Powered by Smartsupp

Prawo

Prawo

Opis kierunku

PRAWO STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE TRYB INDYWIDUALNY

Tryb: niestacjonarne (co najmniej 6 semestrów)

Tryb: online (co najmniej 7 semestrów)

Tytuł po zakończeniu nauki: magister

Ostateczna decyzja o czasie trwania studiów należy do Dyrektora Instytutu i wynika z wyznaczonych różnic programowych dla każdego Studenta.

 

Studia adresowane są do osób, które mają już ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) i chcą zdobyć tytuł magistra Prawa w czasie krótszym niż 10 semestrów. Studia jednolite magisterskie w trybie niestacjonarnym są realizowane w indywidualnej organizacji studiów, która obejmuje pełny program studiów i uwzględnia już osiągnięty dorobek Studenta. Intensywny plan zajęć i uznanie wybranych przedmiotów umożliwiają ukończenie jednolitych studiów magisterskich w 6 lub 7 semestrów (w zależności od wybranego trybu). Student po ukończeniu studiów uzyskuje te same uprawnienia, kwalifikacje i tytuł jak po 5-letnich jednolitych studiach magisterskich.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Studia jednolite magisterskie wszechstronnie przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu prawnika. Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Na kierunku Prawo student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa również umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Podczas studiów studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa. Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

 

ATUTY KIERUNKU

PRAKTYKA

Zajęcia prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków, będących specjalistami w swoich dziedzinach (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, a także przedstawicieli biznesu).

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, tj. warsztaty czy projekty, podczas których studenci pracują z aktami, rozwiązują kazusy, sporządzają opinie prawne, redagują umowy cywilnoprawne i gospodarcze, piszą pisma procesowe, a także podczas których odbywają się symulacje rozpraw sądowych. Studia prowadzone są również w rzeczywistości wirtualnej, w ramach gier edukacyjnych dla przyszłych prawników.

WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

W ramach oferowanych ścieżek kształcenia studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i podwyższenia kwalifikacji w wąskich obszarach prawa, takich jak prawo medyczne, prawo cywilne, karne czy prawo podatkowe.

 

created by: Strony Internetowe Łódź