Powered by Smartsupp

Poznaj nas bliżej...

Instytut Dietetyki

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

Kontakt:

 

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Biegański

profesor zwyczajny

t.bieganski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu –  prof. zw., wykładowca   od 2014 r.  

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki -  Zakład Diagnostyki Obrazowej, lek. konsultant od 2014 r.                          

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki:
  1998 – 2014 kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej;
  od 2001 – prof. zw.;
  1999 – 2014 Sekretarz Naukowy Instytutu;
  1991 – 1998 Kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Centrum Zdrowia Matki Polki;
  1986 – 1991 dr hab., asystent radiolog.

 • Konsultant Wojewódzki d.s. Radiologii (przy Wojewodzie   Łódzkim) 2005-2010 

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2004 – 2009, prof. zw.; kierownik Katedry Radiologii i Diagnostyki Obrazowej U.M. oraz Kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej U.M.
 • Zakład Amin Biogennych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi; 1984 – 1986 – dr hab. (stan. docent); 1975 – 1983 – dr. n. med.  adiunkt

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Stopień dr n. med. 1973 Akademia Medyczna w Łodzi

 •  Stopień dr hab. n. med. 1984 Akademia Medyczna w Łodzi

 •  Tytuł profesora 2001

 • Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta – 1978 -1978 Uniwersytet w Marburgu (Niemcy) Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Patologicznej Biochemii oraz 1985- 1986 Uniwersytet w Kolonii Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Patologicznej Biochemii.

 • Dwukrotne, miesięczne pobyty naukowo-szkoleniowe: 1994 i 1996 w Zakładzie Radiologii Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool , Anglia oraz w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej Uniwersytetu w Lund, Szwecja.

 • Organizacja oraz merytoryczne przewodniczenie w ramach corocznych ogólnopolskich (i międzynarodowych) konferencji naukowych: Zastosowanie rezonansu magnetycznego 3T w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej; Łódź, 2011 - 2018

Wybrane publikacje:

 • Exome sequencing reveals a novel COL2A1 mutation implicated in epiphyseal dysplasia  Współautor (8-my /10) American Journal of Medical Genetics Part A 2019,179, 534 - 541

 • SMD Kozlowski type cause by p.Arg594His substitution in TRPV4 reveals abnormal ossification and notochordal remnants in discs and vertebrae Współautor (1-szy / 8) European Journal of Medical Genetics 2017, 60 DOI:10.1016/ejmg. 2017 07.004

 • Identification of signal peptide domain SOST mutation in autosomal dominant craniodiaphyseal dysplasia Współautor (2-gi / 17) Human Genetics 2011,129, 497-502

 • Spondyloepimetaphyseal dysplasia with neurodegeneration associated with AIFM1 mutation – a novel phenotype of the mitochondral disease Współautor (3-ci/ 13) Clinical Genetics 2016, 91 (1) DOI: 10.1111cge. 12792

 • Ultrasonografia głowy przez ciemiączko tylno-boczne w ocenie nieprawidłowości tylnego dołu czaszki u wcześniaków i noworodków donoszonych Współautor (ostatni / 7) Ginekologia Polska 2015, 86, 774-781

 • Ultrasonografia w ocenie martwiczego zapalenia jelit u noworodków z urodzeniową masą ciała poniżej 2000 g – doniesienie wstępne Współautor (ostatni / 5) Ginekologia Polska 2013, 84, 862-870

 • Three new patients with FATCO: fibular agenesis with ectrodactyly Współautor (1-szy / 7) American Journal of Medical Genetics 2012, 158 A, 1542-1550

Udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja Masażu, Łódź, corocznie w latach 2015 - 2022 jako Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologicznego Gdańsk, 06-08. 06. 2019 
 • 8. Ogólnopolska Konferencja: Zastosowanie Rezonansu magnetycznego w badaniach naukowych i w praktyce klinicznej Łódź, listopad 2018.

Zainteresowania badawcze:

 • Diagnostyka obrazowa genetycznych chorób kości;

 • Diagnostyka wad wrodzonych w zakresie przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego

prof. WSBiNoZ dr Agnieszka Gutowska-Wyka

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr Agnieszka Gutowska - Wyka

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Profesor WSBiNoZ

Dyrektor Instytutu Dietetyki

a.gutowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 04.2020 – 12.2021  - psycholog w Medical Magnus

 • 26.09.2011- nadal – starszy wykładowca/ adiunkt/ obecnie Profesor WSBiNoZ w Łodzi/ ponadto w WSBiNoZ:

  Dyrektor Instytutu Dietetyki (09.2018 – obecnie)
  Prodziekan ds. kierunku Dietetyka WSBiNoZ (od 02.2017 – 09.2018)
  Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”
  Psycholog – udzielający konsultacji psychologicznych i wsparcia psychologicznego dla studentów WSBiNoZ
  Przewodnicząca Rady Bibliotecznej WSBiNoZ
  Przewodnicząca Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej
  Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
  Sekretarz Komisji ds. własności intelektualnej w WSBiNoZ
  Członek zespołu opracowującego kierunkowe i specjalnościowe efekty kształcenia na kierunku Dietetyka
  Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia

 • 1.10.1998 – 30.09.2016 – od 1998r. asystent, a od 2004r. adiunkt  w Katedrze  Psychologii w AHE w Łodzi/ ul. Rewolucji 1905r. nr 52

 • 20.09.1999 do do 31.12.2001 – pracowałam w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Matki i Dziecka w Łodzi jako psycholog

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2023 – ukończyłam szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs zaawansowany (szkolenie II stopnia TSR) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • 2022 – ukończyłam szkolenie „ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu- Poziom A” – Centrum Terapii Krótkoterminowej, Łódź
 • 2022 – ukończyłam szkolenie "Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy" - psychoterapia depresji – Polski Instytut Ericksonowski
 • 2022 – ukończyłam szkolenie „Prosto w oczy” - psychoterapia zaburzeń lękowych – Polski Instytut Ericksonowski
 • 2021, 2019 – współorganizowałam i byłam Członkiem Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Konferencji Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych,
 • 2021 –ukończyłam szkolenie „Coaching w pracy z pacjentem/klientem”, WSBiNoZ
 • 2021 – szkolenie „CYBERPRZEMOC - CZYM JEST I JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?” - WSBiNOZ
 • 2019 -organizowałam I Ogólnopolską Konferencję Naukową "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE", byłam Członkiem Komitetu Naukowego
 • 2019 - Prezes Zarządu Wydziałowego Centrum Uzależnień Behawioralnych „ALTERNATYWA”
 • 2016 – ukończyłam szkolenie „Integracja sensoryczna- wstępne rozpoznawanie nieprawidłowości procesów integracji sensorycznej u dzieci”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6 w Łodzi
 • 2015 – ukończyłam szkolenie „Elementy dramy w pracy nauczyciela”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 6 w Łodzi
 • 2009 - uzyskałam certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • 2007 -uzyskałam certyfikat zaliczenia kursu „Metodyka nauczania przez Internet”, Polski Uniwersytet Wirtualny w Łodzi
 • 2005 – uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia „Nauczanie metodą projektów w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi” i otrzymałam uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą projektową

Wybrane publikacje:

 • 2020 -  (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś (red), PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 43 – 51

 • 2019 – Wpływ mass mediów na nawyki żywieniowe [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 175 – 186

 • 2018 - Niewłaściwe nawyki żywieniowe przekazywane we współczesnej rodzinie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 249 – 248

 • 2017 - Zaburzenia odżywiania - jako zagrożenia dotykające współczesną rodzinę. [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 365 – 374

 • 2016 - Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 81 - 89

 • 2016 - Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 95 - 103

 • 2016 - Wychowanie dziecka w świecie konsumpcyjnym wyzwaniem dla rodziców w XXI wieku [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 105 - 113

 • 2015 - Pedagog wobec potrzeb dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością [w:] V. Tanaś, W. Welskop (red), PEDAGOG WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WBiNoZ w Łodzi, Łódź, 185-193

 • 2014 -  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – rola psychologa w leczeniu nadwagi i otyłości „ współautor L. Janiszewska, w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, s. 20- 33

 • 2014 -  „Wybrane podmiotowe właściwości człowieka w procesie dbania o zdrowie” w: Zeszyty Naukowe WSNS ISSN 2082-7105, Wyd. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie,  s.14-19

Udział w konferencjach:

 • 2020  - VIII Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie
 • 2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE" -  „Psychologiczne aspekty w dietetyce – psychologia jedzenia”
 • 2019  - VII Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA pt. MASS MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE- Wpływ mass mediów na nawyki żywieniowe
 • 2018  - VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM - Niewłaściwe nawyki żywieniowe przekazywane we współczesnej rodzinie
 • 2017 - V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - CZŁOWIEK WOBEC ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNOŚCI  - Zaburzenia odżywiania - jako zagrożenia dotykające współczesną rodzinę
 • 2016 - IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - KULTURA CZASU WOLNEGO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE  - Niewłaściwe spędzanie czasu wolnego jako przyczyna nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży
 • 2016 - III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - EDUKACJA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE - Edukacja dzieci i młodzieży jako profilaktyka otyłości w zglobalizowanym świecie

Zainteresowania badawcze:

Psychodietetyka, psychologia zdrowia, psychologia stresu, psychologia wychowawcza i rozwojowa

prof. WSBiNoZ dr Katarzyna Malinowska

Kontakt:

 

Katarzyna Malinowska

prof. WSBiNoZ Dr nauk farmaceutycznych

adiunkt/Dyrektor Instytutu Kosmetologii

k.malinowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - nadal Dyrektor Instytutu Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2018 - 2019 Prodziekan ds. Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2018 - nadal Specjalista ds. naukowo-technicznych, Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2018 Adiunkt, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki,
 • 2018 Starszy wykładowca  Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • 2012  - 2014 Starszy wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2008  - 2018 Adiunkt, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2006 – 2008 Asystent, Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1997 - 2006 Asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet  Medyczny w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2006 Doktor nauk farmaceutycznych, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Tytuł pracy   „ Poszukiwanie związków o aktywności biologicznej w grupie pochodnych azoli z jonami platyny (II) i palladu (II)”
 • 1992 -1997 Magister chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii, kierunek chemia,
  Tytuł pracy :Elektrody kompozytowe na bazie tlenku tytanu.
  specjalność: nauczycielska
 • 1988 -1992 Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie
 • Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
  Uniwersytet Wrocławski - 1998 
  Chemistry Depertment Okland University – 2005
 • Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach jak:
  Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 502-13-594
  pt.:„Chemia koordynacyjna azoli oraz aktywność biologiczna nowych kompleksów Pt(II) i Pd(II)”, realizowana w latach 1999-2001; kierownik (projekt zrealizowany).
  Praca własna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 502-17-664
  pt.: „Badanie właściwości pro i antyoksydacyjnych nowych związków koordynacyjnych realizowana w latach 2007-2009; kierownik (projekt zrealizowany).
 • Grant MNiSW nr N N40237 5838
  pt.: „Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych (BER):OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry otwartego kąta”, realizowany w latach 2011-2014;

Wybrane publikacje:

2022-MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cance. Katarzyna Malinowska1 , Alicja Nowak-Zduńczyk*2, Anna Merecz-Sadowska3, Anna Szczepańska6, Dariusz Kaczmarczyk4, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska5, Hanna Zielińska-Bliźniewska1. Advances in Hygiene and Experimental Medicine

2021-The expression of the IL-5, periostin and IL-33 genes, serum protein levels in chronic rhinosinusitis, and their correlation with clinical severity, Int. J Environ. Res. Public Health 2021

Hanna Zielińska-Bliźniewska1, Milena Paprocka-Zjawiona1, Anna Merecz-Sadowska2,*, Radosław Zajdel2, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska3 and Katarzyna Malinowska1

2021-Expression of Programmed Death Receptor 1 (PD-1) gene and its ligand (PD-L1) inpatients with laryngeal cancer

Andrzej Julian Kowalski; Katarzyna Malinowska; Jurek Olszewski; Hanna Zielińska-Bliźniewska-

2021-Anna Merecz- Sadowska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Radosław Zajdel, Karolina Zajdel, Katarzyna Malinowska, Plants-przyjęte do druku

4MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cancer

Katarzyna Malinowska A, C, 1, Alicja Nowak-Zduńczyk E, 6, Anna Merecz-Sadowska F, 3, Anna SzczepańskaF, 2 Dariusz Kaczmarczyk G, 4, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska C, 5, Hanna Zielińska-Bliźniewska G,1

2019-Plant extracts and reactive oxygen species as two counteracting agents with anti- and pro-obesity properties

Hanna Zielinska-Blizniewska, Przemyslaw Sitarek, Anna Merecz-Sadowska , Katarzyna Malinowska , Karolina Zajdel , Marta Jablonska , Tomasz Sliwinski  Radoslaw Zajdel, Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4556; doi:10.3390/ijms20184556,

2019-Rola i i wykorzystanie olejków eterycznych i ich składników jako substancji czynnych w produktach kosmetycznych wysłane do Pol J Kosm.,K. Malinowska, R. Modranka

2019-D NA damage and oxidant-antioxidant status in blood of patients with cancer of the head and neck under the influence of copper (II)-przyjęte do druku           Katarzyna Malinowska,  Alina Morawiec–Sztandera, Małgorzata Majczyk, Dariusz Kaczmarczyk, Radosław Zajdel,Hanna Zielinska-Blizniewska

2018-The role of hyaluronic acid in selected diseases, Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © Medsportpress, 2018; 4(4); Vol. 34, 197-212 DOI: 10.5604/01.3001.0012.8459    Katarzyna Malinowska, Alicja Klimczak, Marcin Możdżan),  Roman Modranka, Karolina Śmigiel), Paweł Piątkowski, Anna Merecz-Sadowska,  Łukasz Skowerski, Radosław Zajdel, Tetiana Levadna, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Wiesław Tomaszewski

2018-The relationship between chest pain and level of perioperative anxiety in patients with lung cancer., Pol Przegl Chir. 2018 Apr 30;90(2):23-27. doi: 10.5604/01.3001.0011.7490          K. Malinowska

2018-Practical Aspects of Hyaluronic Acid Application in Biolevox HA Preparations - Report on Research. Ortop Traumatol Rehabil. 2018 Oct 31;20(5):431-435. doi: 10.5604/01.3001.0012.7474 Materkowski M, Malinowska K, Tomaszewski W

2018-An evaluation of the antioxidant and anticancer properties of complex compounds of copper(II), platinum(II), palladium(II) and ruthenium(III) for use in cancer therapy.

Mini Rev Med Chem. 2018 Apr 23. doi: 10.2174/1389557518666180423145825

Malinowska K, Szczepańska A, Zielińska- Blizniewska H, Majsterek I.

2018-Metal ion complexes with pyrazoles, aziridines and diaziridines - synthesis and biological activity.

Curr.Med.Chem.2018,25,doi:10.2174/092986732566618221124447

Malinowska K, Lorenz IP, Sadowska B, Mucha P.

