Poznaj nas bliżej...

Instytut Dietetyki

dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

dr Agnieszka Gutowska - Wyka

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

adiunkt/ Dyrektor Instytutu Dietetyki

a.gutowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 04.2020 – psycholog w Medical Magnus
 • 2019 - Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA” (od 2018 Członek „ALTERNATYWY”)
 • 2018 – nadal Dyrektor Instytutu Dietetyki w WSBiNoZ
 • 2017 – 09.2018 – Prodziekan ds. Dietetyki w WSBiNoZ
 • 2011- nadal – starszy wykładowca/ obecnie adiunkt w WSBiNoZ w Łodzi
 • 1998 – 2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi
 • 1999 do 2001 –psycholog w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”

 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”,

 • 2009 - – uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • 2007 - – uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi

 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową

 • 2004 - dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rozprawa doktorska pt. „Psychologiczne wyznaczniki nadwagi u dzieci i młodzieży”)

 • 1999 – ukończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Twórczości w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś (red), PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 43 – 51
 • Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89
 • Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103
 • Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113
 • Edukacja rodziców jako ważny czynnik profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), LIFELONG LEARNING, Wyd. Naukowe WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 265- 273
 • Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193
 • „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33
 • Dziecko z nadwagą i otyłością podmiotem oddziaływań psychologicznych [w:] M. Wojciechowska (red), Wyzwania współczesnej pediatrii. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE w Łodzi , Łódź, 217-228

Zainteresowania badawcze:

 • psychodietetyka (psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości, a także innych zaburzeń odżywiania),
 • psychologiczne wyznaczniki zachowań jedzeniowych,
 • psychologia zdrowia,
 • psychologia stresu,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia wychowawcza
dr Marta Kamasińska

Kontakt:

 

dr Marta Kamasińska

adiunkt

m.kamasinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2011 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, wykładowca biofizyki, biologicznych podstaw funkcjonowania i rozwoju człowieka, nutrigenomiki;
 • Od 2017 IT Specialist w Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o.;
 • Od 2001 tłumacz na język angielski streszczeń i objaśnień do artykułów i książek naukowych, Uniwersytet Łódzki;
 • 2007 – 2017 International Baccalaureate biology teacher, nauczyciel chemii i przyrody w Szkole Europejskiej Gimnazjum – Liceum przy
  ul. Tuszyńskiej 31 w Łodzi;
 • 2013 – 2015 Biology teacher w Przedsiębiorstwie Informatyczno – Edukacyjnym „Altrasoft” S.C. Adam Cychner, Marta Cychner;
 • 2005 – 2007 Administrator Regionalnego Punktu Kontaktowego d.s. Programów Ramowych Unii Europejskiej w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi;
 • 2004 – 2005 asystent w Katedrze Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 09.2007 – 21.09.2007 Staż naukowy na Uniwersytecie w Camerino, Włochy, w ramach współpracy międzynarodowej (projekt NATO) i prezentacja wyników pracy badawczej,
 • 09.2007 – 11.09.2007 Udział w międzynarodowej konferencji w Turynie, Włochy, ”41st IUPAC World Chemistry Congress Chemistry Protecting Health, Nature Environment and Cultural Heritage” współfinansowany przez organizatorów kongresu
 • 06.2006–24.06.2006 Staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie w Mińsku, Białoruś i udział w konferencji “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belarussian Society for Photobiology and Biophysics
 • 08.2005–14.09.2005 Staż naukowy w Institute Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 05.2005–19.05.2005 Uczestnictwo w konferencji pt. : ”Amphiphiles and their aggregates in basic and applied science”, organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski,
 • 08.2004–18.09.2004 Staż naukowy w Institut Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 06.2004–17.06.2004 Udział w seminarium naukowym „Modelowanie molekularne – zastosowania i rozwój”, organizowanym przez Instytut Chemii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Współwykonawstwo projektu badawczego Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny „POLPHARMA” (tytuł projektu: „Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych i chorobie Alzheimera”), 2006 – 2008
 • Udział w programie badawczym prowadzonym w ramach polsko - greckiej umowy dwustronnej („Międzynarodowa umowa o współpracy naukowej i naukowo - technicznej z zagranicą na lata 2006 – 2007”)
 • Uczestnictwo w projekcie NATO (tytuł projektu: „Prion proteins and Alzheimer’s peptides: Molecular Studies”, nr projektu: NATO CBP. EAP.CLG 981 751), 2005 – 2007
 • Nagroda przyznana przez organizatorów konferencji w Turynie: Young Chemists Award pokrywająca część kosztów udziału w konferencji, 2007
 • Stypendium GRRI-D dla doktorantów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, 2006 – 2007
 • Studia w Niels Bohr Institutet na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Kopenhadze, 2003 – 2004.

Wybrane publikacje:

