Poznaj nas bliżej...

Instytut Prawa i Kryminologii

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Kontakt:

 

prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

profesor WSBiNoZ w Łodzi,

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

w.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2012 – obecnie Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

stanowisko: profesor WSBiNoZ

pełniona funkcja: Rektor (10.2019 - obecnie)

Prorektor ds. organizacji studiów i jakości kształcenia (10.2016 – 09.2019)

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych (10.2018 – 09.2019)

Uczelniany Koordynator ds. Programu Erasmus+ (09.2016 - obecnie)

Wicekanclerz ds. dydaktyki (11.2015 - 09.2016)

Prodziekan ds. kierunku pedagogika (11.2014 – 09.2018)

Kierownik Katedry Nauk Społecznych (11.2013 – 09.2018)

 •  Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,

stanowisko: wykładowca

 •  04.2014 – 06.2015 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,

stanowisko: ekspert – trener

 •  10.2013 – 06.2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie,

stanowisko: wykładowca

 •  09.2012 – 02.2013 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, WNS w Gliwicach,

stanowisko: wykładowca

 • 12.2010 – 12.2011 Kruk S.A. we Wrocławiu

stanowisko: trener wewnętrzny

 •  03.2010 – 11.2011Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

stanowisko: specjalista ds. ewaluacji projektu EFS

 

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • TeBelSi – Part Certification in the Professional Field of Information Security.Czas trwania projektu: 01.09.2018-31.08.2021.Erasmus+ Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolenia i edukacji zawodowej. Numer projektu: 2018-1-DE02-KA202-005218.
  Koordynator merytoryczny projektu w Polsce.
 • Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych. Czas trwania projektu: 2017-2018.
  Uczestnik projektu.
 • HOMO CREATOR w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku Czas trwania projektu: 01.10.2014-30.06.2015. Numer projektu PB-3/2014.
  Uczestnik projektu.

 

AUTORSKIE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

 • Autor programów specjalności na kierunku PEDAGOGIKA I-go stopnia
 • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i BHP
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Zarządzani zasobami ludzkimi

 

 • Autor programu specjalności na kierunku PEDAGOGIKA II-go stopnia
 • Opiekun osoby starszej
 • Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną
 • Trener biznesu

 

WSPÓŁAUTORSTWO PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Prawo (2018-2019)
 •  Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia (2017-2018)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów I-go stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (2016-2017)
 • Członek zespołu przygotowującego wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika (2013-2014)

Wybrane publikacje:

MONOGRAFIE

 • Welskop W., Współczesna szkoła wyższa świątynią konsumpcji? Szkolnictwo wyższe na tle przeobrażeń społeczno-politycznych w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-66220-51-5 [80 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Mass media we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2019, ISBN 978-83-949948-1-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2018, ISBN 978-83-949948-0-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-7-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2016, ISBN 978-83-940080-6-2 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Lifelong Learning, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V. (red.), Pedagog we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2015, ISBN 978-83-940080-4-8 [5 pkt]
 • Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-2-4 [25 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko prostytucji w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2013, ISBN 978-83-62363-83-4 [25 pkt]

 

ROZDZIAŁY W PRACACH ZBIOROWYCH

 •  Welskop W., Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie – w recenzji
 • Welskop W., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6 [5 pkt]
 • Welskop W., Szkoła świątynią konsumpcji [w:] Edukacja na rozdrożu, Część 1, Nauczyciel – uczeń – edukacja, (red.) W. Duczmal, J. Tej, Ł. Fiebich, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole 2016, ISBN 978-83-62683-76-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 2. Społeczne i wychowawcze role nauczyciela, S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, Kraków 2015, ISBN 978-83-7859-612-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Zjawisko makdonaldyzacji edukacji a postawy twórcze dzieci i młodzieży [w:] Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz.II), O. Gogolin, E. Szymik, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2015, ISBN 978-83-61401-25-4 [5 pkt]
 • Welskop W., Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego w szkole [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej, E. Górnikowska-Zwolak, W. Walkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Honda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2015, ISBN 978-83-8012-834-7 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Tanaś V., Uniwersytety Trzeciego Wieku jako forma edukacji ustawicznej [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, W. Welskop, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi, Łódź 2014, ISBN 978-83-940080-0-0 [5 pkt]
 • Welskop W., The teacher as a social engineer in the inclusion education [w:] Proinkluzivna klima skoly, M. Hornakova, P. Janośko, VERBUM, Ruzomberk 2014, ISBN 978-80-561-0175-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela – tutora w procesie wspierania rozwoju osobistego uczniów [w:] Edukacja – wczoraj, dziś jutro, t. VI, Nauczyciel wobec wyzwań współczesności, E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2013, ISBN 978-83-936635-4-5 [5 pkt]
 • Welskop W., Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej [w:] Language and The Environment, Tom II, red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-88-9 [5 pkt]
 • Welskop W., Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole [w:] Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, P. Potejko, Wydawnictwa i Szkolenia Opcjon, Gliwice-Katowice 2013, ISBN 978-83-918592-3-0 [5 pkt]
 • Welskop W., Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów [w:] Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości? J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu, Kraków 2013, ISBN 978-83-935527-4-0 [5 pkt]
 •  Welskop W., E-tutoring as a way to support students in the education process [w:] Language and The Environment, Tom I, red. Michalik, M. Michalska-Suchanek, Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Gliwice 2013, ISBN 978-83-61401-84-1 [5 pkt]
 • Welskop W., Action learning in education [w:] Evropské Pedagogické Fórum 2012, Pedagogical and psychological aspects of education, vol. II, Magnanimitas, Hradec Králové, The Czech Republic 2012, ISBN 978-80-905243-2-3 [5 pkt]

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu edukacyjnego w Polsce, „Studia Edukacyjne” nr 44/2017, ISSN 1233-6688, Wyd. Naukowe UAM (część C, baza ERIH) [13 pkt]
 • Welskop W., Kompetencje społeczne uczniów wyzwaniem współczesnej edukacji, „Społeczeństwo i edukacja” 19 (4)/2015, ISSN 1898-0171 (część B) [7 pkt]
 • Welskop W., Socjologiczne ujęcie „Innego” w szkole, „Edukacja Humanistyczna” nr 1 (30), 2014 Wyd. Pedagogium, Szczecin 2014, ISSN 1507-4943 (część B) [6 pkt]
 • Welskop W., Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, „Społeczeństwo i Polityka” nr 3 (40)/2014, Wyd. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2014, ISSN 1733-8050 (część B) [8 pkt]
 • Welskop W., Konformizm i nonkonformizm uczniów a socjalizacja szkolna, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 02/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031
 • Welskop W., Socjalizacja odwrotna a dewaluacja autorytetu tradycjonalistycznego, „Perspektywy Edukacyjno-Społeczne” 01/2014, Wyd. Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2014, ISSN 2353-8031

 

 

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.

Referat: Rola konsumpcji w zglobalizowanym świecie – reifikacja, alienacja i fetyszyzacja towarowa

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia po wejściu w życie Ustawy 2.0, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 12 grudnia 2018 r.

Udział w dyskusji

 

 • Konferencja Naukowa Przeciwdziałanie uzależnieniu od Internetu/ technologii, narkotyków oraz hazardu poprzez rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych wśród uczniów w ramach europejskiego projektu edukacyjnego CHOICE – Empowerment practices for students’ choice against Internet, drugs and gambling addiction, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 17 października 2018 r.

Referat: Polityka wobec uzależnień behawioralnych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 kwietnia 2018 r.

Referat: Socjalizacja polityczna współczesnego nastolatka w epoce płynnej nowoczesności  

 

 • VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Alienacja i reifikacja we współczesnej rodzinie  

 

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Legnica, 19 stycznia 2018 r.

Referat: Kultura transparencji w kontekście nowoczesnych technologii kontroli w edukacji

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja, zapewnianie i ocena jakości kształcenia na polskich uczelniach, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2017 r.

Udział w dyskusji

 

 • Seminarium Narzędzia narracyjne w edukacji społecznej. Determinanty wykluczenia społecznego w ramach europejskiego projektu edukacyjnego NAR-SPI - Narrative Educational Resources for Socio Professional Inclusion, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 24 listopada 2017 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów w kontekście wykluczenia społecznego

 

 • III Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 20-22 października 2017 r.

 

 • V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 18 maja 2017 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Nauczyciel liderem w procesie wdrażania zmian w edukacji XXI wieku  

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nierówności społeczne i edukacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Łódź, 14 grudnia 2016 r.

Referat: Kariera edukacyjna we współczesnej szkole z perspektywy symbolicznego interakcjonizmu

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym – zmiany, wyzwania, doświadczenia, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, Warszawa, 1 grudnia 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • IV Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 24 listopada 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Codzienność jako wyzwanie edukacyjne: Refleksyjność wobec codzienności, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Ogólnej, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wrocław, 23 listopada 2016 r.

Referat: Wychowanie do refleksyjności wyzwaniem współczesnej szkoły

 

 • International Scientific and Practical Conference The Organization and Method of Creating the Branch Library and Informational Resourcces for Educational Sphere of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Pedagogical Library of Ukraine, Kijów, 17-18 listopada 2016 r.

Referat: Self-education in the context of proper use of library

 

 • Naukowo-Praktyczna Konferencja Naukowa Technologie multimedialne w edukacji i innych obszarach, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie, Członek Komitetu Międzynarodowego, Kijów, 10 listopada 2016 r.

Referat: Net-Pedagogy – new models of teaching and learning

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Kobiet, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 9 listopada 2016 r.

Referat: Socjalizacja językowa dziewcząt i chłopców w kontekście nierówności ról kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie

 

 • II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 21-22 października 2016 r.

 

 • Debata na temat Przyszłość edukacji, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 22 września 2016 r.

Udział w dyskusji

 

 • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podręczniki jako narzędzie kształtowania świadomości narodowej, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M.W. Łomonosowa, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 28 czerwca 2016 r.

Referat: Ewolucja podręczników szkolnych w kontekście kształtowania kompetencji społecznych uczniów

 

 • III Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 12 maja 2016 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów – w 1050 rocznicę Chrztu Polski, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 26 kwietnia 2016 r.

Referat: Proces socjalizacji w epoce płynnej nowoczesności

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina dawniej i dziś, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 1 marca 2016 r.

Referat: Makdonadyzacja współczesnej rodziny w kontekście socjalizacji i wychowania

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Akredytacja w szkolnictwie wyższym. Wyzwania - Kryteria - Dobre Praktyki, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa, 15 grudnia 2015 r.

Udział w dyskusji

 

 • II Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 10 grudnia 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • Konferencja Naukowa Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Kraków, 27 listopada 2015 r.

Referat: Nauczyciel w obliczu wychowania do konsumpcji 

 

 • I Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 23-24 października 2015 r.

Referat: Skuteczność technik szybkiego uczenia się w opinii przyszłych pedagogów

 

 • I Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Pedagog we współczesnym świecie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 21 maja 2015 r.

Moderator panelu dyskusyjnego

 

 • International Scientific Conference Inclusive Climate as a Challenge and Mission, Catholic University in Ruzomberok, Słowacja, 10 października 2014 r.

Referat: The teacher as a social engineer in inclusive education

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Łódź, 22 października 2014 r.

Prowadzący konferencję

Moderator panelu dyskusyjnego

Referat: Sala lekcyjna żelazną klatką we współczesnej szkole

 

 • Konferencja Naukowa z cyklu „Przeszłość dla przyszłości” nt. Polityka społeczna w obliczu dzisiejszych wyzwań: między teorią a praktyką, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Mysłowice, 27 czerwca 2014 r.

Referat: Oczekiwania nauczyciela wobec uczniów a wykluczenie społeczne w szkole 

 

 • Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Kobieta… bezpieczna 3 - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 8-9 marca 2014 r.

Referat: Bezpieczeństwo społeczne kobiet prostytuujących się w Polsce 

  

 • Konferencja Naukowa Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Członek Komitetu Naukowego, Katowice, 29 listopada 2013 r.

Referat: Komunikacja w relacji nauczyciel-uczeń a występowanie sytuacji kryzysowych w szkole

 

 • The Second Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 12 września 2013 r.

Referat: Rola nauczyciela w edukacji międzykulturowej

 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław, 16-17 kwietnia 2013 r.

Referat: Nieracjonalność racjonalności – jak wyjść z „żelaznej klatki” współczesnej edukacji?

 

 • The First International Language and the Environment E-conference (LATEec) at the Gliwice Academy of Entrepreneurship, Gliwice, 25 marca 2013 r.

