Poznaj nas bliżej...

Rada Pracodawców

Rada Pracodawców przy Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu została powołana Zarządzeniem Rektora z dnia 28.01.2020 r.

 

Celem Rady jest współpraca z Uczelnią w zakresie modelowania procesów kształcenia, opiniowanie programów studiów i treści zajęć w taki sposób, aby odpowiadały one na zapotrzebowanie rynku pracy. Dzięki wiedzy i doświadczeniu członków Rady studenci WSBiNoZ zyskają cenne kompetencje, które pozwolą im bez problemu znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów. Dodatkowo misją Rady Pracodawców jest zintegrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia.

 

Przewodniczący Rady

dr Leszek Kuras - Dyrektor ds. jakości i rozwoju kliniki Medical Magnus

 

Członkowie Rady

 

  1. Katarzyna Blachowska - Certyfikowany Coach Językowy, właściciel Centrum Szkoleniowego Concepti
  2. Stanisław Banaszek - Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – oddział w Piotrkowie Trybunalskim
  3. Detelina Golańska – Właściciel Deteline Make Up
  4. Viola Grabska - Dyrektor Biura Tłumaczeń Lidex – oddział w Łodzi
  5. Izabella Łaba – Waszczykowska – Radca Prawny
  6. Aleksandra Mysiakowska – Pełnomocnik Kanclerza ds. relacji zewnętrznych WSBiNoZ
  7. Michał Orski – Kanclerz WSBiNoZ
  8. Przemysław Pirek – Wicekanclerz ds. finansowych WSBiNoZ
  9. Bartosz Rzętkiewicz - Wiceprezes Zarządu Strefa Edukacji Sp z o.o.
  10. Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop - Rektor WSBiNoZ w Łodzi

 

created by: Strony Internetowe Łódź