Stop depresji

więcej

Pracownia VR

więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

więcej

Kryminologia

więcej

Kosmetologia

więcej

Prawo

więcej

Psychologia

więcej

Dietetyka

więcej

Pedagogika

więcej

Studia podyplomowe

więcej

Kosmetologia II stopnia

Tryb: stacjonarne i niestacjonarne

UWAGA! Nowość! Możliwość studiowania online - dotyczy ścieżki kształcenia Menadżer ośrodków SPA i Wellness
Czas trwania: 2 lata
Tytuł po zakończeniu nauki: magister

INFORMACJE OGÓLNE:

Na studiach II stopnia absolwenci uzyskując tytuł magistra stają się  specjalistami w zakresie organizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, klinikami kosmetologii i medycyny estetycznej, gabinetami podologicznymi, trychologicznymi, sektorem spa i wellness w hotelach. Studia II stopnia stanowią pogłębienie wiedzy  w zakresie pielęgnacji i upiększania ciała, prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania. Absolwenci  są przygotowani  do ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry jak również do współpracy z firmami kosmetycznymi jako niezależni konsultanci/ trenerzy/ szkoleniowcy.

 

ATUTY KIERUNKU:

PRAKTYKA


60% zajęć to zajęcia praktyczne prowadzone w  profesjonalnie urządzonych pracowniach specjalistycznych: kosmetologicznej, masażu, podologicznej, wizażu i stylizacji, trychologicznej.


PRESTIŻ

Współpraca z wiodącymi markami w branży: KLAPP COSMETICS, PODOPHARM, HABYS, HAIRMAX, IQ NAILS.


NOWOCZESNY PROGRAM

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia, również kształcenia na odległość.  Studenci planują i przeprowadzają zabiegi z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu i produktów wiodących firm kosmetycznych.


DOŚWIADCZONA KADRA

Wykwalifikowana kadra praktyków: lekarzy, kosmetologów, dermatologów, fizjoterapeutów, wizażystów, trychologów.


DODATKOWE POKAZY, KURSY, SZKOLENIA

Możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje, zakończonych certyfikatami.

 

STUDIA ONLINE

Specjalnie dla naszych przyszłych Studentów proponujemy nową formę prowadzenia studiów – STUDIA ONLINE.

Studia online to alternatywa do tradycyjnej formy studiowania. Poza zajęciami praktycznymi, które będą odbywały się w Uczelni podczas zjazdów, zajęcia teoretyczne będą odbywały się w ramach kształcenia na odległość – za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Studia online to 3 zjazdy w semestrze (piątek, sobota, niedziela).

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE W BRANŻY BEAUTY - nowość - dotyczy rekrutacji 2024/2025!

Absolwent kierunku kosmetologia, studia drugiego stopnia, przygotowany jest do pracy w   obiektach spa and wellness, do kierowania zespołem kosmetologów w klinikach medycyny estetycznej i kosmetologii planowania i realizowania działań marketingowych związanych z branżą beauty.

Podjęcie ścieżki kształcenia Współczesne zarządzanie w branży beauty pozwala na uzyskanie szczegółowej wiedzy z zakresu obszaru zarządzania firmami ze szczególnym naciskiem na doskonalenie kompetencji menedżerskich. Studia mają na celu doskonalenie umiejętności w szerokim zakresie: komunikacji, negocjacji, motywowania pracowników, zarządzania zespołami.

Program studiów magisterskich Współczesne zarządzanie w branży beauty

został opracowany tak, aby każdy absolwent posiadł umiejętności i potrafił je wykorzystać  w sektorze beauty. Istotą ścieżki Współczesne zarządzanie w branży beauty jest kształcenie specjalistów, gotowych do prowadzenia dochodowego biznesu w branży beauty dzięki wyposażeniu ich w kluczowe kompetencje przyszłości – kompleksowe rozwiązywanie problemów, kreatywność, zarządzanie ludźmi, negocjacje i współpracę w zespole.

Współczesne zarządzanie w branży beauty łączy przedmioty z zakresu: rozwój kompetencji osobistych, wystąpienia publiczne, autoprezentacja i budowanie marki osobistej, kreatywność w biznesie, coaching, zarządzanie zasobami ludzkimi w branży beauty, etykieta w biznesie, podstawowe elementy prawa pracy, ochrona danych osobowych w sektorze beauty.

Ścieżka kształcenia Współczesne zarządzanie w branży beauty dotyczy specjalistów posiadających nie tylko umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania zabiegów kosmetycznych, ale także wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, prawa, komunikacji i marketingu niezbędnych do prowadzenia beauty biznesu.

