Powered by Smartsupp

Erasmus

Uczelnia dostępna 2.0

Realizacja projektu współfinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Uczelnia dostępna 2.0,

nr POWR.03.05.00-00-A049/21,

współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Cel główny

Wzrost dostępności oferty Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni
 • zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej na Uczelni
 • wdrożenie informatycznych narzędzi i rozwiązań na Uczelni
 • pracowanie i wdrożenie procedur na uczelni mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię w tym wprowadzenie min. zapisów dotyczących realizacji działań na rzecz ON w Strategii Uczelni
 • wprowadzenie do programów nauczania na uczelni modyfikacji wyrównujących szanse studentów z niepełnosprawnościami
 • realizację szkoleń z zakresu niepełnosprawności wśród pracowników Uczelni prowadzących do wzrostu ich świadomości i kompetencji

 

w okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2023 r.

Grupa docelowa
 • pracownicy
 • studenci z niepełnosprawnościami
 • osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, wszyscy ci, do których kierowana będzie oferta uczelni, w tym studenci, kandydaci na studia.
Główne obszary realizacji projektu

Obszar 1 - Struktura organizacyjna

W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ MODYFIKACJĘ ISTNIEJĄCEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UCZELNI pod kątem efektywności zadań podejmowanych na rzecz ON w wyniku czego powstanie zmieniona struktura organizacyjna

 

 

Obszar 2 - Architektura

W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ:

 • montaż tabliczek na klamkę/poręcz/drzwi z udogodnieniami dla osób niewidomych / niedowidzących (np. z napisami w alfabecie Braille'a)
 • schodołazu umożliwiający dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami ruchu (np. na wózkach inwalidzkich)
 • systemu wspomagania słyszenia z pętlą indukcyjną stanowiąca udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami słuchu
 • mobilnej pętli indukcyjnej, stanowiącej udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami słuchu
 • krzesła ewakuacyjnego ułatwiające ewakuację ON

 

Obszar 3 - Technologie wspierające:

PLANUJE SIĘ WDROŻENIE I UTRZYMANIE INTUICYJNYCH I RESPONSYWNYCH NARZĘDZI UMOŻLIWIAJĄCYCH OBSŁUŻENIE OSÓB Z WSZELKIMI RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Obszar 4 - Procedury

 PLANUJE SIĘ dostosowanie i wdrożyć nowe procedury na Uczelni mające na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych przez Uczelnię, w tym np. procedury adaptacyjne, które zapewnią dostępność procesu kształcenia oraz działalności naukowej szerszej grupie studentów z niepełnosp. czy procedur egzaminacyjnych, a także takich, które zwiększą dostępność Uczelni dla pracowników z niepełnosp.

 

Obszar 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego

W RAMACH ZADANIA PLANUJE SIĘ ZAPEWNIENIE RÓŻNYCH FORM WSPARCIA EDUKACYJNEGO DLA STUDENTÓW ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym:

 • specjalistyczne wyposażenie sal dydaktycznych umożliwiającego:
 • prezentowanie treści podczas wykładów i ćwiczeń na dużych wyświetlaczach takich

jak: rzutnik, monitor interaktywny 75 calowe

 • korzystanie z dostępnych notebooków
 • specjalistycznego wyposażenia pracowni kryminologiczno-kryminalistycznej:
 • licencji bezterminowych na symulator VR, umożliwiający symulację oględzin i

zabezpieczenia miejsca ujawnienia zwłok oraz symulację rozprawy sądowej

 • niezbędny sprzęt do korzystania z symulatorów VR: okulary VR, komputer, serwer
 • specjalistycznego wyposażenia stanowisk w bibliotece/wypożyczalni sprzętu,

zapewniającego dostęp do:

 • klawiatury z kontrastowymi, dużymi klawiszami z regulacją prędkości mówienia
 • myszki Big Track
 • urządzenia umożliwiające odtwarzanie książek z technologią nawigacji
 • powiększalnika ekranowego stacjonarnego
 • notebooków dostosowanych do osób z dysfunkcją wzroku
 • skanera książkowego zwiększającego komfort pracy dla studentów z

niepełnosprawnościami wzroku

 • specjalistycznego sprzętu na potrzeby realizacji zajęć z wychowania fizycznego i mających

zastosowanie w rehabilitacji, takich jak:

 • taśmy stosowane umożliwiające aktywację stawów oraz rozluźnienie mięśni
 • piłki gimnastyczne
 • maty terapeutyczne
 • poduszki sensoryczne

  

Obszar 6

 • Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności
 • planuje się szkolenia dla kadry prowadzące o podniesienia świadomości i kompetencji w zakresie w zakresie edukacji włączającej

 

Projekt, na wszystkich jego etapach kluczowych dla prawidłowego wdrażania działań służących zapewnieniu dostępności na uczelni, będzie realizowany w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami tj. ze Stowarzyszeniem Serdeczni w Tarnowskich Górach.

Szkolenia

W związku z realizacją projektu Uczelnia dostępna 2.0 nr POWR.03.05.00-00-A049/21, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 zapraszamy kadrę kierowniczą i administracyjną oraz kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na szkolenie z obsługi Systemu Bibliotecznego. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie chęci udziału drogą mailową na adres: uczelnia@wsbinoz.pl

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu  wiedzy o  niepełnosprawności organizowane dla pracowników Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi .

W związku z realizacją projektu Uczelnia dostępna 2.0 nr POWR.03.05.00-00-A049/21, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 zapraszamy kadrę kierowniczą i administracyjną oraz kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na szkolenie zakresu wiedzy o niepełnosprawności . Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie chęci udziału osobiście w Biurze ds. osób z niepełnosprawnością, parter - budynek B lub drogą mailową na adres: pelnomocnik@wsbinoz.pl 

Szkolenia mają za zadanie wprowadzić uczestników w tematykę niepełnosprawności, w szczególności w zagadnienie metod i środków wspierających osoby z różnymi dysfunkcjami w procesie kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, efektywnego komunikowania się w aspekcie specyficznych potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, praktycznych form wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w warunkach środowiska akademickiego.

 • I szkolenie - Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.
 • II szkolenie – Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością.
System biblioteczny WSBiNoZ

W związku z realizacją projektu Uczelnia dostępna 2.0 nr POWR.03.05.00-00-A049/21, współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 miło nam poinformować, że w dniu 04.09.2023 roku został udostępniony nowy system biblioteczny, za pomocą którego można skorzystać z zasobów Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

 

System biblioteczny dostępny jest na stronie: https://biblioteka.wsbinoz.edu.pl/

 

Zachęcamy do założenia konta Czytelnika i zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki WSBiNoZ.

created by: Strony Internetowe Łódź