 • 2017 – Najnowsze metody regeneracji skóry z wykorzystaniem pola elektrycznego – Kosmetologia Estetyczna, Vol. 2, pp 173-175
 • 2005 – (współaut. B. Klajnert, M. Bryszewska) Use of a Spectrofluorimetric Metod to Monitor Changes of Human Serum Albumin Thermal Stability In the Presence of Polyamidoamine Dendrimers – Bielectrochemistry, Vol. 16, pp 149-152 (2006)
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, B. Klajnert, M. Bryszewska) Effect of Dendrimers on Pure Acetylcholinesterase Activity and Structure. Bioelectrochemistry, Vol. 68 (2006) 56 – 59
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk – Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly – lysine dendrimers and charged and neutral fluorescence probes – Journal of Fluorescence, Vol. 17, pp 73-79 (2007)
 • 2004 – (współaut.: K. Miłowska, M. Sadowska, A. Pękowska, E. Szczerkowska, T. Gabryelak, G. Brichon) Oddziaływanie ultradźwięków na erytrocyty ryb morskich i słodkowodnych w badaniach in vitro. [w „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”, red. A. K. Siwicki, J. Antychowicz, W. Szwed. Olsztyn. s. 278 – 279].
 • 2005 – (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) Cellular & Molecular Biology Letters, Vol. 10, 2005, Supplement, Wrocław, str. 69
 • 2005 – (współaut.: D. Shcharbin, M. Bryszewska) The FEBS Journal, Vol. 272, 2005, Supplement, Budapest, p. 375
 • 2005 - (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) MAF 9, 9th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence spectroscopy, Imaging and Probes, Lisbon, p. 149
 • 2005 – (współaut.: Z. Lipkowska, M. Bryszewska) Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy – Abstract Book, Belgrade, p. 108
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk-Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly-lysine dendrimers and charged and neutral fluorescent probes – “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belorussian Society for Photobiology and Biophysics, Minsk.

Zainteresowania badawcze:

 • Nutrigenomika;
 • Wpływ diety na choroby metaboliczne;
 • Biochemia;
 • Medycyna estetyczna.
dr n. med. Katarzyna Łokieć

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Łokieć

adiunkt

k.lokiec@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2017 – obecnie: asystent w Zakładzie Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • 2014 - obecnie: dietetyk w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Centrum Kliniczno - Dydaktycznym w Łodzi, Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • 2016 - obecnie: dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • 2012 - obecnie: dietetyk w Med - Gastr Centrum Medycznym w Łodzi,
 • 2014 – 2015: dietetyk w AnMa Centrum Dietetyki w Łodzi,
 • 2013 – 2015: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej Gastro w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Autor projektu badawczego: Wpływ stylu życia i poziomu wiedzy o cukrzycy na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia u pacjentów diabetologicznych.
 • Współautor ministerialnego programu: Szkolenia dla osób w wieku 50+ z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości dietozależnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym).
 • Prelegent w Healthy Ageing Research Centre Medical University of Lodz
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
 • Współautor:
 • materiałów i broszur edukacyjnych dla pacjentów z cukrzycą,
 • szkoleń dla pacjentów oddziałów i poradni diabetologicznych,
 • cyklu szkoleń dla pielęgniarek diabetologicznych z zakresu edukacji dietetycznej pacjentów.

Wybrane publikacje:

 • Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Borkowska A, Loba M, Łokieć K, Ciebiada M: Ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment., Neuropsychiatry, 2018: 8(4), 1174-1181.
 • Kluch M, Łokieć K: Wpływ diety wegetariańskiej na INR u pacjentki leczonej antykoagulantami. Przypadki Med pl: 2018, 108, s. 586-590.
 • Kluch M, Górska-Ciebiada M, Łokieć K: Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K., Polski Merkuriusz Lekarski, 2018; XLV (265); 5-10.
 • Błońska A, Konrad P, Łokieć K, Chojnacki C, Chojnacki J.: IgG-zależna nadwrażliwość pokarmowa na produkty zbożowe u osób z zespołem jelita nadwrażliwego. Żywienie człowieka i metabolizm, 2018, XLV, nr 1, 25-35.
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M.: Serotonina u kobiet z nadmierną masą ciała a ryzyko rozwoju cukrzycy.. Diabetologia Praktyczna, 2018, 4 (A): 31-32.
 • Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Saryusz-Wolska M, Borkowska A, Loba M, Łokieć K, Ciebiada M. Serum ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Diabetologia, 2017: 60, supl.1, S581, 1262.
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M: Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej.. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M.: Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M: Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej.. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M.: Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Łokieć K, Walecka-Kapica E, Rudnicki C, Stec-Michalska K.: Assessement of efectiveness of diet reducing weight gain in potmenopausal overweight women. United European Gastroenterology Journal, 2016, 4 (5S), A712.
 • Łokieć K, Błońska A, Walecka-Kapica E, Stec-Michalska K.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością. Polski Merkuriusz Lekarski, 2016, XL(240): 362-368.
 • Łokieć K, Klupińska G, Chojnacki C, Walecka-Kapica E.: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, XXXVI(215): 307-310.
 • Błońska A, Walecka-Kapica E, Chojnacki C, Łokieć K.: Ocena zwyczajów żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci ze szkół podstawowych w mieście i na wsi. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2014, 41(3): 143-154.

Zainteresowania badawcze:

 • diabetologia
 • choroby metaboliczne
 • gastrologia
 • choroby autoimmunologiczne
 • obesitologia
 • geriatria
dr Ewa Macierzyńska – Piotrowska

Kontakt:

 e.macierzynska@wsbinoz.pl

dr Ewa Macierzyńska – Piotrowska

adiunkt

Przebieg kariery zawodowej:

 • 06.2016 - obecnie: Polwet-Centrowet Sp. Z o.o. Łask, ul. M. Konopnickiej 21 – stanowisko: kierownik laboratorium
 • 1.07.2015 - 31.05.2016: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych, Łódź, ul. Mazowiecka 4/6 – stanowisko: badacz
 • 01.02.2015 - 30.06.2015: praca badawcza w ramach projektów: "Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej"- (NCN); "Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego"- (MNiSW)
 • 1.10.2009 - 31.01.2015: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej, Łódź, ul. Banacha 12/16 – stanowisko: adiunkt
 • 01.10.2010 – 30.09.2019: Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, ul. Wileńska 53/55 - stanowisko: wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 

