Poznaj nas bliżej...

Instytut Dietetyki

dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

dr Agnieszka Gutowska - Wyka

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

adiunkt/ Dyrektor Instytutu Dietetyki

a.gutowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 04.2020 – psycholog w Medical Magnus
 • 2019 - Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA” (od 2018 Członek „ALTERNATYWY”)
 • 2018 – nadal Dyrektor Instytutu Dietetyki w WSBiNoZ
 • 2017 – 09.2018 – Prodziekan ds. Dietetyki w WSBiNoZ
 • 2011- nadal – starszy wykładowca/ obecnie adiunkt w WSBiNoZ w Łodzi
 • 1998 – 2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi
 • 1999 do 2001 –psycholog w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”

 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”,

 • 2009 - – uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • 2007 - – uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi

 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową

 • 2004 - dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (rozprawa doktorska pt. „Psychologiczne wyznaczniki nadwagi u dzieci i młodzieży”)

 • 1999 – ukończyłam studia podyplomowe z Pedagogiki Twórczości w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś (red), PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 43 – 51
 • Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89
 • Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103
 • Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113
 • Edukacja rodziców jako ważny czynnik profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), LIFELONG LEARNING, Wyd. Naukowe WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 265- 273
 • Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193
 • „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33
 • Dziecko z nadwagą i otyłością podmiotem oddziaływań psychologicznych [w:] M. Wojciechowska (red), Wyzwania współczesnej pediatrii. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i położnych, Wyd. AHE w Łodzi , Łódź, 217-228

Zainteresowania badawcze:

 • psychodietetyka (psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości, a także innych zaburzeń odżywiania),
 • psychologiczne wyznaczniki zachowań jedzeniowych,
 • psychologia zdrowia,
 • psychologia stresu,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia wychowawcza
dr Marta Kamasińska

Kontakt:

 

dr Marta Kamasińska

adiunkt

m.kamasinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2011 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, wykładowca biofizyki, biologicznych podstaw funkcjonowania i rozwoju człowieka, nutrigenomiki;
 • Od 2017 IT Specialist w Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o.;
 • Od 2001 tłumacz na język angielski streszczeń i objaśnień do artykułów i książek naukowych, Uniwersytet Łódzki;
 • 2007 – 2017 International Baccalaureate biology teacher, nauczyciel chemii i przyrody w Szkole Europejskiej Gimnazjum – Liceum przy
  ul. Tuszyńskiej 31 w Łodzi;
 • 2013 – 2015 Biology teacher w Przedsiębiorstwie Informatyczno – Edukacyjnym „Altrasoft” S.C. Adam Cychner, Marta Cychner;
 • 2005 – 2007 Administrator Regionalnego Punktu Kontaktowego d.s. Programów Ramowych Unii Europejskiej w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi;
 • 2004 – 2005 asystent w Katedrze Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 09.2007 – 21.09.2007 Staż naukowy na Uniwersytecie w Camerino, Włochy, w ramach współpracy międzynarodowej (projekt NATO) i prezentacja wyników pracy badawczej,
 • 09.2007 – 11.09.2007 Udział w międzynarodowej konferencji w Turynie, Włochy, ”41st IUPAC World Chemistry Congress Chemistry Protecting Health, Nature Environment and Cultural Heritage” współfinansowany przez organizatorów kongresu
 • 06.2006–24.06.2006 Staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie w Mińsku, Białoruś i udział w konferencji “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belarussian Society for Photobiology and Biophysics
 • 08.2005–14.09.2005 Staż naukowy w Institute Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 05.2005–19.05.2005 Uczestnictwo w konferencji pt. : ”Amphiphiles and their aggregates in basic and applied science”, organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski,
 • 08.2004–18.09.2004 Staż naukowy w Institut Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,
 • 06.2004–17.06.2004 Udział w seminarium naukowym „Modelowanie molekularne – zastosowania i rozwój”, organizowanym przez Instytut Chemii i Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Współwykonawstwo projektu badawczego Fundacji Na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny „POLPHARMA” (tytuł projektu: „Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych i chorobie Alzheimera”), 2006 – 2008
 • Udział w programie badawczym prowadzonym w ramach polsko - greckiej umowy dwustronnej („Międzynarodowa umowa o współpracy naukowej i naukowo - technicznej z zagranicą na lata 2006 – 2007”)
 • Uczestnictwo w projekcie NATO (tytuł projektu: „Prion proteins and Alzheimer’s peptides: Molecular Studies”, nr projektu: NATO CBP. EAP.CLG 981 751), 2005 – 2007
 • Nagroda przyznana przez organizatorów konferencji w Turynie: Young Chemists Award pokrywająca część kosztów udziału w konferencji, 2007
 • Stypendium GRRI-D dla doktorantów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, 2006 – 2007
 • Studia w Niels Bohr Institutet na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Kopenhadze, 2003 – 2004.

Wybrane publikacje:

 • 2017 – Najnowsze metody regeneracji skóry z wykorzystaniem pola elektrycznego – Kosmetologia Estetyczna, Vol. 2, pp 173-175
 • 2005 – (współaut. B. Klajnert, M. Bryszewska) Use of a Spectrofluorimetric Metod to Monitor Changes of Human Serum Albumin Thermal Stability In the Presence of Polyamidoamine Dendrimers – Bielectrochemistry, Vol. 16, pp 149-152 (2006)
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, B. Klajnert, M. Bryszewska) Effect of Dendrimers on Pure Acetylcholinesterase Activity and Structure. Bioelectrochemistry, Vol. 68 (2006) 56 – 59
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk – Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly – lysine dendrimers and charged and neutral fluorescence probes – Journal of Fluorescence, Vol. 17, pp 73-79 (2007)
 • 2004 – (współaut.: K. Miłowska, M. Sadowska, A. Pękowska, E. Szczerkowska, T. Gabryelak, G. Brichon) Oddziaływanie ultradźwięków na erytrocyty ryb morskich i słodkowodnych w badaniach in vitro. [w „Ochrona zdrowia ryb – aktualne problemy”, red. A. K. Siwicki, J. Antychowicz, W. Szwed. Olsztyn. s. 278 – 279].
 • 2005 – (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) Cellular & Molecular Biology Letters, Vol. 10, 2005, Supplement, Wrocław, str. 69
 • 2005 – (współaut.: D. Shcharbin, M. Bryszewska) The FEBS Journal, Vol. 272, 2005, Supplement, Budapest, p. 375
 • 2005 - (współaut.: B. Klajnert, M. Bryszewska) MAF 9, 9th International Conference on Methods and Applications of Fluorescence spectroscopy, Imaging and Probes, Lisbon, p. 149
 • 2005 – (współaut.: Z. Lipkowska, M. Bryszewska) Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy – Abstract Book, Belgrade, p. 108
 • 2006 – (współaut.: D. Shcharbin, J. Janiszewska, Z. Urbanczyk-Lipkowska, M. Bryszewska) The interaction between polycationic poly-lysine dendrimers and charged and neutral fluorescent probes – “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belorussian Society for Photobiology and Biophysics, Minsk.

Zainteresowania badawcze:

 • Nutrigenomika;
 • Wpływ diety na choroby metaboliczne;
 • Biochemia;
 • Medycyna estetyczna.
Dr Paulina Konrad

Kontakt:

 

mgr Paulina Konrad

Wykładowca

p.konrad@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022- obecnie- ekspert ds. Badań Klinicznych w Rządowej Agencji Badań Medycznych
 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2018 – obecnie: asystent w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej w Łodzi
 • 2017 - obecnie: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej GASTRO w Łodzi
 • 2017-2019- dietetyk w Przedszkolu "Czarodziejska Akademia"  w Pabianicach
 • 2015-2017 właściciel Poradni Dietetycznej DIETOSTREFA

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – współpraca przy programie  edukacyjno-wychowawczego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” Program realizowany we współpracy z PODN w Pabianicach dla publicznych placówek (żłóbek, przedszkola)
 • 2019 – współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach od 2021 - koordynator merytoryczny projektu Enhancement of Clinical Nutrition and Dietetic Practice in Palestine (ECNAD)
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce” – wygłoszenie referatu na temat „Żywienie osób z limfocytarnym zapaleniem tarczycy"
 • Ukończone liczne szkolenia z zakresu Dietetyki Klinicznej.

