Dietetyka

więcej

Opis kierunku

Kierunek Dietetyka z Certyfikatem "Studia z przyszłością" oraz Certyfikatem Nadzwyczajnym "Lider Jakości Kształcenia"

DIETETYKA - II STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 2 lata

Tytuł: magister

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Na studiach II stopnia absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka. Uzyskując tytuł magistra dietetyki zostaną specjalistami w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz opracowywania diet leczniczych (m.in. w otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu krążenia i innych chorobach dietozależnych).

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem, a także osób posiadających dyplom ukończenia innych studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki.

Studenci kończący studia magisterskie dysponują dogłębną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dietetyki, poszerzoną o specjalistyczny obszar  jednej z pięciu ścieżek kształcenia.

 

 

ATUTY KIERUNKU


PRAKTYKA

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, badań antropometrycznych, technologii żywności, laboratorium chemicznym. Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach (dietetyków, biologów, chemików, farmaceutów, psychologów).

 


NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, podczas których studenci korzystają z profesjonalnych programów komputerowych dla dietetyków takich jak np. Kcalmar czy Dietico, które w łatwy sposób pozwalają stworzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.


 

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach dietetyki, takich jak dietetyka kliniczna, psychodietetyka z elementami obesitologii, dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie, diet trener personalny czy dietetyka wieku dziecięcego.

PEWNA PRACA

Program studiów oraz proponowane ścieżki kształcenia są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki oraz odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy.

 

created by: Strony Internetowe Łódź