 • Promotor pomocniczy pracy doktorskiej realizowanej w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
 • Projekt badawczy nr RPLD.01.02.02-10-0029/18-00; 01.01.2019-31.01.2021- „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania” – specjalista - - Projekt badawczy nr RPLD.01.02.02-10-0005/16-00; 01.09.2016-31.08.2018- „Opracowanie bioaktywnego preparatu pofermentacyjnego w formie płynnej do podawania w wodzie pitnej dla kurcząt rzeźnych” – główny wykonawca
 • 1.07.2015 - 31.05.2016 - Healthy Ageing Research Centre (HARC) FP7 RegPot Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 7 temat badawczy: Rola integryn w modulacji procesów związanych ze starzeniem się komórek śródbłonka naczyniowego – badacz
 • 2013-2015 - "Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej" (NCN) – wykonawca
 • 2013-2015 - "Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego" (MNiSW) - wykonawca 2007/2008 - grant - -----N30101732/0951, Charakterystyka funkcjonalna przezbłonowego układu redoks wybranych komórek eukariotycznych (PROMOTORSKI) - wykładowca

Wybrane publikacje:

 

 • Wojtala M, Macierzyńska-Piotrowska E, Rybaczek D, Pirola L, Balcerczyk A., Pharmacological and transcriptional inhibition of the G9a histone methyltransferase suppresses proliferation and modulates redox homeostasis in human microvascular endothelial cells. Pharmacol Res. 2018 Feb;128:252-263. MNiSW (2013-2016) = 40 IF = 5,574
 • Balcerczyk A, Gajewska A, Macierzyńska-Piotrowska E, Pawelczyk T, Bartosz G and Szemraj J, Enhanced Antioxidant Capacity and Anti-Ageing Biomarkers after Diet Micronutrient Supplementation. Molecules 2014, 19(9), 14794-14808
 • Lewinska A, Macierzynska E, Grzelak A, Bartosz G, A genetic analysis of nitric oxidemediated signaling during chronological aging in the yeast. Biogerontology. 2011 Aug;12(4):309-20. doi: 10.1007/s10522-011-9329-4. Epub 2011 Mar 19
 • Grzelak A, Kruszewski M, Macierzyńska E, Piotrowski Ł, Pułaski Ł, Rychlik B, Bartosz G., The effects of superoxide dismutase knockout on the oxidative stress parameters and survival of mouse erythrocytes. Cell Mol Biol Lett. 2009
 • Macierzyńska E, Grzelak A, Bartosz G., The effect of growth medium on the antioxidant defense of Saccharomyces cerevisiae. Cell Mol Biol Lett. 2007 Sep;12(3):448-56. doi: 10.2478/s11658-007-0017-y. Epub 2007 May 10
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G., Accumulation of oxidative damage during replicative aging of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Exp Gerontol. 2006 Sep;41(9):813-8. Epub 2006 Aug 7
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G., Melatonin does not react rapidly with hydrogen peroxide. Free Radic Res. 2004 Nov;38(11):1155-8
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G. Melatonin does not react rapidly

Zainteresowania badawcze:

Biotechnologia, bakteriocyny, bakterie LAB

dr n. biol. Dominik Matusiak

Kontakt:

 m.matusiak@wsbinoz.pl

dr Dominik Matusiak

adiunkt

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018-obecnie: Praca w WSBiNOZ (adiunkt)
 • 2018 : Praca w laboratorium bakteriologicznym Synevo sp. z o.o. (laborant)
 • 2009-2017: Pełnienie funkcji administratora serwera acer.biol.uni.lodz.pl (wolontariat)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2015: Szkolenie „Dobra Praktyka Pipetowania”, Łódź, Mettler-Toledo
 • Współudział w zorganizowaniu konferencji naukowej „I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu - BioOpen 2015”
 • 2013: Szkolenie “Flow Cytometry Workshop”, UŁ
 • Szkolenie “New insights into immune control of allergic, tumor and infectious diseases”, UŁ, prof. Joël Pestel
 • Współudział w zorganizowaniu konferencji naukowej „The 3rd Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection MIKROBIOT 2013”, UŁ
 • 2013-2015: Udział w 3 projektach badawczych (kierownik): „Porównanie budowy chemicznej i właściwości biologicznych lipopolisacharydów z form planktonicznych oraz z biofilmu wybranych szczepów Proteus”, UŁ
 • 2011: Kurs FCE (poziom B2), Łódź, English Language Center. Uzyskanie certyfikatu FCE, Uniwersytet w Cambridge

Wybrane publikacje:

 • Zabłotni, D. Matusiak, N.P. Arbatsky, M. Moryl, A. Maciejewska, A.N. Kondakova, A.S. Shashkov, C. Ługowski, Y.A. Knirel, A. Różalski, „Changes in the lipopolysaccharide of Proteus mirabilis 9B-m (O11a) clinical strain in response to planktonic or biofilm type of growth”, 2018 r., Med. Microbiol. Immun.
 • Matusiak, "Zagrożenia wynikające z obecności drobnoustrojów chorobotwórczych i ich toksyn w produktach mlecznych", 2017 r., JHSM. 
 • Matusiak, „Drobnoustroje radiotolerancyjne – charakterystyka wybranych gatunków oraz ich potencjalne zastosowanie”, 2015 r., Post. Mikrobiol. 
 • D. Matusiak, „Zakażenia układu moczowego z udziałem Proteus mirabilis – rola biofilmu i inkrustacji cewnika urologicznego”, 2014 r., Post. Mikrobiol.

Udział w konferencjach:

 • III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu „BioOpen”, Łódź 11-12 maja 2017 r.
 • II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu „BioOpen”, Łódź, 12-14 maja 2016 r.
 • III edycja konferencji „Mikrobiologia w medycynie, przemyśle i ochronie środowiska”, Łódź, 24-25 października 2015 r.
 • XVIII sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 5-6 grudnia 2014 r.
 • Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection „MIKROBIOT”, Łódź, 17-20 września 2013 r.
 • III edycja konferencji „Workshop on Microbiology in Health and Environmental Protection MIKROBIOT”, Łódź, 17-20 września 2013 r.