Wybrane publikacje:

 • Chojnacki C., Popławski T., Konrad P., Fila M., Chojnacki J., Błasiak J.Serotonin Pathway of Tryptophan Metabolism in Small Intestinal Bacterial Overgrowth—A Pilot Study with Patients Diagnosed with Lactulose Hydrogen Breath Test and Treated with Rifaximin. J Clin. Med. 2021, 10, 2065.
 • Chojnacki C., Mikulska P., Knopik-Dabrowicz A., Konrad P. The role of intraepithelial lymphocytes in pathogenesis of small intestinal bacterial overgrowth syndrome. Pol. Merk. Lek. 2021
 • Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Anita Gąsiorowska, Cezary Rudnicki, Aleksandra Kaczka, Cezary Chojnacki. Ocena czynności tarczycy u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego.” Pol. Merk. Lek 2017
 • Chojnacki C., Konrad P., Chojnacki J., Błońska A., Kaczka A., Gąsiorowska A.: The effect of rifaximin treatment for small intestinal bacterial overgrowth on thyroid disorders, International Journal of Medical and Clinical Research, Bioinfo Publications, vol. 8, nr 2, 2017, s. 359-363
 • Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Anita Gąsiorowska, Cezary Rudnicki, Aleksandra Kaczka, Cezary Chojnacki. Therapeutic efficacy of amoxicillin and rifaximin in patients with small intestinal bacterial overgrowth and Helicobacter pylori infection. Gastroenterology review 3/2018 vol. 13
 • Konrad Paulina, Błońska Aleksandra: Rola czynników żywieniowych w prewencji i leczeniu przewlekłego limfocytowego zapalenia tarczycy, Postępy Żywienia Klinicznego, vol. 14, nr 2, 2018, s. 24-27
 • Mędrek-Socha Marta, Błońska Aleksandra, Konrad Paulina, Pawłowicz Monika, Chojnacki Jan, Zieliński Krzysztof, Chojnacki Cezary: Liczba limfocytów śródnabłonkowych w przewodzie pokarmowym u osób z IgG-zależną nietolerancja pokarmową, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 45, nr 270, 2018, s. 237-241.
 • Mędrek-Socha Marta, Chojnacki Jan, Śmigielskianusz, Konrad Paulina, Chojnacki Cezary: Changes of lipid profile of patients with asymptomatic and symptomatic Helicobacter pylori infection, Wiadomości Lekarskie, vol. 71, nr 8, 2018, s. 1467-1473
 • Konrad P, Mikulska P, Chojnacki C. Wartość testów oddechowych w diagnostyce rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Gastroenetrologia praktyczna. 1/2019
 • Chojnacki C, Konrad P, Mikulska P. Ocena wyników wodorowego testu oddechowego w różnych postaciach klinicznych przerostu bakteryjnego jelita cienkiego. Pol Merkur Lek. 2019; XLVI
 • Konrad P. Mikulska P, Chojnacki C. Wodorowe testy oddechowe w praktyce klinicznej. Gastroenterologia Praktyczna. 2019;XLV
 • Mikulska Paulina, Błońska Aleksandra, Konrad Paulina, Chojnacki Cezary: Przydatność wykonywania wodorowego testu oddechowego u osób IgG zależną nadwrażliwością na produkty zbożowe, Żywienie Człowieka i Metabolizm, vol. 46, nr 4, 2019, s. 329-337
 • Konrad P. Uporczywe wzdęcie – punkt widzenia dietetyka Persistent bloating – a dietician’s point of view. Gastroenterologia Praktyczna • 3/2020
 • Chojnacki Cezary, Konrad Paulina, Błońska Aleksandra: Intermittent fasting – kolejny ryzykowny trend żywieniowy czy dieta o udowodnionych podstawach naukowych?, Gastroenterologia Praktyczna, vol. 12, nr 2(47), 2020, s. 56-63
 • Mikulska Paulina, Chojnacki Jan, Stępień Agnieszka , Konrad Paulina, Chojnacki Cezary : Wpływ serotoniny na stan psychosomatyczny pacjentów z dyspepsją czynnościową, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 48, nr 283, 2020, s. 10-14
 • Chojnacki Cezary, Konrad Paulina, Błońska Aleksandra, Chojnacki Jan, Mędrek-Socha Marta: Usefulness of the hydrogen breath test in patients with functional dyspepsia, Przegląd Gastroenterologiczny, Polski Klub Trzustkowy, vol. 14, nr 4, 2020, s. 338-342, DOI:10.5114/pg.2020.92690
 • Chojnacki Cezary, Popławski Tomasz, Chojnacki Jan, Fila Michał, Konrad Paulina, Błasiak Janusz: Tryptophan Intake and Metabolism in Older Adults with Mood Disorders, Nutrients, vol. 12, nr 10, 2020, s. 1-11, DOI:10.3390/nu12103183
 • Chojnacki Cezary, Mędrek-Socha Marta , Konrad Paulina, Chojnacki Jan, Błońska Aleksandra : The value of melatonin supplementation in postmenopausal women with Helicobacter pylori‑associated dyspepsia, BMC Womens Health, vol. 20, nr 1, 2020, s. 1-6, DOI:10.1186/s12905-020-01117-z
 • Chojnacki C., Popławski T., Błasiak J., Fila M., Konrad P., Chojnacki J.: Altered dopamine signalling in chronic epigastric pain syndrome, Journal of Physiology and Pharmacology, vol. 71, nr 6, 2020, s. 1-7, DOI:10.26402/jpp.2020.6.05
dr n. med. Katarzyna Łokieć

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Łokieć

adiunkt

k.lokiec@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2017 – obecnie: asystent w Zakładzie Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • 2014 - obecnie: dietetyk w Centralnym Szpitalu Klinicznym, Centrum Kliniczno - Dydaktycznym w Łodzi, Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
 • 2016 - obecnie: dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • 2012 - obecnie: dietetyk w Med - Gastr Centrum Medycznym w Łodzi,
 • 2014 – 2015: dietetyk w AnMa Centrum Dietetyki w Łodzi,
 • 2013 – 2015: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej Gastro w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Autor projektu badawczego: Wpływ stylu życia i poziomu wiedzy o cukrzycy na ryzyko pogorszenia stanu zdrowia u pacjentów diabetologicznych.
 • Współautor ministerialnego programu: Szkolenia dla osób w wieku 50+ z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości dietozależnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym).
 • Prelegent w Healthy Ageing Research Centre Medical University of Lodz
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
 • Współautor:
 • materiałów i broszur edukacyjnych dla pacjentów z cukrzycą,
 • szkoleń dla pacjentów oddziałów i poradni diabetologicznych,
 • cyklu szkoleń dla pielęgniarek diabetologicznych z zakresu edukacji dietetycznej pacjentów.

Wybrane publikacje:

 • Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Borkowska A, Loba M, Łokieć K, Ciebiada M: Ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment., Neuropsychiatry, 2018: 8(4), 1174-1181.
 • Kluch M, Łokieć K: Wpływ diety wegetariańskiej na INR u pacjentki leczonej antykoagulantami. Przypadki Med pl: 2018, 108, s. 586-590.
 • Kluch M, Górska-Ciebiada M, Łokieć K: Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K., Polski Merkuriusz Lekarski, 2018; XLV (265); 5-10.
 • Błońska A, Konrad P, Łokieć K, Chojnacki C, Chojnacki J.: IgG-zależna nadwrażliwość pokarmowa na produkty zbożowe u osób z zespołem jelita nadwrażliwego. Żywienie człowieka i metabolizm, 2018, XLV, nr 1, 25-35.
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M.: Serotonina u kobiet z nadmierną masą ciała a ryzyko rozwoju cukrzycy.. Diabetologia Praktyczna, 2018, 4 (A): 31-32.
 • Górska-Ciebiada M, Cypryk K, Saryusz-Wolska M, Borkowska A, Loba M, Łokieć K, Ciebiada M. Serum ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment. Diabetologia, 2017: 60, supl.1, S581, 1262.
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M: Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej.. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M.: Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Łokieć K, Loba M, Walecka-Kapica E, Górska-Ciebiada M: Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej.. Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017: T. 8, nr. 4, s. 171-176.
 • Loba M, Szymczyk K, Łokieć K, Loba P, Górska-Ciebiada M.: Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii do oceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych. Clin. Diab: 2017 : Vol. 6, supl. B, s. 1, U2
 • Łokieć K, Walecka-Kapica E, Rudnicki C, Stec-Michalska K.: Assessement of efectiveness of diet reducing weight gain in potmenopausal overweight women. United European Gastroenterology Journal, 2016, 4 (5S), A712.
 • Łokieć K, Błońska A, Walecka-Kapica E, Stec-Michalska K.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na stężenie hormonów płciowych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z nadwagą i otyłością. Polski Merkuriusz Lekarski, 2016, XL(240): 362-368.
 • Łokieć K, Klupińska G, Chojnacki C, Walecka-Kapica E.: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zaparciową i biegunkową postacią zespołu jelita nadwrażliwego. Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, XXXVI(215): 307-310.
 • Błońska A, Walecka-Kapica E, Chojnacki C, Łokieć K.: Ocena zwyczajów żywieniowych oraz stanu odżywienia dzieci ze szkół podstawowych w mieście i na wsi. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2014, 41(3): 143-154.