Referat: E-tutoring as a way to support students in the education process

 

 • International Scientific Conference - European Pedagogy Forum: Pedagogical and psychological aspects of education, MAGNANIMITAS Assn., Hradec Králové, 3-7 grudnia 2012 r.

Referat: Action learning in education

 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie, kształtowanie, formowanie. Czy współczesna pedagogika poradzi sobie bez duchowości? Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Sieradz, 5 grudnia 2012 r.

Referat: Relatywizm wartości nauczyciela a kształtowanie tożsamości uczniów

Zainteresowania badawcze:

socjologia edukacji; socjologia szkolnictwa wyższego; globalizacja; konsumpcjonizm

dr Jacek Cheda

Kontakt:

 

dr Jacek Cheda

adiunkt

j.cheda@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

W  roku 1989 podjąłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Administracja (specjalizacja: Administracja Publiczna). W 1994 roku obroniłem pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Górskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ - w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska. Temat pracy magisterskiej: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowisk”.

W 1994 r. rozpocząłem dzienne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ - w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska, uwieńczone we wrześniu 2000 r. obroną pracy doktorskiej na temat „Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony biosfery” pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Górskiego.  W trakcie studiów doktoranckich prowadziłem zajęcia z prawa administracyjnego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UŁ i prawa ochrony środowiska dla studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ. W latach 1995 – 1997 wykładałem prawo ekologiczne
na  Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W latach 2000-2006 prowadziłem zajęcia z Prawa ochrony środowiska oraz Europejskiego, międzynarodowego  i polskiego prawa ochrony środowiska dla studentów kierunków: Prawo, Administracja i Europeistyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.   

Od 1998 r. do  końca września 2020 r. moim podstawowym miejscem pracy była Akademia Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (przed zmianą nazwy Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi). Zatrudniony byłem na stanowisku adiunkta na kierunku Administracja). Od. 30 września 2011 do 30 września 2015 r. byłem także zatrudniony w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (II etat).   W  Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi pełniłem np. funkcje:

 • Prodziekana ds. studenckich (1998-2004)
 • Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Koninie
 • Prorektora ds. studiów Niestacjonarnych i Zamiejscowych (lata 2004-2009)
 • Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu (lata 2016-2019).

Od 1 października 2020 r. zatrudniony jestem na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

W latach 2000-2007 współpracowałem z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (z Wydziałem Prawa i Administracji), w latach 2013-2014 współpracowałem także z Bydgoską Wyższą Szkoła Główną. Od 2014 współpracuję także Wyższą Szkoła Menadżerską z  Warszawy.

W w/w uczelniach prowadziłem i prowadzę zajęcia z prawa administracyjnego, nauki administracji, prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, prawa ochrony środowiska, ekologistyki, partnerstwa publiczno-prywatnego, ochrony własności intelektualnej, prawa cywilnego,  prawa karnego, prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, prawa handlowego, prawa gospodarczego, organizacji i zarządzania w administracji publicznej, zarządzania zasobami ludzki w administracji publicznej, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania bezrobociu, systemu ochrony zdrowia, prawa urzędniczego, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa organizacji społecznych, prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa ekologicznego, bezpieczeństwa publicznego Unii Europejskiej, systemów ratownictwa, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, prawa wyznaniowego, administracji publicznej, prawa samorządu terytorialnego, ochrony środowiska w transporcie, wstępu do prawoznawstwa, podstaw wiedzy o prawie, prawa oświatowego, prawa wyznaniowego.

Ważnym elementem rozwoju dydaktycznego jest dla mnie także prowadzenie także zajęć dla studentów studiów podyplomowych (Cyberbezpieczeństwo, Przygotowanie pedagogiczne, Zamówienia publiczne w samorządzie terytorialnym, Zarządzanie publiczne i prywatne w sferze lokalnej, Zakąłdanie i prowadzenie diałaności gospodarczej, Administracja publiczna) z przedmiotów: prawo oświatowe, prawo cywilne i rodzinne, zadań i organizacji samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, partnerstwo publiczno-prywatne, współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.  W w/w uczelniach uczestniczyłem w realizacji projektów unijnych związanych z edukacją.

Prowadzę także szkolenia zewnętrzne. W ramach projektu Czas na urząd przyjazny interesantom realizowałem szkolenia z zakresu: Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie budownictwa i ochrony środowiska, Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz Przygotowanie decyzji administracyjnych pod względem merytorycznym w zakresie gospodarki nieruchomościami  i drogownictwa

Od 2011 r. do 2014 byłem członkiem zarządu Fundacji Ius Medicinae. Także od 2011 r. do 2013 r. byłem redaktorem prowadzącym czasopisma Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, a od 2013 r. jestem redaktorem prowadzącym Karpackiego Przeglądu Naukowego. Byłem również członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Sieradzana w Sieradzu.

W  2015 r. utworzyłem i prowadzę Mentoris Centrum Edukacyjno-Logopedyczne zajmujące się edukacją, w tym edukacją ekologiczną oraz prowadzeniem terapii logopedycznych, a także edukacją w zakresie prawa oświatowego i prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska (w tym gospodarki odpadami). Prowadzę też szkolenia z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlowego, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Firma zajmuje się także działalnością naukową i wydawniczą - Wydawnictwo Mentoris, dotychczas zorganizowałem trzy konferencje i wydałem cztery monografie – prace nad wydaniem kolejnych dwóch są na ukończeniu.

W 2017 r. przy Wydziale Zamiejscowym w Sieradzu AHE w Łodzi (obecnie filii) stworzyłem Wydziałowy Zespół Konsultantów Kariery, do zadań którego należało w szczególności:  doradztwo zawodowe w zakresie wyboru drogi zawodowej studentów i absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi, doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej studentów i absolwentów Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi,  pomoc w zakresie obsługi prawnej osobom, które podejmują lub chcą podjąć pracę lub rozpocząć działalność gospodarczą, ułatwianie kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, udzielanie wsparcia dla studentów i absolwentów w zakresie poruszania się po rynku pracy. W ramach prac zespołu prowadziłem porady prawne w zakresie prawa administracyjnego, cywilnego i porady w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Wybrane publikacje:

Podręczniki

 1. Prawo ochrony środowiska, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.2.      Partnerstwo publiczno–prywatne, (podręcznik on-line dla studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego), Łódź 2013.
 2. Bezpieczeństwo ekologiczne, (podręcznik on-line dla studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu), Sieradz 2013.

 

 Artykuły i rozdziały monografii

 1. Utwór w prawie autorskim, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(35) 2020.
 2. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3/(31) 2019.
 3. Rola jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu i realizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ekspertyzy i opracowania, Narodowy Instytut Samorządu terytorialnego, Ekspertyza 84/2019.
 4. Systemy motywacyjne jako instrumenty kształtowania i realizacji polityki zatrudnienia w administracji publicznej w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(29) 2019.
 5. Myśl filozoficzna w procesie budowania relacji obywatel – państwo w wybranych koncepcjach starożytności, oświecenia i pozytywizmu, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4/(28) 2018 (współautorstwo).
 6. Pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego [w:] Miejsce jednostki we współczesnym świecie, pod redakcją naukową Mirosławy Świtały-Chedy i Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2017.
 7. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w ochronie praw człowieka w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 8. Azyl jako instytucja prawa międzynarodowego gwarantująca cudzoziemcom i bezpaństwowcom legalne przebywanie na terenie innych państw (współautorstwo), [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 9. Rola Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, Homo Politicus nr 1 (5) z 2015 r.
 10. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część II Rola komendanta powiatowego policji i podległej mu komendy powiatowej policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (16) z 2015 r.
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. Część I – Zadania samorządu powiatowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (15) z 2015 r.
 12. Miejsce ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (14) z 2015 r.
 13. Organy i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce [w:] Współczesne wyzwania zarządzania pod redakcją naukową Justyny Kłys i Joanny Maj, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa-Krosno 2015.
 14. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, Unii Europejskiej i w prawie polskim, [w:] Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie w XXI wieku - stan obecny i perspektywy, pod redakcją naukową Jacka Chedy, Krosno-Rozworzyn 2015 (współautorstwo).
 15. Prawne aspekty rozwoju przemysłu energetycznego i jego wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (12) z 2014 r.
 16. Ekoterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego na świecie i w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (11) z 2014 r.
 17. Znaczenie prawa międzynarodowego w ochronie przyrody, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (10) z 2014 r.
 18. Historia ochrony przyrody w Polsce, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1 (9) z 2014 r.
 19. Konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, [w:] Prawne i gospodarcze podstawy bezpieczeństwa pod redakcją naukową Sławomira Kamosińskiego, Tomasza Kuczura i Jolanty Laskowskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 20. Ograniczanie wolności w korzystaniu z nieruchomości w związku z tworzeniem i utrzymywaniem form ochrony przyrody, [w:] Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki. Wybrane aspekty prawne i polityczne, pod redakcją naukową Marcina Jastrzębskiego i Tomasza Kuczura, Toruń 2013.
 21. Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1(16) z 2013 r.
 22. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań przez gminy, Karpacki Przegląd Naukowy nr 1/(5) z 2013 r.
 23. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 1. Odpowiedzialność cywilna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 2 (6) z 2013 r.
 24. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska i jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce. Część 2. Odpowiedzialność karna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 3 (7) z 2013 r.
 25. Odpowiedzialność prawna  w  ochronie   środowiska i  jej znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego Polsce. Część 3. Odpowiedzialność administracyjna, Karpacki Przegląd Naukowy nr 4 (8) z 2013 r.
 26. Genetyczna modyfikacja organizmów w prawie polskim [w:] Inżynieria środowiska. Wybrane zagadnienia, pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 27. Tworzenie form ochrony przyrody jako istotny czynnik zarządzania ochroną przyrody w Polsce (Rozdział 8), [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 28. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Rozdział 13 [w:] Ochrona środowiska jako kluczowy problem Polski XXI wieku pod redakcją Jacka Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 29. Wykorzystywanie przez gminy środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 30. Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska w procesie zmian. Wybrane problemy pod redakcją C. T. Szyjko, Warszawa 2012.
 31. Odpowiedzialność firm transportu morskiego za zapobieganie zanieczyszczeniu morza przez statki, (Rozdział 13), [w:] Ekonomiczno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pod redakcją J. Chedy, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa 2012.
 32. Wpływ sądownictwa administracyjnego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce (współautorstwo), Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1 (14) z 2012 r.
 33. Finansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (15) z 2012 r.
 34. Nazwisko w polskim systemie antroponimicznym. Charakterystyka językowa i prawna (współautorstwo), Veliko Tarnowo 2012.
 35. Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce [w:] Inność, indywidualizacja, samorealizacja, czy marginalizacja społeczna, Leader-Great Publisher 2011.
 36. Prawo dostępu obywatela do informacji o stanie środowiska [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 37. Polski Związek Łowiecki jako przykład proekologicznej organizacji społecznej [w:] Społeczno-prawne aspekty funkcjonowania jednostki i grupy, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2011.
 38. The role of social organizations in modern environmental protection in Poland [in:] Otherness in various social contexts, Ecko House Publishing 2011.
 39. Prawne aspekty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, [w:] Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia pod redakcją Antoniego Augustyna, Anatola Bodanko, Norberta Nostolika, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011.
 40. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym i jego znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, Przegląd Humanistyczny, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, nr 4 z 2011 r.
 41. Zapewnienie dostępu do informacji o stanie środowiska jako czynnik podnoszący świadomość ekologiczną obywateli, Media. Kultura. Społeczeństwo nr 1 z 2010 r.
 42. Finansowanie przedsięwzięć ekologicznych ze środków funduszy celowych na przykładzie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 1 (12) z 2011 r.
 43. Humanitarna ochrona zwierząt jako wyzwanie człowieka XXI wieku [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki, Człowiek i Nauka, Kraków 2012.
 44. Rola powiatu w prowadzeniu gospodarki łowieckiej w Polsce, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (13) z 2011 r.
 45. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, [w:] opracowanie zbiorowe pod redakcją Rafała Bruskiego, Jacka Joachimowskiego, Tomasza Kuczura, Współczesna administracja publiczna w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, polityczne i ekonomiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 46. Ochrona przyrody Rozdział  [w:] opracowanie zbiorowe pod red.  Piotra Korzeniowskiego, Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 47. Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki, Rozdział 27. [w:] Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, opracowanie zbiorowe pod red. Piotra Korzeniowskiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 48. Korzystanie z zasobów genowych, Rozdział 36 [w:], Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, opracowanie zbiorowe pod red. Piotra Korzeniowskiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 49. EMAS - System zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego w przedsiębiorstwie - szansa czy konieczność?, Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie nr 2 (11) z 2010 r.
 50. Polska a globalny problem ocieplenia klimatu, Homo Poilticus nr 1 (5) z 2010 r.
 51. Zadania gminy w zakresie użytkowej ochrony zwierząt łownych, Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum - Zeszyt Naukowy Informatyka – Ekonomia – Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna nr 3 z 2010 r.
 52. Łowiectwo i jego rola w życiu społecznym Wielkiej Brytanii i Polski, Civitas Hominibus nr 1 z 2010 r.
 53. Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Przegląd Humanistyczny, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, nr 2 z 2009 r.