Zainteresowania badawcze:

 • mikrobiologia ogólna
 • mikrobiologia kliniczna
 • mikrobiologia przemysłowa
 • genetyka drobnoustrojów
 • fizjologia człowieka (w tym neurofizjologia)

 

dr Ewa Nowacka

Kontakt:

 

dr n. przyr. Ewa Nowacka

adiunkt

e.nowacka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2014 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2009 – 2014 starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2011 starszy wykładowca w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii  Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1982 – 1994 adiunkt w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w realizacji między innymi:

 • umowy polsko-amerykańska PL-83-480 z decyzją nr MZ/HHS-90-24 II FMC, okres realizacji: 1990- 1994 nt.: Poziom żelaza u kobiet w wieku rozrodczym w Polsce: oszacowanie poziomu żelaza u matki i dziecka.
 • projektu nt. Kreowania postaw i zachowań negujących palenie tytoniu w środowisku szkoły średniej. PT/113/2000, Instytut Onkologii w Warszawie.
 • umowy zawartej z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie: Opracowanie wytycznych do oceny stanu zdrowia dzieci wiejskich z uwzględnieniem warunków środowiskowych, okres realizacji 1986-1990.

Uczestniczyłam w realizacji prac statutowych w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat:

 • Oceny stanu odżywienia i wyżywienia dzieci i kobiet w wieku rozrodczym.
 • Identyfikacji i oceny uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych populacji.

Wybrane publikacje:

 • Nowacka, M. Łaszek, A. F. Szatko: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Problemy higieny i Epidemiologii, 2011, 92(1),114-119.
 • Nowacka, M. Łaszek, A. Gawron-Skarbek, F. Szatko Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3), 461-465.
 • Zimna-Walendzik E., Grzybowski A., Nowacka E., Paradowska – Stankiewicz I.: Aktywność rekreacyjno – sportowa młodzieży szkolnej, w  pracy zbiorowej nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Wyd Promocyjne Albatros, Szczecin 2006.
 • Nowacka E., Grzybowski A., Topola J.: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Problemy Higieny, 2001, 73, 133-137.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Topola J.: Sposób żywienia a wykształcenie łódzkich kobiet ciężarnych. Bromat. Chem. Toksykol. 2000, 33, 3, 221-226.
 • Świtoniak T., Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Lipecka K.: Żywienie wybranych grup kobiet z uwzględnieniem zróżnicowanego stanu fizjologicznego. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32,1, 63-68.
 • Zimna-Walendzik E., Nowacka E., Rafalski H.: Oszacowanie stanu żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Pol. Merk. Lek. 1997, 2, 9, 1-4.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Rafalski H., Topola J.: Oszacowanie zapasów żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Wiad. Lek. 1997, L, 7-9, 184-189.

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce, 4.04.2019, Łódź.
 • Konferencja: Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka, 9 – 10.09.2017, Rzeszów.
 • Konferencja: Ekologia konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych, 5 – 6. 03.2015 Wrocław.
 • W latach 2015 – 2016 uczestniczyłam w corocznych konferencjach szkoleniowych „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej” , Gródek n/Dunajcem.

Zainteresowania badawcze:

 • Ocena sposobu żywienia i jego uwarunkowania
 • Jakość zdrowotna żywności
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne
dr Adrianna Potocka

Kontakt:

 

dr Adrianna Potocka

wykładowca

a.potocka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 

2018-nadal/nauczyciel akademicki/Wyższa S7zkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

2002- nadal /psycholog, dietetyk/ adiunkt/ Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2018 - uzyskanie tytułu Trenera zawodów usług społecznych

2018 - studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (w trakcie)

2019- uzyskanie certyfikatu Trenera Umiejętności społecznych

 

Wybrane publikacje:

 • Potocka A., Jacukowicz A. The diet structure and body mass index among Polish preschool children in relation to their place of residence, Dev Period Med. 2018;22(2):153-159.
 • Potocka A., Jacukowicz A. Differences in nutritional status of preschool children in the context of the maternal social characteristics, Int J Occup Med Environ Health 2017;30(5):811–821.
 • Potocka A., Najder A. Development and validation of the Eating Maturity Questionnaire - preliminary findings. J Health Psychol. 2016;21(10):2294-305.
 • Jacukowicz, A., Potocka, A., Merecz-Kot, D. Perception of parenthood - parents’ vision of ideal childhood versus reality. Anthropological Notebooks 2016, 22(2), p. 57-78.

Udział w konferencjach:

Potocka A.  Prawda czy mit: dziewczynki i chłopcy różnią się w zakresie zdolności i kompetencji? Analiza wskaźników rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym w kontekście stereotypów płciowych. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Dziecko wobec szans i zagrożeń współczesnego świata”,  31. 05. - 01. 06. 2019 r., Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Potocka A. W kierunku endodiety. Tydzień Świadomości Endometriozy, Łódź 2017.

