Poznaj nas bliżej...

Władze uczelni

Rektor
prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop

Do Rektora Uczelni można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • reaktywacji w prawach Studenta,
 • organizacji procesu kształcenia,
 • zapewniania, monitoringu i doskonalenia jakości kształcenia,
 • polityki kadrowej i gospodarki kadrami dydaktycznymi,
 • polityki Uczelni w zakresie rozwoju i badań naukowych,
 • polityki wydawniczej,
 • działalności bibliotecznej,
 • współpracy krajowej i zagranicznej.

Kanclerz
Michał Orski


Do Kanclerza Uczelni można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • odwołania od decyzji Wicekanclerza.

 

Wicekanclerz ds. finansowych
Przemysław Pirek

 

Do Kanclerza ds. finansowych można zwrócić się w następujących kwestiach:

 

 • przedłużenia terminu opłaty czesnego,
 • innych sprawach finansowych.

Wicekanclerz ds. rozwoju Kierunku Kosmetologia

mgr Anna Drobnik

Wicekanclerz ds. relacji zewnętrznych

Aleksandra Mysiakowska

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych

mgr Agnieszka Stasiak

 

Do Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Dyrektor Instytutu Kosmetologii
dr Katarzyna Malinowska


Do Dyrektora Instytutu Kosmetologii można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Dyrektor Instytutu Dietetyki
dr Agnieszka Gutowska-Wyka

 

Do Dyrektora Instytutu Dietetyki można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii

dr Krzysztof Nawrocki

 

Do Dyrektora Instytutu Prawa i Kryminologii można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w ramach danego kierunku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Pełnomocnik Rektora ds. Filii WSBiNoZ w Rybniku

mgr Agnieszka Stasiak

 

Do Pełnomocnika Rektora WSBiNoZ ds. Filii w Rybniku można zwrócić się w następujących kwestiach:

 • organizacji zajęć dydaktycznych w Filii w Rybniku,
 • organizowania i koordynowania egzaminów dyplomowych,
 • innych, związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów prowadzonych w Filii w Rybniku.

created by: Strony Internetowe Łódź