Zainteresowania badawcze:

 • diabetologia
 • choroby metaboliczne
 • gastrologia
 • choroby autoimmunologiczne
 • obesitologia
 • geriatria
dr Ewa Macierzyńska – Piotrowska

Kontakt:

 e.macierzynska@wsbinoz.pl

dr Ewa Macierzyńska – Piotrowska

adiunkt

Przebieg kariery zawodowej:

 • 06.2016 - obecnie: Polwet-Centrowet Sp. Z o.o. Łask, ul. M. Konopnickiej 21 – stanowisko: kierownik laboratorium
 • 1.07.2015 - 31.05.2016: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych, Łódź, ul. Mazowiecka 4/6 – stanowisko: badacz
 • 01.02.2015 - 30.06.2015: praca badawcza w ramach projektów: "Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej"- (NCN); "Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego"- (MNiSW)
 • 1.10.2009 - 31.01.2015: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej, Łódź, ul. Banacha 12/16 – stanowisko: adiunkt
 • 01.10.2010 – 30.09.2019: Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, ul. Wileńska 53/55 - stanowisko: wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 

 • Promotor pomocniczy pracy doktorskiej realizowanej w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
 • Projekt badawczy nr RPLD.01.02.02-10-0029/18-00; 01.01.2019-31.01.2021- „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania” – specjalista - - Projekt badawczy nr RPLD.01.02.02-10-0005/16-00; 01.09.2016-31.08.2018- „Opracowanie bioaktywnego preparatu pofermentacyjnego w formie płynnej do podawania w wodzie pitnej dla kurcząt rzeźnych” – główny wykonawca
 • 1.07.2015 - 31.05.2016 - Healthy Ageing Research Centre (HARC) FP7 RegPot Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 7 temat badawczy: Rola integryn w modulacji procesów związanych ze starzeniem się komórek śródbłonka naczyniowego – badacz
 • 2013-2015 - "Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej" (NCN) – wykonawca
 • 2013-2015 - "Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego" (MNiSW) - wykonawca 2007/2008 - grant - -----N30101732/0951, Charakterystyka funkcjonalna przezbłonowego układu redoks wybranych komórek eukariotycznych (PROMOTORSKI) - wykładowca

Wybrane publikacje:

 

 • Wojtala M, Macierzyńska-Piotrowska E, Rybaczek D, Pirola L, Balcerczyk A., Pharmacological and transcriptional inhibition of the G9a histone methyltransferase suppresses proliferation and modulates redox homeostasis in human microvascular endothelial cells. Pharmacol Res. 2018 Feb;128:252-263. MNiSW (2013-2016) = 40 IF = 5,574
 • Balcerczyk A, Gajewska A, Macierzyńska-Piotrowska E, Pawelczyk T, Bartosz G and Szemraj J, Enhanced Antioxidant Capacity and Anti-Ageing Biomarkers after Diet Micronutrient Supplementation. Molecules 2014, 19(9), 14794-14808
 • Lewinska A, Macierzynska E, Grzelak A, Bartosz G, A genetic analysis of nitric oxidemediated signaling during chronological aging in the yeast. Biogerontology. 2011 Aug;12(4):309-20. doi: 10.1007/s10522-011-9329-4. Epub 2011 Mar 19
 • Grzelak A, Kruszewski M, Macierzyńska E, Piotrowski Ł, Pułaski Ł, Rychlik B, Bartosz G., The effects of superoxide dismutase knockout on the oxidative stress parameters and survival of mouse erythrocytes. Cell Mol Biol Lett. 2009
 • Macierzyńska E, Grzelak A, Bartosz G., The effect of growth medium on the antioxidant defense of Saccharomyces cerevisiae. Cell Mol Biol Lett. 2007 Sep;12(3):448-56. doi: 10.2478/s11658-007-0017-y. Epub 2007 May 10
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G., Accumulation of oxidative damage during replicative aging of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Exp Gerontol. 2006 Sep;41(9):813-8. Epub 2006 Aug 7
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G., Melatonin does not react rapidly with hydrogen peroxide. Free Radic Res. 2004 Nov;38(11):1155-8
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G. Melatonin does not react rapidly

Zainteresowania badawcze:

Biotechnologia, bakteriocyny, bakterie LAB

dr Anna Merecz-Sadowska

Kontakt:

 

dr Anna Merecz-Sadowska

adiunkt

a.merecz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie adiunkt, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 • 2017 – obecnie wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2013 – 2018 asystent, Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2014 – 2015 wykładowca, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2009 - 2015 doktor nauk medycznych, Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Oddział Fizjoterapii Wydziału Wojskowo Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2004 - 2009 magister biologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek: biologia

Wybrane publikacje:

 • W przygotowaniu: Bioarchitecture in the human right coronary artery.
 • Zielinska-Blizniewska, P. Sitarek, A. Merecz-Sadowska, K. Malinowska, K. Zajdel, M. Jablonska, T. Sliwinski, R.Zajdel. Plant Extracts and Reactive Oxygen Species as Two Counteracting Agents with Anti- and Pro-Obesity Properties. Int J Mol Sci 2019; 20: 4556.
 • Skoczyńska, B. Pasterniak, M. Małecka, U. Krajewska, M. Mirowski, A. Merecz-Sadowska, B.T. Karwowski, J. Kusz, E. Budzisz. The cytotoxic effect of Ru(II)complexes with 5-(2-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-(2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid methyl ester:Synthesis, X-ray structure and DNA damage potential. Polyhedron 2019; 169: 228-238.
 • Malinowska, A. Klimczak, M. Możdżan, R. Modranka, K. Śmigiel, P. Piątkowski, A. Merecz-Sadowska, Ł. Skowerski, R. Zajdel, T. Levadna, H. Zielińska-Bliźniewska, W. Tomaszewski. The role of hyaluronic acid in selected diseases. Med Sport 2018; 34: 197-212.
 • Merecz-Sadowska, A. Marusińska, B.T. Karwowski. The contents of biological active substances and antioxidant activity in coffee depending on brewing method. Pol J Natur Sci 2018; 33: 267-284.
 • A Merecz-Sadowska, K. Malinowska, R. Modranka, K. Śmigiel, P. Piątkowski, Ł. Skowerski, R. Zajdel. the effect of diet with low carbohydrate content and high fat content on the human organism, body composition and exercise capacity in athletes. Med Sport 2017; 33: 239-248.
 • Szumilak, M. Gałdyszyńska, K. Domińska, I. Bąk-Sypień, A. Merecz-Sadowska, A. Stańczak, B.T. Karwowski, A.W. Piastowska-Ciesielska. Synthesis, Biological Activity and Preliminary in Silico ADMET Screening of Polyamine Conjugates with Bicyclic Systems. Molecules 2017; 22(5)
 • Czarny, A. Merecz-Sadowska, K. Majchrzak, M. Jabłkowski, J. Szemraj, T. Śliwiński, B. Karwowski. The influence of hepatitis C virus therapy on the DNA base excision repair system of peripheral blood mononuclear cells. DNA Cell Biol. 2017; 36(7):535-540
 • M. Szumilak, A. Merecz, M. Stręk, A. Stańczak, T.W. Inglot, B.T. Karwowski. DNA Interaction Studies of Selected Polyamine Conjugates. Int. J. Mol. Sci. 2016; 17(9):1560-1576

Udział w konferencjach:

 • Odmiany anatomiczne w praktyce klinicznej, Collegium Anatomicum, 13-14 kwietnia 2019 Warszawa
 • Konferencja Neuronus 2015 Kraków, 17.04.2015.
 • XIX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, 17-19 września 2015 Świnoujście

Zainteresowania badawcze:

 • Stres oksydacyjny oraz ochrona przed niekorzystnymi skutkami oddziaływania reaktywnych form tlenu ze strukturami komórki, procesy starzenia się, apoptoza, naprawa DNA
 • Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, metody ich badania oraz wpływ na komórki
 • Choroby cywilizacyjne – patomechanizmy otyłości
 • Anatomia człowieka
dr Roman Modranka

Kontakt:

