Gospodarka przestrzenna

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Kryminologia

więcej
Kosmetologia
więcej
Dietetyka
więcej
Pedagogika
więcej

FAQ

 

1. Gdzie można zapisać się na studia?

 Biuro Rekrutacji mieści się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 278 ( wejście od ul. Milionowej)

 

2. Czy można złożyć dokumenty na studia w innych godzinach lub dniach niż pracuje Biuro Rekrutacji?

 Tak, jeśli kandydat nie ma możliwości złożenia dokumentów w godzinach pracy Biura Rekrutacji istnieje możliwość wyznaczenia indywidualnego terminu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Biura Rekrutacji.

 

3. Jakie dokumenty potrzebne są, aby zapisać się na studia?

Świadectwo dojrzałości / dyplom, ukończenia studiów wyższych, dowód osobisty, kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na płycie CD/DVD/Pendrive, zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunku: Dietetyka i Kosmetologia, skierowanie można odebrać w Biurze Rekrutacji)

 

 

4. Czy zapisu na studia może dokonać za mnie inna osoba: znajomy, mama, siostra…?

Nie, zapisu na studia można dokonać jedynie osobiście, dostarczając do Biura Rekrutacji komplet dokumentów.

 

5. Co decyduje o przyjęciu na studia?

Złożenie kompletu dokumentów, dopełnienie formalności oraz pozytywne zakończenie rozmowy organizacyjnej.

 

6. Czy Uczelnia wydaje zaświadczenie do instytucji publicznych?

 Tak, na prośbę studenta wystawiane są zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, PFRON i inne.

 

7. W jakich dniach odbywają się zajęcia?

Na studiach stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, na studiach niestacjonarnych co dwa tygodnie w soboty i niedziele, na studiach online zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej oraz trzy zjazdy w semestrze odbywają się w siedzibie uczelni: w piątek, sobotę i w niedzielę.

 

8. W jaki sposób mogę zalogować się do elektronicznego indeksu?

Dostęp do elektronicznego indeksu zostanie przesłany na adres e-mail, który został podany przez kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej.

 

9. Czy legitymację studencką muszę odebrać osobiście?

Legitymację studencką można odebrać osobiście za okazaniem dowodu osobistego.

Na wniosek studenta legitymacja może zostać przesłana pocztą, na wskazany adres.

 

10. Kiedy mogę odebrać legitymację?

Po inauguracji, czyli uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego. Odbywa się ona w pierwszych dniach października.

 

11. W jakich godzinach otwarty jest Dziekanat?

Poniedziałek: nieczynne     

Wtorek: 9:00 - 13:00

Środa: 13:00 - 16:00

Czwartek: 9:00 - 13:00

Piątek: 13:00 - 16:00

Sobota: 9:00 - 15:00

Niedziela: nieczynne

 

 12. Gdzie znajdę informacje dotyczące pomocy materialnej, stypendiów?

 Wszelkie regulacje dotyczące rodzaju, wysokości oraz warunków przyznawania pomocy materialnej i stypendiów dla studentów znajdują się na stronie Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, w zakładce Dla Studenta/Stypendia.

created by: Strony Internetowe Łódź