Powered by Smartsupp

Dietetyka

więcej

Opis kierunku

DIETETYKA  II STOPNIA

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 2 lata

Tytuł: magister

 

INFORMACJE OGÓLNE

Na studiach II stopnia absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka. Uzyskując tytuł magistra dietetyki zostaną specjalistami w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz opracowywania diet leczniczych (m.in. w otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu krążenia i innych chorobach dietozależnych).

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem, a także osób posiadających dyplom ukończenia innych studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki.

Studenci kończący studia magisterskie dysponują dogłębną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dietetyki, poszerzoną o specjalistyczny obszar  jednej z pięciu ścieżek kształcenia.

 

ATUTY KIERUNKU

PRAKTYKA

Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych w profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: dietetycznej, badań antropometrycznych, technologii żywności, laboratorium chemicznym. Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach (dietetyków, biologów, chemików, farmaceutów, psychologów).

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, podczas których studenci korzystają z profesjonalnych programów komputerowych dla dietetyków takich jak np. Kcalmar czy Dietico, które w łatwy sposób pozwalają stworzyć zaawansowane jadłospisy dietetyczne.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach dietetyki, takich jak dietetyka kliniczna, psychodietetyka z elementami obesitologii, dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie, diet trener personalny czy dietetyka wieku dziecięcego.

PEWNA PRACA

Program studiów oraz proponowane ścieżki kształcenia są opracowane zgodnie z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie dietetyki oraz odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy.

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. 

 

Jak wygląda organizacja zajęć na studiach online w WSBiNoZ?

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej. 

Zajęcia praktyczne odbywają się tradycyjnie, podczas zjazdów na Uczelni. W jednym semestrze student bierze udział w 4 zjazdach - jeden zjazd to piątek, sobota, niedziela. 

created by: Strony Internetowe Łódź