 

dr Roman Modranka

dr nauk farmaceutycznych

r.modranka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2013-obecnie, adiunkt, Katedra Kosmetologii, Społeczna Akademia Nauk
 • 2013-obecnie, adiunkt, Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2009–2010, starszy wykładowca, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2004-2005, Roczny kontrakt naukowy, Oakland University, Rochester, USA 2004-2005
 • 1999–2009, adiunkt, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1998–1999, asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1979–1998, pracowik naukowo-techniczny, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, (Akademia Medyczna) Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2004-2005 Kontrakt naukowy Chemistry Depertment Okland University (USA)
 • 1996 doktor nauk farmaceutycznych,
 • 1974-1979 magister chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii,
 • 1969-1974 Technikum Chemiczne w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • 2019, Artykuł: Rola i i wykorzystanie olejków eterycznych i ich składników jako substancji czynnych w produktach kosmetycznych wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2019, Artykuł: Rola konserwantów w Kosmetykach-wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2018, Artykuł: The role of hyaluronic acid in selected diseases, Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © Medsportpress, 2018; 4(4); Vol. 34, 197-212 DOI: 10.5604/01.3001.0012.8459   Katarzyna Malinowska, Alicja Klimczak, Marcin Możdżan),  Roman Modranka, Karolina Śmigiel), Paweł Piątkowski, Anna Merecz-Sadowska,  Łukasz Skowerski, Radosław Zajdel, Tetiana Levadna, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Wiesław Tomaszewski
 •  2009 Artykuł Aktywność biologiczna - in vitro nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II), Pol. Merk. Lek., XXVI (151), 2009, ss.52. Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicka M., Kędziora J., Klimczak A., M. Rutkowski
 •  2017 Artykuł Wpływ diety o niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu na organizm, skład ciała oraz zdolności wysiłkowe u sportowców’, Medycyna Sportowa, 33 (4): 239-248; 2017 8. A. Merecz-Sadowska,   K. Malinowska,   R. Modranka,   K. Śmigiel,   P. Piątkowski,   Ł. Skowerski,   R. Zajdel
 • 2016 Artykuł Ocena aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w krwinkach czerwonych jako czynnika ryzyka w nowotworach jamy ustnej”, Journal of Health Study and Medicine,  1, 5-16, 2016 K. Malinowska, A. Morawiec–Sztandera, I. Majsterek,D. Kaczmarczyk, R. Modranka, M. Majczyk, J. Błaszczyk
 • 2016 Artykuł„Życie i zdrowie kobiet na przełomie XIX i XX wieku.” Life and health of women at the turn of 19th and 20th centuries” Journal of Health Study and Medicine,  1, 73-89, 2016 A. Klimczak, K. Malinowska, R. Modranka
 • 2016 Artykuł „Nutrition of elderly people diagnosed with type 2 diabetes”, Journal of Health Study and Medicine,  4, 85-97, 2016 K. Malinowska, A. Bocian, R. Modranka, I. Majsterek

Udział w konferencjach:

Prowadzenie szkolenia pt. „Dermokosmetyki” 2018

Zainteresowania badawcze:

 • Współczesne koncepcje rozwoju chemii kosmetycznej, innowacyjne preparaty kosmetyczne
 • Wpływ aktywnych składników kosmetyków na  procesy biochemiczne, wewnątrzkomórkowe
 • Nowe tendencje w projektowaniu kosmetyków
dr Ewa Nowacka

Kontakt:

 

dr n. przyr. Ewa Nowacka

adiunkt

e.nowacka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2014 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2009 – 2014 starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2011 starszy wykładowca w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii  Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1982 – 1994 adiunkt w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w realizacji między innymi:

 • umowy polsko-amerykańska PL-83-480 z decyzją nr MZ/HHS-90-24 II FMC, okres realizacji: 1990- 1994 nt.: Poziom żelaza u kobiet w wieku rozrodczym w Polsce: oszacowanie poziomu żelaza u matki i dziecka.
 • projektu nt. Kreowania postaw i zachowań negujących palenie tytoniu w środowisku szkoły średniej. PT/113/2000, Instytut Onkologii w Warszawie.
 • umowy zawartej z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie: Opracowanie wytycznych do oceny stanu zdrowia dzieci wiejskich z uwzględnieniem warunków środowiskowych, okres realizacji 1986-1990.

Uczestniczyłam w realizacji prac statutowych w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat:

 • Oceny stanu odżywienia i wyżywienia dzieci i kobiet w wieku rozrodczym.
 • Identyfikacji i oceny uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych populacji.

Wybrane publikacje:

 • Nowacka, M. Łaszek, A. F. Szatko: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Problemy higieny i Epidemiologii, 2011, 92(1),114-119.
 • Nowacka, M. Łaszek, A. Gawron-Skarbek, F. Szatko Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3), 461-465.
 • Zimna-Walendzik E., Grzybowski A., Nowacka E., Paradowska – Stankiewicz I.: Aktywność rekreacyjno – sportowa młodzieży szkolnej, w  pracy zbiorowej nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Wyd Promocyjne Albatros, Szczecin 2006.
 • Nowacka E., Grzybowski A., Topola J.: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Problemy Higieny, 2001, 73, 133-137.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Topola J.: Sposób żywienia a wykształcenie łódzkich kobiet ciężarnych. Bromat. Chem. Toksykol. 2000, 33, 3, 221-226.
 • Świtoniak T., Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Lipecka K.: Żywienie wybranych grup kobiet z uwzględnieniem zróżnicowanego stanu fizjologicznego. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32,1, 63-68.
 • Zimna-Walendzik E., Nowacka E., Rafalski H.: Oszacowanie stanu żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Pol. Merk. Lek. 1997, 2, 9, 1-4.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Rafalski H., Topola J.: Oszacowanie zapasów żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Wiad. Lek. 1997, L, 7-9, 184-189.

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce, 4.04.2019, Łódź.
 • Konferencja: Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka, 9 – 10.09.2017, Rzeszów.
 • Konferencja: Ekologia konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych, 5 – 6. 03.2015 Wrocław.
 • W latach 2015 – 2016 uczestniczyłam w corocznych konferencjach szkoleniowych „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej” , Gródek n/Dunajcem.

Zainteresowania badawcze:

 • Ocena sposobu żywienia i jego uwarunkowania
 • Jakość zdrowotna żywności
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne
dr Anna Sztekmiller-Szymańska

Kontakt:

 

dr inż. Anna Sztekmiller- Szymańska

adiunkt

a.sztekmiller@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od październik 2021 - obecnie - opiekun Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2011 – obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • Od wrzesień 2018 Konsultant dietetyczny w Szkolnej Kampanii promującej zdrowe odżywianie w SP nr 193 w Łodzi
 • Od Maj 2018 – dietetyk w NZOZ MEDICUS  A.T. SP zoo w Łodzi
 • od X 2011 - obecnie  Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Dietetyka poziom licencjat i studia II stopnia
 • od X 2016 - obecnie  - Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka
 • V 2011-IX 2015 Pełnomocnik v-ce Kanclerza ds. Dietetyki WSBiNoZ
 • luty–maj 2015 konsultant dietetyczny w firmie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym (restauracja z cateringiem dietetycznym)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 05.2019 Przeprowadzenie warsztatów dietetycznych z obcokrajowcami podczas spotkania projektowego EXPERTISE, zorganizowanego przez Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych, w siedzibie WSBiNoZ;
 • 05.2019 opieka merytoryczna podczas przygotowywania zdrowych przekąsek i koktajli podczas „Warsztatów zdrowia" zorganizowanych w siedzibie uczelni przez Samorząd Studentów, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przygotowali akcję "Oddawania krwi".
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie LIGHT.GEN Living Healthy Through Generations , współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie WITH.CH Wise Teacher Healthy Child,  współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • IX 2011- X 2013 Koordynator Projektu „„EDUKACJA DLA ZDROWIA – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Wybrane publikacje:

1/2014 Medyk przy kawie „Fakty i mity nt zdrowe żywienia, periodyk uczelniany WSBiNoZ

2/2015 Medyk przy kawie: „Dania do zabrania” periodyk uczelniany WSBiNoZ

2015, Broszury z przepisami kulinarnymi WSBiNoZ.- „Mini książka kucharska” WSBiNoZ

Udział w konferencjach:

 • 06.06.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolska Konferencja Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych – udział w Komisji w Moduł I „Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”,
 • 04.04.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE, wystąpienie na temat „Mindfull eating”

Zainteresowania badawcze:

 • Technologia żywności i żywienia.
 • Dietetyka.
 • Biotechnologia.
dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

Dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

adiunkt

k.wielemborek@wsbinoz.pl 

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2018 adiunkt, Zakład Koordynowanej Opieki UM w Łodzi, Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Rodzinnego
 • Od 2015-2018 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • Od 2006- X.2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi starszy specjalista do spraw obsługi nauki i dydaktyki, zakład medycyny zapobiegawczej i sportowej
 • Od 2006-2018 CSK poradnia prewencji chorób układy krążenia i metabolicznych, poradnia sportowo-lekarska, dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej – pielęgniarka ul Pomorska 251
 • Od 2008-nadal  wykonywanie prac organizacyjno-zarządzających, medyczno-administracyjnych i koordynujących w NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk ul. Wschodnia 41
 • Od 2002 ZDZ w Łodzi ul. Łąkowa 4- wykładowca

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • 2002 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • 2002 mgr pielęgniarstwa UM w Łodzi
 • 2006 dr n med. UM w Łodzi w zakresie medycyny, specjalność: fizjologia wysiłku fizycznego
 • 2016 kurs dokształcający z dietetyki w Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • 2016 szkolenie z zakresu konflikty w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2016 kurs specjalistyczny z wywiadu i  badań fizykalnych
 • 2016 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz II
 • 2017 szkolenie metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych
 • 2019 kurs specjalistyczny RKO
 • 2019 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz I
 • 2019 kurs wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
 • 2019 kurs trenera symulacji medycznych
 • 2019 specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego (w trakcie)
 • 2020 studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia
 • 2020 kurs wykonywania testów skórnych w trakcie
 • 2020 szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • 2019-2020 udział w projektach ICNP, CitizenAct- Senior Citizens , Actors in Healthy Living with Digital Tools

 

Wybrane publikacje:

Evaluation of the workload of nurses caring for patients with congenital diaphragmatic hernia in a neonatal intensive care unit, according to the TISS-28 and NEMS scales Paulina Szydłowska-Pawlak1,2,A,B,C,D, Aleksandra Matczak2,B, Barbara Librowska1,E, Elżbieta Zdżalik1,E, Dorota Kilańska1,C,E,F, Katarzyna Wielemborek-Musiał1,C,E Problem y Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): Katarzyna Wielemborek-Musiał, Katarzyna Szmigielska, Joanna Leszczyńska, Anna Jegier. Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults.2016; : Biomed Res. Int

Udział w konferencjach:

 • 2007/2008 koordynowanie i udział w realizacji I i II części Ogólnopolskiego Programu Prewencji Chorób Układu Krążenia POLKARD, Ministerstwa Zdrowia na terenie Łodzi, oraz w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
 • 2008-2009 udział w Programie POLKARD SENIOR w Klinice Geriatrii UM w Łodzi
 • 2016 Konferencja Medycyna Sportowa, Nadciśnienia Tętniczego, Kardiologiczna
 • 2019 udział w wdrażaniu dokumentacji ICNP
 • 2019 Konferencja Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy

Zainteresowania badawcze:

Medycyna sportowa, dietetyka, pielęgniarstwo rodzinne, medycyna rodzinna, prewencja chorób niezakaźnych.

dr Aneta Wiktorek-Smagur

Kontakt:

 

dr Aneta Wiktorek-Smagur

adiunkt

a.wiktorek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie – Adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu,  Łódź
 • 2016 – obecnie – Krajowy Koordynator ds. Metod Badawczych, OECD
 • 2012 – obecnie – Inspektor Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 Nowe prawo kosmetyczne, Eurocon, Warszawa
 • 2018 Postconference workshop on In Vitro Toxicology, ESTIV, Berlin
 • 2017 Applied in vitro toxicology course, Luxembourg
 • 2017 Biocompability of Medical Devices, Stuttgart, Niemcy
 • 2015 11 Summer School on toxic Compounds in the Environment, Brno, Czech Republic
 • 2013 Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych, Centrum Edukacji
 • 2013 Good Laboratory Practice, The Center for Professional Advancement, Amsterdam, Holandia
 • 2012 Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Certyfikat PRINCE2 Foundation
 • 2011 – 2013 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zawodowe studia podyplomowe, Analityka Medyczna (nr 17931 - KIDL)
 • 2000 – 2005 Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Stacjonarne Studium Doktoranckie Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii, Doktor biologii, specjalność: biotechnologia
 • 2004 –2005 Uniwersytet Łódzki, University of Texas, Austin MSSTC (Master of Science in Science and Technology Commercialization)
 • 2003 – 2004 Podyplomowe Studia Europejskie, Ośrodek Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego (ukończone z wyróżnieniem)

Wybrane publikacje:

 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk: Transformation of Arabidopsis Thaliana– a little weed with a thousand faces. Arabidopsis Thaliana: Cultivation, Life Cycle and Functional Genomics, Edited by Adriano Sofo, 01/2015; Nova Science Publishers., ISBN: 978-1-63482-152-0
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Piotr Luchniak, Andrzej K. Kononowicz: Green Way of Biomedicine - How to Force Plants to Produce New Important Proteins? Transgenic Plants - Advances and Limitations, 03/2012; ISBN: 978-953-51-0181-9
 • Journal Publications
 • Izabela Grzegorczyk-Karolak, Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka: An Untapped Resource in the Spotlight of Medicinal Biotechnology: The Genus Scutellaria. Current Pharmaceutical Biotechnology 2018; 19:358-371.
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Aneta Wiktorek-Smagur, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Justyna Gatkowska, Andrzej K. Kononowicz: The pharmaceutics from the foreign empire: the molecular pharming of the prokaryotic staphylokinase in Arabidopsis thaliana plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology 07/2016; 32(7):1-15.
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Tomasz Kowalczyk, Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Kononowicz AK: Phaseolus vulgaris - Recalcitrant potential. Biotechnology Advances 11/2014; 32(7):1205–1215.
 • Aneta Wiktorek-Smagur: Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn Biura do Spraw Substancji Chemicznych, 04/2012: 2–14.
 • Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Andrzej K Kononowicz: Expression of recombinant staphylokinase, a fibrin-specific plasminogen activator of bacterial origin, in potato (Solanum tuberosum L.) plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 03/2012; 28(3):1115–1123.
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Geszberg, Piotr Łuchniak, Tomasz Kowalczyk, Andrzej K. Kononowicz: Expression of a staphylokinase, a thrombolytic agent in Arabidopsis thaliana. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 01/2011; 27(27):1341–1347

Udział w konferencjach:

 • 2019 14 OECD Training Course for GLP Inspectors in Cape Town, OECD, South Africa
 • 2018 20 International Congress on In Vitro Toxicology, ESTIV, Berlin
 • 2017 13 OECD Training Course for GLP Inspectors in Kraków, OECD, Poland, Organizator
 • 2017 Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej - 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego, Warszawa
 • 2015 12 OECD Training Course for GLP Inspectors in Hyderabad, Indie

Zainteresowania badawcze:

Metody alternatywne stosowane w toksykologii, Plant Biotechnology, Gene Expression, Molecular Biology, Plant Genetics, Diagnostic Methods, Genetic Toxicology, Cell Culture, Medical Technology, Toxicology, Molecular Genetics

dr Natalia Wittek-Smorąg

Kontakt:

 

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

Opiekun Koła Naukowego "Młodych dietetyków"

adiunkt

 

n.wittek@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 020 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • Od 2019 - specjalista PODNiDM w Pabianicach
 • 2018 – koordynator merytoryczny studiów podyplomowych WSBiNoZ: Dietetyka z elementami obesitologii
 • 2018- 2021  – opiekun Samorządu Studenckiego WSBiNoZ
 • Od 2017 - opiekun koła naukowego „Młodych Dietetyków” WSBiNoZ
 • Od 2010 - Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych (PTDL)
 • Od 1.09.2010 – starszy asystent w specjalistycznym laboratorium medycznym „APC -Analizy Medyczne”
 • Od 01.10.2009 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2004 – 2008: doktorant w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi; 2008 – uzyskanie tytułu naukowego: doktor nauk medycznych

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2020 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

 • 2019 – współrealizacja pilotażowego programu  edukacyjno-wychowawczego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” Program realizowany we współpracy z PODN w Pabianicach dla publicznych placówek (żłóbek, przedszkola)

 • 2018 – otrzymanie wyróżnienia z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Dyplom za wzorową pracę”; Załącznik nr 3 do uchwały 143/IV/2018

 • 2015 - udział w projekcie: „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej” organizowanym w ramach europejskiego projektu edukacyjnego GUIDE – Guidelines for teacher working with students with medium – light cognitive impairments”. Wykład.

 • 2012 - udział w projekcie: „Edukacja dla zdrowia – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany przez WSBiNoZ w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykładowca.

