Powered by Smartsupp

Dla Studenta

Centrum Wolontariatu

Centrum Wolontariatu to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna w Wyższej Szkole biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, która została powołana w dniu 28 lutego 2019 r.

Rada Centrum Wolontariatu:

 1. dr n. med. Aleksandra Słodka- przewodnicząca Centrum Wolontariatu, Koordynator Centrum Wolontariatu
 2. dr n. med. Katarzyna Łokieć-nauczyciel akademicki
 3. mgr Katarzyna Wanderska-przedstawiciel pracowników administracyjnych
 4. Sylwia Kozłowska-studentka kierunku Dietetyka
 5. Adrian Kowalczyk-student kierunku Psychologia
 6. Adriana Kołosza-studentka kierunku kosmetologia
 7. Kamila Stasiowska-studentka kierunku Pedagogika

 

Cele i zadania Centrum Wolontariatu:

 1. Inicjowanie i wspieranie różnych form wolontariatu, w tym głównie wolontariatu kompetencyjnego, w którym pełniąca go osoba dzieli się specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem z określonej dziedziny oraz wolontariatu pomocowego, który świadczony jest w tych obszarach, w których istnieje realna potrzeba niesienia pomocy
 2. Podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami spoza WSBiNoZ, w tym partnerstw na rzecz innowacji społecznych
 3. Propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności akademickiej
 4. Organizowanie szkoleń podnoszących świadomość i kwalifikacje osób podejmujących działania wolontariackie
 5. Inne działania powierzone Centrum wolontariatu przez Rektora WSBiNoZ

 

Organizacje i instytucje zainteresowane współpracą oraz studentów chcących włączyć się w działalność Centrum Wolontariatu, proszone są o kontakt:

Aleksandra Słodka a.slodka@wsbinoz.pl

Katarzyna Wanderska k.wanderska@wsbinoz.pl

tel.: 42 683 44 26

created by: Strony Internetowe Łódź