Powered by Smartsupp

Erasmus

Aktualności CEIE

W ramach projektu Sport Sense

Uczestnicy z ośmiu krajów zdobyli wiedzę na temat terapii sztuką i tańcem oraz muzykoterapii.

Biuletyn informacyjny nr 1

pracujących z dorosłymi analfabetami

podczas LTT w Bułgarii oraz Turcji

online w Hiszpanii oraz hybrydowe w Grecji

prezentujące strategię integracji społecznej opartej na sporcie

wspieranie edukatorów pracujących z NEETS'ami

w ramach projektu ACTIVE.U

jako wprowadzenie do Metodologii Teatru Gestalt

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków oraz alkoholu

Pilotaż Modelu Edukacyjnego w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego

Międzynarodowa współpraca przyniosła ciekawe rezultaty

Bożego Narodzenia ....

Z przyjemnością informujemy o wydaniu pierwszego newslettera projektu PRISM!

Spotkania partnerskie oraz wirtualne zrealizowane  ramach projektu PRISM

Autyzm i Zespół Aspergera to zaburzenia rozwoju dziecka, które pojawiają się coraz częściej, a liczba dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenie za spektrum autyzmu rośnie z roku na rok. Zapraszamy do zapoznania się z drugim newsletterem projektu Against Bubble, który podejmuje problematykę nękania i przemocy w szkole wobec uczniów z zaburzeniem ze spektrum autyzmu ale nie tylko.

Jest już dostępna nowa strona internetowa projektu SCALE 

Celem naszego projektu jest zwalczanie zjawiska znęcania się

4 i 5 października 2021 Uniwersytet w Patras był wirtualnym gospodarzem spotkania.

W dniach 7-8 października 2021, po prawie dwuletniej przerwie, partnerzy międzynarodowego projektu edukacyjnego AGAINST BUBBLE spotkali się na drugim spotkaniu partnerskim w Lizbonie w Portugalii.

Idea projektu "Neuropedagogy" zrodziła się z potrzeby naszego partnerstwa, aby nadążyć za potrzebami i wyzwaniami współczesnego zmieniającego się świata, w którym również uczelnie nie powinny pozostawać w tyle, ale zaspokajać te potrzeby i stawiać czoła pojawiającym się wyzwaniom

Pierwsze po ponad półtorarocznej przerwie fizyczne spotkanie partnerów projektu TeBeISi miało miejsce we włoskiej Vicenzie.

Za nami finałowe spotkanie partnerskie w ramach projektu SportH Creating original synergies between phisycal activity and cultural heritage we włoskim Ascoli Piceno.

Prezentujemy kolejny, trzeci już newsletter projektu BuildIT!

Dzielimy się z wami pierwszym newsletterem projektu Neuropedagogy.

Publikujemy pierwszy z rezultatów pracy intelektualnej w ramach projektu Neuropedagogy, którego Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest koordynatorem. 

Pierwsze spotkanie z edukatorami osób dorosłych w ramach pierwszej fazy pilotażu projektu

WSBiNoZ zorganizował spotkanie upowszechniające rezultaty projektu NEMO

Cały czas jeszcze otwarta jest możliwość współpracy!

Przedstawiamy newsletter nr 2 projektu BuildIT!

Głównym celem projektu Empower4Employment jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i umiejętnościach.

Trzydniowym webinarem poświęconym prezentacji dobrych praktyk w partnerskich instytucjach kończymy projekt SPOTI

22 kwietnia mieliśmy okazję wziąć udział w Konferencji online poświęconej Cyberprzemocy i opowiedzieć o projekcie Nemo

Mówi się, że tylko 35% informacji przekazujemy słowami, co oznacza, że ​​komunikacja werbalna - w porównaniu z komunikacją niewerbalną - jest dość słaba.

Dwa intensywne dni: 13 i 14 kwietnia to termin drugiego spotkania partnerskiego w ramach projektu Neuropedagogy, którego Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi jest koordynatorem. 

W dniach 17 i 18 marca 2021 roku miało miejsce drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie w projekcie BuildIT!

Promowanie równości szans oraz włączenie społeczne. 

Kompetencje emocjonalne a przeciwdziałanie przemocy wobec uczniów z autyzmem z szkole – Międzynarodowe szkolenie on-line dla pedagogów, edukatorów, nauczycieli w ramach projektu AGAINST BUBBLE

Dobre Praktyki dotyczące przedwczesnego porzucania szkoły

Dzielimy się dzisiaj z wami naszym pierwszym newsletterem projektu BuildIT!