Potocka A. Emocje na talerzu - psychospołeczny kontekst zachowań żywieniowych. II powiatowy Kongres Żywieniowy, Gostynin 22 marca 2018 r

Zainteresowania badawcze:

Psychologia żywienia i odżywiania się, zachowania zdrowotne, psychosomatyka, stres, zasoby osobiste, pomoc i diagnoza psychologiczna, zdrowie i rozwój dziecka

dr Anna Sztekmiller-Szymańska

Kontakt:

 

dr inż. Anna Sztekmiller- Szymańska

adiunkt

a.sztekmiller@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • Od wrzesień 2018 Konsultant dietetyczny w Szkolnej Kampanii promującej zdrowe odżywianie w SP nr 193 w Łodzi
 • Od Maj 2018 – dietetyk w NZOZ MEDICUS  A.T. SP zoo w Łodzi
 • od X 2011 - obecnie  Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Dietetyka poziom licencjat i studia II stopnia
 • od X 2016 - obecnie  - Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka
 • V 2011-IX 2015 Pełnomocnik v-ce Kanclerza ds. Dietetyki WSBiNoZ
 • luty–maj 2015 konsultant dietetyczny w firmie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym (restauracja z cateringiem dietetycznym)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 05.2019 Przeprowadzenie warsztatów dietetycznych z obcokrajowcami podczas spotkania projektowego EXPERTISE, zorganizowanego przez Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych, w siedzibie WSBiNoZ;
 • 05.2019 opieka merytoryczna podczas przygotowywania zdrowych przekąsek i koktajli podczas „Warsztatów zdrowia" zorganizowanych w siedzibie uczelni przez Samorząd Studentów, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przygotowali akcję "Oddawania krwi".
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie LIGHT.GEN Living Healthy Through Generations , współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie WITH.CH Wise Teacher Healthy Child,  współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • IX 2011- X 2013 Koordynator Projektu „„EDUKACJA DLA ZDROWIA – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Wybrane publikacje:

1/2014 Medyk przy kawie „Fakty i mity nt zdrowe żywienia, periodyk uczelniany WSBiNoZ

2/2015 Medyk przy kawie: „Dania do zabrania” periodyk uczelniany WSBiNoZ

2015, Broszury z przepisami kulinarnymi WSBiNoZ.- „Mini książka kucharska” WSBiNoZ

Udział w konferencjach:

 • 06.06.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolska Konferencja Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych – udział w Komisji w Moduł I „Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”,
 • 04.04.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE, wystąpienie na temat „Mindfull eating”

Zainteresowania badawcze:

 • Technologia żywności i żywienia.
 • Dietetyka.
 • Biotechnologia.
dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

Dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

adiunkt

k.wielemborek@wsbinoz.pl 

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2018 adiunkt, Zakład Koordynowanej Opieki UM w Łodzi, Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Rodzinnego
 • Od 2015-2018 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Od 2006- X.2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi starszy specjalista do spraw obsługi nauki i dydaktyki, zakład medycyny zapobiegawczej i sportowej
 • Od 2006-2018 CSK poradnia prewencji chorób układy krążenia i metabolicznych, poradnia sportowo-lekarska, dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej – pielęgniarka ul Pomorska 251
 • Od 2008-nadal  wykonywanie prac organizacyjno-zarządzających, medyczno-administracyjnych i koordynujących w NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk ul. Wschodnia 41
 • Od 2002 ZDZ w Łodzi ul. Łąkowa 4- wykładowca

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • 2002 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • 2002 mgr pielęgniarstwa UM w Łodzi
 • 2006 dr n med. UM w Łodzi w zakresie medycyny, specjalność: fizjologia wysiłku fizycznego
 • 2016 kurs dokształcający z dietetyki w Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • 2016 szkolenie z zakresu konflikty w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2016 kurs specjalistyczny z wywiadu i  badań fizykalnych
 • 2016 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz II
 • 2017 szkolenie metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych
 • 2019 kurs specjalistyczny RKO
 • 2019 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz I
 • 2019 kurs wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
 • 2019 kurs trenera symulacji medycznych
 • 2019 specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego (w trakcie)
 • 2020 studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia
 • 2020 kurs wykonywania testów skórnych w trakcie
 • 2020 szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • 2019-2020 udział w projektach ICNP, CitizenAct- Senior Citizens , Actors in Healthy Living with Digital Tools

 

Wybrane publikacje:

Evaluation of the workload of nurses caring for patients with congenital diaphragmatic hernia in a neonatal intensive care unit, according to the TISS-28 and NEMS scales Paulina Szydłowska-Pawlak1,2,A,B,C,D, Aleksandra Matczak2,B, Barbara Librowska1,E, Elżbieta Zdżalik1,E, Dorota Kilańska1,C,E,F, Katarzyna Wielemborek-Musiał1,C,E Problem y Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): Katarzyna Wielemborek-Musiał, Katarzyna Szmigielska, Joanna Leszczyńska, Anna Jegier. Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults.2016; : Biomed Res. Int

Udział w konferencjach:

 • 2007/2008 koordynowanie i udział w realizacji I i II części Ogólnopolskiego Programu Prewencji Chorób Układu Krążenia POLKARD, Ministerstwa Zdrowia na terenie Łodzi, oraz w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
 • 2008-2009 udział w Programie POLKARD SENIOR w Klinice Geriatrii UM w Łodzi
 • 2016 Konferencja Medycyna Sportowa, Nadciśnienia Tętniczego, Kardiologiczna
 • 2019 udział w wdrażaniu dokumentacji ICNP
 • 2019 Konferencja Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy

Zainteresowania badawcze:

Medycyna sportowa, dietetyka, pielęgniarstwo rodzinne, medycyna rodzinna, prewencja chorób niezakaźnych.

dr Natalia Wittek-Smorąg

Kontakt:

 