Udział w konferencjach: 

 1. Kobieta we współczesnym świecie – prawa kobiet od teorii do praktyki, Ogólnopolska Konferencja „Być Kobietą”, Sieradz 28 listopada 2018 r.
 2. Wpływ prawa wyznaniowego na kształtowanie postaw patriotycznych Polaków, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza patriotyzmu w Polsce i na świecie – historia i współczesność”, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju, Iwonicz Zdrój 1 czerwca 2018 r.
 3. Społeczne i prawne skutki uzależnień wśród młodzieży, Konferencja Profilaktyczna z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości „Włącz myślenie –wyłącz uzależnienie”, Sieradz 28 marca 2018 r.
 4. Konsekwencje nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach – wzrost bezpieczeństwa obywateli czy ograniczenie wolności do organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, „Człowiek jako podmiot stosunków społeczno-politycznych, prawnych i gospodarczych”, Wydział Administracji i Zarządzania w Bełchatowie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Verbum – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne, Bełchatów 5 lipca 2017 r.
 5. Troska o środowisko jako przejaw patriotyzmu Polaków, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Zamiejscowego w Sieradzu AHE w Łodzi Wychowanie patriotyczne. Wspólne wyzwania pedagogiki, polityki bezpieczeństwa i historycznej, Sieradz 25 maja 2016 r.
 6. Ogólnopolska Konferencja „Nowe wyzwania administracji i prawa administracyjnego w ochronie środowiska” zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 25 listopada 2015 r.
 7. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Bezpieczeństwo w XXI wieku, geneza-teraźniejszość-przyszłość, Mentoris – Centrum Edukacyjno-Logopedyczne i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Rozworzyn 18 lipca 2015 r.
 8. Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii w Polsce w kontekście realizacji polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski, Ogólnopolska konferencja naukowa Ochrona praw człowieka w Polsce i na Świecie w XXI wieku, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Krosno 11 lutego 2015 r.
 9. Konstytucyjne i pozakonstytucyjne organy i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Współczesne wyzwania zarządzania, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania i Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie, Łódź, 15 lutego 2014 r.
 10. Parki podworskie i ich rola w kształtowaniu kultury regionu, Międzynarodowa konferencja naukową pt. Regionalizm i wielokulturowość, Ożarów, 27-28 maja 2013 r
 11. Zarys historii ochrony przyrody w Polsce, Międzynarodowa Konferencja - 250 rocznica „Historia Słowiańsko-Bułgarska”, Plovdiv, Bułgaria, 2-3 listopada 2012 r.
 12. Nazwisko jako element polskiego systemu antroponimicznego. Charakterystyka językowa i prawna, Międzynarodowa Konferencja „Słowiańska i Bałkańska Onomastyka”, (współautorstwo), 13-15 września 2012 r. Veliko Tyrnowo, Bułgaria.
 13. Wpływ jakościowej i ilościowej ochrony gruntów rolnych na prowadzenie działalności rolniczej w Polsce, Ogólnopolska konferencja naukowa „Działalność gospodarcza w Polsce u progu XXI wieku” Łódź, 27 czerwca 2012
 14. Tworzenie i ochrona form ochrony przyrody w Polsce „Ochrona środowiska - Różne spojrzenia - Nowe perspektywy”, Warszawa, 27 marca 2012 r.
 15. Humanitarna ochrona zwierząt jako czynnik kształtujący stosunek człowieka do zwierząt, I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek XXI wieku”, Sieradz, dnia 05 grudnia 2011 r.
 16. Prawne aspekty edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, Konferencja - Człowiek jako najlepsza inwestycja edukacyjna. Dylematy współczesnego kształcenia dzieci i młodzieży”, Wodzisław Śląski dnia 9 czerwca 2011 r.
 17. Rola organizacji społecznych we współczesnej ochronie środowiska w Polsce - Międzynarodowa konferencja naukowa „Inny” i „inność” w różnych obszarach życia zbiorowego, Łódź dnia 25 marca 2011 r.
 18. Kształtowanie stosunku człowieka do zwierząt w ramach humanitarnej ochrony zwierząt - Ogólnopolska Konferencję Naukowa - Rola zwierząt  w życiu człowieka, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna  w Sieradzu, Sieradz dnia 11 czerwca 2010 r.
 19. Tworzenie i ochrona form ochrony przyrody w Polsce - Konferencja Naukowa - Edukacja ekologiczna i przyrodnicza w XXI w, Konin, dnia 3 marca 2010 r.

Zainteresowania badawcze:

(w szczególności) Prawo administracyjne, w tym prawo samorządu terytorialnego, partnerstwo publiczno-prywatne), prawo ochrony środowiska, ochrona własności intelektualnej, prawo konstytucyjne, prawo UE i prawa międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe (zarządzanie kryzysowe, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, ochrona danych osobowych, cyberbezpieczeństwo, krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej), prawo handlowe i prawo gospodarcze publiczne, prawo cywilne, zarządzanie w administracji publicznej, finanse publiczne, prawo wyznaniowe.  

dr Dorota Gawlik

Kontakt:

 

dr Dorota Gawlik

adiunkt

d.gawlik@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych (2016-nadal w ramach zajęć zleconych)- praca jako nauczyciel akademicki na kierunku pedagogika;

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

13.05.2019r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej, dnia 28.05.2019r. nadany stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika;

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej i rekomendacja do druku.

2019 rok- ukończenie studiów doktoranckich Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych;

Wybrane publikacje:

 • Promowanie atrakcyjnego ciała w przekazach medialnych wyzwaniem dla promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, w: Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w świetle badań, red. P.F. Nowak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2020.
 • Wybrane zachowania zdrowotne studentów pedagogiki, w: Trendy i kierunki rozwoju promocji zdrowia w świetle badań, red. P.F. Nowak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2020.
 • Diagnoza zachowań zdrowotnych mieszkańców województwa śląskiego w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Z. Juczyńskiego „Chowanna” 2/2018 (10 pkt MNiSW).
 • Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka (konteksty zdrowotne i pedagogiczne) w:  Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby, red. K. Borzucka- Sitkiewicz, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017.
 • (R)ewolucja rodziny. Konteksty społeczno- pedagogiczne „Wychowanie Na Co Dzień” (5 pkt. MNiSW), Nr 3 (264).
 • (współautorstwo)- Teachers’ Opinions on Health Education Implementation in Polish Lower and Upper Secondary Schools, „The New Educational Review” (15 pkt. MNiSW)  2017 vol.47. No1., s. 151-161.
 • (współautorstwo) Lifestyle and health behaviors as primary determinants of health. Theoretical aspect and research report from own studies (diagnosis of health behaviors among pedagogy students at the University of Silesia), „Scientific Review of Physical Culture”, volume 5, issue 3, 2015, pages: 5-18. (4 pkt. MNiSW).

Udział w konferencjach:

 • Udział aktywny w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zdrowie dzieci i młodzieży- implikacje pedagogiczne” (Uniwersytet Warszawski 20.06.18 r.)
 • Udział aktywny w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko- Doktoranckiej „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości” (Katowice 11.05.18 r.)
 • Uczestnictwo aktywne w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu” 20-21 kwietnia 2017 r. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sport a doświadczenia pedagogiczne”  Vysoka skola telesne vychovy a sportu Palestra- Praga- Czechy 20.10.2016 r.
 • Uczestnictwo aktywne w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ECER 2015 at Corvinus University of Budapest- European Conference on Educational Research "Education and Transition. Contributions from Educational Research".
 • Uczestnictwo aktywne w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Naukowców „Kultura fizyczna w dobie XXI wieku. Uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz promocji zdrowia”. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego 23-24 kwietnia 2015 r.

Zainteresowania badawcze:

związane z tematyką pedagogiki społecznej, socjologii, kulturą popularną, mass mediami, zachowaniami zdrowotnymi, współczesnymi obszarami ryzyka (dla młodzieży i rodzin, dzieci itp.), edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

dr Piotr Grzegorczyk

Kontakt:

 

dr Piotr Grzegorczyk

wykładowca

p.grzegorczyk@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

od 11.2019r. – Kierownik projektu Laboratorium Kryminalistycznego WPIA UŁ;

od 2018r. – założyciel i Prezes stowarzyszenia kolekcjonerskiego PSKBiPS Kolekcjonerski Ruch Amatorów Broni K. R. A. B. w Konstantynowie Łódzkim;

od 2018r. – 12.2020r. – kancelaria radcy prawnego Marianny Adamczyk w Łodzi – asystent Radcy Prawnego;

od 2017r. opiekun Studenckiego Koła Kryminalistyków na Wydziale Prawa i Administracji UŁ;

od 2017r. – redaktor naczelny Czasopisma Index Scientia Cannabis;

od 2017r. – lobbysta;

od 1.07.2010r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi;

od 1.10.2005r. – asystent i adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki WPiA UŁ;

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

2000r. -2005r. – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, jednolite studia magisterskie, Prawo, temat pracy: Poglądy Władysława Sobolewskiego/1890-1937/ na balistykę świetle obecnych osiągnięć.

2015r. – stopień naukowy doktora prawa uzyskany po obronie na WPiA UŁ; temat pracy: Kryminalistyczno prawna problematyka broni palnej samodziałowej.

W latach 2005-2015 – Uczestnik wielu Szkoleń i Warsztatów Kryminalistycznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie , w Szkole Policji w Pile, w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie, w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP w Warszawie. 

Wybrane publikacje:

Książki:

 1. Broń Palna samodziałowa- wybrane aspekty kryminalistyczne i prawne, 2018, ISBN 978-83-61034-07-0, Wydawnictwo Poligrafia Kacprzak
 2. Doprawdy litość to zbrodnia: księga jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Profesora Bogusława Sygita, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 Artykuły:

 1.  „Potencjał permisywno-reglamentacyjnego modelu polityki narkotykowej w stosunku do konopi innych niż włókniste w zakresie ograniczenia rozmiarów czarnego rynku tych środków – badania własne” (współautor z A. Sobczuk), 2020, Index Scientia Cannabis nr 4 ( ISSN 2544-171X), str. 5-25, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2017/11/IndexScientiaCannabisNr4.pdf
 2. „Sprawozdanie z badania: Funkcjonowanie administracyjne instytucji modelu reglamentacyjno-permisywnego przeciwdziałania narkomanii” (współautor z T. Tulejski), 2020, Index Scientia Cannabis nr 4 ( ISSN 2544-171X), str. 26-35, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2017/11/IndexScientiaCannabisNr4.pdf
 3. „Wprowadzenie do obrotu produktów farmaceutycznych z konopi na terytorium Polski i EU” (współautor z B. Patora), Index Scientia Cannabis nr specjalny ( ISSN 2544-171X), str. 5-35, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2017/11/IndexScientiaCannabisNrSpecjalny2020.pdf
 4. „Praktyczne problemy związane ze stosowaniem instytucji umorzenia postępowania na podstawie art. 62a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii”, 2019, Index Scientia Cannabis nr 3 ( ISSN 2544-171X), s. 3-18, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2019/09/Index_Scientia_Cannabis_3.pdf
 5. „Nieinstrumentalne metody weryfikacji stanu odurzenia”, 2019, Index Scientia Cannabis nr 3 ( ISSN 2544-171X), s. 19-24, https://indexscientiacannabis.pl//wp-content/uploads/2019/09/ Index_Scientia_Cannabis_3.pdf
 6. „Hipoteczny, nowy model permisywno-reglamentacyjnej polityki narkotykowej jako propozycja racjonalizacji represji”, 2018, Index Scientia Cannabis nr 2 ( ISSN 2544-171X), s. 6-33, https://www. cannabishouse.eu//Index_Scientia_Cannabis_2.pdf
 7. „Pojęcie broni palnej w prawie karnym” (współautor Z. Wardak), Prokuratura i Prawo 2017 (ISSN 1233-2577) nr 10, s. 85-99, 2017, http://pk.gov.pl/numer-10-2017/numer-10-2017.html#.WeRSarni0OUm
 8. „Wskazania wiedzy jako podstawa niezbędna orzeczniczo” (współautor z Z. Wardak, Z. Bogusz, W. Thiel) [w:] „ Dowodzenie w procesach karnych” , R. Sztychmiler, J. Kasprzak, J. Krzywkowska, Olsztyn 2014, (ISBN 978-83-62383-47-4), 2014
 9. „Kryminalistyczna problematyka broni akustyczno-pneumatycznej” (współautor z Z. Wardak, Z. Bogusz, W. Thiel) [w:] Co nowego w kryminalistyce-przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, pod red. M. Goca, E. Gruzy i  T. Tomaszewskiego (ISBN 978-83-931606-1-7, 433 strony, Warszawa 2011, 2011
 10.  „Przygotowanie do przeszukania” (współautor z Z. Wardak, Z. Bogusz, W Thiel) [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, pod red. J. Kasprzaka i B. Młodziejowskiego, (ISBN: 978-83-61350-45-3), Olsztyn 2009, 2009
 11. „Balistyka Kryminalistyczna w II R- doniesienie z badań” (współautor P. Palka, B. Sygit) [w:] „Prawo Współczesnej Kryminalistyki” (ISSN 1643-2207) 2007 nr 10, s. 327-338, 2007