Udział w konferencjach:

Lewko D, Majstrek I, Malinowska K. Inhibitory oksydazy polifenolowej w procesach brązowienia enzymatycznego . IV Konferencji Biologii Molekularnej. Łódź, 2015, 26(28): 99.

Malinowska M, Kowalski J.P, Szaflik Gacek M, MajsterekI, J. Szaflik J. Melatonin supplementation and  its role in the antioxidant capacity of patients with primary open-angle glaucoma, Geneva 2011, 24-25maja.

Mrowicka M, Miller E, Garncarek P, Kędziora J, Malinowska K, Mrowicki J. Wpływ melatoniny na aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (CuZn-SOD) w krwinkach czerwonych u chorych w stanie hipokinezji krótko- i długoterminowej. VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 2010, 23-25 września.

Mrowicka M, Miller E, Garncarek P, Rutkowski M, Gałecka E, Malinowska K, Żołyński A, Żołyński K, Kędziora J. Aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) w krwinkach czerwonych poalloplastyce stawu biodrowego.VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji 2007, 27-29 września.

Malinowska K, Kędziora J, Gałecka E, Miernicka M, Budzisz E. Pro- and antioxidant activity of Cu(II) complexes with pyrazole  Abstracts from the 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium.2007, Istanbul, Turkey, 8-11 lipca.

Zainteresowania badawcze:

 • Stres oksydacyjny oraz ochrona przed niekorzystnymi skutkami oddziaływania reaktywnych form tlenu ze strukturami komórki, procesy starzenia się,
 • Związki o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, metody ich badania oraz wpływ na komórki
 • Sensoryka i aromaterapia
dr Agnieszka Caban

Kontakt:

 

dr Agnieszka Caban

Adiunkt

a.caban@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022 – obecnie Adiunkt w Instytucie Dietetyki
  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu ul. Piotrkowska 278, Łódź
 • 2019 – obecnie Specjalista
  PODNiDM Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach ul. Kazimierza 8, Pabianice
 • 2017- 2022 Asystent w Instytucie Dietetyki
  Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu ul. Piotrkowska 278, Łódź
 • 2016- obecnie Wykładowca na kierunku Dietetyka (Studia podyplomowe)
  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Sterlinga 26, Łódź
 • 2016-2017 Dietetyk/Koordynator ds. promocji zdrowia
  Fundacja Centrum Inicjatyw Zdrowotnych- ul. Turoszowska 8, Łódź
 • 2015-2019 Wykładowca Dietetyki
  Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Skierniewicach ul. Dworcowa 3/E, Skierniewice

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2022 - Obrona rozprawy doktorskiej pt. „ Ocena wpływu stopnia intensywności reedukacji dietetycznej na wyrównanie metaboliczne pacjentów z cukrzycą typu 1”
 • 2021 Szkolenia Uniqskills, Food Forum: Diagnostyka i dietoterapia w zaburzeniach hormonalnych i metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Hashimoto Najnowsze trendy w dietoterapii i leczeniu otyłości raz chorób metabolicznych
 • 2021 Szkolenie Uniqskills, Food Forum: Jak skutecznie poradzić sobie z motywowaniem, emocjami i komunikacją z pacjentem w codziennej pracy dietetyka.
 • 2021 Szkolenie Uniqskills, Food Forum: Oś mózgowo-jelitowa i psychobiotyki. Czy dobry nastrój wywodzi się z jelita.
 • 2020 Szkoła Terapii Karmienia „Od Pestki do Ogryzka” Jak pomóc dziecku ze skrajną wybiórczością pokarmową? Przewodnik krok po kroku o przezwyciężaniu wybiorczego jedzenia, awersji pokarmowej i zaburzeń odżywiania
 • 2019-2020 -współpraca przy europejskim projekcie Free To Play Together”, numer projektu: 602877-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SSCP, w ramach programu Erasmus+ Sport.
 • 2019 – współpraca przy programie edukacyjno-wychowawczego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” Program realizowany we współpracy z PODN w Pabianicach dla publicznych placówek (żłóbek, przedszkola)

Wybrane publikacje:

 • 2021, Biuletyn Metodyczny nr 14, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Lekcja z dietetykiem- podstawowe zagadnienia dotyczące zasad prawidłowego żywienia dzieci Autorzy: Caban A, Konrad P., Wittek-Smorąg N.
 • 2021, Biuletyn Metodyczny nr 14, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Jak wyeliminować cukier z diety – zdrowe przepisy- warsztaty dla rodziców i opiekunów Autorzy: Caban A, Konrad P., Wittek-Smorąg N
 • 2021, Biuletyn Metodyczny nr 14, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Zdrowe dziecko, zdrowe nawyki, zdrowe przekąski- wzbogacanie repertuaru zabaw i działań w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych

 

 • Konrad P., Caban A, Wittek-Smorąg N. 2021, Biuletyn Metodyczny nr 14, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach Zastosowanie zasad prawidłowego żywienia w praktyce- warsztaty dla pracowników kuchni oraz intendentów Autorzy: Konrad P., Caban A., Wittek-Smorą N.

 

 • 2020, Clinical Diabetology Changes in the Polish Diabetes Society nutritional recommendations in 2005–2020. Evolution or revolution? Autorzy: Caban A. Szymańska-Garbacz E., Czupryniak L.

 

 • 2017 Lek w Polsce Interakcje suplementów diety i preparatów ziołowych z lekami nowy problem medycyny? Autorzy: Gwozdowski K.,Gwozdowska A., Caban A., Bąk-Romaniszyn L.

Udział w konferencjach:

 • 2022 - III Kongres Onkologiczno-Kosmetologiczny - Składniki w żywności jako element dietoprofilaktyki onkologicznej
 • 2019 – Konferencja inaugurująca projekt "Zdrowe Dziecko - Zdrowy Dorosły. Stop cukrowemu tsunami" - Błędy żywieniowe u dzieci - konsekwencje zdrowotne
 • 2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE" – Najnowsze zalecenia w żywieniu pacjentów diabetologicznych

Zainteresowania badawcze:

Kosmetologia estetyczna, Pielęgnacja twarzy i ciała, Podologia, pielęgnacja z zakresu SPA i Wellness.

dr Marta Kamasińska

Kontakt:

 

dr Marta Kamasińska

adiunkt

m.kamasinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Od 2011 r. do obecnie wykładowca przedmiotu „Podstawowe procesy biofizyczne”(w ubiegłych latach „Procesy biochemiczne w dietetyce” „Nutrigenomika”, „Podstawowe procesy biologiczne”, promotor i recenzent prac dyplomowych) Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, 90-361 Łódź

 • Od 2017 r. do obecnie Service Delivery Manager w Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o, Textorial Park, ul. Fabryczna 17, 90-344, Łódź

 • Od 2007 - 2016 stanowisko: nauczyciel biologii i chemii anglojęzycznego liceum i dwujęzycznego gimnazjum Szkoły Europejskiej, Szkoła Europejska Gimnazjum – Liceum s.j., Tuszyńska 31, 93-020 Łódź

 • Od 2001 Uniwersytet Łódzki, tłumacz na język angielski streszczeń do książek i objaśnień do artykułów naukowych, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Narutowicza 88, 90-139 Łódź

 • 10.10.2005 – 31.01.2007 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, stanowisko: obsługa administracyjna Regionalnego Punktu Kontaktowego d.s. Programów Ramowych Unii Europejskiej,

 • 07.10.2004 – 30.09.2005 Uniwersytet Łódzki, stanowisko: asystent.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Promotor 40 prac magisterskich na kierunku dietetyka WSBiNoZ, lata 2019-2021

 • Wykonawca programu badawczego prowadzonego w ramach polsko - greckiej umowy dwustronnej ("Międzynarodowa umowa o współpracy naukowej i naukowo - technicznej z zagranicą na lata 2006 - 2007")

 • Uczestnik w projekcie NATO (tytuł projektu: "Prion proteins and Alzheimer's peptides: Molecular Studies", nr projektu: NATO CBP. EAP.CLG 981 751), 2005 – 2007

 • 17.09.2007 – 21.09.2007 Staż naukowy na Uniwersytecie w Camerino, Włochy, w ramach współpracy międzynarodowej (projekt NATO) i prezentacja wyników pracy badawczej,

 • 12.06.2006–24.06.2006 Staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie w Mińsku, Białoruś i udział w konferencji “Molecular, membrane and cellular basis of functioning of biological systems” 7th Congress of Belarussian Society for Photobiology and Biophysics

 • 28.08.2005–14.09.2005 Staż naukowy w Institut Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,

 • 27.09.2004–18.09.2004 Staż naukowy w Institut Michel Pacha, Tamaris sur Mer, Francja,

Wybrane publikacje:

 • 2016 - „Najnowsze metody regeneracji skóry z wykorzystaniem pola elektrycznego”, Kosmetologia Estetyczna 2/2017 /vol.7 - Publishing House/Indygo Zahir Media Wrocław

 • 2009 - Interactions of free copper (II) ions alone or in complex with iron (III) ions with erythrocytes of marine fish Dicentrarchus labrax (Cell Biol Int 2009 Sep 12;33(9):941-8) Magdalena Labieniec, Katarzyna Milowska, Aneta Balcerczyk, Agata Rucinska, Magdalena Sadowska, Marta Jokiel, Gerard Brichon, Teresa Gabryelak        

 • 2008 (publikacja konferencyjna) - Cell toxicity and fluorescence spectroscopy studies of carboxyl, amine and hydroxyl termined dendrimers (Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, 2008; 22) Rucinska A., Gardikis K., Ionov M., Jokiel M., Felekis T., Steele B.R., Screttas C.G., Demetzos C., Micha-Screttas M., Bryszewska M., Gabryelak T.

 • 2007 -  The interaction between polycationic poly-lysine dendrimers and charged and neutral fluorescent probes. (J Fluoresc 2007 Jan 16;17(1):73-9) Dzmitry Shcharbin, Jolanta Janiszewska, Zofia Urbanczyk-Lipkowska, Maria Bryszewska - Springer

 • 2006 artykuł   Effect of dendrimers on pure acetylcholinesterase activity and structure (Bioelectrochemistry, Volume 68, Issue 1, January 2006, Pages 56–59) D. Shcharbin,  B. Klajnert, M. Bryszewska - Elsevier

 • 2006 artykuł Use of a Spectrofluorimetric Method to Monitor Changes of Human Serum Albumin Thermal Stability in the Presence of Polyamidoamine Dendrimers (Journal of Fluorescence, March 2006, Volume 16, Issue 2, pp 149-152), B. Klajnert, M. Bryszewska, Springer

Udział w konferencjach:

22.07.2020 Webinar: “Oncology nutrition in 2020: The intersection of evidence, guidelines and clinical practice” Abbott Nutrition Health Institute, USA

17.06.2020 Webinar: “Nutrition in older adults during COVID-19 times – immunity, isolation and food: advice and practical solutions” - Dietitian Connection organization, Australia

11.09.2007 Udział w międzynarodowej konferencji w Turynie, Włochy, ”41st IUPAC World Chemistry Congress Chemistry Protecting Health, Nature Environment and Cultural Heritage” współfinansowany przez organizatorów kongresu

15.05.2005–19.05.2005 Uczestnictwo w konferencji pt. : ”Amphiphiles and their aggregates in basic and applied science”, organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski,

Zainteresowania badawcze:

Biofizyka, biochemia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, nutrigenomika, dietetyka, choroby neurodegeneracyjne, choroby autoimmunologiczne

dr Paulina Konrad

Kontakt:

 

dr Paulina Konrad

Wykładowca

p.konrad@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022- obecnie- ekspert ds. Badań Klinicznych w Rządowej Agencji Badań Medycznych
 • 2017 - obecnie: wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu,
 • 2018 – obecnie: asystent w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej w Łodzi
 • 2017 - obecnie: dietetyk w Poradni Konsultacyjnej GASTRO w Łodzi
 • 2017-2019- dietetyk w Przedszkolu "Czarodziejska Akademia"  w Pabianicach
 • 2015-2017 właściciel Poradni Dietetycznej DIETOSTREFA

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – współpraca przy programie  edukacyjno-wychowawczego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” Program realizowany we współpracy z PODN w Pabianicach dla publicznych placówek (żłóbek, przedszkola)
 • 2019 – współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach od 2021 - koordynator merytoryczny projektu Enhancement of Clinical Nutrition and Dietetic Practice in Palestine (ECNAD)
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce” – wygłoszenie referatu na temat „Żywienie osób z limfocytarnym zapaleniem tarczycy"
 • Ukończone liczne szkolenia z zakresu Dietetyki Klinicznej.

Wybrane publikacje:

