi (2 zespoły Studentów). Również Członkowie Koła, prezentowali swoje wyniki badań jako prelegenci (3 zespoły Studentów) na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE” organizowanej przez WSBiNoZ w Łodzi. Członkowie Koła są w trakcie opracowania artykułów naukowych i doniesień.

Część Studentów należących do Koła jest również aktywnymi Członkami Samorządu Studenckiego w WSBiNoZ, gdzie biorą czynnie udział we współorganizowaniu akcji Samorządu w ramach „Warsztatów Zdrowia”. Studenci Koła współorganizowali spotkanie z Fundacją Amazonki Łódź Centrum oraz z  Łódzkim Ośrodkiem Dawców Szpiku.

 

Konferencje Koła

Dnia 06.06.2019 planowana I Ogólnopolska Konferencja „PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH ” w WSBINOZ, gdzie Koło Naukowe Młodych Dietetyków będzie również współorganizatorem.

 

 

 

OPIEKUN KOŁA I KONTAKT DO KOŁA

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

Mail: parazytologia.kolo@onet.pl

n.wittek@wsbinoz.pl

 

KOŁO NAUKOWE DIETOPROFILAKTYKI

Koło Naukowe Dietoprofilaktyki rozpoczęło swoją działalność w 2019 r.

Zostało stworzone w celu poszerzania wiedzy o żywieniu klinicznym. Wspólne zamiłowanie do działania przyczyniło się do  powstania Koła Naukowego  zrzeszającego osoby, których pasją jest dietetyka. 

 

Nasza działalność opiera się na propagowaniu najnowszej wiedzy o żywieniu a także edukacji żywieniowej mającej na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym. Prace badawcze  koła naukowego będą  publikowane w najnowszych renomowanych czasopismach medycznych oraz prezentowane na Konferencjach.

 

Obecnie pracujemy nad tematem dotyczącym spożycia kofeiny i jej wpływu na zdrowie. Wyniki naszych badań zostaną opublikowane w renomowanych czasopismach medycznych a także na Konferencjach

 

Cele:

 1. rozwijanie zainteresowań naukowych Studentów,
 2. rozwijanie twórczej aktywności Studentów,
 3. integracja środowiska studenckiego,
 4. realizacja projektów badawczo-naukowych na rzecz Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 5. rozszerzona działalność naukowa w zakresie dietetyki

 

Członkostwo:

 

Drogi Studencie, jeżeli twoją pasją jest dietetyka i chciałbyś rozpocząć

działalność naukową w tym obszarze  to zachęcamy do zapisów!

 

Członkiem Koła Naukowego może zostać każdy student Dietetyki . 

 

Opiekun 

mgr Paulina Konrad

 

Zapisy : p.konrad@wsbinoz.pl

 

NAUKOWO-BADAWCZE KOŁO KOSMETOLOGII MEDYCZNEJ

Naukowo-Badawcze Koło Kosmetologii Medycznej działa przy WSBiNoZ od stycznia 2019 r.

Zarząd Koła:

dr n.med. Aleksandra Słodka - Opiekun

Pani Marlena Kubacka - Prezes

Pani Adrianna Kołosza – Wiceprezes

Pani Oliwia Radziszewska – Skarbnik

Pani Joanna Grotowska – Sekretarz

Cele:

 • zrzeszanie studentów zainteresowanych tematyką kosmetologii, szczególnie w ujęciu kosmetologii medycznej, będącej połączeniem treści kosmetologicznych z naukami medycznymi,
 • pogłębianie zainteresowań naukowych, realizacja własnych celów badawczych zgodnych z tematyką prac prowadzonych w jednostce organizacyjnej Koła,
 • prezentowanie wyników badań naukowych poprzez udział w sympozjach i konferencjach branżowych,
 • publikacja wyników badań w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym
 • organizowanie cyklicznych wydarzeń związanych z tematyką beauty&med.

Członkostwo: Drogi Studencie, jeżeli jesteś zainteresowany poszerzaniem swoich zainteresowań naukowych, masz pomysł na ciekawe badania, chciałbyś brać czynny udział w ciekawych sympozjach, kongresach, czy konferencjach Naukowo-badawcze Koło Kosmetologii Medycznej prowadzone pod czujnym okiem dr Aleksandry Słodkiej to coś dla Ciebie!*

Spotkania Koła: spotkamy się przynajmniej raz w miesiącu, najczęściej w piątki w godzinach popołudniowych (napisz do nas a poinformujemy Cię kiedy organizujemy najbliższe spotkanie).