Edukacja obywatelska i Service Learning - Międzynarodowe szkolenie dla nauczycieli i pedagogów – projekt PROSPECT

 

W ramach projektu R.I.S.ToVET identyfikowaliśmy przykłady dobrych praktyk w obszarze digitalizacji mających zastosowanie w branży turystycznej.

Dostępny jest już pierwszy newsletter projektu R.I.S.ToVET. Dowiedz się, co robimy aby przybliżyć naszym odbiorcom z branży turystycznej tematykę Turystyki 4.0

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci znacznie wzrosła długość życia.

Dwa dni trwało trzecie międzynarodowe spotkanie partnerskie projektu R.I.S.ToVET.

Newsletter projektowy

Co robić, kiedy w środku mnie budzi się złość? Jak okiełznać szkolny stres? Poszukamy konstruktywnych sposobów na rozładowanie tych małych emocjonalnych kumulacji

Światowa populacja szybko się starzeje, przy czym rośnie odsetek chorób przewlekłych.

Dwa dni intensywnej pracy podczas pierwszego spotkania partnerskiego projektu BuildIT! właśnie dobiegło końca.

Co jest ważne w mądrym wspieraniu rozwoju społecznego dziecka?

Pierwsze spotkanie w ramach nowego partnerstwa projektu Neuropedagogy za nami.

Inteligencja emocjonalna to zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych...

Metody włączające dla uczniów zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki 

Charytatywny Bieg dla Julki

Good Practice and experiences on including men in contemporary gender balance issues

W dniu 15 października 2020 odbył się Webinar zorganizowany w ramach projektu Empower 4 Employment

Podręcznik stanowi prototyp, który definiuje nowy model nauczania dla szkół podstawowych
i średnich, oparty na dydaktyce integracyjnej i na różnorodności stylów uczenia się.

Zgodnie z harmonogramem działań w ramach projektu Spoti pierwsze szkolenie powinno było odbyć się w Porto, w Instituto Superior de service social do Porto, z udziałem wszystkich partnerów konsorcjum.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, pedagogów, edukatorów, trenerów do udziału w cyklu spotkań

Sierpień kończymy intensywnymi działaniami promocyjnymi projektu Like.

Zapraszamy na seminarium upowszechniające projektu LIKE.

W ramach projektu R.I.S.ToVET poszukiwaliśmy dobrych praktyk w zakresie turystyki zrównoważonej.

W ramach projektu R.I.S.ToVET dostępny jest już pierwszy rezultat prac partnerstwa.

Jeśli chcecie na chwilę uciec od rzeczywistości i poświęcić parę minut na krzyżówkę, zapraszamy.

„Dom to miejsce emocjonalnych i fizycznych więzi, wspomnień i komfortu”, jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia.

Ogólnemu pogorszeniu koniunktury gospodarczej w wyniku globalnego kryzysu, jakim jak pandemia COVID-19, może towarzyszyć wzrost zapotrzebowania na pracowników opieki domowej.

Nowoczesne technologie w zapobieganiu analfabetyzmowi wtórnemu.

Poniekąd wszyscy jesteśmy w jakimś zakresie ignorantami, być może analfabetami funkcjonalnymi, trudno bowiem spodziewać się, że ludzie wykształceni będą znać się na wszystkim. 

O projekcie Ma.T.E. dowiecie się więcej oglądając krótki filmik.

Rozpoczęliśmy cykl warsztatów pilotażowych dla modelu szkoleniowego w projekcie NEMO.

Przedsiębiorczość dla niepełnosprawnych

O edukacji seksualnej niepełnosprawnej młodzieży ...

W Technikal Universitesi w Erzurum w Turcji miało miejsce pierwsze spotkanie partnerskie projektu Invented Life.

Pierwsze spotkanie partnerstwa RistoVET miało miejsce w Łodzi w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Początek nowego projektu IntegrateMe zapowiada się bardzo inetresująco. Podczas pierwszego spotkania partnerskiego w Londynie

Kolejne spotkanie w ramach projektu FTPT

Pierwsze spotkanie projektu SPOTI w Atenach za nami.

14 grudnia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi przeprowadziliśmy warsztaty Community Forum Workshops w ramach realizacji projektu Period Empowerment Network.

W St. Polten w Austrii miało miejsce trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu TeBeISi.

W zdrowym ciele, zdrowy duch .... - warsztaty z seniorami

Realizacja projektu LIKE jest w fazie testowania ćwiczeń przeznaczonych dla rozwoju tzw. "umiejętności życiowych".

W Lizbonie partnerzy projektu NEMO spotkali się po raz trzeci, aby omówić kolejne, wspólne działania.

Stworzenie innowacyjnego zintegrowanego podejścia do nauczania to główny cel projektu PFL

W Madrycie spotkaliśmy się z partnerami projektu SCALE.