 • Chojnacki C., Popławski T., Konrad P., Fila M., Chojnacki J., Błasiak J.Serotonin Pathway of Tryptophan Metabolism in Small Intestinal Bacterial Overgrowth—A Pilot Study with Patients Diagnosed with Lactulose Hydrogen Breath Test and Treated with Rifaximin. J Clin. Med. 2021, 10, 2065.
 • Chojnacki C., Mikulska P., Knopik-Dabrowicz A., Konrad P. The role of intraepithelial lymphocytes in pathogenesis of small intestinal bacterial overgrowth syndrome. Pol. Merk. Lek. 2021
 • Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Anita Gąsiorowska, Cezary Rudnicki, Aleksandra Kaczka, Cezary Chojnacki. Ocena czynności tarczycy u osób z zespołem przerostu bakteryjnego jelita cienkiego.” Pol. Merk. Lek 2017
 • Chojnacki C., Konrad P., Chojnacki J., Błońska A., Kaczka A., Gąsiorowska A.: The effect of rifaximin treatment for small intestinal bacterial overgrowth on thyroid disorders, International Journal of Medical and Clinical Research, Bioinfo Publications, vol. 8, nr 2, 2017, s. 359-363
 • Paulina Konrad, Jan Chojnacki, Anita Gąsiorowska, Cezary Rudnicki, Aleksandra Kaczka, Cezary Chojnacki. Therapeutic efficacy of amoxicillin and rifaximin in patients with small intestinal bacterial overgrowth and Helicobacter pylori infection. Gastroenterology review 3/2018 vol. 13
 • Konrad Paulina, Błońska Aleksandra: Rola czynników żywieniowych w prewencji i leczeniu przewlekłego limfocytowego zapalenia tarczycy, Postępy Żywienia Klinicznego, vol. 14, nr 2, 2018, s. 24-27
 • Mędrek-Socha Marta, Błońska Aleksandra, Konrad Paulina, Pawłowicz Monika, Chojnacki Jan, Zieliński Krzysztof, Chojnacki Cezary: Liczba limfocytów śródnabłonkowych w przewodzie pokarmowym u osób z IgG-zależną nietolerancja pokarmową, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 45, nr 270, 2018, s. 237-241.
 • Mędrek-Socha Marta, Chojnacki Jan, Śmigielskianusz, Konrad Paulina, Chojnacki Cezary: Changes of lipid profile of patients with asymptomatic and symptomatic Helicobacter pylori infection, Wiadomości Lekarskie, vol. 71, nr 8, 2018, s. 1467-1473
 • Konrad P, Mikulska P, Chojnacki C. Wartość testów oddechowych w diagnostyce rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. Gastroenetrologia praktyczna. 1/2019
 • Chojnacki C, Konrad P, Mikulska P. Ocena wyników wodorowego testu oddechowego w różnych postaciach klinicznych przerostu bakteryjnego jelita cienkiego. Pol Merkur Lek. 2019; XLVI
 • Konrad P. Mikulska P, Chojnacki C. Wodorowe testy oddechowe w praktyce klinicznej. Gastroenterologia Praktyczna. 2019;XLV
 • Mikulska Paulina, Błońska Aleksandra, Konrad Paulina, Chojnacki Cezary: Przydatność wykonywania wodorowego testu oddechowego u osób IgG zależną nadwrażliwością na produkty zbożowe, Żywienie Człowieka i Metabolizm, vol. 46, nr 4, 2019, s. 329-337
 • Konrad P. Uporczywe wzdęcie – punkt widzenia dietetyka Persistent bloating – a dietician’s point of view. Gastroenterologia Praktyczna • 3/2020
 • Chojnacki Cezary, Konrad Paulina, Błońska Aleksandra: Intermittent fasting – kolejny ryzykowny trend żywieniowy czy dieta o udowodnionych podstawach naukowych?, Gastroenterologia Praktyczna, vol. 12, nr 2(47), 2020, s. 56-63
 • Mikulska Paulina, Chojnacki Jan, Stępień Agnieszka , Konrad Paulina, Chojnacki Cezary : Wpływ serotoniny na stan psychosomatyczny pacjentów z dyspepsją czynnościową, Polski Merkuriusz Lekarski, MEDPRESS, vol. 48, nr 283, 2020, s. 10-14
 • Chojnacki Cezary, Konrad Paulina, Błońska Aleksandra, Chojnacki Jan, Mędrek-Socha Marta: Usefulness of the hydrogen breath test in patients with functional dyspepsia, Przegląd Gastroenterologiczny, Polski Klub Trzustkowy, vol. 14, nr 4, 2020, s. 338-342, DOI:10.5114/pg.2020.92690
 • Chojnacki Cezary, Popławski Tomasz, Chojnacki Jan, Fila Michał, Konrad Paulina, Błasiak Janusz: Tryptophan Intake and Metabolism in Older Adults with Mood Disorders, Nutrients, vol. 12, nr 10, 2020, s. 1-11, DOI:10.3390/nu12103183
 • Chojnacki Cezary, Mędrek-Socha Marta , Konrad Paulina, Chojnacki Jan, Błońska Aleksandra : The value of melatonin supplementation in postmenopausal women with Helicobacter pylori‑associated dyspepsia, BMC Womens Health, vol. 20, nr 1, 2020, s. 1-6, DOI:10.1186/s12905-020-01117-z
 • Chojnacki C., Popławski T., Błasiak J., Fila M., Konrad P., Chojnacki J.: Altered dopamine signalling in chronic epigastric pain syndrome, Journal of Physiology and Pharmacology, vol. 71, nr 6, 2020, s. 1-7, DOI:10.26402/jpp.2020.6.05
dr Adrian Kwaśny

Kontakt:

 

dr Adrian Kwaśny

wykładowca

a.kwasny@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2022 – obecnie – Dietetyk w NZOZ Menes

 • 2022- obecnie– Dietetyk w Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego oddział Łódź

 • 2020 - obecnie Koordynator ds. zawodowych praktyk studenckich na kierunku Dietetyka – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

 • 2020 – obecnie -  dietetyk w Medical Magnus Clinic

 • 2020 – obecnie – dietetyk w Poradni MelissaMed

 • 2019 -2021 – Łódzki Związek Piłki Nożnej – Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN - wykładowca

 • 2018 – obecnie -  Asystent - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

 • 2018– obecnie – wykładowca w Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego

 • 2018 – obecnie – dietetyk w Centrum Medycznym La Vida

 • 2018 – 2019 – dietetyk w ZOZ Adamed

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Wygłoszenie wykładu: Profilaktyka wtórna okiem dietetyka
  Sesja Sekcji Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Pokrewnych Zawodów Medycznych
 • KASPROWISKO 2022 – Konferencja  Szkoleniowa Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane – kwiecień 2022
  Wygłoszenie wykładu: Pacjent z arytmią w opiece ambulatoryjnej. Czy dieta ma znaczenie?
 • Epidemie XXI wieku 2022 Konferencja pod patronatem: Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej PTK Komisji Promocji Zdrowia ZG PTKOddziału Bydgoskiego PTK, Bydgoszcz - maj 2022
  Wygłoszenie wykładu w ramach sesji: Indywidualizacja działań prewencyjnych u osób podwyższonego ryzyka sercowo – naczyniowego pt. Dieta i używki – rekomendacje ESC 2021
 • I Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne trendy w dietetyce” Łódź - 2019
  Wygłoszenie wykładu: „Żywienie osób z chorobą Hashimoto – trendy, fakty i mity.”

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej

Członek Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions w ramach European Society of Cardiology

Publikacje:

 • Żywienie w praktyce klinicznej pod redakcją dr n. med. Izabeli Grabowskiej. Wyd. Medical Tribune Polska. Rozdział: Dietoprofilaktyka i Dietoterapia chorób układu krążenia – w przygotowaniu do wydania

 • Czapla Michał, Jankowski Piotr, and P. Z. W. L. Wydawnictwo Lekarskie, eds. Żywienie w chorobach serca. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022

  Rozdział: Postępowanie żywieniowe w dyslipidemii

 • Wybrane aspekty diety w toczniu rumieniowatym układowym Kwaśny A., Współczesna Dietetyka, 28/2020

 • Dieta w miażdżycy Przegląd aktualnych badań, Kwaśny A., Tomczyk A., Współczesna Dietetyka, 27/2020

 • Wpływ wybranych czynników na profilaktykę osteoporozy, Kwaśny A., Współczesna Dietetyka, 26/2019

 • Wpływ otyłości na nadciśnienie tętnicze, Kwaśny A., Tomczyk A., Współczesna Dietetyka, 25/2019

 • Wybrane interakcje leków z żywnością u osób starszych. Kwaśny A., Kulczyński B., Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii, Nr 1(3)/201

Udział w konferencjach:

 • XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Ogólnopolska Konferencja Współczesna Dietetyka o zdrowiu kobiet
 • KASPROWISKO 2022 – Konferencja  Szkoleniowa Asocjacji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK oraz Komisji Promocji Zdrowia Zarządu Głównego  PTK: Epidemie XXI wieku w świetle aktualnych badań
 • Diety roślinne - wady i zalety
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych
 • Konferencja Dietetyczne Konfrontacje
 • Konferencja Dietetyki Sportowej
 • Oś jelito-wątroba-mózg implikacje praktyczne
 • Konferencja Dietetyczne Konfrontacje
 • 5. Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca
 • II Ogólnopolska Konferencja Dietetyków i Kół Naukowych WSBiNoZ

Zainteresowania badawcze:

dieta w chorobach sercowo – naczyniowych, dietetyka kliniczna, wspomaganie dietetyczne chorób autoimmunologicznych i metabolicznych

dr n. med. Katarzyna Łokieć

Kontakt:

 

dr n. med. Katarzyna Łokieć

adiunkt

k.lokiec@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 – dziś Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych prowadzenie zajęć dydaktycznych z dietetyki wśród studentów UM w Łodzi kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa
 • 2017 – dziś Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, adiunkt, prowadzenie zajęć dydaktycznych wśród studentów dietetyki
 • 2017 – dziś Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu: dietetyk
 • 2017 – dziś MediPsyche Centrum Medyczne w Łodzi: dietetyk
 • 2014 – 2019 Centralny Szpital Kliniczny: Centrum Kliniczno - Dydaktyczne w Łodzi
 • 2016, doktor nauk medycznych: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłością
 • 2011 - 2015 Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej UM w Łodzi: doktorant Prowadzenie zajęć dydaktycznych: 2011-2015: z żywienia klinicznego wśród studentów UM w Łodzi kierunku dietetyka 2012-2013: z żywienia osób niepełnosprawnych i chorych przewlekle wśród studentów UM w Łodzi kierunku fizjoterapia Prowadzenie prac badawczych
 • 2011, magister dietetyki: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Żywienia Klinicznego Tytuł pracy magisterskiej: Ocena przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim u osób z zespołem jelita nadwrażliwego
 • 2009, licencjat dietetyki: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Żywienia Klinicznego Tytuł pracy licencjackiej: Żywienie dzieci i młodzieży chorych na celiakię

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2022 Dodatek specjalny I stopnia dla najlepszych, wyróżniających się w pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2022 Opracowanie planu żywieniowego w prewencji osteoporozy w ramach opracowania broszury informacyjnej dotyczącej czynników ryzyka osteoporozy i zaleceń praktycznych jak dbać o zdrowie kości w publikacji „Osteoporoza jak dbać o zdrowie kości? Czynniki ryzyka choroby i zalecenia profilaktyczne” opracowana przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025.
 • 2022 Współautor książki Żywienie w chorobach serca. red. Czapla M, Jankowski P, Warszawa, PZWL 2022 (rozdziały Dieta DASH, Dieta śródziemnomorska)
 • 2022 Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Medycznego: Edukator zdrowotny w chorobach przewlekłych
 • 2019 Współautor i wykładowca cyklu szkoleń z żywienia w diabetologii dla pielęgniarek diabetologicznych i POZ
 • 2018 Współautor ministerialnego programu: Szkolenia dla osób w wieku 50+ z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości dietozależnych w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym). międzynarodowych
 • 2017 - dziś Promotor około 100 prac magisterskich i recenzent około 70 prac magisterskich i licencjackich z zakresu dietetyki
 • 2016 Tytuł doktora nauk medycznych: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłością
 • 2016 Wyróżnienie w Sesji Plakatowej podczas United European Gastroentrology Week: Assessment of the effectiveness of diet reducing weight gain in postmenopausal overweight women
 • 2014 II miejsce w Sesji Plakatowej na IV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością za pracę: Stan odżywienia a poziom hormonów płciowych u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości
 • 2014 II miejsce w Sesji Plakatowej na IV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością za pracę: Wpływ serotoniny na nasilenie depresji i poziom lęku u kobiet w okresie pomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości
 • 2014 Tłumaczenie rozdziału monografii: Łokieć Katarzyna, W: Dietetyka kliniczna, 2014, Wrocław, Elsevier Urban & Partner, s.331-363
 • 2011-2015: Kierownik badania, grant: Ocena skuteczności diety redukującej masę ciała u kobiet w okresiepomenopauzalnym z zespołem hiperalimentacji i otyłości
 • 2011-2015: Badacz, grant KBN: Rola serotoniny, melatoniny i dopaminy w patogenezie zespołów hiperalimentacji i otyłości u kobiet w okresie pomenopauzalnym

Wybrane publikacje:

 • Relationship between Nutritional Status and Length of Hospital Stay among Patients with Atrial Fibrillation -A Result of the Nutritional Status Heart Study
  Czapla M, Juárez-Vela R, Uchmanowicz I, Durante A, Kałużna-Oleksy M, Łokieć K, Smereka J. Frontiers in Public Health. 2022
 • The Association between Nutritional Status and Length of Hospital Stay among Patients with Hypertension
  Czapla M, Juárez-Vela R, Łokieć K, Wleklik M, Karniej P, Smereka J.Int J Environ Res Public Health. 2022 May 10;19(10):5827
 • The Association between Nutritional Status and In-Hospital Mortality among Patients with Heart Failure-A Result of the Retrospective Nutritional Status Heart Study 2 (NSHS2)
  Czapla M, Juárez-Vela R, Łokieć K, Karniej P, Nutrients, 2021, vol. 13, nr 1669, s.1-17
 • The Association between Nutritional Status and In-Hospital Mortality among Patients with Acute Coronary Syndrome-A Result of the Retrospective Nutritional Status Heart Study (NSHS)
  Czapla M, Karniej P, Juárez-Vela R, Łokieć K, Nutrients, 2020, vol. 12, nr 10, s.1-14
 • Nutrition Trends in Patients Over the Long Term After Kidney Transplantation
  Kluch Małgorzata, Kurnatowska Ilona, Matera Katarzyna [i in.], Transplantation Proceedings, 2020, s.S0041-1345(19)31454-X. DOI:10.1016/j.transproceed.2019.12.055 Trans Proc 2020.pdf
 • Zachowania żywieniowe pracowników zmianowych
  Łokieć Katarzyna, Górska-Ciebiada Małgorzata Maria, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2020, s.1-8. DOI:10.26444/monz/124403
 • Stopień przestrzegania zaleceń lekarskich u chorych na cukrzycę w wieku podeszłym z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych
  Górska-Ciebiada Małgorzata Maria, Barylski Marcin, Łokieć Katarzyna [i in.], Geriatria, 2019, vol. 13, s.12-19 Geriatria2019.pdf
 • IgG-dependent cereal products hypersensitivity in patients with irritable bowel syndrome
  Błońska Aleksandra, Łokieć Katarzyna, Konrad Paulina [i in.], Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2018, vol. 45, nr 1, s.25-35
 • Ghrelin Levels in Elderly,Diabetic Patients with Mild Cognitive Impairment
  Górska-Ciebiada Małgorzata, Cypryk Katarzyna, Borkowska Anna [i in.], Neuropsychiatry, 2018, vol. 8, nr 4, s.1174-1181. DOI:10.4172/Neuropsychiatry.1000445
 • Wpływ diety wegetariańskiej na INR u pacjentki leczonej antykoagulantami
  Kluch Małgorzata, Łokieć Katarzyna, PrzypadkiMedyczne.pl, 2018, vol. 108, s.586-590
 • Znaczenie diety w prewencji działań niepożądanych terapii antykoagulantami zależnymi od witaminy K
  Kluch Małgorzata, Górska-Ciebiada Małgorzata, Łokieć Katarzyna, Polski Merkuriusz Lekarski, 2018, vol. 45, nr 265, s.5-10
 • Serotonina u kobiet z nadmierną masą ciała a ryzyko rozwoju cukrzycy Łokieć K., Loba M., Walecka-Kapica E. [i in.], Diabetologia Praktyczna, 2018, vol. 4, nr Supl. A, s.31-32, Numer artykułu:P52 Diabetologia praktyczna Serotonina u kobiet z nadmierną masą ciała a ryzyko rozwoju cukrzycy
  Łokieć Katarzyna, Loba Małgorzata, Walecka-Kapica Ewa [i in.], Diabet Prakt, 2018, vol. 4, nr Supl. A, s.31-32
 • Serum ghrelin levels in elderly, diabetic patients with mild cognitive impairment
  Górska-Ciebiada Małgorzata, Cypryk Katarzyna, Saryusz-Wolska Małgorzata [i in.], Diabetologia, 2017, vol. 60, nr supl.1, s.1-S581, 1262. DOI:10.1007/s00125-017-4350
 • Zastosowanie angiografii optycznej koherentnej tomografii dooceny mikrokrążenia siatkówkowego u pacjentów z cukrzycą i różnym stopniem zaawansowania powikłań makronaczyniowych
  Loba Małgorzata, Szymczyk K., Loba Piotr [i in.], Clinical Diabetology, 2017, vol. 6, nr supl. B, s.1-1, U2
 • Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej
  Łokieć Katarzyna, Loba Małgorzata, Walecka-Kapica Ewa [i in.], Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017, vol. 8, nr 4, s.171-176
 • Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentek z nadmierną masą ciała w okresie okołomenopauzalnym po zastosowaniu diety redukcyjnej
  Łokieć Katarzyna, Loba Małgorzata, Walecka-Kapica Ewa [i in.], Forum Zaburzeń Metabolicznych, 2017, vol. 8, nr 4, s.171-176
 • Estimation of small intestinal bacterial overgrowth in patients with constipation and diarrhea irritable bowel syndrome
  Łokieć Katarzyna, Klupińska Grażyna, Walecka-Kapica Ewa Maria [i in.], Polski Merkuriusz Lekarski, 2014, vol. 36, nr 215, s.307-310
 • Alergia czy nietolerancja pokarmowa - różnice i podobieństwa
  Błońska Aleksandra, Łokieć Katarzyna, Walecka-Kapica Ewa Maria, Gastroenterologia Praktyczna, 2013, vol. 5, nr 1, s.45-52
 • Influence of melatonin on symptoms of irritable bowel syndrome in postmenopausal women
  Chojnacki Cezary, Walecka-Kapica Ewa, Łokieć Katarzyna [i in.], Endokrynologia Polska (Polish Journal of Endocrinology), 2013, vol. 64, nr 2, s.114-120
 • Stan odżywienia a poziom hormonów płciowych u kobiet w wieku pomenopauzalnym
  Walecka-Kapica Ewa, Łokieć Katarzyna, Błońska Aleksandra [i in.], Endokrynol Otyłość, 2013, vol. 9, nr 3, s.1-106

