Powered by Smartsupp

Dietetyka

więcej

Ścieżka kształcenia

DIETETYKA SPORTOWA

Studia na kierunku Dietetyka, ścieżka kształcenia dietetyka sportowa mają na celu przygotowanie dietetyków do udzielania porad żywieniowych dla sportowców trenujących różne dyscypliny sportowe zawodowo, jak i osób traktujących sport rekreacyjnie. Program tej ścieżki kształcenia poszerzy wiedzę studenta o istotny wpływ odżywiania na stan zdrowia i zdolności do wysiłku. Ustalenie potrzeb żywieniowych zarówno ilościowych jak i jakościowych przed, podczas i po treningu, a także podczas zawodów. Uwzględnia również elementy psychologii, w tym między innymi wspływ stresu na organizm sportowców. Ponadto student zdobywa umiejętności ustalania diety oraz zastosowania suplementów diety i preparatów dietetycznych w zależności od dyscypliny sportowej. Uzyskuje podstawową wiedzę z fizjologii wysiłku fizycznego, podstaw medycyny sportowej i rekreacyjnej oraz  rehabilitacji, co sprawia, że absolwent jest przygotowany do wspomagania procesu treningowego sportowców w aspektach zwiększenia siły i masy mięśniowej, usprawniania wszystkich cech motorycznych, w tym wytrzymałości i szybkości, a także wspomagania procesu rehabilitacji. Podkreślić należy, że dietetykę sportową można zaliczyć do nowych kierunków, choć związki między wymienionymi ścieżkami kształcenia tj. dietetyką, medycyną sportową i psychologią są znane od dawna. Jednak dotychczas nie została wyodrębniona jako osobna ścieżka kształcenia.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • opracowywania i prowadzenia diet dla sportowców  w różnych dyscyplinach sportu
 • przygotowania osoby aktywnej fizycznie do regeneracji organizmu po wysiłku
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobów żywienia i określenia potrzeb żywieniowych
PSYCHODIETETYKA

Psychodietetyka kompleksowo ujmuje powiązania pomiędzy dietą, a zdrowiem czy chorobami dietozależnymi  zwłaszcza nadwagą i otyłością oraz niedoborami masy ciała u ludzi w różnych grupach wiekowych. Podkreśla rolę czynników psychologicznych w kształtowaniu się zachowań związanych z żywieniem, zmianą nawyków żywieniowych  oraz podkreśla wpływ tych czynników na wybory konsumenckie czy rodzaj diety.


Podkreślić trzeba, że psychodietetyka jest ścieżką kształcenia wyodrębnioną niedawno, choć związki z tymi naukami: dietetyką i psychologią są znane od dawna.  


Program studiów na tej ścieżce kształcenia poszerza wiedzę studenta o całościową analizę przyczyn zaburzeń odżywiania i związanymi z tym chorobami  tj. otyłość anoreksja, bulimia, ortoreksja czy pregoreksja, a także takich chorób jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca i wiele innych. Zwraca szczególną uwagę na czynniki psychologiczne np. niskie poczucie własnej wartości i skuteczności, łagodzenie lęków, stresów, nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Ponadto wskazuje możliwość skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie jedzenia, motywowania do leczenia dietetycznego. Program zakłada także poznanie mechanizmów zaburzeń psychosomatycznych występujących w chorobach cywilizacyjnych.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • rozpoznawania psychologicznych czynników w sposobie odżywiania się dziecka lub/osoby dorosłej
 • opracowania modyfikacji programu nieprawidłowych zachowań i nawyków żywieniowych
 • oceny stanu odżywiania
 • oceny sposobu żywienia
 • dobrania odpowiedniego postępowania profilaktycznego zapobiegającego chorobom żywieniowo-zależnym
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup w społeczeństwie w celu zapobiegania zaburzeniom odżywiania, zwłaszcza nadwadze i otyłości
DIETETYKA MEDYCZNA

Program ścieżki kształcenia Dietetyka medyczna kładzie nacisk na nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego formułowania opinii dotyczących pacjentów, klientów w kontekście doboru diety w chorobach autoimmunologicznych, alergicznych, metabolicznych, nowotworowych, sercowo-naczyniowych, psychicznych i w stanach wycieńczenia organizmu oraz w zaburzeniach odżywiania, a także właściwego rozwiązywania problemów związanych z żywieniem kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt. Celem tej ścieżki kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie podejmowania działań diagnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych w doborze diety w zaburzeniach odżywiania, w chorobach autoimmunologicznych, alergicznych, metabolicznych, nowotworowych i w stanach wycieńczenia organizmu.

 

ABSOLWENT POSIADA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE:

 • żywienia człowieka chorego (w różnych jednostkach chorobowych m.in. w chorobach alergicznych, nowotworowych, cukrzycy, zespole metabolicznym i w wybranych chorobach autoimmunologicznych),
 • projektowania diet leczniczych w zaburzeniach odżywiania,
 • prewencji chorób sercowo – naczyniowych, dietoterapii przeciwnowotworowej,
 • zasad oraz organizacji żywienia w szpitalach.

created by: Strony Internetowe Łódź