Poznaj nas bliżej...

Rada Pracodawców

Rada Pracodawców przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu została powołana Zarządzeniem Rektora z dnia 28.01.2020 r.

 

Celem Rady jest współpraca z Uczelnią w zakresie modelowania procesów kształcenia, opiniowanie programów studiów i treści zajęć w taki sposób, aby odpowiadały one na zapotrzebowanie rynku pracy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu członków Rady studenci WSBiNoZ zyskają cenne kompetencje, które pozwolą im bez problemu znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów. Dodatkowo misją Rady Pracodawców jest zintegrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia.

 

Przewodniczący Rady

dr Leszek Kuras - Dyrektor Instytutu Prawa i Kryminologii WSBiNoZ, Dyrektor ds. jakości i rozwoju kliniki Medical Magnus

 

Członkowie Rady

 

  1. Katarzyna Blachowska - Certyfikowany Coach Językowy, właściciel Centrum Szkoleniowego Concepti
  2. Stanisław Banaszek - Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – oddział w Piotrkowie Trybunalskim
  3. Paulina Drozdowska - Manager Velvet Clinic - Klinika Medycyny Estetycznej i Laseroterapii
  4. Detelina Golańska – Właściciel Deteline Make Up
  5. Izabella Łaba – Waszczykowska – Radca Prawny
  6. Aleksandra Mysiakowska – Wicekanclerz ds. relacji zewnętrznych WSBiNoZ
  7. Monika Ostrowska Pszczyńska - specjalista ds. HR, Kierownik Działu HR
  8. Michał Orski – Kanclerz WSBiNoZ
  9. Przemysław Pirek – Wicekanclerz ds. finansowych WSBiNoZ
  10. Bartosz Rzętkiewicz - Wicekanlcerz ds. rozwoju WSBiNoZ, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  11. dr Jarosław Tokarski - Koordynator Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
  12. Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop - Rektor WSBiNoZ w Łodzi

 

created by: Strony Internetowe Łódź