Udział w konferencjach:

 • Prelegent XV Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2022 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”, Kraków 2022
 • Prelegent na XXVI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice 2022
 • Udział w sesji plakatowej ACNAP - EuroHeartCare Congress, Madryt, Hiszpania, 2022
 • Prelegent na Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica, Łódź, w latach 2012- 2019
 • Prelegent na Konferencji im. J. W. Grotta - Diabetologia oparta na faktach - Nowości w diabetologii w latach 2015-2019
 • Prelegent w Healthy Ageing Research Centre Medical University of Lodz 2017
 • Członek towarzystw naukowych:

Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dietetyków

Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions

 • Liczne konferencje dotyczące cukrzycy, otyłości, gastrologii i pediatrii

Zainteresowania badawcze:

 • Cukrzyca i choroby metaboliczne
 • Prewencja kardiologiczna
 • Choroby autoimmunologiczne
 • Otyłość i jej powikłania
 • Żywienie w chorobach gastrologicznych
 • Żywienie pozajelitowe i dojelitowe
 • Edukacja dietetyczna
 • Dietetyka pediatryczna
dr Ewa Macierzyńska – Piotrowska

Kontakt:

 e.macierzynska@wsbinoz.pl

dr Ewa Macierzyńska – Piotrowska

adiunkt

Przebieg kariery zawodowej:

 • Adiunkt: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 06.2016 - obecnie: Polwet-Centrowet Sp. Z o.o. Łask, ul. M. Konopnickiej 21 – stanowisko: kierownik laboratorium
 • 1.07.2015 - 31.05.2016: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Molekularnych Mechanizmów Komórkowych, Łódź, ul. Mazowiecka 4/6 – stanowisko: badacz
 • 01.02.2015 - 30.06.2015: praca badawcza w ramach projektów: "Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej"- (NCN); "Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego"- (MNiSW)
 • 1.10.2009 - 31.01.2015: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej, Łódź, ul. Banacha 12/16 – stanowisko: adiunkt
 • 01.10.2010 – 30.09.2019: Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, ul. Wileńska 53/55 - stanowisko: wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Promotor pomocniczy pracy doktorskiej realizowanej w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej
 • Projekt badawczy nr RPLD.01.02.02-10-0029/18-00; 01.01.2019-31.01.2021- „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania” – specjalista - - Projekt badawczy nr RPLD.01.02.02-10-0005/16-00; 01.09.2016-31.08.2018- „Opracowanie bioaktywnego preparatu pofermentacyjnego w formie płynnej do podawania w wodzie pitnej dla kurcząt rzeźnych” – główny wykonawca
 • 1.07.2015 - 31.05.2016 - Healthy Ageing Research Centre (HARC) FP7 RegPot Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 7 temat badawczy: Rola integryn w modulacji procesów związanych ze starzeniem się komórek śródbłonka naczyniowego – badacz
 • 2013-2015 - "Epigenetyczna regulacja procesu angiogenezy indukowana zmianami w obrębie metylacji białek histonowych, jako szansa dla nowych interwencji terapeutycznych w chorobie nowotworowej" (NCN) – wykonawca
 • 2013-2015 - "Rola reorganizacji chromatyny limitowanej statusem metylacji histonów w kontrolowaniu aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego" (MNiSW) - wykonawca 2007/2008 - grant - -----N30101732/0951, Charakterystyka funkcjonalna przezbłonowego układu redoks wybranych komórek eukariotycznych (PROMOTORSKI) - wykładowca

Wybrane publikacje

 • Wojtala M, Macierzyńska-Piotrowska E, Rybaczek D, Pirola L, Balcerczyk A., Pharmacological and transcriptional inhibition of the G9a histone methyltransferase suppresses proliferation and modulates redox homeostasis in human microvascular endothelial cells. Pharmacol Res. 2018 Feb;128:252-263. MNiSW (2013-2016) = 40 IF = 5,574
 • Balcerczyk A, Gajewska A, Macierzyńska-Piotrowska E, Pawelczyk T, Bartosz G and Szemraj J, Enhanced Antioxidant Capacity and Anti-Ageing Biomarkers after Diet Micronutrient Supplementation. Molecules 2014, 19(9), 14794-14808
 • Lewinska A, Macierzynska E, Grzelak A, Bartosz G, A genetic analysis of nitric oxidemediated signaling during chronological aging in the yeast. Biogerontology. 2011 Aug;12(4):309-20. doi: 10.1007/s10522-011-9329-4. Epub 2011 Mar 19
 • Grzelak A, Kruszewski M, Macierzyńska E, Piotrowski Ł, Pułaski Ł, Rychlik B, Bartosz G., The effects of superoxide dismutase knockout on the oxidative stress parameters and survival of mouse erythrocytes. Cell Mol Biol Lett. 2009
 • Macierzyńska E, Grzelak A, Bartosz G., The effect of growth medium on the antioxidant defense of Saccharomyces cerevisiae. Cell Mol Biol Lett. 2007 Sep;12(3):448-56. doi: 10.2478/s11658-007-0017-y. Epub 2007 May 10
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G., Accumulation of oxidative damage during replicative aging of the yeast Saccharomyces cerevisiae. Exp Gerontol. 2006 Sep;41(9):813-8. Epub 2006 Aug 7
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G., Melatonin does not react rapidly with hydrogen peroxide. Free Radic Res. 2004 Nov;38(11):1155-8
 • Grzelak A, Macierzyńska E, Bartosz G. Melatonin does not react rapidly

Zainteresowania badawcze:

Biotechnologia, bakteriocyny, bakterie LAB

dr Anna Merecz-Sadowska

Kontakt:

 

dr Anna Merecz-Sadowska

adiunkt

a.merecz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2018 – obecnie adiunkt, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 • 2017 – obecnie wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2013 – 2018 asystent, Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2014 – 2015 wykładowca, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2009 - 2015 doktor nauk medycznych, Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej, Oddział Fizjoterapii Wydziału Wojskowo Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 2004 - 2009 magister biologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek: biologia

Wybrane publikacje:

 • Malinowska K, Kowalski A, Merecz-Sadowska A, Paprocka-Zjawiona M, Sitarek P, Kowalczyk T, Zielińska-Bliźniewska H. PD-1 and PD-L1 Expression Levels as a Potential Biomarker of Chronic Rhinosinusitis and Head and Neck Cancers. J Clin Med. 2023 Mar 3;12(5):2033. doi: 10.3390/jcm12052033.
 • Merecz-Sadowska A, Sitarek P, Kowalczyk T, Zajdel K, Jęcek M, Nowak P, Zajdel R. Food Anthocyanins: Malvidin and Its Glycosides as Promising Antioxidant and Anti-Inflammatory Agents with Potential Health Benefits. Nutrients. 2023 Jul 1;15(13):3016. doi: 10.3390/nu15133016.
 • Mroczkowski P, Dziki Ł, Vosikova T, Otto R, Merecz-Sadowska A, Zajdel R, Zajdel K, Lippert H, Jannasch O. Rectal Cancer: Are 12 Lymph Nodes the Limit? Cancers (Basel). 2023 Jun 30;15(13):3447. doi: 10.3390/cancers15133447.
 • Kowalczyk T, Merecz-Sadowska A, Picot L, Brčić Karačonji I, Wieczfinska J, Śliwiński T, Sitarek P. Genetic Manipulation and Bioreactor Culture of Plants as a Tool for Industry and Its Applications. Molecules. 2022 Jan 25;27(3):795. doi: 10.3390/molecules27030795.
 • Kowalczyk T, Merecz-Sadowska A, Rijo P, Mori M, Hatziantoniou S, Górski K, Szemraj J, Piekarski J, Śliwiński T, Bijak M, Sitarek P. Hidden in Plants-A Review of the Anticancer Potential of the Solanaceae Family in In Vitro and In Vivo Studies. Cancers (Basel). 2022 Mar 11;14(6):1455. doi: 10.3390/cancers14061455.
 • Merecz-Sadowska A, Sitarek P, Śliwiński T, Zajdel K, Malinowska K, Zielińska-Bliźniewska H, Kucharska E, Zajdel R. In vitro and In silico Studies on Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. Root Extract against Cancer Cells. Curr Pharm Biotechnol. 2022;23(11):1383-1395. doi: 10.2174/1389201023666220304095225.
 • Merecz-Sadowska A, Sitarek P, Stelmach J, Zajdel K, Kucharska E, Zajdel R. Plants as Modulators of Melanogenesis: Role of Extracts, Pure Compounds and Patented Compositions in Therapy of Pigmentation Disorders. Int J Mol Sci. 2022 Nov 26;23(23):14787. doi: 10.3390/ijms232314787.
 • Merecz-Sadowska A, Sitarek P, Kowalczyk T, Zajdel K, Kucharska E, Zajdel R. The Modulation of Melanogenesis in B16 Cells Upon Treatment with Plant Extracts and Isolated Plant Compounds. Molecules. 2022 Jul 7;27(14):4360. doi: 10.3390/molecules27144360.
 • Sitarek P, Kowalczyk T, Synowiec E, Merecz-Sadowska A, Bangay G, Princiotto S, Śliwiński T, Rijo P. An Evaluation of the Novel Biological Properties of Diterpenes Isolated from Plectranthus ornatus Codd. In Vitro and In Silico. Cells. 2022 Oct 15;11(20):3243. doi: 10.3390/cells11203243.
 • Zielińska-Bliźniewska H, Paprocka-Zjawiona M, Merecz-Sadowska A, Zajdel R, Bliźniewska-Kowalska K, Malinowska K. Serum IL-5, POSTN and IL-33 levels in chronic rhinosinusitis with nasal polyposis correlate with clinical severity. BMC Immunol. 2022 Jun 25;23(1):33. doi: 10.1186/s12865-022-00507-2.

Udział w konferencjach:

 • 6th International Conference “Transgenic Plants & Transformation Technologies”, 06-07.07.2022, Wiedeń, Austria
 • The 8th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 20-22.10.2022, Izmir, Turcja
 • Odmiany anatomiczne w praktyce klinicznej, Collegium Anatomicum, 13-14 kwietnia 2019 Warszawa
 • Konferencja Neuronus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 17.04.2015 Kraków
 • II Interdyscyplinarna Konferencja, „Bezpieczeństwo farmakoterapii – jeden problem, różne spojrzenia”, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, 16 – 17 maja 2013

Zainteresowania badawcze:

 • Anatomia i fizjologia skóry
 • Czynniki wewnątrz- i zewnątrzpochodne mające wpływ na skórę i jej przydatki
 • Choroby cywilizacyjne i ich farmakoterapia
 • Związki o właściwościach terapeutycznych
 • Stres oksydacyjny
dr Roman Modranka

Kontakt:

 

dr Roman Modranka

dr nauk farmaceutycznych

r.modranka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2013-obecnie, adiunkt, Katedra Kosmetologii, Społeczna Akademia Nauk
 • 2013-obecnie, adiunkt, Instytut Kosmetologii, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2009–2010, starszy wykładowca, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 2004-2005, Roczny kontrakt naukowy, Oakland University, Rochester, USA 2004-2005
 • 1999–2009, adiunkt, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1998–1999, asystent, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • 1979–1998, pracowik naukowo-techniczny, Zakład Chemii Bionieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, (Akademia Medyczna) Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2004-2005 Kontrakt naukowy Chemistry Depertment Okland University (USA)
 • 1996 doktor nauk farmaceutycznych,
 • 1974-1979 magister chemii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Chemii,
 • 1969-1974 Technikum Chemiczne w Łodzi

Wybrane publikacje:

