Studia podyplomowe

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Prawo

więcej
Psychologia
więcej
Dietetyka
więcej
Kosmetologia
więcej
Pedagogika
więcej

Psychologia magisterskie

PSYCHOLOGIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

Nowość! Możliwość studiowania online

Czas trwania: 5 lat
Tytuł po zakończeniu nauki: magister

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia na kierunku Psychologia sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego. Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.

ATUTY KIERUNKU:

NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.


WYJĄTKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


STYPENDIA ZAGRANICZNE

Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

Absolwenci ścieżki kształcenia Psychologia społeczno-wychowawcza są przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze eksperta od wychowania w rodzinie i instytucjach oświatowych. Są przygotowani do prowadzenia zajęć psychoprofilaktycznych, wczesnej interwencji kryzysowej, rozwiązywania i mediowania konfliktów oraz prowadzenia zajęć o charakterze rozwijającym kompetencje podnoszące jakość życia dziecka i ważnych dla rozwoju dziecka osób z jego otoczenia.

 

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Absolwenci ścieżki kształcenia Psychologia kliniczna, posiadają wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwoju człowieka oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych. Są w stanie rozpoznać zdrowe i zaburzone zachowanie i funkcjonowanie psychiczne człowieka. W trakcie studiów psychologicznych zdobywają specjalistyczne umiejętności pozostawania w kontakcie terapeutycznym z klientem (dzieckiem, rodzicem, osobą dorosłą). Mogą pracować z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju lub cierpiącymi na przewlekłe zaburzenia somatyczne.

 

 

PSYCHOLOGIA BIZNESU

Absolwenci ścieżki kształcenia Psychologia biznesu potrafią rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem ludźmi. Są przygotowani do pracy, jako doradcy w przedsiębiorstwach przy organizacji pracy, przygotowaniu różnorodnych stanowisk pracy ze względu na uwarunkowania i możliwości psychiczne człowieka. Są przygotowani do prowadzenia rekrutacji i selekcji nowych członków organizacji, diagnozowania potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń, prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy, budowania, wdrożenia i monitorowania systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych.

 

 

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE*:

Stacjonarne: 3000 zł / semestr

  • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 500 zł
  • V rok 6 rat w wysokości 500 zł i 4 raty w wysokości 750 zł

Niestacjonarne/online 2700 zł / semestr

  • I, II, III, IV rok 12 rat w wysokości 450 zł
  • V rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2022

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
  • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
  • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
  • dowód osobisty do wglądu

created by: Strony Internetowe Łódź