BIOTECHNOLOG W KOSMETOLOGII

Głównym zadaniem tej ścieżki kształcenia będzie zdobycie ugruntowanej wiedzy z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym. Studenci posiądą  wiedzę o surowcach kosmetycznych oraz ich wpływie na funkcje użytkowe gotowego produktu, a przy tym na efektywność całego procesu produkcyjnego. Słuchacze tej ścieżki kształcenia poznają wszystkie zalety i wady zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji kosmetyków oraz prawne podstawy ich użycia. Poznając najnowsze metody biotechnologiczne, nabędą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Wpływu surowców pochodzenia biotechnologicznego na skórę człowieka, pozwoli Studentom na ich zastosowanie w produktach o określonych cechach użytkowych.

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • weryfikacji skuteczności stosowanych kosmetyków
 • opracowywanie nowych technologii produkcji z wykorzystaniem metod biologicznych/chemicznych
 • kontrola jakości produktów kosmetycznych
 • wdrażanie nowych technologii w zakresie kosmetologii
MENADŻER OŚRODKÓW SPA I WELLNESS

Ścieżka kształcenia Menadżer ośrodków SPA i Wellness to program kształcenia, który został stworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku usług kosmetologicznych, wykonywania interdyscyplinarnych zadań zawodowych łączących ze sobą wiedzę specjalistyczną z obszaru SPA i Wellness, umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, opartych na znajomości mechanizmów rynku usług.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania obiektem spa and wellness
 • kierowania zespołem kosmetologów w klinikach medycyny estetycznej i kosmetologii
 • planowania i realizowania działań marketingowych związanych z branżą usług kosmetologicznych , spa and wellness
 • bycia liderem w sektorze usług spa i wellness oraz kosmetologicznych
PODOLOG

Podologia to nauka zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem wad, zniekształceń  i zaburzeń funkcji stóp.

Ukończenie ścieżki kształcenia „podologia”, wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznanie chorób stóp, diagnozowania, planowania i przeprowadzania terapii podologicznej, udzielenia pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg, stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych, wykonywania zabiegów  leczniczych, korekcyjnych.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania chorób stóp
 • pielęgnacji kończyn dolnych w tym uwzględniając ćwiczenia ruchowe  modelujące kończyny dolne i odciążające bolesne miejsca
 • zabiegów podologicznych wykonywanych na stopach: cukrzycowych, z hiperkeratozą, modzelami, nagniotkami, wrastającymi paznokciami etc.
TRYCHOLOG

Trychologia jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną nauki i praktyki.

Bezpośrednią przyczyną dynamicznego rozwoju trychologii jest przede wszystkim rosnąca skala problemów zdrowotnych ludzi w obrębie skóry głowy i włosów (np. łuszczyca, łupież, nadmierne wypadanie włosów, łysienie o różnym podłożu, zaburzenia hormonalne, cukrzyca, nowotwory).

Trycholog nie tylko umie wskazać korzystne terapie w problematyce owłosionej skóry głowy, ale również przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne i upiększające na włosy.

 

Absolwent posiada kwalifikacje i umiejętności w zakresie:

 • pielęgnacji skóry owłosionej głowy
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie skóry owłosionej głowy, włosów
 • dobiera odpowiednie terapie służące zdrowej kondycji włosów i skóry owłosionej głowy
 • planuje programy pielęgnacyjne wzmacniające włosy
 • diagnozuje problemy skóry owłosionej głowy i włosów

OPŁATY:

OPŁATA REKRUTACYJNA:

85 zł 0 zł

CZESNE NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA II STOPNIA*:

Stacjonarne: 3300 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:  

Stacjonarnie: 3300 zł 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł 500 zł i 4 raty w wysokości 825 zł 750 zł

Niestacjonarni oraz online: 3300 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł i 4 raty w wysokości 825 zł

 

SPECJALNA OFERTA DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I i II stopnia NASZEJ UCZELNI:

Niestacjonarnie oraz online: 3300 zł 3000 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 550 zł 500 zł
 • II rok 6 rat w wysokości 550 zł 500 zł i 4 raty w wysokości 825 zł 750 zł

* obowiązuje dla umów zawartych po 01.01.2024 r.

ZASADY REKRUTACJI:

Aby zostać studentem WSBiNoZ należy zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia kosmetologii I stopnia
 • kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 20mmx25mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi na nośniku danych
 • dowód osobisty do wglądu
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania odbierzesz w Biurze Rekrutacji)

created by: Strony Internetowe Łódź