 • 2011 – współpraca z Agencją Rynku Rolnego w Łodzi, w projekcie „Lekcje zdrowia” prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie woj. łódzkiego

 • 2010 – certyfikat  Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym nadanym przez PCBC

 • 2008 - tytuł doktora nauk medycznych – Zakład Patofizjologii i Immunopatologii Wysiłku UM,  promotor: prof. UM dr hab. n. med. Ewa Majewska

 • 2004-2008 - udział w projekcie badawczym „Rola cystatyny C jako immunomodulatora i markera niewydolności nerek”. Projekt realizowany na UM w Łodzi, finansowany przez KBN

 • 2004 - tytuł magistra –  Zakład Biochemii Farmaceutycznej UM,  promotor: prof. UM dr hab. Barbara Kostka

Wybrane publikacje:

 • Pazura, J. Szumigaj, N. Wittek-Smorąg. Diety pudełkowe z punktu widzenia konsumenta. Food Forum nr 2, kwiecień 2021, str – 105-108
 • Majewska, N. Wittek, J. Rysz, Z. Baj. „The influence of uremic high cystatin C concentration on neutrophil apoptosis and selected neutrophil functions isolated from health subjects.” Med Sci Monit 2012; 18(11):CR667-673
 • Wittek, E.  Majewska. „ Cystatyna C – immunomodulator procesów odpornościowych.” Przegląd Lekarski, 2010, 67 (7): 484-87
 • Głowacka, N. Wittek, A. Bednarek-Gejo, E. Tyczkowska-Sieroń, A. Bartoszko-Tyczkowska, D. Trojanowska, A. Budak.” Ocena wpływu olejku pichtowego na aktywność enzymów hydrolitycznych wybranych szczepów Candida albicans.” Mikologia Lekarska, 2009, 16(4):220-223

Udział w konferencjach:

 • 06.2021 - II Ogólnopolska Konferencja „PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH ” – ORGANIZATOR

 • 20-21.09.2019 – konferencja naukowo-szkoleniowa - „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia" – org. PTDL, słuchacz

 • 06.2019 - I Ogólnopolska Konferencja „PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH ” - ORGANIZATOR

 • 04.2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE” – org.  WSBiNoZ, prelegent

 • 10-12.05.2018 – Wiosenna Szkoła Immunologii; Mortęgi; org. Euroimmun; słuchacz

 • 10-12.09.2015 - konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz

 • 10-11. 04.2015 – V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki w Łodzi – prezentacja plakatu „Zasady stosowania diety ketogennej i dzieci chorych na epilepsję”, org. UM w Łodzi

 • 16-17.05. 2013 – konferencja „Poznańskie dni cytometrii i immunopatologii” org. UM w Poznaniu – prelegent

 • 20-22.09.2012 – konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz

 • 05-02.06.2012- „Wiosenna szkoła immunologii” org. Euroimmun Polska , słuchacz

 • 28-30.05.2010 – III Międzynarodowa konferencja naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich”, org. WSBiNoZ, prelegent

 • 5-6.04.2007 – Międzynarodowa Medyczna Konferencja Naukowa, Vinnitsja, Ukraina, prelegent, wyróżnienie Iº (stopnia)

Zainteresowania badawcze:

diagnostyka laboratoryjna, immunologia, dietetyka

dr Andrzej Zbonikowski

Kontakt:

 

dr Andrzej Zbonikowski

Wykładowca

a.zbonikowski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1997 r. do dziś - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (adiunkt)
 • 2018 r. - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi (psycholog/doradca zawodowy)
 • 2004 - 2015 r. - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Łodzi (psycholog/doradca zawodowy)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Od 2017 r. - Pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery
 • Od 2014 r.  do dziś  - opiekun naukowy nad Psychologiczną Akademią Filmową (Łódzki Dom Kultury - Kino Przytulne).
 • Od 1999 r. do dziś - autor /współautor licznych programów kształcenia podyplomowego nauczycieli i doradców zawodowych

Wybrane publikacje:

 • Zbonikowski A. (2019). Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania przedsiębiorczości uczących się dorosłych. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 1(28).
 • Zbonikowski A. (2018). Ryzyko jako współczesny wymiar decyzji edukacyjno-zawodowych młodzieży. Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, 2(27).
 • Zbonikowski A. (2016). Zjawisko gerotranscendencji jako perspektywa rozwoju w późnej dorosłości i źródło wyzwań dla edukacji seniorów. (W:) V. Tanaś, W. Welskop, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Łódź: Wyd. WSBiNoZ, s.s. 677-685.
 • Zbonikowski A. (2015). Samoaktualizacja człowieka dorosłego - w świetle neopsychoanalizy. (W:) E. Woźnicka (red.), Oświata dorosłych - inspiracje i wyzwania. Seria: Biblioteka Edukacji Dorosłych. Warszawa-Łódź: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, s.s. 129-140.
 • Woźnicka E., Zbonikowski A. (red.) (2011). Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Łódź: Wyd. AHE; s.s. 212.
 • Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A., Modrzejewska D. (red.) (2010).  Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Warszawa: Wyd. Difin; s.s. 208.

Udział w konferencjach:

 • 19-20.04.2019 r. - A. Zbonikowski - Zagrożenia twórczego rozwoju seniorów. Ogólnopolska konferencja naukowa Profesjonalizacja Kreatywności. AHE w Łodzi.
 • 11-13.12.2017 r. - A. Zbonikowski, M. Zadworna-Cieślak - Psychoedukacja wobec zadań rozwojowych późnej dorosłości. Ogólnopolska, Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Edukacja i nauka w globalnym świecie - dylematy, wyzwania, perspektywy. Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Spółka Akademicka Wiseplace.
 • 18.05.2017 r. -  Poziom cechy lęku u kobiet długotrwale bezrobotnych oraz pracujących -w kontekście postaw rodzicielskich doświadczanych w dzieciństwie. V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku - dylematy i wyzwaniaCzłowiek wobec zagrożeń współczesności, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 24.11.2016 r. - Formy spędzania czasu wolnego wspierające pseudosamorealizację człowieka. IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu Pedagogika XXI wieku - dylematy i wyzwania: Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 22.10.2014 – Samorealizacja młodzieży akademickiej u progu kariery zawodowej. Wyznaczniki psychologiczne i kierunki wsparcia. Międzynarodowa konferencja naukowa „Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości”, organizowana przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.
 • 31.03.1011 -  Project Partners’ Reviews of Research on Street Life Safety on the way to and from school. Mid-Project Meeting: Street Life Training, Lisbon 31st March – 1st April 2011, Instituto Superior de Ciencias Sociais e Politicas (ISCSP), Polo Universitário da Ajuda, Lisboa (projekt europejski)

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka, psychologia doradztwa zawodowego, pedagogika twórczości

mgr Agnieszka Caban

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Caban

asystent

a.caban@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – asystent  w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2016 – obecnie – wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (platforma e-learningowa)
 • 2016 – obecnie – dietetyk, koordynator ds. promocji zdrowia w Fundacji Centrum Inicjatyw Zdrowotnych
 • 2015 – 2017 – wykładowca, nauczyciel w Centrum Nauki i Biznesu „Żak”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2015 – obecnie –  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby, Studia Doktoranckie
 • 2014 – 2015 – Instytut Żywności i Żywienia, Kształcenie podyplomowe - Poradnictwo dietetyczne – postępy w żywieniu człowieka
 • Członek redakcji czasopisma naukowego Polish Journal of Nutrition
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
mgr Paulina Czarna

Kontakt:

 

mgr Paulina Czarna

Wykładowca

p.czarna@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – obecnie – Wykładowca akademicki / Asystent w Instytucie Dietetyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 07.2016 – obecnie- Dietetyk w portalu internetowym Czytamy Etykiety – pisanie artykułów edukacyjnych na temat zdrowego żywienia, ciekawostek żywieniowych, a także współtwórczyni Aplikacji Czytamy Etykiety, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat składników żywności, a także nauki mądrego i racjonalnego żywienia.
 • 05.2016 – obecnie - Właściciel, Dietetyk Poradni Dietetycznej „Szczypiorek” w Łodzi – poradnictwo dietetyczne, edukacja żywieniowa, opracowywanie jadłospisów dla pacjentów zdrowych, a także dla pacjentów z różnorodnymi jednostkami chorobowymi, żywienie pacjentów z nadwagą i otyłością, żywienie kobiet w ciąży i karmiących, żywienie dzieci i młodzieży;

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Certyfikowany Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem Dietetyk medyczny.
 • Członkini Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
 • Prowadząca warsztaty żywieniowe International Week of  Happiness w firmie Accenture.
 • Prowadząca cykl warsztatów żywieniowych dla osób 50+
  w ramach projektu „Brójce-Aktywni 50+”.
 • Prowadząca w Caritas Archidiecezji Łódzkiej cyklu warsztatów dietetyczno-kulinarnych dla Seniorów w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”.
 • Współprowadząca spotkanie pt.: "Certyfikaty - Zasady oznakowań, certyfikaty i pozwolenia dla podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż produktów ekologicznych.", które odbyło się podczas IX Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD i BeECO w Łodzi - 8 października 2016 r.
 • Współtwórczyni Aplikacji Czytamy Etykiety, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat składników żywności, a także nauki mądrego i racjonalnego żywienia.