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

Opiekun Koła Naukowego "Młodych dietetyków"

adiunkt

 

n.wittek@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – koordynator merytoryczny studiów podyplomowych WSBiNoZ: Dietetyka z elementami obesitologii.
 • 2018 – opiekun Samorządu Studenckiego WSBiNoZ
 • 2017 - opiekun koła naukowego „Młodych Dietetyków” WSBiNoZ
 • 11.2017 – 30.09.2018 – Kierownik Katedry Dietetyki w WSBiNoZ
 • Od 1.09.2010 – asystent w specjalistycznym laboratorium medycznym „APC -Analizy Medyczne” M. Banasik , ul. Sczanieckiej 4, 93-342 Łódź
 • Od 01.10.2009 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 03.2009-30.06.2010 - asystent w Zakładzie Biologii Środowiskowej Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych UM w Łodzi
 • 2004 – 2008: doktorant w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – współrealizacja pilotażowego programu  edukacyjno-wychowawczego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” Program realizowany we współpracy z PODN w Pabianicach dla publicznych placówek (żłóbek, przedszkola)
 • 2019 – współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
 • 2015 - Udział w projekcie: „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej” organizowanym w ramach europejskiego projektu edukacyjnego GUIDE – Guidelines for teacher working with students with medium – light cognitive impairments”. Wykład.
 • 2012 – rozpoczęcie specjalizacji z laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • 2012 - Udział w projekcie: „Edukacja dla zdrowia – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany przez WSBiNoZ w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykładowca.
 • 2011 – współpraca z Agencją Rynku Rolnego w Łodzi, w projekcie „Lekcje zdrowia” prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie woj. łódzkiego
 • 2010 – certyfikat  Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym nadanym przez PCBC
 • 2010  -  prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • 2008 - tytuł doktora nauk medycznych – Zakład Patofizjologii i Immunopatologii Wysiłku UM,  promotor: prof. UM dr hab. n. med. Ewa Majewska
 • 2004-2008 - udział w projekcie badawczym „Rola cystatyny C jako immunomodulatora i markera niewydolności nerek”. Projekt realizowany na UM w Łodzi, finansowany przez KBN
 • 2004 - tytuł magistra –  Zakład Biochemii Farmaceutycznej UM,  promotor: prof. UM dr hab. Barbara Kostka

 

Wybrane publikacje:

 • E. Majewska, N. Wittek, J. Rysz, Z. Baj. „The influence of uremic high cystatin C concentration on neutrophil apoptosis and selected neutrophil functions isolated from health subjects.” Med Sci Monit 2012; 18(11):CR667-673
 • N. Wittek, E.  Majewska. „ Cystatyna C – immunomodulator procesów odpornościowych.” Przegląd Lekarski, 2010, 67 (7): 484-87
 • A. Głowacka, N. Wittek, A. Bednarek-Gejo, E. Tyczkowska-Sieroń, A. Bartoszko-Tyczkowska, D. Trojanowska, A. Budak.” Ocena wpływu olejku pichtowego na aktywność enzymów hydrolitycznych wybranych szczepów Candida albicans.” Mikologia Lekarska, 2009, 16(4):220-223

Udział w konferencjach:

 • 20-21.09.2019 – konferencja naukowo-szkoleniowa - „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia" – org. PTDL, słuchacz
 • 06.2019 - I Ogólnopolska Konferencja „PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH ” - ORGANIZATOR
 • 04.2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE” – org.  WSBiNoZ, prelegent
 • 10-12.05.2018 – Wiosenna Szkoła Immunologii; Mortęgi; org. Euroimmun; słuchacz
 • 10-12.09.2015 - konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz
 • 10-11. 04.2015 – V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki w Łodzi – prezentacja plakatu „Zasady stosowania diety ketogennej i dzieci chorych na epilepsję”, org. UM w Łodzi
 • 16-17.05. 2013 – konferencja „Poznańskie dni cytometrii i immunopatologii” org. UM w Poznaniu – prelegent
 • 20-22.09.2012 – konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz
 • 05-02.06.2012- „Wiosenna szkoła immunologii” org. Euroimmun Polska , słuchacz
 • 28-30.05.2010 – III Międzynarodowa konferencja naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich”, org. WSBiNoZ, prelegent
 • 5-6.04.2007 – Międzynarodowa Medyczna Konferencja Naukowa, Vinnitsja, Ukraina, prelegent, wyróżnienie Iº (stopnia)

Zainteresowania badawcze:

immunologia, parazytologia, dietetyka

mgr Agnieszka Caban

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Caban

asystent

a.caban@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – asystent  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2016 – obecnie – wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (platforma e-learningowa)
 • 2016 – obecnie – dietetyk, koordynator ds. promocji zdrowia w Fundacji Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
 • 2015 – 2017 – wykładowca, nauczyciel w Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2015 – obecnie –  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Studia Doktoranckie
 • 2014 – 2015 – Instytut Żywności i Żywienia, Kształcenie podyplomowe - Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka
 • Członek redakcji czasopisma naukowego Polish Journal of Nutrition
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
mgr Anna Karwala

Kontakt:

 

dr Anna Karwala

adiunkt

a.karwala@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – 2018 Dietetyk w Otwocku i Łodzi
 • 2018 – obecnie – Dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu, Edukator Żywieniowy w Urzędzie Miasta Zgierza, prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe)
 • 2018 – obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Organizacja – Eko targu w Zgierzu
 • Organizacja – Konkursu Międzyszkolnego – Master Chef Kids
 • Prowadzenie tematycznych  warsztatów kulinarnych

Zainteresowania badawcze:

Żywienie dzieci, dietoterapia w zaburzeniach metabolicznych

mgr Paulina Konrad

Kontakt:

 p.konrad@wsbinoz.pl

mgr Paulina Konrad

 

Wykładowca,

p.konrad@medyk.edu.pl

 