 • 2019, Artykuł: Rola i i wykorzystanie olejków eterycznych i ich składników jako substancji czynnych w produktach kosmetycznych wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2019, Artykuł: Rola konserwantów w Kosmetykach-wysłane do Pol J Kosm. K. Malinowska, R. Modranka
 •  2018, Artykuł: The role of hyaluronic acid in selected diseases, Medycyna Sportowa / Polish J Sport Med © Medsportpress, 2018; 4(4); Vol. 34, 197-212 DOI: 10.5604/01.3001.0012.8459   Katarzyna Malinowska, Alicja Klimczak, Marcin Możdżan),  Roman Modranka, Karolina Śmigiel), Paweł Piątkowski, Anna Merecz-Sadowska,  Łukasz Skowerski, Radosław Zajdel, Tetiana Levadna, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Wiesław Tomaszewski
 •  2009 Artykuł Aktywność biologiczna - in vitro nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II), Pol. Merk. Lek., XXVI (151), 2009, ss.52. Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicka M., Kędziora J., Klimczak A., M. Rutkowski
 •  2017 Artykuł Wpływ diety o niskiej zawartości węglowodanów i wysokiej zawartości tłuszczu na organizm, skład ciała oraz zdolności wysiłkowe u sportowców’, Medycyna Sportowa, 33 (4): 239-248; 2017 8. A. Merecz-Sadowska,   K. Malinowska,   R. Modranka,   K. Śmigiel,   P. Piątkowski,   Ł. Skowerski,   R. Zajdel
 • 2016 Artykuł Ocena aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w krwinkach czerwonych jako czynnika ryzyka w nowotworach jamy ustnej”, Journal of Health Study and Medicine,  1, 5-16, 2016 K. Malinowska, A. Morawiec–Sztandera, I. Majsterek,D. Kaczmarczyk, R. Modranka, M. Majczyk, J. Błaszczyk
 • 2016 Artykuł„Życie i zdrowie kobiet na przełomie XIX i XX wieku.” Life and health of women at the turn of 19th and 20th centuries” Journal of Health Study and Medicine,  1, 73-89, 2016 A. Klimczak, K. Malinowska, R. Modranka
 • 2016 Artykuł „Nutrition of elderly people diagnosed with type 2 diabetes”, Journal of Health Study and Medicine,  4, 85-97, 2016 K. Malinowska, A. Bocian, R. Modranka, I. Majsterek

Udział w konferencjach:

Prowadzenie szkolenia pt. „Dermokosmetyki” 2018

Zainteresowania badawcze:

 • Współczesne koncepcje rozwoju chemii kosmetycznej, innowacyjne preparaty kosmetyczne
 • Wpływ aktywnych składników kosmetyków na  procesy biochemiczne, wewnątrzkomórkowe
 • Nowe tendencje w projektowaniu kosmetyków
dr Ewa Nowacka

Kontakt:

 

dr n. przyr. Ewa Nowacka

adiunkt

e.nowacka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2014 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2009 – 2014 starszy wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 1994 – 2011 starszy wykładowca w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii  Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • 1982 – 1994 adiunkt w Katedrze Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w realizacji między innymi:

 • umowy polsko-amerykańska PL-83-480 z decyzją nr MZ/HHS-90-24 II FMC, okres realizacji: 1990- 1994 nt.: Poziom żelaza u kobiet w wieku rozrodczym w Polsce: oszacowanie poziomu żelaza u matki i dziecka.
 • projektu nt. Kreowania postaw i zachowań negujących palenie tytoniu w środowisku szkoły średniej. PT/113/2000, Instytut Onkologii w Warszawie.
 • umowy zawartej z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie: Opracowanie wytycznych do oceny stanu zdrowia dzieci wiejskich z uwzględnieniem warunków środowiskowych, okres realizacji 1986-1990.

Uczestniczyłam w realizacji prac statutowych w Katedrze Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na temat:

 • Oceny stanu odżywienia i wyżywienia dzieci i kobiet w wieku rozrodczym.
 • Identyfikacji i oceny uwarunkowań kondycji zdrowotnej wybranych populacji.

Wybrane publikacje:

 • Nowacka, M. Łaszek, A. F. Szatko: Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Problemy higieny i Epidemiologii, 2011, 92(1),114-119.
 • Nowacka, M. Łaszek, A. Gawron-Skarbek, F. Szatko Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część II. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3), 461-465.
 • Zimna-Walendzik E., Grzybowski A., Nowacka E., Paradowska – Stankiewicz I.: Aktywność rekreacyjno – sportowa młodzieży szkolnej, w  pracy zbiorowej nt.: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”. Wyd Promocyjne Albatros, Szczecin 2006.
 • Nowacka E., Grzybowski A., Topola J.: Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi. Problemy Higieny, 2001, 73, 133-137.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Topola J.: Sposób żywienia a wykształcenie łódzkich kobiet ciężarnych. Bromat. Chem. Toksykol. 2000, 33, 3, 221-226.
 • Świtoniak T., Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Lipecka K.: Żywienie wybranych grup kobiet z uwzględnieniem zróżnicowanego stanu fizjologicznego. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32,1, 63-68.
 • Zimna-Walendzik E., Nowacka E., Rafalski H.: Oszacowanie stanu żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Pol. Merk. Lek. 1997, 2, 9, 1-4.
 • Nowacka E., Zimna-Walendzik E., Rafalski H., Topola J.: Oszacowanie zapasów żelaza w organizmie kobiet ciężarnych. Wiad. Lek. 1997, L, 7-9, 184-189.

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w dietetyce, 4.04.2019, Łódź.
 • Konferencja: Medyczne Aspekty Żywienia Człowieka, 9 – 10.09.2017, Rzeszów.
 • Konferencja: Ekologia konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych, 5 – 6. 03.2015 Wrocław.
 • W latach 2015 – 2016 uczestniczyłam w corocznych konferencjach szkoleniowych „Problemy badawcze i dydaktyczne w medycynie prewencyjnej” , Gródek n/Dunajcem.

Zainteresowania badawcze:

 • Ocena sposobu żywienia i jego uwarunkowania
 • Jakość zdrowotna żywności
 • Bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne
dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Kontakt:

 

dr Alicja Nowak-Zduńczyk

Adiunkt

a.nowak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Listopad 2023 – obecnie, stanowisko: koordynator ds. badań klinicznych, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
 • 2018 – obecnie, stanowisko: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2015 – wrzesień 2018, stanowisko: asystent w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
 • 2013 – wrzesień 2018, Prowadzenie Kursu Przygotowawczego Premedical dla kandydatów na studia w języku angielskim z przedmiotów: biologia, fizyka, chemia; Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie dotyczące fitoterapii chorób układu pokarmowego (rok 2023)
 • Współautor grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, „Wykorzystanie nowych niskocząsteczkowych inhibitorów w zależnym od kinazy PERK szlaku UPR dla leczenia jaskry pierwotnej otwartego kąta”. Grant NCN nr 2016/21/B/NZ5/01411 (rok 2017)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2016)
 • Szkolenie dotyczące planowania, wykonywania, uczestniczenia oraz uśmiercania zwierząt w doświadczeniach (rok 2016)
 • Prowadzenie i Monitorowanie Badań Klinicznych, studia podyplomowe, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (rok 2015)
 • Szkolenie dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej (ang. Good Clinical Practice, GCP) (rok 2015)
 • Grant Młodego Badacza finansowany z środków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (rok 2014)

Wybrane publikacje: 

 • Siwak Mateusz, Maślankiewicz Marcin, Nowak-Zduńczyk Alicja, Filipek Beata, Wojtczak Radosław, Radek Maciej, Kucharska Ewa, Szaflik Jerzy, Szaflik Jacek, Paweł, Majsterek Ireneusz Jacek, Analysis of rs7895833 polymorphism of SIRT1 gene and its influence on the risk occurrence and progression of neurodegenerative disease, such as primary open-angle glaucoma in a Polish population, Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 4/2022 vol. 16, 2022
 • Magda Cuchra-Kulesza, Alicja Nowak-Zduńczyk,  Milena  Paprocka-Zjawiona, Hanna ZielińskA-Bliźniewska,  Anna  Merecz-Sadowska, Katarzyna Malinowska, WSPÓŁWYSTĘPOWANIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO Z ZACHOROWALNOŚCIĄ ORAZ PRZEBIEGIEM COVID-19, KOSMOS Vol. 71, 1, 21–33, 2022
 • Katarzyna Malinowska, Alicja Nowak-Zduńczyk, Anna Merecz-Sadowska, Anna SzczepańskaF, Dariusz Kaczmarczyk, Katarzyna Bliźniewska-Kowalska, Hanna Zielińska-Bliźniewska, MTHFD1 c.1958G>A and TCN2 c.776G>C polymorphisms of folate metabolism genes and their implication for oral cavity cancer, Advances in Hygiene and Experimental Medicine, 2021 Vol. 76 Issue 1/2022; 30-38
 • Wojciech Zjawiony, Milena Paprocka-Zjawiona, Andrzej Kowalski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Jurek Olszewski, Katarzyna Malinowska, The use of combined pharmacotherapy and hyperbaric oxygen in the treatment of sudden sensorineural hearing loss, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 2020, Vol. 74, p182-190. 9p.
 • Katarzyna Malinowska, Dariusz Kaczmarczyk, Radosław Zajdel, Anna Merecz-Sadowska, Jurek Olszewski, Alicja Nowak-Zduńczyk, Hanna Zielińska-Bliźniewska, Antioxidative assessment of new trans palladium(II) complexes in head and neck cancer, Otolaryngol Pol, 2019 Aug 2;74(1):1-6 2019 Aug 2;74(1):1-6.
 • Rozpedek W, Pytel D, Nowak-Zdunczyk A, Lewko D, Wojtczak R, Diehl JA, Majsterek I. Breaking the DNA damage response via serine/threonine kinase inhibitors to improve cancer treatment. Curr Med Chem, 2019;26(8):1425-1445
 • Siwak M, Maślankiewicz M, Nowak-Zduńczyk A, Rozpędek W, Wojtczak R, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik JP, Majsterek I The relationship between HDAC6, CXCR3 and SIRT1 genes expression levels with progression of primary open-angle glaukoma, Ophthalmic Genet 2018 Jan 31:1-7.
 • Nowak A, Rozpędek W, Cuchra M, Wojtczak R, Siwak M, Szymanek K, Szaflik M, Szaflik J, Szaflik J, Majsterek I. Association of the expression level of the neurodegeneration-related proteins with the risk of development and progression of primary open angle glaukoma, Acta Ophthalmologica Volume 96, Issue 1, February 2018, Pages e97–e98.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wojcikiewicz, Kazimierz Niemczyk, Olga Sieniawska-Buccella, Mateusz Siwak,  Anna Walczak, Alicja Nowak, and Ireneusz Majsterek Altered expression of miRNAs is related to larynx cancer TNM stage and patients’ smoking status, DNA Cell Biol 2017 Jul;36(7):581-588.
 • Majsterek I, Diehl JA, Pytel D, Nowak A, Rozpędek W. Molecular basis of human diseases and targeted therapy based on small-molecule inhibitors of ER stress-induced signaling pathways, Curr Mol Med 2017;17(2):118-132.
 • Antoni Bruzgielewicz, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Anna Walczak, Alicja Nowak, Helen Uczkowski, Ireneusz Majsterek Evaluation of polymorphisms in microRNA biosynthesis genes and risk of laryngeal cancer in the Polish population, Pol J Pathol 2016;67(3):283-290
 • Nowak A, Przybylowska-Sygut K, Gacek M, Kaminska A, Szaflik JP, Szaflik J, Majsterek I Neurodegenerative Genes Polymorphisms of the -491A/T APOE, the -877T/C APP and the Risk of Primary Open-angle Glaucoma in the Polish Population, Ophthalmic Genet Jun;36(2):105-12
 • Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Karolina Przybyłowska-Sygut, Dariusz Pytel, Katarzyna Szymanek, Jerzy Szaflik, Jacek P. Szaflik Analysis of the expression and polymorphisms of APOE, HSP, BDNF and GRIN2B genes associated with the neurodegeneration process in the pathogenesis of primary open-angle glaukoma, Biomed Res Int 2015;2015:258281

Udział w konferencjach:

 • Alicja Nowak-Zduńczyk, Katarzyna Malinowska, Rola surowców roślinnych w terapii przeciwstarzeniowej, Rośliny lecznicze w nauce i kulturze, druga edycja, Warszawa, 2023
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Ireneusz Majsterek, Molekularny mechanizm aktywacji szlaku zależnego od kinazy PERK w przebiegu chorób nowotworowych, VI Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, J. Alan Diehl, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK w leczeniu chorób nowotworowych, III Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych, Toruń, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Adam Wawrzynkiewicz, Alicja Nowak-Zduńczyk, Dariusz Pytel, Ireneusz Majsterek, Zastosowanie niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy PERK jako innowacyjna strategia przeciwnowotworowa International Conference of Natural and Medical Sciences, Lublin, 2017
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Molecular genetic insights in Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016
 • Wioletta Rozpędek, Alicja Nowak, Dariusz Pytel, J. Alan Diehl, Ireneusz Majsterek, Components of unfolded protein response signaling pathway as a therapeutic target for Alzheimer’s disease, The 2016 Alzheimer's Disease Congress, London, 2016

Zainteresowania badawcze:

Molekularne podłoże chorób nowotworowych oraz neurodegeneracyjnych.

Rośliny zielarskie, aromaterapia

dr Dominika Sujka-Kujawiak

Kontakt:

 

dr Dominika Sujka-Kujawiak

Wykładowca

d.sujka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Prowadzenie działalności: Kancelaria Adwokacka dr Dominika Sujka-Kujawiak
 • Wykładowca: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2014-2016 aktywne bycie członkiem Studenckiego Koła Kryminalistycznego WPiA na Uniwersytecie Łódzkim,
 • 2016-2017 członek Koła Naukowego Penitencjarnego WPiA UŁ

Wybrane publikacje:

 • Praktyczne aspekty ochrony zdrowia osób odbywających karę pozbawienia wolności – wyniki badań własnych [w:] Kamila Mrożek (red.) Z problematyki badań empirycznych w prawie karnym wykonawczym. Część 2, Wrocław 2021, s. 151-165, ISBN 978-229-3756-3
 • Problem ochrony zdrowia w kontekście readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności [w:] A. Nawój-Śleszyńki, A. Leszczyńska (red.) Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, Łódź 2019, s. 255-263, ISBN 978-83-8142-449-3
 • Nowy rodzaj odpowiedzialności karnej – problemy interpretacyjne na przykładzie art. 192 k.k. [w:] A. Wedeł-Domaradzka, A. Purata (red.), Wybrane problemy kary i karalności, Bydgoszcz 2016, s. 159-170, ISBN 978-83-8018-067-3

Udział w konferencjach:

 • 31.10.2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „100-lecie polskiego więziennictwa. Środki oddziaływania penitencjarnego w polskim systemie penitencjarnym – wczoraj i dziś”, WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Znaczenie pracy psychologa w toku wykonywania kary pozbawienia wolności. Wyniki badań własnych”
 • 27-28.10.2017 r.– I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Współczesne problemy penitencjarystyki”, SNK Penitencjarne WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Problem ochrony zdrowia w kontekście readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności”
 • 09.05.2016 r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne w medycynie – odpowiedzialność za szkodę medyczną”, SKN Prawa Cywilnego i Handlowego WPiA UŁ, Tytuł wystąpienia: „Zadośćuczynienie za brak informacji o stanie zdrowia”

Zainteresowania badawcze:

Szeroko pojęte prawo cywilne, ochrona środowiska naturalnego człowieka – ze szczególnym naciskiem na ochronę przeciwko hałasowi lotniczemu, ochrona zdrowia, ochrona zdrowia osób pozbawionych wolności, prawo karne wykonawcze

dr Anna Sztekmiller-Szymańska

Kontakt:

 

dr inż. Anna Sztekmiller- Szymańska

Adiunkt

Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka

a.sztekmiller@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • od 2011 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • od X 2016 - obecnie - Koordynator e-learningu na kierunku Dietetyka,
 • od X 2021 - 2023 - Opiekun Samorządu Studenckiego WSBiNoZ,
 • V.2020-II.2021 – dietetyk w CM Świętej Rodziny w Łodzi
 • od Maj 2018 – dietetyk w NZOZ MEDICUS A.T. SP zoo w Łodzi
 • od X 2011 – IX.2020 Koordynator ds. zawodowych praktyk studenckich na kierunku Dietetyka poziom licencjat i studia II stopnia
 • V 2011-IX 2015 Pełnomocnik v-ce Kanclerza ds. Dietetyki WSBiNoZ
 • luty–maj 2015 konsultant dietetyczny w firmie Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym (restauracja z cateringiem dietetycznym)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 07.2023 Practical classes in the technology room -HEALTHY deserts- Warsztaty kulinarne w pracowni technologii żywnosci w ramach projektu ECNAD - Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in Palestine
 • 05.2023 Practical classes in the technology room -Seasonal cooking- Warsztaty kulinarne w pracowni technologii żywnosci w ramach projektu ECNAD - Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in Palestine 07.07.2022 Warsztaty kulinarne w pracowni technologii żywnosci w ramach projektu ECNAD - Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in Palestine „Gotujemy sezonowo, chłodniki, kiszonki”
 • 02.2022 wykład „Dieta planetarna” w ramach projektu ECNAD - Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in Palestine
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie LIGHT.GEN Living Healthy Through Generations , współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie WITH.CH Wise Teacher Healthy Child,  współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+.
 • IX 2011- X 2013 Koordynator Projektu „„EDUKACJA DLA ZDROWIA – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
 • 07.2022 Warsztaty kulinarne w pracowni technologii żywnosci w ramach projektu ECNAD - Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in Palestine „Gotujemy sezonowo, chłodniki, kiszonki”
 • 02.2022 wykład „Dieta planetarna” w ramach projektu ECNAD - Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in Palestine
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie LIGHT.GEN Living Healthy Through Generations , współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+
 • 2013-VII. 2015 Konsultant w Projekcie WITH.CH Wise Teacher Healthy Child, współfinansowanym ze środków UE w ramach Program Erasmus+
 • IX 2011- X 2013 Koordynator Projektu „„EDUKACJA DLA ZDROWIA – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Wybrane publikacje:

„Dieta dla mózgu”, Biuletyn pt Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań w procesach uczenia się.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach nr 18/2023

Udział w konferencjach:

 • 10.2023 międzynarodowa konferencja Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych przy WSBiNoZ "Zrozumienie pacjentów onkologicznych, ścieżki doskonalenia kompetencji miękkich dla kadry medycznej.".
  Prelekcja pt „Dieta w prewencji nowotworowej”
 • 20.09.2023 konferencja „Dieta i emocje w procesie uczenia się” Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,
   temat prelekcji „Dieta dla mózgu, Mindfulness eating”
 • 10.05.2023 Neuropedagogika - proces uczenia się zgodny z fizjologią mózgu
  prelekcja pt Dieta dla mózgu, mindfulness eating
 • Wydarzenie organizowane w ramach projektu edukacyjnego Erasmus + Neuropedagogy (numer projektu: 2020-1-PL01-KA203-081740)
 • 02.06.2022 WSBiNoZ Łódź III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Dietetyków i Kół Naukowych; „Współczesne wyzwania żywieniowe i zdrowotne w dobie pandemii” wykład pt.: „Dieta planetarna”
 • 02.06.2022 WSBiNoZ Łódź III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Dietetyków i Kół Naukowych; „Współczesne wyzwania żywieniowe i zdrowotne w dobie pandemii” - udział w komisji sesji ustnej i sesję plakatowej
 • 29.09.2021 Konferencja Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego „Szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń - dobre praktyki w obszarze zadbania o dobrostan społeczności szkolnej i przedszkolnej" wykład pt.: „Zdrowie ucznia na talerzu”
 • 10.06.2021 WSBiNoZ Łódź II Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Dietetyków i Kół Naukowych; udział w komisji sesji ustnej i sesję plakatowej
 • 06.06.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolska Konferencja Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych – udział w Komisji w Moduł I „Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce”,
 • 04.04.2019 WSBiNoZ Łódź I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE, wystąpienie na temat „Mindfull eating”

Zainteresowania badawcze:

 • Dietetyka i psychodietetyka
 • Biotechnologia
dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Kontakt:

 

dr Katarzyna Wielemborek-Musiał

Adiunkt

k.wielemborek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2021 Kierownik Zakładu Koordynowanej Opieki, UM w Łodzi
 • od 2018 adiunkt, Zakład Koordynowanej Opieki UM w Łodzi, Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Rodzinnego
 • od 2015 adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • od 2006- X.2018 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi starszy specjalista do spraw obsługi nauki i dydaktyki, zakład medycyny zapobiegawczej i sportowej
 • od 2006-2018 CSK poradnia prewencji chorób układy krążenia i metabolicznych, poradnia sportowo-lekarska, dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej – pielęgniarka ul Pomorska 251
 • od 2008-nadal wykonywanie prac organizacyjno-zarządzających, medyczno-administracyjnych i koordynujących w NZOZ lek med. Barbara Błaszczyk ul. Wschodnia 41
 • od 2002 ZDZ w Łodzi ul. Łąkowa 4- wykładowca

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania szczepień ochronnych dzieci, młodzieży i dorosłych. · ukończenie szkolenia z zakresu uzależnienia od tytoniu
 • 2002 ukończenie kursu specjalistycznego uprawniającego do wykonywania samodzielnego badania EKG, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej, wykonania 24-godzinnego zapisu elektrokardiograficznego
 • 2002 mgr pielęgniarstwa UM w Łodzi
 • 2006 dr n med. UM w Łodzi w zakresie medycyny, specjalność: fizjologia wysiłku fizycznego
 • 2016 kurs dokształcający z dietetyki w Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
 • 2016 szkolenie z zakresu konflikty w biznesie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2016 kurs specjalistyczny z wywiadu i badań fizykalnych
 • 2016 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz II
 • 2017 szkolenie metodyka nauczania w dyscyplinach biomedycznych
 • 2019 kurs specjalistyczny RKO
 • 2019 kurs: ordynowanie i wypisywanie recept cz I
 • 2019 kurs wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek 2019 kurs trenera symulacji medycznych 2020 studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia
 • 2020 kurs wykonywania testów skórnych w trakcie
 • 2020 szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji
 • 2019-2020 udział w projektach ICNP, 2020 CitizenAct- Senior Citizens , Actors in Healthy Living with Digital Tools
 • 2021 specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego
 • 2022 studia podyplomowe, prawo medyczne z elementami bioetyki
 • 2021-22 cykl szkoleń z projektu MCI, UM w Łodzi
 • 2021-23 Projekt PsychONskills 2022 Laboratorium Living LAB Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych MOLecoLAB na Uniwersytecie Medycznym udział jako ekspert w badaniu walidującym rozwiązanie technologiczne dla firmy SeniorApp.
 • 2023 kurs specjalistyczny-Leczenie ran
 • 2023 Szkolenie z zakresu kontraktowania świadczeń medycznych w poz Organizacja udzielania świadczeń w POZ. Współpraca z innymi ośrodkami, budżet powierzony i zarządzanie placówką medyczną

Wybrane publikacje:

 • Wtórna profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego na przykładzie nadciśnienia tętniczego (Katarzyna Wielemborek-Musiał, Dawid Krakowiak, Grzegorz Polakowski, Beata Siedlecka, Anna Lipert)
 • WYBRANE ASPEKTY DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH CZĘŚĆ I, 9 (1); 2021 Umedical Report
 • Masa ciała a wybrane zachowania żywieniowe dzieci w wieku szkolnym (Grzegorz Polakowski, Ilona Gieraga, Katarzyna Wielemborek-Musiał, Anna Lipert); WYBRANE ASPEKTY DIAGNOSTYKI, PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH CZĘŚĆ II, 9 (2); 2021 Umedical Report
 • Evaluation of the workload of nurses caring for patients with congenital diaphragmatic hernia in a neonatal intensive care unit, according to the TISS-28 and NEMS scales Paulina Szydłowska-Pawlak1,2,A,B,C,D, Aleksandra Matczak2,B, Barbara Librowska1,E, Elżbieta Zdżalik1,E, Dorota Kilańska1,C,E,F, Katarzyna Wielemborek-Musiał1,C,E Problem y Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): Katarzyna Wielemborek-Musiał, Katarzyna Szmigielska, Joanna Leszczyńska, Anna Jegier. Blood Pressure Response to Submaximal Exercise Test in Adults.2016; : Biomed Res. Int

 

Udział w konferencjach:

 • 2007/2008 koordynowanie i udział w realizacji I i II części Ogólnopolskiego Programu Prewencji Chorób Układu Krążenia POLKARD, Ministerstwa Zdrowia na terenie Łodzi, oraz w województwach: lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim
 • 2008-2009 udział w Programie POLKARD SENIOR w Klinice Geriatrii UM w Łodzi
 • 2016 Konferencja Medycyna Sportowa, Nadciśnienia Tętniczego, Kardiologiczna
 • 2019 udział w wdrażaniu dokumentacji ICNP
 • 2019 Konferencja Pielęgniarko bądź bezpieczna w pracy
 • 2021 udział czynny, Ogólnopolska Konferencja Studencka „Zawody medyczne wobec wyzwań współczesnej opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie
 • 2021 XXIV Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii klinicznej
 • 2023 wykład okolicznościowy Otwarcie Centrum Sportu Umed
 • 2023 II Konferencja naukowo-szkoleniowa Umed, czynny udział
 • 2023 Kongres EFSMA-plakat

Zainteresowania badawcze:

medycyna sportowa, medycyna rodzinna, nadciśnienie tętnicze, pielęgniarstwo

dr Aneta Wiktorek-Smagur

Kontakt:

 

dr Aneta Wiktorek-Smagur

adiunkt

a.wiktorek@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2015 – obecnie – Adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu,  Łódź
 • 2016 – obecnie – Krajowy Koordynator ds. Metod Badawczych, OECD
 • 2012 – obecnie – Inspektor Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Biuro do Spraw Substancji Chemicznych, Łódź

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 Nowe prawo kosmetyczne, Eurocon, Warszawa
 • 2018 Postconference workshop on In Vitro Toxicology, ESTIV, Berlin
 • 2017 Applied in vitro toxicology course, Luxembourg
 • 2017 Biocompability of Medical Devices, Stuttgart, Niemcy
 • 2015 11 Summer School on toxic Compounds in the Environment, Brno, Czech Republic
 • 2013 Chromatografia gazowa i cieczowa dla zaawansowanych, Centrum Edukacji
 • 2013 Good Laboratory Practice, The Center for Professional Advancement, Amsterdam, Holandia
 • 2012 Metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Certyfikat PRINCE2 Foundation
 • 2011 – 2013 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zawodowe studia podyplomowe, Analityka Medyczna (nr 17931 - KIDL)
 • 2000 – 2005 Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Stacjonarne Studium Doktoranckie Cytogenetyki, Genetyki Molekularnej i Radiobiologii, Doktor biologii, specjalność: biotechnologia
 • 2004 –2005 Uniwersytet Łódzki, University of Texas, Austin MSSTC (Master of Science in Science and Technology Commercialization)
 • 2003 – 2004 Podyplomowe Studia Europejskie, Ośrodek Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego (ukończone z wyróżnieniem)

Wybrane publikacje:

 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk: Transformation of Arabidopsis Thaliana– a little weed with a thousand faces. Arabidopsis Thaliana: Cultivation, Life Cycle and Functional Genomics, Edited by Adriano Sofo, 01/2015; Nova Science Publishers., ISBN: 978-1-63482-152-0
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Piotr Luchniak, Andrzej K. Kononowicz: Green Way of Biomedicine - How to Force Plants to Produce New Important Proteins? Transgenic Plants - Advances and Limitations, 03/2012; ISBN: 978-953-51-0181-9
 • Journal Publications
 • Izabela Grzegorczyk-Karolak, Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka: An Untapped Resource in the Spotlight of Medicinal Biotechnology: The Genus Scutellaria. Current Pharmaceutical Biotechnology 2018; 19:358-371.
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Aneta Wiktorek-Smagur, Aneta Gerszberg, Tomasz Kowalczyk, Justyna Gatkowska, Andrzej K. Kononowicz: The pharmaceutics from the foreign empire: the molecular pharming of the prokaryotic staphylokinase in Arabidopsis thaliana plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology 07/2016; 32(7):1-15.
 • Katarzyna Hnatuszko-Konka, Tomasz Kowalczyk, Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Kononowicz AK: Phaseolus vulgaris - Recalcitrant potential. Biotechnology Advances 11/2014; 32(7):1205–1215.
 • Aneta Wiktorek-Smagur: Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Chemia, Zdrowie, Środowisko, Biuletyn Biura do Spraw Substancji Chemicznych, 04/2012: 2–14.
 • Aneta Gerszberg, Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Piotr Łuchniak, Andrzej K Kononowicz: Expression of recombinant staphylokinase, a fibrin-specific plasminogen activator of bacterial origin, in potato (Solanum tuberosum L.) plants. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 03/2012; 28(3):1115–1123.
 • Aneta Wiktorek-Smagur, Katarzyna Hnatuszko-Konka, Aneta Geszberg, Piotr Łuchniak, Tomasz Kowalczyk, Andrzej K. Kononowicz: Expression of a staphylokinase, a thrombolytic agent in Arabidopsis thaliana. World Journal of Microbiology and Biotechnology (Formerly MIRCEN Journal of Applied Microbiology and Biotechnology) 01/2011; 27(27):1341–1347

Udział w konferencjach:

 • 2019 14 OECD Training Course for GLP Inspectors in Cape Town, OECD, South Africa
 • 2018 20 International Congress on In Vitro Toxicology, ESTIV, Berlin
 • 2017 13 OECD Training Course for GLP Inspectors in Kraków, OECD, Poland, Organizator
 • 2017 Szanse i zagrożenia dla polskiej branży kosmetycznej - 4 lata po wejściu w życie Rozporządzenia Kosmetycznego, Warszawa
 • 2015 12 OECD Training Course for GLP Inspectors in Hyderabad, Indie

Zainteresowania badawcze:

Metody alternatywne stosowane w toksykologii, Plant Biotechnology, Gene Expression, Molecular Biology, Plant Genetics, Diagnostic Methods, Genetic Toxicology, Cell Culture, Medical Technology, Toxicology, Molecular Genetics

dr Natalia Wittek-Smorąg

Kontakt:

 

Dr n. med. Natalia Wittek-Smorąg

Opiekun Koła Naukowego "Młodych dietetyków"

adiunkt

 

n.wittek@wsbinoz.pl

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2020 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • Od 2019 - specjalista PODNiDM w Pabianicach
 • 2018 – koordynator merytoryczny studiów podyplomowych WSBiNoZ: Dietetyka z elementami obesitologii
 • 2018- 2021  – opiekun Samorządu Studenckiego WSBiNoZ
 • Od 2017 - opiekun koła naukowego „Młodych Dietetyków” WSBiNoZ
 • Od 2010 - Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych (PTDL)
 • Od 1.09.2010 – starszy asystent w specjalistycznym laboratorium medycznym „APC -Analizy Medyczne”
 • Od 01.10.2009 – adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź
 • 2004 – 2008: doktorant w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii Klinicznej UM w Łodzi; 2008 – uzyskanie tytułu naukowego: doktor nauk medycznych

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2020 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej

 • 2019 – współrealizacja pilotażowego programu  edukacyjno-wychowawczego „Zdrowe dziecko – zdrowy dorosły. Stop cukrowemu tsunami.” Program realizowany we współpracy z PODN w Pabianicach dla publicznych placówek (żłóbek, przedszkola)

 • 2018 – otrzymanie wyróżnienia z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych „Dyplom za wzorową pracę”; Załącznik nr 3 do uchwały 143/IV/2018

 • 2015 - udział w projekcie: „Dziecko z trudnościami w szkole ogólnodostępnej” organizowanym w ramach europejskiego projektu edukacyjnego GUIDE – Guidelines for teacher working with students with medium – light cognitive impairments”. Wykład.