Udział w konferencjach:

16 stycznia 2021r., CannActive.Sciense- Nauka, Medycyna, czy Biznes, WPiA UŁ

16-18 września 2019r. IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego Quo vadit procesus criminalis? Proces Karny Sensu Largo – rzeczywistość i wyzwania, WPiA UŁ

18.01.2018r. Międzynarodowa Konferencja Canna Active. Nauka. Technologia. Medycyna. Biznes., Wrocław

26-28 września 2018r. Policyjne Archiwa X, WpiA UŁ

15-16 grudnia 2016r. Policyjne Archiwa X, WpiA UŁ

29-30 września 2016r., Międzynarodowy Festyn Kryminalistyki 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kryminalistyka i Ekspertyza Sądowa: Nauka, Studia, Praktyka, Toruń.

28-29 września 2016r. IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Kryminalistyki UW

12-14 października 2015r., II Warmińska Konferencja Nauk Penalnych, UWM

24-26 czerwiec 2015, VI Sympozjum Kryminalistyczne Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Kryminalistyka – Jedność nauki i praktyki, Toruń

26-27 marca 2015r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Policyjne Archiwa X” WPiA UŁ

8-9 maja 2014r. III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych” WPiA UWM

17-19 października 2011 r., I Warmińska Konferencja Nauk Penalnych „Tożsamość prawa karnego”, UWM

Zainteresowania badawcze:

Kryminalistyka, kryminologia, polityka kryminalna, przeciwdziałanie narkomanii.

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

Kontakt:

 k.grzywinska@wsbinoz.pl

dr Karolina Grzywińska-Aleksandrowicz

adiunkt

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016 - obecnie: adiunkt, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2017 - obecnie: psycholog działu terapeutycznego, Zakład Karny Nr 2 w Łodzi,
 • 2012-2017: psycholog działu penitencjarnego, Zakład Karny w Sieradzu,
 • 2011-2012: wykładowca, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2013 - obecnie: członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej
 • 2018 - obecnie: uczestnictwo w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • 2014: ukończenie Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2012: ukończenie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • 2012: studia podyplomowe w zakresie psychologii sądowej, Uniwersytet Jagielloński

Wybrane publikacje:

 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2016), Personality traits and social competence of preferential and situational sexual offenders against children. W: Forensische Psychiatrie und Psychotherapie vol. 23, 66-82.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K., Majchrzyk Z. (2016), Personality traits and social competence of the offenders against children. W: Sveikatos Mokslai, vol. 26, 96-104.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2016),Preferencyjni i niepreferencyjni sprawcy czynów pedofilnych. Charakterystyka psychologiczna. W: P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska (red.), Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne,  s. 123-130, Warszawa: Wyd. Difin.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2015), Pedofilia jako dewiacja indywidualna i społeczna - terapia i profilaktyka. W: M. Łukaszek (red.), Wybrane problemy seksualności więźniów (s. 61-74), Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Grzywińska-Aleksandrowicz K. (2012), Adaptacyjny charakter agresywnych zachowań nieletnich. W: F. Kozaczuk, M. Badowska-Hodyr, A. Olak (red.), Zachowania społecznie destruktywne. Profilaktyka i resocjalizacja (s. 132-141), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Udział w konferencjach:

Wrzesień 2019

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący wczoraj, dziś i jutro. Dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy”, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Warszawa

Czerwiec 2018

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system”, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, Toruń

Marzec 2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Alienacja mężczyzny z opieki nad dzieckiem. Ujęcie interdyscyplinarne”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, członek Komitetu Naukowego, Referat: „Pełnienie roli ojca w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności”

Październik 2016

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa w Cedzynie ”Psychiatria sądowa w Polsce w latach 1976-2016. Psychiatria sądowa i psychologia sądowa wczoraj, dziś i jutro”, Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Referat: Cechy osobowości sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci i ich znaczenie w procesie terapii

Wrzesień 2014

Konferencja naukowa „Przestępstwa seksualne. Perspektywa prawna, psychologiczna i psychiatryczna”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu, Referat: Psychologiczna charakterystyka pedofilów

Zainteresowania badawcze:

Przestępstwa na tle seksualnym – uwarunkowania oraz terapia sprawców, problematyka zaburzeń psychicznych, w tym seksualnych, zagadnienia związane z resocjalizacją.

dr Klara Królewiak-Detsi

Kontakt:

 

dr Klara Królewiak-Detsi

wykładowca

k.krolewiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Psycholog w Zgierskim Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży
 • Psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS   (nauczany przedmiot: seminarium umysł = poznanie; seminarium oraz warsztaty z psychologii różnic indywidulanych; warsztaty umiejętności rodzicielskie)
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Łódzkim
  (nauczany przedmiot: ćwiczenia z procesów poznawczych oraz różnic indywidualnych)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Wykonawca w grancie badawczym finansowanym przez NCN, pod kierunkiem dr Moniki Wróbel pt. Lubię Cię i czuję się tak, jak Ty - o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego (grant 2012/07/D/HS6/00947, 2013-2016)

Wybrane publikacje:

Królewiak, K., Wróbel, M. (2017). Czy uśmiech ładnych ludzi jest bardziej zaraźliwy? Atrakcyjność fizyczna jako moderator zarażania afektywnego. Psychologia Społeczna, 43, 397–404.

Królewiak, K. (2017). Need for Power. W: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (red.) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham.

Wróbel, M., Królewiak, K. (2017). Do we feel the same way if we think the same way? Shared attitudes and the social induction of affect. Basic and Applied Social Psychology, 39, 19-37.

Wróbel, M., Królewiak, K., Czarna, A. (2015). Do I mirror your mood if we’re peas in a pod? Similarity and liking in the social induction of affect. The Journal of Social Psychology, 155, 636-649.

Wróbel, M., Królewiak, K. (2015). Is your mood more contagious if you are likeable? The role of liking in the social induction of affect. Polish Psychological Bulletin, 46, 413-420.

Królewiak, K., Wróbel, M. (2014). Poczuję to, co Ty, jeśli Cię polubię – wpływ atrakcyjności interpersonalnej na zarażanie afektywne. Psychologia Społeczna, 31, 422-436.

Udział w konferencjach:

XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 16-18 IX 2017, Wrocław.
Poster: Uśmiech rywala na mnie nie działa? Rola rywalizacji i współpracy w procesie społecznej indukcji afektu

VII Konferencja Bliżej Emocji, 18-19 V 2017, Lublin
Referat: Czy (u)śmiech rywala zaraża?  Współpraca i rywalizacja a społeczna indukcja afektu

XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 4-7 IX 2014, Warszawa.
Poster: Lubię Cię, więc czuję się tak jak Ty? Cechy charakteru i atrakcyjność nadawcy komunikatu a przebieg zarażania afektywnego (współautor: M. Wróbel)

5th European Conference on Emotion (Consortium of European Research on Emotion), 27-28 III 2014, Berlin, Niemcy.
Poster: Am I more susceptible to catching your mood if you are similar to me? The role of similarity in affective contagion (współautor: M. Wróbel)

I Międzynarodowa Konferencja Psychologii Pozytywnej w Polsce, 17-19 V 2013, Sopot.
Referat: Pomiar utajonej pozytywnej i negatywnej afektywności – polska wersja Implicit Positive and Negative Affect Test (współautor: M. Wróbel)

IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, 12-14 IX 2012, Sopot.
Referat: Lubię cię, więc czuję się tak jak ty – o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego  (współautorzy: M. Wróbel, J. Szynkowski)

4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology „Personality and Control”, 13-16 VIII 2012, Kazimierz Dolny.
Poster: Do we get contagious with the mood of people we do not like? The relationship between interpersonal attractiveness and susceptibility to affective contagion (współautor: M. Wróbel

Zainteresowania badawcze:

Społeczna indukcja afektu (mechanizmy, relacje interpersonalne a transfer afektu, wyznaczniki podatności na zarażanie afektywne, zarażanie stresem), psychologia społeczna, atrakcyjność interpersonalna, rywalizacja, badania edukacyjne.

dr Leszek Kuras

Kontakt:

 

dr Leszek Kuras

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

Wykładowca

l.kuras@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • Kwiecień 2019 r. – obecnie: Medical Magnus Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Dyrektor ds. jakości i rozwoju
 • Październik 2005 r. – luty 2019 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wykładowca
 • Styczeń 2015 r. – listopad 2018 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz I Zastępca Rektora, a czasowo także Rektor.
 • Czerwiec 2012 r. – maj 2016 r.: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Prodziekan kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Listopad 2009 r. - styczeń 2014 r.: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Specjalista ds. statystyki i analiz w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Kierownik projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych” finansowanego ze środków MNiSW oraz NCBiR w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”
 • Ewaluator w projekcie „Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu w ramach priorytetu „Szkolnictwo wyższe i nauka”.
 • Autor i współautor licznych projektów badawczych i analitycznych oraz raportów z badań dotyczących łódzkiego i regionalnego rynku pracy.
 • Przewodniczący lub członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji, m.in. Idee, wartości słowa w życiu publicznym (3 edycje), Profesjonalizacja kreatywności (2 edycje)
 • Uczestnik szkoleń z zakresu zarządzania oraz wdrażania procedur zarządzania jakością
 • Uczestnik, a później także organizator szkoleń z zakresu nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych i edukacyjnych: e-learning, myślenie twórcze, budowanie zespołu i zarządzanie potencjałem

Wybrane publikacje:

 

Monografie, podręczniki, czasopisma

 • (2018), Kreatywność w edukacji, sztuce i biznesie, (Redaktor naukowy wraz z Z.J. Czarnecki, M. Stasiak), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2018
 • (2017), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 11-12/2016-2017, (Redaktor naczelny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2017), Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności (Redaktor naukowy wraz z E. Woźnicka, K. Witerska), AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2016), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, A. Fadecka), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2016
 • (2015), Media, kultura, społeczeństwo, nr. 9-10/2014-2015, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015
 • (2014), Podręcznik wdrażania i prowadzenia obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, (Redaktor merytoryczny), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym (Redaktor naukowy wraz z G. Majkowski, J. Makowska), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2013), Media, kultura, społeczeństwo, nr 7-8/2012-2013, (Redaktor tematyczny czasopisma), Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2013

 

