Powered by Smartsupp

Start rekrutacji!

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Psychologia magisterskie

PSYCHOLOGIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 5 lat
Tytuł po zakończeniu nauki: magister

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia na kierunku Psychologia sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

ATUTY KIERUNKU:

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

Absolwenci ścieżki kształcenia Psychologia społeczno-wychowawcza są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze eksperta od wychowania w rodzinie i instytucjach oświatowych. Są przygotowani do prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów oraz prowadzenia zajęć o charakterze rozwijającym kompetencje podnoszące jakość życia dziecka i ważnych dla rozwoju dziecka osób z jego otoczenia.

 

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Absolwenci ścieżki kształcenia Psychologia kliniczna, posiadają wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwoju człowieka oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych. Są w stanie rozpoznać zdrowe i zaburzone zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka. W trakcie studiów psychologicznych zdobywają specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Mogą pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na przewlekłe zaburzenia somatyczne.

 

 

PSYCHOLOGIA BIZNESU

Absolwenci ścieżki kształcenia Psychologia biznesu potrafią rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem ludźmi. Są przygotowani do pracy, jako doradcy w przedsiębiorstwach przy organizacji pracy, przygotowaniu różnorodnych stanowisk pracy ze względu na uwarunkowania i możliwości psychiczne człowieka. Są przygotowani do prowadzenia rekrutacji i selekcji nowych członków organizacji, diagnozowania potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń, prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy, budowania, wdrożenia i monitorowania systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych.

 

 

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE*:

Stacjonarne: 3300 zł / semestr

  • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 550 zł
  • V rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł 

Niestacjonarne/online 3300 zł / semestr

  • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 550 zł
  • V rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2024 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
  • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
  • dowód osobisty do wglądu

created by: Strony Internetowe Łódź