 • 2012 - udział w projekcie: „Edukacja dla zdrowia – szkolenia dla nauczycieli z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany przez WSBiNoZ w Łodzi, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykładowca.

 • 2011 – współpraca z Agencją Rynku Rolnego w Łodzi, w projekcie „Lekcje zdrowia” prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie woj. łódzkiego

 • 2010 – certyfikat  Asystenta Systemu Zarządzania w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym nadanym przez PCBC

 • 2008 - tytuł doktora nauk medycznych – Zakład Patofizjologii i Immunopatologii Wysiłku UM,  promotor: prof. UM dr hab. n. med. Ewa Majewska

 • 2004-2008 - udział w projekcie badawczym „Rola cystatyny C jako immunomodulatora i markera niewydolności nerek”. Projekt realizowany na UM w Łodzi, finansowany przez KBN

 • 2004 - tytuł magistra –  Zakład Biochemii Farmaceutycznej UM,  promotor: prof. UM dr hab. Barbara Kostka

Wybrane publikacje:

 • Pazura, J. Szumigaj, N. Wittek-Smorąg. Diety pudełkowe z punktu widzenia konsumenta. Food Forum nr 2, kwiecień 2021, str – 105-108
 • Majewska, N. Wittek, J. Rysz, Z. Baj. „The influence of uremic high cystatin C concentration on neutrophil apoptosis and selected neutrophil functions isolated from health subjects.” Med Sci Monit 2012; 18(11):CR667-673
 • Wittek, E.  Majewska. „ Cystatyna C – immunomodulator procesów odpornościowych.” Przegląd Lekarski, 2010, 67 (7): 484-87
 • Głowacka, N. Wittek, A. Bednarek-Gejo, E. Tyczkowska-Sieroń, A. Bartoszko-Tyczkowska, D. Trojanowska, A. Budak.” Ocena wpływu olejku pichtowego na aktywność enzymów hydrolitycznych wybranych szczepów Candida albicans.” Mikologia Lekarska, 2009, 16(4):220-223

Udział w konferencjach:

 • 06.2021 - II Ogólnopolska Konferencja „PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH ” – ORGANIZATOR

 • 20-21.09.2019 – konferencja naukowo-szkoleniowa - „Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia" – org. PTDL, słuchacz

 • 06.2019 - I Ogólnopolska Konferencja „PRAC MŁODYCH DIETETYKÓW I KÓŁ NAUKOWYCH ” - ORGANIZATOR

 • 04.2019 - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „WSPÓŁCZESNE TRENDY W DIETETYCE” – org.  WSBiNoZ, prelegent

 • 10-12.05.2018 – Wiosenna Szkoła Immunologii; Mortęgi; org. Euroimmun; słuchacz

 • 10-12.09.2015 - konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz

 • 10-11. 04.2015 – V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki w Łodzi – prezentacja plakatu „Zasady stosowania diety ketogennej i dzieci chorych na epilepsję”, org. UM w Łodzi

 • 16-17.05. 2013 – konferencja „Poznańskie dni cytometrii i immunopatologii” org. UM w Poznaniu – prelegent

 • 20-22.09.2012 – konferencja naukowo – szkoleniowa „Łódzkie spotkania diagnostyczne”, org. PTDL, słuchacz

 • 05-02.06.2012- „Wiosenna szkoła immunologii” org. Euroimmun Polska , słuchacz

 • 28-30.05.2010 – III Międzynarodowa konferencja naukowa „Nierówności w zdrowiu w miastach i na terenach wiejskich”, org. WSBiNoZ, prelegent

 • 5-6.04.2007 – Międzynarodowa Medyczna Konferencja Naukowa, Vinnitsja, Ukraina, prelegent, wyróżnienie Iº (stopnia)

Zainteresowania badawcze:

diagnostyka laboratoryjna, immunologia, dietetyka

dr Andrzej Zbonikowski

Kontakt:

 

dr Andrzej Zbonikowski

wykładowca

a.zbonikowski@wsbinoz.pl

mgr Aleksandra Bugajak

Kontakt:

 

mgr Aleksandra Bugajak

Wykładowca

a.bugajak@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:  

 • obecnie: wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2022- obecnie Centrum Psychoterapii Tu i Teraz

 •  2020-2021 Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzezinach 

 •  2019-2020 Fundacja Słonie na Balkonie w Łodzi 

 •  2018-2019 Jednostka Wojskowa 4395 w Leźnicy Wielkiej  

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – obecnie Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii CMUJ w Krakowie
 • 2017-2018 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu Kierunek: Kryzys i interwencja kryzysowa, studia podyplomowe
 • 2014-2015 Universität Regensburg w Niemczech, Kierunek: Psychologia, program Erasmus

Udział w konferencjach: 

2018 - I Kongres Suicydologiczny, Łódź

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Beata Chrzanowska

Kontakt:

 

mgr Beata Chrzanowska

Wykładowca

b.chrzanowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Październik 2015 -obecnie Eurodialog – lektor języka angielskiego

 • 2015- 2019 Business Language Solutions – lektor języka angielskiego 

 • 2011-2012 Uniwersytet Łódzki – wykładowca języka angielskiego

 • 1996 -2015 British Centre – kierownik działu dydaktycznego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Prowadzenie szkoleń językowych na wszystkich poziomach zaawansowania, w tym biznesowych, tematycznych, zawodowych w trybie stacjonarnym i on-line. Znajomość egzaminów międzynarodowych i przygotowywanie studentów do ich zdawania.

Udział w konferencjach:

 • IATEFL Poland (International Association of Teachers of English as a Foreign Language),

 • Konferencje metodyczne organizowane przez Oxford University Press, Cambridge, Macmillan, Express Publishing

Zainteresowania badawcze:

Metodyka nauczania języka angielskiego, nowoczesne metody w nauczaniu języka, nauczanie języka on-line.

mgr Paulina Czarna

Kontakt:

 

mgr Paulina Czarna

asystent

p.czarna@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2017 – do dziś – Wykładowca akademicki / Asystent w Instytucie Dietetyki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu
 • 2016 – do dziś- Dietetyk w portalu internetowym Czytamy Etykiety – pisanie artykułów edukacyjnych na temat zdrowego żywienia, ciekawostek żywieniowych, a także współtwórczyni Aplikacji Czytamy Etykiety, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat składników żywności, a także nauki mądrego i racjonalnego żywienia.
 • 2016 – do dziś - Właściciel, Dietetyk Poradni Dietetycznej „Szczypiorek” w Łodzi – poradnictwo dietetyczne, edukacja żywieniowa, opracowywanie jadłospisów dla pacjentów zdrowych, a także dla pacjentów z różnorodnymi jednostkami chorobowymi, żywienie pacjentów z nadwagą i otyłością, żywienie kobiet w ciąży i karmiących, żywienie dzieci i młodzieży;

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 1. Certyfikowany Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem Dietetyk medyczny.
 2. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.
 3. Prowadząca warsztaty żywieniowe International Week of Happiness w firmie Accenture.
 4. Prowadząca cykl warsztatów żywieniowych dla osób 50+ w ramach projektu „Brójce-Aktywni 50+”.
 1. Prowadząca w Caritas Archidiecezji Łódzkiej cyklu warsztatów dietetyczno-kulinarnych dla Seniorów w ramach projektu „Akademia Aktywnego Seniora”.
 2. Współprowadząca spotkanie pt.: "Certyfikaty - Zasady oznakowań, certyfikaty i pozwolenia dla podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż produktów ekologicznych.", które odbyło się podczas IX Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD i BeECO w Łodzi - 8 października 2016 r.
 3. Współtwórczyni Aplikacji Czytamy Etykiety, która ma na celu zwiększenie świadomości konsumentów na temat składników żywności, a także nauki mądrego i racjonalnego żywienia.

Udział w konferencjach:

 1. Konferencja Trends in Dietetics 2018 - najnowsze doniesienia, trendy i kontrowersje w dietetyce (2018).
 2. Konferencja Trends in Dietetics 2017 - najnowsze doniesienia, trendy i kontrowersje w dietetyce (2017).
 3. Akademia Dietetyki Klinicznej, szkolenie nt.: "Vademecum Dietetyki Klinicznej. Część I: Dieta w chorobach tarczycy, PCOS i insulinooporności według Evidence Based of Nutrition" (2017).
 4. Uczestnictwo w I. Ogólnopolskiej Konferencji „Psychika a Dietetyka”, organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Studenckie Koło Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2016).
 5. Uczestnictwo w szkoleniu pt.: „Podstawy żywienia klinicznego w onkologii” organizowanym przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie;Członkini Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków (2016).
 6. Uczestnictwo w IV. Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź (2014).
 7. Uczestnictwo w konferencji Fit-Medical Forum 2014, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości, Poznań (2014).

Uczestnictwo w III. Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź (2013).

Wybrane publikacje:

Współautorka publikacji nt. żywienia małych dzieci pt.: „Wspólnie z dziećmi. O żywieniu małego dziecka w żłobku i w domu. Teoria i praktyka”, która ukazała się w październiku 2016 r. i jest dostępna w miejskich żłobkach w Łodzi.

Zainteresowania badawcze:

Dietetyka kliniczna.

mgr Anna Jadwiszczak

Kontakt:

 

mgr Anna Jadwiszczak

adiunkt

a.jadwiszczak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Własna działalność gospodarcza – Dietetyk na kółkach, Anna Jadwiszczak
 • Dietetyk w Stacja Nowa Gdynia
 • Dietetyk w Centrum Leczenia i Profilaktyki Otyłości w Zgierzu
 • Edukator Żywieniowy programu Zdrowo Jemy Zdrowo Rośniemy

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Obecnie autorka książki – Skończ z tą dietą, która zostanie wydana w grudniu 2022
 • Organizatorka konkursu Master chef dla dzieci w szkołach podstawowych

Publikacje:

Artykuł do Food forum – Rozszerzanie diety niemowląt zdrowych 

Zainteresowania badawcze:

Żywienie dzieci, żywienie kobiet ciężarnych karmiących i niemowląt.

mgr Piotr Jancz

Kontakt:

 

mgr Piotr Jancz

Wykładowca

Lektor języka angielskiego

p.jancz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2009 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego (przygotowanie do Egzaminów City&Guilds and PTE)
 • 10.1998 – 09.2011 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków:
  • prowadzenie zajęć na wszystkich poziomach zaawansowania od  A-1 – do C-1
  • przygotowywanie do egzaminów FCE, CAE, TELC, TOEIC
  • prowadzenie zajęć w grupach Business i Medical English oraz English for Computer Science.
 • 03.2004 – 10.2009, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów – IPT Sp. z o.o., Stanowisko: Dyrektor
  Zakres obowiązków:
  • organizacja i nadzór nad kursami języków obcych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
  • opracowanie i realizacja strategii rozwoju działu, tworzenie
  • nowych produktów, poszukiwanie nowych klientów,
  • uzyskiwanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów językowych
  • przygotowywanie i prezentacja ofert, negocjacje warunków handlowych, monitorowanie świadczonych usług
  • nadzór nad utworzeniem oddziałów Akademii na terenie całego kraju
  • udział w tworzeniu strategii promocji i sprzedaży kursów językowych w Łodzi oraz innych regionach
  • przygotowywanie rocznych budżetów Akademii
  • rekrutacja zamiejscowych koordynatorów Akademii, lektorów i pracowników administracji, ocena ich kwalifikacji i akceptacja wynagrodzeń opracowanie programu kontroli jakości kształcenia i nadzór nad poziomem nauczania, organizacja szkoleń, dbałość o rozwój kadry dydaktycznej i administracyjnej nadzór nad opracowaniem programów nauczania, dobór podręczników do odpowiednich kursów
  • nadzór nad organizacją cyklu imprez kulturo-poznawczych DNI NARODÓW.
 • 10.2010 – 2018 Szkoła językowa - LANG LTC z Warszawy, Stanowisko: Lektor języka angielskiego
  Zakres obowiązków: prowadzenie szkoleń w firmach Siemens, PGE, Budimex, Procter&Gamble, BSH. 
 • 09.2018 – obecnie Szkoła Językowa Hutchinson.
  Zakres obowiązków: trener językowy – szkolenia dla firm – Commerz Bank, Browin, IKEA, Recticel, Rossmann, Press Glass, JTI.
 • 09.2016 – obecnie Centrum Egzaminacyjne Concepti

  Przygotowanie do egzaminów PTE General.                                        

                                             

Udział w konferencjach:

Konferencje językowe PASE – 2016, 2017, 2018

Konferencje językowe Edunation – 2019, 2020, 2021, 2022

mgr Marcin Jaźwiec

Kontakt:

 

mgr Marcin Jaźwiec

Lektor języka angielskiego

Wykładowca

m.jazwiec@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2010 do teraz – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – starszy wykładowca / wykładowca na kierunku filologia obca- specjalność - angielska
  umowa  o pracę
 • 2018 do teraz – Worldwide School, Warszawa, nauczyciel języka angielskiego – kursy dla pracowników firm produkujących kosmetyki
  umowa zlecenie
 • 2016 do teraz – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – lektor języka obcego (angielski) – dietetyka, kosmetologia, pedagogika
  umowa zlecenie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2020 – 2022 Projekt w ramach programu Erasmus +, IDEAL – Integrating Digital Education in Adult Language Teaching
  - współautor europejskiego profilu kompetentnego cyfrowo nauczyciela języków obcych z narzędziem samooceniającym
  - współautor przewodnika  po narzędziach cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych
 • 2020 – 2022 Projekt w ramach programu Erasmus +, IMPACT on Youth –współautor narzędzia diagnostycznego do oceny kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, oparty na dokumencie Entrecomp.
 • 2017-2020 Projekt w ramach programu Erasmus +, IDEAL Promoting the idea of corporate social responsibility and sustainable development in small and micro enterprises
 • Koordynator merytoryczny, współautor kursów w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju.

