Powered by Smartsupp

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

FAQ

Ile wynosi opłata rekrutacyjna i wpisowe?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł, w ramach promocji zostaje ona obniżona do 0 zł.

 

Gdzie można zapisać się na studia?
Biuro Rekrutacji mieści się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 278 ( wejście od ul. Milionowej)

 

Czy można złożyć dokumenty na studia w innych godzinach lub dniach niż pracuje Biuro Rekrutacji?
Tak, jeśli kandydat nie ma możliwości złożenia dokumentów w godzinach pracy Biura Rekrutacji istnieje możliwość wyznaczenia indywidualnego terminu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Biura Rekrutacji.

 

Jakie dokumenty potrzebne są, aby zapisać się na studia?
Świadectwo dojrzałości / dyplom, ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na płycie CD/DVD/Pendrive, zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunku: Dietetyka i Kosmetologia, skierowanie można odebrać w Biurze Rekrutacji)

 

Nie mam jeszcze świadectwa/ dyplomu ukończenia studiów, czy mogę zarezerwować miejsce na Uczelni?
Tak, prosimy o zgłoszenie się na rekrutacja@wsbinoz.pl, wtedy odeślemy kwestionariusz rezerwujący  miejsce na studiach.

 

Czy zapisu na studia może dokonać za mnie inna osoba: znajomy, mama, siostra…?
Nie, zapisu na studia można dokonać jedynie osobiście, dostarczając do Biura Rekrutacji komplet dokumentów.

 

Co decyduje o przyjęciu na studia?
Złożenie kompletu dokumentów, dopełnienie formalności oraz pozytywne zakończenie rozmowy organizacyjnej.

 

Czy są ograniczenia wiekowe do studiowania?
Nie ma ograniczeń wiekowych co do studiowania na wszystkich trybach i kierunkach studiów.

 

Jak wygląda rekrutacja dla osób z niepełnosprawnościami?

Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą uzyskać informacje oraz pomoc w procesie rekrutacji na studia w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny: 42 683 44 26  lub mailowy: pelnomocnik@wsbinoz.pl

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie uczelni: www.wsbinoz.pl w zakładce Dla Studenta.

 

Czy Uczelnia wydaje zaświadczenie do instytucji publicznych?
Tak, na prośbę studenta wystawiane są zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PFRON i inne.

 

W jakich dniach odbywają się zajęcia?
Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych co dwa tygodnie w soboty i niedziele, na studiach online zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej oraz cztery zjazdy w semestrze odbywają się w siedzibie uczelni: w piątek, sobotę i w niedzielę.

 

Kiedy mogę wybrać ścieżkę kształcenia na studiach?
Ścieżka kształcenia wybierana jest przez studentów na studiach I stopnia w czasie IV semestru, na studiach II stopnia w czasie II semestru, a na studiach jednolitych magisterskich w czasie VI semestru.

 

Czy mogę uczestniczyć w dodatkowych zajęciach?
Uczelnia organizuje bardzo często warsztaty oraz szkolenia, dzięki którym studenci mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty.

 

Gdzie znajdę program studiów?
Programy studiów dostępne są na BIP Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi https://bip.wsbinoz.pl/

Kiedy otrzymam informację o planie zajęć?
Plan zajęć zostanie umieszczony w Elektronicznym Indeksie najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

 

Czy mogę zobaczyć przykładowy plan zajęć studenta?
Prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji rekrutacja@wsbinoz.pl w celu uzyskania przykładowego planu zajęć.

 

W jaki sposób mogę zalogować się do elektronicznego indeksu?
Dostęp do elektronicznego indeksu zostanie przesłany pod koniec września na adres e-mail, który został podany przez kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

Czy legitymację studencką muszę odebrać osobiście?
Legitymację studencką można odebrać osobiście za okazaniem dowodu osobistego. Na wniosek studenta legitymacja może zostać przesłana pocztą, na wskazany adres.

 

W jaki sposób mogę zapłacić za legitymację i kiedy mogę ją odebrać?
Za legitymację należy zapłacić wraz z pierwszym czesnym na numer konta podany w umowie. Legitymację można odebrać w Dziale Obsługi Studenta po inauguracji, czyli uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego. Odbywa się ona w pierwszych dniach października.

 

Kiedy mogę odebrać legitymację?
Po inauguracji, czyli uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego. Odbywa się ona w pierwszych dniach października.

 

Czy praktyki na studiach są obowiązkowe?
Tak, na studiach I stopnia  oraz jednolitych magisterskich studenci mają do zrealizowania 960 h praktyk w całym toku studiów, na studiach II stopnia 480h w całym toku studiów.

 

W jakich godzinach otwarty jest Dziekanat?
Poniedziałek: nieczynne     
Wtorek: 9:00 - 13:00
Środa: 13:00 - 16:00
Czwartek: 9:00 - 13:00
Piątek: 13:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 13:00
Niedziela: nieczynne

 

Gdzie znajdę informacje dotyczące pomocy materialnej, stypendiów?
Wszelkie regulacje dotyczące rodzaju, wysokości oraz warunków przyznawania pomocy materialnej i stypendiów dla studentów znajdują się na stronie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, w zakładce Dla Studenta/Stypendia.

 

Jakie dokumenty wymagane są dla cudzoziemców przy przyjęciu na studia?
Studia I stopnia

 • świadectwo szkoły średniej oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski;
 • legalizacja świadectwa lub apostille- potwierdzenie, że świadectwo szkoły średniej upoważnia do podjęcia studiów I-go stopnia;
 • paszport;
 • wiza/karta polaka/karta pobytu stałego
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków: kosmetologia, dietetyka, skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

Studia jednolite magisterskie

 • świadectwo szkoły średniej oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski;
 • legalizacja świadectwa lub apostille- potwierdzenie, że świadectwo szkoły średniej upoważnia do podjęcia studiów I-go stopnia;
 • paszport;
 • wiza/karta polaka/karta pobytu stałego
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;

Studia II stopnia

 • oryginał dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia oraz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski;
 • legalizacja dyplomu lub apostille- potwierdzenie, że dyplom upoważnia do podjęcia studiów II-go stopnia;
 • paszport;
 • wizę/kartę polaka/kartę pobytu stałego
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków: kosmetologia, dietetyka, skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji) 

created by: Strony Internetowe Łódź