Wybrane publikacje:

Współautorka publikacji nt. żywienia małych dzieci pt.: „Wspólnie z dziećmi. O żywieniu małego dziecka w żłobku i w domu. Teoria i praktyka”, która ukazała się w październiku 2016 r. i jest dostępna w miejskich żłobkach w Łodzi.

Udział w konferencjach:

 • Konferencja Trends in Dietetics 2018 - najnowsze doniesienia, trendy i kontrowersje w dietetyce (2018).
 • Konferencja Trends in Dietetics 2017 - najnowsze doniesienia, trendy i kontrowersje w dietetyce (2017).
 • Akademia Dietetyki Klinicznej, szkolenie nt.: "Vademecum Dietetyki Klinicznej. Część I: Dieta w chorobach tarczycy, PCOS i insulinooporności według Evidence Based of Nutrition" (2017).
 • Uczestnictwo w I. Ogólnopolskiej Konferencji „Psychika a Dietetyka”, organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Studenckie Koło Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2016).
 • Uczestnictwo w szkoleniu pt.: „Podstawy żywienia klinicznego w onkologii” organizowanym przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie;Członkini Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków (2016).
 • Uczestnictwo w IV. Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź (2014).
 • Uczestnictwo w konferencji Fit-Medical Forum 2014, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości, Poznań (2014).
 • Uczestnictwo w III. Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź (2013).

Zainteresowania badawcze:

Dietetyka kliniczna, żywienie kobiet ciężarnych i karmiących, profilaktyka nadwagi i otyłości.

mgr Paulina Depta

Kontakt:

 

mgr Paulina Depta

Wykładowca

p.depta@wsbinoz.pl

mgr Piotr Jancz

Kontakt:

 

mgr Piotr Jancz

Lektor języka angielskiego

p.jancz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2009 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego (przygotowanie do Egzaminów City&Guilds and PTE)
 • 10.1998 – 09.2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania od  A-1 – do C-1
  • przygotowywanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, TOEIC
  • prowadzenie zajęć w grupach Business i Medical English oraz English for Computer Science.
 • 03.2004 – 10.2009, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów – IPT Sp. z o.o., Stanowisko: Dyrektor
  Zakres obowiązków:
  • organizacja i nadzór nad kursami języków obcych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu, tworzenie
  • nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów,
  • uzyskiwanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów językowych
  • przygotowywanie i prezentacja ofert, negocjacje warunków handlowych, monitorowanie świadczonych usług
  • nadzór nad utworzeniem oddziałów Akademii na terenie całego kraju
  • udział w tworzeniu strategii promocji i sprzedaży kursów językowych w Łodzi oraz innych regionach
  • przygotowywanie rocznych budżetów Akademii
  • rekrutacja zamiejscowych koordynatorów Akademii, lektorów i pracowników administracji, ocena ich kwalifikacji i akceptacja wynagrodzeń opracowanie programu kontroli jakości kształcenia i nadzór nad poziomem nauczania, organizacja szkoleń, dbałość o rozwój kadry dydaktycznej i administracyjnej nadzór nad opracowaniem programów nauczania, dobór podręczników do odpowiednich kursów
  • nadzór nad organizacją cyklu imprez kulturo-poznawczych DNI NARODÓW.
 • 10.2010 – 2018 Szkoła językowa - LANG LTC z Warszawy, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków: prowadzenie szkoleń w firmach Siemens, PGE, Budimex, Procter&Gamble, BSH. 
 • 09.2018 – obecnie Szkoła Językowa Hutchinson.
  Zakres obowiązków: trener językowy – szkolenia dla firm – Commerz Bank, Browin, IKEA.                                               

Udział w konferencjach:

Konferencje językowe PASE – 2016, 2017, 2018

mgr Ewa Jaśkiewicz

Kontakt:

 

mgr Ewa Jaśkiewicz

wykładowca

e.jaskiewicz@wsbinoz.pl

mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Anna Karwala

Kontakt:

 

dr Anna Karwala

adiunkt

a.karwala@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2014 – 2018 Dietetyk w Otwocku i Łodzi
 • 2018 – obecnie – Dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu, Edukator Żywieniowy w Urzędzie Miasta Zgierza, prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe)
 • 2018 – obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Organizacja – Eko targu w Zgierzu
 • Organizacja – Konkursu Międzyszkolnego – Master Chef Kids
 • Prowadzenie tematycznych  warsztatów kulinarnych

Zainteresowania badawcze:

Żywienie dzieci, dietoterapia w zaburzeniach metabolicznych

mgr Zdzisława Kubicka

Kontakt:

 

mgr Zdzisława Kubicka

wykładowca

z.kubicka@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017-2018 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Samodzielny Publiczny ZOZ CSK UM w Łodzi ul. Pomorska 251
 • 2017-2016 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Centralny Szpital UM w Łodzi ul. Pomorska 251
 • 2016-2014 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM -Centralny Szpital Weteranów w Łodzi ul. Pomorska 251
 • 2012-nadal /nauczyciel/ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26
 • 2014-1985 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi ul. Drewnowska
 • 1985-1978 /fizjoterapeuta/ Oddział rehabilitacji/Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Tuszynie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia

 • ,,Diagnostyka medyczna w treningu" Łódź, Wrzesień 2018
 • ,,Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym" Łódź, 29.IX. 2016
 • ,,Porządek i przygoda. ARTETERAPIA w pedagogice, pracy pomocowej i resocjalizacji" Łódź, 23.IX. 2016
 • ,,Komunikowanie się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Łódź, 09.IX.2016
 • II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska Warszawa, 14-16.IV.2016
 • ,,Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży" Warszawa, 06-07. XI.2015
 • ICF - to się opłaca Łódź, 13.XII.2014
 • ICF - to się opłaca Łódź, 25.X.2014
 • Międzynarodowe XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Zamość, 11-13.IX.2014
 • ,,Rola rehabilitanta w poprawie jakości życia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu" Łódź, 21.II.2014
 • ,,Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej" Zduńska Wola, 14-15.I.2013, 28-29.I.2013; 11-12.II.2013, 25-26.II.2013; 05-06.XII.2012, 19-20.XII.2012
 • ,,Wykorzystanie oporu elastycznego w rehabilitacji" Łódź, 20.II.2013
 • ,,Kurs z Kinesiotapingu" Łódź, 11-12.XII.2012
 • ,,Kurs z Kinesiotapingu" Warszawa, 10-11.X.2012
 • VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź, 23-25.IX.2010
 • ,,Zasady terapii neurac1 (S-E-T)" Łódź, 23.IX.2010
 • ,,Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem" Łódź, 23.IX.2010
 • ,,Nordic Walking" Łódź, 23.IX.2010
 • Dyplom specjalisty masażu klasycznego i odnowy biologicznej, Łódź, 10.VII.2009
 • Dyplom instruktora gimnastyki korekcyjnej, Łódź, 30.VI.2009
 • VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Łódź, 27-29.IX.2009
 • ,,Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży" Łódź, 22-23.III.2007
 • Uwarunkowania medyczne fizjoterapii, Załęcze Wielkie, 15-16.IX.2006
 • Specjalistyczne metody w rehabilitacji narządu ruchu, Załęcze Wielkie, 14-15.V.2005
 • 25.,, Rehabilitacja i opieka nad pacjentami przewlekle chorymi"  Łódź, 11-17.XII.2004
 • Kurs szkoleniowy pierwszego stopnia ,,Lasery w medycynie" Warszawa, 30.IX.2003
 • Rehabilitacja po urazach stawu skokowego i ścięgna Achillesa, Załęcze Wielkie, 27-28.IX.2003
 • Bolesny bark (diagnostyka kliniczna, obrazowa, leczenie i profilaktyka), Załęcze Wielkie, 28-29.IX.2002
 • Rehabilitacja po uszkodzeniach układu więzadłowego stawu kolanowego, Załęcze Wielkie, 13-14.X.2001
 • Kurs ,,Kompleksowa rehabilitacja dziecka ze złożoną niepełnosprawnością w aspekcie metod neurofizjologicznych", Zgierz, 09.IV.2000

Udział w konferencjach:

 • XIII Ogólnopolska Konferencja Masażu - Kwiecień 2019
 • Konferencja ,,Nowe horyzonty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie patologii barku", 23.032019
 • Konferencja ,,Patologia i leczenie schorzeń stawu skokowego", 13.05.2017
 • Konferencja ,,Polskie badanie środowiskowe osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w ramach międzynarodowego badania środowiskowego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (InSCI)", 6.04.2017
mgr Adrian Kwaśny

Kontakt:

 

mgr Adrian Kwaśny

wykładowca

a.kwasny@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie -  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2018 – obecnie – wykładowca w Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • 2018 – obecnie – dietetyk w CM La Vida
 • 2018 – obecnie – dietetyk w ZOZ Adamed

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • I Ogólnopolska Konferencja Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych – prace w komisji
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce” – wygłoszenie referatu na temat „Żywienie osób z chorobą Hashimoto – trendy, fakty i mity.”