Wybrane publikacje:

 • 2022 Tłumaczenie materiałów szkoleniowych z projektu w ramach programu Erasmus+, Contemporary Teaching and Learning Techniques for Distance Education (120 stron)
 • 2021 Autor kursu online w języku angielskim: Współczesna komunikacja w biznesie
 • 2021 Autor kursu online w języku angielskim: Kultura biznesu
mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Zdzisława Kubicka

Kontakt:

 

mgr Zdzisława Kubicka

wykładowca

z.kubicka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017-2018 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Samodzielny Publiczny ZOZ CSK UM w Łodzi ul. Pomorska 251

 • 2017-2016 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Centralny Szpital UM w Łodzi ul. Pomorska 251 

 • 2016-2014 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM -Centralny Szpital Weteranów w Łodzi ul. Pomorska 251 

 • 2012-nadal /nauczyciel/ Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ul. Sterlinga 26 

 • 2014-1985 /fizjoterapeuta/asystent-Klinika rehabilitacji medycznej/Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi ul. Drewnowska 

 • 1985-1978 /fizjoterapeuta/ Oddział rehabilitacji/Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Tuszynie 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia

 • Webinar – Rwa kulszowa – praktyczny przewodnik, 4.XII.2023

 • Webinar – Metody skutecznej komunikacji w pracy z dziećmi i młodzieżą, 11.IX.2023

 • Szkolenie – Zaburzenia psychiczne w kontekście akademickim, 2023

 • Webinar – Gimnastyka korekcyjna z elementami integracji sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, 26.IX.2022

 • Live – Badanie chodu, jak go oceniać i na co zwracać uwagę, 21.IX.2022

 • Webinar – Jak czerpać siłę ze stresu?, 19.IX.2022

 • Live – Jak prowadzić wywiad z pacjentem, 6.IX.2022

 • Szkolenie – Student z niepełnosprawnością, 26.IV.2022

 • Live – Liderem Przyszłości się jest, a nie bywa, 2.IX.2021

 • Cyberprzemoc – czym jest i jak przeciwdziałać?,  22.IV.2021

 • Coaching w pracy z pacjentem/klientem, WSBiNoZ 28.IV.2021

 • Live – Palec mały - problem duży. Deformacje palców II – V, 3.III. 2021

 • Webinar – Deformacja bunionette, 3.XII.2020

 • Live – Jak podnieść skuteczność rehabilitacji stóp i kontrolować efekty?, 29.IX.2020

 • Webinar – Stopa końsko-szpotawa: złożony problem, 24.IX.2020

 • Webinar – Płaskostopie poprzeczne, 27.V.2020

 • Webinar – Paluch koślawy to nie tylko wystająca kostka, 20.V.2020

 • Live – Małe stopy – mały problem? O tym jak wspierać rozwój, a nie przyspieszać, 17.III.2020

 • Live z Piotrem Kostrzębskim – Kontrowersje wokół łuku poprzecznego, 3.III.2020

 • Konferencja ,,Aktywność sportowa to zdrowie czy przyczyna urazów i choroby zwyrodnieniowej?’’ Łódź 16.XI.2019

 • Konferencja ,,Nowe horyzonty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie patologii barku’’ Łódź, 23.III.2019

 • ,,Diagnostyka medyczna w treningu" Łódź, Wrzesień 2018

 • "Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym" Łódź, 29.IX. 2016

 • ,,Porządek i przygoda. ARTETERAPIA w pedagogice, pracy pomocowej i resocjalizacji" Łódź, 23.IX. 2016

 • ,,Komunikowanie się z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" Łódź, 09.IX.2016

 • II Międzynarodowy Kongres Naukowy Rehabilitacja Polska  Warszawa, 14-16.IV.2016

 • ,,Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży" Warszawa, 06-07. XI.2015 

 • Międzynarodowe XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji  Zamość, 11-13.IX.2014

 • ,,Rola rehabilitanta w poprawie jakości życia pacjenta z dysfunkcją narządu ruchu" Łódź, 21.II.2014

 • ,,Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej" Zduńska Wola, 14-15.I.2013, 28-29.I.2013; 11-12.II.2013, 25-26.II.2013; 05-06.XII.2012, 19-20.XII.2012

 • ,,Wykorzystanie oporu elastycznego w rehabilitacji" Łódź, 20.II.2013

 • ,,Kurs  z Kinesiotapingu" Łódź, 11-12.XII.2012

 • ,,Kurs z Kinesiotapingu" Warszawa, 10-11.X.2012

Udział w konferencjach:

 • Konferencja online:  ,,Stopa jako fundament narządu ruchu – badanie, terapia, korekcja’’, 17.X.2023

 • Konferencja online:  ,,Badanie stóp – podstawy narządu ruchu”, 11.X.2022

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa online: ,,Zdrowy styl życia’’, 27.VI.2021

 • Konferencja online:  ,,Badanie stóp jako podstawy narządu ruchu’’, 2.III.2021

 • Konferencja ,,Aktywność sportowa to zdrowie czy przyczyna urazów i choroby zwyrodnieniowej?’’, 16.11.2019

 • XIII Ogólnopolska Konferencja Masażu - Kwiecień 2019

 • Konferencja ,,Nowe horyzonty leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Leczenie patologii barku", 23.03.2019

 • Konferencja ,,Patologia i leczenie schorzeń stawu skokowego", 13.05.2017

 • Konferencja ,,Polskie badanie środowiskowe osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w ramach międzynarodowego badania środowiskowego osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (InSCI)", 6.04.2017

mgr Ewa Pośpieszyńska

Kontakt:

 

mgr Ewa Pośpieszyńska

Wykładowca

e.pospieszynska@wsbinoz.pl

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Kontakt:

 

mgr Bartosz Rzętkiewicz

Wicekanclerz ds. rozwoju

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

Asystent dydaktyczny

b.rzetkiewicz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Doświadczenie akademickie:

 • 10.2020 – 10.2022, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, asystent dydaktyczny,
 • 10.2020 – 02.2022, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, wykładowca,
 • 02.2016 – 06.2018, Akademia Sztuk Plastycznych w Łodzi, wykładowca,
 • 10.2002 – 06.2007, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (później Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna), wykładowca.

Doświadczenie zawodowe:

 • 09.2018 – 09.2022, Strefa Edukacji Sp. z o.o. (udziałowcy ŁSSE S.A., Ceramika Tubądzin, Miele, Delia Cosmetics), wiceprezes Zarządu,
 • 09.2019 – 09.2022, Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, dyrektor,
 • 01.2012 – 09.2022, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji, wicedyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora,
 • 04.2007 – 12.2011, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
 • 08.2004 – 03.2007, Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o., dyrektor ds. Edukacji, członek Zarządu, wiceprezes Zarządu.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Koordynowanie wdrażania PO Kapitał Ludzki 2007-2013 (ponad 0,5 mld euro) w woj. łódzkim; pozyskanie wielu inwestorów do ŁSSE; przeprowadzenie wdrożenia projektu Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi; zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (120-300 osób).
 • Prace nad dysertacją pt. Przedsiębiorstwa branży AGD w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – związek finansowych i pozafinansowych zachęt inwestycyjnych z ich rozwojem, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Różańskiego (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)

Wybrane publikacje:

 • Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi jako projekt eksperymentalnej szkoły zawodowej wspomagającej dopasowanie kwalifikacji niezbędnych na nowoczesnym rynku pracy, [w:] Karpacki Przegląd Naukowy Nr 2(36)-2021, (ISSN 2353-9917),
 • Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w latach 1990-2000 [w:] Niemcy-Austria-Polska w XIX i XX wieku, red. Tadeusz Dubicki, Krzysztof A. Kuczyński, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, (ISBN 8371716230)

Zainteresowania badawcze:

Zarządzanie i jakość, metody zarządzania projektami biznesowymi, ekonomiczne aspekty prowadzenia przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, pozafiskalne zachęty inwestycyjne, kwalifikacje społeczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

mgr Oliwia Tkaczyk

Kontakt:

 

mgr Oliwia Tkaczyk

wykładowca

o.tkaczyk@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 05.2023-do teraz - stanowisko dietetyk, w firmie Tkalnia Zdrowia, własna działalność
 • 2020-01.2023 - stanowisko dietetyk, w firmie Justfit

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 04.2020 - Ukończenie szkolenia School of Insulinresistance Therapy
 • 05.2020 - Uczestnictwo w webinarium: Postępowanie żywieniowe w alergii. Wpływ diety na wyciszenie układu odpornościowego.
 • 05.2020 - Uczestnictwo w webinarium: Żywienie i suplementacja w zespole policystycznych jajników
 • 11.2020 - Ukończenie szkolenia pt.: Ekspert ds. Dietetyki i dietoterapii, A4academy
 • 2020 - Uczestnictwo w konferencji „ Jelita sercem odporności organizmu”
 • 2020 - Uczestnictwo w konferencji „Hashimoto- Choroba tarczycy czy rozregulowany układ
 • odpornościowy?”
 • 08.2021 - Ukończenie kursu Dietoterapia Zaburzeń Płodności i Profilaktyka, A4 Academy
 • 09.2021 - Ukończenie kursu Naturalny Biohacking, A4 Academy         
 • 23,23.11.2023- szkolenie dla pracowników firmy Signify „ Dieta przeciwzapalna jako broń przeciwko nowotworom”
 • 2023- ukończone studia podyplomowe na kierunku coaching
 • 2023 - Szkolenie „Najlepsze algorytmy dietetyczne w chorobach cywilizacyjnych i autoimmunologicznych”
 • 2023- Szkolenie „Dietoterapia w chorobach jelit: SIBO, IBD, IBS, celiakia”  

Udział w konferencjach:

 • 03.2023 - Uczestnictwo w konferencji Food Forum „ Najnowsze trendy i zalecenia na rok 2023 w dietoterapii chorób metabolicznych i cywilizacyjnych
 • 11.2021- konferencja „Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiet”
 • 11.2019 - Uczestnictwo w I Kongresie Pediatryczno-Żywieniowym
 • 6-7.04.2018 - Uczestnictwo w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Dietetyki Congressus Dietetica
 • 11.2018 - Uczestnictwo w konferencji Trends in dietetics

Zainteresowania badawcze:

Psychodietetyka, coaching, wpływ żywienia na płodność, wpływ żywienia na choroby zapalne jelit

mgr Przemysław Stano

Kontakt:

 

mgr Przemysław Stano

wykładowca

p.stano@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

Doświadczenie akademickie:

 • 2019-obecnie – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, wykładowca akademicki

Doświadczenie zawodowe:

 • 2015-03.2017 - dietetyk w przychodni Eskulap w Pabianicach
 • 2017-06.2017 – dietetyk w Pabianickim Centrum Medycznym
 • 2017-04.2021 – kierownik działu żywienia w Pabianickim Centrum Medycznym
 • 2021-08.2023 – kierownik ds. administracji w Szkole Podstawowej Kompas i Przedszkolu Żywioły
 • 2017-obecnie Koordynator modyfikacji zachowań jedzeniowych/dietetyk przy stacjonarnych obozach odchudzających (metamorfozach) w Family Center Fitness Club
 • 2020-obecnie – dietetyk/psychodietetyk przy stacjonarnych metamorfozach w klubie Fitness Blue, w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2023-obecnie – Dyrektor Szkoły Podstawowej z ASPI-racjami

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Praca w przychodni, Działalność gospodarcza z zakresu dietoterapii pacjentów, praca w szpitalu miejskim na stanowisku dietetyka i kierownika działu żywienia, udział w konferencjach ogólnopolskich pn. Pacjent z cukrzycą w gabinecie oraz Pacjent z cukrzycą w gabinecie – powikłania, udział w projektach województwa łódzkiego tj. Rehabilitacja kardiologiczna, Wykłady w zakresie zdrowego żywienia na panelach dyskusyjnych przy Senioriadzie w Pabianicach, prowadzenie warsztatów zdrowego żywienia w ramach projektu wojewódzkiego z zakresu usług społecznych. Dietetyk i prelegent w ramach projektów finansowanych w budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego pn. Aktywny Senior.

Odznaczenie Ministra Zdrowia- Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu   

Udział w konferencjach:

II ogólnopolska konferencja specjalistyczna – Pacjent z cukrzycą w gabinecie – Powikłania – listopad 2020 (online) - prelegent

I ogólnopolska konferencja specjalistyczna – Pacjent z cukrzycą w gabinecie - Rany przewlekłe – listopad 2019 – prelegent

Zainteresowania badawcze:

Psychologiczne aspekty odżywiania, ich uwarunkowania oraz psychologiczne metody modyfikacji zachowań żywieniowych w zakresie psychologii różnic indywidualnych, terapiach uzależnień, terapii behawioralnej. Ponadto wpływ metod coachingowych przy zmianach zachowań. Nutrigenomika, epigenetyka, wpływ spożywanej żywności na psychikę człowieka.

mgr Michał Wyka

Kontakt:

 

mgr Michał Wyka

asystent

m.wyka@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 16.07.2001 r. – 31.08.2023 r.
 • Asystent WSBiNoZ w Łodzi od 01.10.2023 r.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2020 – „Diet coaching”, WSBiNoZ

2021 – „Strategie żywieniowe w PCOS i endometriozie”, WSBiNoZ,

2021 – „Strategie żywieniowe w zespole jelita drażliwego”, WSBiNoZ

2021 –szkolenie „Coaching w pracy z pacjentem/klientem”, WSBiNoZ

2021 – szkolenie „CYBERPRZEMOC - CZYM JEST I JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?” - WSBiNOZ

2022 – szkolenie „Narzędzia pracy coach’a/trenera”, WSBiNoZ,

2022 – Jak przeprowadzić klienta/pacjenta przez proces zmian w modelu coachingowym?, WSBiNoZ   

Wybrane publikacje:

2020 -  (Pop)kultury żywienia w zglobalizowanym świecie, współautor Gutowska-Wyka A. [w:] V. Tanaś (red), PODKULTURY POPKULTURY W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE, Wyd. Naukowe  WSBiNoZ w Łodzi, Łódź, 43 – 51

Udział w konferencjach:

2021 Konferencja „Od teorii do praktyki – wyzwania nowoczesnej dietoterapii

2021 „Dietoterapia w chorobach cywilizacyjnych i endokrynologicznych

2021 Skuteczna dietoterapia i diagnostyka w gabinecie dietetycznym

Zainteresowania badawcze:

dietetyka kliniczna, psychodietetyka, psychologia kliniczna

created by: Strony Internetowe Łódź