Artykuły

 • (2017), Orientacja kolektywistyczna vs orientacja indywidualistyczna, homo sociologicus vs homo kreator – dychotomia czy integralność postaw? [w:]  E. Woźnicka, K. Witerska, L. Kuras (red.) Konceptualizacja profesjonalizacji kreatywności, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2017
 • (2014), Podmiotowi czy autorytarni? – główne tezy i wnioski projektu badawczego „Podmiotowość w perspektywie doświadczeń życiowych Polaków”, [w:] G. Majkowski, L. Kuras, J. Makowska (red.), Idee, wartości, słowa w życiu publicznym, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź 2014
 • (2014), L. Kuras, J. Stempień, Bilans etosu pracy w województwie łódzkim, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2014), Leszek Kuras, Wiesław Przybyła, Łukasz Zaorski-Sikora, Zmiany edukacji akademickiej. O kształceniu podmiotowym na potrzeby rynku pracy, [w:] Janusz Moos, Maciej Kułak (red.), Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy, ŁCDNiKP, Łódź
 • (2013), Podmiot aktywny – przegląd wybranych koncepcji podmiotu i podmiotowości, [w:] E. Woźnicka, Ł. Zaorski-Sikora (red.), Akademia. Idee, metody, działania, Wydawnictwo AHE w Łodzi, Łódź
 • (2013), Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce – sukces czy porażka, [w:] S. Partycki (red.), Samorządność w warunkach kryzysu, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2013), Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne, [w:] B.J. Grzyb, A. Łacina-Łanowski, M. Wasielewski (red.), W poszukiwaniu metodologicznych fundamentów współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo AHE w Łodzi,  Łódź
 • (2012), Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze, [w:] J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak (red.), Zadania współczesnej humanistyki. Człowiek i nauka, Kraków 2012
 • (2011), Wizerunek polityczny i reklama polityczna, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Warsztat: „Reklama w polityce. Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego”, [w:] Beata Lisowska (red.), Aspekty kultury współczesnej. Analizy i interpretacje wybranych zjawisk, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), Kształcenie nastawione na podmiotowość uczącego się, [w:]  Antoni Augustyn, Anatol Bodanko, Norbert Niestolik, Dylematy współczesnego wychowania i kształcenia, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2011), L. Kuras, J. Stempień, Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), Społeczeństwo polskie i jego problemy po 20. latach transformacji. Sprawozdanie z konferencji, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1 (5)/2010, Wydawnictwo AHE w Łodzi
 • (2010), Pomiędzy „funkcjonalnym” a „enklawowym” społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i „obywatelskości” w Polsce – wybrane aspekty, [w:] Danuta Walczak-Duraj (red.), Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności. Wybrane podejścia badawcze i interpretacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • (2010), Pokolenie’89 – czyli bierni demokraci, [w:] Ewa Nowak, Rafał Riedel, Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, Europeizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • (2010), L. Kuras, J. Stempień, J. Tokarski, Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha (red.), Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2010), L. Kuras, E. Ciepucha, (red.), Edukacja, gospodarka i rynek pracy w województwie łódzkim – wybrane obszary. Stan na koniec listopada 2009 roku, Wydawnictwo i Pracownia Poligraficzna ŁCDNiKP, Łódź
 • (2009), Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”, [w:] Sławomir Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości, [w:] Sławomir Partycki (red.), Kultura a rynek, t.1, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2008), O podmiotowości i jej koncepcjach, [w:] Innowacje w Edukacji Akademickiej, t. 7, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2007), Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowoczesność – Ponowoczesność - Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin
 • (2007), Rola mediów i reklamy politycznej w kreowaniu wizerunku politycznego, [w:] Anna M. Zarychta, Łukasz Donaj (red.), Media a Polityka, WSSM, Łódź
 • (2007), Kultury i organizacje, recenzja książki Geerta Hofstede i Gerta Jana Hofstede Kultury i organizacje. Zaprogramowane umysłu, PWE, Warszawa 2007, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 2, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 •  (2006), Media i marketing polityczny, [w:] Media – Kultura - Społeczeństwo, nr 1, Wydawnictwo WSHE w Łodzi
 • (2006), Kształtowanie wizerunku politycznego w perspektywie etycznej, [w:] Danuta Walczak-Duraj, (red.), Wartości etyczne w kampaniach wyborczych 2005 roku, Katedra Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego
 • (2006), Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Sławomir Partycki, (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, t.2, Wydawnictwo KUL, Lublin

Udział w konferencjach:

 • (2018), XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe problemy e-gospodarki i e-społeczeństwa”, Organizator: KUL Jana Pawła II w Lublinie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, The Armenian Marketing Association, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, Nałęczów 21-23 maja 2018 r. (Referat: Kształcenie podmiotowe jako czynnik rozwoju kompetencji użytecznych w nowoczesnym społeczeństwie, Prowadzenie Grupy Eksperckiej nr 1)
 • (2018), III Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 19-20 kwietnia 2018 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność w biznesie)
 • (2017), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności: Kreatywne myślenie – kreatywne działanie”, Organizator: AHE w Łodzi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 25-26 kwietnia 2017 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Kreatywność regionów)
 • (2017), III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce”, Organizator: AHE w Łodzi, Łódź 15 listopada 2017 r. (Referat: (Bez)podmiotowość w sferze politycznej, czyli o alienacji politycznej, Komitet Organizacyjny Konferencji)
 • (2016), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Profesjonalizacja kreatywności”, Organizator: AHE w Łodzi, współorganizator: Polskie Stowarzyszenie Kreatywności, Łódź 15-16 marca 2016 r. (Komitet Organizacyjny Konferencji, Przewodniczenie Sekcji: Profesjonalizacja kreatywności w sektorze kreatywnym)
 • (2015), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i w reklamie”, Organizator AHE w Łodzi, Łódź 22-23 kwietnia 2015 r. (Referat: Idee, wartości i słowa w kampanii prezydenckiej 2015, Przewodniczący Sesji Plenarnej Konferencji)
 • (2014), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych”, Organizator, Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Sandomierz, 29.05.2014 r. Referat: Bieganie, fitness, slow food – socjologiczne spojrzenie na zjawisko zdrowego stylu życia Polaków.
 • (2013), XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy środkowej i wschodniej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Nałęczów, 13-15.05.2013 r. (referat: Demokracja i społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Polsce - sukces czy porażka, prowadzenie grupy eksperckiej dotyczącej problematyki przedstawionej w referacie)
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie przez całe życie. Perspektywy i nadzieje”, Organizator WSHE w Sieradzu, Sieradz 13.12.2013 r. Referat: O dwóch modelach edukacji – przyczynek do dyskusji. Członek Komitetu Naukowego Konferencji
 • (2013), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Idee, wartości, słowa w życiu publicznym”, Organizator AHE w Łodzi (organizacja konferencji, referat: Demokracja jako wartość – wartość demokracji w Polsce, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, prowadzenie sekcji tematycznej), Łódź 17-18.04.2013
 • (2012), Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Możliwość w nauce, nauka w możliwości”, Sieradz, 15 maja 2012 r.; referat: „Doświadczenie życiowe a podmiotowość Polaków – wybrane ustalenia badawcze”
 • (2012), Konferencja Naukowa „Metodologia współczesnej humanistyki”, Wodzisław Śląski, 22 czerwca 2012 r.; referat: „Badania podmiotowości Polaków – założenia metodologiczne i wybrane ustalenia empiryczne”
 • (2010), Konferencja Naukowa „Polityka – etyka – praca. Dylematy społeczne po dwóch dekadach transformacji (1989-2010)”, Bukowina Tatrzańska, 7-9 czerwca 2010 r.; referat: Pomiędzy funkcjonalnym a enklawowym społeczeństwem obywatelskim. O kapitale społecznym i obywatelskości w Polsce – wybrane aspekty
 • (2009), X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „E-gospospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 11-13.05.2009; referat: Obywatelska (nie)aktywność „e-pokolenia”
 • (2009), Konferencja Naukowa „Polska i Europa Środkowa - demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja" - Nałęczów, 28-29 maja 2009 r.; referat: Społeczna i polityczna aktywność pokolenia’89
 • (2008), IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kultura a rynek”, Nałęczów, 12-14.05.2008, referat: Świadomość, aktywność, odpowiedzialność – czyli o podmiotowości
 • (2007), VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesność – ponowoczesność – społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, Nałęczów 14-16.05.2007; referat: Społeczeństwo polskie – między podmiotowością a autorytaryzmem
 • (2006), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowa ekonomia a społeczeństwo”, Nałęczów15-17.05.2006; referat: Homo sovieticus w społeczeństwie obywatelskim
 • (2006), Konferencja Naukowa „Marketing polityczny – szansa czy zagrożenie dla demokracji”, Poznań, 16-17.02.2006; referat: Reklama wyborcza – narzędzie kształtowania wizerunku politycznego
 • (2006), Konferencja Międzynarodowa „Media a Polityka”, Łódź, 27-28.04.2006; referat: Rola mediów w kreowaniu wizerunku politycznego
 • (2005), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Moralność w polityce czy polityka w moralności”, Bukowina Tatrzańska, 08-10.09.2005; referat: Budowanie wizerunku politycznego a etyka

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie jakością i zespołem
 • Podmiotowość w biznesie, edukacji i zarządzaniu
 • Komunikacja interpersonalna i kreowanie wizerunku w sferze publicznej (od organizacji biznesowej do marketingu politycznego),
 • Wybrane problemy sfery publicznej (rynek pracy, zmiana społeczna, nowoczesne organizacje)
dr Krzysztof Nawrocki

Kontakt:

 

dr Krzysztof Nawrocki

Wykładowca

k.nawrocki@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

Wieloletnia praktyka prawnicza – od 2012 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, a następnie od 2013 roku do 2021 roku związany z Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, gdzie pracował jako asystent sędziego w V oraz VI Wydziale Karnym. Obecnie – własna praktyka prawnicza (zawód – radca prawny), adiunkt WSBiNOZ w Łodzi, dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii WSBiNOZ w Łodzi. Członek Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie. Praca magisterska pt. Podkultura więzienna, napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Stefana Lelentala. Stopień naukowy - doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce, napisanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UŁ Grzegorza Wicińskiego w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego.

Fragment recenzji autorstwa prof. zw. dr hab. Macieja Szostaka dotyczący dysertacji doktorskiej - dr Krzysztofa Nawrockiego - pt. Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce: Problematyka opiniowanej dysertacji doktorskiej należy z pewnością do kategorii tych zagadnień, które z jednej strony wymagają specjalistycznego przygotowania merytorycznego, z uwagi na jej enigmatyczność i konieczność posiadania „naukowo-warsztatowych” merytorycznych „kodów dostępu” do wiedzy, informacji, a przede wszystkim materiału badawczego, z drugiej zaś, to rodzaj refleksji wzbudzający poznawczą ciekawość nie tylko wśród specjalistycznie przygotowanych prawników, kryminologów czy zainteresowanych penologią Czytelników, chcących na chwilę wyjść poza struktury bezpiecznego „świata wolności” aby poznać to co dzieje się po drugiej stronie, co jest „zakryte” dla przeciętnego człowieka, czyli tego, co dzieje się w zakładach karnych. Problematyka (szczególnie tej dysertacji), przede wszystkim powinna wzbudzać zainteresowanie decydentów odpowiedzialnych za tworzenie, kontrolę i predykcje rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce. Autor poddał bowiem sui generis kulturowej konfrontacji zderzenie dwóch światów i wzajemnych ich na siebie oddziaływań, ewolucyjnych zmian wywołanych polityczną sytuacją w różnych okresach historii Polski. Z jednej perspektywy „uchylając rąbka tajemnicy” dla Czytelników tego co dzieje się „za kratami” opisując zwyczaje, historię i zasady tzw. „drugiego życia” , z drugiej wskazując na znaczenie zmian społecznokulturowych w obszarze „paradygmatów działań przestępczych", subkultur, czy tworzenia się nowych form społeczno-patologicznych aktywności, jakie miały miejsce po 1989r. w życiu społecznym Polski i ich odwzorowaniu w systemie penitencjarnym, uwzględniając przede wszystkim konsekwencje takich przemian wobec osób ze środowiska skazanych. Ukazując wzajemne relacje dwóch światów oraz konsekwencje dla systemu penitencjarnego ich wzajemnego oddziaływania.

Organizator prelekcji w łódzkich placówkach oświatowych.

Twórca witryny internetowej - @inkarcerowany.

Wybrane publikacje: 

 1. Wiek a odpowiedzialność karna – czyli kiedy nieletni odpowiada na zasadach Kodeksu Karnego, Przegląd Edukacyjny, nr 3 (122) 2021 (ISSN 1231-322X).
 2. „Dopalacze” – otwarta puszka Pandory, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (120) 2021 (ISSN 1231-322X).
 3. Proces destygmatyzacji przestępcy w nauce Św. Jana Pawła II, Przegląd Edukacyjny, nr 1 (116) 2020 (ISSN 1231-322X).
 4. MUZYKA HIP – HOP jako pomost prowadzący do zachowań ryzykowych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr 3/4 (114/115) 2019 (ISSN 1231-322X).
 5. Za kim jesteś ? – subkultura okołosportowa, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (113) 2019 (ISSN 1231 – 322X).
 6. Normy nieformalne w aspekcie zachowań  ryzykownych młodzieży, Przegląd Edukacyjny, nr.2 (109) 2018 (ISSN 1231-322X

Udział w konferencjach:

Liczny udział w różnego rodzaju konferencjach – między innymi:

Konferencja naukowa XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego, Wrocław 31 maja 2019 r. czy też VI Kongres Penitencjarny, Popowo 6 – 8 lutego 2019 r.

