Powered by Smartsupp

Kryminologia

Perspektywy zawodowe

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PSYCHOKRYMINALISTYKA

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk społecznych (np. kryminologia, psychologia)
 • studia podyplomowe
 • szkolenia zawodowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, przygotowujące do złożenia egzaminu oficerskiego

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA: PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE

GDZIE ABSOLWENT ZNAJDZIE PRACĘ:

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • zakłady poprawcze
 • instytucje pomocy społecznej
 • zespoły kuratorskiej służby sądowej
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

 

SUGEROWANA ŚCIEŻKA KARIERY:

 • studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk społecznych (np. kryminologia, psychologia)
 • studia podyplomowe
 • szkolenia zawodowe przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, przygotowujące do złożenia egzaminu oficerskiego

created by: Strony Internetowe Łódź