Najbliższe wydarzenia, w których Członkowie Koła biorą aktywny udział:

 • 05.2019 r. - Festiwal trychologiczny organizowany przez WSBiNoZ
 • 05.2019 r. – I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Młodych Kosmetologów organizowana przez WSEiT im. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • 06.2019 r.- we współpracy z Centrum Wolontariatu WSBiNoZ planujemy prelekcje dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem Psychologiczne, dietetyczne i kosmetologiczne aspekty radzenia sobie z problemem trądziku pospolitego
 • 10.2019 r. – II Ogólnopolska Naukowych Kół Kosmetologicznych organizowana przez WSBiNoZ

Zapraszamy do śledzenia i polubienia naszego fanpejdża na FB @kolokosmetologiimedycznej

Adres do kontaktu: kolo.kosmed@gmail.com

KOŁO NAUKOWE MŁODYCH KOSMETOLOGÓW

Koło Naukowe Młodych Kosmetologów rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2017 roku. Koło jest zrzeszeniem Studentów i Pracowników opartym na zasadzie dobrowolności.

Celem Koła jest rozwój zainteresowań Członków „Koła Naukowego Młodych Kosmetologów”, rozszerzanie wiedzy merytoryczno-praktycznej jej Członków w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej oraz specjalistycznej, wspieranie i wzdrażanie w życie potencjału zdolnościowego każdego z Członków Koła, prezentowanie się i przedstawianie efektów naukowych działalności Członków Koła w Polsce i na świecie, prowadzenie prac badawczych i prezentacja wyników prowadzonych badań w ramach i pod patronatem Uczelni, oraz inne formy działalności zgodne ze Statutem.

 

Konferencje

 

W październiku 2018 roku Koło Naukowe Młodych Kosmetologów było współorganizatorem I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowych Kół Kosmetologicznych w WSBINOZ. Dnia 25 października 2019 planowana jest II Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Kosmetologicznych w WSBINOZ, gdzie Koło Naukowe Młodych Kosmetologów będzie również współorganizatorem. W listopadzie 2019 planowana jest I Ogólnopolska Konferencja Onkologiczno – Kosmetologiczna w WSBINOZ, gdzie Koło Naukowe Młodych Kosmetologów będzie głównym Organizatorem.

 

Działalność podsekcji

 

Na początku kwietnia 2019 w Kole Naukowym Młodych Kosmetologów zostały zatwierdzone trzy podsekcje: 1. Onkologiczno – Kosmetologiczna, 2. Młodzieżowa, 3.Seniorów

W każdej podsekcji Członkowie Koła Naukowego Młodych Kosmetologów prowadzą badania naukowe, uczestniczą w prelekcjach w placówkach medycznych i oświatowych, szerzą swoją wiedzę  i dzielą się nią.

 

Cykl Wykładów

 

W roku akademickim 2018/2019 w Kole Naukowym Młodych Kosmetologów prowadzony jest cykl wykładów naukowych z wyjątkowymi i wybitnymi Naukowcami  - praktykami, o tematyce kosmetologicznej min: Współpraca lekarza z kosmetologiem; Współczesne możliwości korekcji blizny w kosmetologii; Możliwości wykorzystania grzybów makroskopowych w kosmetologii; Masaż u kobiet w ciąży;  Trychologia w praktyce; Podologia w Kosmetologii.

 

Badania naukowe

 

W Kole Naukowym Młodych Kosmetologów w roku 2018 prowadzone były badania naukowe i  zaprezentowane na konferencji naukowej o tematyce min: Światło LED – najnowsze osiągnięcia naukowe w kosmetologii, Manicure Hybrydowy – współczesne udogodnienie czy inicjator uczuleń, Depilacja Laserowa.

W roku 2019 w Kole Naukowym Młodych Kosmetologów trwają prace badawcze, które zostaną przedstawione na najbliższych konferencjach naukowych w kraju i na świecie.

Do Koła może przystąpić każdy, Wykładowca, Student, Sympatyk Koła, każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Koła, która pragnie poszerzać swoją wiedzę, prowadzić badania naukowe i jej pasją jest Kosmetologia.

 

OPIEKUN KOŁA I KONTAKT DO KOŁA

Dr n. med. Marta Klimczyk – Caryk

FACEBOOK – Koło Naukowe Młodych Kosmetologów

Mail: kolonaukowe.mlodychkosmetologow@gmail.com

created by: Strony Internetowe Łódź