 

Udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP):

- Istotne zmiany kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, Lublin 28 maja 2020 r.;

- Środki zabezpieczające w postępowaniu karnym, Lublin 19 maja 2020 r.;

- Finanse i rachunkowość - wybrane zagadnienia, Lublin 15 maja 2020 r.;

- Komunikatywność i walory językowe uzasadnień orzeczeń, Lublin 2 – 4 grudnia 2019 r.;

- System Dozoru Elektronicznego, Lublin 27 listopada 2019 r.,;

- Europejski nakaz dochodzeniowy w sprawach karnych, Łódź 15 maja 2018 r.;

- Zasady wymiaru kary łącznej oraz orzekanie w przedmiocie wyroku łącznego, Lublin 14 września 2017 r.

- Zagadnienia intertemporalne na gruncie Kodeksu karnego, Lublin 14 września 2017 r.;

- Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, Lublin 22 stycznia 2016 r.;

- Zorganizowana przestępczość transgraniczna, Lublin 9 – 11 grudnia 2015 r.;

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze dr Krzysztof Nawrocki kieruje ku sprawiedliwości naprawczej mogącej stanowić skuteczną alternatywę dla punitywnych postaw społecznych jak i punitywności stosowania prawa. W polskim systemie prawnym, idei sprawiedliwości naprawczej należy upatrywać przede wszystkim w postępowaniu mediacyjnym  na każdym etapie postępowania wykonawczego, w którym strony same mogą dojść do porozumienia. Sytuacja ta może przynieść wymierne korzyści społeczeństwu, które być może z czasem mając na uwadze alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów między sprawcami czynów zabronionych a pokrzywdzonymi będzie do pewnego stopnia w stanie zrezygnować ze swoich punitywnych postaw. Sprawiedliwość naprawcza przy uwzględnieniu właściwej polityki karania, która odrzuci populizm penalny nacechowany niewątpliwie retrybutywizmem (punitywnością) może wpłynąć na liczbę populacji więziennej, a tym samym wykluczyć proces prizonizacji u osób, które pojednały się z ofiarą przestępstwa.

dr Sylwia Rydz

Kontakt:

 

dr Sylwia Rydz

wykładowca

s.rydz@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1995 - 2000r. – studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ
 • 2000 - 2006 –  asystent w Instytucie Psychologii UŁ
 • 2006 - 2015- adiunkt w Instytucie Psychologii UŁ
 • X 2015 – X 2017 – prodziekan kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • III 2016- XII 2017 – prorektor ds. kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • 2015 – 2019-  adiunkt kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • I –II 2018 – Zastępca Kierownika Wydziału w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi
 • III 2018 – nadal - Główny Specjalista w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Szkolenie „TBRI- Interwencja relacyjna  oparta na zaufaniu”
 • Szkolenie „Jak pracować z osobą dorosłą w żałobie? Pomoc psychologiczna po stracie”
 • Szkolenie „Znaczenie więzi w rozwoju dziecka. Praca z podopiecznymi z zaburzoną więzią”
 • Szkolenie „Diagnoza i postawy wsparcia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Szkolenie „Akademia kreatywności”, 32 godziny szkolenia, Centrum Kreatywności i   Przedsiębiorczości Instytutu postępowania Twórczego.
 • Szkolenie „Narzędzia, techniki i metody współczesnego coachingu”, Akademia Rozwoju Osobistego.
 • Badania podłużne dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej u młodzieży.
 • Badania dotyczące kształtowania się tożsamości osobowej w cyklu życia.
 • Konstrukcja programu pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
 • Badania dotyczące rozwoju dziecka w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.  Rodzina widziana oczyma dziecka – diagnoza rodzin na podstawie techniki „Rysunek rodziny”.
 • Warsztaty podnoszące kompetencje opiekunek żłobkowych
 • Warsztaty wspomagające dla rodziców samotnie wychowujących dzieci prowadzone w ramach programu EMPOWER - Lone Parents Building Confidence and Accessing Learning (Wzmacnianie samotnych rodziców w zakresie budowania poczucia własnej wartości oraz stwarzanie dostępu do kształcenia)” finansowanego z programu Unii Europejskiej Grundtvig/ Learning Partnership/ /Lifelong Learning,
 • Warsztaty podnoszące poczucie własnej wartości dla kobiet po mastektomii – cykl spotkań realizowanych w ramach projektu systemowego „Szansa na godne życie” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Wybrane publikacje:

 • Lasocińska K., Michałowska-Wieczorek I., Rydz S., Zaorski-Sikora Ł.  (2017) „Metoda projektowa – kreatywność i przedsiębiorczość”- w druku
 • Sylwia Rydz, Anita Głód (2015) „Statusy tożsamości osobowej u młodzieży zamieszkującej Polskę oraz mieszkającej na Litwie”. Folia Psychologica, nr 18 s. 111-127.
 • Marat E., Rydz S., Malinkiewicz-Bryndza O. (2015) „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie” http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-14-nr-3; str. 38-54.
 • Rydz S. (2014). Osoby rozwiedzione na rynku pracy. [w:] I.Janicka, M.Znajmiecka-Sikora (red.) „Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? Wyd. UŁ. Łódź.
 • Rydz S (2014). Samotne rodzicielstwo. [w:] I.Janicka, H.Liberska (red.) Psychologia rodziny. PWN. Warszawa.
 • Rydz S. (2010). Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa. [w:] I.Janicka (red.) „Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych”. Impuls. Kraków.
 • Marat E., Rydz S. (2009). Mały, ciekawy świata człowiek. Materiały dotyczące rozwoju małego dziecka i zasad postępowania. Wydawnictwo Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi, str. 5-40.
 • Rydz S. (2006). Rodzina z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.  [w:] T.Rostowska (red.) "Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.
 • Rydz S. (2005). Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży w sferze relacji z rodzicami. [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.
 • Marat E., Rydz S. (2005). Ja i moje rodzeństwo - relacje rodzinne widziane oczyma dziecka przedszkolnego".  [w:] H.Cudak, H.Marzec (red.) "Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy". Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.
 • Rydz S. (2002). Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji Wima Meeus'a. [w:] T.Rostowska, J.Rostowski, (red). "Rodzina - rozwój - praca". Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź.
 • Rydz S., Rostowski J. (2001). „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”. [w:] B.Kaczmarek, K.Markiewicz, S.Orzechowski (red.) Nowe wyzwania w rozwoju człowieka. Lublin. Wydawnictwo UMCS.
 • Rydz S. (1997). Osobowościowe uwarunkowania kształtowania się różnych typów tożsamości u młodzieży licealnej.[W]: Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka.[red.] J.Rostowski, T.Rostowska, I.Janicka. Wyd. UŁ. Łódź.

 

Udział w konferencjach:

II Kongres Zdrowia Psychicznego, Warszawa, 03.06.2019

Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa XXI wieku”.  Wystąpienie pt. „Więzi, które chronią - rodzaje oraz znaczenie więzi dla rozwoju człowieka”. Sieradz, 18.12.2018

Konferencja „Wychowanie do samodzielności”, Łódź, 24.04.2018

V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Psychologia w Służbie Rodziny: „Bezpieczeństwo rodziny w zmieniającym się świecie”, Gdańsk, 24-25.05.2016. Wystąpienie pt. „Statusy tożsamości osobowej kobiet w obszarze kariery zawodowej w zależności od sytuacji rodzinnej”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Akredytacja i zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym”, Warszawa, 01.12.2016.

Konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Jasło, 04.02.2017. Udział  bierny.

Konferencja  międzynarodowa Investing in children. In search for innovative solutions to improve children’s well-being. III- edycja cyklu konferencji “Neglected childhood” („Zaniedbane dzieciństwo”). Łódź, 23-24 października 2014. Wystąpienie pt. „Spostrzeganie rodziny dysfunkcjonalnej przez dzieci sześcioletnie”.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polki – wczoraj, dziś i jutro". Łódź, 8-9 kwietnia,

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza starości we współczesnym świecie”. 15.06.2013. Lublin. Wystąpienia pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej w okresie późnej dorosłości”.

XXI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wspomaganie rozwoju człowieka: z perspektywy teorii i praktyki”. 28-30.05.2012 Zielona Góra. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości w okresie dorosłości”.

I Ogólnopolska Konferencja Psychologiczna „Nauka wobec religijności i duchowości człowieka”. 23-25.04.2012 Gdańsk. Wystąpienie pt.: „Poczucie tożsamości osobowej
 a duchowość - wybrane aspekty”.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka „Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży”. 20-22.05.2011 Warszawa. Wystąpienie pt.: „Kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u kobiet w wybranych okresach rozwojowych”

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Wiedza o rozwoju w poznawaniu człowieka”. 14-16.06.2011 Kraków. Wystąpienie pt.: „Statusy tożsamości osobowej a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich”.

III Ogólnopolskie Seminarium w Łodzi „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”. 5-6.11.2010 r. Wystąpienie pt. „Kreatywność, ograniczenia i stereotypy a trudne zachowania dzieci”.

XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka”. 14-16.06.2010. r., Łódź. Wystąpienie pt. „Kształtowanie się statusów tożsamości a style przywiązania do partnera u kobiet”.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia w służbie rodziny. Rodzina fundamentem rozwoju i wychowania człowieka”. 21-22.09.2009 r. Gdańsk. Wystąpienie pt. „Postawy rodzicielskie ojców a osobowość ich dzieci”

XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Bydgoszcz. 5-7 06.2008r. Wystąpienie pt. „Żłobek jako placówka wspierająca rozwój małego dziecka”.

I Konferencja Naukowa "Starość nie musi być smutna". Kalisz. 18.06.2008r. Wystąpienie pt. „Zastosowanie hipoterapii dla osób starszych”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka”. Łódź , 28-29.04.2005. Wystąpienie pt. „Więzi emocjonalne pomiędzy członkami rodziny widziane oczyma dziecka przedszkolnego”.

XV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, 22-25.06.2006r, Ustroń. Wystąpienie pt. „Trendy rozwojowe statusów tożsamości w okresie dorastania”.

XI Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 25.04.-28.04.2002r. Cieszyn. Wystąpienie pt. „Poczucie sensu życia i kształtowanie się statusów tożsamości osobowej u młodzieży licealnej”.

VII Ogólnopolska Konferencja Psychologów Rozwojowych, 7-10.05.1998r. Puławy. Wystąpienie pt. „Rozwój wybranych cech osobowości i kształtowanie się tożsamości osobowej u młodzieży”.

 

Zainteresowania badawcze:

 • Liczne publikacje z zakresu psychologii oraz udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych
 • Prowadz3nie warsztatów psychologicznych dotyczących pracy na zasobach
 • Szkolenie Biofeedback I stopnia
 • Kurs języka migowego poziom B2
 • Relacje interpersonalne w różnych środowiskach
 • Praca z końmi metodami naturalnymi i szerokie zastosowanie hipoterapii w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
dr Agnieszka Ścianowska

Kontakt:

 

dr Agnieszka Ścianowska

Wykładowca

a.scianowska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

 • 1995-2000- praca w PepsiCo Trading sp.zoo w wydziale rozliczeń i biurze obsługi klienta
 • 2000-2007- studia doktoranckie na Wydziale Socjologiczno-Ekonomicznym UŁ
 • 2007-2009- praca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na stanowisku adiunkta
 • 2010-2011- praca Społecznej Akademii Nauk - w Łodzi na stanowisku adiunkta
 • 2011- do teraz – praca na Politechnice Łódzkiej na stanowisku adiunkta na stanowisku dydaktycznym

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 1991-1996 Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Studia na Kierunku Finanse i Bankowość zakończone uzyskaniem tytułu magistra
 • 2000-2007 Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Studia doktoranckie  zakończone uzyskaniem tytułu Doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów

Wybrane publikacje:

 • Artykuł. Znaczenie rachunku kosztów w zarządzaniu, w materiałach pokonferencyjnych Konferencji : w materiałach pokonferencyjnych międzynarodowej konferencji hybrydowej „Współczesne trendy w zarządzaniu, 29.09.20 w siedzibie uczelni i on-line Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Ścianowska A. Wpływ zjawiska przywództwa rynkowego na proces wyznaczania cen przez przedsiębiorstwa. Annales Universitatis MariaCurie-Skłodowska, sectio H,vol.XLXIX,4, s.579-588 ISSN 0459 -9586
 • A. Ścianowska, The role of emotional factors in the financial phenomena, rozdział w monografii Contemporary issues of accounting and management in Poland and Bulgaria pod. red. Z. Leszczyński,  Lodz University of Technology, Monographs 2017. S. 188-200 ISBN 978-83-7283-834-6
 • Ścianowska A., Jasiński T. , Popyt, ceny oraz stopień ich zawyżenia na wybranych rynkach energii, T.Jasiński, A.Ścianowska, Studia ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwesytetu Ekonomicznego w Katowicach 255, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, S. 126-135,  ISSN 2083-8611

Udział w konferencjach:

Udział w międzynarodowej konferencji hybrydowej „Współczesne trendy w zarządzaniu, 29.09.20 w siedzibie uczelni i on-line Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zainteresowania badawcze:

Bankowość, finanse, rachunkowość zarządcza, rachunkowość podatkowa

dr Błażej Sitko
dr Violetta Tanaś

Kontakt:

 

dr Violetta Tanaś

adiunkt

v.tanas@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 10.2014 - obecnie Wyższa Szkoła Biznesu Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 04.2008 - obecnie Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

10.2014 – 30.2015 Międzynarodowy Projekt  Badawczy NR BP-3/2014. Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku.

