Poznaj nas bliżej...

O nas

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, rozpoczęła swoją działalność 21.09.2006 Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przez ostatnią dekadę Uczelnia stale rozwija się i poszerza swoją ofertę; stawiając na wysoką jakość kształcenia i praktyczną naukę zawodu z sukcesem wyprzedza konkurencję. Na studia z kosmetologii, dietetyki, pedagogiki, kryminologii, bezpieczeństwa wewnętrznego, psychologii oraz prawa do WSBiNoZ w Łodzi rekrutują się  chętni z całego regionu a nawet z najdalszych zakątków Polski.

Pierwsza w regionie pracownia wirtualnej rzeczywistości 

W lutym 2023 r. Uczelnia uruchomiła specjalistyczną pracownię wirtualnej rzeczywistości. Symulatory wirtualnej rzeczywistości pozwalają stworzyć przestrzeń dydaktyczną, która realnie byłaby zbyt kosztowna, niebezpieczna, czy wręcz niemożliwa do zaaranżowania. Dzięki temu studenci będą mogli badać ślady pozostawione w miejscu zbrodni, bądź uczestniczyć w symulacji rozprawy sądowej, wcielając się w rolę sędziego, prokuratora, czy adwokata.

Pracownia wyposażona jest w dwa symulatory:

Symulator VR  - Procedury Kryminalistyczne

Symulator VR  - Wirtualna Sala Sądowa

Doświadczona kadra, wybitni specjaliści, praktyczna nauka zawodu

Współpracując ściśle z najlepszą kadrą akademicką oraz fachowcami - praktykami - z zakresu nauk medycznych, społecznych i prawniczych, udało zbudować się Uczelnię, w której obecnie kształci się ponad 3000 studentów na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz drugie tyle na studiach podyplomowych. Doskonały odbiór Uczelni w środowisku to oferowany program studiów, skonstruowany w taki sposób by Absolwenci, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej i encyklopedycznej byli przede wszystkim przygotowani do przyszłej kariery zawodowej.

 

Profesjonalne zaplecze dydaktyczne

Uczelnia dysponuje w pełni wyposażonymi w sprzęt pracowniami: kosmetologiczną Klapp, podologiczną Podopharm, masażu Habys, trychologiczną, wizażu i stylizacji, technologii żywności i laboratorium chemicznym. Komfortowe wnętrza budynku dydaktycznego dają miłe odczucia estetyczne i zachęcają do pracy.

 

Potencjał WSBiNoZ

Na podkreślenie zasługuje aspekt ludzki w Uczelni, czyli   dobra, przyjazna atmosfera.  Studenci dobrze się u nas czują, wykładowcy są pomocni i życzliwie nastawieni, studenci ufają nam i najzwyczajniej lubią, o czym świadczy fakt, że często wracają do nas na studia magisterskie, podyplomowe, przyprowadzają znajomych, dzielą się dobrą opinią. Wielu naszych kandydatów, to osoby z tzw. „polecenia”, a to chyba najlepsza ocena uczelni. 

 

Nowoczesna Uczelnia na miarę XXI wieku.

Systematycznie inwestujemy w profesjonalne urządzenia i narzędzia dydaktyczne. Od kilku lat prowadzimy także studia on line. W dobie tak powszechnego dostępu do internetu, a także możliwości komunikacji tą drogą, E-learning stał się doskonałym sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji praktycznie bez wychodzenia z domu. To duża wygoda dla osób, które dzielą studia z innymi,  zawodowymi czy rodzinnymi obowiązkami.

 

Przyszłość Uczelni

 

Mamy duże ambicje, aby wyjść z naszą ofertę poza granice Łodzi. W dużej mierze już to robimy oferując studia podyplomowe. Obecnie współpracujemy w tym zakresie z wieloma ośrodkami i instytucjami w całej Polsce. Utworzyliśmy także pierwszą Filię naszej Uczelni w Rybniku.

Będziemy zapewne kontynuować nasze działania w dziedzinie rozwoju naukowego, wydając czasopisma, wspierając koła naukowe naszych studentów oraz organizując konferencje o charakterze branżowym, np. z zakresu fizjoterapii i masażu.

Na pewno dołożymy starań, aby w przyszłości każdy student, każdy absolwent i każdy pracownik myślał w ten sposób: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – to brzmi dumnie!

 

STUDIUJCIE Z NAMI!

ZAPRASZAMY!

created by: Strony Internetowe Łódź