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – asystent  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2016 – obecnie – Koordynator kierunku DIETETYKA (studia podyplomowe), wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (platforma e-learningowa)
 • 2016 – obecnie – dietetyk, opiekun praktyk -  Przedszkole "Czarodziejska Akademia"
 • 2015 – obecnie – dietetyk w poradni DIETOSTREFA
 • 2016 - obecnie - doktorantka w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • VI-IX.2015 dietetyk, stażysta Feel Good Fitness Grantham, Wielka Brytania

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2017 – obecnie: asystent w Zakładzie Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • 2014 - obecnie: dietetyk w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Centrum Kliniczno - Dydaktycznym w Łodzi, Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • 2016 - obecnie: dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • 2012 - obecnie: dietetyk w Med - Gastr Centrum Medycznym w Łodzi,
 • 2014 – 2015: dietetyk w AnMa Centrum Dietetyki w Łodzi,
 • 2013 – 2015: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej Gastro w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Współautor ministerialnego programu: Szkolenia dla osób w wieku 50+ z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości dietozależnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym).
 • Współautor:
  • materiałów i broszur edukacyjnych dla pacjentów z cukrzycą
  • szkoleń dla pacjentów oddziałów i poradni diabetologicznych.
  • cyklu szkoleń dla pielęgniarek diabetologicznych z zakresu edukacji dietetycznej pacjentów
 • Prelegent:
  • na Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica w latach 2012-2019
  • na Konferencji im. J. W. Grotta - Diabetologia oparta na faktach - Nowości w diabetologii w latach 2015-2019
  • w Healthy Ageing Research Centre Medical University of Lodz 2016
 • Badacz, kierownik badania:
  • „Wpływ stylu życia i poziomu wiedzy o cukrzycy na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia u pacjentów diabetologicznych.”
  • "Rola serotoniny, melatoniny i dopaminy w patogenezie zespołów hiperalimentacji i otyłości u kobiet w okresie pomenopauzalnym"
  • "Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości."
 • Członek:
  • Polskiego Towarzystwa Dietetyki
  • Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
  • Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
  • Tłumacz rozdziału podręcznika Width M, Reinhard T.: The Dietitian`s Essential Clinical Pocket Guide: Nutrition-Related Information.

Wybrane publikacje:

 • Ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Borkowska A, Loba M, Ciebiada M, Neuropsychiatry, 2018: 8(4), 1174-1181.
 • Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K. Kluch M, Łokieć K, Górska-Ciebiada M, Polski Merkuriusz Lekarski, 2018; XLV (265); 5-10.
 • IgG-zależna nadwrażliwość pokarmowa na produkty zbożowe u osób z zespołem jelita nadwrażliwego. Błońska A, Konrad P, Łokieć K, Chojnacki C, Chojnacki J, Żywienie człowieka i metabolizm, 2018, XLV, nr 1, 25-35.
 • Serotonina u kobiet z nadmierną masą ciała a ryzyko rozwoju cukrzycy. Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M. Diabetologia Praktyczna, 2018, 4 (A): 31-32.
 • Serum ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Saryusz-Wolska M, Borkowska A, Loba M, Ciebiada M. Diabetologia, 2017: 60, supl.1, S581, 1262
 • Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej. Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Assessment of the effectiveness of diet reducing weight gain in postmenopausal overweight women. Walecka-Kapica E, Łokieć L, Cezary Rudnicki C, Stec-Michalska K. United European Gastroenterol. 2016: V. 2, Suppl. 1 -, pos. P1630
 • Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości, 2016, rozprawa doktorska, promotor prof. K. Stec-Michalska
 • Łokieć K, Błońska A, Walecka-Kapica E, Stec-Michalska K.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością. Polski Merkuriusz Lekarski, 2016, XL(240): 362-368.
 • Łokieć K, Klupińska G, Chojnacki C, Walecka-Kapica E.: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, XXXVI(215): 307-310.
 • Błońska A, Walecka-Kapica E, Chojnacki C, Łokieć K.: Ocena zwyczajów żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci ze szkół podstawowych w mieście i na wsi. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2014, 41(3): 143-154.
 • Błońska A, Łokieć K, Walecka-Kapica E.: Alergia czy nietolerancja pokarmowa -  różnice i podobieństwa. Gastroenterologia Praktyczna, 2013, 5(1): 45-52.
 • Walecka-Kapica E, Łokieć K, Błońska A, Wachowska-Kelly P, Klupińska G.: Stan odżywienia a poziom hormonów płciowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2013, 9(3): 106-107.
 • Walecka-Kapica E, Stępień A, Wachowska-Kelly P, Łokieć K, Chojnacki C.: Wpływ serotoniny na nasilenie depresji i poziom lęku u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 2013, 9(3): 112 113.
 • Chojnacki C, Walecka-Kapica E,  Łokieć K, Pawłowicz M, Winczyk K, Chojnacki J, Klupińska G.: Influence of melatonin on symptoms of irritable bowel syndrome in postmenopausal women. Endokrynologia Polska, 2013, 64(2): 114-120.
mgr Zdzisława Kubicka

Kontakt:

 

mgr Zdzisława Kubicka

wykładowca

z.kubicka@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017-2018 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Samodzielny Publiczny ZOZ CSK UM w Łodzi ul. Pomorska 251
 • 2017-2016 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Centralny Szpital UM w Łodzi ul. Pomorska 251
 • 2016-2014 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM -Centralny Szpital Weteranów w Łodzi ul. Pomorska 251
 • 2012-nadal /nauczyciel/ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26
 • 2014-1985 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi ul. Drewnowska
 • 1985-1978 /fizjoterapeuta/ Oddział rehabilitacji/Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Tuszynie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia

 • ,,Diagnostyka medyczna w treningu" Łódź, Wrzesień 2018
 • ,,Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym" Łódź, 29.IX. 2016
 • ,,Porządek i przygoda. ARTETERAPIA w pedagogice, pracy pomocowej i resocjalizacji" Łódź, 23.IX. 2016
 • ,,Komunikowanie się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Łódź, 09.IX.2016
 • II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska Warszawa, 14-16.IV.2016
 • ,,Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży" Warszawa, 06-07. XI.2015
 • ICF - to się opłaca Łódź, 13.XII.2014
 • ICF - to się opłaca Łódź, 25.X.2014
 • Międzynarodowe XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Zamość, 11-13.IX.2014
 • ,,Rola rehabilitanta w poprawie jakości życia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu" Łódź, 21.II.2014
 • ,,Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej" Zduńska Wola, 14-15.I.2013, 28-29.I.2013; 11-12.II.2013, 25-26.II.2013; 05-06.XII.2012, 19-20.XII.2012
 • ,,Wykorzystanie oporu elastycznego w rehabilitacji" Łódź, 20.II.2013
 • ,,Kurs z Kinesiotapingu" Łódź, 11-12.XII.2012
 • ,,Kurs z Kinesiotapingu" Warszawa, 10-11.X.2012
 • VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź, 23-25.IX.2010
 • ,,Zasady terapii neurac1 (S-E-T)" Łódź, 23.IX.2010
 • ,,Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem" Łódź, 23.IX.2010
 • ,,Nordic Walking" Łódź, 23.IX.2010
 • Dyplom specjalisty masażu klasycznego i odnowy biologicznej, Łódź, 10.VII.2009
 • Dyplom instruktora gimnastyki korekcyjnej, Łódź, 30.VI.2009
 • VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź, 27-29.IX.2009
 • ,,Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży" Łódź, 22-23.III.2007
 • Uwarunkowania medyczne fizjoterapii, Załęcze Wielkie, 15-16.IX.2006
 • Specjalistyczne metody w rehabilitacji narządu ruchu, Załęcze Wielkie, 14-15.V.2005
 • 25.,, Rehabilitacja i opieka nad pacjentami przewlekle chorymi"  Łódź, 11-17.XII.2004
 • Kurs szkoleniowy pierwszego stopnia ,,Lasery w medycynie" Warszawa, 30.IX.2003
 • Rehabilitacja po urazach stawu skokowego i ścięgna Achillesa, Załęcze Wielkie, 27-28.IX.2003
 • Bolesny bark (diagnostyka kliniczna, obrazowa, leczenie i profilaktyka), Załęcze Wielkie, 28-29.IX.2002
 • Rehabilitacja po uszkodzeniach układu więzadłowego stawu kolanowego, Załęcze Wielkie, 13-14.X.2001
 • Kurs ,,Kompleksowa rehabilitacja dziecka ze złożoną niepełnosprawnością w aspekcie metod neurofizjologicznych", Zgierz, 09.IV.2000

Udział w konferencjach:

 • XIII Ogólnopolska Konferencja Masażu - Kwiecień 2019
 • Konferencja ,,Nowe horyzonty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie patologii barku", 23.032019
 • Konferencja ,,Patologia i leczenie schorzeń stawu skokowego", 13.05.2017
 • Konferencja ,,Polskie badanie środowiskowe osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w ramach międzynarodowego badania środowiskowego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (InSCI)", 6.04.2017
mgr Adrian Kwaśny

Kontakt:

 

mgr Adrian Kwaśny

wykładowca

a.kwasny@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie -  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2018 – obecnie – wykładowca w Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • 2018 – obecnie – dietetyk w CM La Vida
 • 2018 – obecnie – dietetyk w ZOZ Adamed

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • I Ogólnopolska Konferencja Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych – prace w komisji
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce” – wygłoszenie referatu na temat „Żywienie osób z chorobą Hashimoto – trendy, fakty i mity.”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Praca w szpitalu miejskim

 

Publikacje:

 • Wpływ otyłości na nadciśnienie tętnicze, Kwaśny A., Tomczyk A., Współczesna Dietetyka, 25/2019
 • Wybrane interakcje leków z żywnością u osób starszych. Kwaśny A., Kulczyński B., Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii, Nr 1(3)/201

Udział w konferencjach:

2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce”

2019 – Congressus Dietetica

2017 – Trends in Dietetics

2017 – Kurs Dietetyki Sportowej – Akademia Dietetyki Sportowej

2017 – Psychika a dietetyka

2015 – Congressus Dietetica

2014 – Congressus Dietetica

2013 – Congressus Dietetica

 

Zainteresowania badawcze:

dietetyka kliniczna, wspomaganie dietetyczne chorób autoimmunologicznych i dietozależnych, profilaktyka chorób sercowo - naczyniowych

mgr Leszek Pawski
mgr Przemysław Stano

Kontakt:

 

mgr Przemysław Stano

wykładowca

p.stano@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 01.11.2015-31.03.2017 dietetyk w przychodni Eskulap ul. Grobelna 8, 95-200 PABIANICE
 • 01.01.2017-30.06.2017 dietetyk w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 PABIANICE
 • 01.07.2017-obecnie kierownik działu żywienia w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 PABIANICE

Udział w konferencjach:

II ogólnopolska konferencja specjalistyczna – Pacjent z cukrzycą w gabinecie – Powikłania – listopad 2020 (online) - prelegent

I ogólnopolska konferencja specjalistyczna – Pacjent z cukrzycą w gabinecie -  Rany przewlekłe – listopad 2019 – prelegent

Zainteresowania badawcze:

Psychologiczne aspekty oraz wpływ na zmiany nowoczesnych metod wpływania w tym coaching

created by: Strony Internetowe Łódź