Projekt Badawczy Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych (czas trwania projektu: 2017-2018)

Wybrane publikacje:

 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Mass media we współczesnym świecie, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Destrukcja podmiotu w życiu społecznym zagrożeniem współczesnej edukacji [w:] Bezpieczeństwo społeczne w wymiarze lokalnym i ogólnopaństwowym, (red.) A. Rumianowska, A. Fordyński, D. Urbański, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Płock 2018, ISBN 978-83-61601-67-8          
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Obecność seniorów w przekazie medialnym i reklamie [w:] Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, (red. )A. A. Zych, Wyd. Naukowe Śląsk.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych [w:] Człowiek wobec zagrożeń współczesności, (red.) W. Welskop, V. Tanaś, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ, Łódź 2017, ISBN 978-83-940080-8-6
 • Tanaś V., Residential Child and Youth Care in Poland [in:] Residential Child and Youth Care in a Developing World, European Perspectives (ed.) T. Islam, L. Fulcher The CYC-Net Press, Cape Town South Africa 2017, e-book: ISBN 978-1-928212-28-7
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie , Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Welskop W. (red.), Edukacja w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ w Łodzi
 • Tanaś V., Welskop W. (red.),  Lifelong Learning, Wyd. Naukowe WSBiNoZ w Łodzi.
 • Tanaś V., Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście edukacji seniorów [w:] Nauczyciel – między etosem a presją rzeczywistości, Tom 1.Wielowymiarowość kompetencji współczesnego nauczyciela, red. S. Kowal, A. Kwater, E. Zawisza, Wydawnictwo internetowe e-bookowo.

Udział w konferencjach:

 • 03.2019 VII Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Mass media we współczesnym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 11.2018 VI Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 05.2017 V Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Człowiek wobec zagrożeń współczesności. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego referat: Uczenie się w późnej dorosłości – zmiany w przebiegu procesów poznawczych.
 • 11.2016 IV Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 10.2016 II Międzynarodowe Sympozjum Neurodydaktyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, 21-22 października 2016 r. Członek Komitetu Naukowego,
 • 05.2016 III Ogólnopolska E-konferencja Naukowa, Edukacja w zglobalizowanym świecie. Wyższa  Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego.
 • 01.2016 Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób starszych wymagających opieki, Uniwersytet Łódzki. Udział w dyskusji.
 • 12.2015 II Ogólnopolska E-konferencja Naukowa Lifelong Learning, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 
 • 11.2015 Konferencja Naukowa Nauczyciel: Między etosem a presją rzeczywistości. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,  referat: Kompetencje zawodowe nauczyciela andragoga w kontekście  edukacji seniorów.

 

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, psychologia rozwoju człowieka, psychologia doradztwa zawodowego, pedagogika twórczości

mgr Aleksandra Bugajak

Kontakt:

 

mgr Aleksandra Bugajak

Wykładowca

a.bugajak@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 

 • 2020-2021 Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzezinach 
 • 2019-2020 Fundacja Słonie na Balkonie w Łodzi 
 • 2018-2019 Jednostka Wojskowa 4395 w Leźnicy Wielkiej  

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2019 – obecnie Czteroletni Całościowy Kurs Psychoterapii CMUJ w Krakowie
 • 2017-2018 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu Kierunek: Kryzys i interwencja kryzysowa, studia podyplomowe
 • 2014-2015 Universität Regensburg w Niemczech, Kierunek: Psychologia, program Erasmus

Udział w konferencjach:

 

2018 - I Kongres Suicydologiczny, Łódź

Zainteresowania badawcze:

Psychologia osobowości, psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Paulina Depta

Kontakt:

 

mgr Paulina Depta

Wykładowca

p.depta@wsbinoz.pl

mgr Bartosz Grancow

Kontakt:

 

mgr Bartosz Grancow

Wykładowca

b.grancow@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2019-do chwili obecnej: asystent na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2006-do chwili obecnej: specjalista w Urzędzie Statystycznym w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Udział w projekcie - „Wdrożenie bardziej efektywnych sposobów zbierania danych” (w kontekście wykorzystania danych administracyjnych do efektywniejszego wyboru prób).

Wybrane publikacje:

 • “Zastosowanie statystyki małych obszarów do szacowania średniego dochodu rozporządzalnego na osobę w powiatach województwa łódzkiego”, Wiadomości Statystyczne Nr 11, Warszawa 2007
 • Kubacki J., Grancow B., Jędrzejczak A.: „An example of empirical best linear unbiased predictor (EBLUP) application for small area estimation in Polish Household Budget Survey” w pracy zbiorowej pt.: Survey Sampling in Economic and Social Research pod redakcją J. Wywiała i T. Żądło, Katowice 2009
 • Fijałkowska A., Grancow B.: „Zagadnienia hałasu w dobie procesów metropolizacyjnych – źródła, zagrożenia i przeciwdziałanie” w pracy zbiorowej pt. „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce” pod redakcją Cz. Domańskiego i T. Śmiłowskiej, Warszawa 2010
 • Fijałkowska A., Grancow B.: „Potencjał metod e-learning w nauczaniu przedmiotów ilościowych” w pracy zbiorowej pt.: „Zastosowanie metod ilościowych do oceny ryzyka i efektywności systemu ubezpieczeń społecznych” pod redakcją Cz. Domańskiego, Łódź 2011

 

 

Udział w konferencjach:

 • Uczestnictwo w konferencjach „Multivariate Statistical Analysis” 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2017, 2018, 2019
 • Wygłoszony referat  na konferencji  „Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce” 2009

Zainteresowania badawcze:

 • metoda reprezentacyjna
 • metodologia badań statystycznych
 • statystyka wielowymiarowa
mgr Małgorzata Karlińska

Kontakt:

 

mgr Małgorzata Karlińska

asystent

m.karlinska@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej: 

 • 10/2019 - 09/2020 - Eurodialog Szkoła Językowa, Gen. Romualda Traugutta 18, Łódź
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego
 • 09/2015 - 09/2020 - Szkoła Języków Obcych „Lingua Center”,  ul. Przejazd 7B, Koluszki
  Stanowisko: Lektor języka angielskiego

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 08/2020 - ukończenie certyfikatu CELTA  potwierdzającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na całym świecie w International House Madrid.
 • 07/2018 - 08/2018 - wolontariat w ramach organizacji AIESEC, w Szkole Podstawowej Ban Si Thong w Tajlandii.
 • 10/2016 - 06/2017 - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku “Business Studies in English” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Udział w konferencjach:

2018 - IV Europejski Kongres Językowy PASE  “Tradition vs. Innovation. Which way to go in foreign language teaching?” zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania badawcze:

Lingwistyka kognitywna, neurodydaktyka

mgr Daniel Knaga

Kontakt:

 

mgr Daniel Knaga

wykładowca

d.knaga@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • 2010-2015: Uniwersytet Łódzki (magister prawa)
 • 2015- nadal: Uniwersytet Łódzki (studia doktoranckie na kierunku prawo)
 • 2015-2016: Sąd Okręgowy w Sieradzu (asystent sędziego)
 • 2016: Sąd Apelacyjny w Łodzi (asystent sędziego)
 • 2018-2021: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (aplikant prokuratorski)

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

 • Stypendium Rektora za średnią i osiągnięcia naukowe (2012-2015)
 • List gratulacyjny Rektora za wysokie wyniki w nauce (2014 i 2015)
 • Dotacja projakościowa (2015-2016)
 • Stypendium doktoranckie (2016-2017) (2017-2018) (2018-2019)
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów (2016-2017) (2017-2018) (2018-2019)
 • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (216-2017) (2017-2018) (2018-2019)

Wybrane publikacje:

Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2015  roku, sygn. akt U 8/15, Państwo i Prawo nr 2/2018;

Język prawny i prawniczy – wypowiedzi służące tworzeniu i stosowaniu prawa [w:] Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo, Kielce 2017;

Oczywista bezzasadność skargi konstytucyjnej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 1 (35)/2017;

Podmioty uprawnione do wniesienia skargi konstytucyjnej, Przegląd Sądowy nr 11-12/2016;

Przedmiot kontroli w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej, Rocznik Samorządowy tom 5/2016

Udział w konferencjach:

05.2019  - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo wyborcze – współczesne problemy w teorii i praktyce” (Łódź), referat pt. „Przepisy karne dotyczące ciszy wyborczej – ocena określoności znamion i postulaty de lege ferenda ”;

03.2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Czy powiaty i województwa są potrzebne? Refleksja nad ich funkcjonowaniem w 20. Rocznicę uchwalenia ustaw o samorządzie powiatu oraz o samorządzie województwa”(Kraków), referat pt: „Wpłaty korekcyjno-wyrównawcze jako szczególne źródła dochodu niektórych samorządów – analiza pod kątem zgodności z Konstytucją”;

03.2017 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo do prywatności w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka” (Olsztyn), referat pt.: „Specyfika konstytucyjnych ograniczeń prawa do prywatności a międzynarodowe standardy w zakresie autonomii informacyjnej jednostki”;

04.2015 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komparatystyka prawnicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych” (Toruń), referat pt.: „Ujęcie wąskie czy szerokie polskiego modelu skargi konstytucyjnej? Rozważania na tle modelu niemieckiego, hiszpańskiego i czeskiego”;

03.2015 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „VII Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego” (Toruń), referat pt.: „Zakres podmiotowy skargi konstytucyjnej – zdolność skargowa partii politycznej w świetle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2011 roku (Ts 256/09)”;

11.2014 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarowanie kapitałem ludzkim – wyzwania organizacyjne i prawne” (Łódź), referat pt.:  „Podporządkowanie autonomiczne pracowników zajmujących stanowiska  kierownicze”;

03.2014 - Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „From Human Wrongs to Human Rights – Challenges for Contemporary Human Rights Law” (Toruń), referat pt.: ,,Ratione temporis Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach dotyczących prawa do życia – rozważania na przykładzie skargi katyńskiej”         

Zainteresowania badawcze:

prawa człowieka, ustrój organów ochrony prawnej, sądownictwo konstytucyjne

mgr Dorota Kochalska

Kontakt:

 

mgr Dorota Kochalska

wykładowca

d.kochalska@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

(2008 — obecnie) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 

2018 — stopień nauczyciela dyplomowanego od 2017 — egzaminator maturalny OKE

mgr Beata Marszałek

Kontakt:

 

mgr Beata Marszałek

wykładowca

b.marszalek@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2016r. – 2020r.   Wykładowca, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2015r.  - nadal   Pedagog, doradca zawodowy, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 ŁSSO w Łodzi
 • 2009r.-2018r.    Kurator społeczny, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • 2004r. - nadal  Dyrektor/Pedagog /Doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim
 • 2007r.- 2011r. Konsultant /Doradca zawodowy, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łodzi
 • 2004r. – 2006r.  prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych z pedagogiki twórczości, pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Wyższa Szkoła   Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
 • 2002 – 2004r.   Dyrektor/Lider działań twórczych,  Gimnazjum Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998 – 2004r.   Dyrektor/lider działań twórczych,  Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych w Łodzi
 • 1998r. – 2005r.  Lider umiejętności twórczych, prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna
  w Łodzi
 • 1990 – 1999r.   Wychowawca; prowadzenie koła żywego słowa i drużyny harcerskiej, w okresie 1997 – 1998r. dodatkowo jako lider działań twórczych,   III Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łodzi
 • 1989 – 1990r.   Wychowawca,   Dom Dziecka „Słoneczna Polana” w Łodzi
 • 1989r.   Instruktor służb społecznych, Pracownik socjalny,  Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź -Widzew

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Prowadzenie spotkania Międzyporadnianej sieci współpracy i wymiany doświadczeń nt.: Sposób na konstruktywne rozwiązywanie problemu trudnego dziecka/ucznia w grupie/klasie we współpracy poradni z placówką. Kroki rozwiązywania problemu z wykorzystaniem praktycznych metod (2018r.)