Analfabetyzm wtórny to temat nowego projektu KAFFI.

W dniach 5-6 listopada 2019 w Perugii, we Włoszech odbyło się pierwsze spotkanie partnerstwa projektu PROSPECT.

Kolejne warsztaty zdrowego odżywiania w ramach projektu Free to Play Together

Piramida zdrowego odżywiania to prosty wizualny przewodnik po rodzajach i proporcjach pokarmów, które powinniśmy jeść codziennie dla zachowania dobrego zdrowia ”. (Australian Dietary Guidelines (2013)

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami w zakresie nauczania języka angielskiego osób dorosłych była tematem pierwszego spotkania partnerskiego

Zdrowy lunch box oraz zdrowe słodycze to temat kolejnych warsztatów realizowanych w ramach projektu Free To Play Together

Pięć dni pełnych zaangażowania i pracy w ramach szkolenia PeriodEmpowerment w Nairobi (Kenia) za nami.

Już wkrótce mamy nadzieję poznać wiele nowych i ekscytujących metod uczenia się przez działanie przy pomocy gier oraz zajęć typu "in - out".

W Murcii (Hiszpania) spotkaliśmy się z naszymi partnerami projektowymi w ramach projektu FAS.

W Oxfordzie odbyło się pierwsze spotkanie projektowe w ramach europejskiego projektu edukacyjnego IN TOUCH

Podsumowując wspólną pracę w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań do pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze i rozważań na temat inteligencji emocjonalnej w projekcie ICARO, pragnę podzielić się refleksją powstałą po wielokrotnej lekturze i analizie poszczególnych zagadnień książki Williama Glassera „ Kazdy uczeń może osiągnąć sukces”.

Ograniczenie przemocy wśród młodzieży a zjawisko agresji normatywnej uwarunkowanej stereotypami „kibicowskimi”

W Sofii miało miejsce kolejne spotkanie partnerskie projektu LIKE. 

W Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu miało miejsce spotkanie w ramach grupy fokusowej w projekcie TeBeIsi.

Drugie spotkanie projektowe w ramach partnerstwa Sport Heritage w Zagrzebiu za nami.

Podsumowujemy kończącą się dwuletnią współpracę w ramach projektu HEALTH.

W ramach partnerstwa projektu PEN trwają przygotowania do kursu szkoleniowego w Nairobi, w Kenii.

Jeżeli pracujesz na co dzień z młodzieżą lub jesteś młodym człowiekiem poszukującym nowych rozwiązań w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

W skali globalnej szacuje się, że około 1,9 miliarda kobiet czyli około 26% światowej populacji miesiączkuje.

Temat ubóstwa menstruacyjnego jest ostatnio dosyć popularny i dlatego coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że dla wielu kobiet produkty sanitarne nie są łatwo dostępne.

Ostatnie spotkanie w ramach projektu HEALTH miało miejsce w słonecznej Walencji. Hiszpański partner - FEVEC - ugościł koorynatorów i partnerów projektu w swojej siedzibie. W ramach wizyt studyjnych odwiedziliśmy Instyt AIDIMME oraz firmę BECSA na placu budowy.

Od 24 do 29 czerwca nauczyciele, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi i trenerzy uczestniczyli w pilotażowym programie szkoleniowym NEMO, prowadzonym przez ekspertów Euroaccion w Hiszpanii, w Caravaca de la Cruz niedaleko Murcii.

Tym razem partnerzy projektu spotkali się w Portugalii....

Spotkanie z nauczycielami w ramach projektu FAS

Spotkanie z władzami lokalnymi w celu omówienia sposobów zapobiegania przedwczesnego porzucania szkoły

Rozwijamy kompetencje młodych ludzi - z edukacji na rynek pracy...

 

Zdrowe żywienie, aktywny styl życia i włączenie społeczne poprzez sport....

Wystartował oficjalny profil edukacyjnego projektu SCALE na LinkedIn.

I Ogólnopolska Konferencja prac młodych dietetyków i kół naukowych

Jak wyglądają potrzeby małych i średnich firm w zakresie bezpieczeństwa informacji?

Kolejne warsztaty zdrowego odżywiania zorganizowane z w ramach projektu Free To Play Together

Światowy Dzień Higieny Menstruacyjnej – zwiększamy świadomość, łamiemy społeczne tabu

Poszukiwanie nowych metod pracy ze studentami o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz dzielenie się wybranymi, najlepszymi i znanymi już sposobami jest celem projektu SCALE.

 FREE TO PLAY TOGETHER - pierwsze spotkanie partnerskie za nami.

