Poznaj nas bliżej...

O nas

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, rozpoczęła swoją działalność 21.09.2006 Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przez ostatnią dekadę Uczelnia stale rozwija się i poszerza swoją ofertę; stawiając na wysoką jakość kształcenia i praktyczną naukę zawodu z sukcesem wyprzedza konkurencję. Na studia z kosmetologii, dietetyki, pedagogiki, kryminologii, bezpieczeństwa wewnętrznego, psychologii oraz prawa do WSBiNoZ w Łodzi rekrutują się  chętni z całego regionu a nawet z najdalszych zakątków Polski.

 

Doświadczona kadra, wybitni specjaliści, praktyczna nauka zawodu

Współpracując ściśle z najlepszą kadrą akademicką oraz fachowcami - praktykami - z zakresu nauk medycznych, społecznych i prawniczych, udało zbudować się Uczelnię, w której obecnie kształci się ponad 1000 studentów na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz drugie tyle na studiach podyplomowych. Doskonały odbiór Uczelni w środowisku to oferowany program studiów, skonstruowany w taki sposób by Absolwenci, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej i encyklopedycznej byli przede wszystkim przygotowani do przyszłej kariery zawodowej.

 

Profesjonalne zaplecze dydaktyczne

Uczelnia dysponuje w pełni wyposażonymi w sprzęt pracowniami: kosmetologiczną Klapp, podologiczną Podopharm, masażu Habys, trychologiczną, wizażu i stylizacji, technologii żywności i laboratorium chemicznym. Komfortowe wnętrza budynku dydaktycznego dają miłe odczucia estetyczne i zachęcają do pracy.

 

Potencjał WSBiNoZ

Na podkreślenie zasługuje aspekt ludzki w Uczelni, czyli   dobra, przyjazna atmosfera.  Studenci dobrze się u nas czują, wykładowcy są pomocni i życzliwie nastawieni, studenci ufają nam i najzwyczajniej lubią, o czym świadczy fakt, że często wracają do nas na studia magisterskie, podyplomowe, przyprowadzają znajomych, dzielą się dobrą opinią. Wielu naszych kandydatów, to osoby z tzw. „polecenia”, a to chyba najlepsza ocena uczelni. 

 

Nowoczesna Uczelnia na miarę XXI wieku.

Systematycznie inwestujemy w profesjonalne urządzenia i narzędzia dydaktyczne. Od kilku lat prowadzimy także studia on line. W dobie tak powszechnego dostępu do internetu, a także możliwości komunikacji tą drogą, E-learning stał się doskonałym sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji praktycznie bez wychodzenia z domu. To duża wygoda dla osób, które dzielą studia z innymi,  zawodowymi czy rodzinnymi obowiązkami.

 

Przyszłość Uczelni

 

Mamy duże ambicje, aby wyjść z naszą ofertę poza granice Łodzi. W dużej mierze już to robimy oferując studia podyplomowe. Obecnie współpracujemy w tym zakresie z wieloma ośrodkami i instytucjami w całej Polsce. Utworzyliśmy także pierwszą Filię naszej Uczelni w Rybniku.

Będziemy zapewne kontynuować nasze działania w dziedzinie rozwoju naukowego, wydając czasopisma, wspierając koła naukowe naszych studentów oraz organizując konferencje o charakterze branżowym, np. z zakresu fizjoterapii i masażu.

Na pewno dołożymy starań, aby w przyszłości każdy student, każdy absolwent i każdy pracownik myślał w ten sposób: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – to brzmi dumnie!

 

STUDIUJCIE Z NAMI!

ZAPRASZAMY!

created by: Strony Internetowe Łódź