Prowadzenie Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom/uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Trener PWR i TROP oraz specjalista indywidualnego wsparcia w projekcie „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój”

Realizator - Grant KO Łódź -  Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem oraz Przeciwdziałanie agresji w szkole

Trener PWR  i TROp oraz tutor w projekcie „Klub NOTA BENE – rozwój, pasja, kreacja”

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji, „Większa wiedza – Skuteczna praktyka – Doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego”

Szkoleniowiec, „Europejskie standardy w edukacji. Kursy doskonalące dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu z  województwa łódzkiego”

Kierownik i Realizator - Grant KO Łódź  - Terapia pedagogiczna, Poradnictwo zawodowe, Wychowanie i Profilaktyka

Szkoleniowiec, „Akademia transportowa – kierowca”

Szkoleniowiec, „45+” realizowany w ramach projektu pn. „Wdrożenie strategii szkoleniowej” , szkolenia z zakresu umiejętności miękkich

Koordynator projektu unijnego Socrates Comenius  „Stereotypy i ksenofobia  w Zjednoczonej Europie”

Wybrane publikacje:

2018 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim.  Historia i współczesność.

2012 Sytuacje trudne w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

2012 Poradnictwo zawodowe i planowanie kariery w pracy z uczniem

2010 Materiały szkoleniowe. Trening interpersonalny

2006 Podmiotowość i wychowanie ucznia trudnego

Udział w konferencjach:

Wystąpienia na konferencjach:

- organizowanej przez PPP w Konstantynowie Łódzkim " Moja droga do MOS" (2015r.),

- organizowanej przez WODN Łódź "Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i metody współpracy szkół z instytucjami" (2016r.),

- organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi "Sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą" (2016r.),

- organizowanej przez Fundację Siłaczka "Nowe standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w aspekcie pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem" (2017r)

Zainteresowania badawcze:

mediacja

coaching

skuteczna pomoc w kontakcie z człowiekiem w kryzysie

skuteczne metody pracy z dzieckiem z zaburzonym zachowaniem i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

skuteczna pomoc w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością

pomoc w  interwencji kryzysowej

konstruktywna praca z rodziną, w tym z rodziną dysfunkcyjną  i z przemocą

doradztwo zawodowe

programy profilaktyczne

mgr Joanna Matczak

Kontakt:

 

mgr Joanna Matczak

asystent

j.matczak@wsbinoz.pl

 Przebieg kariery zawodowej:

 • 2017 - obecnie - asystent Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi;
 • 2010- nadal: dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź;
 • 1995 - nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17, 93-533 Łódź, (profil montessoriański);
 • od 2011 r. do 2017r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Integralna edukacja przedszkolna
  i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori
  w Łodzi z zakresu pedagogiki Marii Montessori (wykłady
  i ćwiczenia); Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, ul. Rewolucji 1905r.;
 • od 2016r. do 2018r. - zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zajęcia z zakresu planowania i dokumentowania działań edukacyjnych nauczycieli - Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 46/48.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • Udział w projekcie Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Program Specialist - współpraca z amerykańskim ekspertem
  z zakresu pedagogiki Marii Montessori - Laurą Duprie (współautorstwo projektu).
 • Promowanie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki Marii Montessori w ramach projektu międzynarodowego "Edukacja ponad granicami" pod patronatem WSINF, Lifelong Learning Programme, Kuratorium Oświaty w Łodzi, School4child.
 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt: Tworzenie regulaminu praktyk studenckich oraz ewaluacja pracy studenta, związanych z realizacją projektu "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć - Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji" Uniwersytetu Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • Konsultant merytoryczny w ramach projektu "Przedszkole bliżej Ciebie" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanie audycji radiowych promujących wychowanie przedszkolne.
 • Promowanie pedagogiki Marii Montessori podczas XV, IX i XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych.
 • Systematyczna współpraca z uczelniami wyższymi oraz kuratoriami
  i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i nauczycieli – organizowanie praktyk studenckich, hospitacji nauczycielskich
  i rodzicielskich.
 • Prowadzenie kursów dla nauczycieli i rodziców z zakresu pedagogiki Marii Montessori – jak łączyć teorię z praktyką.
 • Działalność w ramach Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” na rzecz wzbogacania bazy materialnej dla dzieci z łódzkich przedszkoli oraz dofinansowywania terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (działalność na rzecz ok. 30 łódzkich placówek).
 • Zdobycie (jako współautorka) II miejsca w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.

Wybrane publikacje:

 • Jak zorganizować przestrzeń edukacyjną w przedszkolu- artykuł Poznać Zrozumieć Doświadczyć -- praktyka pedagogiczna w kontekście doświadczeń nauczycieli i studentów wczesnej edukacji - str75-80, Red. - Dorota Radzikowska, Anna Buła, Jolanta Bonar; Impuls.
 • Odkryjmy Montessori raz jeszcze..." - Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori, Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Baraba Lauba, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska; Impuls.
 • W krainie sześciolatka. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. REA.
 • Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przedszkoli. Nasza Księgarnia.

Udział w konferencjach:

 • 2019r.  – „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” -Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Praktyczna promująca pedagogikę Marii Montessori.
 • 2018r.  – „Edukacja włączająca dla wszystkich w świetle koniecznych przygotowań placówek oświatowych do pracy
  z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” -Konferencja naukowa.
 • 2018r. – „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej”.
 • 2017r. – „Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. – „Mediacje w praktycznym zastosowaniu”. Konferencja metodyczna.
 • 2017r. „Wyzwania dla edukacji”.

Zainteresowania badawcze:

Wychowanie małego dziecka w oparciu o koncepcję pedagogiczna Marii Montessori.

mgr Tomasz Mochalski

Kontakt:

 

mgr Tomasz Mochalski

wykładowca

t.mochalski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

1994 – 2020 psycholog ZK Nr 2 w Łodzi

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

 • 2001 – specjalizacja z psychologii klinicznej
 • 2007 – studia podyplomowe Psychologia Transportu

Zainteresowania badawcze:

Psychologia kliniczna, psychoterapia

mgr Wojciech Modzelewski

Kontakt:

 

mgr Wojciech Modzelewski

Wykładowca

w.modzelewski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej: 

 • Kancelaria prawna Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Warszawa
 • Kancelaria prawna Brysiewicz & Wspólnicy Warszawa
 • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia: 

Eu Gas Network Codes - Florence School of Regulation

Akademia Arbitrażu - Uniwersytet Łódzki

Kurs Międzynarodowego I Europejskiego Prawa Ochrony Środowiska - Universita degli Studi di Salerno    

Wybrane publikacje:

 • Instytucja sprzedaży rezerwowej a ochrona konsumentów i konkurencyjność na rynku energii elektrycznej i gazu
  Monografia pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” Wydawnictwo PAN 2021
 • Wyzwania regulacyjne w zakresie wykorzystania gazów odnawialnych
  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1/2019
 • Administracyjno-prawna ingerencja w obrót gospodarczy przedsiębiorstw energetycznych w zakresie bezpieczeństwa energetycznego
  Ius et Administratio  2/2018
 • Regulacje prawne oraz elementy procesu inwestycyjnego w morskie farmy wiatrowe
  Monografia Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego. Sektor gazowy i energetyczny 2018 r.

Udział w konferencjach:

 • „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii” organizowanej przez Instytut
 • Nauk Prawnych PAN oraz Fundację „Mercatus et Civis” Warszawa 2019
 • „Agroprzedsiębiorczość a ochrona bioróżnorodności” Lublin 2019
 • „Ochrona dostępu do Zasobów Naturalnych” Lublin 2018

Zainteresowania badawcze:

Prawo cywilne, prawo handlowe, ochrona klimatu, odnawialne źródła energii

mgr Artur Olszczyński

Kontakt:

 

mgr Artur Olszczyński

wykładowca

a.olszczynski@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

SENIOR .NET Developer w Makolab S.A

ECDL – wykładowca w Europen Consulting Group

Staż w Ontop Polska – pomocnik głównego informatyka

Udział w konferencjach:

 

Microsoft Azure Discovery Day 2019, 2020

Zainteresowania badawcze:

Technologie w piłce nożnej i innych dyscyplinach sportowych

mgr Sławomir Pintera

Kontakt:

 

mgr Sławomir Pintera

Wykładowca

s.pintera@wsbinoz.pl

mgr Agnieszka Stasiak

Kontakt:

 

mgr Agnieszka Stasiak

adiunkt

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

a.stasiak@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2019 - asystent, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator ds. zawodowych  praktyk studenckich na kierunku Pedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2019 - Koordynator e-learningu na kierunku Pedagogika - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi,
 • 2017-2019- Pracownik Dziekanatu i Działu Rekrutacji – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 2014-2017 - Tax Care S.A. Biuro Księgowe i Rachunkowe

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Autor programu specjalności na kierunku Pedagogika II-go stopnia: Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensoryczną

Wybrane publikacje:

Stasiak A., Wykorzystanie ICT we współczesnej edukacji – w recenzji

Stasiak A., Komunikowanie masowe w świetle determinizmu technologicznego – w przygotowaniu

Udział w konferencjach:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne trendy w Naukach Humanistycznych i Społecznych – Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Członek Komitetu Naukowego, Łódź, 20 grudnia 2018 r.
 •  VI Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Rodzina w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 12 kwietnia 2018 r.
 •  V Międzynarodowa E-konferencja Naukowa Człowiek wobec zagrożeń współczesności, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Łódź, 18 maja 2017 r.

Zainteresowania badawcze:

pedagogika społeczna; nierówności społeczne i edukacyjne; pedagogika queer

mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

Kontakt:

 

mgr Katarzyna Welskop-Imiołek

wykładowca

k.welskop@wsbinoz.pl

Przebieg kariery zawodowej

BNY Mellon - Senior Analyst/Supervisor: nadzorowanie pracowników pod względem ich jakości pracy, zgodności z procedurami i umowami zawartymi przez BNY Mellon; prowadzenie szkoleń dla stałych i nowych pracowników zespołu; przeprowadzenie zespołu przez tranzycję procesów z Irlandii; przeprowadzanie spotkań z współpracownikami (w tym 1 na 1); prowadzenie spotkań na podstawie metodologii Lean Management (głównie Kanban); ciągłe stwarzanie możliwości współpracownikom do osiągania lepszych wyników, wprowadzania udoskonaleń; przeprowadzanie szkoleń/zabawy integracyjne.

Geoban - Senior Advisor: tworzenie i uzupełnianie dokumentacji bankowej; przeprowadzanie szkoleń dla nowych pracowników (szkolenia dotyczące procesów back-office); wysyłanie korespondencji do klientów z Wielkiej Brytanii; rozwiązywanie problemów i skarg napływających od klientów; przygotowywanie Work Distribution dla współpracowników; kontrolowanie jakości pracy współpracowników.

Ważne dla rozwoju zawodowego i naukowego przedsięwzięcia:

Studia Podyplomowe - Psychologia w Biznesie;

Tytuł Employee of the Year 2019 BNY Mellon - uczestnictwo w programie Mentoringu, mający dwa obszary do rozwoju (współpraca z mentorem oraz projekt) oraz wprowadzenie innowacji do pracy zespołu na skalę globalną;

Mentoring Programm BNY Mellon - wzięcie udziału w projekcie dotyczącym przeprowadzania szkoleń z umiejętności twardych (Excel, VBA) na skalę globalną (szkolenia na miejscu w siedzibie BNY Mellon we Wrocławiu oraz za pomocą WebEx): kompletowanie zespołu trenerów, ustalanie spotkań, ustalanie zagadnień merytorycznych szkoleń, komunikacja w zespole projektowym jak i na zewnątrz; wzięcie udziału w spotkaniach z Mentorem/Senior Managerem: udoskonalanie umiejętności zarządzania zespołem, poszerzanie wiedzy na temat szkoleń/zabaw integracyjnych

Zainteresowania badawcze:

Leadership/People management, Inteligencja emocjonalna, rozwój osobisty, psychologia biznesu, Human Resources

created by: Strony Internetowe Łódź