EXPERTISE - Lego Experience  

Kilka słów o spotkaniu projektowym, zbliżających się spotkaniach dla nauczycieli i warsztatach dla rodziców.

Partnerzy projektu SPOTSRUNWAY spotkali się we Włoszech po raz pierwszy.

Zdrowe odżywianie odgrywa ważną rolę w życiu młodych ludzi ...

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu Period Empowerment Network za nami. W dniach 8 - 12 kwietnia spotkaliśmy się w Szwecji aby omówić sytuację zdrowia, higieny i edukacji menstruacyjnej w poszczególnych krajach.

Biegnij z jajem - zdejmij klątwę - charytatywny bieg dla Julki

W ramach projektu HEALTH odbyło się właśnie kolejne, czwarte już spotkanie partnerskie. 28 i 29 marca spotkaliśmy się w Novo Mesto w Słowenii.

W Guimarães w Portugalii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu #ACTIVE.U – Sport and social inclusion.

Korzyści związane z regularną aktywnością fizyczną są dobrze znane. O tym, co może stać się powodem do ruchu rozmawialiśmy w ramach nowego partnerstwa projektowego.

Cykl warsztatów na temat zdrowego i aktywnego życia oraz włączenia społecznego poprzez sport.

Jeżeli mieścisz się w grupie wiekowej

Na Uniwersytecie w Hatfield w Wielkiej Brytanii rozmawialiśmy o innowacyjnych metodach

13 i 14 grudnia gościliśmy w WSBiNoZ w Łodzi partnerów projektu HEALTH.

WSBiNoZ rozpoczęła właśnie pierwsze prace związane z projektem TeBelSi.

EXPERTISE to projekt dotyczący wymiany praktyk w celu edukowania, rozpoznawania i szkolenia umiejętności sprzyjających zatrudnieniu. Realizowany w ramach programu Erasmus+.

Studenci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi są coraz liczniejszą grupą na uczelniach wyższych, a system edukacji i wykładowcy muszą sprostać ich potrzebom i wyjść na przeciw chęci zdobycia wykształcenia.

6 i 7 września 2018 w Berlinie odbyło się drugie spotkanie partnerskie projektu HEALTH An Applicable Curriculum on Occupational Health and Safety for Occupational Health and Safety Professionals.

Zaproszenie na seminarium organizowane w ramach projektu CHOICE

Przedstawiciele WSBiNoZ uczestniczyli w pierwszym spotkaniu partnerskim organizowanym w Turcji przez Uniwersytet w Gaziantep.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest partnerem międzynarodowego projektu edukacyjnego HEALTH, który adresowany jest do obecnych jak i przyszłych specjalistów z zakresu BHP.

Ekipa projektu EXPERTISE spotkała się po raz drugi, tym razem w stolicy Grecji – Atenach.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest partnerem europejskiego projektu edukacyjnego LIKE - Life skills for improving primary school environment

W minioną niedzielę ekipa Medyka wzięła udział w wyjątkowym wydarzeniu Biegu Kobiet – Zawsze Pier(w)si.

W zeszłym tygodniu gościliśmy w WSBiNoZ przedstawicieli szkół oraz organizacji szkoleniowych z Hiszpanii, Słowenii i Włoszech.

Już we wtorek w WSBiNoZ odbędzie się międzynarodowe spotkanie w ramach europejskiego projektu ICARO. Odwiedzą nas goście z Hiszpanii, Słowenii oraz Włoszech.

EXPERTISE - wymiana dobrych praktyk w celu edukowania, uznania oraz szkolenia umiejętności sprzyjających zatrudnieniu

W ramach projektu ICARO partnerzy projektu mieli za zadanie przeprowadzić roczne warsztaty dla uczniów w wieku 11-16 lat.

Drugie spotkanie projektowe odbyło się w październiku 2017 roku w Perugii.

Projekt CHOICE - Model edukacyjny oparty na dramie.

Projekt ICARO ma na celu dostarczenie nauczycielom narzędzi i wsparcia w pracy z uczniami z problemami agresji i adaptacji w szkole.

CHOICE - Badania na temat uzależnienia od narkotyków, technologii/Internetu i hazardu oraz zarządzania emocjami w określonych sytuacjach życia codziennego

Wyższa Szkoła Biznesu i nauk o Zdrowiu została partnerem w projekcie FAS, którego celem jest  zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki

WSBINOZ koordynatorem projektu CHOICE - EMPOWERMENT PRACTICES FOR STUDENTS' CHOICE AGAINST INTERNET, DRUGS AND GAMBLING ADDICTION

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu realizuje europejski projekt edukacyjny o przeciwdziałaniu przemocy wśród uczniów w wieku 11-16 lat.

created by: Strony Internetowe Łódź