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Praca w szpitalu miejskim

 

Publikacje:

 • Wpływ otyłości na nadciśnienie tętnicze, Kwaśny A., Tomczyk A., Współczesna Dietetyka, 25/2019
 • Wybrane interakcje leków z żywnością u osób starszych. Kwaśny A., Kulczyński B., Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii, Nr 1(3)/201

Udział w konferencjach:

2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce”

2019 – Congressus Dietetica

2017 – Trends in Dietetics

2017 – Kurs Dietetyki Sportowej – Akademia Dietetyki Sportowej

2017 – Psychika a dietetyka

2015 – Congressus Dietetica

2014 – Congressus Dietetica

2013 – Congressus Dietetica

 

Zainteresowania badawcze:

dietetyka kliniczna, wspomaganie dietetyczne chorób autoimmunologicznych i dietozależnych, profilaktyka chorób sercowo - naczyniowych

mgr Joanna Matczak

Kontakt:

 

mgr Joanna Matczak

asystent

j.matczak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie - asystent Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2010- nadal: dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź;
 • 1995 - nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź, (profil montessoriański);
 • od 2011 r. do 2017r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Integralna edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori 
  w Łodzi z zakresu pedagogiki Marii Montessori (wykłady
  i ćwiczenia); Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r.;
 • od 2016r. do 2018r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zajęcia z zakresu planowania i dokumentowania działań edukacyjnych nauczycieli - Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Udział w projekcie Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Program Specialist - współpraca z amerykańskim ekspertem
  z zakresu pedagogiki Marii Montessori - Laurą Duprie (współautorstwo projektu).
 • Promowanie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki Marii Montessori w ramach projektu międzynarodowego "Edukacja ponad granicami" pod patronatem WSINF, Lifelong Learning Programme, Kuratorium Oświaty w Łodzi, School4child.
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt: Tworzenie regulaminu praktyk studenckich oraz ewaluacja pracy studenta, związanych z realizacją projektu "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć - Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji" Uniwersytetu Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • Konsultant merytoryczny w ramach projektu "Przedszkole bliżej Ciebie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanie audycji radiowych promujących wychowanie przedszkolne.
 • Promowanie pedagogiki Marii Montessori podczas XV, IX i XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.
 • Systematyczna współpraca z uczelniami wyższymi oraz kuratoriami
  i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i nauczycieli – organizowanie praktyk studenckich, hospitacji nauczycielskich
  i rodzicielskich.
 • Prowadzenie kursów dla nauczycieli i rodziców z zakresu pedagogiki Marii Montessori – jak łączyć teorię z praktyką.
 • Działalność w ramach Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” na rzecz wzbogacania bazy materialnej dla dzieci z łódzkich przedszkoli oraz dofinansowywania terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (działalność na rzecz ok. 30 łódzkich placówek).
 • Zdobycie (jako współautorka) II miejsca w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Wybrane publikacje:

 • Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną w przedszkolu- artykuł Poznać Zrozumieć Doświadczyć -- praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji - str75-80, Red. - Dorota Radzikowska, Anna Buła, Jolanta Bonar; Impuls.
 • Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." - Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Baraba Lauba, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska; Impuls.
 • W krainie sześciolatka. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. REA.
 • Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli. Nasza Księgarnia.

Udział w konferencjach:

 • 2019r.  – „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” -Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Praktyczna promująca pedagogikę Marii Montessori.
 • 2018r.  – „Edukacja włączająca dla wszystkich w świetle koniecznych przygotowań placówek oświatowych do pracy
  z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” -Konferencja naukowa.
 • 2018r. – „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”.
 • 2017r. – „Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. – „Mediacje w praktycznym zastosowaniu”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. „Wyzwania dla edukacji”.

Zainteresowania badawcze:

Wychowanie małego dziecka w oparciu o koncepcję pedagogiczna Marii Montessori.

mgr Karolina Napieracz

Kontakt:

 

mgr Karolina Napieracz

wykładowca

k.napieracz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY ECOMMERCE – Zacny24 – Łódź od 10.2021

DIETETYK Własna działalność gospodarcza - Dietetyk Karolina Napieracz - Łódź od 2018r Indywidualne poradnictwo żywieniowe, Tworzenie spersonalizowanych jadłospisów, Wykonywanie pomiarów antropomertrycznych, Wykonywanie testów Food Detective - nietolerancje pokarmowe, Prowadzenie warsztatów tematycznych, Szkolenie stażystów i praktykantów, Warsztaty grupowe

DIETETYK Poradnia Dietetyczna Dagna Solarek - Łódź od 2017r Przygotowywanie indywidualnych programów żywieniowych, Poradnictwo żywieniowe, Udział w akcjach promocyjnych, Prowadzenie warsztatów tematycznych

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Wpływ alkoholu na zdrowie – warsztaty z młodzieżą ponadgimnazjalną w szkołach – projekt Unijny (Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi)

Wpływ alkoholu na zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla zdrowia wynikającej z łącznie alkoholu z lekami – warsztaty w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi – projekt Unijny (Miejski Szkolny Związek Sportowy w Łodzi)

Rozszerzanie diety niemowląt – warsztaty w Centrum Okołoporodowym Wesoła Rodzinka Dieta kobiety w ciąży (alergia, mdłości) – warsztaty w Centrum Okołoporodowym Wesoła Rodzinka

Udział w konferencjach:

Problemy żywieniowe seniorów. Interakcje żywności z lekami.

Diagnostyka w chorobie Hashimoto.

Konferencja naukowa Trends in Dietetics 2016

VI Ogólnopolski Kongres Dietetyki Congressus Dietetica

Zainteresowania badawcze:

Dietetyka Kliniczna – zaburzenia hormonalne

Żywienie kobiet w ciąży

Żywienie chorych z cukrzycą (I, II typu, kobiet ciężarnych)

mgr Artur Olszczyński

Kontakt:

 

mgr Artur Olszczyński

wykładowca

a.olszczynski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

SENIOR .NET Developer w Makolab S.A

ECDL – wykładowca w Europen Consulting Group

Staż w Ontop Polska – pomocnik głównego informatyka

Udział w konferencjach:

Microsoft Azure Discovery Day 2019, 2020

Zainteresowania badawcze:

Technologie w piłce nożnej i innych dyscyplinach sportowych.

mgr Taida Raszczak

Kontakt:

 

mgr Taida Raszczak

Wykładowca

t.raszczak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

Centrum CBT

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1

Szkoła Podstawowa

Question Mark, punkt informacyjno-doradczy dla Cudzoziemców

Dom Dziecka

Zainteresowania badawcze:

trauma wczesnodziecięca, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne, depresja u dzieci i młodzieży

mgr Beata Siedlecka

Kontakt:

 

mgr Beata Siedlecka

Wykładowca

b.siedlecka@wsbinoz.pl

mgr Przemysław Stano

Kontakt:

 

mgr Przemysław Stano

wykładowca

p.stano@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 01.11.2015-31.03.2017 dietetyk w przychodni Eskulap ul. Grobelna 8, 95-200 PABIANICE
 • 01.01.2017-30.06.2017 dietetyk w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 PABIANICE
 • 01.07.2017-obecnie kierownik działu żywienia w Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 68, 95-200 PABIANICE

Udział w konferencjach:

II ogólnopolska konferencja specjalistyczna – Pacjent z cukrzycą w gabinecie – Powikłania – listopad 2020 (online) - prelegent

I ogólnopolska konferencja specjalistyczna – Pacjent z cukrzycą w gabinecie -  Rany przewlekłe – listopad 2019 – prelegent

Zainteresowania badawcze:

Psychologiczne aspekty oraz wpływ na zmiany nowoczesnych metod wpływania w tym coaching

mgr Joanna Wiktorska

Kontakt:

 

mgr Joanna Wiktorska

Wykładowca

j.wiktorska@wsbinoz.pl

created by: Strony Internetowe Łódź